Utorak, 11. Maj 2021

 

 

 

05:07:00

Glasnici (2002)

Izdanja iz 2002. godine

Napisao  |  Srijeda, 21 Avgust 2013 14:18

Republika Bosna i Hercegovina
Online glasnik Bosanskog kungresa

Izdanja iz 2002. godine

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

18. januar 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 217

1. Ekonomska Antipolitika (Clanak preuzet iz Waltera)

2. Od antipatriotizma nije oboljela dijaspora, vec BH vlast! (Clanak preuzet iz BH-Bladeta)

3. Pisma i odgovori

________________________________________________________________

1. UVOD U CLANAK IZ WALTERA "EKONOMSKA ANTIPOLITIKA"

Ovaj tekst je objavljen u Wlateru 09.Januara na cetiri strane. Ovdje je samo prva polovina.

To nije obican novinski text. To je naucni rad kojim se baca potpuno novo svjetlo na ekonomske aspekte Daytona. Ovo je jedini rad iz ekonomskih nauka kojim se u potpunosti proniklo u sustinske uzroke nevidjene pljacke naroda i drzave Bosne i Hercegovine.

Predlazem patriotima ove mailing liste da ovaj rad prevedemo na Engleski i objavimo u nekom naucnom casopisu za biznis. Tada bismo mogli krenuti u trazenje nekog advokata, koji je expert za pitanja privatnog vlasnistva, koji bi dobrovoljno, radi svoje promocije, pomogao da tuzimo one koji su odgovorni za nevidjenu pljacku naroda Bosne i Hercegovine.

Veoma bi nas obradovalo ako bi se javili volonteri koji bi pomogli bilo u profesionalnom prevodjenju na Engleski, bilo u trazenju casopisa koji bi to objavio, bilo u trazenju advokata koji bi "pro bono" tuzio pljackase Bosne i Hercegovione i njenih naroda. Dakle, molimo da se prvo jave oni koji se veoma dobro sluze ekonomskom terminologijom u Engleskom jeziku.

Predsjednistvo Bosanskog kongresa

-------------------------------------

1. EKONOMSKA ANTIPOLITIKA

ONO STO NIJE USPIO KARADZIC, USPJET CE LAGUMDZIJA I OHR

Sarajevo, 20. decembar, 2001

Autori: Musadik Borogovac i Sven Rustempasic

Sada, po prvi puta nakon nekoliko desetljeca, u privredi Bosne i Hercegovine dominira komunisticki oblik vlasnistva - drzavno vlasnistvo. Namecu se

pitanja:

1. Koja je stvarna svrha podrzavljenja imovine poduzeca na nivou dvije dejtonske drzave, Federacije BiH i Republike Srpske?

2. Zasto su prijeratna imovinska pravna lica, njihova imovina i potrazivanja u drugoj dejtonskoj drzavi ("entitetu") nazvani proturjecnom kategorijom "drustvena svojina" i po osnovu toga, nezakonito podrzavljena u dva "entiteta"?

3. Zasto se ne primjenjuju internacionalni zakoni o neprikosnovenosti svojine pravnih lica, po Europskoj konvenciji o zastiti privatne svojine i svojine pravnih lica, Protokol 1, iz 1952. godine, kao glavna imovinsko-pravna prepreka podjeli BiH?

Tvrdnje da su sadasnje ekonomske poteskoce "normalne i ocekivane teskoce tranzicije iz socijalisticke centralno-planske privrede i drustvenog vlasnistva u privatno vlasnistvo", predstavljaju bestidnu laz aktera ukidanja i podjele drzave Bosne i Hercegovine.

Jos od pedesetih godina, te privrednih reformi i zakona o samoupravljanju iz sezdesetih, a definitivno od Zakona o udruzenom radu iz ranih sedamdesetih, Republika BiH nije bila komunisticka drzava po obliku vlasnistva. Umjesto centralno-planske privrede i drzavnog vlasnistva, Republika BiH je imala svojinsku samostalnost poduzeca - okvirno po principu korporativnog vlasnistva, najrasirenijeg oblika vlasnistva u modernim zapadnim drzavama i sirom svijeta. Dakle, poduzeca u BiH su vec desetljecima pravna lica (Corporations). Oblik vlasti (drzavno-pravno uredzenje) jeste bio jednopartijski, ali kriterij da li je neka drzava komunisticka ili kapitalisticka uzima u obzir, prije svega, vlasnicke odnose. Po tom kriteriju, Republika BiH je vec desetljecima sjediste mnogih bh. korporacija, kao osnovnog oblika vlasnistva u suvremenom kapitalizmu. Dodatno je RBiH tri godine prije svog internacionalnog priznanja (dakle, vec

1989) otklonila i zadnje neprilagodzenosti zapadnom sistemu tako sto je uvela dionicku dimenziju u vlasnistvo. Osim ovog savremenog kapitalistickog oblika vlasnistva, kad je rijec o obliku vlasti, paralelno, skoro dvije godine prije priznanja, uvela je visestranacki oblik vlasti - pa je upravo zbog zadovoljavanja ovih suvremeno-kapitalistickih oblika i vlasti i vlasnistva RBiH i bila priznata od svih relevantnih internacionalnih faktora kao moderna demokratska drzava (nalaz Badinterove komisije EU, na osnovu koga slijede internacionalno priznanje, prijem u UN, te ostali dokumenti i akti).

Jednostavnim knjigovodstvenim postupkom obracuna minulog rada, rezultata rada i tadasnje vrijednosti poduzeca, oko 44% imovine poduzeca (korporacija) bilo je obracunato u dionice (reforma Vlade Ante Markovica). Cinjenica da je agresija na Republiku BiH prekinula uplate upisanih dionica ne moze negirati cinjenicu o dominantnom dionickom, privatnom vlasnistvu u odnosu na drzavno ("komunisticko"). Mali broj uplacenih dionica u odnosu na upisane u ovom kontekstu definicije novog titulara imovine nije bitan. Bitan je samo kao ratna odsteta, jer je ratom onemoguceno da titular, dionicar i poduzece, kao dominantan pravni subjekt modernog kapitalizma, realizira svoja prava.

Navedeno potvrdzuje i cinjenica da je Republika BiH u aprilu 1992. godine priznata od EU, SAD, stotinjak drzava, a u maju 1992. primljena i kao punopravna clanica Organizacije Ujedinjenih Nacija - jer je zadovoljavala osnovne uvjete da ima i oblike vlasti i oblike vlasnistva koji nisu komunisticki, te da zadovoljava medjunarodno-pravne zahtjeve:

1. Zahtjev republika u bivsoj SFRJ za internacionalnim priznanjem bio je pravno utemeljen, jer je Republika Srbija pogazila federalni ustav i dovela do disolucije federacije. Dakle, nije se desila separacija RBiH od SFRJ, nego je RBiH priznata nakon sto se dogodila legalna disolucija SFRJ. Naime, SFRJ je od strane internacionalne komisije pravnika ocjenjena kao slozena drzava (sto RBiH nikada nije bila prije Dejtona), sastavljena od sest drzava.

2. Republika BiH je u casu priznanja imala vlastiti Ustav i drzavne organe koji na danoj drzavnoj teritoriji propisuju te u praksi realiziraju zaokruzenu predstavnicko-zakonodavnu, sudsku i izvrsnu vlast.

3. Republika BiH je bila drzava sa visestranackim (parlamentarnim) uredjenjem u politickom zivotu, umjesto jednopartijskog sistema.

4. Republika BiH je bila drzava sa privatnim vlasnistvom ravnopravnim sa drugim oblicima vlasnistva (Clan 10 Ustava RBiH). Takozvano "drustveno vlasnistvo" (pojam koji sadrzi unutarnju proturjecnost) je ustvari privatno vlasnistvo (korporativno), pravnih lica-poduzeca.

SDP I STRANCI KAO INKE I SPANCI

"Zakleti antikomunisti", kao i bivsi komunisti u danasnjoj SDP, vec godinama koriste prevaru u cilju otklanjanja prepreka podijeli drzave BiH (Republike BiH). Napali su neprikosnovenost privatnog

(dionicarsko-korporativnog) vlasnistva tako sto su jos tokom rata izvrsili podrzavljenje poduzeca (korporacija). Partije ( prvo SDA pa SDP) su uzele privatne firme (korporacije) i preko svojih partijskih komesara uspostavile prinudne upravne odbore, u ranom komunizmo poznate pod nazivom "sovjeti". Stoga danas BiH po prvi puta ima drzavnu svojinu poduzeca -- kao nekad SSSR. Time je svojina gradjana (zaposleni i njihov minuli rad) i pravnih lica (poduzeca) kroz otpis i vanbilansnu evidenciju presla u odvojeno vlasnistvo dviju dejtonskih drzava - Republike Srpske i Federacije BiH. Dijelovi poduzeca (Energoinvest, Energopetrol, Sipad, UNIS, FAMOS, Feroelektro,.) ili pak kompletna poduzeca koja su se nasla na teritoriji dejtonske Republike Srpske, pripala su istoj. Posljedica, ali i cilj, ovog ustavnog stanja (a ne necije "politicke volje", kako se to lazno saopstava javnosti) je ta da su poslovne banke sa garancijama Republike BiH proglasene nesolventnim "zbog nemogucnosti naplate predratnih potrazivanja u Republici Srpskoj". Ovo je samo jedan od primjera kako na makroekonomskom nivou, slijedeci dejtonsku ustavnu preambulu, drzava BiH mora sama sebe ukidati da bi legalno nastala Republika Srpska.

Stoga sadasnja privatizacija certifikatima u Federaciji i vaucerima u RS (umjesto dionicama na teritoriji cjelovite BiH) otpisuje vlasnicku osnovu zadrzanu u jednom "entitetu". Tako je izgubljena vrijednost u certifikatu mjera izgubljene vrijednosti u drugom "entitetu", odnosno mjera izgubljenih prava pravnih i fizickih lica na cijeloj teritoriji BiH. Osim toga, vaucerom u RS je destimuliran povratak velikog broja gradskog stanovnistva, jer isti nema funkciju otkupa stana. Certifikat sa svoje strane ima nominalnu vrijednost i funkciju otkupa stana, ali kao namjenski vrijednosni papir, odnosno kvazi-vrijednosni papir, njegova osnovna funkcije bila je da iskljuci i zamijeni dionice koje predstavljaju neotudjivo pravo vlasnistva na prostoru cijele Republike BiH, a po osnovu potrazivanja i obaveza u bilansima poduzeca na cijelom teritoriju BiH. Prema tome, postojeci zakon o privatizaciji predstavlja jedan od najvaznijih zakona koji uklanja pravne prepreke legaliziranju ukidanja drzave BiH i podijele na dvije drzave.

Na osnovu ustavne uloge i ovlastenja "sila pobjednica", u dejtonskoj BiH je ponekad dovoljan i novinski clanak nekog ambasadora da se i preostale vizije moguceg opstanka i ovih 24% teritorije BiH pretvore u prah i pepeo. Tako je jednim novinskim clankom certifikatska privatizacija pretvorena u tendersku prodaju svih poduzeca koja su "prijetila" da certifikatsku privatizaciju prezive. Najjacih 86 poduzeca u Federaciji -- koja su "prijetila" da prezive i agresiju i Dejton - su izdvojena za prodaju umjesto za privatizaciju. Argumentacija je bila vise nego drska, i glasi: "Privredi BiH potreban je svjez-gotov novac" i "bolje bilo kakva privatizacija, nego nikakva". Prva teza je teska i fatalna prevara, jer se radi o poduzecima kojima relativno nije potreban svjez novac - bar ne onoliko koliko je potreban onim koja su ostavljena za certifikatsku prodaju. Postavlja se pitanje, zasto prodaja nije ponudjena kao zadnji lijek za slaba, a ne jaka poduzeca?

VLASNIK DOLAZI, KAPITAL ODLAZI

Osim navedenog, pretvaranjem privatizacije u prodaju se u Federaciju ne donosi "svjez" kapital nego novi vlasnici. Ono novca sto dolazi - par procenata od predratne vrijednosti poduzeca - ne dolazi poduzecu, nego Kantonu. Dakle, ponovno drzavi - koja je sadasnji vlasnik (zakonit po Dejtonu, ali nezakonit po konvencijama jacim od Dejtona) i koja se preko upravnih odbora brine o interesima spasavanja Dejtona, a ne o interesima poduzeca. Kanton ima obavezu da samo nekih 15% tako dobivenog novca ulozi u razvoj privrede. Medzutim, istinu o ovom poduhvatu prodaje (a ne

privatizacije) 86 najboljih poduzeca, objasnjava nova inicijativa Agencije za privatizaciju, po kojoj je BiH sada odjednom jedinstvena drzava - pa stoga novac od prodaje u Federaciji treba investirati i u Republici Srpskoj.

Da bi neprikosnovenost privatne svojine kao prepreka podjeli RBiH bila zaobidjena, uvodjene su cak i nove knjigovodstvene kategorije kojima je imovina pravnih subjekata (poduzeca) prebacena u nulte grupe imovine (upisani a neuplaceni kapital) Upravo taj dio dionica izbacen je ispred bilanca (u kontnom planu) i time iz potrazivanja predratnih dionicara. Tako je RS, vec i u udzbenicima Ekonomskog fakulteta, amnestirana od potrazivanja po osnovu predratnih dionica i priznati su joj rezultati agresije i genocida na stetu predratnih dionicara. Ostatak posla razduzenja ekonomske osnove RBiH obavljen je uvodjenjem pasivnih podbilansa, koji sluze da se provodi otpis predratnih potrazivanja bh. firmi na teritoriji Rrepublike srpske.

Neprikosnovenost vlasnistva negirana je i prihvacanjem samo uplacenog kapitala dionicara prije agresije, a ne i cjelokupnog upisanog kapitala kao mjere vrijednosti dionica. Iako su obje stavke bile kategorije imovine poduzeca, time je 44% neprikosnovene privatne svojine (po titularu) svedeno na nekoliko procenata samo uplacene svojine. Tako je posredno priznata agresija i kao metoda "trzisnog" vrednovanja imovine gradjana, umjesto insistiranja na potrazivanjima prema agresoru. Upravo tako je postala moguca dejtonska podjela vlasnistva na dva "entiteta". Ova nezakonitost je "ozakonjena" izmisljanjem tzv. nulte kategorije u kontnom planu poduzeca "00" - upisani, a neuplaceni, kapital, koja je, suprotno internacionalnim racunovodstvenim kodeksima i standardima, izbacena iz kategorije imovine poduzeca.

Najveci udarac imovini (portfoliju) drzave, Republike BiH, ucinili su upravo domaci, bosnjacki protagonisti podjele BiH, tako sto su iskoristili ratno stanje da za potrebe dogovorene podjele BiH obave stopostotnu komunisticku nacionalizaciju poduzeca, da bi nakon Dejtona, umjesto vracanja prava titularu - poduzecu - ucestvovali u privatizaciji imovine u jednom od dva "entiteta" (drzave). Poznato je da su poduzeca kao titulari vlasnistva uobicajen oblik vlasnistva u modernom kapitalizmu. Dakle, "zakleti bosnjacki neprijatelji komunizma i veliki musliman" Alija Izetbegovic su jos 1994. godine izvrsili nacionalizaciju ekonomije i pola iste poklonili Republici Srpskoj u Dejtonu. Da je to i bio stvarni cilj nacionalizacije, dokazuje i dejtonska definicija "entiteta" kao nosioca poreske i budzetske funkcije i konzekventno cjelokupne ekonomske funkcije. Oni nisu trazili da mirovni sporazum ima za logicnu posljedicu povrat vlasnistva pravnim subjektima (korporacijama), sto je bila obaveza UN-a po Konvenciji o zastiti privatne svojine i svojine pravnih lica iz 1952. godine. Nisu se pozvali ni na pravne osnove koje im stoje na raspolaganju iz ove Konvencije, a koja nacionalizacije smatra strogo nelegitimnim, osim izuzetnih, sprovedenih na limitirani vremenski period u ime opceg interesa (relevantno: obrana drzave). Izvanredna nacionalizacija podrazumijeva vracanje imovine vlasniku cim prestanu razlozi nacionalizacije (relevantno: nastupi mir). Ova nacionalizacija, pa podjela na dvije drzavne ("entitetske") imovine, te konacno privatizacija neceg sto je kao korporativna svojina i svojina dionicara vec bilo privatno i privatizirano prije agresije, je obmana koja i danas uspijeva na osnovu zaglusujuce propagande koja vara javnost da je privatna svojina drzavna svojina - ergo, njihova. Zarad dejtonske podjele BiH i imovine njenih gradjana, "komesari" instalirani u upravne odbore poduzeca su odlucili da ih sami sebi prodaju, ili strancima, za desetinu knjigovodstvene vrijednosti (umanjeno za vrijednost koja bi se inace sudski kroz reparacije potrazivala od agresora). Za potrebe navodne privatizacije, iskoristeni su i rat i rezultati rata, kao i "legalizacija" rezultata agresije i genocida u Dejtonu. Posebno je iskoristena neupucenost gradjana u pitanja vlasnistva - sto je osiguralo da se kao privatizacija predstavi de facto prodaja poduzeca i odlazak novca od prodaje u Kantone - dakle, opet u drzavu, a ne u poduzece.

Poduzeca koja nemaju snage za opstanak ostaju u tzv. certifikatskoj privatizaciji, dok 86 najboljih bh. firmi u privatizaciji (firmi koje nisu mogle biti unistene ni ratom) odlaze na tzv. tendersku privatizaciju. Radi se uglavnom o infrastrukturnim granama pa cak i hidro-energiji, PTT-u TV, putevima, sumama, zeljeznicama, vodi i vazduhu. Radi se o prodaji strancima , a ne pivatizaciji (domacim subjektima) jer je u pitanju mogucnost dvotrecinskog otkupa gotovim novcem. Gotovinu imaju uglavnom stranci. Konzekventno, dvotrecinsko vlasnistvo je u njihovim rukama. Posto dvotrecinsko vlasnistvo podrazumijeva pravo smanjenja kapitala -- tj. dalje prodaje kao i odlazak titulara iz zemlje - za ovih 86 najboljih bh. firmi smisljena je varijanta prodaje pod nazivom "tenderska privatizacija".

____________________________________________________________

1. "OD ANTIPATRIOTIZMA NIJE OBOLJELA DIJASPORA, VEC BH. VLAST !"

Interview FATMIRA ALISPAHICA, BH_Bladetu, iz Danske.:

BH-bladet: Gospodine Alispahicu! Dobro dosli u mjesecnik bh. dijaspore u Danskoj!

BH-bladet: Kao sto Vam je poznato, sve cesce se na raznim skupstinskim nivoima Dejtonske BiH usvajaju zakoni kojima se samoukidaju nadleznosti drzave Bosne i Hercegovine, a istovremeno se jacaju nadleznosti Republike Srpske i Federacije BiH (pri tome mislim na nedavno usvojene zakone kao sto su: Izborni zakon, Zakon o ukidanju BHT, zakone o drzavljanstvima, o obavjestajnim/sigurnosnim sluzbama i sl.). To mi udijaspori, naprimjer, vidimo kao proces odumiranja drzavnosti Bosne i Hercegovine. Kako Vi objasnjavate ocigledni entuzijazam kojim aktuelne bh. vlasti ucestvuju u tom procesu i kako ga zaustaviti?

ALISPAHIC: Koliko god nam to bilo bolno priznati, mi se moramo navikavati na cinjenicu da agresija za unitenje BiH nije okoncana. Ona se i danas vodi sa jednakim intenzitetom, ali bez tragicnih smrtnih posljedica. Iako, za snagu jednog naroda je svejedno da li mu ubili ili u nedodiju preselili covjeka.

Realnost je, dakle, da je nakon Dejtona u

prekookeanske zemlje preseljeno nekoliko stotina hiljada Bonjaka. To su ljudi koji se nisu mogli vratiti na svoje, ili ljudi kojima je dozlogrdila ova socijalna i ekonomska patnja, koja je, zacudo, izra-enija na 24 odsto, nego na onih 76 odsto bh. teritorije.

Pred ocima nam se javno dogadaju zakoni kojima se unitava

BiH, ali niko ne reagira. Kad se izgubi kriticna masa Bonjaka, kao politickog faktora, tada ce doci do verifikacije sporazuma iz Karadordeva.

BH-bladet: Poznato je da je narod koji nema svoju drzavu osudjen da zivi u ropstvu (makar i "suvremenom", ali ropstvu !), izlozen je raznim pritiscima da se raseljava ili asimilira u "ove" ili "one" narode, dok konacno ne nestane sa politicke scene. S tim u vezi evo i nekoliko

(pod)pitanja: Da li je medju Bosnjacima koji su preostali u BiH sazrjela svijest da ce biti spasen jedino ako odbrani svoju drzavu? Koliko stete je u tom smislu nanijela svojevremena Izetbegoviceva izjava: "U dilemi da spasavam Narod ili Drzavu, odlucio sam se da spasavam Narod!" Sudeci prema diskusijama na BOSNJACKOM DIJALOGU, kazite nam da li je mnogo Bosnjaka prihvatilo tu "mudrost"?

ALISPAHIC: Izetbegoviceva politika je generalno nanijela nepopravljive tete bonjackom narodu. Ta politika je imala historijsku ansu da ojaca bonjacki narod iznutra, da poveca kriticnu masu patriotskih svjesnih Bonjaka, koji bi se borili za ciljeve starije od svake vlasti. Izetbegovic je u startu pao na ispitu iz patriotizma.

Generalno, Izetbegovic se ponaao onako kako bi to Zeljeli Miloevic i Tudman. Ta politika je do te mjere raspametila Bonjake u najirim slojevima, da se uopce ne moze govoriti o nekoj nacionalnoj strategiji, koja bi obavezivala potrebnu masu Bonjaka. Dogodilo se da u toj pometnji Bonjaci glasaju za SDP-Alijansu, za koju se odmah moglo znati da ce biti servilna marioneta medunarodene zajednice i da ce raditi protiv Bonjaka i BiH.

BH-bladet: U svojoj kolumni "Hronika hamburgera", sto se objavljuje u "Ljiljanu", jednom prilikom ste pisali o "avlijskoj svijesti Bosnjaka", da mi "definitivno nismo normalni..." Hocete li, opet u najkracem, elaborirati neke teze iz recenog komentara, odnosno o bosnjackoj odgovornosti za stanje u kojem se nalaze Drzava i Narod?

ALISPAHIC: Nai ljudi nikako da razumiju da njihova individualna stabilnost i sreca ovise od kolektivne stabilnosti i srece. Nai ljudi misle da je ulaganje u kolektivne interese jalov posao, i da vrijedi gledati samo svoja posla. To je pogreno. I pogubno. Nijedna nacija nije stasala i opstala na takvom ponaanju. ...

RAZGOVOR VODIO: Bedrudin GUSIC

___________________________________________________________

BH-Bladet je novina koju izlazi na Danskom i Bosanskom jeziku zahvaljujuci pozrtvovanosti bosanskohercegovackih patriota u Danskoj. Buduci da je to patriotski, a ne komercijalni poduhvat, Bosanski kongres vam srdacno preorucuje tu novinu. Ako ste zainteresovani da se pretplatite javite se na slijedecu adresu, telefon ili email.

B&H BLADET

Vendsysselvej 7, kld

4800 Nykobing F

DENMARK - Europe

Tel/fax **45/54 85 2028

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

List izlazi mjesecno. Polugodisnja pretplata kosta 125 DKr, godisnja 250DKr. __________________________________________________________

3. PISMA

Adresa Waltera

Dragoj redakciji Bosanskog Kongresa,

prije svega zelim uspjesnu Novu 2002 i da nastavite sa uspjesnim radom kao do sada. Zelim da iskoristim ovu priliku da Vam se zahvalim na dosadasnjim postama i da Vas zamolim ako je moguce da nam posaljete adresu Waltera na koji se cesto pozivate ili informaciju kako je moguce doci do tih novina. Inace mi zivimo u Melburnu i puno nam znaci saradnja s Vama.

Almedin i Amela Salcin

Probajte na slijedecim adresama saznati kako se mozete pretplatiti na casopis "Walter" Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ______________________________________________________

Trba pisati "Republika srpska", da joj i mi ne bi darivali drzavnost

Dragi prijatelji, s paznjom, postovanjem, razumijevanjem, ali i suglasnoscu sa svim stavovima sto jesu, a tako se, smatram i duboko vjerujem - mora, za nasu jedinu i jedino jedinstvenu dragu Bosnu, pratim ono sto mi pristize na mail od Bosanskog kongresa, uvijek sam spreman da se autorski, ali i kako god zelite oglasim, ali molim da u pismena (to su dokumenti i za buducnost, zar ne?) prestanete uvrstavati tekstove kakav je ovaj naznacen kao "Pismo iz

Sarajeva". S osnovnim porukama se i slazem, samo hocu upozoriti da je Bosna i intelektualna kategorija. Po sebi, po svojim ljudima. Profanizaciji ciste i cestite ideje steti psovacki jezik. Uvreda umanjuje istinu, odnosno sustinu poruke, a onda skrece paznju od sustine! Dakle, ovo niposto ne pisem zlonamjerno - upravo suprotno! Bit cu najsretniji, a volio bih i docekati taj dan, kad Republike srpske (uvijek drugu rijec iz imena te tvorevine pisem malim slovom - to je pridjev, a pisanje s tvorbom pridjevske imenice, dakle velikim slovom, daje joj ono sto oni i zele - drzavnost. Poslusali su me i Slovenci. U mariborskom dnevniku "Vecer" nikada necete vidjeti drukcije napisano! nece biti.

Pozdravljam vas s "Smrt Daytonu, sloboda Bosni!" kako napisa moj prijatelj FAtko Alispahic. I dodajem: Kraj Republici srpskoj! Ljude joj ne diram, s nadom da ce oni sto su zlotvori kako-tako, kad-tad i odgovarati.

Milan Pekic, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ps. Sad mi pade na pamet, kad vam se vec obracam, da vam skrenem paznju na SITE www.vladars.net. Prvo, mislim da u ga dobro napravili i sramno je koliko je nas drzavno-federalni "tanak"! Pa nije li internet i izvrstan nacin propagande. No, drugo je vaznije. U tekstu "Demografija" na toj stranici Republika srpska, odnosno njena Vlada (jer stoji iza SITE-a) izravno priznaje genocidne akte minulog rata. Obratite paznju na tekst ispod prepisane tabele o popisima stanovnistva u bivsoj Jugoslaviji i rezultate navodno izvrsenog popisa stanovnistva, 1996. godine na podrucju Republike srpske.(Interesantna je tvrdnja da je izvrsen, pitanje je po kojim odredbama i kriterijama, pa i zakonu, s obzirom da su popisi stanovnistva medjunarodna obveza na osnovu postojecih medjunarodnih konvencija kojima je odredjeno, izmedju ostalog, kad se i kako obavljaju, pitanje je i ko je, kako i od koga popisivan - ali to je druga prica). Sami su napisali da je prisilna migracija proizvela od Karadzica zeljeni rezultat! Genocid.

Jos jednom srdacan pozdrav, Milan Pekic

-------------------------

Postovani gosp Pekicu,

najljepsa hvala na veoma znacajnim savjetima, pogotovo onome o pravilnom pisanju "Republike srpske" i napomenama o popisu stanovnistva. U pravu ste i da nam ne treba psovacki jezik, pogotovo kada imamo argumente na nasoj strani. Medjutim, ponekad covjek ne moze da ostane hladan kada vidi na djelu izdajnike koji cine neprocjenjivu stetu, ne samo nama, nego i svim buducim generacijama Bosanaca i Hercegovaca.

Osim toga, kada je izdaja u pitanju, onda covjek mora pokazati da je ljut na izdajnika. Na moze se izdajnika ljubazno oslovljavati, jer onda ispada da je izdaja dozvoljena politicka opcija, "pravo na drukcije misljenje". Medjutim, izdaja ne spada u "pravo na drukcije misljenje", nego se u svim demokratskim drzavama svijeta smatra teskim krivicnim djelom. Dakle, nema nista lose u tome sto ponekad pokazemo izdajnicima da ih preziremo. Slazem se da pri tome treba naci pravu mjeru zestine reakcije.

Pozdrav. Muhamed Borogovac

______________________________________________________

Prvo se moramo rijesiti unutrasnjih dusmana

Sve mi je jasno ali mi nije jasno,kako jedan Bosnjak moze da cini zlo svom narodu? Kao prvo mi bosnjaci moramo da shvatimo da ti ljudi, lideri znaci oni u vrhu koji vode narod i drzavu u propast, kako da ih mi podrzimo u tom svemu sto je najgore kada ljudi sa strane vide sta rade od svoga naroda, kako da ih neko sa strane podrzi? Ljudi koji su se rodili u BiH vole tu drzavu i punim srcem kada te neko pita odakle si kazes da si iz BiH. Znaci bez obzira sto si ti drzavljanin neke druge drzave niko nekaze ja sam Amerikanac ili neki drugi nego kaze ipak da je bosnjak sto znci da me svi imamo ljubav prema nasoj domovini i treba da ucinimo sve sto je u nasoj moci da to prelijepu drzavu sacuvamo. Moramo znati da imamo toliko dusmana koji zele da BiH nestane u potpunosti, ali medjutim da BiH ima svoje patriote koji ce se boriti da to dusmani ne ostvare. Medjutim, prvo moramo unutrasnjih dusmana da se rijesimo, oni s vana nemaju toliki efekat bez onih unutrasljih. Zahvaljujem se ljudima Bosanskog kongresa koji su uporni u svom nastojanju da sire istinu i da informisu ljude sta se radi, jer nasi ljudi, pogovtovo u inostranstvu ne znaju sta se radi. Presretan sam kada dobijem vas E-mail... toliko za ovaj put, najveca hvala

Selam i sretna nova godina svim patriotama BiH

_____________________________________________________

Postovani

Citajuci vase E-Maila sve vise me interesuje sta se desava u BIH Vladi, sto bi trebalo i svakog Bosnjaka, ali nazalost nije tako, ljudi su slabo informisani i slabo se informisu. Ipak rat je zavrsen, mnogo toga se prezivjelo, i mislim da su ljudi umorni od svega toga, od politike boli glava i nije dobra za zivce i srce. Ja sam valjda bila i suvise mlada (14 godina) kad se to sve u Bosni desavalo od 1992, bilo nam je dobro, a i nije.....nismo bili priznati kao jedan narod koji ima muslimansku vjeru, svoju tradiciju, neznam taj drugi narod tj. antimuslimani ili bolje receno antiturci nikad nece biti pravi narod, jer covjek nema veze koje vjere treba da postuje drugu vjeru, da upozna kulturu, obicaje.... jer to stvarno moze biti nesto lijepo, a uz to da zadrzi svoju vjeru. To je tako jednostavno, ako ti nacionalisti nebi se vracali unazad u 16 vijek kad su turci vladali s njima.

Mislim da treba nesto da se uradi da Jugoslavija bude optuzena za genocid u BIH i naravno da se RS ukine. Nasa geografska karta BIH se smanjuje, bojim se da ce se za 50 godina ponovo ovo desiti i tako dokraja dok nebudemo ukinuti.

Imam Jedno pitanje za vas

Zlatko Lagumdzija je kao predsjednik SDP, a SDP je glavna stranka u BIH, pobijedila je na izborima tj. najvise glasova je imala, a najvise je bilo u kanton Sarajevu glasova za njegovu stranku gdje najvise ima intelektualaca tako receno narod je sam to izabrao, onda ja to ovako shvacam "taj narod je pogrijesio sto je za tu stranku glasao". A kako bi bilo da je SDA pobijedila, sto vi mislite o tome?

Hvala, Selam i pozdrav

Safeta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postovana g. Safeta,

problemi nisu u strankama, nego u ljudima. Ni jedna stranka nema izdajnicki program. Medjutim, buduci da je BiH okupirana i buduci da izdajnici iz svih stranaka imaju podrsku nasih okupatora, oni su se u svim strankama instalirali na celo. Medjutim, postepeno politicki sazrijeva nas narod, pa ce doci dan kada ce patrioti oduzeti vlast od izdajnika u svim strankama. Alija Izetbegovic iz SDA je izdajnik kao i Lagumdjija i Avdic i Tokic i Trnka itd., ali uskoro ce doci dan kada ce patrioti nadmudriti izdajnike u svim strankama.

M. B.

_________________________________________________________________________

Zdravo.

Zelio bih vam zahvaliti na svemu sto radite za jedinstvenu BiH.Ja licno a i mnogi drugi sa kojima sam pricao ne podrzavam i protiv sam Federacije i " fasisticke republike srpske".

Prisjest ce im.

Naprijed uz punu podrsku.

Fahrudin.

__________________________________________________________________________

Da vas pozdravim i pozelim sretan rad i uspjeh u vasim naporima. Pratio sam direktno u cetvrtak navece demonstacije u sarajevu protiv odluke vlade BIH da se isporuce americi pripadnici takozvane alzirske grupe. Interesuje me vase misljenje o tome i sta se to ustvari desava.

Inace pratim vas rad i slazem se u dosta vasih stavova i misljenja.

Pozdrav i hvala unaprijed.

----------------------------------------------------------------------------------------

Postovani gosp Hadzovicu,

mi smo u vise navrata pisali da Bosni i Hercegovini nisu trebali uvozni mudzahedini. Oni su uvezeni od strane Alije Izetbegovica ne da bi nam znacajno pomogli, nego da bi nasoj Armiji bio prisiven "image" islamske vojske, te da bi se na rat u BiH prestalo gladati kao na agresiju Srbije i Hrvatske na BiH, nego da bi se pocelo gladati kao na rat izmedju Islama i Hriscanstva.

Medjutim, ljudi koji su dosli da se bore u BiH nisu bili svjesni da sluze samo Izetbegovicu za tu manipulaciju. Oni su dosli jer su bili iskreno dirnuti stradanjem nas Bosnjaka. Sada im nase izdajnicko rukovodstvo ovako vraca. Bosna i Hercegovina je jedina drzava na svijetu koja ne trazeci nikakve dokaze izrucuje ljude u Ameriku. Cak ni Engleska, ni Spanija, NATO saveznici, ne izrucuju ih u USA., cak i ako postoje dokazi. Svi drze do svoga dostojanstva, osim nasih izdajnika.

Selam. Muhamed.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

24. mart 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

BOSANCIMA I HERCEGOVICMA U DOMOVINI I SVIJETU

PROGLAS

ZAHTIJEVAMO KONSTITUTIVNOST SVIH NARODA BIH NA TERITORIJI CIJELE BIH

U Ustavu Republike BiH svi narodi Bosne i Hercegovine su bili konstitutivni i ravnopravni na teritoriji cijele domovine. U svim internacionalnim dokumentima proklamovana je potpuna ravnopravnost pred internacionalnim zakonima svih pojedinaca i naroda. Zato je cijeli svijet i priznao Republiku Bosnu i Hercegovinu sa njenim tadasnjim (i jos i danas jedinim legalnim) Ustavom kao ravnopravnu clanicu mejdunarodne zajednice. Ne postoji nikakav razlog zasto bi nama Bosnjacima pripadalo manje od onoga sto smo imali u Republici Bosni i Hercegovini, i od onoga sto je proklamovao cijeli savremeni svijet. Pogotovo zlocini i genocid pocinjeni tokom agresije ne smiju biti razlog naseg odustajanja od suvereniteta na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Zlocini i genocid ne smiju biti razlozi da se iz dana u dan legalizuje neravnopravnost naseg naroda u Bosni i Hercegovini. Upravo suprotno, zlocinci i njihove zlocinacke tvorevine moraju biti kaznjeni, a ne povlasteni u Bosni i Hercegovini.

Zato porucujemo nasim politicarima u BiH da uopste ne pregovaraju o Odluci Ustavnog suda BiH po kojoj bi svim narodima morala biti vracena predratna konstitutivnost i ravnopravnost na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ono sto predlaze Republika srpska, da se umjesto Vijeca naroda u Republici srpskoj oformi neka "Komisija" je izigravanje te Odluke Ustavnog suda, kao i svih principa savremenog svijeta. Ako bi se sada Bosnjacki i Hrvatski politicari povukli sa svih pregovora Evropa i svijet bi morali ravnopravno provesti Odluku Ustavnog suda u oba entiteta, tj. moralo bi se oformiti i Vijece naroda i u Skupstini Republike srpske.

Svijet nikada ne bi javno izdao svoje principe i nametao neravnopravnost zbog nekakve Republike srpske. Jedini nacin da se legalizuje neravnopravnost, tj. da se oformi Komisija, umjesto Vijeca naroda, su upravo pregovori na kojima bi sami Bosnjaci pristali da legalizuju svoju neravnopravnost. Na taj nacin Evropa i svijet ne bi izdali svoje velike principe, nego bi mi sami bili smatrani krivcima za svoju neravnopravnost.

Ukoliko ipak Republika srpska ostane tvrdoglava u svojoj namjeri da sacuva neravnopravnost naroda u svome Ustavu, onda svim onim koji su za normalan zivot u Bosni i Hercegovini ne ostaje nista drugo nego da Daytonski eksperiment proglase neuspjelim i vrate se na predhodno pravno stanje, Republiku BiH u kojoj su svi narodi i pojedinci ravnopravni i konstutitivni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

To je bila i to ostaje pozicija Bosanskog kongresa. Laz je da smo "morali potpisati Dayton". Ugovori pod pritiskom su nistavni u savremenom svijetu. Dajton je postao novi Ustav Bosne i Hercegovne iskljuciva zato sto su ga nasi predstavnici potpisali. "Svijet" je tu bio samo posrednik koji je nudio svoje usluge pregovaracima, tj. potpisnicima. Sad se po modelu Daytona ponovo pokusava postici da sami Bosnjaci, zrtve agresije, jos jednom potvrde daytonsku smrnu osudu Bosne i Hercegovine.

Pozivamo sve patriote Bosne i Hercegovine da sire ovu istinu i da uticu na nase politicare da ne izdaju nasu domovinu i ovaj put.

PREDSJEDNISTVO BOSANSKOG KONGRESA

Dr. Vahid Sendijarevic

Mr. Kanan Saracevic

Dr. Muhamed Borogovac

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

_______________________________________________________________________________

Sve one Bosance i Hercegovce koji se slazu sa ovim proglasom pozivamo da posalju svoje ime i prezime, svoju email adresu i mjestou BiH gdje su zivjeli ili zive. Tako skuplejne potpisnike cemo poslati u sve BiH stranke, da bi izvrsili pritisak na nase politicare da ne propuste i ovu posljednju sansu da Bosna i Hercegovina ponovo bude normalna drzava.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

30. mart 2002

Online glasnik Bosanskog kongresa

Br. 218

1. UVODNIK

2. KOMENTAR IZETBEGOVICEVOG INTERVJUA U "AVAZU"

3. IZVODI IZ INTRVJUA "DANA" SA PREDSJEDNIKOM SDA

4.OTVORENO PISMO PETRITSCHU

5. PISMA

6. SPISAK PRVIH POTPISNIKA PETICIJE O KONSTITUTIVNOSTI

______________________________________________________

1. UVODNIK: DOGODILO SE IZMEDJU DVA BROJA GLASNIKA

Pise: Dr. Muhamed Borogovac

Teme ovog uvodnika:

- Petricev odlazak Izetbegovicu, i odmah potom Izetbegovicev intervju "Avazu".

- Priklanjanje Lagumdjijine i Silajdjiceve stranke poziciji Republike srpske po

pitanju konstitutivnost naroda u BiH.

- Oskar za BiH film.

ZASTO JE PETRIC VRATIO ALIJU IZ BOLESNICKE POSTELJE U POLITIKU

Kao sto znamo, vec je proslo dvije godine otkako je Ustavni sud presudio da su sva tri naroda (Bosnjaci, Hrvati i Srbi) konstitutivni na cijeloj teritoriji BiH. Time je kreiran problem za Republiku srpsku buduci da njeno rukovodstvo nikako ne zeli da dozvoli ravnopravnost Bosnjacima i Hrvatima. Problem Republike srpske je bio iskompliciran cinjenicom da Petric i Republika srpska ne mogu sami izigrati presudu Ustavnog suda, mada bi to zeljeli. Petric to ne moze uciniti, jer bi to bilo u suprotnosti sa "evropskim normama", a Petric je postavljen od Evrope da u Bosni i Hercegovini provodi te norme, i uvodi pravnu drzavu, a ne da krsi presude Ustavnog suda. Zato Republici srpskoj i Petricu trebaju pregovori da bi mogli izigrati odluku Ustavnog suda. Jedina mogucnost da se izigraju evropske norme i legalizuje trajna neravnopravnost u Republici srpskoj jeste da Bosnjacka strana dobrovoljno pristane da izigra evropske norme na svoju stetu. U tom slucaju ce Republika srpska postici svoj cilj da se legalizira superiornost Srba u BiH, a Petric i Evropa ce biti cisti, jer bi se u tom slucaju sami Bosnjaci saglasili sa neravnopravnim polozajem u BiH. Nama je dozvoljeno da radimo suprotno "Evropskim normama" kada je to na nasu stetu.

To je ista ona igra koja se igra u BiH jos od 1992 i u kojoj se sami Bosnjaci u pregovorima malo po malo odricu svega sto ih cini ljudima: dostojanstva, slobode, ravnopravnosti, prava na zivot, prava na domovinu itd. itd..

Medjutim, dogodilo se iznenadjenje. Za razliku od SDP-a i "Stranke za BiH" u kojima muslimaski Srbi Lagumdjija i Silajdjic potpuno kontrolisu situaciju, SDA se otela svome lideru, trecem velikom izdajniku, Aliji Izetbegovicu. Medju danasnjim bosnjackim pregovaracima iz redova SDA imamo nekolicinu patriota koji su se uspjeli nametnuti kao stranacki lideri i otkazati poslusnost Republici srpskoj i Petricu. Upravo ta cinjenica je jedini razlog sto Petric aktivira Aliju Izetbegovica. Samo u tom kontekstu treba gledati na Izetbegovicev izlazak iz bolesnicke postelje i na njegov interwiev "Avazu". Kao bezbroj puta do sada, Alija Izetbegovic koristi istu taktiku varanja Bosnjaka. On daje patriotske, cak ratoborne, izjave da bi zadobio povjerenje Bosnjaka da ih nece iznevjeriti. Zahvaljujuci takvim izjavama on se stavlja na celo patriotskih snaga, da bi ih onda u pregovorima izigrao. Sjetimo se samo kako je na predizbornim mitinzima prije rata Izetbegovic govorio kako ce "za jedinstvenu Bosnu ratovati", a kasnije kada je postalo jasno da Armija BiH pobjedjuje u ratu, on je poceo da govori kako je "bolje 100 dana pregovarati nego 1 dan ratovati". Time je u stvari pravdao svoju izdaju Ustava Republike BiH i davanje pola BiH vec porazenim cetnicima.

Svi faktori u BiH, a pogotovo stranka SDA, trebaju biti

svjesni ovih cinjenica. Ni po koju cijenu se ne smije dozvoliti Aliji Izetbegovicu da ucstvuje u pregovorima o konstitutivnosti. Ako se to dogodi onda se zaista mozemo oprostiti od Bosne i Hercegovine. Dzaba je govoriti: "Da ga hoce dragi Allah sebi uzeti."Patriotsko rukovodstvo SDA stranke ga mora sprijeciti da nam ponovo nanese zlo. Kur'an im to zapovijeda, ako su istinski vjernici, jer kaze: "Pomozi sebi pa ce ti i Allah pomoci."

Izetbegovicev Intervju u Avazu je u ovom broju Glasnika analizirao Sven Rustempasic. Preporucujem vam da obavezno procitate taj clanak, koji slijedi iza uvodnika, u tacki 2. To je zaista remek djelo BiH poltickog novinarstva.

Takodjer vas upucujem intervju Sulejmana Tihica, predsjednika SDA u kojem se najbolje do sada objasnjava sta bi znacilo usvajanje "komisije" umjesto "Doma naroda" u Republici srpskoj. Izvodi iz tog intervjua su u ovom broju pod tackom 3.

LAGUMDJIJA I SILAJDZIC KRENULI U OTVORENU IZDAJU

Bez obzira na sve apele Bosanaca i Hercegovaca u domovini

i svijetu Lagumdjijina i Silajdjiceva stranka su u srijedu 27. marta 2002. potpisali prijedlog izmjena Ustava za koji su se zalagali Republika srpska i Petric. Time su Lagumdjija i Silajdjic po ko zna koji put dokazali da su ljudi KOS-a i velike Srbije. Ne postoji blamaza koju oni nece sebi dozvoliti pred bosanskim patriotima da bi ucinili patriotsku stvar za svoju jedinu otadzbinu, veliku Srbiju. Sad je jedina nada da ce se patriotski dio SDA odbranitii od Alijine karizme i ostati cvrst u namjeri da ne potpise istu izdaju.

BOSANSKOHERCEGOVACKI FILM DOBIO OSKARA

U moru losih vijesti i jedna dobra vijest: BiH reziser Danis Tanovic

dobio oskara. Svaka cast Tanovicu za oskara, a i za patriotski govor povodom oskara, i za sve patriotske izjave na raznim intervjuima koji su slijedili. Jos jednom se pokazalo da su pravi inetelektualci ujedno i patrioti. Osim za patriotske izjave, zahvaljujemo se Tanovicu i za to sto je sa pijadestala najuspjesnijeg BiH rezisera skinuo Emira Kusturicu, izdajnika i muslimanskog Srbina koji je ovih dana postao i ambasador Srbije u UNICEF-u.

Inace, sto se mene tice, ja se zahvaljujem i Emiru Kusturici. Mnogi Bosnjaci nisu mogli vjerovati da neko ko se zove Alija ili Haris ili Zlatko Lagumdjija moze biti srpski patriota. Emir Kusturica je bio model koji mi je uvijek u tim situacijama pomagao da objasnim kako neko ko je rastao po Sarajevskim mahalama moze u dusi biti Srbin i izgarati za srpsku stvar, a mrziti narod iz kojeg je potekao.

- Kraj uvodnika -

___________________________________________________

2. KOMENTAR IZETBEGOVICEVOG INTERVJUA U "AVAZU"

Sarajevo, 25. mart, 2002.

Naslov: OVAJ PUTA, "NE"

Autor: Sven Rustempasic

"Dnevni Avaz", jedan od posljednjih jugoslavenskih dnevnih listova, 23. marta, 2002. donosi ekskluzivni intervju sa A. Izetbegovicem pod naslovom: "Morali smo popustati u Dejtonu, ali sada necemo".

Novinar sugovornika preporucuje jer je Ppred Ustavni sud BiH uputio zahtjev za preispitivanje ustavnosti ustava entiteta" i pita kako gleda na finis razgovora o provedbi Odluke Ustavnog suda BiH. Izetbegovic veli da je razocaran Dokumentom 16 "koji legalizira neravnopravnost naroda u dva entiteta", i zali se da "umjesto barem formalne ravnopravnosti - o realnoj da ne govorimo - imamo legaliziranu neravnopravnost i od nas se ocekuje da u tome ucestvujemo". Naslanjajuci se na popularni sentiment, populisticki demagog uzdise: "Kad je rijec o mepunarodnoj zajednici, vec deset godina gledam isti film. Svaki put kada stvari zapnu, rjesavaju se na racun Bosnjaka."

Ovi Izetbegovicevi biseri doista vape za komentarom, ne samo radi vaznosti trenutka i povoda, nego i kao vrsne ilustracije njegovog metoda obmane, populizma, demagogije. G. Izetbegovic se hvali da je pokretac inicijative za ustavnu ravnopravnost naroda u "oba entiteta", uprkos notorne cinjenice da je upravo on godinama, a konacno u Dejtonu, svojim potpisima i nelegitimnom voljom rusio te temelje Ustava Republike BiH, te prihvatio Republiku srpsku kao drzavu srpskog naroda. Da, Izetbegovic je inicijativu pokrenuo -- ali radi njegovih potpisa (1991-2000) sada je za njeno ostvarenje neophodan pristanak RS. On, koji je u Dejtonu unistio konstitutivnost Bosnjaka na pola BiH, kao bajagi sada trazi uvodjenje te kostitutivnosti, znajuci da je Republika srpska nece dozvoliti na teritoriji RS. Osim toga, radi se i o konstitutivnosti u dva entiteta, a ne u BiH kao cjelini, upravo zbog njegovih Dejtonskih potpisa i pristanka na dva ustavna poretka u BiH.

Da bi sliku znacaja svojih fatalnih potpisa (od Konaka do Dejtona) zamutio, sam Izetbegovic je omeksavao otpor javnosti nebuloznim tvrdnjama da njegov dejtonski potpis ne predstavlja kraj BiH nego njen pocetak. Taj stav o diskontinuitetu sa Republikom BiH, danas je glavni argument SDS-a i drugih, kada traze da se konstitutivnost promatra u entitetima, a ne u BiH. Osim umanjenja znacaja dejtonskih potpisa, i dalje koristi neistinu da je "svijet", a ne on doveo do Dejtona. Da bi ova obmana trajala, godinama je svjedoke proglasavao "Garantima njegovih potpisa", a posrdnike u pregovorima "svijetom". Da li bi mogao onda objasniti zasto je npr. Golan i dalje samo "okupirana teritorija", kad se zna da je SAD najveca svjetska sila, Izrael najdraza drzava (pa i gospodar) toj sili? Golan i svi ostali slucajevi okupiranih teritorija, od osnivanja UN nisu -- osim u slucaju Dejtona -- potpisivani i otpisivani kao nagrada agresiji i genocidu. Jadino je Bosna i Hercegovina izuzetak, zahvaljujuci "nasem" Aliji. (Nazalost tu Alija nije sam. U projektu stvaranja Republike Srspke uvijek je imao potporu mnogih drugih izdajnika kao sto su npr. Lagumdjij, Silajdjic, Trnka itd.)

U nastavku intervjua Izetbegovic realnu ravnopravnost (koja je jedina i potrebna) odbacuje tako sto bukvalno savjetuje politicare Republike srpske da prihvate "barem formalnu ravnopravnost", to jest, on velikosrpski projekt savjetuje da Bosnjake i sve ostale branioce drzave BiH efikasnije prevare. Tako jos jednom nesto sto je nediskutabilno ("non-negotiable item"), sto se treba primijeniti bez ikakve trgovine i tzv. +kompromisa; -- a to su Internacionalno pravo i zakoni Evropske Unije -- postaje "ekstremna bosnjacka pozicija" koju treba razvodniti i unistiti.

Izetbegovic se dalje umiljava citaocima "Avaza" rijecima: "Sa mepunarodnom zajednicom vec deset godina gledam isti film. Svaki put kada stvari zapnu, rjesavaju se na racun Bosnjaka". U stvarnosti, istina je da on taj film ne gleda, nego u njemu igra glavnu ulogu i sam sebe uvijek poziva "kada stvari zapnu" - da dovrsi posao "na racun Bosnjaka". I ovaj su puta "stvari zapele", jer je SDA demonstrirala odgovornost i drzavnicku svijest tako sto je upravo odbila da parafira Izetbegoviceve dejtonske entitete.

U nastavku intervjua Izetbegovic kaze: "Ako smo morali popustati u Dejtonu, jer je alternative bila nastavak rata i umiranja, sada ne moramo i necemo. Zato smo se povukli iz pregovora u kojima je sve, iz razgovora u razgovor, islo na stetu bosnjackog naroda. Ne zelimo preuzeti historijsku odgovornost za propast i same ideje Bosne kao zemlje ravnopravnih gradjana."

Dakle, on uporno tvrdi da je morao potpisati u Dejtonu. Ali, zasto onda sada ne povuce svoj potpis? Moze to uciniti na osnovu Povelje Ujedinjenih Nacija i pridruzenih konvencija koje od smatraju svetinjom imperativnu normu da su potpisi pod prisilom automatski nistavni, da niko ne moze natjerati jednu clanicu UN, kao sto je Republika BiH, da diskutira svoj Ustav, pogotovo sto je po tada vazecem Ustavu RBiH Izetbegovic mogao pregovarati Mir, dok je pregovarajuci Ustav ucinio tesko krivicno djelo veleizdaje.

Drska i bezobrazna je i Izetbegoviceva tvrdnja da je alternativa njegovom ukidanju Republike BiH i stvaranju RS bio nastavak rata. On je u stvari svojim potpisima samo zaustavio Armiju RBiH u trenutku kada je Banja Luka bila na tockovima; kada je uspaniceni Nikola Koljevic pred kamerama internacionalnih TV mreza u Banja Luci urlao "da ce, ako se nesto ne poduzme u narednih 36 sati, doci do sloma srpske komponente u BiH!". Sjetimo se i Izetbegovicevih argumenata "da bi nastavak operacija Armije RBiH izazvao humanitarnu katastrofu u SR Jugoslaviji", a zaustavljanjem Armije BiH pred Banja Lukom i Prijedorom on je bez problema produzio humanitarnu katastrofu bosnjackih zrtava genocida i agresije.

Rat kojeg Alija Izetbegovic godinama vodi protiv Republike BiH i njenih patriota, zlorabi i nakaradnu sintagmu "ideja o Bosni" i njenu varijantu "san o Bosni". Bosna niti je ideja, niti je san. Bosna je realnost, pravni fakt, "subject of International Law", subjekt Povelje UN, konvencija, rezolucija, zakona. Bosna je drzava koju je direktno priznalo preko 100 drzava svijeta. Bosna ne samo da nije ideja/san, nego je kruta, pravnicka cinjenica uknjizena u sve relevantne svjetske gruntovnice. Republika BiH je pravni subjekt koji i dan danas zivi - buduci da zive Internacionalno pravo i Organizacija Ujedinjenih Nacija. Zakoni se primjenjuju, oni se ne diskutiraju. Republika BiH, dakle, drzava BiH, ce ostati ziva ukoliko se Pravo ne prostituira; ukoliko su preostali zivi, duhom jos neklonuli, hrabri i sposobni patrioti -- koji ce sprijeciti Aliju Izetbegovica da od nase jedne i jedine domovine obmanama i mudrolijama izvucenim iz torbe seoske varalice, napravi Veliku Srbiju. Opet se nametnuo, opet se pridigao u pomoc velikosrpskom Projektu. Poput vampira se vraca i namece na celo procesa u kojemu mu ovaj puta ne smije biti mjesta. Ima li ko glogov kolac?

________________________________________________________

3. DANI: Velika Petritscheva podvala

Demonstrativnim naputanjem farse od pregovora o implementaciji odluka Ustavnog suda BiH, Sulejman Tihi? je napravio najbolji i najzna?ajniji potez otkako se nalazi na ?elu Stranke demokratske akcije. Za Dane svjedo?i o perfidnoj re-iji pregovora kojima su Wolfgang Petritsch, Dragan Kalini?, Mladen Ivani? i Milorad Dodik uspjeli unijeti tek kozmeti?ke promjene u ustavne temelje Republike Srpske, zahvaljuju?i kojima ?e, po Visokom predstavniku sude?i, ovaj entitet i dalje ostati posljednji evropski oto?i? institucionaliziranog ovinizma i etni?ke diskriminacije Bonjaka i Hrvata. Uz najdetaljniji do sada u medijima objavljen opis pregovora u Uredu visokog predstavnika, Tihi? iznosi prve ocjene prezentiranog Sporazuma, odgovara na Lagumd-ijine napade, govori o razlozima naputanja pregovora, na?inu na koji je Petritsch falsificirao zaklju?ke rasprava, nesnala-enju bonja?kih lidera, o

Lagumd-iji, Halilovicu, Izetbegovicu...

DANI: Gospodine Tihicu, kako ocjenjujete Sporazum koji su prezentirali Petritsch i Lagumd-ija?

TIHI?: Ovaj dokument predstavlja politicku pobjedu Srba. Rjesenja koja su utvrdjena razlicita su po entitetima i ne garantuju ravnopravnost naroda. Nabrojat cu samo nekoliko segmenata: u Federaciji imamo Dom naroda u punom kapacitetu, a u RS-u vijece u reduciranom, sa otprilike 10 posto nadle-nosti; u RS-u imamo predsjednika Republike Srpske sa svim ingerencijama tipicno predsjednickog sistema, i uz njega dva potpredsjednika koji su bez ikakvih ovlastenja; istovremeno, u Federaciji imamo predsjednika i dva potpredsjednika koji se rotiraju i koji ravnopravno, konsenzusom donose odluke; dalje, prema ovom sporazumu, u RS-u iz jednog naroda mo-e biti predsjednik entiteta, premijer Vlade i predsjednik Narodne skupstine; u Federaciji to nije moguce; zatim, sudovi su u Federaciji sastavljeni po paritetu, a u RS-u nisu; Sporazum ne tretira pitanje bosanskog jezika, koji se osporava u RS-u; sadr-aj vitalnog nacionalnog interesa u RS-u je do kraja reduciran na cetiri-pet pitanja, a mogucnost prosirenja tih pitanja postoji samo teoretski, a prakticno ne - jer da bi se neko pitanje uvrstilo kao vitalni interes van spiska, potrebne su dvije trecine poslanika iz jednog naroda i potrebno je da dvije trecine sudija Vijeca Ustavnog suda ka-u da je to vitalni interes; kompozicija Suda to prakticno onemogu?ava... Mogao bih jos nabrajati, ali je i iz ovog vidljivo da su ovdje srpski predstavnici bili daleko bolje koordinirani, imali su jacu podrsku i oni su stvarni pobjednici.

DANI: Kako sada, nakon predocavanja Sporazuma, gledate na vlastitu odluku da napustite pregovore?

TIHI?: Hvala Bogu da sam ja to uradio, da sam napustio pregovore i da se nisam vratio. Posebno nakon svih ovih pritisaka koji su bili prema meni. Bilo bi me stid, bilo bi me sram da se moje ime spomenulo ispod jednog takvog dokumenta.

DANI: Kako komentirate danasnje optuzbe na Vas racun od strane gospodina Lagumdzije?

TIHIC: Pa, gospodin Lagumdzija je udario drugi pecat Republici Srpskoj. Bojim se da je to upravo onaj zadnji koji im je nedostajao, cime im je dao legalitet i ovdje i u Evropi. On sada dezinformacijama, da ne kazem to na grublji nacin, pokusava da umanji svoju odgovornost. No, on me i ne cudi. Meni je posebno nerazumljivo da ovi iz Stranke za BiH, koji su se borili za Bosnu bez entiteta, sad udarise drugi pecat ovom entitetu, za cije su se ukidanje do jucer zalagali.

DANI: Jeste li Vi bili iznenadjeni Petritschevom demagogijom?

TIHIC: Oni diplomatski pricaju. U stvarnosti on, kao, pokusava da bude neki medijator. Ali se povremeno iskazuje sta misli. Naprimjer, kad smo utvrdjivali sadr-aj vitalnog nacionalnog interesa, stoji: u Federaciji ima 18 tacaka, od Ustava do ekologije, ne znam sta vise nije vitalni interes. A ovdje, u RS-u su naveli nekih pet-sest fraza: jednakopravnost, obrazovanje, religija, kulturno naslijedje... Dakle, prava koja pripadaju i nacionalnim manjinama. Ja sam rekao da insistiram da tu stoji i odlucivanje o raspisivanju referenduma. Srbi, naravno, nece. Onda me Petritsch pita zasto ja na tome insistiram. Odgovorio sam mu: "Hocu da Srbi shvate da ne mogu nikad iz Bosne, da ne mogu dio Bosne izmjestiti u Veliku Srbiju." Naravno, oni su se opet pobunili. I sta je na ovo Petritscheva reakcija? On javno nista ne kaze, ali kad njegov sluzbenik prezentira papir sa zakljuccima tog dijela pregovora, jednostavno nema ni slova o referendumu. Ili, naprimjer, kada je doslo znakovlje entiteta - znaci, himna, grb, zastava, opet on mene pita zasto ja insistiram da to bude vitalni interes? Rekao sam mu: "Ambasadore, ja sam pet godina tamo poslanik. Kad god je zasvirala ta muzika, mi smo napustili salu ili nismo ni usli da slusamo Boze pravde. Ne moze to biti moja ili himna Bosnjaka, kao sto ne moze ni Nemanjica grb biti grb Bosnjaka. Molim Vas" Ali, ne daju mi ni progovoriti. A kad dodje papir, opet nema znakovlja entiteta na njemu.

DANI: Meni se klju?nim problemom ?ini odbijanje srpskih lidera da prihvate neminovnost po kojoj Srbi u Republici Srpskoj jednostavno ne mogu imati vie prava od Bonjaka i Hrvata. Sve ovo o ?emu Vi govorite ?ini mi se posljedicom ove ?injenice.

TIHI?: Re?i ?u vam kako razgovor te?e. U razgovoru se predlo-i nekoliko rjeenja jednog pitanja. Onda Kalini?, ili Ivani?, ili Dodik, ili sva trojica, ka-u: "Mi ?emo vam dati" ili "Mi vam ne damo". Kao da postoji njihov grunt iz kojeg slijedi "mi ?emo vam dati" ili "ne damo". To je takva pri?a. Jako su sinhronizovani, oni imaju sa sobom profesora Luki?a, koji je tu da se ne bi dogodila neka greka, da se ne bi ustavno sankcionirala ravnopravnost Bonjaka i Hrvata. On ne pri?a, ali je on tu. Svjesni su da moraju popustiti, ali znaju dokle mogu i?i a da ne ugroze postoje?i karakter RS-a. Njima je bitno sa?uvati dominaciju Srba. Pustit ?e oni negdje i "?etu Bonjaka". Oni se igraju brojevima, to uop?e nije bitno.

ta je njima va-no? Njima je bitno

zadr-ati instituciju predsjednika, da ona ne bude okrnjena. Koliko znam, imali smo informacije o ju?eranjim pregovorima, da ta institucija nije dirana. A to je jaka politi?ka institucija, u njenoj nadle-nosti su odbrana, sigurnost, obavjetajne slu-be... Ovlasti predsjednika su i predlaganja sudija Ustavnog suda, predlaganje premijera... Republika Srpska je ustrojena po jednom predsjedni?kom modelu. Ima li ita logi?nije od zahtjeva da i ta funkcija bude ustrojena simetri?no kao u Federaciji: da uz predsjednika postoje i dva potpredsjednika i da oni zajedni?ki rade i odlu?uju.

DANI: Da li je ta?an utisak da je Petritsch u pregovore uao sa pripremljenim rjeenjima koja ne bi podrazumijevala institucionalnu i sadr-ajnu simetri?nost mehanizama za zatitu vitalnih nacionalnih interesa?

TIHI?: To je stav Visokog predstavnika od po?etka implementacije - ja to znam kroz rad Ustavne komisije. Njegov predstavnik nam je, naprimjer, uvijek govorio da rjeenja ne moraju biti ista. Oni koriste one fraze o "simetriji u osnovi", a to je velika podvala. To je najve?a podvala! Mi smo prvo svi na?eli neku pri?u o simetriji. Pa su, onda, oni to spustili na pri?u o "simetriji u osnovi". Pa, onda, neka "konzistentna rjeenja"...

DANI: Da, zatim je dola "kreativna", pa "inteligentna", pa "supstancijalna" simetrija...

TIHI?: To je podvala. Na taj na?in se -eli sa?uvati srpski ekskluzivitet i sva pri?a na ovim pregovorima lidera stranaka je o tome kako Bonjaci i Hrvati mogu ostvariti prava u Republici Srpskoj. Srbi su dobili sve.

DANI: Gdje je onda tih 80 posto saglasnosti o kojima govori Petritsch?

TIHI?: Nema ih, jer ne postoje. Nikad nije bilo 80 procenata saglasnosti, nego je ta pri?a onako, vie za javnost, i treba da poslu-i kao dobar osnov Visokom predstavniku da na kraju nametne rjeenje, da ka-e: Evo, politi?ke stranke su prihvatile 80 posto rjeenja i ja sam ga tek djelimi?no izbrusio. Na taj na?in ?e on to njegovo i srpsko rjeenje predstaviti kao zajedni?ko rjeenje svih koji su u?estvovali u razgovorima. Petritschu ovi pregovori trebaju samo kao paravan za nametanje njegove odluke. U stvarnosti, njegovog ?e biti 80 posto, a ovog drugog 20 posto, ako se i dotle dobaci.

DANI: Da li je onda ta?an utisak da je Dom naroda u Republici Srpskoj, ipak, glavna prepreka postizanju sporazuma?

TIHI?: To je najva-nija stvar. Za ravnopravnost naroda je najva-niji Dom naroda. Najva-niji su sadr-aj definicije vitalnog nacionalnog interesa i Dom naroda, u paketu. Evo, za ilustraciju, ta su sve Srbi predlo-ili i ta je u jednom trenutku pregovora bilo prihva?eno: ako neki prijedlog u Skuptini RS-a po ocjeni dvije tre?ine Bonjaka bude pitanje koje zadire u vitalni nacionalni interes, ono ide na to Vije?e naroda. Ako tamo ne pro?e, vra?a se na Narodnu skuptinu Republike Srpske i sa dvije tre?ine glasova taj zakon se ipak mo-e donijeti.

to

zna?i, otprilike, da je na veto bio samo kao neki proto?ni bojler. To je prolo kroz njega, pa ?e se onda ponovo samo vratiti na srpsku ?etveropetinsku ve?inu. Zna?i, u tom mehanizmu je dovoljno da samo jedna kop?a ne bude dobro napisana Mi smo tra-ili da u odlu?ivanju u Skuptini u ve?ini koja donosi odluke od vitalnog nacionalnog interesa budu te dvije tre?ine glasova onog naroda koji se poziva na vitalni nacionalni interes. Nisu dali ni to. Onda smo tra-ili ve?inu, pa nisu dali ni to. ...............

DANI: Kako ocjenjujete stav HDZ-a i Nove hrvatske inicijative?

TIHI?: Da nemamo iskustvo njihovog prethodnog politi?kog rada i djelovanja, sve bismo to mogli podr-ati. Jer, oni se sada zala-u za potpunu ravnopravnost. ?ak su u tom smislu, mo-da, za koju nijansu uporniji i ja?i od bonja?ke strane.

DANI: Iz Vaih istupa meni je neshvatljivo da se Vi protivite prijedlogu amandmana na Ustav Federacije koje je pripremila federalna Vlada, prema kojem bi se ukinula postoje?a diskriminacija Srba u Federaciji. Zar ne mislite da Srbi u Federaciji treba da imaju ista prava kao Bonjaci i Hrvati, bez obzira kakva ?e rjeenja na kraju biti nametnuta u Republici Srpskoj?

TIHI?: Mislim da se mi ne protivimo promjeni polo-aja Srba u Federaciji.

DANI: Vi ste ga uslovili. Zar nije sporno Vae uslovljavanje rjeenjem koje ?e biti u Republici Srpskoj? Moj stav je da, bez obzira na to kako ?e tamo biti, Federacija mora biti jedan demokratski entitet u kome ?e sva tri naroda imati ista prava.

TIHI?: Mi na odre?eni na?in nismo to tako uslovljavali. To uslovljavanje vie ima za cilj da se i tamo postignu rjeenja. Mi sigurno, kada danas-sutra do?e do glasanja o pravima Srba, mehanizmima zatite, zastupljenosti, to ?emo podr-ati. Nego, to je vie bilo u funkciji da se ista prava obezbijede gore.

DANI: Jesu li zaista ozbiljne najave o mogu?nosti da SDA bojkotuje izbore?

TIHI?: Nemamo zvani?an stav o tom pitanju. Ono to je Seada Palavri? na konferenciji izjavila, ona je to rekla uvjetno, da se mo-e desiti, izme?u ostalog, da ne u?estvujemo na izborima. Li?no mislim da bi bila katastrofa da se izbori odr-e po pravilima i izborima PIK-a. To bi zna?ilo jo ?etiri godine legaliziranja postoje?eg stanja u Republici Srpskoj. Mislim da to nije problem Stranke demokratske akcije; mislim da na takvim izborima ne bi u?estvovala nijedna stranka u Federaciji, ni SDP, ni Stranka za BiH. Jer, to bi zna?ilo, maltene, kraj Bosne. Jo ?etiri ovakve godine u Republici Srpskoj, i onda vie nema popravnog.

______________________________________________________

4. Pismo Visokom predstavniku UN-a u BiH, Wolfgangu Petritschu

I ORDEN I SPOMENIK!

Gospodine Petritsch!

Prosle godine smo Vam pisali otvoreno pismo u povodu Vase tadasnje podrske Sporazumu o specijalnim vezama izmedju Republike Srpske i SR Jugoslavije. I tada ste presli granicu dozvoljenog u servilnosti interesima zbog kojih se raspala Jugoslavija i zbog kojih su Srbi poveli svoje genocidne, fasisticke i osvajacke ratove protiv naroda kojima je svijet kojega Vi zastupate uskratio pravo na goli opstanak

Vas repertoar svesrdne pomoci Srbima u ostvarenju tih ciljeva morao bi biti predmet pisanja citavih knjiga - da se nikada ne zaboravi kakvo ste veliko zlo nanijeli Bosni i Hercegovini i nama, njezinim gradjanima. Kad Vas vec niko ne tuzuje, niti proglasava "personom non grata" u BiH. Vama je Bosna i Hercegovina davno trebala pogledati u ledja. Niste se dali otjerati, branili su vas oni koji su vas u Bosnu i poslali da krvavi srpsko-hrvatski projekat dovrsite u bijelim diplomatskim rukavicama. Svaki trenutak do kraja Vasega mandata koristite na finalizaciji projekta unistenja drzave BiH i na stvaranju aparthejda. Nismo se ni oporavili od soka zvanog Izborni zakon, a evo Vas kao moderatora u pregovorima o tome kako izigrati Odluku Ustavnog suda BiH u korist onoga koji ima gripu u Haagu i onoga kojega bi i da uhvatite ali i da mu sapnete kako da izbjegne vasu potjeru Da ne zna da se radi o smisljenom planu zakucavanja posljednjeg cavla u mrtvacki sanduk drzave Bosne i Hercegovine, covjek bi pomislio da se tu radi o cirkusu u kojem ste, kao glavni menadzer i kloun, okupili sareno drustvo neozbiljnih politicara - komedijasa pa ismijavate Odluku Ustavnog suda o konstitutivnosti svih naroda na citavom prostoru BiH. Jer, ozbiljni ljudi, pogotovo drzavnici i diplomati, odluke Ustavnog suda postuju kao svetinju Umjesto da osigurate sve uvjete da se spomenuta Odluka bezpogovorno provede, Vi organizirate cirkus kakav nije moguc nigdje osim u Bosni. Vama je znano da je Republika srpska nastala na zlocinu i genocidu, a da spomenuta Odluka Ustavnog suda BiH, kao i raspodjela izvrsne vlasti prema popisu stanovnistva iz 1991. dovode u pitanje njezin opstanak. I pored toga, Vi izjavljujete kako je sudbina Rs neupitna, pa na projetku ocuvanja te zlocinacke poludrzave uporno i dalje radite - sada organizirajuci te sastanke najvecih bh-stranaka.

Vi znate da je sudjenjem nacistickim zlocincima u Nuernbergu presudjeno i njihovom djelu - Trecem Reichu Paris, Wien, Warshava, Fransuska, Poljska, Austrija, kao i ostale osvojene zemlje i gradovi nisu ostali okupirani. A Vi, Visoki predstavnice, u Bosni radite obrnuto: Sud u Haagu izrice presude zlocincima za genocid, a Vi izjavljujete da je njihovo djelo, Rs, neupitno, pa uporno radite da sacuvate Rs! Zato ste i organizirali sastanke najjacih bh stranaka. Taj srpski i antibosanski deal Vi radite kao kao dobro placeni sluga, ali i zato sto tako i osobno mislite i osjecate. Tako se to dvoje poklopilo, na stetu Bosne i svih nas, ali i na stetu civilizacije uopce. Da li biste, Visoki predstavnice, organizirali takve sastanke na kojima bi se izigrao Austrijski Ustavni sud i Ustav, i da li bi radili na tome da Nijemci u Stajerskoj, naprimjer, budu tertirani kao bespravna bosanska manjina u Rs? Ocito je da Vi nemate ni ljudske, ni profesionalne savjesti kada sve to radite gazeci preko bosanskih nevinih zrtava. Vi biste iz ruku Milosevica i Karadzica trebali primiti orden za ocuvanje njihovih tekovina, bas onako kao na naslovnoj strani u Danima.

Za sve sto ste za njih ucinili, Srbi bi vam trebali podici jos i spomenik i slaviti vas u svojim slavama.

Bedrudin Gusic,

Ibrahim Halilovic,

gradjani BiH u USA i Canadi

_______________________________________________

5. PISMA

Izdali su nase Sehide

Postovani!

Redovito citam vasu postu koju mi saljete i najiskrenije se zahvaljujem na istoj. Uglavnom ono o cemu i oko cega pisete, relevantno je i istinito. Nasa,Bosnjacka,apokalipsa traje od 92.Debelu smo platili cijenu i jos uvijek placamo,sto nasom nespremnoscu,sto naivnoscu. Zaliboze za sve onolike zrtve koji padose. Ovo nije njihova vizija Bosne.Da ustanu,ponovo bi pozeljeli da se vrate u grobove. Izdati smo i prodati od nasih bosnjackih, prosrpskih, politicara.Skoro da ne postoji niti jedna Stranka ili pojedinac u BiH

koja(koji) se bori za interese Bosnjackog naroda.Sve su to prodane duse,izdajnici i karijeristi.Sada se presudna bitka bije za Bosnu I Bosnjake. Nasoj domovini su izbijena 2 direka,i ovaj treci vec puca. Vidjet cete da ce nas i ovaj put izdati.Nasi ce kvazipoliticari popustiti i ovaj put,kao i do sada,i zna se,dzennaza je Bosni. U svim dosadasnjim razgovorima i pregovorima,uvijek je bilo kako su Srbi bili htjeli i naumili. Sve dosadanje presude,koje je Volfgang Petric donosio,isle su u korist Srba. Bit ce to i ovaj put. Jer je on prosrbski orijentiran.Svi vasi apeli nece piti vode,jer nasi politicari ne slusaju svoj narod.Oni rade po tudjim diktatima.Daj Boze da se nesto uspije ovom akcijom.Bojim se da je slaba fajda.Rodoljubi su razoruzani.Barabe i tudji slugatori marsiraju.Zaustavimo ih.! P.s.Zivio sam u Srebrenici do izbijanja agresije na nasu Domovinu.Tamo sam predavao engleski na srednjim skolama,u Srebrenici,Bratuncu i Ljuboviji(Srbija),te vodio kurseve engleskog jezika na Radnickim univerzitetima u pomenutim opcinama. Kao zahvala na dugogodisnje radu u Srbiji,bila je,umalo smrt.Samo me je dragi Bog spasio streljanja. Otom potom. Habib.

-------------------------------------------------------------------------

Izdajnicima konacno moramo reci "STOP"

Pridruzujem se osudi pregovaranja oko odluke Ustavnog suda. Pitam se ko ima pravo da pregovara o tome i da mi oduzima konstitutivnost u BiH. O tome nema sta da se pregovara, onaj ko pokusava da pregovara, moje je misljenje da on vec ima stav o nekonstitutivnosti. Mnogo stranaka i mnogo izdaja je bilo u proslosti, a posljednja je ova u reziji SDP i Lagumdzije. Tim izdajnicima treba konacno reci STOP. Moja predratna adresa je bile, a i danas je, BOSNA I HERCEGOVINA, ZVORNIK, FILIPA KLJAJICA 5C ( NAMAHDZAH) TALJIC NEDZAD bio zapolen u Energoinvest Sarajevo, Tvornica glinice BIRAC Zvornik. Imate moju svesrdnu podrsku u borbi za BiH svih njenih gradjana .

--------------------------------------------------------------------------

Trazimo da se mijenja Dayton

Mislim da je jako dobra zamisao, da se kontaktiraju vladajuce stranke u vidu zajednicke peticije za ravnopravnost gradjana i konstitutivnost naroda, u svim dijelovima BiH, kao i za pokusaj da se izmjene dijelovi "Dejtonskog Sporazuma", jer u svim normalnim zemljama, ustavi se mjenjaju, cak i oni koji su izglasani u normalnim uvjetima, da ne govorimo o onima potpisanim u ratnom stanju. Imate moju punu podrsku,

Admir Jahic,

Masinski Inzinjer, sa NYC Tech College,

(Zepce, BiH), Trenutno u New York City-u.

-----------------------------------------------------------

Kako moze samo osam osoba odlucivati o sudbini drzave?!

Zelim vam samo poruciti da i dalje nastavite u svojim nastojanjima, mada nisam bas siguran da ce vas poslusati. Bice kako bude a onda ce narodu opet soliti pamet da je tako najbolje i "u interesu naroda i BiH", da je "sara vlast kriva", itd. Nazalost mi smo ti koji ce ispastati i trpiti posljedice kao i uvijek. Od svega toga mi nije jasno da mogu samo osam osoba odlucivati o sudbini bilo koje drzave, pogotovo o ovako vaznim pitanjima. Kao i uvijek, kada se nesta dobiva nesta se i gubi. Danas smo dobili Oskara, moza izgubimo nesta jos vrjednije...

Amer Cerimovic

----------------------------------------------------------

Da li se pise Petricu?

Postovana gospodo i gospodje, Imam samo jedno pitanje. Da li vi te stvari pisete gospodinu Petricu iz OHR-a ili ne. Trebate se tom srboljubcu obratiti i ne samo njemu nego i njegovim pretpostavljenima. Jer ovo je ocito nemarnost kod izvrsavanja OHR-ovih duznosti.

Vec duze vrijeme, citav vasa izdanja i svidjaju mi se vasi pogledi na politicku situaciju u BiH. Molio bih vas da se malo vise potrudite da vasa misljenja i fakte dodju na prava mjesta i u ruke pravih ljudi koji po osnovu toga mogu nesto da urade da promjene tok desavanja u Bosni.

Puno pozdrava iz Duisburga.

Emir Prcic

Odgovor: Ima medju nama ljudi koji pisu i Petricu, kao sto ste mogli vidjeti otvoreno pismo i ovom broju. Medjutim, nasa jedina istinska nada je nas narod. Ako bi narod uspio kontrolisati izdajnike svi nasi neprijatelji bi bili potpuno nemocni da nas porobljavaju. Evo npr. da su Lagumdjija i Silajdjic insistirali kao i Tihic na Domu naroda, taj dom bi bio uveden, ili bi, u slucaju definitivnog protivljenja Republike srpske, bila dovedna u pitanje i egzistencija takve tvorevine u savremenom svijetu.

_________________________________________

Treba nam potpuno novi Ustav, a ne preuredjenje Daytona

Trenutacno zivim u Sarajevu

- Prognanik sam iz Ivanjske kod B- Luke. Podrzavam vas Apel. Zelio bih reci da je Daytonski sporazum nametnut od USA-lobija. Cijelu stvar treba proglasiti nametnutom i neodrzivom. Ukoliko ne dode do ranopravnog tretiranja svakog covjeka, naroda u BiH, neizbjezan ce biti rat. Ovo primirje koje NATO tako uporno cuva je samo "prekid vatre pred novu bitku". Politicari ovdje u Sarajevu su neozbiljna grupa losih igraca. Ne razmisljaju dugorocno i od njih ne ocekujem nikakva iskorak. Dobro bi bilo lobirati na ambasade europskih zemalja te na kongresmene u USA kako bi se "isprovocirala" nova konferencija o uredenju BiH. Ne o preuredenju, jer, na losim temeljima uzalud je praviti novu fasadu.

Pozdrav iz Sarajeva

Franjo

----------------------------

Treba sve uciniti da ukinemo entitete

Potpuno se slazem sa ovim prijedlogom, te smatram da bi zaista sve trebalo uciniti da se ukinu entiteti, tako i republika srpska, kako bi Bosna i Hercegovina postala normalna drzava. Ranije sam zivio u Bratuncu, sada republika srpska, odakle sam protjeran. Nastavite sa ovim aktivnostima.

S' postovanjem

Alic Hamed, Bratunac

_______________________________________________

Zahtijevamo dostojanstven memorijalni centar u Potocarima

Danas 26.03.2002. (ponedjeljak) zakazan je sastanak Savjetodavne radne grupe sa predstavnicima Izvrsnog odbora u kojem su: Visoki predstavnik za BiH Petric, Zak Klajn, Americki ambasador u BiH g-din Bond, Reis-ul-ulema Cerif i Kadrija Haracic, na kojem treba biti raspisan tender za idejno rjesenje Memorijalnog centra i mezarja u Potocarima za Zrtve genocida u Srebrenici. Ja, Ibran Mustafif, sam u Savjetodavnoj radnoj grupi u ime "Majki Srebrenice i Podrinja". Dana 11.03.2002.kao clan ove grupe u ime Udruzenja sam clanovima IO uputio pismo koje prenosim u cjelosti.

"Postovana gospodo,

Odluku o dodjeli zemljista za izgradnju Memorijalnog centra i mezarja u Potocarima/Srebrenica, Visoki predstavnik za BiH je donio vec davne 2000. godine. Odmah poslije toga se pristupilo njenoj inplementaciji. Na prvom sastanku asocijacija koje se bave problemom genocida u Srebrenici koji je odrzan u Tuzli, dogovorene su sve pojedinosti sta treba sacinjavati Memorijalni centar i mezarje. Napravljen je detaljan izvjestaj o svim pojedinostima i vec na prvom sastanku koji je u ime OHR-a vodio g-din Bah izlozen je detaljan plan, a jedan primjerak dostavljen kancelariji OHR-a. Nedugo poslije toga, g-din Bah napusta mjesto vope prijekta, a na njegovo mjesto dolazi g-pa Carnduff. Poslije niza sastanaka iznosile su se nove ideje i prijedlozi, a prvobitni plan je ostavljen po strani. Uglavnom, kancelarija OHR-a je isla linijom da se Memorijalni kompleks minimizira, a Savjetodavna radna grupa je nastojala prosiriti svoje zahtjeve, tako da su se pojavile nove ideje, sto je usporilo realizaciju projekta. Napominjem, u prvom dogovoru na sastanku u Tuzli, je zauzet stav da, pored mezarja, Memorijalni kompleks treba da cini sve pratece sadrzaje koji ce otrgnuti genocid od zaborava. Nakon nasih dugih i iscrpljujuhih sastanaka, kad se uvidjelo da je nedovoljan prostor od 44.000 m2, pojavio se prijedlog da u sastavni dio Memorijalnog kompleksa upe i Fabrika akumulatora. Moj prijedlog je bio da se raspravlja o kompletnoj industrijskoj zoni u Potoharima, koja je u julu 1995. godine bila najvefi koncentracioni logor u Evropi poslije Drugog svjetskog rata. Zbog nemoguhnosti brzog rjesenja pitanja Fabrike akumulatora, doslo se do toga da treba raspisati tender za idejno rjesenje Memorijalnog kompleksa na dodijeljenih 44.000 m2, koji bi trebao biti nista drugo do obihno mezarje sa musalom (vjerski objekat koji bet klanjaha vise podsjefa na obihnu ledinu nego na vjerski objekat, nap.aut. musala prijedlog muftije tuzlanskog). Postovana gospodo, posto je vremena sve manje, rjesenje se treba iznahi sto prije, ali rjesenje mora dati odgovore na postavljena pitanja da bi realizacija ovog projekta bila zadovoljavajuca. Napominjemo, kompletna industrijska zona u Potoharima je izgrapena na nacionaliziranom bosnjackom zemljistu, a sama etnicka strultura Mjesne zajednice Potohari je oko 98 % Muslimana po popisu iz 1991. godine. Veliki dio pobijenih u genocidu je upravobio uposlen u toj industrijskoj zoni, a kako je po vazecim zakonima 1991. godine kompletna industrijska zona bila vlasnistvo njenih dionihara cija je imovina oteta i pretvorena u drzavnu svojinu, ali ne drzavnu svojinu BiH, nego "Republike srpske", sto je najvefi svjetski kuriozitet iz oblasti imovinskih zakona i ljudskih prava uopste. Smatram da treba pod hitno nafi rjesenje za ovu nepravdu. Kako je u sklopu realizacije ovog projekta registrirana Fondacija za izgradnju Memorijalnog centra i mezarja u Potocarima, mi cemo istoj ponuditi rjesenje za novonastalu situaciju. Naime, kako se pitanje Fabrike akumulatora ne nazire u skoroj buducnosti, a slijedi raspisivanje tendera za idejno rjesenje Memorijalno centra i mezarja, predlazemo Fondaciji da formira poseban privatizacijsko investicijski fond koji ce objediniti sve vrijednosne papire koje posjeduju porodice nestalih, a da Visoki predstavnik za BiH donese ODLUKU po kojoj ce tajprivatizacijski fond imati prednost pri otkupu kompletne industrujske zone u Potocarima. Samim tim bi bila djelimicno zadovoljena pravda, pospjesen povratak, a ujedno rijeeno pitanje ne samo Fabrike akumulatora, vec kompletne industrijske zone u Potocarima i to po postojecim genocidnim zakonima. Molimo Vas da ovaj prijedlog sto prije uzmete u razmatranje da bi mogli nastaviti inplementaciju zapocetog projekta.

S postovanjem. Clan SRG-Ibran Mustafif "

____________________________________________________________________

Udruzenje grapana "Majke Srebrenice i Podrinja" nece odustati od svojih nakana, ne samo o industrijskoj zoni u Potocarima, vec i drugim industrijskim zonama sirom RBiH koje su 1992. godine bile Koncentracioni logori.

Napominjemo, ako Visoki prdstavnik za BiH, za kojeg je obavezujuca odluka Ustavnog suda kao i za sve politicke partije i to bez bilo kakvih razgovora, koji podsjefaju na Zenevu, donese bilo kakvo asimetricno rjesenje, Udruzenje grapana "Majke Srebrenice i Podrinja" ce odustati od inplementacije projekta Memorojalnog centra i mezarja u Potocarima.

Jedna molba: SVIM CLANOVIMA I SIMPATIZERIMA BOSANSKOG KONGRESA Udruzenje grapana "Majke Srebrenice i Podrinja" ce ici sa nasim advokatom prof. Boyle-om u podizanje tuzbi protiv zvanihnika UN na celu sa Ghalijem i Annanom pred pravosupem u Belgiji pred kojim se vodi postupak protiv Sharona, te molimo sve patriote RBiH da nas finansijski pomognu da bi mogli ifi u procesuiranje optuznica.

Nas Ziro racun je 129-101-10004773-07

Central profit Banka - Sarajevo

--------------------------------------------------------

Istorija nam nece oprostti nestanak Bosne

Dragi m o j i Bosanci i Hercegovci, Ja i moja porodica se pridruzujemo ocajnickom apelu za ocuvanje N A S E Bosne i Hercegovine ( nekadasnje m a l e Jugoslavije) .Njenim nestankom Vi bi u b i l i u nama sve ono sto je ljudsko i plemenito . Bili bi narod o c a j n i k a , a to Vam istorija i nase potomstvo nebi n i k a d oprostili! Porodica Nozinovic: Semsudin, Milica ,Ermin i Damir iz Zvornika ; sada Rezidenti _ Dallas - TX - USA. E- mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Primit nase srdacne pozdrave i najljepse zelje za opstanak nam j e d n e i j e d i n e , Bone i Hercegovine!

-----------------------------------------------

Bez politickog rejesenje pitanja BiH nema ni priliva kapitala u BiH

Javljam se povodom ovog vaseg proglasa u vezi nase Bosne i Hercegovine. Kao prvo htio bih da pozdravim i da se zahvalim kako presjednistvu Bosanskog Kongresa tako i svim drugim koji se zalazu za jedinstvenu i cjelovitu BiH. Ja se nadam da ce ovi nasi potpisi bar malo utjecati na razmisljanje nasih BiH politicara, jer krajnje je vrijeme da BiH postane drzava svih Bosanaca i Hercegovaca. Zalosno je da gradjani BiH ni u Sloveniju nemogu brez vize a kamo li u Evropu ili dalje.Dok se ne rijesi politicko pitanje BiH, nema ni priliva stranog kapitala tj. nema nekog veceg privrednog razvitka, nema zaposljavanja radnika (siromasan narod - siromasna drzava).itd...

Politicari BiH je u vasim RUKAMA !!!!

Moja adresa : Dzajic Fadil

V. Badic 10

BiH - 77240 Bosanska Krupa

------------------------------------------------------------

Cesce saljite ovakve proglase

Cijenjeni zastupnici Bosnjackog Kongresa,

vas "Proglas" u svezi konstitutivnosti Bosanaca je vrijedan podrske,

mada ste ga mogli poslati i ranije.Molim vas da takve proglase prakticirate

kod svakog dogadjanja koje je od znacaja u nasoj domovini B&H.

Uz mahsuz selaam

Vas

Muharem Krzic, Banja Luka

--------------------------------------------

BOjim se, bice kao is sa Izbornim zakonom

Potpuno se slazem sa vasim stavom, ali se bojim da ne

bude kao i sa Izbornim zakonom....i masom odluka na

koje Bosanci i Hercegovci nisu mogli uopce utjecati, a

cije provodjenje direktno utice na buducnost nas, nase

djece i Drzave BH.

Hasiba Omeragic, Tuzla, I.Mujezinovica 10

--------------------------------------------------------------

Alija je kriv za Daytona, a Lagumdjija ucvrscuje njegovo djelo

SELAM ALEJKUM

Slazem se konstatacijom dr.Bogovca ali mislim da su nam uzaludni svi apeli jer nase sunarodnike prethodne vlasti i danasnje dovele su do ruba egzistencije pa je u takvim drustveno-socijalnim okvirima lako provoditi pogubne odluke za BiH, ja sam misljnja da prethodno je trebalo izgraditi bolju ekonomsku bazu i strukturu u BiH na zdravim ekonomskim osnovama a ne na lopovluku i korupciji kakva danas vlada na cjelokupnom podruciju BiH i u ovakvoj eknomsko-polickoj konstalaciji svako moze da provede u Bosni sta mu se snilo jer narodu u sustini nije ni docega samo do pukog prezivljavanja.Drzavno uredjenje i ustroj prema mojim saznanjima i nekim anketama je na posljednjem mjestu. .... Sto se tice ratnih zlocinaca imamo ih i mi podosta pocev od Alije, pa do ovih mirnodopskih, npr. Lagundjije. Jedan je dao suglasnost u Djetonu za podjelu BiH, a ovaj zadnji to jos bolje utemeljuje.

Mulalic Muhamed

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zivimo u Americi, ali nam je srce u Bosni

Saznali smo za ovaj Proglas i Bosanski Kongres preko profesorice Azre J. i veoma smo sretni sto postoji neka snaga, koja pokusava da nesto ucini i promjeni tako tesku poslijeratnu situaciju, koja je cini se svaki dan jos teza. Ima li ikakve nade da ta nasa Bosna postane ono sto zasluzuje. Pozdravljamo ovaj Proglas i dajemo ako nista svoj glas za nasu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Mi zivimo privremeno u U.S.A. ali je nase srce u Bosni i pokusacemo da sirimo ovo informaciju da ima tamo snage koja mozda moze promjeniti tako tesku situaciju dole.

Familija Isakovic

------------------------------------------------------------

Odgovor Admiru J.

U pretposljednjem broju Online Glasnika BK javio se izvjesni Admir J. (zasto se ne poptpisa punim prezimenom - "junacino"?) reagirajuci uglavnom nesuvislo na nase pisanje o Lagumdziji & comp., gdje smo predsjednika "svega i svacega" u BiH, izmedju ostalog nazvali, sa puno argumenata srbofilom i vlastoljupcem. Iako je Predsjednistvo Bosanskog kongresa (ne "Bosanskog Kongresa", kako zlonamjerno A.J. pokusava delegitimirati nasu organizaciju) stalo iza toga teksta, ciji sam ja bio autor (potpisujuci se kao i uvijek punim imenom i prezimenom), zelim doticnom odgovoriti samo nekoliko rijeci. Od koga mi to trebamo traziti pravo da pisemo o nekome u BiH ili situaciji u njoj? Otkuda pravo "Slobodnoj Bosni", "Danima" i drugim listovima u BiH, napr., da se bave analizom i komentiranjem aktuelnih dogadjaja u BiH? Znaci, ako se pise o nekome ili necemu sto ne lezi vladajucoj (sada prokomunistickoj) garnituri, treba pitati za neciji dopust da se o tome pise. Ma, nemojte! Armin J. nastupa ocigledno sa davno vidjenih staljinistickih pozicija. Njegove satrovacke teze da je nase (moje) vidjenje amatersko, ne smatram obaveznim da komentiram, buduci da ga ne smatram kompetentnim da ocjenjuje sta je amatersko a sta nije, ali mu mogu samo reci da je sve sto sam uradio za R BiH i svoj narod, i sto jos uvijek cinim, iskljucivo na - volonterskoj osnovi. Kada je vec upitao odakle dolazimo, reci cu mu da ja dolazim iz Banje Luke u kojoj sam bio do kraja 1994. godine, a sta sam tamo radio, kao i poslije progona, ostalo je zapisano u brojnim novinama, publikacijama, knjigama te Radiju i TV BiH.

Bedrudin GUSIC

_____________________________________________________

6. Peticija: "KONSTITUTIVNOST SVIH NARODA NA CIJELOJ TERITORIJI BiH"

Zelimo da skrenemo paznju da su mnogi od vas poslali samo svoje ime i adresu. Da bismo bili ozbiljna snaga cije misljenje ce nasi politicari uvazavati potrebno je nesto vise, da svako od nas skupi sto vise imena rodjaka i prijatelje potpisnika peticije.

POKAZIMO IM DA SMO U STANJU ORGANIZOVATI AKCIJU

SIROKIH RAZMJERA, I DA SE MORA UVAZAVATI MISLJENJE

SVIH GRADJANA BiH, PA I OBESPRAVLJENIH BOSANACA I

HERCEGOVACA KOJE NASE VLASTI UPORNO IGNORISU I

CIJI GLAS UPORNO SKRIVAJU OD JAVNOSTI.

Zbog duzine ovog izdanja "Online glasnika" cijeli Proglas ovaj puta ne objavljujemo, nego vas upucujemo na web stranicu  http://www.ferhadija.com odakle ga mozete stampati, kopirati i slati svojim prijateljima i rodjacima.

Ne objavljujemo vase email adrese, osim u slucaju da niste poslali svoje mjesto boravka u BiH. U tom slucaju, radi bolje identifikacije, objavljujemo email adresu umjesto mjesta boravka..

Slijedi spisak prvih potpisnika PETICIJE:

Edin Zecevic - Tuzla

Sead Smajic, Banja Luka

Muho Pasalic, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., www.bosnafolk.com Jasminka Hasic, Tuzla Bahrija Icic, Kozarac Josip Remenar - SutrA magazine - New York Bakir Dizdar, Kotor Varos Esad Jaganjac, Sarajevo Azer Campara, Novoi Tavnika Hajrudin Kamenjas, Vares Gurda Hazim, Olovo SARACEVIC KENAN, JAJCE SARACEVIC ANNA MARIA, JAJCE SARACEVIC ALEN, JAJCE SARACEVIC EMIR, JAJCE Habib Mandzic, Srebrenica Admir Jahic, Zepce Azra Jaganjac, Sarajevo Edin Bosnic <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Nedzad Dzonlic, Maglaj Hadzijusufovic Hatidza, Sarajevo Emir Prcic <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Franjo Radman, Ivanjska Edvin Skaljo, Sarajevo "Enis Biberovic" <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Zeljko Juric, Banja Luka

Nozinovic: Semsudin, Zvornik

Nozinovic Milica, Zvornik

Nozinovic Ermin, Zvornik

Nozinovic Damir, Zvornik

"damir kulo" <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

Jasmina Burdzovic (Sarajevo)

Sabina Burdzovic (Sarajevo)

Rovcanin, Nermin, Sarajevo

Mirsad Jusufagic, Sarajevo

Sabina Basic, Bosanski Novi

Sulejman Basic, Bosanski Novi

"Beslaga Keskic" <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

SABINA KESKIC

ALMA KESKIC

BELMA KESKIC

Muharem Krzic, Banja Luka

Jasmin Milak zivio u Sarajevu od 1970 do 1996

Selma Milak zivjela u Sarajevu od 1964 do 1994

Sanjin Milak zivio u Sarajevu od 1971 do 1996

Amira Milak zivjela u sarajevu do 1948 do 1996

Izet milak zivio u Sarjevu od 1938 do 1996

Fadila Merzanovic zivjela u Sarajevu od 1945 do 1995

Mustafa Durmisevic, Sarajevo

Enver Dizdarevic, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sabahudin Hadzialic, Bugojno

TALJIC NEDZAD, Zvornik

Armin Karabegovic, 79100 Prijedor

Sejad Zvekic, Sarjevo

Sead Hadziabdic, <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

Spaho Bajric, Doboj

Mujic Zineta-Vogosca/ Srebrenica (izgubila sina),

Gabeljif Munevera-Vogosca/ Srebrenica (izgubila sve muske clanove familije, dva sina i muza) Pejmanovic Dervia-Vogosca/Srebrenica (izgubila muza i dva sina), Pananovic Vahida-Vogoa/Srebrenica (izgubila sve muke clanove familije, muza i tri sina) Aljkanovic, Hajreta-Vogosca/Srebrenica (izgubila sve muke clanove obitelji, muza i tri sina) Alic Rukija, Vogosca/Srebrenica (izgubila muza i tri sina) Mujkanovif Hafiza-Vogosca/Srebrenica (izgubila sve muske vlanove familije, muza i dva sina), Omic Hankija, Ilijas/Srebrenica (izgubila sve ckanove obitelji, muza i dva sina), Husejnovif Hava-Ilijas; (izgubila muza i dva sina), Hasanovif Fatija-Ilijas; (izgubila muza i dva sina), Mujic Mina -Ilidza (izgubila sina), Hodzic Hadzira, Sizje-Lukavac (izgubila sve clanove obitelji, muza dva sina i kcerku), Tihic Mujo, Ilijas; (izgubio dva sina) Catic Hasa, Sarajevo (izgubila sina) Mulalic Muhamed <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Mirnesa Bajramovic, Sarajevo; Armin Krusko, Banja Luka "Jasmina" <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Fahi Zecevic, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

1.) Isakovic Hrustem e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

2.) Nadja Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

3.) Emir Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

4.) Ata Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

5.) Aida Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rudolf Arapovic, Busovaca

Mirza Borogovac, Tuzla

Samir Basic, Banja Luka

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

5. APRIL 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 219

1. NE UNISTAVAJTE BOSNU - Otvoreno pismo Tilmana Zulcha Zlatku Lagumdjiji

2. SIRI SE SPISAK POTPISNIKA PETICIJE O KONSTITUTIVNOSTI

3. PISMA I ODGOVORI

4. PROF. SENDIJAREVIC UCESTVOVAO NA KONFERENCIJI: PERSPEKTIVE MUSLIMANSKOG SVIJETA

5. OBAVJESTENJE O MITINGU PODRSKE PALESTINI

6. DVIJE AGENCIJSKE VIJESTI O BIH

__________________________________________________________

1. NE UNISTAVAJTE BOSNU

Otvoreno pismo Zlatku Lagumdziji

Veoma postovani gospodine Lagumdzija,

Bosna postoji vec vise od polovine vijeka kao zemlja u kojoj su predstavnici raznih vjerskih zajednica i etnickih grupa zivjeli vise ili manje zajedno u harmoniji. Ovaj suzivot gotovo potpuno je unisten agresijom 1992/1995 godine Srbije na Bosnu i Hercegovinu i intervencijom Hrvatske 1992/1993. godine.

Zapadne velesile su u Daytonu i prije njega stavile bosanske politicare pod masivni pritisak da cementiraju posljedice etnickog ciscenja i pristanu na osnivanje paradrzave Republike Srpske. Sa prijetnjom da ce se inace rat i masovna ubijanja nastaviti, uspjeli su iznuditi pristanak bosanskih politicara.

Date li sada gospodinu Wolfgangu Petritschu, koji na funkciji visokog predstavnika ostaje samo jos nekoliko sedmica, Vas pristanak na cementiranje podjele Bosne i Hercegovine, vise se necete moci pozivati na ratnu situaciju.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je jasno odlucio da Hrvati, Bosnjaci i Srbi Bosne i Hercegovine imaju ista prava u svim dijelovima Republike Bosne i Hercegovine. Niko Vam nije dodijelio mandat da se u ime prognanih i izbjeglih lica, zatim zena Srebrenice, bivsih zatocenika koncentracionih logora kao i stotina hiljada ljudi koji su godinama bili pod opsadom u Bihacu, Sarajevu, Gorazdu, Cerskoj, Zepi ili Srebrenici i tamo bili bombardovani, odreknete ovih neotudjivih prava.

Neogranicena ravnopravnost za sve gradjane i time pripadnike svih etnickih i vjerskih zajednica je neminovna. Zbog toga je Vasa jasna obaveza da se nepromisljeno ne povijate pod pritiskom odlazeceg opunomocenika medjunarodne zajednice. Gospodin Wolfgang Petrittsch trebao bi imati obavezu da sa svoje pozicije realizira odluku Ustavnog suda. Ako Petritsch bude i dalje oklijevao, bilo bi pametno ostaviti zadatak njegovom nasljedniku, Paddyju Ashdownu.

Ne pristajte na rjesenje koje ce Bosnu podijeliti jos dublje umjesto da sa ovom jasnom odlukom Ustavnog suda BiH poradite na njenom spajanju. Inace cete pred historijom stajati kao jedan od onih koji su unistili Bosnu i Hercegovinu.

Tilman Zulch,

predsjednik Drustva za ugrozene narode - International

Andre Rollinger,

potpredsjednik Drustva za ugrozene narode - International

_________________________________________________

2. SIRI SE SPISAK POTPISNIKA PETICIJE O KONSTITUTIVNOSTI

24. mart 2002

BOSANSKI KONGES

BOSANCIMA I HERCEGOVICMA U DOMOVINI I SVIJETU

PROGLAS

KONSTITUTIVNOSTI SVIH NARODA BIH NA TERITORIJI CIJELE RBIH

U Ustavu Republike BiH svi narodi Bosne i Hercegovine su

bili konstitutivni i ravnopravni na teritoriji cijele domovine. U svim internacionalnim dokumentima proklamovana je potpuna ravnopravnost pred internacionalnim zakonima svih pojedinaca i naroda. Zato je cijeli svijet i priznao Republiku Bosnu i Hercegovinu sa njenim tadasnjim (i jos i danas jedinim legalnim) Ustavom kao ravnopravnu clanicu mejdunarodne zajednice. Ne postoji nikakav razlog zasto bi nama Bosnjacima pripadalo manje od onoga sto smo imali u Republici Bosni i Hercegovini, i od onoga sto je proklamovao cijeli savremeni svijet. Pogotovo zlocini i genocid pocinjeni tokom agresije ne smiju biti razlog naseg odustajanja od suvereniteta na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Zlocini i genocid ne smiju biti razlozi da se iz dana u dan legalizuje neravnopravnost naseg naroda u Bosni i Hercegovini. Upravo suprotno, zlocinci i njihove zlocinacke tvorevine moraju biti kaznjeni, a ne povlasteni u Bosni i Hercegovini.

Zato porucujemo nasim politicarima u BiH da uopste ne pregovaraju o Odluci Ustavnog suda BiH po kojoj bi svim narodima morala biti vracena predratna konstitutivnost i ravnopravnost na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ono sto predlaze Republika srpska, da se umjesto Vijeca naroda u Republici srpskoj oformi neka "Komisija" je izigravanje te Odluke Ustavnog suda, kao i svih principa savremenog svijeta. Ako bi se sada Bosnjacki i Hrvatski politicari povukli sa svih pregovora Evropa i svijet bi morali ravnopravno provesti Odluku Ustavnog suda u oba entiteta, tj. moralo bi se oformiti i Vijece naroda i u Skupstini Republike srpske. Svijet nikada ne bi javno izdao svoje principe i nametao neravnopravnost zbog nekakve Republike srpske. Jedini nacin da se legalizuje neravnopravnost, tj. da se oformi Komisija, umjesto Vijeca naroda, su upravo pregovori na kojima bi sami Bosnjaci pristali da legalizuju svoju neravnopravnost. Na taj nacin Evropa i svijet ne bi izdali svoje velike principe, nego bi mi sami bili smatrani krivcima za svoju neravnopravnost.

Ukoliko ipak Republika srpska ostane tvrdoglava u svojoj namjeri da sacuva neravnopravnost naroda u svome Ustavu, onda svim onim koji su za normalan zivot u Bosni i Hercegovini ne ostaje nista drugo nego da Daytonski eksperiment proglase neuspjelim i vrate se na predhodno pravno stanje, Republiku BiH u kojoj su svi narodi i pojedinci ravnopravni i konstutitivni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

To je bila i ostaje pozicija Bosanskog kongresa.

Laz je da smo "morali potpisati Dayton". Ugovori pod pritiskom su nistavni u savremenom svijetu. Dajton je postao novi Ustav Bosne i Hercegovne iskljuciva zato sto su ga nasi predstavnici potpisali, "svijet" je tu bio samo posrednik koji je nudio svoje usluge pregovaracima, tj. potpisnicima. Sad se po modelu Daytona ponovo pokusava postici da sami Bosnjaci, zrtve agresije jos jednom potvrde daytonsku smrnu osudu Bosne i Hercegovine.

Pozivamo sve patriote Bosne i Hercegovine da sire ovu istinu

i da uticu na nase politicare da ne izdaju nasu domovinu i ovaj put.

PREDSJEDNISTVO BOSANSKOG KONGRESA

Dr. Vahid Sendijarevic

Mr. Kanan Saracevic

Dr. Muhamed Borogovac

_____________________________________________________

Pozivamo sve Bosance i Hercegovce da posalju svoje ime i prezime i svoju email adresu i mjesto u BiH gdje su zivjeli ili zive ako zele da podrze ovu poruku nasem narodu i politicarima. Pozivamo vas dalje da distribuirate ovaj proglas, sa svim do sada skupljenim potpisnicima, ukljucujuci i BiH glasila, u nadi da ce biti objavljen i doci do BiH politicara i javnosti.

Slijedi spisak dosadasnjih potpisnika PETICIJE:

Dr. Vahid Sendijarevic, Tuzla

Mr. Kanan Saracevic, Jajce

Dr. Muhamed Borogovac, Tuzla

Edin Zecevic - Tuzla

Sead Smajic, Banja Luka

Muho Pasalic, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., www.bosnafolk.com Jasminka Hasic, Tuzla Bahrija Icic, Kozarac Josip Remenar - SutrA magazine - New York Bakir Dizdar, Kotor Varos Esad Jaganjac, Sarajevo Azer Campara, Novoi Tavnika Hajrudin Kamenjas, Vares Gurda Hazim, Olovo SARACEVIC ANNA MARIA, JAJCE SARACEVIC ALEN, JAJCE SARACEVIC EMIR, JAJCE Habib Mandzic, Srebrenica Admir Jahic, Zepce Azra Jaganjac, Sarajevo Edin Bosnic <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Nedzad Dzonlic, Maglaj Hadzijusufovic Hatidza, Sarajevo Emir Prcic <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Franjo Radman, Ivanjska Edvin Skaljo, Sarajevo "Enis Biberovic" <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Zeljko Juric, Banja Luka

Nozinovic: Semsudin, Zvornik

Nozinovic Milica, Zvornik

Nozinovic Ermin, Zvornik

Nozinovic Damir, Zvornik

"damir kulo" <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

Jasmina Burdzovic (Sarajevo)

Sabina Burdzovic (Sarajevo)

Rovcanin, Nermin, Sarajevo

Mirsad Jusufagic, Sarajevo

Sabina Basic, Bosanski Novi

Sulejman Basic, Bosanski Novi

"Beslaga Keskic" <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

SABINA KESKIC

ALMA KESKIC

BELMA KESKIC

Muharem Krzic, Banja Luka

Jasmin Milak zivio u Sarajevu od 1970 do 1996

Selma Milak zivjela u Sarajevu od 1964 do 1994

Sanjin Milak zivio u Sarajevu od 1971 do 1996

Amira Milak zivjela u sarajevu do 1948 do 1996

Izet milak zivio u Sarjevu od 1938 do 1996

Fadila Merzanovic zivjela u Sarajevu od 1945 do 1995

Mustafa Durmisevic, Sarajevo

Enver Dizdarevic, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sabahudin Hadzialic, Bugojno

TALJIC NEDZAD, Zvornik

Armin Karabegovic, 79100 Prijedor

Sead Hadziabdic, <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

Spaho Bajric, Doboj

Mujic Zineta-Vogosca/ Srebrenica (izgubila sina),

Gabeljif Munevera-Vogosca/ Srebrenica (izgubila sve muske clanove familije, dva sina i muza) Pejmanovic Dervia-Vogosca/Srebrenica (izgubila muza i dva sina), Pananovic Vahida-Vogoa/Srebrenica (izgubila sve muke clanove familije, muza i tri sina) Aljkanovic, Hajreta-Vogosca/Srebrenica (izgubila sve muke clanove obitelji, muza i tri sina) Alic Rukija, Vogosca/Srebrenica (izgubila muza i tri sina) Mujkanovif Hafiza-Vogosca/Srebrenica (izgubila sve muske vlanove familije, muza i dva sina), Omic Hankija, Ilijas/Srebrenica (izgubila sve ckanove obitelji, muza i dva sina), Husejnovif Hava-Ilijas; (izgubila muza i dva sina), Hasanovif Fatija-Ilijas; (izgubila muza i dva sina), Mujic Mina -Ilidza (izgubila sina), Hodzic Hadzira, Sizje-Lukavac (izgubila sve clanove obitelji, muza dva sina i kcerku), Tihic Mujo, Ilijas; (izgubio dva sina) Catic Hasa, Sarajevo (izgubila sina) Mulalic Muhamed <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Mirnesa Bajramovic, Sarajevo; Armin Krusko, Banja Luka "Jasmina" <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Fahi Zecevic, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Isakovic Hrustem Sarajevo

Isakovic Nadja, Sarajevo

Isakovic Emir, Sarajevo

Isakovic Ata, Sarajevo

Isakovic Aida, Sarajevo

Rudolf Arapovic, Busovaca

Mirza Borogovac, Tuzla

Samir Basic, Banja Luka

Halilovic Ibrahim, Vrcar Vakuf

Halilovic Mirza, Vrcar Vakuf

Halilovic Hajra, Vrcar Vakuf

Alma Krejcek, Vrcar Vakuf

Sejad Zvekic, Zenica

Elvedina Zvekic, ZENICA

Sabina Zvekic, ZENICA

Belmin Zvekic, ZENICA

Sabaheta Malinovic, Sarajevo

Sead Malinovic,SARAJEVO

SARIC HIDAJETA, Zenica

SARIC ESAD, ZENICA

ZVEKIC SUVAD, NEMILA

ZEKIC RAHIM, ZENICA

ZEKIC EKREM, ZENICA

ZEKIC EDINA, ZENICA

ZEKIC DZULSA, ZENICA

ZEKIC ALMA, ZENICA

ZVEKIC SELIM, ZENICA

ZVEKIC ALMA, ZENICA

Dzevad Hasanbegovic, Sarajevo

Senada Hasanbegovic, Sarajevo

Semir Hasanbegovic, Sarajevo

Goran Hasanbegovic, Sarajevo

Sadija OMBASIC, Ljubuski

Hidajeta Makarevic, Sarajevo,

Husein Makarevic, Sarajevo.

Sven Rustempasic, Sarajevo

Fahrudin Alagic, Sanski Most

Habibovic Mujo, Cajnice

Borogovac Tarik, Tuzla

Hajrudin Kamenjas <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

Omer Ayan, Visegrad <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

Suleyman Ayan, Visegrad

Almasa Ayan, Zivinice, Bosna

Dr Mustafa Karavdic, Visoko

Ibro Suhopoljac, Doboj

Juzbasic Nesiba, Zvornik

Juzbasic Amir, Zvornik

Juzbasic Amra, Zvornik

________________________________________________

3. PISMA I ODGOVORI

Trebamo nastaviti dok ne povratimo nasa prava i nas identitet

Postovani,

Vasu postu i komentare redovno citam , potpuno se slazem sa vasim zahtjevima i totalno vas podrzavam. Nadam se da cete nastaviti sve dok ne ostvarimo i ne povratimo ono sto nam je silom oteto, nasa prava i nas identitet! Posto se nisam do sada javljala ipak bih bio red da se predstavim, ja sam Sadija OMBASIC zivim u Parizu vec 36 godina ali, nikad nisam zaboravila svoje porijeklo. Predsjednica sam asocijacije koja pomaze BiH a posebno Podrinja-Srebrenica pod imenom: "Soutien aux survivants de la Vallie de Drina Srebrenica" (Podrska Prezivjelim Podrinja-Srebrenica), Koordinator Medjunarodne Mreze "Justice International Srebrenica" Mnogo sta je uradjeno a posebno, Peticija koju smo pravili gdje se trazi istina o padu Srebrenice i revizija Dejtonskog Sporazuma kao i hapsenje ratnih zlocinaca itd... gdje smo bili podrzani od mnogi asocijacija a posebno od AMNESTY International Francuski sektor oko 30 hiljada potpisa je predato u Zenevi biro Ujedinjeni Nacija za ljudska prava saljem vam jedan primjerak da znate o cemu se radi. Saljem vam i jednu sintezu o sastanku u Genevi koji se odrzava 12, 13, i 14 Aprila ako imate neki primjedbi dobro su dosle. Za sada toliko ako vas nesto vise interesuje ostajem vam na raspolaganju za sve, jos jednom bravo za nas Logo koji odgovara onome sto nam se desilo. Sadija OMBASIC Ljubuski /Paris

pono uspjeha u radu

_________________________________________________

Djela pokazuju da on nije Alija, nego je Ilija

Merhaba Dr Muhamed i clanovi Bosanskog Kongresa !

Prvi put odkako me je ukljucio moj veliki jaran Omer of Bosnia, bio sam malo ljut na njega posto ste vi bili jedna ultra kontraverzna grupa pa sam se malo bojao dati vam otvorenu podrsku.

Medjutim kako je vrijeme odmicalo ja sam sve vise i vise uvidjao da on nije HAlija nego HIlija. Pretvarao se da je Veliki Musliman, ali kako mu djela pokazuju, ispade da je Veliki Srbijanac ili kako Bosanska diplomacija govori: "okolo zelen a unutra vas crven".

Sa odusevljenjem sam nastavio primati vasu postu i nisam kao prije pomisljao da je obustavim. Ustvari ne mogu docekati da vidim vas novi Glasnik. Moj ahbab Omer mi je nabavio veliki Lexmark laserski printer tako da svaki vas i nas Glasnik otprintam u desetine primjeraka i dijelim patriotama Bosne kojih jos podosta ima svugdje po svijetu (zafaljujuci HIliji i njegovim srboslavima).

Napravio je paradox i vise smo izgubili time sto je se potpisivao na svaki toaletni papir i izgubili smo (privremeno nadam se) Ustav medjunarodno priznate Republike BiH. Da bi se ja komotno setao po nasoj Bosni, rijesio sam da prodam imovinu u Federaciji i kupim imanje u takozvanoj Republici Srpskoj i da izvadim pasos na cerilici, jer mi se ne svidja dosadasnja putovnica...

HIlija je usao u rat sa jednom serdzadom a izasao je iz rata on i njegova famelija kao neki Arabijski milioneri. Zao mi je naseg obezglavljenog naroda, naroda koji se svime bavi a najmanje politikom i luta diljem dunjaluka od mila do nedraga.

Nek HIliju dragi Allah nagradi s onim sto je zasluzio na osnovu djela koja je ostavio. Imao bih vam pisati dosta toga vise ali nek ostane na ovome. Nastavite u borbi za opstanak Republike Bosne, jedinstvene, cijelovite u kojoj posteni ljudi imaju cast i pravo da zive, a dakako samim time su i konstitutivni.

Vas suborac

Hajro od kamene, ljute i ponosne Bosne

__________________________________________________

Glavu dam , Bosnu nedam!!!!!

Vasem zahtijevu za konstutivnost svih naoda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine pridruzujem se svim srcem i apsolutno ga podrzavam u svakom njegovom segmentu.On bi mogao postati zaista respektabilan impuls koji bi dao prijeko neophodnu kuraznost nasim politicarima u Domovini za iznalazenje tog jedinog pravog rijesenja ( neke bi i prosvijetlio nadam

se) ako bi bio potpisan od patriota sirom svijeta.

Glavu dam , Bosnu nedam!!!!! Mahsuz

selam iz Sidneja / Australia

Ibro Suhopoljac ( Predratna adresa Pridjel 2, Doboj )

________________________________________________

"Veliki muslimani" iz Chicaga sada podrzavaju SDP ove izdajnike

Merhaba Muhamede,

Sto se tice potpisa za Proglas, podrzavam akciju.

Dalje, sto se tice "Deda Alije, znamo da je Vahida proglasio "munafikom",pa sto mu ne napisemo otvoreno pismo, sad kad je pokusao da se vrati u zizu dogadjaja(ocigledno mu ne odgovara ad bude po strani) pa da vidimo hoce li probati da opozove svoj Daytonski potpis, ili ce ipak vise voljeti da ostane u istoriji "kao veliki potpisnik"! Slijedece, govorio je na sva usta kako mu je onomad Jaser Arafat preporucio "Uzmi Alija pa nek je ko Avlija",pravdajuci svoj Daytonski potpis, sad ga pitaj mozda ce on Jaseru poruciti isto i reci mu da je on sad rahat, jer je dao pola nase domovine cetnicima! Pa bi i Jaser trebo da se urahati, i da cifutima ono sta traze! Slijedece, veceras je na Chicago PBS channell 11 u udarnom terminu u 18.30 po lokalnom vremenu, bio intervju sa Henrijem Kisingerom i Zbigniewom Brzezinskim (prijasnji savjetnik predsjednika Kartera). Kisinger, po obicaju je podrzavao fasisticki Saronov Izrael, a zauzvrat Brzezinski mu je direktno rekao da je Izrael i Zidovi, nekada zrtva genocida, danas upravo pocinilac genocida i okupacije nad Palestinskim narodom i drzavom.To je glavna crta intervjua, trajalo je oko 45 minuta, pa nemogu sve objasnjavati,a ovo navodim iz razloga sto bi mozda i za nase ciljeve bilo pozeljno pokusati kontaktirati Brzezinskog. Mozda mu poslati pismo. Jos sta bi bilo interesantno, ovdje ti je u Chicagu prije dvije-tri hevte, bila godisnjica cetnicke televizije (zove se cetiri S, tj. 4S) pa ti je gostovao i predstavnik iz Bosne i Hercegovine, Srbin, Mijic ili Micic nisam siguran (moram potraziti listu imena da bih se prisjetio tacnog imena). E pa to je bilo "zadovoljstvo" gledati i slusati kako "predstavnik demokratske multietnicke Bosne i Hercegovine", na sva usta fali i podrzava borbu za "srpske zemlje", i ne samo sto kaze "srpska Bosna, srpsko Sarajevo", on ti kaze ovdje i srpski Chicago! A sad jos nesto, vidim da ti se javlja i Bedrudin Gusic, posto je on novinar, a ovdje u Chicagu postoji i "Glavni Imam za Sjevernu Ameriku", Bosanska Televizija "Bostel", pa "Radio Bosnjacke Kulturne Asocijacije"(dzamijski), pa "Radio Balkan", pa "Radio Aloha" pa kazu jos i 6500 (jeste sest i po

hiljada) bosnjackih porodica (sto ako pomnozis barem sa cetiri-clanova)donosi 26000 dusa, kako je moguce da on, posto sam vidio da pise i u "Sabah-u", "Zambaku", znaci poznaje teren , ne moze da ostvari kontakt i proslijedi ideje o kojima se govori na ovim stranicama? Izgleda ne voli da se zamjera sa ljudima, ko sto nasi vole da kazu, pa mu odgovara i u "Sabahu" pisati a istovremeno ne pitati babu Sacirbeya za sina Sacirbeya! Pisati u "Zambaku", a biti nijem i ne progovarati o neinformisanosti "Chikaskog dzemata,"(kako nas efendija voli reci), pa su tako sve ove navedene novine i radiji prosle nedelje u svom programu velicali kako se je dogodila velika stvar i potpisivanje odluke o konstitutivnosti naroda, umjesto da osude i informisu narod o stvarnom znacenju dogadjaja-kao sto se moze procitati iz DANA!

Selam, Mujo Chicago

____________________________________________________

Merhaba Mujo,

Buduci da si se meni licno obratio, ja cu ti i odgovriti.

Shvatam Tvoju srdzbu sto se u svim tim toboze "muslimanskim", "SDA" glasilima, utemeljenim i financiranim od "velikih muslimana" Nediba Sacirbegovica i Alije Izetbegovca, moze cuti samo podrska Lagumdjijinom potpisu na srpsku verziju konstitutivnosti naroda u Republici srpskoj. Gle cuda, odjednom vise nije svetinja ono za sto se zalaze SDA, na celu sa Tihicem, nego odjednom komunista Lagumdjija uziva njihovu apsolutnu podrsku. To je najbolji dokaz da su sva ta, od strane Nedziba Sacirbegovica kontrolisana glasila, u stvari samo produzena ruka KOS-a, tj. sada Republike srpske. Oni su u stvari podrzavali SDA samo onliko koliko je SDA, zahvaljujuci Izetbegovicu, bila u cetnickom projektu unistenja BiH. Cim se SDA malo usprotivila, odjednom je Lagumdjijno rjesenje prava stvar za njih?! Dakle, oni su zaista samo kao bajagi muslimani, a u stvarnosti srpski patritoti i nema nikakve sanse da ce oni ikada objaviti nesto korisno za BiH, ma koliko to trazio bilo koji njihov bivsi ili sadasnji novinar, ukljucujuci i Gusica.

Bedrudin Gusic je isinski patriota i sa tim drustvom se druzio iskljucivo zato da bi radio za Bosnu i Hercegovinu. Medjutim, kada je vidio sta Sacirbegovic pusta da bude objavljeno, a sta ne dopusta shvatio je ko su i sta su. Dakle, upravo zato sto je pokusavao da ucini to sto mu ti predlazes, on je na svojoj kozi shvatio ko je Nedjib Sacirbegovic. Dakle, nemoj se nadati da ce ikada biti objavljeno ista korisno za BiH u tim novinama.

Sto se tice tvoga prijedloga da pisemo Bzezinskom, ja se slazem. Ti, kao stari clan Bosnaskog kongresa, znas da kod nas nema komande "Naprijed", nego samo "Za mnom". Dakle, ako si ti dosao na ideju da nesto trebamo uraditi, onda ti ne mozes nikome izdati nalog da to uradi, nego se moras sam potruditi da dovedes projekat do kraja. Dakle, napisi to pismo na Engleskom, nadji nacin da ga posaljemo, a mi se slazemo da to bude pismo Bosanskog kongresa.

Dr Muhamed Borogovac

______________________________________________

Konferencija: Perspektive Muslimanskog Svijeta

Dr. Vahis Sendijarevic, clan Predsjednistva Bosanskog Kongresa, na poziv organizatora ucestvovao je na Konferenciji "Perspektive Muslimanskog Svijeta" koja je odrzana na Univerzitetu u Micigenu 30-tog marta 2002-ge godine u Ann Arbor-u, drzava Micigen, .

Kao predstavnik Bosanskog Kongresa, Dr. Sendijarevic je odrzao predavanje na temu Muslimani u Istocnoj Evropi i Balkanu, sa posebnim osvrtom na pitanja suvereniteta muslimana u Republici Bosni i Hercegovini prije i nakon potpisivanja dejtonskog Sporazuma.

U radu Konferencije je ucestvovala i Gospodja Lynn Rivers, clanica Kongresa Sjedinjenih Americkih Drzava. U SAD Kongresu, ona je predstavnik micigenskog izbornog okruga broj 13. Gospdja Rivers je govorila na temu civilnih prava i americke vanjske politike.

Prosle godine, u radu iste konferencije, na poziv organizatora ucestvovao je Dr. Muhamed Borogovac, clan Predsjednistva Bosanskog Kongresa. Cinjenica da su clanovi Bosnaskog kongresa vec drugu godinu za redom pozvani da ucestvuje na ovoj konferenciji je veliko priznanje za nas rad, ali i velika obaveza da nastavimo dok god nasa domovina ne povrati suverenitet.

Predsjednistvo Bosanskog kongresa

________________________________________________

Obavjestenje o protestnom mitingu podrske Palestincima u Bostonu

Upravo smo obavjesteni da ce se sutra (subota, 6. aprila), sa pocetkom u 12 h (u podne) odrzati protestni miting protiv izraelske agresije na Palestinu. Zatim ce biti odrzan mars od Government Centera (tu je

okupljanje) do izraelskog konzulata (hotel "Plaza").

__________________________________________________

Forensic experts uncover two mass graves in northwestern Bosnia (AP) Forensic experts on Thursday discovered two mass graves in northwestern Bosnia containing the bodies of Muslims killed during the country's 1992-95 war.

- Apr 04 10:53 AM ET

Bosnia, Under Western Pressure, Fires Soldiers (Reuters) Bosnia's Muslim-Croat federation has approved plans to lay off 10,000 professional soldiers, a cut of more than 40 percent.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

April, 13. 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 220

1. "DANI": Lagumdzija je sve pogrešno procijenio

2. KOMENTAR: CLAN RATNOG PREDSJEDNISTVA BiH KAZE: "VELEIZDAJA"

3. "WALTER": Kolumna fatmira Alispahica: Zivio Radovan Karadzic

________________________________________________________________

1. "DANI"

Lagumdzija je sve pogrešno procijenio

Utemeljitelj i clan Predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH, profesor Sarajevskog univerziteta Nijaz Durakovic nalazi se na lijecenju noge u fojnickom "Reumalu", gdje sa velikom paznjom prati aktuelne dogadjaje u BiH i svijetu. U svojoj sobi primio je ekipu Dana, gdje je iznio svoje vidjenje farse od pregovora o implementaciji odluka Ustavnog suda BiH. U razgovoru za naš magazin profesor Durakovic govori i o tome kako su Alija Izetbegovic i Haris Silajdjic kumovali priznanju Republike Srpske, o ulozi medjunarodne zajednice i sijelima kod Petritscha, o cudnoj situaciji u kojoj više podrzava stavove SDA nego vlastite partije, o Marlboru Dodiku, koji mu ukida maternji jezik, o mogucnostima osnivanja nove partije, o izraelskom teroru nad Palestincima...

DANI: Kako gledate na pat-poziciju nastalu odlukom Narodne skupštine Republike Srpske da usvoji amandmane na Ustav ovog entiteta koji su gotovo podjednako daleko kako od Odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda, tako i od sporazuma usvojenog u OHR-u?

DURAKOVIC: Najveca politicka greška napravljena je odmah po donošenju odluke Ustavnog suda jer je ova vladajuca politicka garnitura dozvolila da se o tome polemizira i otvara politicka rasprava, što je pravni nonsens. Odluka Ustavnoga suda se provodi ili ne provodi, o njoj se nema šta raspravljati, niti politicki pogadjati i cjenkati. Mislim da se trebalo insistirati i prema medjunarodnoj zajednici da se ta odluka jednostavno provede i da bude obavezujuca, kao što to Ustav i propisuje.

DANI: Tim prije što je gospodin Petritsch formirao ustavne komisije...

DURAKOVIC: I one su završile svoj posao. Ja sam u više navrata, u raspravama na Predsjedništvu SDP-a, upravo upozoravao da ne dolazimo u takvu situaciju, da ne raspravljamo o tome, vec da se povede politicka akcija da se ta odluka neprikosnoveno provede - a to znaci da sva tri naroda budu ravnopravna na cijelom prostoru BiH. Posve je drugi problem što je napravljena opsta zbrka: svako se poziva na Dejtonski sporazum, a da mnogi uopste ne znaju samu suštinu. Svi su zaboravili da upravo u Dejtonskom sporazumu stoji rok od cetiri mjeseca u kojem se entitetski ustavi moraju usaglasiti sa Ustavom BiH. Od Daytona je skoro sedam godina.

DANI: Dakle, to je sve prakticno trebalo da bude uradjeno do marta '96?

DURAKOVIC: Tacno, no vec od tada je pravo pitanje zašto oni koji odlucuju o tome to nisu postavili kao primarni zadatak. Tada je, ustvari, i napravljena greška i došlo se do ove situacije. Sljedeca kapitalna greška je, po meni, što se pristalo na razgovore ove vrste kod Petritscha, na ta njegova politicka sijela: celnici nekoliko stranaka su preuzeli posao ogromne odgovornosti i najvece pitanje Bosne - mislim da je to bio katastrofalan potez jer je to ponovo otvorilo proces politicke rasprave o necemu o cemu se raspravljati ne smije.

DANI: Kako je moguce da SDP ucestvuje u tim razgovorima? SDP sam doskora drzao najozbiljnijom, politicki najzrelijom, najodgovornijom strankom: utoliko mi je neshvatljiviji diletantizam ispoljen samim prihvatanjem pregovora, a zatim i ispoljeni stavovi. U svome tekstu, u jednim banjaluckim novinama, Mladen Ivanic piše da je bio sretan kada je prvo Petritsch pristao na njegov prijedlog o pregovorima, a narocito onda kada su na to pristale stranke iz Federacije, jer je, kako kaze, znao da tim cinom pristaju i na kompromise. Kako je, dakle, moguce da SDP to ne prepozna i da vam politicari iz RS-a ocitaju lekciju iz pragmatike?

DURAKOVIC: Rukovodstvo SDP-a nije vodilo ozbiljnu raspravu o tom pitanju, barem ja na njoj nisam ucestvovao: bio sam kada se o tome raspravljalo na Predsjedništvu, no mislim da je u pitanju Lagumdjijina inicijativa i da je on, zapravo, sve to pogrešno procijenio. Mene to i ne iznenadjuje jer Lagumdjija voli koketirati sa medjunarodnom zajednicom, pa cesto ne zna pravilno ocijeniti šta gubi a šta dobija. Ali mene iznenadjuje moj prijatelj Safet Halilovic, jer je upravo Stranka za BiH ucešce u Alijansi uslovila time da se konsekventno i dosljedno provede odluka Ustavnog suda. Haris Silajddjic je diljem svijeta papagajski ponavljao da Dayton treba revidirati, da RS treba ukinuti, da je ona rezultat zlocina i genocida, da je nonsens... Ne vjerujem da je Halilovic svoj potpis stavio bez konsultacije sa Harisom Silajdzicem i to me cudi od obojice. Argumentaciju i obrazlozenje koje je dao Tihic, mislim upravo u intervjuu Danima, u potpunosti prihvatam, jer ovaj Sarajevski sporazum jeste svojevrsna katastrofa, i njegov je rezultat ono što se desilo u Banjoj Luci: zapravo, dalo se prognozirati da ce tako biti jer je, po Sarajevskom sporazumu, napravljena apsolutna diskriminacija i neravnopravnost po mnogim pitanjima. Fakticki, Bošnjaci i Hrvati su u Republici Srpskoj opet ostali gradjani drugog reda, uloga predsjednika je drugacija, vijece naroda potpuno drugacije od doma naroda, lista pitanja vitalnih nacionalnih interesa je suzena i reducirana, data je ogromna koncesija RS-u i zapravo je RS ponovo pecatiran, a Dayton je uskrsnuo u najgorem obliku. Mislim da je trebalo povesti opstu raspravu, animirati javno mnijenje i organizirati savjetovanja, a ne da se sastane grupa na sijelu kod Petritscha i da za pet-šest dana nagodbi, koncesija i jeftinih kompromisa dodje do papira koji se zove Sarajevski sporazum, a ciji se rezultati vec sada vide: smatram da treba povesti politicku akciju da se u Parlamentu Federacije i u oba doma ovo odbije. Pogledajte Lagumdjijine apsurde iz današnje štampe: "Sarajevski sporazum se mora posmatrati kao paket i mora se sprovesti u potpunosti"! Pa, on je vec dozivio svoju nakaradu u amandmanima na Ustav RS-a koji je još dalje produbio tu krizu i ucinio još neizvjesnijom buducnost BiH, te zapravo eliminirao šansu da se ona ikada reintegrira na nacin kako je to bilo ocekivano! cak se uvodi mogucnost referenduma u RS-u: što znaci da sutra moze NS RS raspisati referendum, na kome ce se postaviti pitanje da li da RS ostane unutar BiH ili ne, a, po raspolozenju kakvo je tamo i po ovoj indoktrinaciji sasvim je izvjesno da bi vecina gradjana u RS-u bila za otcjepljenje. Necu da nabrajam sve detalje skandaloznosti u usvojenim amandmanima - dovoljan je podatak da za razliku od Federacije, gdje Dom naroda daje puna prava i Srbima i Hrvatima i Bošnjacima, gdje je riješeno pitanje predsjednika, reizbor, gdje je obezbijedjena nacionalna zastupljenost u svim oblastima, u Republici Srpskoj predsjednik se bira neposrednim izborima, potpredsjednike bira Skupština i to na prijedlog kluba zastupnika, dakle SDS-a, i ta dva potpredsjednika zapravo su ikebane koje nemaju nikakve ovlasti i nemaju rotacije. Vitalni interes je sveden samo na nekoliko pitanja i to su ona nebulozna, a ono što je narozito vazno jeste da Vijece naroda u RS-u ima tek 10 posto ovlasti u odnosu na Dom naroda u Federaciji, a da bi se potvrdilo da je ugrozen vitalni nacionalni interes, sada je potrebno osigurati tri cetvrtine iako su i po Sarajevskom sporazumu bile dvije trecine...

DANI: A nemoguce je cak ni sa dvije trecine. Profesore, kako Vi ocjenjujete ponašanje medjunarodne zajednice?

DURAKOVIC: Duboko sam rezigniran, razocaran sam, ogorcen... Ne moze covjek da shvati... Ja, ustvari, nisam nikada mogao shvatiti ni zašto se pristalo na RS. Jutros sam razmišljao: u ljeto '95. bio sam hitno pozvan na neki sastanak kod Alije Izetbegovica u Predsjedništvo. Mislio sam da je to sastanak Predsjedništva, ali, kad sam došao, zatekao sam tamo Izetbegovica, Ganica, Silajdzica, Šacirbegovica, mislim da je tu bio general Delic, Bakir Alispahic, mislim da je bio i rahmetli profesor Atif Purivatra i još neki ljudi... Šaroliko društvo, kao neki konsultantski sastanak... Prvo što mi je palo u oci je da nema niti jednoga Srbina ni Hrvata, nema drugih clanova Predsjedništva. Onda mi je Silajdzic dao jedan papir na engleskom, u nekih 10 tacaka. Naslov: "State of BiH", a vec treca tacka Republic of Srpska?! Šta je ovo sad? Brzo sam to pogledao, vidim: ukida se fakticki drzava BiH i formira se RS. Ja sam pitao: "Jeste li poludjeli? Prvo, cinite protuustavno djelo, jer nema niko pravo, ama baš niko, da ukida medjunarodno priznatu dravu pod nazivom Republika BiH. I dokle davati te koncesije?" Obrazlozenje je bilo da se to mora uciniti, da to traze Amerikanci, a poslije se ispostavilo da to Amerikanci nikada nisu ni trazili.

DANI: Cije je to bilo obrazlozenje?

DURAKOVIC: Silajdzic je najviše bio zagrijan za tu ideju, govoreci otprilike da smo mi pred biološkim nestankom, da se ratovati više ne moze, da je medjunarodna zajednica odlucila da to presijese po principu "poljubi ili ostavi" i da smo pritisnuti, da moramo dati te koncesije, da je vazno da drzava ipak ostane cjelovita u medjunarodno priznatim granicama... Ja sam stvarno bio revoltiran i rekao sam da nema šanse da ce to proci na Predsjedništvu i da ja nikad ne bih stavio potpis pod to: to je za mene veleizdaja. Ali, Izetbegovic je to fino i lukavo odradio: onda su oni onu budaletinu i kriminalca Šacirbegovica poslali u Zenevu i on je potpisao taj papir. To je bilo nekoliko mjeseci prije Daytona.

DANI: U vrijeme kad je Holbrooke boravio ovdje?

DURAKOVIC: E, tad, da bi kasnije Holbrooke rekao da mu je najzalije što je instalirao RS, da je to njegov zivotni promašaj, ali da on nije insistirao kod bosanske vlade. Tad sam sve povezao, ali ta je koncesija, nazalost, data, i to pogrešnom politikom, i to je sad tako.

DANI: Jeste li Vi svjesni da u SDP-u nema stavova kakve Vi sada iznosite?

DURAKOVIC: Ne znam... Stvorena je jedna atmosfera: ono što kaze Lagumddjija postane neko sveto pravilo. Mnogo je punoglavaca, a nema otvorenog demokratskog dijaloga i atmosfere u kojoj bi se otvoreno razmatrala sudbinska rješenja. Ovo je pitanje biti ili ne biti za BiH i nema ništa u politici znacajnije u ovom casu. Zato i mislim da je tu zatajio i Glavni odbor i Predsjedništvo. Mozda smo svi podjednako krivi i ja isti - ovo što sad govorim mozda sam trebao galamiti mnogo prije, bar pisanim tekstom. Nekako mi sve to postaje sumnjivo: bio sam pozvan u emisiju Bakira Hadziomerovica na ovu temu i sve je bilo dogovoreno; onda se odjednom otkazala emisija. U cudnoj sam situaciji: u ovom slucaju više podrzavam stavove SDA nego svoje partije.

DANI: Pojavile su se špekulacije da pravite novu stranku?

DURAKOVIC: Ma, kakvu stranku. Što bih pravio novu stranku: ja sam ovu napravio, meni je dosta jedna. Ja sam joj ime nadio i program prvi napisao, i to u ono pakleno vrijeme, 27. 12. 1992. godine, što su mnogi zaboravili.

_____________________________________________________________________________________

2. KOMENTAR: CLAN RATNOG PREDSJEDNISTVA BiH KAZE: "VELEIZDAJA"

Eto sada imamo jos jedan krunski dokaz o "VELEIZDAJI", svedocenje covjeka iz centra ratnih zbivanja, clana ratnog Predsjednistva Republike BiH, Dr. Nijaza Durakovica. Ovaj Durakovicev intervju je od istorijske vrijednoati. Naucismo npr. kako je Silajdjic bio odusevljeni pobornik priznavanja Republike Srpske, kada su cetnci vec bili u rasulu. S druge strane, sjetimo se da se je u vrijeme potpsivanja Daytona, Silajdjic prikazivao u javnosti kao protivnik Daytona, cak se i odvojio od Izetbegovica. Sada je jasno da je to bio takticki potez nasih izdajnika, da bi imali svoga covjeka i na celu opozicije, sa zadatkom da konzumira tu opoziciju, ako se narod zesce suprotstavi daytonskoj podjeli drzave. Silajdjic je svoju igru kritikovanja Daytona nastavio sve do posljednjih izbora, da bi opet pokupio glasove Bosanskih patriota. Nazalost, on danas upravo iz tih patriotskih glasova crpi svoj legitimitet da potpisuje sporazume u kojima "Bosnjaci" odustaju od konstitutivnosti u Republici srpskoj, tj. cini upravo suprotno onome zbog caga su ljudi glasali za njega. On gubi svaki stid, i ucinice sve za veliku Srbija.

Sjetimo se i Lagumdjijinog ponasanja dok je bio u opoziciji. Tada je bio najzesci protivnik Izbornog zakona po kojem se BiH dijeli u dvije izborne jedinice. Medjutim, kada ga Bosnjaci izabrase na celo, on progura taj zakon u skupstinama Federacije i BiH. I Lagumdjija i Silajdjic su u stvari Izetbegoviceva skola. Sjetimo se Izetbegovicevih predizbornih izjava tipa "Za Bosnu cemo ratovati.", a kada je trebalo ratovati, on nam poce porucivati "Za rat treba dvoje.", cime je sabotirao pripreme Bosanskih patriota za odbranu od agresije. I za Lagumdjiju i Izetbegovica vrijedi isto kao i za Silajdjica: Bez ikakvog stida pred Bosnjacima, ucinice sve za veliku Srbiju.

Danasnji lider SDA, Tihic, izvanredno govori o Konstitutivnosti naroda u Republici srpskoj, o drzavnosti BiH itd. Ja bih se radovao sto medju vodecim politicarima imamo takvog patriotu, medjutim jeza me hvata kada se sjetim Izetbegovica, Silajdjica i Lagumdjije. Ima jos nesto sto me brine; Tihic dolazi iz Izetbegoviceog mjesta, Bosanskog Samca (Jedna digresija: Izetbegovic je potpisao Daytonski dokument po kojem Bosanski Samac pripada Republici srpskoj?!). Vjerovatno Izetbegovic dobro poznaje Tuihica i vjerovatno ge je bas zato, kao protagonistu kontinuiteta Izetbegoviceve politike, postavio na celo SDA. Mozda ga je sam Alija i skolovao kako da postane novi lider - da prica Bosnjacima patriotske bajke dok je u opoziciji, a onda da gine za srpsku stvar kada ga jednom izaberemo.

Ja bih bio najsretniji, i iskreno se nadam, da je Tihic ispravan covjek, istinski patriota kavim se i prikazuje, i da je prevario Izetbegovica da ce biti nasljednik njegove politike, a ne nas, da je patriota. Ogromna odgovornost je na bosanskim patriotima u SDA stranci, da ga podrze, ako je ispravan, ali da se organizuju i zaustave ga, ako je samo jos jedan u nizu srpskih patriota koji su nam podmetnuti.

Dr. Muhamed Borogovac

____________________________________________________________________________

3. Zivio Radovan Karadzic!

(Walter: Kolumna "Dnevnik revolucije")

Sporazum o ustavnim promjenama je zloèinaèki pokušaj da se razultati genocida obuku u demokratski kostim

Piše: Fatmir Alispahiæ

Kriminalno nametanje kriminalnog Sporazuma o ustavnim promjenama konaèno bi trebalo da nam svima otvori oèi. Zar išta

više ima nejasno? Wolfgang Petritsch je èetnik, on je Radovan Karadžiæ u kostimu meðunarodne zajednice, on je zloèinac

koji rezultatima zloèina daje demokratsku šminku i meðunarodni kredibilitet. Njemu je mjesto u Hagu, jer konkretnim

zlodjelima doprinosi etnièkom èišæenju Bošnjaka. No, Wolfgang je Wolfgang, kao i svaki Wolfgang... Problem u domaæim

izdajnicima.

Uspjeh fašistièkog okupatora mjeri se kolièinom unutarnje izdaje. Wolfgangov uspjeh odreðen je spremnošæu

Zlatka Lagumdžije i Harisa Silajdžiæa da potpišu definitivni kraj Bosne i Hercegovine. Kao Bošnjaci po

imenu, kao muslimani po porijeklu, oni su gori èetnici od Draže Mihailoviæa. Oni služe genocidnoj ideji

ubijanja Bošnjaka. Oni su samo dno prièe o ljudskoj patologiji. Izdajnici! Kreteni! Govnari! Jedina adekvatna

kazna bila bi zarobiti ih, svezati, i do kraja života im prikazivati slike masakriranih Bošnjaka. Valjda æe im se

makar to dogoditi na drugom svijetu. Na ovom, neæe.

Krawa in the Usstaw

Koliko god se zdrav insan upinjao da razumije patologiju bošnjaèke vladajuæe politike u zadnjih deset godina,

teško da može pronaæi ikakvo ovozemaljsko mjerilo. Bošnjaci su uvijek prvi pucali, ali u sebe. Kao što su

Alija & Haris servirali Dejton Srbima, tako danas Zlatko & Haris Srbima serviraju ustavne promjene koje su u

iskljuèivom interesu genocidne RS. Srbi æe da jordame, da se prenemažu, ne bi li odglumili da ta rješenja i

nisu baš u srpskom interesu. Srpska gluma i ovaj put treba da stvori utisak da èim je nešto za Srbe loše, za

Bošnjake je dobro, pa bi Bošnjaci trebali da budu zadovoljni ako Srbi ipak to prihvate. Ova predstava je toliko

puta odigrana da se izlizala od kièerajske providnosti i patetike.

Srpski genocidni um konaèno može biti sretan i zadovoljan. Prijetila je (ipak nerealna) opasnost da se

opstanak zloèinaèke tvorevine zvane RS dovede u kontekst ustavne primjene Odluke o konstitutivnosti. Jer

ništa u ovoj zemlji ne može biti samo srpsko, ako je i bošnjaèko i hrvatsko. Da su se u demokratskoj i

humanistièkoj nakani udružili SDA, HDZ i Alijansa za promjene, da su pokrenuli široku kampanju insistiranja

na ukidanju entiteta, teško da bi išta moglo saèuvati genocidnu RS. Jedino su HDZ i SDA bili raspoloženi da

se ugradnja Odluke o konstitutivnosti uslovi ukidanjem entiteta. Ali, oni su ekstremisti pa njihova ne pije vode.

SDP i SBIH, eto, nisu ekstremisti pa se zalažu za oèuvanje i afirmaciju ektremnih i zloèinaèkih ustavnih

rješenja. Istina je da nema stvarnosne ugradnje Odluke o konstitutivnosti u rješenja koja su proizvedena ratom i

genocidom, dakle, u dejtonsku BiH. Suština Odluke o konstitutivnosti je u ravnopravnosti, a ravnopravnost je

moguæa samo ako u BiH postoji zakonski mehanizam koji afirmira veoma jasne vrijednosti bh. multietnièkog

društva. U genocidnoj RS, u kojoj æe biti nekakvo Vijeæe naroda, koje ne može zaštititi ni kravu a kamoli

Bošnjaka, u kojoj æe predsjednik vazda biti Srbin – nema ravnopravnosti. To je ista ona Republika Srpska koju

je stvorio Radovan Karadžiæ!

Domachy chetniccy

Zadivljujuæa je kolièina drskosti sa kojom su nam lideri SDP-Alijanse pokušali ovo posljednje ubistvo Bosne

predstaviti u pozitivinom svjetlu. Pa šta oni misle! Da su u ovoj zemlji svi nepismeni, glupavi, prestrašeni, pa

da niko neæe umjeti da proèita šta su usvojili. Lagumdžija kaže da se konaèno svih bh. narodi na cijeloj bh.

teritoriji biti ravnopravni. Laže! U RS æe biti ravnopravni samo Srbi, dok æe Bošnjaci i Hrvati biti graðani

drugog reda. Sama èinjenica da ni Bošnjak ni Hrvat ne mogu biti predsjednici RS, dovoljno o tome govori. RS

je entitet, tj. država srpskog naroda. Ostali su ikebana. Za razliku od Federacije.

Mirko Pejanoviæ je izvalio još goru budalaštinu, kad je rekao da je ovo povratak ideji ZAVNOBIH-a. Ideja

ZAVNOBiH-a podrazumijeva nepodijeljenu, cjelovitu BiH, u kojoj je antinacionalizam najviši stupanj patriotizma. Ova BiH

je pocijepana ratom i genocidom, a pola je Bosne zatemeljeno na èetnièkoj ideji Radovana Karadžiæa. Trpati plemenitu,

antifašistièku uzvišenost ZAVNOBiH-a u kontekst fašistièkog zla zvanog RS, vrhunac je patriotskog svetogrða. Pa zna li

Mirko Pejanoviæ šta je lupio? Ako ne zna, treba da se izvine, ako zna, treba i javno da Radovanovu sliku metne u svoj kabinet.

Dežurni alternativac Ivo Komšiæ je svojom izjavom pokušao preduprijediti sve eventualne kritike Sporazuma,

pa je to nazvao – politikantstvom. Dakle, mi koji uoèavamo da je ovaj akt zloèinaèki, jer zloèinu daje ustavni

karakter, mi smo politikanti, a oni koji su nam zloèin ozvanièili u ustavu, oni su, bezbeli politièari, demokrati,

patriote. Ma man'te sranja! Potpuno je jasno šta se dogodilo, kao što je nejasno šta je nagnalo ove naše ljude

da potpišu smrt Bosne i Hercegovine. To je istinska enigma o kojoj se zasad može tek nagaðati. Da li su im

Srbi dali para, kupili æevapa, da li su im obeæane nekakve nove, bolje funkcije, da li su po intimnim i

seksualnim uvjerenjima èetnici, da li su, jednostavno, debili koji ništa ne razumiju... Ko zna? Da je normalno,

nije normalno, Bog da kaže.

Možemo li natrag? Možemo li osporiti ovo useljavanje genocida u naš ustav? Svako rješenje, ukljuèujuæi i

Dejton, može se otvoriti za raspravu i rekonstrukciju. Zašto se onda Wolfgang i Aleksandra ubiše dajuæi

izjave kako je Sporazum definitivan i kako se ne može mijenjati? Zašto lažu? Èega se plaše? Pa sve se na

ovom svijetu može i treba mijenjati ako postoji bolje rješenje. Barem je lako dokazati da taj Sporazum nema

blage veze sa primjenom Odluke o konstitutivnosti. On je samo zloèinaèki pokušaj da se razultati genocida

obuku u demokratski kostim. Šminkanje Republike Srpske je uslov da opstane ta genocidna tvorevina.

Dakako, ovaj Sporazum treba i rušiti i srušiti. Ali prethodno treba srušiti ovu izdajnièku, marionetsku, èetnièku vlast.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

27. April 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 221

1. Dan "D" za Bosnu i Hercegovinu

2. Interwiev Nike Lozancica, Predsjedavajuceg HDZ-a u BiH, Sarajevskom magazinu "Walter"

Za prikaz nasih slova otidjite u View - Character Set - Central European (Windows 1250) _______________________________________________________________________________

1. Dan "D" za Bosnu i Hercegovinu

Pise: Dr. Muhamed Borogovac

Tokom posljednje sedmice kljucni dogadjaj je bilo zasjedanje Skupstine Federacije o "konstitutivnosti svih naroda na teritoriji

cijele BiH". Narod u BiH je to zasjedanje nazvao "Dan "D" za Bosni i Hercegovinu"

Zbog tolike vaznosti posljednjih dogadjaja u vezi sa Presudom Ustavnog suda o konstitutivnosti svih naroda BiH na cijeloj

teritoriji, u danasnjem "Online glasniku Bosanskog kongresa" donosimo samo rezime dosadasnjih odluka i dogadjaja. Cilj nam

je da objasnimo tu slozenu probelmatiku, kako bi ljudi mogli znati "ko je ko" u svemu tome, i ko je na strani Bosne i

Hercegovine, a ko je na strani Republike srpke.

Kada je prije dvije godine Ustavni sud BiH donio presudu da se mora promjeniti Daytonski Ustav i uspostaviti potpuna

ravnopravnost svih naroda na cijeloj teritoriji BiH, Wolfgang Petric je bio duzan da provede tu odluku suda, jer je ona bila

konacna i nije se niko mogao na nju vise zaliti.

U cilju provodjenja Odluke, Petric je u skladu sa tom Odlukom osnovao posebne komisije u entitetima koje su bile duzne da

definisu amandmane koji ce biti ugradjeni u Ustave entiteta. Buduci da je prilikom formiranja tih komisija Petric morao

postavati samu Presudu Ustavnog suda o konstitutivnosti, on je te komisije napravio ispravno, kako je i morao. Na primjer, ta

komisija u Republici Srpskoj se sastojala od dva Bosnjaka, dva Srbina, dva Hrvata i jednog iz reda ostalih. Ta komisija je

uradila odlican posao i predlozila formiranje Doma naroda u skupstini Republike srpske, sa nadleznostima koje bi

obezbjedjivale ravnopravnost u Republici srpskoj. Medjutim, tada iz Republike srpske salju prijedlog Bosnjackoj strani da se

pregovara o Odluci Ustavnog suda. Bosnjacka strana je tada napravila kardinalnu gresku jer je pristala da se dogovara o

Odluci ustavnog suda, umjesto da insistira na provodljenju te odluke u potpunosti. To vam je kao kada bi vam komsija

pomjerio medju i otudjio vasu zemlju, i sud presudio da vam sve mora vratiti, a komsija ti onda dosao na vrata i rekao: "Daj

bre ljudi smo, 'ajmo se dogovoriti, k'o ljudi." Zamislite kakav bi to domacin bio koji bi poslije povoljne odluke suda pristao da

se dogovara i da se dogovori da sve sto je komsija ukrao ostane i trajno u njegovom vlasnistvu. Eto takvi domacini su Zlatko

Lagumdjija i Haris Silajdjic kada su Bosnjacki interesi u konfliktu sa inetersima Republike srpske. (Nazalost, istim metodom se

sluzio i Izetbegovic i, pomocu pregovora od gotovine pravio veresiju, te doveo do unistenja Republike BiH u Daytonu.)

Dakle, Alijansa je prihvatila da sa Republikom srpskom pregovara o "provedbi" Odluke Ustavnog suda. Kao posrednik, tj.

moderator pregovora, prirodno je postavljen Petric, kao protektor za BiH. Dakle, rukovodioci Alijanse, svojim pristankom na

pregovore dali su mogucnost Petricu da unistava Pomenuku odluku Ustavnog suda. Pristankom da se pregovara, oni su, kao

nasi predstavnici pristali da se odreknemo povoljne presude, i da nam Petric nudi svoje varijante "ravnopravnosti" u BiH.

Kao moderator, Petric je osjetio da su nasi iz Alijanse voljni da pristanu na neravnopravnost, pa je i napravio nesimetrican

prijedlog za Republiku srpsku i Federaciju. U Federaciji je predvidjena popuna ravnopravnost za Srbe, dok je u Republici

srpskoj, predvidjena apsolutna dominacija Srba nad Bosnjacima i Hrvatima. Poluge te dominacije su odlicno objasnili Sulejman

Tihic i Nijaz Durakovic u svojim nedavnim intervjima "Danima", sto smo i mi prenijeli.

Skupstina Federacije je uslovno usvojila potpunu ravnopravnost Srba u Federaciji. Uslov je bio da isto to bude izglasano u

Republici srpskoj.

Medjutim, u medjuvremenu se dogadja se Petricev prijedlog (po kojem se u Republici srpskoj ne garantuju jednaka prava

Bosnajcima i Hrvatima) potpisuju Lagumdjija i Silajdjic (Alijansa), tj. bestidno pristaju da se ozakoni neravnopravnost

Bosnjaka i Hrvata. To je nazvano "Sarajevski sporazum" da bi mu se dale istorijske dimenzije. Kada je taj Petricev sporazum

dosao na Skupstinu Republike srpske, predstavnici "nebeskog" naroda su izglasali amandmane koji su jos i gori od Petricevih

prijedloga tj, od tzv Sarajevskog sporazuma, potpisanog od Lagumdjije i Silajdjica. Oni su znali da ce i Lagumdjija i Silajdjic ici

i dalje, i da nikada nece stati kada je srpski ineteres u pitanju. I zaista, kao sto su i ocekivali, na Skupstini federacije Lagumdjini

i Silajdjicevi ljudi se zalazu da se definitivno u paketu usvoje Amandmani kojima se daje puna ravnopravnost Srbima u

Federaciji, i puna neravnopravnost Bosnjacima i Hrvatima u Republici srpskoj. Videci kuda to ide, Hrvati bojkotuju tu sjednicu

skupstine Federacije. Poslanici SDA su ostali uzdrzani. Time su pokazali da nisu protiv ravnopravnosti Srba u Federaciji, ali da

su i za ravnopravnost Bosnjaka u Republici srpskoj. Time su pokazali nesto jos mnogo vaznije, da smo dostojanstven narod i

da znamo cijeniti slobodu, i da nas ne mogu sve kupiti, i da nas ne mogu sve prevariti sarenom lazam o Evropi. Jednom

pokazali su da ponosni Bosnjaci nisu svi Alije, Silajdjici, Lagumdjije. (A i kako bi se odbranili u ratu da smo svi kao ova

trojica.)

Zahvaljujuci takvom ishodu zasjedanja ovonedjeljne Skupstine Federacije, doslo se do pat pozicije u politickom zivotu u

drzavi. Tu situaciju je presjekao Patric tako sto je naredio da Republika srpska usvoji nove Amandmane, koji su samo

kozmeticka promjena njihovih originalnih amandmana. To je jos uvijek ispod izdajnickog "Sarajevskog sporazuma". S druge

strane, naredio je Federaciji da usvoji amandmane, koji su ranije bili samo USLOVNO izglasani, i kojima se zaista daje trecina

vlasti Srbima u Federaciji.

Naredio je i da se odrze novi izbori. To je jos jedan tezak udarac Bosni i Hercegovini, jer ce se novi izbori odrzati po prvi put

koristeci se novim (stalnim) Izbornim zakonom. Time je naredio i postovanje toga zakona. Naime, kada je Izborni zakon

usvajan Bosnjaci su imali primjedbi da su po njemu neravnopravni, ali su tada Lagumdjija i Sead Avdic progurali izglasavanje

Izbornog zakona tvrdeci da ce Odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti biti provedena i da ce na osnovu te odluke i Izborni

zakon biti popravljen. Medjutim, sada kada se vidjelo da Presuda o konstitutivnosti nije provedena u djelo i da narodi ostaju

neravnopravni i u izbornoj proceduri, ponovo je doveden u pitanje i Izborni zakon. Eto Petric je i tu diskusiju presjekao

naredbom da se izbori provedu.

Sta nam sad preostaje? Ostaju nam samo veoma gorki lijekovi. Do skora smo se mogli boriti za ravnopravnost i normalnu

drzavu BiH u skustinskim klupama tako sto smo imali pravo ne izglasavati nepovoljne zakone, zakone kojima se unistava nasa

ravnopravnost i sama nasa domovina Bosna i Hercegoivina. Sad nam preostaje jedino da otkazemo poslusnost Petricu, tj. da

sve nase partije bojkotuju sve Skupstine u BiH, da bojkotuju pomenute izbore, da izvedu narod na ulice i da jasno kazu "NE",

da mu pokazemo da nam nema pravo nametati nepravedne odluke kojim nas od slobodnih ljudi pretvara u gradjane dugog

reda. Kada bi se cuo nas glas citav scijet bi nas podrzao. Svakome u svijetu je jasno ta to nije u redu kada jedna etnicka

skupina (Srbi) ima 1/2 + 1/6 vlasti, dok Bosnjaci i Hrvati imaju samo po 1/6 vlasti u drzavi?! Dostojanstveni ljudi nikada nece

pristati na tako nesto. Sreca je da je to Petric nametnuo. Dok god nam je to namtnuto mi to ne moramo postovati. Prava

tragedija bi bila da nas navuku da se sami sa tim slozimo. Tada se ne bi imali pravo ni buniti protiv neravnopravnosti, jer smo je

sami izglasali. Znajte da upravo sada Lagumdjije, Silajdjici, Izetbegovici i ostali muslimanski Srbi rade na tome kako da nas

navedu da dobrovoljno progutamo i posljednju pilulu njihovog smrtonosnog otrova. Jedina nada je da ce se narod probuditi i

skinuti okove ropstva dok jos nije kasno.

Na kraju evo jedne vijesti koja nas naprosto poziva da se pobunimo protiv nepravde.

Charles E. Erdmann, Glavni sudac Apelaciona podkomisije, u Izbornoj komisiji OSCE-a, 9. novembra 2002 izjavio je za

stampu da je Apelaciona podkomisja donijela odluku s.b. 00-GE-88, 00-GE-91 kojima se kaze:

ZALAGANJE ZA BiH BEZ ENTITETA I NESLAGANJE SA POTPISOM NA OPSTI OKVIRNI SPORAZUM ZA MIR

U BiH (poznatiji kao Deytonski sporazum, napomena M. B.) NE PREDSTAVLJAJU KRSENJE DEYTONSKOG

USTAVA NITI PRAVILA I PROPISA PRIVREMENE IZBORNE KOMISIJE. TO JE SAMO IZRAZAVANJE

POLITISKIH STAVOVA KOJIMA SE NE POZIVA NA UPOTREBU NEZAKONITIH SREDSTVA ZA POSTIZANJE

POLITICKIH CILJEVA.

______________________________________________________________________________________

Inerview u BiH magazinu "Walter"

Niko Lozancic,

predsjedavajuci Hrvatske demokratske zajednice

ZAHTIJEVAMO UKIDANJE ENTITETA

Razgovarali: Enver CAUSEVIC i Valida KALENDER

Walter je medju prvima pisao o odluci Ustavnog suda o konstutivnosti naroda na cijeloj teritoriji BiH, posebno je to apostrofirano prije godinu dana u interviewu dr. Kasima Begica, koji je bio jedan od kljucnih boraca za ovo. Trebalo je mnogo vremena da se stvari aktueliziraju.

LOZANCIC: Na Petom saboru HDZ-a, u petom ili estom mjesecu 1998. godine, jasno je receno da je HDZ za punu konstitutivnost i jednakopravnost svih naroda BIH. Kad smo mi govorili o tome mislili smo prije svega na neminovnost izmjene Dejtonskog ustava koji je izvorite smetnji pune ravnopravnosti sva tri naroda. Ovom odlukom Ustavnog suda uskladjuju se ustavi entiteta sa Ustavom BiH, dakle uskladjuju se sa Ustavom koji osporava jednakopravnost bh. naroda. Pitanje je kako uopce osigurati konstitutivnost izmjenama entitetskih ustava ako im Ustav sa kojima se uskladjuju to onemogucava. U Ustavu BiH stoji cinjenica da clana Predsjednitva iz Republike Srpske biraju biraci iz RS-a, clanove predsjednitva iz Federacije biraju biraci iz Federacije, znaci biracima iz RS-a je onemoguceno da biraju clanove predsjednistva iz bosnjackog i hrvatskog naroda, i obrnuto. Drugo, Dom naroda BiH kao jedan od domova Parlamentarne skuptine bira se na isti nacin. Vijece ministara je konstituirano na isti nacin. I tamo je receno da jedna trecina clanova Vijeca mora biti iz RS-a, a dvije trecine sa prostora Federacije. Upravni odbor Centralne banke BiH i niz drugih institucija na razini BiH je uredjeno na taj nacin. Sa takvim ustavom trebalo bi uskladiti ustave entiteta i postici jednakopravnost sva tri naroda. Mislim da to nije moguce. U razgovorima oko ustavnih promjena mi smo polazili od te pozicije i predlagali da se u okviru ovih ustavnih promjena otklone diskriminatorske odredbe u Ustavu BiH, one koje onemogucavaju ista prava svim narodima na citavom prostoru BiH, a nakon toga ili paralelno s tim da se odredbe ustava entiteta usklade sa Ustavom BiH.

Odakle taj mazohisticki odnos Bonjaka koji se najmanje oglaavaju kada je u pitanju ovo o cemu Vi govorite. Hrvati kao najmanje brojan narod najvie se bori, najglasniji je u odbrani evropskih standarda demokracije i jednakopravnosti naroda u BiH?

LOZANCIC: ... Ovo to se sada pokuava je puka kozmetika koja ne osigurava nita u pozitivnom smislu, vec samo cementiranje postojeceg stanja na cvrcim osnovama i uz legitimitet koji je dat stranama jednog dijela bonjackih i hrvatskih politicara. To je posebna entitet, ali se jasno i glasno ka-e da se HDZ zala-e za punu kantonizaciju BiH. To podrazumijeva nepostojanje entiteta koji su cinjenicno rezultat rata. Zna se kako je nastala RS, ali je i Federacija BiH posljedica rata. RS drasticnije jer je na tom prostoru istrijebljeno sve to nije srpsko i nakon toga je utemeljena dr-ava srpskog naroda koja se sad kozmetickim izmjenama pokuava legitimirati kao nekakva demokratska tvorevina. Prvi amandman na Ustav RS u prvoj recenici

ka-e:

Potujuci volju svojih gradjana da obrazuju i ocuvaju Republiku Srpsku... . To je ono na ta smo mi upozoravali na ovim raspravama oko ustavnih promjena jer se -eli predstaviti da je viegodinja te-nja hrvatskog i bonjackog naroda RS. A to je paradoks. Drugi amandmani idu u tom pravcu da RS koja je napravljena pod dirigentskom palicom Radovana Karad-ica dobiva legitimitet po prvi put od bonjackih i hrvatskih lidera i na odredjen nacin, imajuci u vidu da su sporazum kojim se to omogucava, potpisali i veleposlanik najvece svjetske sile Bond, i najveca vlast u BiH , Visoki predstavnik i SDP i NHI, itd. Niko nece moci osporavati da to nije volja gradjana i (mada ne pie, podrazumijeva se) naroda da imaju RS. Bilo kakve ustavne reforme, bilo kakav istinski napredak uz ocuvanje RS nije mogu?. Volio bih da meni i bh. javnosti neko ponudi argumente kako je to moguce. Ovih dana sam razgovarao sa mnogim poznavateljima ove materije, politicarima, pravnicima i veleposlanicima jednog dijela evropskih zemalja koji se sla-u sa ovim to sam prethodno rekao. Medjutim, vecina, posebno veleposlanika evropskih zemalja, misli da to nije realno. Zar nije realno da konacno svi budemo ravnopravni u BiH, ako nije, onda je to krajnji cinizam medjunarodne zajednice.

Ukoliko je ustroj Federacije drugaciji od RS, odnosno ukoliko se RS ne mo-e ogledati u zrcalu Federacije, onda se u principu radi o dva razlicita sustava i rijec je o konfederaciji dvije dr-ave ili necemu trecem.

LOZANCIC: I konfederacija je puno cvrci model dvije ili vie dr-ava nego to je postojece stanje u BiH. Postojeci Ustav BiH ne bih se usudio nazvati bilo kakvim u teoriji poznatim nazivom, jer, mislim, ni u teoriji, i pogotovu u praksi, ovakav Ustav nigdje ne postoji. U razgovorima o ustavnim promjenama na mnoge prijedloge pregovarackog tima HDZ-a Petritsch i njegovi saradnici su -ustro odgovarali kako to nije realno, kako moramo sagledati ta se zaista mo-e i sl. Naim argumentima najaci protuargument je bio - Gospodo, ovo je Bosna - to ce reci u Bosni je sve moguce. Ja sam nedavno jednom od novinara izjavio da ja ne -elim biti pokusni kunic na kome ce, mahom, ni-erazredni svjetski politicari eksperimentirati. Uporno nam govore da ce ovakva BiH funkcionirati, ali jasno je da od toga nema nita.

Zar ne bi bilo jednostavnije da se prepie Ustav jedne visoko razvijene zemlje i dekretom propie da se svi moraju vladati po tim zakonima? Americki ustav se tako dugo nije mijenjao, kao ni mnogi drugi. Jo je na snazi zakon Austrougarske monarhije koji se odnosi na BiH.

LOZANCIC: Nije problem ni u jednom zakonu, niti u ovim ustavnim promjenama, oni mogu biti samo posljedica jednog opceg stanja u BiH u kojem o bitnim ustavnim promjenama ute svi vrhunski profesori iz ustavnog prava, organiziranja dr-ave i sl.

ute intelektualci, bh. javnost, ute

i cekaju.

Nijedna organizacija za zatitu ljudskih prava i sloboda se nije oglasila.

LOZANCIC: ..... U gradjanima BiH vlada jedan podanicki

duh. Od obicnih ljudi cesto cujem da ka-u - Neka nama Millera, neka nam Petritscha, ovi nai nevaljaju. Odakle u gradjanima BiH toliki sadomazohizam? Ne mogu shvatiti da jedino njima ne odgovara ovakva BiH koja dugorocno ostaje krizno -arite i moneta za potkusurivanje u nekim globalnim igrama. Ljudi su toga svjesni i najlake rjeenje nalaze u odlasku odavde.

Mo-e li rasprava o ustavnim promjenama dovesti do ustavne krize?

LOZANCIC: Nece doci do ustavne krize bez obzira koliko ovih dana i oni koji su potpisali sporazum govore da to nije u skladu sa sporazumom. Ovo to je doneseno i na nacin na koji je doneseno u Skuptini RS-a, nema vecih razlika u odnosu na sporazum koji je potpisan u Sarajevu. I Petritsch i drugi potpisnici sporazuma insistiraju na punoj provedbi potpisanoga. A puna provedba sporazuma se vec velikim dijelom dogodila u Narodnoj skuptini RS-a, nece osigurati boljitak, niti konstitutivnost i jednakopravnost sva tri naroda na prostoru RS. Ovim ustavnim promjenama se cementira podjela BiH na dvije dr-ave, gdje je RS postala jaca za medjunarodni legitimitet i za legitimitet jednog dijela bonjackih i hrvatskih predstavnika. Periferno je kako ce ustavne promjene zavriti u Federaciji. Ni u kojem slucaju nece osigurati konstitutivnost sva tri naroda na citavom prostoru BiH. Imat cemo jo cvrcu podjelu na dvije dr-ave unutar BiH za koju se ja ne usudjujem reci ta je ona sada. Sigurno je da nije dr-ava, niti konfederacija, ni federacija. Mo-da je najbli-a nekoj uniji, ali i to je upitno.

Kako gledate na samoubila?ku inicijativu Mirnesa Ajanovi?a, federalnog poslanika, koji predla-e da se ukine Federacija, ?ime bi nestala i RS ili predla-ete neko drugo rjeenje?

LOZANCIC: Mi smo uputili jednu inicijativu u sklopu rasprave o ustavnim promjenama na Federalnom parlamentu. Klub zastupnika HDZ je inicirao da Zastupnicki dom Parlamenta Federacije predlo-i Parlamentarnoj skuptini BiH da se otvori rasprava u Parlamentarnoj skuptini BiH o izmjenama Ustava BiH. Entiteti su ustavna materija i nije mogu?e nikakvim odlukama ukidati jedan entitet. To ne?e nita zna?iti za drugi entitet. Na klub zastupnika u Parlamentarnoj skuptini je takodje, predlo-io da se otvori rasprava o tome. Svaki ustroj BiH u kome ce postojati entiteti onemogucit ce dugorocno funkcioniranje BiH.

Kraj

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

18. MAJ 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 222

1. BOSANCI I HERCEGOVCI MORAJU VADITI VIZU DA BI USLI U BiH?!

2. BUKURESTANSKO SIROTISTE

3. NIKO NECE POMOCI NARODU KOJI NECE POMOCI SAM SEBI

4 NAS MENTALITET NAS NIKADA NECE IZVADITI IZ BELAJA

5. GLUMICA SELMA ALISPAHIC STAVILA DOMOVINU ISPRED KARIJERE

6. KRAJNJI JE CAS DA SE NESTO UCINI

7. SAMOUKINUCE OSNOVNIH PRINCIPA MORALA, PRAVA I SLOBODE _________________________________________________________________

1. BOSANCI I HERCEGOVCI MORAJU VADITI VIZU DA BI USLI U BiH?!

Pise: Ibrahim Halilovic, Novinar

Jedna prijateljica iz Australije poslala mi je ovu

obavijest Bosanske ambasade u Camberri o uvjetima

dobijanja vize za gradjne (muhadzire)BiH nositelje

autralijskog i novozelandskog pasosa. Naime, Bosancima

koji iz Australije zele putovati u svoju zemlju BiH

potrebna je viza koja kosta mnogo novaca, a procedura

je vrlo komplicirana i traje trideset dana, sto u

Australiji i Novom Zelandu, sto u BiH. Opet i jos

jednom, prica o tome koliko su vlastime BiH njeni

vlastiti gadjani nepotrebni. To je i prica o tome kako

je pronadjen jos jedan nacin za pljacku nasih ljudi.

Cini mi se da Ambasadu u Canberri drze cetnici, ali

nisu to mogli ni smjeli uraditi bez znanja

Lagumdzijinog. Nde bi bilo lose kada bi se malo o

ovome svemu raspitao i malo zatalasao. Ovo je stvarno

bruka i sramota. Ja sam sokiran, zaprepasten i

prestravljan! Takvo sto ceka i nas koji cemo biti

"nosioci canadskog pasosa". E, bude li tako, ja im

nikada necu dati tih sezdest ili stotinu dolara, pa

makar moje oci nikada ne vidjele zemlju iz koje su me

ti isti, koji udaraju djumruk, otjerali, unistivsi moj

zivot, unistivsi svu moju imovinu,a sada - unistivsi

sve moje nade da bih se jednoga dana mogao vratiti u

zemlju koja me je odnjihala. Nejma tu, bogme

selameta...

Selam od Ibrahima

Slijedi orginalni dokument

USLOVI ZA DOBIJANJE VIZE ZA BiH / B&H VISA

REQUIREMENTS

Drzavljanima Australije i Novog Zelanda potrebna je

viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Viza nije

potrebna kada se prilikom putovanja u Hrvatsku prolazi

kroz Neum.

Viza se izdaje u ambasadi Bosne i Hercegovine u

Kamberi, Australija.

Zahtjev treba dostaviti 30 dana prije putovanja.

Za dobivanje vize treba dostaviti:

· Pasos (sa rokom vazenja najmanje 30 dana po isteku

roka vazenja vize)

· Popunjen zahtjev za vizu (zahtjev treba biti

popunjen citko bez ispravki)

· Jednu fotografiju (velicine za pasos)

· Plan leta ili fotokopiju povratne karte

· Uplatu takse za vizu (postanska uputnica/money order

ili original priznanice o uplati na racun broj 2900

1007 4001 pri Commonwealth Bank). Takse za vize

iznose:

Jednokratna, ulazno-izlazna ili tranzitna viza (rok

vazenja 31 dan) 60 AUD

Visekratna viza, ulazna-izlazna ili tranzitna (rok

vazenja 90 dana) 110 AUD

Visekratna, ulazno-izlazna ili tranzitna (preko 90

dana) 140 AUD Poslovna viza (rok vazenja do 92 dana)

140 AUD

· Povratnu ekspres kovertu (za Australiju), odnosno

placenu povratnu posiljku (za Novi Zeland)

NAPOMENA: Uz navedeno treba:

a) Za izdavanje vize za turisticko putovanje priloziti

vaucer turisticke agencije (potvrdu da je obezbijedjen

smjestaj i ishrana)

b) Za izdavanje vize za privatnu posjetu priloziti

garantno pismo iz Bosne i Hercegovine, ovjereno od

strane nadleznog tijela - opstina/sud (garantno pismo

moze biti faksirano). Garantno pismo mora imati

detaljne podatke osobe koja daje garanciju kao i

podatke osobe kojoj se daje garancija (ukljucujuci

broj australijskog pasosa) kao i izjavu osobe koja

daje garanciju da ce snositi sve troskove, ukljucujuci smjestaj, ishranu, troskove eventualnog lijecenja i sl.

c) Za izdavanje vize za poslovno putovanje priloziti

poziv poslovnog partnera iz Bosne i Hercegovine,

ovjeren od strane nadlezne privredne komore.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vize mozete naci na ovoj

stranici i odstampati ga u potrebnom broju primjeraka.

Kompletne zahtjeve treba poslati na sljedecu adresu:

Embassy of Bosnia and Herzegovina

5 Beale Crescent

Deakin ACT 2600

NAPOMENA: Svi nekompletni zahtjevi bice vraceni !

Obavjestavamo vas da se svi zahtjevi za vizu moraju

podnijeti 30 dana prije putovanja (kao sto je navedeno

u uslovima za izdavanje vize). Stoga vas molimo da

postujete navedeni rok za podnosenje zahtjeva prilikom rezervisanja karata kao i da o tome obavijestite putnike u cije ime podnosite zahtjev.Takodje vas obavjestavamo da telefonski pozivi vezani za pojedinacne zahtjeve samo usporavaju proces obrade zahtjeva kao i samo izdavanje viza pa vas molimo da ne zovete vezano za individualne slucajeve ukoliko rok nije istekao. ______________________________________________________________

2. BUKURESTANSKO SIROTISTE

Pise: Dr. Muhamed Borogovac

Ovdje u Americi ima mnogo bogatih ljudi koji su nesretni iz jednog jedinog razloga: ne mogu da imaju djecu. Oni hodaju po cijelome svijetu trazeci zdravo, po mogucnosti bijelo dijete bez roditelja, da bi ga usvojili. U jednom ternutku se ucinilo da su nasli pravi

Eldorado: hiljade napustenih zdravih beba od 1, 2, 3, ... godine u Bukurestanskom sirotistu.

Medjutim, uskoro su saznali gorku istinu: Bez obzira sto su ta djeca bila genetski zdrava, svako od njih je bilo defektno, tj. retardirano, kada je malo odraslo.

Razlog je u slijedecem: Da bi se neki cantar u mozgu covjeka poceo pravilno razvijati neophodno je da na vrijeme bude stimulisan, tj. pobudjen, iniciran, otkocen. Kada dijete zivi sa porodicom koja ga voli, miluje, pjeva mu i tepa, time mu, u stvari, inicira, tj. pobudjuje razvoj odgovarajucih centara u mozgu. Djeca iz Bukurestanskog sirotista nisu imala tu paznju, samo su bili ostavljeni svako u svom krevetu, i redovno hranjena od strane ravnodusnih njegovateljica. Tako se dogodilo da neka od te djece nikada nisu progovorila, niti ce progovoriti mada imaju potpuno zdrave organe govora. Razlog je, njihov centar govora nije bio na vrijeme stimulisan. Bez ikakvih rezultata ostaju napori bogatih Americkih roditelja da njihova usvojena djeca iz Bukurestanskog sirotista progovore. Toj djeci nije bila pruzena sansa da inciraju svoj dar govora ONDA KADA JE ZA TO BILO VRIJEME, I TO SE VISE NE MOZE POPRAVITI.

Zasto sve ovo govorim? Kakve to ima veze sa nama Bosnjacima?

To govorim zbog toga da bih lakse odgovorio na mnogobrojna pisma koja nam stizu (neka od tih pisama objavljujemo u ovom broju) u kojima se

pitate: kakav smo mi to narod? Zasto je Bosnjacima tako malo stalo do domovine i suvereniteta, stvari za koje su drugi narodi spremni ratovati desetine godina. Sjetimo se npr. Baskijaca, Iraca, Izraelaca, Palestinaca itd.

Zato sto, dok smo bili djeca skolskog uzrasta, u vrijeme kada se formira nacionalna svijest, niko se nije potrudio da inicira nas centar u mozgu zaduzen za politiku. Kod Srba je to bilo drukcije: U srpskoj tradiciji je da djed skuplja unuke i uz gusle im gudi kako "Turke traba posjeci na buljuke". S druge strane, kod katolika, poznato je da fratri kazu: "Dajte mi dijete do desete godine, poslije mi vise ne treba". Dakle, i Srbi i Hrvati imaju ugradjene mahnizma stimulisanja centra za nacionalnu svijesti i politiku kod svojih mladih.

Kada su Bosnjaci u pitanju, situacija je slijedeca. Nasi roditelji su suvise volili svoje, kuce, vikendice, kauce i spavace sobe, dok su narod i domovina bili potpuno neinteresantne teme za njih. Omiljena deviza je bila: "Kakva politika, politika je kurva." Ogromna vecina Bosnjaka nikada nije ucinila nikakav napor da kod svoje djece inicira razvoj centara u mozgu zaduzenih za patritizam. KADA JE U PITANJU PATRIOTIZAM MI, BOSNJACI SMO ODRASLI U BUKURESTANSKOM SIROTISTU. U prazan prostor su se ubacivale uciteljice, mahom zene srbijanskih oficira JNA, na sluzbi u Bosni i Hercegovini, koje su nam ugradjivale Srpski patriotizam u odgovarajuci centar u mozgu. Eto zato imamo situaciju da medju nama imamo vise srpskih patriota nego bosanskih. To su oni muslimanski Srbi kao npr. Zlatko Lagumdjija, Emir Kusturica, Haris Siladjic itd

Kada izuzmemo ove muslimanske Srbe, medju nama ostaje ogroman broj onih koji imaju sindrom Bukurastankog sirotista, tj. potpuno nerazvijen vazan centar u mozgu, a to je centar koji ti omogucuje da razumijes politiku, tj. svijet u kojem zivis. To je centar koji je mnogo vazniji od centra za matematiku, ili muziku, ili "biznis" ili fudbal. Ljudi bez "politickog centra u mozgu" su u stvari retardirani na jedan veoma vazan nacin, oni hodaju svijetom ko hajvani, slijepi kod ociju i gluhi kod usiju.

Dakle odgovor na pitanje iz vasih pisama: "Zasto se bas nama sve to tako grozno desava? je slijedeci: Zato sto smo mi retardiran narod kada je politika u pitanju, a za to su krivi iskljucivo nasi roditelji koji se nisu potrudili da nam objasne na vrijeme da je domovina vaznija od bureka i chevapa, kauca i kompjutera.

To su nase komsije iz Bosne i Hercegovine, i pravoslavni i muslimanski Srbi veoma dobro shvatili. Srbi su zato medju nama uvijek trazili, i pronalazili svoje ljude, povjeravali im vazne funkcije, ukljucujuci i funkciju predsjednika drzave koju povjerise Aliji Izetbegovicu u kljucnom momentu BiH istorije. I muslimanski i pravoslavni Srbi znaju da nam mogu uzeti najvecu dragocjenost, domovinu, a da se Bosnjaci nece pobuniti, jer ne shvataju vrijednost cinjenice da imaju domovinu u kojoj su suveren narod. To ti je kao kad retardiran covjek ima skupocjenu vazu. On ne zna kakvu dragocjenost ima, i veoma rado ce je trampiti za lizalo. Eto tako nama Alija Izetbegovic uze drzavu u Daytonu obecavajuci da ce stici "pare iz svijeta". Obecanje ludom radovanje, kaze narod. Eto tako nama Lagumdjija dade clanstvo u savjetu Evrope, koje nema nikakvu vrijednost, a dokrajci suverenitet potpisujuci Izborni zakon. Isto tako Haris Silajdjic, dade nam nekolko patritoskih govora protiv Daytona, da bi nam potom zadao smrtni udarac potpisujuci sporazum kojim se legalizuje neravnopravnost Bosnjaka u Republici Srpskoj, suprotno presudi Ustavnog suda. Ocigledno i on smatra da su Bosnjaci retardirani kao narod. I u pravu je. To dokazuju oni retardi medju BiH novinarima, kojima je, zamislite, politika struka, i koji ovih dana slave kako je "provedena odluka Ustavnog suda po kojoj smo mi Bosnjaci ponovo ustavotvoran narod u Republici srpskoj". Pogledajte npr. "Avaz".

Jos nije potpuno jasno da li nas i Sulejman Tihic smatra retardiranim. Naime, on je rekao da SDA ne prihvata nametnute Ustavne promjene i da ce se zaliti Ustavnom sudu. Od tada nismo culi da li se je SDA doista i zalila Ustavnom sudu, ili je i to bio samo danajski dar retardiranim Bosnjacima.

Ako niste jedan od tih retarda, i ako ste procitali ovaj clanak dovde, onda cete se potruditi da kod svoga djeteta razvijete i taj veoma vazni centar u mozgu koji je zaduzen za patriotizam i ljubav za domovinu, suverenitet i slobodu, nacionalno dostojanstvo, politicku i sociolosku lucidnost i zrelost, jednom rijecju, za kompletnu licnost.

AKO TO NE URADITE NA VRIJEME, ZAKASNICETE I GRESKU

NIKADA NECETE MOCI ISPRAVITI, KAO STO DJECA IZ

BUKURESTANSKOG SIROTISTA NIKAD NECE PROGOVORITI.

Necemo valjda dozvoliti da se pricaju vicevi o glupim Bosnjacima i u buducim generacijama, tj. i kada nasa djeca odrastu. __________________________________________________

3. NIKO NECE POMOCI NARODU KOJI NECE POMOCI SAM SEBI

Postovani gradjani Republike Bosne i Hercegovine,

Citajuci izjavu Dr. Durakovica kako je neko drugi napravio veleizdaju, prisjecam se daytonskog ugovora. LJudi koji su bili postavljeni da predstavljaju Republiku Bosnu i Hercegovinu i bili duzni da brane Republiku Bosnu i Hercegovinu su potpisali njenu smrt. Ti ljudi koji na djelu rade kontra svoje drzave i svoga naroda su VELEIZDAJNICI. A podsjetimo se imena potpisnika daytonske smrti Bosne i Hercegovine.

VELEIZDAJNICI koji su potpisali da zele smrt BiH su:

ALIJA IZETBEGOVIC

HARIS SILAJDZIC

EJUP GANIC

MUHAMED SACIRBEGOIVC.

Ljudi koji su trebali biti objeseni na najvise drvo u centru Sarajeva odmah po povratku iz Daytona su za nas narod heroji. Ljudi koji su se prezreli zrtve svih nasih casnih branitelja i nasih masakriranih i izmucenih neduznih civila i dan danas su uzor i perjanice naseg naroda. Kakov smo mi to narod?

Prisjetimo se ponovo da su jedino 4 "MUSLIMANA" potpisala dayton. (Rijec je u navodnim znacima, jer su oni samo kao bajagi Muslimani, samo se lazno predstavljaju kao Muslimani da bi lakse unistavali Bosnu i Hercegovinu.) Nisu ga potpisal ni Srbi ni Hrvati. Nasi "MUSLIMANI" ubijaju Bosnu i pripajaju njene dijelove njihovoj pravoj domovini Velikoj Srbiji. A nas narod i dalje njih kuje u zvijezde. Kakav smo mi to narod?

Prisjetimo sa kad su nasi momci opkolili citavu Komandu Sarajevskog korpusa u kasarni na Bistriku. Ko prvi skace u ruke svojoj braci cetnicima da svojim zivotim izvlace bracu cetnika iz ruku Armije BH? Niko drugi do "MUSLIMANI" Alija Izetbegovic i nasa trenutna perjanica i "nada" ZLATKO LAGUMDZIJA. I ko je stalno glasao za nase IZDAJNIKE? Nas narod. Kakav smo mi to narod?

I Bog kaze da nece pomoci narodu ako narod nece da pomogne sam sebi. A sta nas narod radi? Glasa za NAJVECE VELEIZDAJNIKE u povijesti BiH koji mu unistavaju zemlju i lagano ubijaju, obescascuju i raseljavaju narod koji ih bira. Zar da Bog pomogne takvom narodu, kad on sam sebi nece da postavi pitanje sta se dogadja. Kakav smo mi to narod?

Da li iko ima nadu da nas narod ima razuma i casti da izabere rodoljube umjesto izdajnika koji ih jeftinim trikovima varaju i ubijaju zadnjih ne 10 nego 500 godina (Bosna i Hercegovina je zemlja izdaja otkako su nas okupirali Turci. Svaka bagra je rekla ja sam musliman, a onda nastvila svoje bescasne kriminalne izdajnicke poslove uz puni amanet naseg dobrog naroda)? Da li nas narod ima dostojanstva da izadje na ceste i pohvata sve izdajnike i povjesa ih po najvisim drvima kao upozorenje drugim izdajnicima? Zasto nas narod spava dok ih izdajnici i neprijatelji UBIJAJU? Kakav smo mi to narod?

Niko nece pomoci narodu, ako on nece pomoci samom sebi. Ne zaboravite to.

A. K.

_____________________________________________________

4. NAS MENTALITET NAS NIKADA NECE IZVADITI IZ BELAJA

Procitao sam sa paznjom sve sto sam dobio. Intelektualac sam, ne manjka mi perfektno znanje istorije Bosne iako sam samo knjiski istoricar. O tome sam procitao sve sto su napisali i Srbi i Hrvati i Bosnjaci bas od kad je Bosnu prvi spomenuo car Konstantin Porfirogenet. Dakle iz svega sto vi pisete mogu reci da se uglavnom slazem. Momentalno, sticajem okolnosti radim posao povezan vrlo usko sa povratkom izbjeglica. Sve te ljudske drame, neimastine, rusevine vidjam svakodnevno. Ima medjutim nesto sto nas Bosnjeke nece dovesti na zelenu nikad. Pitam izbjeglicu Bosnjaka koji se vratio u RS kako ti je? Kaze hvala Bogu dobro, niko nas ne dira eto dobro je bice bolje. Gledam ga stanuje u supi nema struje nema hrane kuca zapaljena, neko ga iz grada malo pomogne a nema ga ispod 60 god. E, gospodo sad smo na predmetu: nas mentalitet nas nikad nece izvaditi iz belaja. Umjesto da, ne zamjerite, nekom sve po spisku reda sta se to njemu desilo ko je kriv daj da ga objesimo. Ne, njemu je dobro jer bi moglo biti i gore. Sa druge strane receno je da u ratu talog ispliva i obogati se. Upravo to je najvise prisutno kod Bosnjaka. Sada da vidimo dalje: SDA je stvarno prokockala sve nase nade. Sta se sve radilo i ko je sve mogao sta raditi to se zna i neko misli da je to cak i normalno.Jer da ne misli bili bi puni zatvori.

Naravno sve sto pisete o Lagumdziji , Tokicu, Avdicu itd. nije tajna, pisu to novine i ovdje. Zna se zasto je odluka Ustavnog suda nepregovorljiva (moj izraz). Ali ko je to sve stvorio? Ko je glasao za SDP? Samo Bosnjaci i stari komunisti niko drugi. I ja sam bio medju njima. Ko ce glasati za SDP u oktobru? Ponovo isti. A zasto? Pa koju alternativu mi imamo na izborima? Sta predlazete nama Bosnjacima, nije nas malo mozemo pokupiti 50% glasova. Ali za sta, za koji program, za koju buducnost, za koga lidera koji nas moze povesti u modernu Evropu? Ja zaista neznam. Izvinite na mom pesimizmu. Imate li prijedlog, program, savjet? Ako ja kao intelektualac koji je dosta zapamtio, cita stampu, knjige, prati vijesti, ima internet, jednostavno neznam kako da se postavim u ovom nasem belaju sta se moze ocekivati od obicnog puka? Ko ce njemu sta objasniti? Za kraj jedna smijesna

epizoda: Trebalo mi je malo vremena da na zadnjim izborima skontam kako se glasa. Pitao sam se kako skontaju oni koji imaju malo manje skole, naravno Bosnjaci. Srdacan selam. M. T. Sarajevo

________________________________________________

U povodu odvazne izjave mlade tuzlanske glumice Selme Alispahic, upucene

Srbiji, kao agresorskoj zemlji

5. GLUMICA SELMA ALISPAHIC STAVILA DOMOVINU ISPRED KARIJERE

Pise: Bedrudin GUSIC

Postalo je vec uobicajeno da bh. estradni umjetnici tezgare po Srbiji, dajuci pri tom stupidne i necasne izjave za medije kako ih "politika ne interesuje", da "narod nije kriv za rat koji nam se dogodio...", da oni iz kulture "treba da probiju led u normalizaciji odnosa sa Srbijom", i sve tako, u hajvanskom stilu, gazeci tako nase nacionalno dostojanstvo i obescascujuci nase nevino pobijene sunardnjake - zrtve agresije koja je dosla sa one strane Drine. Takodjer, nasa zemlja je postala svojevrsna kolonija za "pevaljke" i "pevace" iz Srbije. Njihovi koncerti se po Sarajevu i Tuzli, na primjer, odrzavaju pred prepunim dvoranama. Treba li napomenuti da medju estradnjacima iz Srbije, naprimjer, ima i onih koji su u bliskom srodstvu sa ubicama bosnjackog naroda tokom nedavne agresije na BiH, kao i onih koji su na ovaj ili onaj nacin podrzavali to klanje, besplatno "pevali srpskim jedinicama po Bosni da bi im povecavali borbeni moral". Pa ipak, danas "pevaju" po prepunim skenderijama, zetrama, mejdanima i gdje sve ne, kao da teferic nikada nije ni prestajao, kao da nikada ne pade granata na Kapiju, ili Markale, kao da nkad ne bijase masakra u Brcanskoj Luci, ili Srebrenici ili itd itd.. Ni 50 godina poslije 2. svjetskog rata Srbi ne zaboravljaju Kragujevac i ne oprastaju "Svabama". Mozete misliti koliko nas preziru zato sto smo vec zaboravili nasu cetu od 170 djaka iz Tuzle, i sve nase mrtve Srebrenicane, a da ih nismo jos kako valja ni zakopali. Taj nedostojanstveni imidz trebamo zahvaliti i nasim estradnjacima, koji, da bi pravdali vlastito pojavljivanje i necasne izjave po Beogradu, te ugoscavanja sada pritajenih troprstasa po nasim dvoranama, znaju izvaliti i ovakvu nebulozu: "Pa sta ako pjevaju kod nas. Jer, onaj ko pjeva, on nista drugo ne radi i ne misli vec samo pjeva..." (Rece sasvim ozbiljno Osman Dziho, humorista). Da nije zalosno, bilo bi uistinu smijesno.

Ima, medjutim, i rijetkih - suprotnih primjera. Naime, u okviru Medjunarodnog pozorisnog festivala "Slavija 2002.", koji je odrzan u Beogradu, gostovao je i Sarajevski ratni teatar sa predstavama "Stolice" i "Ay, Carmela", sa mladom tuzlanskom glumicom Selmom Alispahic u glavnim ulogama. Bila je pravo otkrovenje Festivala i mediji su se utrkivali ko ce je pocastiti vecim komplimentima, pohvalama ili cetitkama. Onda se nasa Selma vratila u Sarajevo i izjavila za Avaz i Oslobodjenje da je "znacajno sto je u agesorskoj zemlji odigrana predstava sa antifasistickom porukom..." Vec sutradan su njenu izjavu procitali oni koji su je samo koji dan ranije castili komplimentima. Procitali i nisu odmah povjerovali da je ona tako nesto izjavila, nakon svega sto je dozivjela u "slobodarskom Beogradu..." Zvali su je telefonom iz Vecernjih novosti, zatim izvjesni Slobodan Jokovic, umjetnicki direktor Festivala, pitajuci je da li se radilo o njenoj autenticnoj izjavi ili su sarajevski novinari stvar malo napuhali. Ona je rekla: "Tacno je sve preneseno, od slova do slova!" Kako pise Indira Kucuk Sorguc u Ljiljanu, "Selma je, izgleda, udarila u ahilovu petu srbijanluka, koji joj nije ostao duzan. I koji bi, imanentno primitivan,

da namiruje racune.... Glumica Selma Alispahic je prva Bosanka koju je Beograd promovirao u srbijanskog neprijatelja. Nikada prije nijedna nasa

zena nije bila toliko ozbiljno shvacena, i okrutno medijski premlacena..." Da, potom su oni isti, koji su je samo nekoliko dana ranije u zvijezde ukivali, popljuvali - onako ruralno, kako to samo oni znaju. To je, zapravo, za nasu Selmu i najbolji kompliment. Stoga, aferim Selma Alispahic! I jos nesto: barem se citaoci Online Glasnika Bosanskog kongresa u ovom slucaju imaju razloga sjetiti one: "Iver ne pada daleko od klade!" _________________________________________________

6. KRAJNJI JE CAS DA SE NESTO UCINI

Pise: Esad Jaganjac

Citajuci vas posljednji glasnik i prateci situaciju u domovini uvidjam kako stvari postaju ozbiljne i pogorsavaju se iz dana u dan. Takodjer prateci

neke forume izlazi na vidjelo da je postojeca podanicka kamarila vlasti u BiH spremna na dalje ustupke agresorskim snagama na BiH. Javno se prica da je Karadzic prezadovoljan postojecim razvojem situacije u BiH i da sada prosiruje svoje aspiracije na cijelu BiH. Zasto i nebi, SDP mu je legalizovao nacisticku tvorevinu Rs, izbacio iz igre stranke sa hrvatskim predznakom i prakticno sada sa SDS u tzv Rs i "razumjevanjem" SDP-a u tzv FbiH, Karadzic ima skoro apsolutnu vlast u BiH. Situacija postaje slozenije i time sto se iz poznatih razloga stranci SDA ne moze vise vjerovati, i pored neke rekao bih pozitivne retorike od strane Tihica. Stranka SBiH je dokazala svoju kooperativnost sa neprijateljima BiH potpisujuci "sarajevski sporazum", koji kao sto znamo legalizuje neravnopravni polozaj Bosnjaka i Hrvata u tzv Rs i legalizuje neravnopravan polozaj Hrvata u tzv FbiH. Stvara se privid da su po tim amandmanima i Srbi u tzv FBiH neravnopravni, mada

prakticno to nije tacno jer su tri najace pro-srpske stranke u tzv FbiH na vlasti, SDP, SDA i SBiH. Vjestom elokvencijom i pokvarenom retorikom nekolicina patriota Republike BiH se proglasavaju "budalama", vode se brojni sudski postupci protiv bosnjacke intelegencije. Da stvar bude gora podupire se aktivnost i religioznih fanatika, koji propagiraju poznatu nakaradnu ideju da muslimanima drzava nije ni bitna, da je nacija laz, da se jedino treba boriti za Allaha i neko muslimansko bratstvo i td. Prakticki ne postoji organizovana politicka snaga koja bi stala u odbranu jedine nam domovine.

Sa druge strane, postavlja se pitanje sta dijaspora moze uraditi. Kao sto je poznato, dijaspora je jos uvijek preslaba za neki znacajniji uticaj na ova zbivanja. Vecina nasih ljudi u inostranstvu jos uvijek muku muci da prehrani obitelj, zaradi dovoljno za kiriju i skolovanje djece. Jos uvijek nemamo

neke uspjesne poslovne ljude, vlasnike nekih firmi i slicno, spremne sada znacajnije se angazovati (i vremenski i novcem) na patriotskom zadatku ocuvanja jedine nam domovine. Tu su jos ogranicenja izbjeglicama gdje se ne gleda blagonaklono na neka njihova znacajnija politicka djelovanja od strane zemalja u kojoj zive. Slicna je situacija i sa brojnim organizacijama izbjeglica u inostranstvu, ukljucujuci i BK.

Uzimajuci sve to u obzir, mislim da je aktivnost nasih organizacija u informisanju gradjana BiH i organizovanju raznih dobrotvornih akcija itekako pozitivna, ali ujedno i nedovoljna da zaustavi pomenuti negativan razvoj u domovini. Razmisljam o tome mozemo li uciniti nesto vise i imamo li pravo pomiriti se sa konacnim ukidanjem BiH, sto ce vjerovatno biti slijedeci potez MZ, Beograda i domacih pro-srpski orjentisanih stranaka.

Dakle, imajuci to na umu, mislim da bi bilo realno izvodljivo da komuniciramo par ideja sa svim bosanskim patriotskim organizacijama u zemlji i inostranstvu i dogovorimo se o zajednickom djelovanju.

Jedna od ideja bi bila da je konkretan i neposredan politicki angazman patriotskih snaga neophodan u sadasnjem trenutku. To podrazumjeva osnivanje zasebne stranke u domovini, koja bi bila podrzana i materijalno i moralno od strane sviju nas, u granicama mogucnosti. Vjerujem da ima dosta patriota u domovini, kao i nasih povratnika iz dijaspore, koji bi takvu ideju itekako pozdravili i bili spremni direktno se politicki angazovati, uz nasu pomoc naravno. Nasa pomoc bi bila prilagodjena nasim mogucnostima i vjerujem da bi individualna mjesecna clanarina svakog od nas u iznosu od recimo $10 bila i dovoljna i za nas prihvatljiva. Da bi ta akcija bila uspjesna, stranka bi se morala osnovati i registrovati u vrlo kratkom periodu, jer su ovogodisnji izbori u oktobru ove godine. Kljucna stvar u tome je kome povjeriti organizaciju osnivanja ove stranke. Jeli to Kongres dijaspore osnovan u Londonu ili neka druga pro-bosanski orjentisana organizavija u svijetu. Volio bih da cujem sta o tome misle ostali sa mailing liste BK.

_________________________________________________

Sarajevo, 12. maj, 2002.

7. SAMOUKINUCE OSNOVNIH PRINCIPA MORALA, PRAVA I SLOBODE

Povodom svojevrsnog politickog procesa - OHR protiv Potpredsjednika SDA, g. Edhema Bicakcica i drugih dosad smjenjenih visih funkcionera SDA, neke bitne cinjenice ostaju nedorecene. Na primjer, koje su pravne osnove ove neformalne akcije OHR-a, i konsekventno, koje su pravne i drustvene posljedice za gradane ako ovaj i slicni procesi nemaju pravni osnov? Indikativno je da Wolfgang Petritsch u svim slicnim slucajevima ne formulira i ne dostavlja svoje odluke pismeno, nego trazi od stranaka - danas SDA, a sutra svakog ko se usudi spomenuti Dejton - da sami sebi presude pristajanjem na svaku personalnu krivicu koja sadrzi frazu «antidejtonske snage». Da li je tema i predmet OHR-ovog treniranja strogoce samo G. Bicakcic, koji se upravo ponasao po dejtonskim principima - za sto ga mi, Bosanski kongres, smatramo izdajnikom? Da mozda nije stvarni cilj da svi oni koji bi se usudili testirati Dejton kao projekat, ciji je cilj - sve je

jasnije - dibrovoljno zaustavljanje, diskontinuitet Rrpublike BiH, plus

formiranje RS? Da li javnost, ali i SDA, shvata kakvu ce cijenu platiti svi gradani BiH, ako se SDA i druge politicke stranke nastave pretvarati da ne vidi stvarni cilj ucjena tipa "ili podrska Dejtonu, ili vas nema na izborima"? Zvanicno, postoje dokumenti i OSCE-a (uputstvo glavnog suca Izborne apelacione potkomisije Charlesa E. Erdmana od 0911.2000, da je kritika Dayjtonskog Ustava normalan i legalan politicki stav, a nezvanicno imamo Petricheve ucjene, da svi koji zele da izadju na izbore moraju biti za Dayton. Pitanje je da li je i HDZ na udaru zbog navodnog i nesudjenog treceg entiteta kao rezervne ponude, ili zbog glavnog zahtjeva koji glasi "BiH bez entiteta". Mozda je upravo to odgovor zasto g. Petric, kao institucija, tj, kao Visoki predstavnik OHR-a, ne zeli ove personalne smjene i svojim potpisom potvrditi. Naime, svojim tzv evropskim direktorima g. Petric, radi formalno pravnih zahtjeva, sve procese u BiH pa i politicke egzekucije, predstaviti kao legalne i kao slobodnu voju zrtve - legalno samoubojstvo. Kakve su poslledice za buduce generacije ako se prihvati takav "pravni osnov"? Upravo zato je opravdan poziv g. Bicakcica Petricu da Petric svojim pismenim zahtjevom i potpisom formalizuje vodjenje kadrovske politike bh. stranaka umjesto da nastavlja sa prevarom da je to "odgovornost" stranaka, pa i samih Petricevih zrtva. Ovaj metoda "samokritike" je zadnji put vidjena u Staljinovim partijskim sudnicama.

Izvanredno vjesti pravnici OHR-a, za razliku od bh. javnosti, razaznaju odluku bez pravnog osnova, koju bi Wolfgang Petritsch mogao donijeti, od odluka koje sama zrtva donesi, tako nanoseci sebi svu, cesto nesagledivu, stetu. Tako se dogodilo da su Petric i OHR ostali cistih ruku pri donosenju mnogobrojnih zakona i odluka suprotnim savremenim dostignucima Evrope i svijeta.. Ko moze kriviti Petrica. npr. zato sto je etnicki podijelio Bosnu i Hercegovinu u dvije izborne jedinice, sto je etnicki podijelio i TV BiH i jos mnogo toga, kada su to u stvari ucinili nasi poslusnici vjerujuci mu na rijec, ne trazeci njegove pismene odluke. Ogromna odgovornost je i na ergeli prodejtonskih novinara i kupljenih urednika ukunutih i TVBiH i drzave BiH, koji slave nestanak TVBIH, koji slave kraj ustavnog zakona o konstitutivnosti na cjeloj teritoriji BiH, kao pocetak - procesa!? - Oni ne razumiju uzas koji ce naslijediti i njihova i nasa djeca i djeca nase djece kako jednom race Prof. Francise Boyle.

OHR ima mandat za odredene slucajeve, te donosi odluke i potpisuje ih. Ali, u slucajevima za koje nema ovlastenja, Visoki predstavnik nista ne potpisuje. Tako po pitanju Potpredsjednika SDA, g. Edhema Bicakcica, zahtijeva od jedne politicke stranke da se odrekne principa vitalno vaznih ne samo za stranku, nego i za cijelu drzavu. Da li je nakon toliko dizanja ruku u dejtonskim parlamentima o donosenju desetina zakona o prestanku vazenja zakona jedne clanice UN, OHR uspio nametnuti to da vise niko ne razlikuje Petritscha od same drzave?

Namece se i pitanje, kakve ce biti posljedice sjednice SDA 11. maja, gdje Glavni odbor SDA, zrtvujuci Edhema Bicakcica, zrtvuje principe na kojima pociva ne samo stranka, nego i mnogo vise od nje?! Da li ce, rijecima SDP-ovskog novogovora, postati "partner medunarodnoj zajednici"? Partner u procesu samounistenja. Tada bi se moglo lahko desiti da posljedice ovakvih odluka isprobaju i ostali clanovi Glavnog odbora SDA, a i mnogi, mnogi drugi. Ili ce mozda clanovi SDA, ali i drugih stranaka konacno prepoznati ovu metodu samoubojstva, bez obzira na bilo kojeg pojedinca o kojem se navodno radi.

Musadik Borogovac

Komentar: Ovo ni na koji nacin nije podrska Bosanskog kongresa Bicakcicu. Ovo je samo pokusaj da se Bosnjacima objasni da nismo vise slobodni ljudi, ako nas nasi neprijatelji mogu smjenjivati bez ikakvog pravnog osnova, pri najmanjoj sumnji da bi se mogli odvaziti da slobodno razmisljamo o Daytonu, nama nametnutom ustavu.

Ista poruka vazi i za HDZ koji je na isti nacin, smijenio Jelavica sa mjesta predsjednika. Imajmo na umu da je Jelavic smetao neprijateljima BiH samo zato sto je trazio ukidanje Republike srpke, ili kantonizaciju Republike srpske, a ne treci entitet kako mu se podmece.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

25 MAJ 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 223

1. TUZBA BiH VISI O KONCU

2. REPUBLIKA SRPSKA ODLUCUJE O TUZBI

3. MORALI SMO PREGOVARATI DA NE BI POSTALI KRIVCI ZA RAT

4. RAT NE BI DOCEKAO ZIMU DA ALIJA SVOJIM POTPISMA NIJE ZAUSTAVIO DUDAKOVICA

5. KAKO CE MI OTAC GARANTOVATI BOLNICKE TROSKOVE KADA ON NEMA NI ZA BRASNA

6. STA JE TU LOSE STO VAS BiH VLASTI TRETIRAJU KAO STRANE DRZAVLJANE

7. JEDINI SMISAO ODLUKE O VIZAMA JE DA NAS ODVOJI OD DOMOVINE

8. OSNOVANA KONZERVATIVNO RADIKALNA STRANKA

9. OBAVJESTENJE

______________________________________

1. TUZBA BiH VISI O KONCU

Hrvatki clan predsjednistva BiH Jozo Krizanovic

glasao u korist Republike srpske i Jugoslavije

Preuzeto od RFE-a.

RFE: Tuzba BiH protiv SR Jugoslavije za agresiju i genocid

visi o koncu. Drzava nije stala iza finansiranja

agenta i procesa koji se vodi pred Medjunarodnim sudom

pravde (International Court of Justice, ICJ) u Hagu. Predsjednitvo BiH je, nakon visemjesecnog nadmudrivanja, iz prijedloga budzeta izbacilo finansiranje tuzbe. Ostala je preporuka Vijecu ministara da tuzbu finansira iz tekucih rezervi. Clanovi kolektivnog efa drzave, Jozo Krizanovic i Zivko Radiic, preglasali su predsjedavajuceg Predsjednitva, Beriza Belkica, koji je trazio da se agent i proces u Hagu finansiraju direktno iz budzeta. Beriz Belkic:

BELKIC: Poto se radi o drzavnoj stvari, javnoj stvari, mislim da ce se morati naci nacin da drzava to zaista finansira, jer sve drugo je na neki nacin upitno.

RFE: U javnosti je odluka, prema kojoj se proces protiv SR Jugoslavije nece finansirati iz budzeta, shvacena kao uvod u povlacenje tuzbe. Jozo Krizanovic trvdi da status tuzbe i njeno finansiranje ne treba povezivati:

KRIZANOVIC: Status tuzbe je neupitan, odnosno njen dalji proces. Radi se o jednoj finesi oko raspolaganja jedne stavke o tekucim rezervama, iz kojih su izvedene neke nebulozne konstrukcije.

RFE: Konkretniji od Krizanovica je njegov kolega iz Predsjednitva, Zivko Radisic, koji porucuje da tuzba ne moze opstati kad iza nje ne stoji drzava. Nastavak spora protiv SR Jugoslavije ugrozava vitalne interese srpskog naroda u BiH, kaze Radiif:

RADISIC: Hocu odlucno i eksplicitno da kazem da se o ovom pitanju na nivou BiH ne moze odlucivati bez RS-a.

RFE: Profesor medjunarodnog prava na americkom univerzitetu Ilinois i nekadanji zastupnik BiH u tuzbi protiv SR Jugoslavije, Francise Boyle:

BOYLE: Vec nekoliko godina traju pokusaji duznosnika iz Beograda, ali i ljudi iz BiH koji saradjuju s Beogradom, da se ponisti tuzba BiH protiv SR Jugoslavije. Oni znaju da sam pravni spor indirektno u pitanje dovodi legitimitet dejtonske podjele Bosne na dva entiteta.

Protivljenjem tuzbi predstavnici bosanskih Srba brane Jugoslaviju. Oni ne zele uci u historiju kao jedina zemlja, pored nacisticke Njemacke, koja je sluzbeno proglasena odgovornom za genocid. Druga bitna stvar je da Srbija zeli pripojiti Republiku Srpsku. Sudski proces u Hagu sprecava da se to desi.

RFE: Vijece ministara bi odluku o finansiraju tuzbe iz

tekucih rezervi trebalo donijeti konsenzusom. Premijer Republike Srpske, Mladen Ivanic, porucuje da srpski predstavnici u Vijecu ministara moraju ispostovati rezoluciju entitetskog parlamenta, prema kojoj tuzba protiv SR Jugoslavije ugrozava interese Republike

Srpske:

IVANIC: Mislim da nikad nece biti uslova da se republicka rezerva upotrijebi za finansiranje tuzbe u cijem podizanju nisu ucestvovali institucije i predstavnici RS-a.

RFE: Potpredsjednik Narodne skupstine Republike Srpske,

Zoran Djeric:

DJERIC: Sigurno je da onako kao sto smo se zalagali da se ova stavka izbaci iz budzeta, isto tako cemo se zalagati da eventualno ne bismo dosli u poziciju da iz nekakvih rezervi budzeta dodje do finansiranja ovakvog agenta. Smatramo da je i ovaj agent i uopste njegovo finasiranje nepotrebno.

RFE: Duznosnici Republike Srpske pitaju ko je do sada finansirao tuzbu. Agent BiH pred Medjunarodnim sudom pravde, Kasim Trnka, odgovara da njegov prethodnik, Muhamed Sacirbegovic, o tome nikad nije javno govorio:

TRNKA: Prije mene je gospodin Sacirbegovic uspijevao, vjerovatno, na neki drugi nacin, pretpostavljam od donacija prijateljskih zemalja. Svi moji pokusaji da stupim s njim u kontakt i da dobijem informacije o tom finansiranju ostali su bez uspjeha.

RFE: Trnka kaze kako je apsurdno da drzava koja ga je

izabrala za agenta sada uskracuje njegovo finansiranje:

TRNKA: Ja mislim da je to, nazalost, vise rezultat prisustva ljudi i ratnih ideologija koji, vjerovatno, oponiraju ovoj tuzbi iz drugih razloga - bojeci se za svoje vlastite polozaje.

RFE: Najjaca opoziciona partija, Stranka demokratske

akcije, optuzuje vodecu stranku Alijanse za promjene, Socijaldemokratsku partiju, da je popustila pod pritiscima iz Republike Srpske i Beograda. Na sceni je provedba tajnog dogovora ministra vanjskih poslova BiH, Zlatka Lagumdzije, i njegovog jugoslovenskog kolege, Gorana Svilanovica, o povlacenju tuzbe, tvrdi generalni sekretar SDA, Sefik Dzaferovic:

DZAFEROVIC: Potezi Predsjednistva BiH, i

Vijeaa ministara, odnosno aktuelne vlasti ukazuju na,

blago kazano, sumnjiv odnos spram tuzbe. Glasanje za

budzet drzave BiH, u kojem nema ove stavke, je

glasanje protiv tuzbe.

RFE: Odgovarajuci na optuzbe SDA, generalni sekretar SDP-a, Miro Lazovic, porucuje da njegova partija nije za povlacenje tuzbe:

LAZOVIC: Tuzba BiH protiv Jugoslavije sve vise postaje predmet izborne kampanje. Logicno je da tu tuzbu ne treba povlaciti, ali ta tuzba ne bi smjela i ne bi trebala opterefivati odnose izmedju BiH i Jugoslavije na nacin neuspostavljanja komunikacije u drugim oblastima.

RFE: Clan Predsjednistva BiH, Zivko Radisic, slaze se sa

stavom predsjednika Republike Srpske, Mirka Sarovica,

koji je izjavio da ce tuzba protiv Jugoslavije biti

povucena ukoliko su Srbi zaista konstitutivan i

ravnopravan narod:

RADISIC: Ova BiH, njene institucije i organi nisu stali iza tuzbe prethodne Republike BiH, preddejtonske BiH.

RFE: Pravnik Sead Hodzic smatra da legitimnost tuzbe

ugrozava to to je drzava nece finansirati:

HODIC: Zbog nedostatka finansijskih sredstava BiH, odnosno njezin agent moze doci u situaciju da se procedura dalje ne moze voditi.

BOYLE: Ne mislim da je rezanje fondova fatalna stvar. Kad sam ja u ime BiH zastupao tuzbu pred Medjunarodnim sudom pravde bosanskohercegovacka vlada mi nije nista placala za taj rad. Ni za troskove, ni za poreze. Sav taj novac prikupljali su ljudi naklonjeni Bosni i uplacivali u poseban fond. I sada, kad drzava finansijski nije stala iza tuzbe, treba osnovati specijalan fond u koji bi prijataljske strane vlade uplacivale novac za pravni spor. Pod tim uvjetom tuzba moze opstati.

TRNKA: Ovo je prilika da pozovem sve zainteresirane, one koji osjecaju BiH i ovu pravednu stvar, da se prikljuce aktivnostima oko formiranja javne fondacije koja ce prikupljati sredstva.

RFE: Vec su se pojavile ideje da, ukoliko ne zeli drzava,

tuzbu finansira Federacija BiH.

HODZIC: Preuzimanje od jednog entiteta finansiranja tuzbe, odnosno procedure, znacilo bi zapravo delegitimiranje BiH kao tuziteljice u toj proceduri. Iza tuzbe, istina u finansijskom a poslije toga i u ustavno-pravnom smislu, stajao bi samo jedan entitet Federacija BiH i time bi BiH kao drzava izgubila legitimitet, tzv. aktivni legitimitet za tuzbu kao tuziteljska strana, a posto entitet ne moze biti subjekt pred Medjunarodnim sudom pravde, time bi zapravo doslo do delegitimiranja te tuzbe i posljedica je odbacivanje tuzbe.

RFE: Iako drzava finansijski nije stala iza tuzbe, spor se nastavlja, porucuje Kasim Trnka:

TRNKA: Da bi se povukla tuzba mora postojati formalna odluka nadleznog drzavnog organa, u ovom slucaju bilo Predsjednistva, bilo Parlamenta. Ne vidim ni osobu, ni politicku snagu, a ni drzavni organ, koji bi imao snage da se suprotstavi jednom takvom moralnom zahtjevu da zrtve genocida konacno dodju do pravde i da im se, iz historijskih i svih drugih razloga, pokaze ko je proizveo ovo zlo i ko je za njega odgovoran.

RFE: Cetiristo trideset hiljada konvertibilnih maraka iznos

je koji za ovogodisnje troskove tuzbe protiv SR

Jugoslavije nece dati drzava BiH. Godine 2003. sudski

proces trebao bi uci u zavrnu fazu. Svojim

posljednjim odlukama drzavni vrh doveo je u pitanje

konacno izjanjavanje Medjunarodnog suda pravde o tome

da li je SR Jugoslavija u Bosni i Hercegovini izvrsila

agresiju i genocid.

_____________________________________________________

2. Komentar Bosanskog Kongresa:

REPUBLIKA SRPSKA ODLUCUJE O TUZBI

Najopasniji "argumenti" protiv Tuzbe su oni koje iznosi "pravnik" Sead Hodzic. Naime, Tuzbu protiv Jugoslavije nije ni podnijela Daytonska BiH, nego jedna druga drzava, a to je Republika BiH. Dokle god postoji Tuzba, Daytonska BiH nije legalna drzava i moze biti ukinuta buduci da je nastala agresijom i genocidom. Naime, u internacionalnom pravu nije dozvoljeno pravljenje drzava agresijom i genocidom, i agresori se kaznjavaju, a ne nagradjuju novim drzavama. Dakle, Tuzba je VAZNIJA I STARIJA od Daytonske BiH, tj. Daytonska BiH je predmet Tuzbe i Daytonska BiH i Republika srpska tom Tuzbom mogu biti dovedeni u pitanje. Ono sto radi Sead Hodzic, je dobro poznata taktika cetnika i njihovih jataka iz BiH, da se Dajtonska BiH NADREDI Tuzbi, tj. da se zaboravi da je nosilac Tuzbe Republika BiH i da se Daytonska BiH, tj. Republika Srpska, koja ima pravo veta u Daytonskoj BiH, dovede u poziciju da odlucuje o Tuzbi.

Sead Hodzic nama porucuje, ako Daytonska BiH (zahvaljujuci pravu veta Republike Srpske) nece da financira Tuzbu onda je Tuzba i nelegitimna. Zdrava logika govori da se nikada optuzenoj strani, u ovom slucaju Republici srpskoj, ne smije dati mogucnost da odlucuje o tuzbi protiv sebe. Medjutim, zahvaljujuci srpskim patriotima sa Bosnjackim imenima, prije svega tu mislimo na Aliju Izetbegovica, Harisa Silajdjica, Sacirbegovice, Lagumdjiju, upravo se to dogadja. U Bosni je izdaja dosegla tolike razmjere da su zrtve genocida predali odlucivanje o Tuzbi iz svojih ruku u ruke pocinitelja genocida?!

Ako Kasim Trnaka istinski zeli dobro Tuzbi, on kao ovlasteni Agent BiH na Internacionalnom sudu pravde u Hagu koji, kao takav, jedini zvanicno komunicira sa tim sudom, moze ovlastiti Prof. Boylea za svoga Co-agenta, da ga Prof. Boyle zamjenjuje na raspravama na sudu. U tom slucaju smo sigurni da bismo se svi mi ukljucili u finaciranje troskova Prof Boylea. Prof Boyle se je vise puta do sada nudio da "pro bono" (bez nadoknade) zastupa Republiku BiH na Internacionalnom sudu prevde u Hagu. Putne i hotelske troskove bi mu snosili bosanski patrioti, kao sto smo to cinili i do sada.

Nadamo se da ce ovu poruku procitati Kasim Trnka, cija je email adresa takodjer na ovoj listi, i da ce stupiti u kontakt sa Prof. Boyleom, po tom pitanju.

__________________________________

3. MORALI SMO PREGOVARATI DA NE BI POSTALI KRIVCI ZA RAT

Postovani gospodine Borogovac. Ja sam Hadzic Hasan,

ali ne novinar kojeg Vi poznajete, nego jedan

Sarajlija. Nemam nesto specijalno napisati i reci osim

par stvari. Naime, na Vasoj listi sam i dobivam

textove koje Vi saljete. Iskreno da budem ima jako interesantnih (i poucnih) clanaka i informacija. Ali ima i onih za koje nisam mogao vise da sutim. Zaista sam Vam morao napisati ovaj mail u kojem cu iznijeti neko SVOJE misljenje i neslaganje sa Vama. Cesto kazete (sada mislim na Vas i sve koji dijele Vase misljenje) da je gospodin Alija Izetbegovic izdajnik i da je on dogovarao podjelu Bosne sa Milosevicem i Tudjmanom. Cak ste rekli da je on i pripadnik KOS-a (u jednoj svojoj knjizi koju sam imao prilike da citam, ali se ne mogu sjetiti naslova). Zaista mi je zao kada vidim da tako neko pise o covjeku koji je mnogo ucinio za Bosnu i Hercegovinu. Mozda je neko mogao uciniti vise, ja u to ne ulazim, ali je cinjenica da je on stajao na celu, ratom obuhvacene nam zemlje. I cinjenica je da su nas mnogi pomagali (prvenstveno mislim na Islamski svijet) upravo zato jer je gosp. Izetbegovic vodio ovu zemlju. Ja sam cuo mnogo o Vama. Iskren da budem i dobrog i loseg. Znam da ste u pocetku rata bili jedan od vodecih ljudi koji su odbranili Tuzlu. I zaista sam zahvalan, jer da nije bilo takvih kao Vi mogu misliti sta bi bilo sa tim ljudima koji su tada bili u Tuzli. Ali s druge strane mnogi Vam spocitavaju sto se otisli napustili Bosnu. Mozda sam i ja jedan od tih. Ne zbog toga jer ste je napustili, nego zato sto iz neke daleke zemlje pisete na ovaj nacin o ljudima koji su cijeli rat bili u Bosni, sa narodom, borcima... Znate, lahko je, dok ste daleko od rata i ratnih uzasa pisati da se taj famozni sporazum nije trebao potpisati i da se trebalo nastaviti sa ratom. Da ste te '95 pitali bilo koga u Bosni da li se treba staviti potpis na taj sporazum ili ne, 99,9999...% bi odgovorilo potvrdno (sa DA). Narod vise nije imao sta jesti, nastupala je jos jedna zima, oruzja je bilo sve manje. A i sami znate da bi cijeli svijet digao ruke od Bosne i slanja humanitarne pomoci da gosp. Izetbegovic tada nije potpisao. Onda bi svi rekli da mi hocemo rat i nastavak uzasa, sto bi jedva docekali dusmani (cetnici i ustase). Razmislite malo o ovome i o tome sta bi ste Vi ucinili da ste bili na mjestu predsjednika gospodina Alije Izetbegovica.

S postovanjem!

Hasan Hadzic

____________________________________________

4. RAT NE BI DOCEKAO ZIMU DA ALIJA SVOJIM POTPISMA NIJE ZAUSTAVIO DUDAKOVICA

Postovani gosp Hadzic,

drago mi je sto citate nase "Online Glasnike". Medjutim, steta je sto neke bitne stvari niste procitali u njima.

Kao prvo, nije nama stizala humanitarna pomoc od svijeta zato sto je Alija Izetbegovic musliman. Ogromna vecina pomoci je stigla od specijalizovanih humanitarnih organizacija pri UN. Ono sto je stiglo iz Islamskog svijeta, dato je direktno Aliji i Sacirbegovicima i to je posluzilo samo za njihovo licno bogacenje i ucvrscivanje njihove vlasti. Muslimasnke pare su zahvaljujuci njihovoj sluzbi za neprijatelje, na najubitacniji moguci nacin posluzile u ratu protiv Muslimana.

Prema statutima humanitarnih organizacija, humanitarna pomoc je potpuno neovisna od politike. Nama bi humanitarna pomoc UN-a stizala jednako i da se je nase rukovodstvo borilo za cjelovitu BiH, i da nije potpisivalo razne podjele domovine. Uzmite npr. Talibanov Afganistan. Mada je to bio najomrznutiji rezim na zapadu, ipak je isla humanitarna pomoc u Talibanov Afganistan.

Alija Izetbegovic se osjecao i izjasnjavao kao Srbin.

Ja sam svojim ocima vidio njegove mnogobrojne izjave pisane njegovim rukopisom u kojim se kao takav prikazuje. Zasto se sada ti dokumenti kriju? Zato da bi se sakrila njegova istinska priroda.

Aliji Izetbegovicu je posluzio muslimasnki "image" samo kao maskirna uniforma, da bi bolje mogao odraditi svoj patriotski zadatak za Srbiju, kaze Prof. dr. Vahid Sendijarevic. Svijet je na sukob u BiH gledao kao na sukob agresora i zrtve, i bio prirodno na strani zrtve tj. BiH. Zato su nas i priznali. Jedina sansa za Srbe je bila da svijet na taj sukob pocne gledati kao na sukob Islama protiv Hriscanstva. Samo zato je Alija nama nametnuo Islamski image, da bi simpatije mocnog Zapada prebacio na stranu Agresora.

Niste u pravu ni kada kazete da sam ja "u pocetku rata bio jedan od vodecih ljudi koji su odbranili Tuzlu". Istina je slijedeca: ja sam bio samo jedan od predratnih clanova Predsjednistva Patriotske lige u Tuzli, koja je bila pod uticajem SDA stranke. Kada je Tuzla bila na dnevnom redu da bude napadnuta, nama je stigla direktiva od Alije Izetbegovica da pregovaramo sa "Srbima" o podjeli Tuzle. "Srbi" su trazili da sa istocne, Majevicke strane Srbima pripadne sve do Pravoslavne crkve, a sa zapadne, Ozrenske, da im pripadne industijska zona, ukljucujuci termoelektranu. Tuzlu je spasilo samo to sto SDA nije imala vlast. Tuzlanski gradonacelnik Selim Beslagic, Reformista, je odbio da pregovara o podjeli Tuzle i odlucio da brani Tuzlu. Legalna Tuzlanska vlast je uglavnom organizovala odbranu. Moja najveca zasluga je sto sam tada, po mom misljenju, doprinio da se nasa jedinica "zelenih beretki" ukljuci u rezervnu miliciju, tj. postane lagalna odbrambena snaga Republike BiH, a prestane biti nezakonita vojna jedinica, paravojska kako nam je Alija namijenio.

Nazalost, Selim Beslagic nije imao isti osjecaj za Bosnu i Hercegovinu kao za Tuzlu. Znao je da bi pregovori o Tuzli znacili unistenje Tuzle, ali mu ni malo nije smetalo sto se pregovara o podjeli Bosne i Hercegovine. On se toliko ukljucio u Daytonsku izdaju BiH, da je cak ponistio i odluke koje je donijela njegova legalna vlast, po zakonima Republike BiH, da se oduzimaju drzavni stanovi od onih koji su izdali i napustili tu drzavu, i da se dodjeljuju nasim borcima, onima koji su odbranili Tuzlu. Kako je moguc toliki nedostatak osjecanja za domovinu je ono o cemu sam govorio, u proslom broju Glasnika, u clanku "Bukurestansko sirotiste". Tamo je objasnjeno da ljudi koji u djetinjsvu nisu dobili patritosko vaspitanje, nikada nece doci "tobe", pa cak ni genocid ih nece nauciti pameti.

Sto se tice zaustavljanja rata, Alija i Sacirbegovic su ga zaustavili kada su cetnci vec bili u rasulu i kada je Armija BiH u LJETO 1995. oslobadjala po jednu BiH carsiju dnevno. Njihov potpis da "Srbima pripada 49% BiH" je bio legalni dokument koji je dat Ujedinjenim Nacijama i kojega je morala postovati i Armija BiH. Armija BiH je imala pravo uspostaviti ustavni poredak na ciljeoj teritoriji medjunarodno priznate drzave Republike BiH, da Alija i Sacirbegovic nisu na brzinu dali papire Republici Srpskoj. Ti papiri su zaustavili Dudakovica, a ne Amerikanci. Amerikanci su samo insitirali na provodjenju dogovora, tj. na sprovodjenju u djelo Sacirebovicevog potpisa da Srbima pripada 49% BiH. Nebi bilo nikakve nove ratne zime, da Izetbegovic i Sacirbegovic nisu svojim potpsima zaustavili Dudakovica, nego bi sada zivjeli u normalnoj drzavi Republici BiH.

Postovani gosp. ako vas neko bez razloga udari i vi necete da se sa njim vansudski poravnavate, nego insistirate da se primjeni zakon, mozete li vi postati krivac? Naravno da ne mozete. Na isti nacin ni BiH nije mogla postati krivac samo zato sto nece da pregovara sa agresorima. Prica o tome kako bi mi postali krivci, ako necemo da pregovaramo je samo jedna od mnogobrojnih Izetbegovicevih podvala nasem politicki neobrazovanom narodu.

Sve ovo, i jos mnogo toga, je u detalje objasnjeno u Mojoj knjizi "Rat u BiH - Politicki aspekti" koja se jos moze kupiti u Sarjevu i Tuzli, u glavnim knjizarama

(U Sarajevu: "Svjetlost" u Titovoj, "Buybook" (Bajbuk),

u Radicevoj. U Tuzli kod "Hamidovica" i kod "Rize",

(bivse kino na Korzu).

Nadam se da cete slijedeci put pazljivije citati tu knjigu

i vise nauciti iz nje.

Dr. Muhamed Borogovac

____________________________________________

5. KAKO CE MI OTAC GARANTOVATI BOLNICKE TROSKOVE KADA ON NEMA NI ZA BRASNA

Postovana gospodo!

Redovno dobivam "Online glasnik BK". Sa nekim

stavovima (vecinom) se slazem, sa nekima ne, ali

do sada nisam osjetio potrebu da vam se javim i to

cinim prvi puta sada. Pisem vam u stvari da vam se,

u svoje i u ime mnogih ogorcenih Bosanaca u Australiji

zahvalim sto ste dotakli ovaj sramotni slucaj sa vizama

koji traje vec duze vrijeme, ali su u posljednjih

mjesec/mjesec i po presli svaku mogucu granicu.

Mozete zamisliti traze mi da mi moj rodjeni otac posalje garantno pismo u kom mora lagati i sebe, i tu Ambasadu (citaj Vladu) da je on finansijski sposoban da nam omoguci smjestaj, hranu i troskove eventualnog lijecenja za vrijeme naseg (moga, moje supruge i dvije nase jednoipogodisnje kcerkice). A, lopovi jedni, svjesni su apsolutno da moj baba, da nema moju finansijsku podrsku, ne bi mogao ni dovoljno brasna mjesecno obezbijediti za svoju familiju. A mi smo samo htjeli da djed vidi svoje unuke, djed koji je truhnuo sve godine rata u rovovima i borio se za jedinu mu Bosnu.I za sta se izborio???

Slucaj je jos gori ako se zna da "ONI" naplacuju i djeci

istu cijenu kao i odraslima, a sve to traje oko mjesec dana

jer navodno moraju provjeriti da nismo slucajno teroristi.

Ama moze li to normalan mozak smisliti, dvije curice od

godinu i po hoce da vide po prvi puta djeda i nanu, a oni moraju provjeriti da te curice nisu slucajno, mozete misliti, teroristi, te i za njih naplacuju iste troskove?! Da mi je to neko pricao stvarno ne bih vjerovao, ali to mi se upravo desava.

Nevjerovatno je da je jedina zemlja za koju nam je

potrebna viza BOSNA, a jos uvijek nam salju glasacke

listice za izbore sto mi govori da nas jos uvijek smatraju drzavljanima B&H, znaci moramo platiti vizu za ulazak u vlastitu zemlju.Ja znam da je to vise americka drzava nego bosanska, ali kad putujemo u USA ne traze nam vizu.

Morao sam ovo reci nekom, htio sam pisati MVP, ali

oni nemaju E-mail na svojoj internet stranici, pa sam

ovo napisao vama jer vidim da vi imate razumijevanja

za nase probleme ovdje u Australiji.

Hvala vam puno sto ste nesto rekli o svemu ovome

sto se ovdje dogadja, jer preko vas ce Bosanci u

cijelom svijetu vidjeti i cuti sta rade Bosanci Bosancima.

A izbori ce uskoro.

Adnan iz Sydney-a

____________________________________________

6. STA JE TU LOSE STO VAS BiH VLASTI TRETIRAJU KAO STRANE DRZAVLJANE

Gospodine Halilovicu,

Ja ne vidim vas razlog "zaprepastenosti" u pogledu placanja viza za BiH. Vecina zemalja naplacuje turisticke/business ili boravisne vize stranim drzavljanima. Bosanci i Hercegovci koji "posjecuju" Bosnu i Hercegovinu i u tu zemlju ulaze na Australijiski, Kanadski ili ini pasos time prave leganu izjavu: "Ja sam DRZAVLJANIN zemlje ciji pasos vam pokazujem." (medjunarodni zakon). Da nasi Bosanci i Hercegovci nisu pohitili da se rijese Bosanskih pasosa i prihvate drzavljanstva drugih zemalja, ne bi imali ove probleme. Drzava Bosna i Hercegovina jednostavno cini ono sto svaka druga zemlja prakticira u pogledu tretiranja STRANIH drzavljana. Zalosno je to da su ti Bosanski pasosi tako brzo zamenjeni nekim "boljim" pasosima a onda ti isti ljudi ne vide absurdnost i licemjerstvo u njihovoj "zaprepastenosti" kada ih BiH tretira kao strane drzavljane. Podsjeca me na popularnu emisiju iz 80-tih: Trazili ste, Gledajte.

Postovanje,

Dalila Suhonjic

Hackensack, NJ

USA

_____________________________________________

7. JEDINI SMISAO ODLUKE O VIZAMA JE DA NAS ODVOJI OD DOMOVINE

Draga gospodjo Suhonjic, hvala vam na pismu, ali ono je ocito upuceno na pogresnu adresi jer ste se trebali obratiti MIP-u BiH koje naplacuje ulazne i izlazne vize za nase gradjane, a koji posjeduju i bosanski pasos, i koji, dakle, nisu stranci, a ne meni! Sto se tice Canade i Vase tvrdnje da ce nasi ljudi koji zive u toj zemlji placati vize za Bosnu, ni tu niste u pravu: Canada priznaje dvojno drzavljanstvo, pa prema tome oni mogu posjedovati i bosanski pasos i njime ulaziti u Bosnu i izlaziti iz nje, bez placanja vize. Ja samo strahujem, da bi se moglo dogoditi da i nosiocima dvojnog drzavljanstva naplacuju vize, kao sto to vec cine sa onima u Australiji, a svoj strah sam iskazao u - kondicionalu! Inace, u zadnjih desetak godina rijetko sta mogu birati, ali sam bio u prilici da izaberem - canadski,koji me ne diskriminira, ili pasos RS (cetnicki, koji me diskriminira i vrijedja. Tako sam sada ovdje, privremeno, nadam se. Ja nisam pohrlio uzeti niciji pasos, kako nam vi prebacujete, ja sam samo odbacio cetnicki, prije nego li sam platio sest bosanskih pasosa, valjda najskupljih na svijetu. Cetnicki nisam htio kupiti, mada mi ga ja nasa vlast nazor gurala... Nisam se mogao vratiti u svoj radni Varcar gdje mi je sve sto sam imao unisteno, ne mislim samo na materijalna dobra... Nisam htio ni u tudju kucu ili stan u nekakvoj Federaciji, pa sam dosao u Canadu... Dosao sam i zbog toga jer za mene nije bilo selameta na TV Sarajevo gdje sam proveo haman cetvrt vijeka profesionalno radeci, uvijek se boreci za prosperitet moje zemlje. Sada na TV BiH radije zaposljavaju neke crnoje, sarence, petrovice, stegice..., uskoro i sagolje, a ja ne mogu za pet godina da izganjam ni potvrdu da sam tamo ikad radio... Ja znam i bez Vase poduke, da strani drzavljani moraju imati vize prilikom ulaska u drugu zemlju. Pitam Vas ko je od mene kao Bosanca napravio stranca? Postoje ugovori izmedju zemalja o viznom rezimu koji omogucuje cirkulaciju ljudi bez vadjenja viza... Postoje i drzave kojima nepada na pamet da uvedu ulazne vize sa svoje gradjane, nego na svaki nacin stimuliraju njihov povratak! Pitam se kako sebi Bosna i Hercegovina moze dozvoliti luksuz da se i na taj nacin odrice trecine svojih zitelja rasutih po svijetu, ako nije po srijedi ona politika koju je vodio Karadzic i ako nije u pitanju pohlepa za novcem. Ili i jedno i drugo! Pitam Vas da li je moguca BiH kao moderna drzava bez tih njezinih po svijetu rasutih gradjana - ili ce ostati zauvijek stanje pocinjeno agresijom i genocidom, pa i lose vodjenom poslijeratnom politikom u BiH. Kako neko, ko je najvecim rusiteljima Bosne i ubojicama njezinog naroda dao pola Bosne, moze drugacije tretirati nas muhadzire osim kao mrtve ljude ili strance? Odreci se pola Bosne, znaci odreci se i nas! A takva Bosna je meni strana, jer to nije Bosna!

Da, ja se sjecam TV serije "Trazili ste, gledajte", ali taj se naslov nikako ne uklapa u ovu pricu! Ja nista ne trazim, osim, bude li mi oduzeto, da mi se vrati pravo na moju vlastitu zemlju!

S postovanjem,

Ibrahim Halilovic

__________________________________________________

8. OSNOVANA KONZERVATIVNO RADIKALNA STRANKA

Potovani gradjani BiH.

Prohitah posljednji Glasnik, te odluhih da napiem ovo pismo. Prije nekoliko dana pozva me jedan novinar u Sarajevu i upita bi li odgovorio na nekoliko pitanja za jedan magazin. Naravno, pristadoh. Jedno od pitanja je bilo i to ko je za mene najbolji politicar u BiH? Moj odgovor je glasio:"Najbolji politicari u BiH su oni koji u posljednjih godinu i po dana ne mogu da dobiju ni pet minuta prostora u medijima u BiH. Medju takve spada i moja malenkost" Potovani prijatelji, vjerovali ili ne da sam prije nekoliko dana imao poziv da gostujem u jednoj TV-emisiji u trajanju od dva sata u Bijeljini, gradu u kojem sam bio zatocenik oko tristo dana. Nisam znao kako da odgovorim, ali sam se pitao je li moguce da rob ima vie slobode u Bijeljini nego u Sarajevu. Ljudi, ja sam "zarobljenik" u Sarajevu. Ibran Mustafic vristi sest godina, ali se bolje cuje u BiH i svijetu mrmljanje Izetbegovica, Silajdjica, Lagumdzije, Tokoca, Spahica.... Pitaju se ljudi za koga glasati? U BiH djeluje Konzervativno radikalna partija, a ja sam Predsjednik predsjednistva iste. Prvi sam politicar koji je u sred Banjaluke na srpskoj televiziji nastupio sa platformom Republike BiH. Nisam bio smijenjen, jer Petric i kompanija ne smiju tako olahko smijeniti Zrtvu genocida iz Srebrenice. I da sam smijenjen, nebi niko napisao, za razliku od smjene Bicakcica.. Bicakcica smjenjuju jer se sa takvim mogu igrati zbog njihove proslosti, ali ima onih koje ne mogu, ali njih narod ne prepoznaje. Za naredne izbore, izmedju ostalog, treba uplatiti 10.000 KM takse. Velikim patrijama se taksa vraca. Sirotinji ne. Zato? Potisnuti patrioti mogu biti samo navijaci, izdajnici i kriminalci su bogom dati da se bave nasim sudbinama. Ja sam pronasao 5.000 KM da bih ucestvovao na izborima, ali ta cifra je dovoljna samo za "entitetske" nivoe, ali ipak uz sve napore necu biti navijac. Bicu igrac, ali samo igrac cjelovite BiH i niciji drugi. Za koga cete glasati? Vjerovatno necete za one cije se mrmljanje dalje cuje od mog dvanaest godina dugog vriska za slobodom.

Ibran Mustafic,

Predsjednik predsjednistva

Konzervativno radikalne partije

mob. 061 170 803

Patriotske lige 22, sarajevo

_________________________________________

9. OBAVJESTENJE

Molimo sviju koji nam salju clanke za objavljivanje da ih salju iskljucivo u txt. formatu i obicnoj poruci, a ne kao attachment. Attachmente ne otvaramo da ne bi dobili viruse. Osim toga, saljite nam iskljucivo clanke BEZ NASIH SLOVA, jer se na raznim kompjuterima nasa slova drukcije prikazuju, te je veoma tesko citati te textova. Ispravljanje nasih znakova nam oduzima veoma mnogo vremena.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

1. jun 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 224

1. UVODNIK: DA LI SU BOSNJACI NAROD ILI NACIJA

2. WALTER U AMERICI

3. IZVJESTAJ IZ KAMPOVA BIJEDE

4. MEDJUNARODNA MREZA SOLIDARNOST

BOSNA I HERCEGOVINA - Pravda Podrinje-Srebrenica

5. ZAVICAJNA ZAJEDNICA "U N A"

6. UNIVERZITET U SANDJAKU

7. DEPORTACIJA POVRATNIKA!?

8. VIZE, POREZ NA PORIJEKLO

9. TRAZIMO KRIVCE U SVOM NARODU

________________________________________________

1. UVODNIK: DA LI SU BOSNJACI NAROD ILI NACIJA

Svjetske novinske agencije su prenijele slijedecu vijest:

Sarajevo

Dom naroda Skuptine Bosne i Hercegovine usvojio je

budzet i Zakon o izvrenju budzeta cime je BiH

ispunila posljednji uslov Medjunarodnog monetarnog fonda

za sklapanje "stand-by" aranzmana vrijednog 85 mliona

dolara. Budzetom nije predvidjeno finasiranje

zastupnika BiH pred Medjunarodnim sudom pravde u Hagu u

procesu u kojem je Bosna i Hercegovina tuzila

Jugoslaviju za agresiju. Poslanici stranaka iz

Republike Srpske uslovili usvajanje budzeta

uklanjanjem te stavke.

Napokon je stigao Katul Ferman. Tuzba BiH protiv

Jugoslavije za genocid je izgleda definitivno mrtva.

Istina je, neki su javili i da je data izjava kako ce Tuzba biti finasirana iz nekakvih financijski rezervi. Medjutim, meni taj dodatak vise lici na onu dobro izvjezbanu igru koja se protiv Bosnjaka vodi od samog pocetka rata, i koju je njen kreator Alija Izetbegovic jednom okarakterisao

rijecima: "Dug korak u losem pravcu, a onda jedan mali

korak u dobrom pravcu." Ovaj mali korak u dobrom

pravcu je tu samo zato da smiri Bosnjake dok se prasina ne slegne, tj. dok se onaj dugi korak u losem pravcu ne stabilizuje, i da se Bosnjaci ne pobune protiv svojih izdajnika.

Ponovo se neki pitaju "Zasto je sve protiv nas?" i "Dokle ce sve biti protiv nas Bosnjaka?"

Odgovor na ova dva pitanja nejbolje je dat u gornjoj vijesti iz Skupstine BiH.

Naime, od $85 miliona koje ce dobiti BiH, oko pola ce dobiti Republika srpska. Medjutim, srpski poslanici nisu imali nikakvih problema da se odreknu te sume, ako ona ugrozava njihov nacionalni interes, njihovu zlocinacku drzavu. Oni ne bi glasali za finansiranje Tuzbe, pa makar Republici srpskoj propalo 40 miliona USA dolara. To je zbog toga sto Srbi imaju razvijen centar u mozgu koji regulise osjecaj patriotizma i ljubavi za domovinu, pa kakva je da je, u ovom sluicaju Zlocinacka RS.

S druge strane, mi Bosnjaci smo retardirani u tom pogledu,

mi nemamo taj centar u mozgu. Zato nasi poslanici ne znaju da se sa domovinom ne trguje, da je domovina svetinja za koju se i zivot daje. Kada nesto volis, onda nema para za koje ces to prodati. To mi Bosnjaci veoma dobro znamo kada su u pitanju ljubav za dijete, majku ili oca, zenu ili muza, brata ili sestru, jarana itd. Medjutim, u nasem spisku osjecanja nedostaje jedno, a to je ljubav za domovinu i narod, i zato smo mi hendikepirani, i zato nas vazda nadigraju i Srbi i Hrvati. Zato nas sa prezirom gladaju narodi koji su bili dovoljno civilizovani da sa genaracije na generaciju prenose ljubav za domovinu, i koji su zbog toga suvereni u svome i na svome. Oni nas ne smatraju ravnopravnim njima, jer mi nismo, kako se to kaze, istorijski, ili politicki narod. Istorijski tj, politicki narodi su oni narodi koji su bili u stanju da se organizuju i naprave svoju drzavu da bi odbranili svoj suverenitet. Veoma cesto teoreticari nazivaju "politicki/istorijski narod" "nacijom", bas zato sto je takav narod bio u stanju da organizuje svoju drzavu i zastiti avoju teritoriju i slobodu. Etnicke grupe koje se nikada nisu uzdigle na takav civilizacijski nivo zovu se "narodi" ako imaju svoje specificne karakteristike, tj. svoje obicaje, svoje nosnje, svoja jela, muziku itd. Dakle, "narod" nije dorastao "naciji". Nije svaki narod nacija. Nacija je samo onaj narod koji zna politicki misliti i koji je bio u stanju da se organizuje i kreira i odbrani svoju drzavu. Kurdi su npr. narod, a nisu nacija. I Romi su narod koji nije nacija.

Da li smo mi Bosnjaci narod ili nacija?

Sudeci prema ponasanju nasih politicara mi smo samo narod,

a ne i nacija. Medjutim, kada se zna da su nama na celo podmetnuti izdajnici, koji su uspjesno odstranili iz politike sve ono sto vrijedi i ostavili u vlasti samo Srbe sa muslimanskim imenima, onda odgovor na gornje pitanje nije vise tako ocigledan.

Zbog toga vam u danasnjem "Online glasniku" predstavljamo patriotske poduhvate Bosnjaka i Bosnjakinja koji su, suprotno nasim politicarima, rukovodjeni iskljucivo patriotizmom, ucinili veoma vazne stvari za narod i domovinu. Ako takvi ljudi pobjede i izbore se za vlast medju nama, onda cemo odbraniti nasu drzavu i bicemo nacija. Ako pobjede Srbi zamaskirani bosnjackim imenima, Zlatko, Alija, Haris onda nam nema spasa.

Dakle, slijede tri patriotska poduhvata koje vam zelimo predstaviti.

1. Clanovi Bosanskog kongresa Sven Rustempasic i Afan

Pasalic su odlucili da omoguce Bosancima i Hercegovcima Sjeverne Amerike da citaju WALTER, jedinu BiH Reviju koja je uspjela da ostane nezavisna, tj. da ne potpadne pod uticaj centra moci u BiH. Kao takav, Walter objavljuje istinu, te su u njemu dobili sansu da pisu i Musadik, i Sven i Fatmir itd. Sad ce se Walter distribuirati iz New Yorka, pouzdanim Americkim postama.Odmah iza ovog Uvodnika mozete procitati kako da se pretplatite na Walter.

2. Preporucujemo vam i dva priloga, koja potom slijede, nase zemljakinje iz Pariza Sadija Ombasic <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; Citajuci ta dva priloga shvaticete koliko je truda ulozila i koliki je uspjeh postigla Sadija u borbi za nasu domovinu i narod.

3. Sulejman Mesterbasic je treci primjer Bosnjaka sa veoma razvijenim centrom za patriotizam. Ono sto je on ucinio na organizovanju prognanika iz Bosanske Dubice u Svedskoj, treba da bude UZOR svim nasim zavicajnim klubovima koji nicu po cijelom svijetu. Procitajte platformu "Zavicajne zajednice UNA" iz Svedske pa cete vidjeti kako razmisljaju pravi drzavotvorni Bosnjaci, za razliku od nasih "Morebit 'vako, a morebit i nako" politicara.

Dr. Muhamed Borogovac

____________________________________________________

2. WALTER U AMERICI

Pretplata za SAD i Kanadu

Pretplata na:

3 mj. (6 brojeva) - $30

6 mj. (13 brojeva) - $65

Sve cijene su u US$. Postarina uracunata u cijenu pretplate!

Posaljite Money order ili check na adresu:

TheAfan.com, Inc.

35-38 11th Street, 1st Floor

Long Island City, NY 11106

Pay to the order of: AFAN

Memo: Za Walter

ili platite online, pomocu PayPal-a - najbrzeg i najsigurnijeg puta do pretplate:

Detaljnije informacije mozete naci na stranici:

http://rbih.org

________________________________________________________

3. IZVJESTAJ IZ KAMPOVA BIJEDE

Redovni sam citalac Online glasnika drago mi je da neko pokusava da se Bosna sacuva, ali komentari pojedini osoba su bar za mene vise nego suvisni, price su samo price dajte da se nesto konkretno uradi dok nebude kasno za nas sviju.

Mi u diaspori smo glavni adut da bi se nesto ucinilo, zato krenimo da se ozbiljno radi bez prica koje nisu toliko vazne. Sta je radio Huso, ili Haso treba ostaviti iza nas , treba da se radi da nam se vise nikada nesto slicno ne dogoi. Mene puno boli i zabrinjava situacija u Cijeloj BiH, a posebno prognani koji zive u kampovima bijede! Jedan izvjestaj o nasem putovanju i posjeti nekolici takvih kampova kao i deklaracija o donesenom zajednickom zakljucku Medjunarodna Mreza Solidarnost Bosna i Hercegovina

1. Sinteza

Putovanje u BiH Posjeta Kampovima, Emmanuelle i Sadija od

Ponedjeljka 16 do Petka 27 jula 2001

Kao svake godine asocijacija (" Soutien aux Survivants de la Vallie de Drina - Srebrenica " " Podrska Prezivjelim Podrinja - Srebrenica ") zajedno sa vise asocijacija organizuje putovanje povodom Komemoracije masakra naroda Srebrenice, jula 1995 godine. I ove kao svake godine idemo da posjetimo kampove na kojim radimo kao humanitarci sa asocijacijama kao sto su : Mhres pour la Paix, Mir Sada, SOS Enfants, Sagmina, itd.

Sicki Brod

Prva posjeta je organizovana Sickom Brodu i Grab Potoku, usput smo distribuisali Meso i Mlijeko nismo imali velikih problema ali se vidjelo na izbjeglicama da se boje da nece svi dobiti. Pokusali smo da razgovaramo sa odgovornim za kampove. Na pitanje dali ove izbjeglice imaju ikakvu drugu pomoc osim nasih asocijacija iz inostranstva odgovor je bio kratak ne ! Isti odgovor smo dobili od izbjeglica na nasa pitanja, osim neki od njih primaju neku sumu novca od 50 do 100 KM to je sve na sto imaju pravo.

1) Problem djece i njihovog skolovanja je vrlo tezak!

2) Vrlo mali broj je onih koji nesto rade!

3) Lijecenje nemaju nikakvo pravo ako nemogu da plate mogu samo da umru jedino je to sto imaju bez placanja, ali za ukopati ih je drugo pitanje! Kad je pitanje o povratku svi kazu da se mozemo vratiti na svoje sve bi bilo drugacije, bi bili neko ovdje smo samo brojevi! Pitamo ih a gdje se vratiti kad su kuce porusene novac nemate da bih mogli nesto da pravite, odgovor je bio jedinstven nije vazno imali bi svoje ime i prezime svoj ponos i niko nas vise nebi prozivao po broju jer smo ipak i mi ljudska bica. Jedna starija nana nam prilazi i kaze dali ona ima pravo na Meso i Mlijeko normalno nano zar niste dobili vase sto vas sliet "pa nisam sine, jer vi prozivate po vasem spisku ja neznam citati ni pisati a neznam ni kako se prezivam" stidno je odgovorila znam samo da sam broj 28B.

Grab Potok

U kampu vlada mizerija i neimastina, prezivjeli su nas primili sa ponosom i i njihovom velikom dobrotom. Distribucija za 191 osobu je prosla bez problema, situacija je ista kao u Sickom Brodu. Vecina od njih su spremni da se vrate na svoje, ali sa velikim strahom. Kao sto kaze jedna od njih " za nasu sigurnost IFOR treba da implantira biroe u svakom mjestu gdje je povratak predvidjen ."

Mihatovici

Kamp koji je najtezi za podjelu obzirom da svaki dan ovdje pridolaze izbjeglice koje su delozirane a nemaju nigdje drugo da zive svi misle da nece biti dovoljno za sviju bez obzira sto im kazemo da cak imamo i vise nego treba, nekoliko puta smo morali prekinuti dijeljenje da bi pokusali da se napravi red. No manje vise podijelili smo svima. Situacija u Mihatovicima je ista kao u ostalim kampovima za razliku od ostalih oni su uspjeli da otvore osmogodisnju skolu u kampu obzirom da tu zivi oko 2000 izbjeglica.

Suha - Bucik

Nismo imali problema sa podjelom sve je se odvijalo normalno. Problem je sto svi u naselju nemaju nikakvih prihoda zivotare kako mogu i imaju. Pitali smo dali ima neka mogucnost da se pokusa nesto raditi ako bi mi pokusali da im pomognemo, nema zemlje za obradu ovdje smo u jednoj kuci a mjestani obradjuju zemlju koju imaju. Ponekad nam donesu povrca ili nas pozovu da radimo na dan da bi mogli nesto zaraditi ali to nije stalno. Nama ovdje je veliki problem djeca potrebna im je obuca, odjeca kao i knjige za skolu a nemozemo im sve to priustiti.

Zenica

Puka slucajnost da smo saznali da u Zenici ima izbjeglica koje zive u barakama Zenicke zeljezare na adresi Kamp KASINA 3 gdje zivi 17 familija i 43 samci-ce ukupno oko 90 osoba. Situacija je vie nego dramaticna, nismo mogli da vjerujemo da moze postojati nesto sto nigdje nema u svijetu. Higiena je totalno odsutna hrana im dolazi iz Gradske Narodne Kuhinje koja je nendovoljna kolicinski a nazalost nema nikakvog kvaliteta "nase licno misljenje je da nebi cak dali nikakvoj zivotinji da jede sta ti ljudi jedu" prepusteni sami sebi da se bore za opstanak.

Istorija koraca velikim korakom ali nase zelje da vidimo pravdu na dijelu gubi strpljenje jer nemozemo da se zadovoljimo kao, politikickim, diplomatskim ili jednostavno administrativnim problemima, imamo utisak da prija cetiri godine niko u Bosni i Hercegovini nije izgovarao ime SREBRENICA, (mogli bi dodati ni u Francuskoj pa i cijelom svijetu ?). Ako danas perspektiva za jednu soluciju politicko-pravnu izgleda vise nego moguca, naprotiv, situacija izbjeglica je sve gora iz godine u godinu danas vlada Bosne i Hercegovine kao i Republika Srpska ponosno kazu da su spremni da suradjuju sa SFOR-om za hapsenje svih kriminalaca a posebno dvojice odgovorni za masakr Srebrenice: Ratko MLADIC i Radovan KARADZIC.

Ma kolika god bila krivica Medjunarodne Zajednice bilo to na vojnom ili individualnom nivou, dozvolili su masakr u Srebrenici a mogli su ga sprijeciti. Ta ista Medjunarodna Zajednica, pocevsi od Evrope, duguje podrsku Moralnu kao i Materijalnu pomoc prezivjelim genocida.

Ipak se treba okrenuti prema "zaboravljenim" prema tim zenama djeci koja su danas postala odrasli bez ikakve buducnosti, koji cekaju u kampovima bijede rasijani vecinom na Tuzlanskom kantonu, njih oko 120 000, kojima je pomoc sigurna samo od asocijacija, vecinom iz Francuske.

Pitamo se dali iko u Bosni i Hercegovini misli na ta bica. Mnogi od njih su izgubili svoje najdraze, sve sto su imali zar nisu dovoljno platili ceh za Bosnu i Hercegovinu. Podjimo od Vlade, Medjunarodne Zajednice, svih Stranki do ministara koji nisu pokusali da nesto pomognu prezivjelim iz "Zasticene zone" Srebrenice.

- Dokle?

- Koliko vremena se moze provizoarno (privremeno) cekati?

- Koliko godina se moze zivjeti od nade?

- Koliko ce njih umrijeti u bijedi i siromastvu?

- Gdje je humanost, gdje su ljudska prava?

Necemo i nemozemo prihvatiti da se izbjeglice silom naseljavaju u druge krajeve koji nisu njihovi, jer stim se nastavlja etnicko ciscenje i pojacava jedan system aparteda, koji je nametnut prilikom agresije od 1992-95 koji nikad nije postojao u proslosti. Osigurati svima protekciju i da mogu slobodno da se krecu. Mi svi koji smo bili nevjerni i nijemi gledaoci toga masakra i otimanja kojeg smo htjeli da bude proslost, trebamo sve uciniti da bi se pravda, ponos i nada vratila svim zrtvama. Bosna je samo dva sata leta od Pariza, u srcu jedne sutrasnje Evrope

Kritike i Primjedbe

Nepravde, korupcije, treba strogo kaznjavati. Bosna kao zemlja koja izlazi sporo iz rata nemoze dozvoliti takve propuste. Treba pokusati naci zajednicki stav okrenuti se prema buducnosti, dozvoliti svima da se vrate na svoje, pomoci rekonstrukciju: kuca, skola, objekata otvarati fabrike obradjivati zemlju dati svima jednaku mogucnost za rad da bi jednom drzava krenula naprijed, zar nije dosta sto zemlja zivi pod perfuzijom od 1995 godine. Bosna - Hercegovina treba da se digne iz pepela, nazalost samo prepirke izmedju Bosne, Federacije, i Republike Srpske mislim da smo svi drzavljani Bosne i Hercegovine i da zajedno moramo da sve ucinimo da krene naprijed.

Nase misljenje je da treba respektovati Dejtonski sporazum ili napraviti reviziju jer se ne respektuje a posebno kada se tice povtatka mnogima takav kakav je odgovara nazalost nismo istog misljenja. Ustvari gdje je Bosna i Herzegovina ona koja je valjda priznata u svojim granicama, nigdje!

Za asocijaciju

Sadija Ombasic <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

________________________________________________________________

4. MEDJUNARODNA MREZA SOLIDARNOST

BOSNA I HERCEGOVINA - Pravda Podrinje-Srebrenica

Pripremila: Sadija Ombasic

Ucesnici ptvrdjuju svoj zajednicki cilj:

Demokratsku, ujedinjenu i pluralisticku Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Trazenje prave istine i odgovornosti, svih odgovornosti, predstavlja jednu od glavnih briga zrtava rata agresije srpskih i hrvatskih nacionalista koji su unistili Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Zbog toga je izuzetno vazno da Medjunarodni krivcni tribunal za ratne zlocine u Den Hagu bude omogucen da nastavi i prosiri svoj rad - sto je neminovni uslov za postizanje utvrdjenog cilja.

Neuro-toksicni gasovi su upotrijebljeni protiv hiljada osoba bjezecih iz Srebrenice. Znacajno je, dakle, da Medjunarodni haski tribunal ukljuci u optuznici protiv Milosevica i upotrebu od srpske vojske neuro-toksicnih gasova proizvedenih u Srbiji.

Traganje za nestalim osobama, njihova ekshumacija, identifikacija i dostojanstvena sahrana su neophodni uvjeti, kako sa pravnog tako i sa tuznog aspekta danas jos nisu omoguceni. Primjenjivana sredstva moraju biti umnozena.

Izgradnja Memorijalnog centra u Potocarima za zrtve genocida u Srebrenici mora biti podrzana od svih Evropljana kao i cijelog svijeta.

Da se zaustavi rat, zapadne velesile su kroz Dejtonski sporazum fakticki prihvatile "etnicku" podjelu nametnutu agresorskim ratom vodjenim od srpskih, a potom i hrvatskih nacionalista. Odgovornosti zapadnih prijestolnica za vrijeme rata protiv Republike Bosne i Hercegovine i njenih gradjana i poslje rata, ucinivsi vise od 200.000 mrtvih i vise od dva miliona izbjeglica i raseljenih lica, moraju se takodjer istrazivati.

I dan danas pasivnost ovih velesila, cak neke njihove presutne sukrivnje ometaju hapsenje svih ratnih zlocinaca, posebno onih trazenih od Haskog tribunala - pocevsi od hapsenja Karadzica i Mladica.

Dejtonski sporazum koji je potvrdio terorom postignuto rasparcenje Bosne i Hercegovine u dva "entiteta" na etnickoj osnovi, paralizira funkcioniranje drzave i sprijecava izgradnju pravne drzave.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u julu 2000.g. potvrdio postojanje tri konstitutivnih naroda: Bosnjaka, Hrvata i Srba - ne cijelom teritoriju drzave sa istim pravima za sve gradjane.

Revizija ustava entiteta i reafirmacija izbornog zakona, nekad od OSSE donijetog, prema nedavno u aprilu 2000.g. donesenih odluka visokog predstavnika Petritscha, opunomocenika Vijeca za implementaciju dejtonskog mira (nakon ovlastenja dobijenog od upravnog odbora tog vijeca u Briselu), legaliziraju definitivno sistem segregacije koji se utemelji na "etnickoj" pripadnosti, sto je suprotno evropskim pravnim nacelima.

Ovisno od nacionalnosti, nemaju svi gradjani ista gradjanska prava, posebno pravo aktivnog i pasivnog biranja, nemaju svi ucenici, narocito, iste tecaje historije i odgovarajuce vjersko obrazovanje, ne mogu se sve izbjeglice (i raseljena lica) vratiti na svoje koje se sada nalazi u srpskom entitetu ili u predjelima pod kontrolom hrvatskih nacionalista u drugom entitetu, bez da trpe prijetnje i nekada fizicke napade na materijalna dobra ili, cak, na tjelesni integritet.

Ispod crte ostaje pitanje da li je implementacija mira poslje Dejtona legalizirala pravi sistem aparthajda ?

Mi pordzavamo presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz jula 2000.g. i zahtijevamo potpunu i jednaku provedbu prava svih gradjana i konstitutivnih naroda u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Predaja zasticenih zona Srebrenice i Zepe "izrucenih njihovom agresoru" je imala za posljedicu vise od 10. 000 mrtvih i nestalih ljudi u danima koji su slijedili 11. julu 1995.g.

Ova predaja je prihvacena i analizirana kao prava izdaja od strane zapadnih velesila: Iako Harta Ujedinjenih Naroda prizna vojno napadnutim drzavama pravo samoodbrane, Vijece sigurnosti je podrzalo embargo na oruzje prema legalnim braniocima Republike Bosne i Hercegovine i stvorilo "zasticene zone" - bez odlucnosti da ih zaista brani.

Izvjestaj o Srebrenici Generalnog sekretara UN, nedavna izvjesca misija Nacionalne skupstine Francuske i holandskih historicara kao i zakljucci Ljekara bez granice i materiali predstavljeni od sarajevskog Instituta za istrazivanje zlocina protiv covjecnosti potvrdjuju legitimnost osjecaja prezivjelih zrtava da su izdate od politickih aktera odgovarajucih za zapovjedi dane vojnim komandantima.

Ucesnici konferencije zato podrzavaju inicijative - tekuce ili buduce - povoljne naravi da:

- Odgovorni francuski i holandski civilni i vojni zapovjednici poloze racune pred civilnim ili pravosudnim organima o njihovim odgovornostima pod kojim su dopustena djela genocida u Bosni i Hercegovini;

- Se Ujedinjeni Narodi zauzimaju za politicku i materijalnu reparaciju u korist prezivjelih genocida u Bosni i Hercegovini;

- Se zahtijeva od buduce holandske vlade da pravno rehabilitira zrtve;

- Se francuska vlada ispita o njezinoj ulozi u nedavnom nehapsenju Karadzica.

Propust operacije za hapsenje Karadzica, 28. februara 2002.g. u okolini Foce, je usmjeren ka dokazivanju da jos uvijek i na svim razinama donosenja politickih ili vojnih odluka postoji saucesnistvo.

U vidu komemoracije srebrenickog genocida, narednog 11. jula u Potocarima, ucesnici konferencije - prema prijedlogu predstavnika prezivjelih Srebrenice prisutnih u Zenevi ....

* .... zahtijevaju da ucesce civilnih ili vojnih predstavnika zvanicnih vlasti UN, Francuske i Holandije na komemorativnom skupu zavisi od konacnog privodjenja Karadzica i Mladica u Den Hag, jer ako se to i dalje ne desi, bice njihova prisutnost prihvacena od zrtava kao dodatni cin nepodnosljivog ponizenja;

* .... pozivaju civilno evropsko drustvo da se 11. juli 2002.g. mnogobrojno pridruzi kako komemoraciji u Potocarima tako i u drugim gradovima Evrope, kao na primjer u Zenevi gdje je predvidjena simbolicna akcija saosjecanja.

Pravo na povratak mora da se sasvim hitno u praksi provede. Ovo pravo je priznato u Aneksu 7 Dejtonskog sporazuma, ali broj povrataka ostaje ogranicen i previsa puta uz rizike i opasnosti dobrovoljnih povratnika, posebno u Podrinju.

Dobrovoljni povratak, zasticen i materijalno pomagan od medjunarodne zajednice, mora se imperativno aplicirati. Zapadne vlade i UN moraju doprinijeti stvaranju uvjeta koji dozvoljavaju povratak podrinjskih i svih onih stanovnika koji su protjerani i koji su prezivjeli genocid. Vlade trebaju povratnicima dati podrsku u obnovi tih gradova (mjesta) kao i garanciju bezbjednosti.

Prva naknada pretrpjelih materijalnih steta treba da se obezbjedi svim prezivjelim zrtvama sigurnosnih zona napustenih od UN - i to u sto kracem roku jer se pojedini prezivjeli nalaze u neimastinji koja je toliko tragicnija zato sto je BiH pala u zabrinjavajucu ekonomsku situaciju.

Takva odsteta od strane UN i suodgovornih vlada za pad Srebrenice i Zepe bi znacila neophodnu podrsku osobama u Podrinju koje su se vec vratile - s obzirom da pomoc nasih nevladinih udruzenja nije zadovoljavajuca. Odgovarajuci napori od impliciranih drzava odnosno medjunarodne zajednice su sasvim nedovoljni.

Tokodjer se zahtijeva od evropskih vlada, a posebno od svicarske, da produzuju pruzanje azila izbjeglicama ciji povratak na svoje u mjesta prijeratnog boravista jos nije osiguran, specijalno onih iz Podrinja na cekanju da se obezbjede bar minimalni uslovi za povratak.

Konacno, ucesnici konferencije - osnivajuci "Medjunarodnu Mrezu Solidarnost Bosna i Hercegovina - Pravda Podrinje-Srebrenica" - odlucuju obnoviti i prosiriti medjunarodnu mrezu gradjanske solidarnosti sa civilnim drustvom Bosne i Hercegovine.

Deklaracija usvojena 14. april 2002.g. u Zenevi ucesnici organizacija:

Forum pour la dimocratie dans les Balkans / Grenobelski forum za demokraciju na Balkanu, GrenoblePromethie Bosnie / Prometojs Bosna, GrenobleAssociation SOS Bosnie-Herzigovine / Asocijacija SOS Bosna i Hercegovina, LyonEnfants Europe Bosnie / Djeca Evrope Bosne, ChbteaudunCoordination Paloise pour la Bosnie / Pauska koordinacija za Bosnu, PauGuernica ADPE, ToulouseFidiration des Mhres pour la Paix / Federacija Majke za mir, Lille .Soutien aux Survivants d.la Vallie de Drina-Srebrenica, S.S.V.D.S./ Podrska prezivjelim Podrinja-Srebrenica, ParisRiseau Justice Internationale pour Srebrenica / Mreza Medjunarodna pravda Srebrenica, ParisEurope Alternative / Alternativna Evropa, ParisAssociation Sarajevo / Asocijacija Sarajevo, ParisInterkerkelijk Vredesberaad (IKV) Nederland, Den Haag / Conseil interreligieux hollandais pour la paix, La HayeAssociation des survivants de la Drina-Srebrenica / Asoc. prezivjelih Podrinja-Srebrenice, Cantons Vaud/GenhveSociiti Suisse - B-H / Drustvo Svicarska - BiH, Bble(Basel)/Berne"La viriti" / "Istina", Genhve Les Mhres de Bosnie / Majke Bosne, Genhve/LausanneClub bosniaque / Bosnjacki klub, GenhvePokret Majki enklava Srebrenice i Zepe / Mouvement "Mhres des enclaves Srebrenica et Zepa", Sarajevo"Zene Srebrenice" / "Femmes de Srebrenica", Tuzla"Srebrenica 99", Tuzla/SarajevoSavez bosnjackih udruzenja porodica zarobljenih i nestalih osoba u BiH / Union des associations bosniaques des familles des personnes ditenues et disparues en B-H, TuzlaUdruzenje .porodica zarobljenih i nestalih Opcine Zvornik / Ass.d.familles d.pers.ditenues-disparues de Zvornik, Tuzla"Za nestale iz Hadzica" / "Pour les Disparus de Hadzici", Hadzici"Visegrad '92", SarajevoBosnjacki clanovi Savjetodavnog vijeca za izgradnju Memorijalnog centra Potocari-Srebrenica / Membres bosniaques de la Confirence consultative pour la construction du Centre mimorial ' Potocari-Srebrenica, Sarajevo

ADRESATI:

Civilne vlasti:

Institucije medjunarodne zajednice:

Nevladine organizacije:

Mediji:

___________________________________________________________________

5. ZAVICAJNA ZAJEDNICA "U N A"

Slijedeca platforma usvojena je na 5.skupstini Dubicanaca skandinavije 14.Aprila 2001 u Halmstadu kao njen dokument, sa ciljem, objedinjavanja napora svih Dubicana rasutih u svijetu u uskladivanju zajednicke aktivnosti.

Platforma Gradjana opstine Bosanska Dubica

U kraljevini Svedskoj-skandinaviji

Gradjani Bosanske Dubice !

Jedan covjek, bez obzira kakve kvalitete imao,

slabiji je od vise losijih, koji su organizovani.

Ovaj dokument predstavlja razmisljanja kako nas okupiti,organizovati i ujediniti oko zajednicke platforme koja bi bila u interesu svih nas, a omogucavala, te poticala ideje, povratka otetih dobara, te da se nikada vise ne ponove ponizavanja, progon i zlosta-vljanje gradana Bosanske Dubice.

Zbog toga se obracam gradanima Bosanske Dubice, u cilju stvaranja takve platforme, kaja ce nas vecinu ujediniti, a zaboraviti sitne svade i razlike, u politickom misljenju a i u svemu ostalom.

Sta netreba zaboraviti, i imati na umu!Opstina Bosanska Dubica, voljom velikih sila, poklonjena je njenim najgorim izrodima, zaboravljajuci da su ti isti proveli i namje-ravaju i dalje provoditi najmracnije ideje nacionalizma-cetnistva, unistavajuci godi-nama kulturna, ekonomska i intelektualna dostignuca nas dubicana. U svemu tome velika vecina nas je ipak prezivjela, ekonomski se stabilizirala, ali smo raseljeni po cijelom svijetu.To im je i vjerojatno i bio jedan od ciljeva.

Prijedlog organizacione forme

Stvaranja gradanskog nepolitickog parlamenta gradana Bosanske Dubice koji ce donositi strateske odluke za nas, nezavisno od rada sadasnjih nametnutih rjesenja opstina, jer vrlo tesko ce svaka iole pametna ideja proci na dubickoj opstini.

Kako bi se birao taj parlament. Prijedlog po zemljama nastanjenja, do sto gradana, racunajuci i djecu, jedan izabrani, od 100 do 200 -dva, itd. Primjer u USA Florida bira za sebe , Missisipi za sebe, Njemacka za sebe itd.Ali se moramo prvo organizovati.

Kako bi radili. Ideje i prijedlozi stvarali bi se u zemljama nastanjenja, a odluke i strategija bi se usvajale jednom godisnje na skupstini u Bosni.

Jedan primjer Dopustili smo da trazimo povrat nasih imanja kao da smo mi to nekom dali, nekoj pravnoj drzavi na cuvanje, kao da nas nije ta paradrzava prisilila da spasavamo gole zivote uz nevidjena ponizenja.A ako trazimo samo tzv.povrat od 92.godine sta je sa onim prije, od kraljevine Jugoslavije,od takozvanih agrarnih reformi kada su mahom oduzimane nase nekretnine, pa nastavilo se u SFRJ, a sta je sa tim.U FRNJ bili su doneseni zakoni o oduzimanju zemlje onima koji su kolaborirali sa agresorom, pa posto je Srbija agresor, dakle svi koji su kolaborirali sa Srbijom trebalo bih im sve oduzeti. Zato predlazem da se u Njemackoj stupi u kontakt sa prognanim Nijemcima iz Vranovaca, Hrvatima tj. Bosanskim katolicima sa Parnica, sa omima koji su iz naseg kraja pobjegli u Tursku, tj. sa njihovim potomcima te zajednicki trazi povrat otetih dobara. Da se jednom stane u kraj besprimjernoj pljacki.

PRIJEDLOG PLATFORME Kroz postojece parlamente traziti usvajanje zakona za povrat oduzetih dobara, koja su nam sustavno oduzimana do sada.Formirati radnu grupu za tu problematiku.

Parlament bi imao svoj Savjet, koji bi bio strucni organ, pripremao ideje, uoblicavao ih, davao savjete, a sacinjavali bih ga dubicki intelektualci te predstavnici politickih partija koji podrzavaju ovu platformu, a imenovao bi ga i sazivao predsjednik parla-menta.

Zasto sve to: Radeci u politici prije rata vidjeo sam da jedna grupa ljudi vodi politiku, a ostalo su bili izvrsioci i da postoji strategija za dvadeset do trideset godina unaprijed. Zato mi moramo doskociti tim i takvim idejama, imati planove za unaprijed, da nam se ne ponovi sto nam se vec dogodilo.

ORGANIZACIONA IDEJA Imati srtucne ljude sa idejama sta sada i u buducnosti.

Cinjenica je da je doslo do povratka jednog broja dubicana na prostor Bosne i Herce-govine, ali da se isti ne osjecaju sigurnost niti vide buducnost za sebe i svoju djecu u nasem gradu, pa se vrsi zamjena imanja ili prodaja. Njih mogu i da svatim, ali mi treba da medu ostalima koji su rasuti po cijelom svijetu da propagiramo da ne prodaju svoja dobra, posebno nekretnine jer na taj nacin biti ce mo potpuno istjerani iz naseg grada. Mislim da svi mi koji smo van Bosne i Hercegovine nemamo potrebe da prodajemo svoje nekretnine.U ovome saradivati sa nasom organizacijom za povratak, podrzavati je, pomagati te usmjeravati.

PLATFORMA Zadrzati sto vise nekretnina u vlasnistvu gradana Bosanske Dubice, te pokusati otkupiti nekretnine koje se prodaju.

Vecina od nas koji smo u zapadnoj Evropi ili smo bili, vidjeli smo kako su njihova groblja uredena,a svi mi imamo nekoga koje sahranjen u brojnim dubickim mezarima, a isto tako znamo kako ona izgledaju.

PLATFORMA Prikupljati sredstva za uredenje istih, te u saradnji sa Merhametom u Bosanskoj Dubici, izvrsiti uredenja svih dubicki mezara, a smatram da je i to dug prema nasim bliznjima koji su pokopani u Bosanskoj Dubici, te da se ne dozvoli izgradnja bili kakvih objekata na mjestima gdje su nam najblizi pokopani.

Ova platforma otvoren je za sve ideje, ali bi trebali porazgovarati medusobno u zajednicama Dubicana sirom svijeta da uskladimo zajednicku platformu. Platformu mozete dati svim zainteresovanima, pa se nadam da ce mo kontaktiratiu vezi istih ideja.

Moja adresa je :

Sulejman Mesterbasic, Andersbergs ringen 115; 302 55 HALMSTAD, Svedska

tel. 0046 35 -10 51 14Email Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

PREDSJEDNIK ZZ "UNA"

Sulejman Mesterbasic-Heke

http:// www.dubica.com

__________________________________________________________________________

6. UNIVERZITET U SANDJAKU

Dana 04. maja 2002. godine, u Novom Pazaru odrzana je Otvorena tribina na temu "Univerzitet u Novom Pazaru" na kojoj su, u prisustvu preko 700 ucesnika iz Novog Pazara i drugih krajeva, govorili istaknuti univerzitetski profesori, ugledni gradjani i brojni gosti. Tom prilikom usvojena je

D E K L A R A C I J A O OSNIVANJU UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU

u kojoj se daje podrska osniavnju Univerziteta u Novom Pazatru. Izmedju ostalog kaze se:

Saobrazno Zakonu o univerzitetu Republike Srbije i duhu Bolonjske deklaracije, a polazeci od sljedecih cinjenica, ucesnici Tribine dali su punu podrsku osnivanju Univerziteta u Novom Pazaru.

Zelimo svaku srecu hrabrim Bosnjacima iz Sandzaka. ____________________________________________________

7. DEPORTACIJA POVRATNIKA!?

Nemogu a da ne reagujem na objavljene clanke o dvojnom drzavljanstvu objavljenom u vasem posljednjem oglasniku. Sa gosp.Adnanom iz Australije zaista mogu da suosjecam jer su mi u potpunosti jasni njegovi problemi koji za bilo koju zemlju

u svijetu mogu samo izgledati kao lakrdija i ismijavanje vlastitog naroda. Ocigledno da to gdji.Dalili nije jasno kad na onakav nacin daje svoj komentar u istom oglasniku. Odreci se svog identiteta i porijekla pa time i drzavljanstva nebi sigurno nikome palo na pamet. Bosanci rasuti po svijetu sigurno nisu "pohitili da se rijese Bosanskih pasosa i prihvate drzavljanstva drugih zemalja" (kao ni doticna gosp.,vjerujem), samo iz vlastitog hira ili cejfa, vec silom prilika. Kada bi

sa BH pasosem bilo omoguceno nesmetano, pa makar iole olaksano kretanje nasih ljudi po svijetu, nebi bilo ni tolike potrebe

za drugim pasosima. Samo radi ilustracije za vas koji ne boravite u BH, treba da znate kolike su svakim danom stravicne guzve

i kolone pred ambasadama u Sarajevu u potrazi za vizom. Ljudi ne mogu ni svoju blizu familiju obici a da ne govorim o

turistickim putovanjima. Od hiljade slucajeva ambasade odobravaju svega po nekoliko i to uz dobra pokrica (rodbina, radni

odnos, posjedovanje nekretnina, itd).

Sve su to razlozi zbog kojih BH drzavljani ako ikako mogu i uzimaju drugo drzavljanstvo ne zeleci se pri tome odreci ni svoga. Medjutim da sve nije tako jednostavno ni za njih pobrinula se "nasa vlast". Pazite sad ovaj slucaj koji se nedavno desio. BH drzavljanin se vratio iz Australije nakon agresije da zivi i radi u svojoj dumovini. Naravno, kao i svi koji su to mogi i on je primio australsko drzavljanstvo. Naravno, kao i nas G. Adnan morao je vaditi VIZU za ulazak u BH, mada sa australskim pasosem moze bez ovakvih

zavrzlama uci i u najzabitije zemlje na ovoj nam planeti.

Pri izlazku, na Sarajevskom aerodromu, naravno nije mogao proci bez problema. Prvo, sa BH pasosem mu nisu dali da udje u avion jer nema vizu za odredisnu drzavu. I ovo je apsurd, jer zapravo njih to nebi trebalo da interesuje (kao sto ni pri povratku, gdje je bio, nisu trazili vizu za BH u

australskom pasosu niti neposjedovanje vize u BH pasosu, normalna zemlja, normalni zakoni). Drugo, ni sa australskim pasosem mu nisu dali jer navodno boravi ilegalno jer mu je isteklo vazenje vize. Izlaznu ili

izlazno-ulaznu vizu nece da mu stave (iako postoji, cak se i ona naplacuje) iz samo njima poznatih razloga. Elem, uz duzu raspravu i navodno iskazanu "dobru volju" izadju mu u susret da ne izgubi let tako sto mu u australski pasos

udare zig o neodobrenju i zabrani ulaska u BH i izdaju mu dokument o "deportaciji osobe koja nelegalno boravi na teritoriji

BH". Dokument crno na bijelo, deportacija stranog drzavljanina sa nelegalnim boravkom, sa vidljivim imenom i prezimenom

tipicnim samo za BH i sa mjestom rodjenja u gradu u BH. Ovakav apsurd i u najmanju ruku budalastina moze se desiti samo

kod nas. Jos jedan u nizu primjera kako nase BH vlasti tretiraju svoje drzavljane silom prilika rasute po svijetu i koliko im je

stalo do njihovog povratka.

Samo radi informacije, i onih kojima je to interesantno, prelazak kopnenih granica nije problematican jer se jedino u Hrvatsku i

moze uci sa BH pasosem bez vize, a dalji put u svijet je sasvim normalan. Zbog ovoga se mnogi koji dolaze iz Australije i

odlucuju da idu prvo za Zagreb pa onda Sarajevo.

S postovanjem,

Amer

___________________________________________________

8. VIZE, POREZ NA PORIJEKLO

Veliki pozdrav gospodinu Halilovicu i podrska za svaku njegovu rijec u vezi viza.Iako se ovo ne odnosi na bosansko-americke drzavljane ( u koju kategoriju i ja spadam), ja ovo ne mogu da pojmim. Mislim da je odluka donesena zbog toga sto mnogim nasim sugradanima vani, nisu vise neophodni skupi (stalo novi) pasosi da bi posjetili domovinu i mozda tamo necim doprinijeli (ako nicemu ona bar turizmu), pa se sada pojavljuju vize kao porez na porijeklo. Mislim da se bosansko-americkim drzavljanima nije uvela viza samo zato jer se nase vlasti ne mogu bas tako zamjeriti americkim politicarima, koji bi isto tako morali placati te vize. A zamislite koliko nas tek ima ovdje? Koliko je to para? Svrbi li ih dep? Da mi je samo znati sta ce smisliti da od nas naplacuju.

S postovanjem

Brankica Topic

Washington DC _____________________________________________________

9. TRAZIMO KRIVCE U SVOM NARODU

Hvala na obavjestenju za vize, konacno se neko sjetio da posalje nesto korisno a ne samo gluposti. I ovo novinarsko pismo je ok samo sto mi se ne svidja misljenje da u ambasadi sjede cetnici i da su samo oni krivi za muke jadnog bosanskog naroda. Jednog dana kada Srbi svate da za njihove muke su krivi Srbi ili cetnici, a Muslimani da za njihove su krivi Muslimani, a za Hrvate istio vazi, da su sami krivi za svoje muke mislim da cemo poceti da razmisljamo drugacije, sto je vrlo tesko, a da smo svi tako mislili i da smo bili protiv svojih pljackasa koji nas i danas pljackajui bili bi svi kod svoje kuce. Nisam nacionalista imam prijatelje od svih nacionalnosti i time se ponosim i svi smo istog misljenja.

pismo 5/18/2002

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

8. juni 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 225

1. UVODNIK: ALIJA I LAGUMDJIJA

2. FRANCIS A. BOYLE: KRIZANOVIC PROTIV HRVATA (Intervju iz "Waltera")

3. GENERALNA PROBA ALIJINE SMRTI (Izvodi clanka iz "Waltera")

4. SARAJEVSKA RAJA

5. BOSANSKI FAUST (Preneseno iz "Waltera")

6. ZLATKO LAGUMDJIJA (Prneseno iz "Dana")

_________________________________________________________

1. UVODNIK: ALIJA I LAGUMDJIJA

Kada je Alija predao vlast Lagumdjiji, ja sam tada rekao

Prof Vahid Sendijarevicu, istaknutom clanu i jednom od

osnivaca Bosanskog kongresa, da je izdajnika zamijenio

jos veci izdajnik. Obrazlagao sam to rijecima:

Lagumdjija je mlad, "moderan", slika se kompjuterima,

glumi gradjanina svijeta, dok mu u grudima srce bije

samo za njegovu otadzbinu veliku Srbiju. Na to je Vahid

odgovorio: Niko nije gori od Alije za Bosnjake. Alija je karizmatska licnost jer on izvanredno pozna Bosnjake, zna nas mentalitet iznutra. On uvijek tacno zna sta treba reci Bosnjaku, da mu Bosnjak povjeruje. On zna kako se ponasati da bi nas asocirao na nasega dobrog djeda, vjernika koji u podne iz basce ide u dzamiju. Alija ce kazati "more" umjesto "moze", da bi pridobio i najnepismenijeg Bosnjaka. Alija ce pustiti i slinu pred narodom, da bi ga ljudi dozivjeli kao priprostog, covjeka iz naroda kojem se vjeruje jer je "nas"." Narod ce

Lagumdjiju brzo procitati, za razliku od Alije.

Moram priznati da je Vahid bio u pravu. Evo za godinu dana Lagumdjijine vlasti svakom je vec jasno da je on izdajnik, da direktno radi za veliku Srbiju, da je "domaci cetnik", kako jedmnom rece moja rodica iz Tuzle. O Srboslavu Lagumdjiji vec bruje sve novine u BiH. On je procitan gotovo kao i sam Emir Kusturica, koji nikada nije ni krio svoje srpsko rodoljublje.

Kao i svaki drugi cetnik Lagumdjija ne moze da prikrije svoju mrznju prema Bosnjacima, i prema svemu sto jer i u kakvoj vezi sa Islamom.O takvom Lagumdjiji vec bruje sve novine. On je vec postao nepozeljan u islamskim zemljama ("Ljiljan") Mi danas prenosime samo neke od clanaka iz BiH stampe o Lagumdjiji, iz "Waltera" i iz "Dana", vidi priloge 5. i 6.

S druge strane, i poslije deset godina neprekidnih izdaja naroda i drzave od strane Alije Izetbegovica, kod nekih nasih ljudi jos uvijek tinja neka nada da Alija mozda i nije tako zao, nego da u njemu ima neka ljudskost, nesto sto ce ga navesti da u zadnji cas ponisti svoj daytonski potpis i tako nam ostavi neku sansu u buducnosti. Tipicno razmisljanje u tom smislu imamo u clanku iz Waltera "Genaralna proba Alijine smrti" cije sire izvode mozete procitati pod tackom 3. danasnjeg "Online glasnika".

Nazlost, cinjenice su neumoljive. Alija je u svom srpskom rodoljublju jednako vatren kao i Karadzic, Kusturica, Lagumdjija i Silajdjic. Nema nikakve sanse da ce Alija ikada ista uciniti protiv njegovog zivotnog djela Republike srpske, a za njemu omrznutu drzavu BiH, cijem unistenju je posvetio citav zivot, cak i u njenim zatvorima truhnuo radi toga cilja..

Dr. Muhamed Borogovac

_______________________________________________________________

WALTER INTERVIEW

FRANCIS A. BOYLE, PROFESOR INTERNACIONALNOG PRAVA

Sarajevo, 24. maj, 2002.

KRIZANOVIC PROTIV HRVATA

Kada se hrvatski clan Predsjednis(tva BiH SDP-ovac Jozo Krizanovic nas(ao na istim talasnim duzinama sa Zivkom Radis(icem po pitanju tuzbe BiH protiv SRJ, i najvecim skepticima definitivno je postalo jasno ono s(to je Walter pisao iz broja u broj - SDP se konektirao na velikosrpsku strategiju ukidanja tuzbe, a time i negiranja genocida.

Razgovarali: Alisa LEKIC-MEHICEVIC i Sven RUSTEMPAS(IC

WALTER: Profesore Boyle, prije nekoliko dana Predsjednis(tvo dejtonske BiH je glasanjem, 2:1 - Radis(ic i Krizanovic protiv Belkica - odlucilo da u budzetu nece biti sredstva za placanje procesa kojeg je Republika BiH pokrenula protiv SRJ, pocinitelja agresije i genocida, 1993. godine. Kako komentirate ovaj razvoj doga?aja, s obzirom da ste bili nas( advokat?

BOYLE: U pitanju je jos( jedan u dugogodis(njem nizu pokus(aja da se ubije ova tuzba. Uopce me ne iznena?uje da je clan Predsjednis(tva iz RS g. Radis(ic, glasao protiv placanja sudskih tros(kova. Iznena?uje me da je hrvatski clan Predsjednis(tva g. Krizanovic, glasao protiv. Kada sam podnosio tuzbu 1993. godine, naveo sam izricito da su i bosanski Hrvati odani Republici, tako?er zrtve agresije i genocida, provedenog pod komandom Milos(evica, Karadzica, Mladica i ostalih. G. Krizanovic bi trebao imati u vidu da ce, ako os(teti sudski proces BiH protiv SRJ, naciniti s(tetu i sudskom procesu Republike Hrvatske protiv SRJ, agresora i pocinitelja genocida nad Hrvatima. Bosanski i hrvatski procesi protiv SRJ su povezani i uvjetovani. G. Krizanovic treba u Zagrebu razgovarati sa Predsjednikom Mesicem o ovom pitanju. Mislim da g. Radis(ic postupa po nalogu Beograda u sklopu dugog niza manevara da se tuzba ubije. Tuzio sam SRJ po nalogu Predsjednis(tva Republike BiH; ovlastili su me svi njegovi clanovi, dok dejtonsko Predsjednis(tvo BiH, izgleda, nije spremno braniti interese BiH. Ipak, situacija nije fatalna. U pitanju je novac. Kada sam vodio sudski proces, Predsjednis(tvo RBiH mi nije dalo nikakvu financijsku podrs(ku. Nije nikada platilo ni osnovne tros(kove. Stoga sam zavisio od vlastitog novca, oko nekih 30.000 dolara. Sacuvao sam sve potvrde i racune, jer sam svjestan vaznosti ispravnog vo?enja financija, a ne kao Muhamed S(acirbegovic, koji je, ocigledno, novac dobivao i tros(io na samo sebi poznat nacin. Bosanski patrioti u SAD su mi kasnije nadoknadili potros(eni iznos, ali ne tako da su novac davali direktno meni. U cilju podnos(enja cistog racuna i sprjecavanja nepravilnosti, potakao uspostavljanje posebnog ziroracuna kojem nisam imao pristupa. Titularima i menadzerima ziroracuna podnio sam svoje priznanice, na osnovu kojih su me isplacivali. Treba osnovati dobrotvorni fond kojim ce upravljati odgovorni, pos(teni ljudi, u koji ce se moci uplacivati novcane donacije. Tako sakupljen i legalno kontroliran novac mogao bi platiti sudski proces kojeg drzava BiH vodi na Internacionalnom sudu pravde u Den Haagu. Treba odmah pristupati formiranju fonda i poceti prikupljati dobrovoljne priloge. Naglas(avam, mora postojati striktna financijska kontrola, kako se ne bi ponovio S(acirbegovicev slucaj. Proces se moze i mora nastaviti. Ova tuzba je zadnji ostatak drzave BiH. Sve institucije drzave BiH su unis(tene i ova tuzba je zadnja nada da se drzava spasi.

WALTER: Ova odluka je sahranila dvije propagandne varke o dejtonskoj BiH. Prvu, da je u Daytonu djelimicno zrtvovan unutarnji suverenitet BiH, a sacuvan internacionalni. Ocigledno je da su RS (Radis(ic) i SDP

(Krizanovic) sprijecili dejtonsku BiH u financiranju internacionalnog sudskog procesa RBiH protiv SRJ. Zar nisu time pokazali da ova BiH nema internacionalnog suvereniteta, jer je njeno djelovanje podlozno vetu RS i SDP? Eksponirana je i prevara da je u Daytonu sacuvan kontinuitet RBIH. Ako jedna drzava ne moze nastaviti svoje djelovanje, naprimjer finansiranje, nego se ponas(a kao totalno nova tvorevina, tu nema kontinuiteta, zar ne?

BOYLE: Slazem se sa Vas(om ocjenom. To su pitanja od ogromne vaznosti te sam kod Vance-Owenovog i Owen-Stoltenbergovog plana insistirao da BiH zadrzi kontinuitet. Ovaj potonji, protiv kojega sam se borio, nastojao je prekinuti kontinuitet drzavnosti BiH. Ocuvanje kontinuiteta je od prvorazrednog znacaja. Ali, situacija po pitanju tuzbe - nije beznadezna. Apelirao bih na g. Stjepana Kljujica, g. Ivu Koms(ica i mnoge druge Hrvate sa kojima sam se za vrijeme rata sprijateljio, da razgovaraju sa g. Krizanovicem i objasne mu s(to je ovdje po srijedi, jer su konzekvence po Hrvate u i RH i BiH porazne. Proizaci ce da Hrvati nisu bili zrtve genocida.

WALTER: Da li je Internacionalno pravo iznad Dejtonskog sporazuma ili obratno? Da li RS, kao dejtonska tvorevina, moze biti pravno starija od Internacionalnog prava i tako utjecati negativno na sudski proces?

BOYLE: Internacionalno pravo je iznad Dejtonskog ugovora i mozemo dokazati da ga je Dayton prekrs(io. Dejtonska tvorevina RS nastala je krs(enjem Internacionalnog prava metodom agresije, ratnih zlocina, zlocina protiv covjecnosti i genocida. Jos( 1993. godine sam dva puta na Sudu dokazao da je stvaranje takve tvorevine genocidno, s(to je Sud, dvjema presudama u nas(u korist - i potvrdio. Mi smo tako vec dokazali da je ova tvorevina produkt genocida te mozemo dokazati da je i Dayton produkt genocida. Stoga se i vrs(i tako veliki pritisak da se tuzba odbaci.

WALTER: Predsjednik RS g. Mirko S(arovic je izjavio da je +ukidanje ove tuzbe test demokracije, ravnopravnosti, konstitutivnosti srpskog naroda u BiH;. Izjavio je da +tuzba mora biti odbacena ukoliko su Srbi konstitutivni u BiH;.

BOYLE: Predsjednik RS ocigledno djeluje po nalogu Beograda, to jest Kos(tunice, ?in?ica i ostalih. RS je surogat Beograda i nije legitimna tvorevina po Internacionalnom pravu. Visoki predstavnik Wolfgang Petritsch pomogao je apsorpciju RS od strane Beograda. Sjetimo se dogovora o specijalnim vezama RS i SRJ, kojeg sam komentirao u Walteru. Nadam se da ce pristup novog visokog predstavnika g. Paddy Ashdowna biti bolji, jer nam je u vrijeme rata bio od pomoci. Nadam se da ce tako i nastaviti. Trebao bi RS reci da ce Srbi biti tretirani ravnopravno, kao konstitutivan narod, ali da ne smiju biti surogat Beograda. Srbija bi trebalo da zauzme stav slican stavu g. Stjepana Mesica, koji je porucio Hrvatima u BiH da se okrenu ka BiH. Takve izjave nismo culi iz Beograda. Takvu izjavu nije dao ni Petritsch. Mozda ce g. Ashdown poboljs(ati situaciju u korist BiH. Istina je da su Srbi u BiH konstitutivan narod, ali ova tuzba nije ni naslovljena protiv srpskog naroda u BiH, nego je to tuzba drzave BiH protiv drzave SRJ. Narod nije tuzen. Subjekti na Internacionalnom sudu pravde u Den Haagu su drzave, pa je ovo tuzba u kojoj drzava BiH tvrdi da su drzave Srbija i Crna Gora pocinile genocid, ratne zlocine i zlocine protiv covjecnosti nad gra?anima BiH. To se ne odnosi samo na Bos(njake i Hrvate, nego i na Srbe. I oni su zrtve. U tuzbi koju sam podnio 1993. godine, naveo sam i to da su bosanski Srbi odani Republici, tako?er zrtve genocida. Presuda to potvr?uje.

WALTER: Iznenadilo Vas je glasanje Krizanovica protiv Belkica. Vjerojatno ne znate da je g. Krizanovic clan SDPBiH, koja je u vis(e navrata os(tetila ovaj sudski proces i drzavu. Ne samo glasanjem, nego i razmjenom delegacija na relaciji Beograd-Sarajevo.

BOYLE: To je indikacija da izvan i unutar BiH djeluju veoma snazne sile. Ali, to je jos( jedan poticaj da se proces provede do kraja. Beograd ne moze de jure apsorbirati RS dok traje ovaj proces. Presuda u korist BiH je neumitna i ona bi sacuvala BiH od definitivne podjele i ostalih tes(kih konzekvenci. Koliko sam upoznat, razgovori izme?u Sarajeva i Beograda da se odbaci tuzba, traju vec godinama.

WALTER: Takvu praksu mi u Walteru proglasili smo veleizdajom koju cine Zlatko Lagumdzija i njegovi socijaldemokrati. Stoga nas ne iznena?uje glasanje Krizanovica. On samo slijedi upute svog partijskog s(efa. Da li se na nivou Federacije moze nes(to uciniti po pitanju sredstava?

BOYLE: Najvaznije je sakupiti sredstva za nastavak sudskog procesa. Tuzba predstavlja BiH kao drzavu pred cijelim svijetom. Doista nije vazno nis(ta drugo do sakupiti novac. Formirajte fondaciju i privedite ovaj sudski proces uspjes(nom kraju. Insistiram da fondacija mora biti zasnovana na striktnim pravilima i kontroli, da se ponovo ne dogodi Muhamed S(acirbegovic.

_____________________________________________________________

Dnevnik revolucije (siri izvodi)

3. GENERALNA PROBA ALIJINE SMRTI

Alija Izetbegovic ne smije umrijeti! Sve dok ne povuce svoj potpis sa genocidnog Dejtonskog sporazuma.

Pise: Fatmir Alispahic

Na Svjetski dan pobjede nad fasizmom, na letecem cilimu traca, Bosnom je prostrujala vijest: Umro Alija Izetbegovic. ........

Before halalossung

Za razliku od Zlatka Lagumdzije koji ima bioloske sanse da nas handri naredne dvije-tri decenije, Alijina zivotna perspektiva se ogranicava na nekoliko godina. Njegova smrt ce izazvati grotesknu i pateticnu katarzu u nasem ugrozenom narodu; zene ce imati razloga da placu, a djeca da se smiju sto im nene i matere dabe placu za nekim ko im nije dolazio u kucu. Narod koji voli da place, i da lumpuje nad suzama, dobice jos jedan praznik. Bosnjaci, u dominantnoj vecini, komunistickim srcem vole Aliju, ne zbog njega samog, vec zbog toga sto se ovdje ne moze zivjeti bez druga Tita. Uz magistralne ceste i sad mozete kupiti one kicerajske rezbarije sa Alijinim izvitoperenim likom. U seoskim odborima SDA i u bosnjackim sirotinjskim kucama te ikone zauzimaju udarno mjesto, ravnopravno sa televizorom i tespihom. Islamski! Alijin lik ce na tapiserijama ostati sve dok Alijinu smrt ne prekriju snjegovi, ruzmarin i sas.

Yal si inssan yal si haywan

Idemo u sridu! Gospodine Alija Izetbegovicu molim Te da povuces svoj potpis sa Dejtonskog sporazuma i da priznas da si taj potpis metnuo pod prisilom i ucjenom! Ako nam u formi zvanicne izjave podaris istinu o ucjenjivanju Tebe i bosanske delegacije da potpisete dejtonsku podjelu Bosne, mi, pred kojima je zivot, imacemo sansu da se izborimo za buducnost Bosne. U medunarodnom pravu postoje jasne odredbe da se - nistavnim smatraju svi ugovori koji su potpisani pod prisilom. Becka konvencija iz 1969. kaze da je - nistavan svaki ugovor zasnovan na prevari (clan 49), prinudi (clan 51), prijetnji ili upotrebi sile (clan 52). Svi mi znamo da je Dejtonski ugovor tri i po godine iznudivan ubijanjem, izgladnjivanjem, etnickim ciscenjem, ali je taj genocidni akt nemoguce oboriti dokle god Ti, Alija Izetbegovicu, svojim potpisom stojis iza njega. Drugi, takode bitan razlog zbog kojeg imas moralnu obavezu da povuces svoj potpis sa Dejtona, jeste neoboriva cinjenica da nisu ispostovane dogovorene obaveze iz Sporazuma, a prvenstveno aneks sedam; ne samo da se ljudi nisu vratili kucama, vec su jos desetine hiljada ljudi, pod apartheidskim pritiscima, napustili Bosnu. Aneks sedam, kao srediste Dejtonskog sporazuma, nepopravljivo je mrtav. Dejtonski sporazum je, zahvaljujuci Tvome potpisu, postao pravni i legalni okvir za nastavak mirnodopskog genocida nad Bosnjacima, cime se dovrsava ubijanje bh. drzave. Sudbina Bosne nije u Bozijim, vec iskljucivo u Tvojim rukama! .......

Alija have the glawa

Povlacenje Izetbegovicevog potpisa sa Dejtonskog sporazuma vratilo bi bh. stvarnost na pozicije iz 1992. godine. Za pregovarackim stolom bismo imali RBiH - drzavu bez entiteta. U koordinaciji sa realizacijom Tuzbe BiH protiv SRJ za genocid, pred Svjetskim sudom pravde, izbile bi se mogucnosti za postojanje genocidne Republike Srpske, odnosno, moglo bi se tek razovarati o regionalizaciji BiH na prirodnim i ekonomskim, a ne na etnonacionalnim kriterijima. Alija Izetbegovic je covjek koji ima glavu na ramenima. I u glavi mozak. I u mozgu pamet. I u pameti, valjda, moral. On bi morao znati da se sa njegovom smrcu gubi temeljna mogucnost da genocidni Dejtonski sporazum bude doveden u pitanje. Sa Alijinim preseljenjem na onaj svijet, i Dejtonski sporazum ce se preseliti u bosansku crnu buducnost. Vjerovatno zauvijek. Svako bi normalan na onaj svijet posao ciste duse. A da li ce Alija, to samo on zna.

________________________________________________________

4. SARAJEVSKA RAJA

Sreli se na Ferhadiji (glavno setaliste u Sarajevu) Mustafa i

Sulejman. Obraca se Sulejman Mustafi sapatom:

- Znas li da je krep'o stari majmun?

- Ma sta velis? Kad? Gdje?

- Bogami jutros rano? U pionirskoj u zooloskom?

- Znaci umro je pravi majmun iz zooloskog vrta?!

- Ja.

- Pa sto onda sapces?

- Promuk'o sam.

--------------------------------------------------------

Ovaj vic me je vise nasmijao cak i od onoga kojeg sam nedavno cuo od

jednog stranog diplomate u Sarajevu u kojem za Aliju kazu da je k'o

lubenica: "Izvana zelen, a iznutra crven". Zato sam ga podijelio sa vama.

M. B.

____________________________________________________________

Dnevnik revolucije (preneseno iz Waltera)

5. BOSANSKI FAUST

SDP je odbijanjem da podrzi finansiranje Tuzbe BiH protiv SRJ konacno priznao da je neprijatelj Bosne i Hercegovine i placenik velikosrpske politike

Pise: Fatmir Alispahic

Kada je Walter pokrenuo kampanju za ozivljavanje Tuzbe BiH protiv SRJ nasa javnost pojma nije imala da uopce postoji proces koji bi nam mogao donijeti 100 milijardi dolara ratne odstete, i sto je jos bitnije - dovesti do ukidanja agresijom i genocidom stvorenih entiteta. Danas je pitanje Tuzbe postalo kriticna tacka buducnosti BiH. Dovoljno je uociti paniku svesrpskih politicara u Parlamentu BiH; oni razumiju sudbinsku tezinu Tuzbe. Njihov otpor proizilazi iz rentabilnosti srpskog nacistickog duha. Oni ne misle da je i srpski narod u BiH, zbog agresije SRJ, tisnut u rat; oni ne razumiju da su desetine hiljada srpskih grobova po BiH zlodjelo Slobodana Milosevica; opsjednuti su nacistickom idejom, jer im je hegemonisticko srpstvo iznad drzave BiH. Nije im se cuditi, njima su se genocid i agresija isplatili, pa nemaju razlog sumnjati u Veliku Srbiju. Treba se cuditi kadrovima SDP-a. Oni su konacno priznali da su neprijatelji Bosne i Hercegovine i placenici velikosrpske politike.

Chetniks or debils - question is now

Kad su funkcioneri SDP-a u smrt poslali tzv. alzirsku grupu, kad su demontirali Odluku o konstitutivnosti i u tzv. ustavnim promjenama zabetonirali genocidnu Republiku Srpsku, kad su izmislili Pogorelicu i antifasisticku odbranu BiH proglasili terorizmom - mislilo se da nema dubljeg moralnog ponora. Cinilo se da je to vrhunac perverznog izoblicenja nekada casnog SDP-a u cetnikologijsku kvislinsku huntu. Kakva to sizofrena zaraza mora napasti toliki broj ljudi pa da oni pristanu biti sluge u ubijanju svoje zemlje, u sataniziranju svoje zrtve, u glorificiranju zlocinackog projekta Velike Srbije, koji je ubijao, i koji ce opet ubijati?!! Bolest je to sluganska, ovisnicka. Narkoman prezire sebe, jer droga prezire njega. Prica je ovo faustovska. SDP je za vlast prodao dusu, neprijateljima Bosne, unakazen je k'o Dorian Gray, pa novim krugovima zla pravda otpadnistvo od sebe i Bosne. Samo je tako objasnjiva konacna deklaracija SDP-a da nece podrzati Tuzbu BiH protiv SRJ. Geneza SDP-ove trulezi datira od lokalnih izbora 2000., kada su pobjede u Lukavcu i Gracanici slavljene okretanjem krmadi u muslimanskim selima. Onda je u Maglaju ukinut selam. Onda su partneri SDP-a iz Novog Sada pisali kako u Bosni hodza zavija k'o pas, kako je ubijeno toliko muslimana da je Bosna postala harem. Razvratan odnos SDP-a prema bicu Bosne samo je na prvi pogled uzrokovan strascu za poltronisanjem stranim s&h mentorima; onima sto bi za genocid optuzili pobijene Bosnjake. Tu ima nesto dublje, nevjerovatnije, neshvatljivije. Demonsko. SDP je neiscrpan izvor monstruozne kreativne energije.

Da li bi iko normalan mogao smisliti narodno veselje 11. jula, na dan tragedije Srebrenice? Da li bi iko normalan mogao na godisnjicu Markala izvoditi kulturno-umjetnicki program? SDP je na sedmu godisnjicu tragedije na Kapiji isplanirao narodno veselje na Husinu, terevenku, folklor, pjesme, Titin rodendan, utakmice, razanj i rakiju, u isto vrijeme kada se odrzava masovna komemoracija za civilne zrtve rata. Dosao je i clan Predsjednistva BiH Jozo Krizanovic, ali na rakiju. Izmedu SDS-ovog orgijanja 11. jula po Srebrenici, i SDP-ovog orgijanja 25. maja po Tuzli - nema bitne razlike. Oni slave smrt, k'o vampiri! Jer neko je morao biti ili totalni cetnik ili totalni debil pa da na dan najvece tuzlanske tragedije zakaze narodno veselje! Samo su cetnici imali tako raskosnu zlocinacku mastu.

Ilustriranje patologije SDP-a je potrebno da bismo razumjeli kako je deklariranje SDP-a protiv Tuzbe za agresiju i genocid logican slijed kvislinske politike. Oni znaju da je Tuzba jedina slamka spasa za Bosnu. Pokopavanje Tuzbe je pokopavanje drzavnosti BiH. Jer ako Bosna izgubi smisao postojanja, za deceniju-dvije prestace potreba za postojanjem bh. drzave. Genocidna dejtonska tvorevina usmjerena je ka odumiranju bica Bosne. Za Srbiju i Hrvatsku je posve svejedno kada ce Bosni doci kraj. Kad god da dode, njihove su polovice. Jedino realizacija Tuzbe moze zivot vratiti Bosni. Ali, Bosna je krcata vampirima, s vana i iznutra. Posljednjih mjeseci, hvala Bogu, narod otvara oci, ne vjeruje partijskim medijima, misli svojom glavom. Zna za znacaj Tuzbe. Otud SDP ne smije glasno

reci: Mi smo protiv Tuzbe. Oni komuniciraju zlodjelima, koja valja pretociti u rijeci.

Dakle, SDP je prosle sedmice pocinio dva zla koja svjedoce o ambiciji da se Tuzba usmrti. Prvo je SDP-ov clan Predsjednistva BiH Jozo Krizanovic pocinio antihrvatski i antibosanski gest odbijajuci glasati za finansiranje Tuzbe. Time je Krizanovic negirao da je i hrvatski narod bio zrtva agresije i genocida, od sela Ravno, preko Posavine, pa do tuzlanske Kapije. No, Krizanovic sigurno ne bi bio metnut u Predsjednistvo da ranije nisu procjenjeni njegovi moralni i patriotski antidometi. On je, kao i SDP, dusu prodao za vlast.

Nekoliko dana poslije, kada se ispostavilo da Tuzba nema podrsku Predsjednistva, na Zastupnickom domu Parlamenta FBiH predlozeno je da u dnevni red ude rasprava o finansiranju Tuzbe. Poslanici SDP-a su odbili da se o tome ne raspravlja! Zar rasprava nije demokratski imperativ? Jeste, ali SDP nije demokratska, ni bh. partija, vec velikosrpska banda koja se Tuzbe plasi k'o sejtan kriza.

Za nastavak procesa potrebno je pisljivih 20.000 dolara. Federacija lijevom rukom moze izdvojiti te pare. Omrazeni Mirnes Ajanovic je predlozio da se poslanici odreknu po pola plate i time dokazu svoj patriotizam. Ma, jok! SDP je slozno, vojnicki, sikterisao mogucnost bilo kakve rasprave. Isto bi ucinio i SDS.

______________________________________________________________

6. ZLATKO LAGUMDJIJA (Prneseno iz "Dana")

Napokon mogu odahnuti i Medjunarodni monetarni fond i Vojislav Kostunica, Dragan Kalinic, Zoran Djindjic, Mirko Sarovic, Goran Svilanovic i Zivko Radisic. Prvi zato sto vise nema prepreka za usvajanje Budzeta Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, sto su mudro postavili kao uslov za novu spasonosnu transu kredita kojim ce uoci izbora popuniti Ivaniceve i Behmenove ispraznjene sehare. Iz istog razloga mogu odahnuti i pobrojani srpski lideri: zahvaljujuci glasu Lagumdjijinog clana Predsjednistva BiH, tuzba BiH protiv Jugoslavije pred Sudom pravde u Haagu je promijenila agregatno stanje u budzetu, to jest tamo gdje je najvaznije: od cvrste obaveze finansiranja troskova, rashodi povodom tuzbe su preseljeni u budzetske tekuce troskove. Gore od kontinuiteta sramne SDP-ove politike popustanja pred sve bezobraznijim ucjenama srpskih i NHI-jevih partnera u vlasti jeste to sto ce Lagumdjija sada nastaviti da besramno prodaje maglu tvrdnjama da SDP, kao, nije odustao od tuzbe. Cinit ce to sve do trenutka kada bude trebalo pokusati iskoristiti ta navodno predvidjena budzetska sredstva: tada cemo otkriti da je za koristenje i tih sredstava potreban konsenzus u Vijecu ministara, kojeg, naravno, nece biti. Tada ce Lagumdjiji u pomoc priskociti novom ucjenom, recimo Svjetska banka, i to ce biti objasnjenje za posljednju promjenu agregatnog stanja tuzbe u Haagu, odnosno njeno isparavanje i pretvaranje u gasovito stanje.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

15. JUNI, 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br 226

1. IZETBEGOVICEVA IZJAVA ZA "LJILJAN" O

TUZBI PROTIV JUGOSLAVIJE ZA GENOCID

2. KOMENTAR: IZETBEGOVIC NAM JE NAMIJENIO ULOGU MORALNIH POBJEDNIKA

3. DUG, ZAO DRUG: SLUCAJ PAKISTANSKOG KREDITA

4. ZIVKO RADISIC: RS CE PRIHVATITI ODLUKU

MEDJUNARODNOG SUDA PRAVDE, KAKVA GOD ONA BILA

5. AMERIKANCI MRZE KONJA - Pise Prof dr. Vahid Sendijarevic

PISMA

6. COVJEK JE POLITICKA ZIVOTINJA - jedna prepiska u Bosanskom kongresu

7. KRAJNJI JE CAS DA SE REGISTRUJETE ZA IZBORE

8. DAJEM $1000 ZA FINACIRANJE TUZBE

9. GLASAO SAM ZA DRUGACIJU BOSNU

10. WALTER ZIVI JEDINO OD PRODAJE SVOJIH IZDANJA, JER SE NIJE PRODAO IZDAJNICIMA.

__________________________________________

1. IZETBEGOVICEVA IZJAVA ZA "LJILJAN" O TUZBI PROTIV JUGOSLAVIJE ZA GENOCID

Omeragic: Govori se kako ne postoji odluka

Predsjednistva za Tuzbu u Haagu. Izgleda nevjerovatno

da se to izvlaci kao argument. Ali se da naslutiti

kako postoji presutan dogovor izmedju ove vlasti

Alijanse, medjunarodne zajednice i sprske strane da se

Tuzba povuce. O tome je govorio predsjednik Vijeca

ministara Dragan Mikerevic. Kako Vi gledate na sve ove

igre oko Tuzbe?

IZETBEGOVIC: Postoje dvije vazne, mogu reci odlucujuce

cinjenice: prva, Predsjednistvo Republike BiH donijelo

je odluku o pokretanju Tuzbe, i druga, Tuzba je

prihvacena od Medjunarodnog suda pravde. Postoji i

treca vazna cinjenica: i Jugoslavija je priznala

regularnost Tuzbe, jer je Sudu dala odgovor na nju,

cime se upustila u spor. Protivljenje srpske strane za

nastavak spora pred Medjunarodnim sudom samo je znak

da Srbi procjenjuju da ce presudom biti utvrdjena

cinjenica agresije i genocida. Zasto bi bili protiv

toga da jedna nepristrasna institucija utvrdi sta se u

Bosni i Hercegovini dogodilo 1992.-1995.? Je li to

zelja da se historija ponovo pise na osnovu narodnih

pjesama? Ovo je 21. stoljece i mi hocemo da se

historjia pise na osnovu argumenata i cinjenica, a to

u ovom slucaju znaci na osnovu sudske presude. Zato

nema povlacenja Tuzbe. Povlacenje Tuzbe je izdaja

drzave Bosne i Hercegovine. A sto se tice medjunarodne zajednice, njoj je vazno samo da ovdje odrzi mir, po principu ne talasaj. Pravda ih mnogo ne interesira.

-------------------------------------------------

2. IZETBEGOVIC NAM JE NAMIJENIO ULOGU MORALNIH POBJEDNIKA

Kao prvo primjetimo da Izetbegovic tretira Tuzbu samo kao sredstvo saznavanja istine, a ne i kao srdstvo zadovoljenja pravde. On ne kaze, da ce se Tuzbom dovesti u pitanje Republika srpska buduci da je to jedna od posljedica genocida, nego samo kaze da je Tuzba bitna da se istorija pise objektivno. Bosnjaci su zainteresovani za Tuzbu kao za sredstvo postizanja pravde, a ne samo kao za srdstvo kojim cemo biti proglaseni moralnim pobjednicima. Dakle, gornje Izetbegoviceve izjave, mada veoma patriotski zvuce, su u stvari jos jedna podvala Bosnjacima, jos jedan pokusaj da se marginalizira Tuzba.

Dozvolite da vas podjsetim na nekoliko cinjenica u vezi sa Tuzbom.

Tuzbu je predao Prof Boyle 1993. godine. Sve u vezi sa Tuzbom je islo veoma glatko. Za samo godinu

dana odrzana su dva rocista i na oba je Prof Boyle odnio pobjede. Tada Izetbegovic, iz samo njemu poznatih razloga otpusta Prof. Boylea i naimenuje Sacirbegovica za agenta Bosne i Hercegovine na Internacionalnom sudu Pravde u Hagu. To je bio gotovo smrtonosan udarac Tuzbi. U medjuvremenu su postojali mnogobrojni Izetebgovicevi popkusaji unistenja Tuzbe. Sjetimo se npr. kada je Izetbegovic poslao Filipovica u Beograd da trampi Tuzbu za uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Jugoslavijom. Tada je Prof Boyle hitno otputovao u BiH i dao nekoliko intervjua u kojima je narodu BiH objasniko koliko je znacajna ta Tuzba za nasu buducnost.Objasnio je da se Tuzbom moze ugroziti Republika srpska. To je izdajnike istjeralo na cistinu, i da su unistili Tuzbu svakome bi bilo jasno da su Izetbegovic i Filipovic srpski agenti u BiH. Tako je Prof Boyle tada spasio Tuzbu, da ne bude unistana zarad uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Jugoslavijom. Tada Izetbegovic, preko svoga glasnogovornika Ademira Jerkovica, dramaticno, u udarnom terminu TV Dnevnika, optuzuje Prof Boylea da ga je "izmanipulisao Bosanski kongres kada ga je poslao da brani Tuzbu".

Poslije toga Izetbegoviceva osnovna taktika protiv Tuzbe je bila njegovo stalno odugovlacenje procesa. Uvijek je BiH (Sacirbegovic) u zadnjem trenutku ispunjavala formalnosti koje su drzale Tuzbu u zivotu. Vjerujemo da je Sacirbegovicu bio otezan posao sabotiranja Tuzbe i zbog stranih pravnika, istinskih prijatelja BiH, koji su se zatekli u nasem timu agenata kada je Sacirbegovic preuzeo tim od Boylea. Tuzbu je cuvalo i to sto bi njeno ukidanje bilo priznanje izdaje.

U medjuvremenu su u parlamentima Daytosnke BiH usvajani zakoni kojima se Republika srpska konstituise kao drzava, a BiH gubi drzavnost. Cilj je bio da Tuzbu "pregazi vrijeme", da postane bespredmetna. Kao takva, Tuzba treba dati samo moralnu satisfakciju zrtvama, ali je malo vjerovatno da ce iko biti voljan da ponistava zakone kojima se konstituise Republika Srpska i ozivljava Republiku BiH. Izetbegovic je otpustanjem Boylea, i odugovlacenjem procesa zastitio svoje zivotno djelo, Republiku srpsku, a sada se prikazuje kao patriota koji, eto brine da se SAZNA ISTINA. Izetbegovic cetncima napravi drzavu, a sada se bori da mi budemo moralni pobjednici. Ako neko ne zna: moralni pobjednik.= gubitnik.

To je u sustini stara Izetbegoviceva igra varanja Bosnjaka: Dug korak u losem pravcu, pa onda jedan mali korak u dobrom pravcu; da se ne bunimo.

Ima li iko glogov kolac? - rece jednom pjesnik.

Dr. Muhamed Borogovac

________________________________________________

SLOBODNA BOSNA, 13. jun, 2002. (siri izvodi)

3. DUG, ZAO DRUG: SLUCAJ PAKISTANSKOG KREDITA

Pakistanski kredit Harisa Silajdzica nece se vracati "kao i drugi preddejtonski krediti" kako tvrdi Alija Izetbegovic: vracanje kredita iz

budzeta ne dopusta zakon usvojen upravo u vrijeme Izetbegovicevog mandata u Predsjednistvu BiH

Alija Izetbegovic pristao na ozakonjenje drzavnog diskontinuiteta; Lideri SDA, SDS i HDZ dogovorili se da svaki narod vraca "svoj" ratni kredit

Parlament BiH 1997. godine usvojio Zakon po kome se "priznaje" samo prijeratni i poslijeratni dug BiH -- Pakistanski kredit nije uvrsten u konsolidiranu bilansu vanjskog duga drzave -- Aktuelna vlast o problemu pakistanskog kredita doznala iz kontakata s pakistanskim ambasadorom u BiH Tariqom Azuziddinom -- Domazet "kriv" sto radi po Izetbegovicevom Zakonu -- Zasto pakistanski kredit nije blagovremenom reprogramiran

pise: Asim Metiljevic

"Pakistanski kredit", vrijedan 20 miliona americkih dolara, koji je krajem ljeta 1992. godine, u svojstvu ministra vanjskih poslova BiH, s vladom Islamske Republike Pakistan potpisao Haris Silajdzic, uporno se s

terena ekonomije i prava pokusava premjestiti na teren politike ili, ako

je ikako moguce, na teren predizborne kampanje.

....

Izetbegovic se pred tv kamerama naivno iscudjavao otkuda se "bas u ovom trenutku" pojavio problem vracanja pakistanskog kredita za koji je mislio da je otpisan (!), htijuci time sugerirati kako problem zapravo i ne postoji nego ga je vladajuca Alijansa iskonstruirala u predizborne ciljeve. Nesto slicno, Izetbegovic je ponovio i u nedavnom intervjuu za nedjeljnik Ljiljan, tvrdeci da "ova zemlje placa i druge preddejtonske kredite, pa ce i ovaj, ukoliko ga Pakistan ne otpise", iz cega bi se mogao izvuci zakljucak kako aktuelna vlast namjerno dramatizira problem koji moze, samo da hoce, ocas posla rijesiti.

LUKAVA ODBRANA

Ovakvom Izetbegovicevom odgovoru prethodila je vise konstatacija nego pitanje novinara Ljiljana kako je Ante Domazet, ministar trezora u Vijecu ministara BiH, navodno ustvrdio da BiH nece placati pakistanski kredit buduci da ova drzava nema kontinuitet sa Republikom BiH. "Kao da se hoce reci da BiH postoji od Daytona, a da se sve ostalo brise", konstatira novinar Ljiljana, na sta Izetbegovic uzvraca lukavom "odbranom" Ante Domazeta, za kojeg kaze da, mozda zato sto nije historicar, ne zna da Bosna postoji kao zasebna jedinica vec hiljadu godina! Cijeli problem s vracanjem pakistanskog kredita Izetbegovic je filigranski vjesto doveo u politicki kontekst: Alijansa je dovela na vlast ministre koji negiraju drzavni kontinuitet BiH pa se samo zbog toga jos uvijek ne vraca pakistanski kredit. Inace, drugih prepreka nema, jer "ova zemlja placa i druge preddejtosnke kredite, pa ce i ovaj", kaze Izetbegovic, navodeci malobrojne citaoce Ljiljana na zakljucak da ce se svi problemi s pakistanskim kreditom otkloniti kada s

vlasti sidju ministri kojima BiH nije na srcu i koji joj osporavaju drzavni kontinuitet, poput aktuelnog ministra trezora Ante Domazeta!

PAKISTANSKI KREDIT IZBACEN IZ ZAKONA

Izetbegovic, naravno, ni rijecju nije spomenuo Zakon o vanjskom dugu BiH, usvojen na sjednici Parlamentarne skupstine BiH 16. septembra 1997.

godine (Sluzbeni glasnik BiH, 1/97) kojim se uredjuju pitanja iz domena vanjskog duga BiH. Presucivanje nije slucajno jer je upravo ovim Zakonom, nastao dogovorom politickih prvaka SDA, SDS i HDZ, onemogucena isplata pakistanskog kredita iz drzavnog budzeta. Da apsurd bude potpun,

Ukaz o proglasenju Zakona potpiasao je upravo Alija Izetbegovic, tadasnji predsjedavajuci Predsjednistva BiH. .... Ovim se zakonima uredjuje karakter i servisiranje prijeratnog i poslijeratnog vanjskog duga BiH, odnosno Federacije BiH, pri cemu se dug

nastao tokom rata u Zakonu uopce ne spominje! Kako doznajemo, lideri nacionalnih partija dzentlmenski su se dogovorili da svaki narod placa "svoj" dug nastao u ratu a da se iz drzavnog budzeta placaju samo oni vanjski dugovi nastali prije i poslije rata. Potpuno je nejasno kako su zamisljeni mehanizmi "narodnog vracanja" vanjskog duga mimo oficijelnih,

budzetskih institucija drzave ili entiteta jer se krediti nastali tokom rata, kako smo rekli, Zakonom uopce ne tretiraju.

U drugom clanu Zakona o vanjskom dugu BiH precizira se znacenje pojma vanjskog duga. "Pod vanjskim dugom podrazumijeva se dug nastao prije 2. aprila 1992. godine... te dug nastao 14. decembra 1995. ili poslije tog datuma". ... Kako je pakistanski kredit Haris Silajdzic potpisao koncem avgusta 1992. godine, potpuno je jasno da ne postoji zakonski osnov za njegovu otplatu iz drzavnog ili entitetskog budzeta. Jer da postoji, pakistanski kredit bio bi uvrsten u

bilans vanjskog duga, tim prije sto je bilans vanjskog duga BiH sacinjen

upravo u vrijeme kada je kopredsjedavajuci Vijeca ministara BiH bio Haris Silajdzic.

Izetbegoviceva tvrdnja kako ce ova zemlja platiti pakistanski kredit kao

i druge preddejtonske kredite, lisena je svakog smisla. Naime, "drugi preddejstonski krediti", placaju se u skladu sa Zakonom o vanjskom dugu drzave pa bi za naknadno uvrstavanje pakistanskog kredita u ukupni drzavni dug bila potrebna izmjena postojeceg Zakona, a to podrazumijeva pristanak srpske i hrvatske vecine u Parlamentu BiH, za sta ne postoje ni minimalni izgledi. Prema tome, ne postoji nikakva sansa da se pakistanski kredit placa kao i drugi preddejstonski krediti BiH, kako tvrdi Izetbegovic, presucujuci cinjenicu da takvo sto ne dopusta Zakon usvojen upravo u vrijeme njegovog mandata u Predsjednistvu BiH.

KAMATE PREMASILE GLAVNICU

Aktuelni ministar trezora drzavnih institucija BiH Ante Domazet, u cijem

je opisu poslova i radnih zadataka servisiranje vanjskog duga BiH, samo se pridrzava Zakona koji je, ni kriv ni duzan, dobio u naslijedje od prethodne SDA, SDS, HDZ vlasti, pa je krajnje neposteno njega optuzivati

da ne zeli placati pakistanski kredit "kao i druge preddejtonske kredite

koje placa ova zemlja". Pogotovo je neposteno i necasno optuzivati ga da

pakistanski kredit ne zeli placati jer negira drzavni kontinuitet BiH, kada je posve jasno da je upravo prethodna vlast "ozakonila" duznicki diskontinuitet drzave. Citirani clan Zakona o vanjskom dugu BiH to nedvosmisleno potvrdjuje.

Ali, koliko je Izetbegovicu stalo do drzavnog kontinuiteta BiH, potvrdjuje i cinjenica da ni jedan aktuelni ministar iz Vijeca ministara

BiH, ukljucujuci i ministra trezora Antu Domazeta, nikada i ni na koji nacin od svojih prethodnika nije bio obavijesten o postojanju pakistanskog kredita i eventualnom planu njegove otplate, nego ga je o tome, umjesto Izetbegovica, Silajdzica, Bicakcica i drugih, o tome izvijestio pakistanski ambasador u BiH Tariq Azizuddin! Prethodna je bosnjacka vlast, ciju su okosnicu cinili SDA i Stranka za BiH, pakistanski kredit jednostavno presucivala. Od 1996. godine, kada je na naplatu dospijevala prva kreditna rata, do konca dvijehiljadite godine, pakistanska vlada je na razlicite nacine pokusavala inicirati razgovore o reprogramiranju kredita, predlazuci cak mogucnost njegove otplate u robama i uslugama. O tome svjedoci desetine diplomatskih nota upucenih na Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Husein Zivalj), Ministarstvo vanjske trgovine BiH (Mirsad Kurtovic), te Ambasadu BiH u Islamabadu (Faik Uzunovic). Nigdje, ni jednom rijecju, ne spominje se mogucnost otpisa kredita, pa je krajnje neodgovorna izjava Alije Izetbegovica kako

se nada da ce kredit biti otpisan. Jer, da je pakistanska vlada zeljela otpisati kredit, ucinila bi to za proteklih sest godina, kada su kamate na kredit premasile iznos glavnice. .... Podsjecamo, kredit je uzet pod komercijalnim uvjetima, s 5-postotnom kamatom na godisnjem nivou, i trogodisnjim grejs periodom. No, kako je prva kreditna rata trebala biti isplacena davne 1995. godine, sto nije ucinjeno, i kako u medjuvremenu dug nije reprogramiran,

kamate su u ovom trenutku premasile glavnicu i povecavaju se iz dana u dan. ..... ________________________________________________________

9. juni/lipanj, 2002 21:37

4. ZIVKO RADISIC: RS CE PRIHVATITI ODLUKU

MEDJUNARODNOG SUDA PRAVDE, KAKVA GOD ONA BILA

(siri izvodi iz emisije RFE radija)

Zivko RADIŠIC, Clan Predsjednistva BiH

i

Beriz BELKIC, Clan Predsjednistva BiH

Moderator: Omer KARABEG O tuzbi koju je Bosna i

Hercegovina podnela protiv Savezne Republike

Jugoslavije za agresiju i genocid govore dva clana Predsednistva Bosne i Hercegovine – jedan iz Republike Srpske, drugi iz Federacije BiH.

RFE

Vidim da odnos prema tužbi ustvari izvire iz shvatanja karaktera rata u Bosni i Hercegovni. ....

RADIŠIÆ

Na podruèju bivše Jugoslavije u igri su bile dvije

opcije. Jedna koja je èuvala prethodnu Jugoslaviju i

druga koja je od republika pravila nove države.

Konkretno, u sluèaju Bosne i Hercegovine, dva naroda

su preglasala treæi narod. I to je istina. Ali ne

treba sada da se vraæamo tamo gdje smo bili 1991. ili

1992. godine. Mi imamo Bosnu i Hercegovinu kao našu

zajednièku državu koju moramo graditi jaèanjem

medjusobne tolerancije i povjerenja i otklanjanjem

mržnje. A istinu o tome šta je ovdje bilo neka

utvrdjuju institucije koje se bave time, ukljuèujuæi i Medjunarodni sud pravde.

BELKIÆ

Veæ mi je postalo degutantno da svaki put objašnjavam

neke stvari. Narod u Bosni i Hercegovini praktièno

nije imao izbora. U Bosni i Hercegovini je sve

uèinjeno da se rat izbjegne. Nudjene su razne vrste

federacije, ali nije postojala politièka volja da se

bivša Jugoslavija demokratizuje. Beogradski režim je

imao svoju koncepciju, koncepciju dominacije koju je

namjeravao ostvariti upotrebom vojske. Ljudi u Bosni i Hercegovini imali su samo dvije opcije - ili da prihvate diktat i postanu gradjani drugog reda, ili da, kao i drugi, stvore sebi šansu da samostalno odluèuju o svojoj sudbini. Naravno, da su izabrali ovo drugo.

Mi i sada ovdje imamo problema sa ambicioznim

politikama institucija koje hoæe homogenizaciju, koje

hoæe da uvode diktaturu u Bosni i Hercegovini, da

vladaju Bosnom i Hercegovinom.

RFE

Da se vratimo tužbi. Šta æe se dogoditi, gospodine

Radišiæu, ako Haški tribunal donese presudu da je

Miloševiæ odgovoran za genocid u Bosni i Hercegovini,

a ima dosta verovatnoæe da bi se to moglo desiti. Da

li æe to uticati na presudu Haškog suda pravde, s

obzirom da je Miloševiæ bio predsednik Srbije i

Jugoslavije.

RADIŠIÆ

Ništa se neæe desiti sa stanovišta tužbe Bosne i

Hercegovine protiv SR Jugoslavije. Medjunarodni sud

pravde i Haški tribunal za ratne zloèine su dvije

potpuno razlièite institucije, njih ništa ne vezuje.

Jedno je optužba protiv Miloševiæa, a drugo je tužba

protiv države. Medjutim, ja još jednom želim da

naglasim da se tužbom protiv SR Jugoslavije pokušava

suditi i srpskom narodu. Ja sam kategorièno protiv

toga, jer nema kolektivne krivice i odgovornost za

ratne zloèine može biti samo individualna. Zbog toga i

postoji Haški tribunal.

BELKIÆ

Ja stalno govorim, ali ne vrijedi, da se u tužbi Bosne

i Hercegovine protiv SR Jugoslavije ne pominje narod,

pominje se tadašnja politièka struktura države koja je zloupotrijebila povjerenje naroda i èinila radnje koje su bile u suprotnosti sa medjunarodnim konvencijama.

RADIŠIÆ

Ja bih volio da imamo pred sobom tužbu i dopunu tužbe.

Tamo se na stranici 789. govori da je Republika Srpska državotvorni surogat, da je stvorena etnièkim èišæenjem, genocidom i agresijom i da, kao takva, nema medjunarodnu i pravnu validnost. To piše u dopuni tužbe koja je 23. aprila 1998. godine, to znaèi u postdejtonsko vrijeme, napisana i koja predstavlja direktan atak na subjektivitet Republike Srpske, a time je i na dejtonski ustav Bosne i Hercegovine. Zbog toga sam ja, kao èlan Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ocijenio da je ugrožen vitalni nacionalni interes srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i zatražio njegovu žaštitu.

BELKIÆ

Mi možemo zabijati glavu u pijesak i bježati od istine

kad je rijeè o etnièkim èišæenjima koja su poèela

1992. godine i trajala sve do kraja rata, pa i nakon

njegovog završetka. Pogledajte demografsku strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine i uporedite je sa strukturom 1991. godine. Nisu ljudi bježali od vruæe pogaèe. Na kraju krajeva, Bosna i Hercegovina je završila rat kao država sa relativno najveæim brojem izbjeglica. To su èinjenice od kojih ne možemo pobjeæi, sa kojima se moramo suoèiti i pokušati dati satisfakciju tim ljudima.

RFE

Vi tvrdite da je tužba na izvjestan naèin satisfakcija

žrtvama.

BELKIÆ

Ja sam uvjeren da jeste.

RFE

Predstavnici Republike Srpske tvrde da je nakon odluke

da tužba potiv SR Jugoslavije ne bude finasirana iz

budžeta Bosne i Hercegovine, ona praktièno stavljena

ad acta. Kako vi gledate na to, gospodine Belkiæu?

BELKIÆ

Pa, ja mogu samo reæi da niko nije donosio nikakvu

zvaniènu odluku povodom tužbe, niti o tužbi. Ni

Skupština Bosne i Herceogivne, niti Predsjedništvo.

Niti je Medjunarodni sud pravde u Hagu bilo kakvim

svojim potezom to uèinio.

RADIŠIÆ

Ne može se reæi da je odlukom da tužba ne bude

finasirana iz budžeta Bosne i Hercegovine ona

osporena, ili da je na nju na neki naèin stavljen

moratorijum. Bože saèuvaj, to ne mislim. Ali dužan sam

da kažem da od 1993. nikada u budžetu Bosne i

Hercegovine nije bilo stavke o finasiranju pravnog

zastupnika Bosne i Hercegovine pred Medjunarodnim

sudom pravde u Hagu. Ja sam pitao ko je to finansirao,

tražio sam izvještaj o tome kako su trošena sredstva.

Umjesto izveštaja saznalo se da je nekadašnji pravni

zastupnik Bosne i Hercegovine pravio pronevjere i da

je za njim raspisana potjernica.

BELKIÆ

Nema tu nikakve tajne. Pravni zastupnik je bio

finasiran putem donacija. Kada su otkrivene pronevjere

javno je pokrenuto pitanje odgovornosti ondašnjeg

pravnog zastupnika gospodina Šaæirbegoviæa. Ja sam,

medjutim, kao èlan Predsjedništa koje je predlagaè

budžeta, smatrao da za tužbu treba obezbijediti

sredstva iz budžeta. Jer, radi se o državnom poslu,

država tuži državu i normalno je da se takve stvari

finansiraju iz budžeta. Taj prijedlog, medjutim, nije

prošao.

RFE

U Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji

raspoloženje da se odustane u tužbe, nema nijednog

politièara koji bi na to pristao. U Republici Srpskoj,

opet, politièari su jedinstveni u mišljenju da od

tužbe treba odustati. Može li Bosna i Hercegovina, i

pored tog krupnog spora izmedju rukovodstava

Federacije i Republike Srpske, normalno funkcionisati?

RADIŠIÆ

Mislim da može. Jer, mi smo opredjeljeni da gradimo

pravnu državu.

BELKIÆ

..... Važno je, medjutim,

slijedeæe: rijeè je o tužbi države protiv države, ne

protiv naroda, niti protiv Republike Srpske, jer bi to

znaèilo da je država samu sebe tužila. Kada se to

shvati, stvari æe se relativizirati, budite sigurni.

KOMENTAR: Dakle to je upravo ono sto je Izetbegovic i zelio postici: Toliko daleko se odmaklo u legalizaciji Republike srpske, da se sada otvoreno govori da Tuzba za Genocid ne ugorzava Republiku srpsku, mada je Republika srpska glavna posljedica tog genocida.

________________________________________

5. AMERIKANCI MRZE KONJA – BOSNJACI VOLE CECU

"JERBO ONA LEPO PEVA" ILI "MOZDA TAKO SVIJET HOCE"

Pise: Prof. dr. Vahid Sendijarevic

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Po prvi put u istoriji amerike se desilo da su Amerikanci, koji su inace ljubitelji zivotinja i predvode svijet u zastiti zivotinja ciji je opstanak ugrozen, neskriveno iskazali mrznju prema jednoj zivotinji, i to jednom konju po imenu "War Amblem" (u prevodu - Ratni amblem). Mrznja je iskazivana javno, na radiju, televiziji, u novinama i to samo zato sto je vlasnik tog konja jedan od saudijskih princeva, a konj je pred trku u Belmont-u imao sansu da osvoji sve tri najvece utrke u Americi u istoj godini, "Triple Crown" (u prevodu - trostruku krunu), sto je u ukupnoj dvijestogodisnjoj tradiciji ovog sporta u Americi uspjelo da postigne samo jedanest konja. Konj po imenu Affirmed je posljednji na listi "ovjekovjecenih" konja koji je 1978. uspio osvojiti trostruku krunu. Podignut mu je spomenik, i njegovu smrt su prije nekoliko sedmica obiljezila sva sredstva infromisanja u Americi, kao da je u pitanju bila smrt najveceg sina amerike. Trka u Belmontu je odrzana u subotu, 8-mog juna, bez prisustva princa, koji nije mogao izdrzati pritisak i neskrivenu mrznju amerikanaca i stotinu hiljada gledalaca koliko ih se okupilo na hipodromu.

Od princa se zahtjevalo da se javno ogradi od dogadja u Njujorku koji se desio 11. septembra prosle godine sto on nije prihvatio uz obrazlozenje da je on samo poslovan covjek, a ne i politicar, itd. Bilo kako bilo, Amrikanci su iskazali ljutnju prema Amerikancu koji je konja prodao princu, i Amerikancu koji je prihvatio da radi kao trener za princa, i na kraju mrznju prema SAMOM KONJU.

Svaki onaj koji ima bilo kakve veze sa dogadjajima od 11. septembra, kada je poginulo oko tri hiljade nevinih zrtava terorizma, nema mjesta u srcima Amerikanaca, pa makar to bio i konj. Kod nas Bosnjaka je drugacije. Ceca je bila udata za covjeka koji je ucestvovao u organizovanju i pokolju preko stotinu pedestet hiljada Bosnjaka, silovanju desetine hiljada Bosnjakinja, rusenju dzamija i harema i svega muslimanskog, rastjerivanju pola Bosne u svijet, ali mi jos uvijek volimo Cecu "jerbo Ceca lepo peva". Kada sam to pokusao objasniti mojim bliskim americkim prijateljima, gledali su me u cudu i nista nisu shvatili, mozda i zato sto Amerikanci nisu gradjani svijeta pa vole svoju domovinu (otadzbinu), drzavu, naciju, zastavu, himnu, sestre, oceve, majke, bracu, komsije, svoj narod, a mrze i ubijaju svoje neprijatelje i mrze sve one koji su na bilo koji nacin povezani sa njihovim neprijateljima. Presdjednik Bush je to ovako rekao: "vi ste ili sa nama ili protiv nas". Sto se tice nas Bosnjaka, mi smo "gradjani svijeta", neka se sa drzavama, nacijama, zastavama, himnama zabavljaju drugi, a mi cemo sa nasim receptima za pitu i sjecanjem na neninu seharu

i sogan dolmu u svijet. Nama nije bitno sto je Ceca bila udata za

covjeka koji je organizovao pokolj nase brace, oceva, djece, komsija, prijatelja, znanih i neznanih Bosnjana, silovanje nasih sestara, nena, majki, komsinica, i znaninh i neznanih Bonsjakinja, "jerbo ona lepo peva" ili "mozda tako svijet hoce". _____________________________________________________________________________

PISMA

6. COVJEK JE POLITICKA ZIVOTINJA

Uvazena Gospodo,

Koristim ovu priliku da Vas lijepo poselamim, a ujedno i

upitam za par savjeta.

Prije svega da vam se predstavim. Zovem se S....

O.......... Rodjen sam u Srebrenici i tamo sam zivio sve

do 1995. Mozda bih i sada tamo bio da ste Vi slucajno

bili na mjestu nekih drugih ljudi; koji su se samo igrali nasim zivotima.

Medutim, ja sam sada trenutno u Italiji. Zavrsio sam internacionalni college: United World College of the Adriatic. Momentalno razmisljam da nastavim dalje skolovanje u SAD. To je poteska odluka za jedno djecaka da ide u Ameriku da studita politicke nauke, a tamo nema ama bas nikoga da ga ceka. Pa zato bih Vas zamolio da mi napisete da li ima fakultet politicki nauka gdje vi trenutno predajete i Vas supruga. Tom prilikom bi mi ucinili veliku uslugu, odnosno da mi posaljete web stranicu fakulteta politickih nauka, ako ima.

U svakom slucaju, meni ce biti mnogo drago da mi date Vase misljenje o svemu ovome sto sam vec prethodno rekao. Koliko je dobra moja ideja da se u buducnosti bavim politikom umjesto da budem neki menadjer, pravnik ili inzinjer.

Zeljno ocekujem Vas odgovor.

Lijep selam,

S. O.

--------------------------------------------------------

Dragi Semso,

Drago mi je da si mi se javio. Sto se tice politike, kazu da je covjek politicka zivotinja. Ako nije politicka, onda ostaje samo ono zadnje, zivotinja, i to ne u negativnom smislu, neko kao neko cijom sudbinom upravljaju drugi. U Rimskom carstvu ljekari su bili robovi, ucitelji su bili robovi, muzicari su bili robovi, inzenjeri su bili robovi, sportisti su bili robovi. Gospodari su bli politicari; tako je bilo, tako jeste i tako ce biti do zgorenja (kraja) svijeta, jer je to u prirodi stvari, u prirodi ljudi - upravljas svojom sudbinom i sudbinom drugih, ili drugi upravljaju tvojim zivotom; i tu nema izmedju.

Prema tome, ne samo da treba da studiras politicke nauke nego i da se bavis politikom tako da nam se ne ponovi da se nasi neprijatelji i izdajnici bave politikom i odredjuju nasu dobrobit, a mi cekamo da nas cuvaju Ujedinjene Nacije.

Na svakom od vecih americkih univerziteta ima studij politickih nauka. U Micigenu ima 15 univerziteta i gotovo svi imaju studij politickih nauka. Jedan od univerziteta gdje mozes potraziti informacije je Wayn State University, Detroit, Michigan.

Definitivno preporucujem University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA. To je jedan od najboljih univerzitetat za politicke nauke u SAD.

Puno pozdrava i da ostanemo u kontaktu.

Prof. Vahid Sendijarevic

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

_________________________________________________

7. KRAJNJI JE CAS DA SE REGISTRUJETE ZA IZBORE

Do 20. juna/lipnja 2002. traje kampanja registracije biraca s boravkom izvan Bosne i Hercegovine za Opce izbore u BiH koji ce se odzati 5. oktobra/listopada 2002. Za razliku od prethodnih ovogodisnje izbore priprema i posve samostalno bez udjela OSCE-a, obavlja Izborna komisija BiH kojom predsjedava gdja. Lidija Korac.

Prema tvrdnji tajnika Izborne komisije, Zorana Djokovica kampanja registracije biraca izvan BiH otpocela je sredinom ozujka 2002. slanjem registracijskog materijala na, komisiji poznate adrese drzavljana BiH. Prema njegovim rijecima veliki broj odaslanog registracijskog materijala je vracen uslijed netocne adrese. Navedeni podaci su vjerojatni obzirom da se uglavnom radi o onim drzavljanima BiH koji su tijekom rata (1991.-1995.) protjerani iz svoje drzave i kao takvi su jos uvijek u potrazi za boravistem.

PREPORUKA Bosanskog kongresa: Svim bosanskohercegovackim patriotima preporucujemo da ni u kom slucaju ne glasaju za izdajnike koji su dogovorili "Sarajevski sporazum" kojim je upropastena presuda Ustavnog suda BiH. Dakle, nemojmo glasati za Lagumdjiju i njegov SDP, Silajdjica i njegovu stranku za BiH. Najbolje je glasati za ljude koji su dokazani kao patrioti u toku rata, a kojih jos uvijek mozemo naci u manjim strankama.

____________________________________________________________

8. DAJEM $1000 ZA FINACIRANJE TUZBE

Merhaba,

Za osnivanje fondacije za Tuzbu, dajem 1000,00 (hiljadu) US dolara Selam.

Mujo, Chicago

----------------------------------------------------------------

Svaka cast Mujo,

to nas nije iznenadilo od tebe. Ti si bio uvijek medju prvima u svakoj akciji Bosanskog kongresa.

Bosanski kongres je prosle godine osnovao humanitarnu organizaciju. Donacije za Tuzbu bi bile "Tax deducible", ako odlucimo da ih skupljamo.

To znaci, za svaku donaciju mi bi poslali potvrdu, i za taj iznos novaca bila bi umanjena porezna osnova donatoru. Medjutim, Bosanski kongres ne zeli da se upusti u taj projekat dok god Prof Boyle nije u timu koji zastupa Bosnu i Hercegovinu. Otvoreno da kazemo, mi znamo da je Kasim Trnka neprijatelj i da mu je jedini cilj da unisti Tuzbu. Jedino zato je on postavljen za agenta, a ne Prof Boyle koji se nudio da to radi Pro Bono,

tj. besplatno, s tim da mu mi, bh patrioti, snosimo samo putne troskove.

Ako Kasim Trnka doista zeli da Tuzba uspije on uvijek moze pozvati Prof Boylea u pomoc.

Buduci da ne vjerujemo Trnki i njegovim kompanjonima u izdaji Izetbegovicu, Lagumdjiji, Silajdjicu, mi ne zelimo da skupljamo novac i tako kompromitujemo i Bosanski kongres. Slutimo da bi taj novac bio uzalud, nenamjenski potrosen. ________________________________________________

9. GLASAO SAM ZA DRUGACIJU BOSNU

Molim vas nemojte ni slucajno da me skidate sa liste. Duhovno bih bio uskracen za predivne komentare i veoma nadahnute patriotske textove o mojoj maticnoj cjelovitoj, a nikako nekoj dejtonskoj Bosni - ovakvoj kakva je sada, Alijina, Harisova i drugih izdajnika. Ja sam glasao za drugaciju, onu cjelovitu pa i sa nasom bracom Sandjaklijama. Zasto optuzuju Sandjaklije? Pa zato sto su sposobniji i hrabriji od mnogih Bosanaca, i sto su dosli, a nisu morali doci da proljevajusvoju krv u Bosni. Srbi ih strasno mrze i boje se njih, ali zasto to neki od nasih cine?.

Maxuz selam svim clanovima bosanskog kongresa;

Hamid Atikovic rodjeni Bosanac - Tuzlak sada na Floridi.

Slobodno me prihvatite kao jednog od vasih

mnogobrojnih clanova koje imate diljem svijeta.

___________________________________________________

10. WALTER U AMERICI

Znamo da su citaoci "online glasnika" korisnici interneta, i da su veoma dobro informisani, te da uglavnom nisu zainteresovani za pretplatu na "Waltera". Medjutim, ima mnogo starijih Bosanaca i Hercegovaca u Americi koji ceznu za vijestima iz BiH. Pozivamo vas da otprintate slijedece obavjestenje o pretplati na "Walter" i podijelite ga nasim starijim zemljacima. Znajte,

WALTER ZIVI JEDINO OD PRODAJE SVOJIH IZDANJA,

JER SE NIJE PRODAO IZDAJNICIMA.

Pretplata za SAD i Kanadu

Pretplata na:

3 mj. (6 brojeva) - $30

6 mj. (13 brojeva) - $65

Sve cijene su u US$. Postarina uracunata u cijenu pretplate!

Posaljite Money order ili check na adresu:

TheAfan.com, Inc.

35-38 11th Street, 1st Floor

Long Island City, NY 11106

Pay to the order of: AFAN

Memo: Za Walter

ili platite online, pomocu PayPal-a - najbrzeg i najsigurnijeg puta do

pretplate:

Detaljnije informacije mozete naci na stranici:

http://rbih.org

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

22. jun 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 227

1. U POLEMIKU O VIZAMA SE UKLJUCILI I ODGOVORNI

2. TAKAV JE ZAKON

_______________________________________________

1. U POLEMIKU O VIZAMA SE UKLJUCILI I ODGOVORNI

Mnogi od nas se vjerovatno jos sjecaju nedavne polemike na stranicama "Online Glasnika" povodom uvodjenja viza za Bosance i Hercegovce nosioce Australijskog pasosa. Izgleda da se u tu polemiku ukljucio i Haris Silajdjic prilikom njegove nedavne posjete Americi. Naime, nasi ljudi iz New Yorka su ga culi kako je porucio Bosancima i Hercegovcima u USA da "budu patrioti i ne uzimaju Americko drzavljanstvo jer ce onda izgubiti bosanskohercegovacko". Iz jos nekoliko izjava koje je dao Silajdjic, shvatili smo da su gotovo identicne po svom sadrzaju izjavama izvjesnog Samira Basica, u pismu koje je doticni Basic poslao Bosanskom kongresu tokom pomenute polemike, prije dvadesetak dana. Danas, kada smo culi Silajdjica, jasno nam je da je gosp. Basic u stvari iznio zvanicni stav bosnjackih clanova BiH vlasti o gradjanima koji uzimaju strana drzavljanstva. Zato je postalo vazno da detaljnije analiziramo poruku koju nam je poslao gosp. Samir Basic. Izmedju ostalog u svom pismu gosp Basic kaze, citiram:

"Jedan broj drzava, kao na primjer Velika Britanija, dozvoljava dvojno drzavljanstvo, cak i bez posebnog medjudrzavnog ugovora. U ovom slucaju, oni gradjani koji uzmu britansko drzavljanstvo bi mogli izgubiti bosansko kao rezultat akcije nasih, bosanskih, vlasti, a u skladu sa sadasnjim zakonima (bez obzira na prirodnu nepravednost tih zakona).

Gore navedeno znaci da su, po sadasnjem zakonu, nasi ljudi koji su prihvatili strano drzavljanstvo za sada upravo to, strani drzavljani. Zbog toga se od njih trazi da plate za vizu za ulazak u Bosnu. Mi znamo da je to po prirodi nepravda, jer smo mi rodjeni, odrasli, radili itd. u nasoj Bosni, ali na zalost zakon je takav." Kraj citata.

Postovani gosp Basicu, znamo mi da je "zakon nepravedan" i "da je nazalost zakon takav". Problem je u tome sto su nasi izdajnici Izetbegovic, Silajdjic, Lagumdjija itd. donijeli takve nepravedne zakone. Problem je u onima koji su donosili nepravedne zakone, a ne u onima koji su zbog toga ljuti na izdajnike.Bosanski patrioti su se organizovali u Bosnaski kongres da bi tacno locirali "greske" i identifikovali izdajnike. Sa punim pravom Bosanci i Hercegovci se ljute na izdajnike, kao sto se ljuti i gosp. Halilovic.

Druga bitna teza gosp. Basica je iskazana u slijedecem citatu: "Ja pretpostavljam da ce vecina nasih ljudi koji zive u inostranstvu htjeti da legalno posjeduje dvojno drzavljanstvo. Medjutim to moze da dovede do gubljenja prava glasa, zbog mjesta prebivalista. Gubljenje prava glasa je najvaznije neprijateljima cjelovite Bosne i Hercegovine. Oni znaju da je vecina raseljenih lica iz redova onih koji bi glasali za cjelovitu Bosnu. Ukoliko mi koji smo u inostranstvu izgubimo pravo glasa, onda cemo izgubiti dobar dio uticaja koji smo mogli da imamo na vlasti u Bosni i Hercegovini."

Na ovoj demagogiji bi gosp. Basicu pozavidio i sam Izetbegovic. Naime, cemu sluzi takvo dvojno drzavljanstvo ako po njmu nemas ni prava glasa u BiH. Nije li to jos jedna obmana Bosnjaka. Osim toga, Basic

ovdje otvoreno optuzuje protjerane Bosance i Hercegovce da rade "najvazniji" posao za neprijatelje Bosne i Hercegovine, odricu se svoga uticaja u BiH, jer ce po zakonu izgubiti pravo glasa kada prihvate druga drzavljanstva. Ponovo pitanje za gosp: Basica: "A ko je usvojio takve zakone po kojima Bosanci gube pravo glasa kada uzmu strano drzavljanstvo? Ko je isitnski ukinuo uticaj Bosnjaka na pola teritorije BiH kada je svojim potpisima zaustavio pobjedonosnu Armiju BiH i kreirao Republiku srpsku? Izetbegovicevim i Silajdjicevim potpisima u Daytonu su Bosnjaci protjerani iz BiH, a sve price o povratku i o daljinskim glasanjima su samo podvala. Dayton je onaj dugacki Izetbegovicev korak u losem pravcu, a bajke o povratcima u cetnicku drzavu RS kao i o daljinskim glasanjima su samo onaj Izetbegovicev "mali korak u dobrom" pravcu kojim se omogucava nastavak prevare.

Izbore je tesko organizovati i kada imas narod na okupu, a kamo li kada je narod razbacan po cijelome dunjaluku. Pitajte Izbornu komisiju koliko im se pisama vratilo sa napomenom "nepoznata adresa". Pitajte koliko je ljudi iz stranih zemalja odgovorilo na ta pisma i registrovalo se za izbore. Nece me iznenaditi ako je to 1%.

Osim toga, kad se jednom nastanite u tudju zemlju vi ste najcesce prinudjeni da uzmete i drzavljanstvo, pogotovo ako se nemate gdje vratiti, tj. ako nemate od cega zivjeti u domovini. Negdje ne mozete zadrzati pravo na rad ako u odredjenom periodu ne steknete drzavljanstvo, negdje ne mozete zadrzati socijalnu pomoc ili zdravstveno osiguranje itd..

Ima veoma mnogo Bosanaca i Hercegovcaca u Americi kojima je dobijanje amrickog drzavljanstve jedina nada da se vrate u BiH. Naime, po americkim zakonima samo AMERICKI DRZAVLJNI mogu primati svoje "social security" (drzavne) penzije izvan USA.

Dakle, ako se vratis u BiH, jedino ako si Americki drzavljanin imaces pravo da nastavis primati americku drzavnu penziju. Ako bi se vratio u BiH, a da nisi amricki drzavljanin, odma bi izgubio penziju. Dakle, nema povratka u BiH, ako ne uzmes Americko drzavljanstvo, jer u Bosni nemas od cega zivjeti, ni danas, a ni u starosti. Znam ljude koji su istinski nesretni bez Bosne i koji po stare dane uce na Engleskom jeziku Americku istoriju i Americki ustav, samo zato da dobiju Americko drzavljanstvo i vrate se u BiH i sa americkim penzijama zive. Oni koji ne ceznu za Bosnom, oni se ni ne trude da poloze te ispite i postanu drzavljani. Njima je "zelena karta" dovoljna da primaju penziju.

Dakle, potpuno je netacna Silajdjiceva konstatacija da su patrioti oni koji ne uzimaju Americko drzavljanstvo. Najuvredljivije u gornjoj "logici" je to sto oni koji je sire, kao npr. Silajdjic i Basic, podrazumijevaju da Bosnjaci potpuno retardirani za politiku. Po njima, nije problem sto su drzavni organi donijeli zakone kojima se unistava drzavnost BiH, nego je problem u pojedincima koji uzimaju strana drzavljanstva. Tako oni koji bi po duznosti trebali biti patrioti i cuvati drzavnost Bosne i Hercegovine, tj. oni koji predstavljaju drzavu i donose zakone, nisu krivi za nestanak drzave BiH, nego su eto krivi pojedinci, bivsi stanovnici BiH koji, zbog spasavanja gole koze, uzimaju strana drzavljanstva. Znaju oni dobro da se u BiH nista ne bi promjenilo ni kada bi se svi prognani Bosanci i Hercegovci odrekli svojih stranih drzavljanstava, i kada bi se svi registrovali za izbore. Znaju oni dobro da Bosanci i Hercegovci koji posjecuju Bosnu i Hercegvoinu ostavljaju milione DM i USD i ostalih deviza, bilo kao turisti, bilo kao pomoc svojoj rodbini. Da nasi politicari zele dobro Bosni i Hercegovini, oni bi stimulisali nase posjete Bosni i Hercegovini, a ne bi uvodili komplikovane vize kojima, kao bajagi uzimaju nesto novaca za BiH, a u sustini sprecavaju ulazak Bosanaca i Hercegovaca koji bi unijeli mnogostruko vece kolicine novca u BiH. Njihov jedini motiv je da nas sto duze drze u zabunluku, da bi oni sto duze i sto uspjesnije mogli raseljavati preostale Bosnjake.

Na kraju da bi shvatili kolike su razmjere izdaje "nasih" rukovodilaca, uporedimo odnos BiH vlasti, sa odnosom vlasti jedne druge drzave, drzave ciji rukovodioci zele da njihova drzava prezivi. To je Izrael. Svaki jevrej na svijetu, moze odmah dobiti izraelsko drzavljanstvo, pa makar su mu predci bili protjeran iz Palestinu prije 2000 godina, a on nikada nije vidio Palestinu, niti zna Hibru. Nama nasi izdajnici, Izetbegovici, Silajdjici, Lagumdjije... osporavaju pravo na BiH drzavljanstvo, a mi rodjeni i zivjeli u Bosni i Hercegovini, i protjerani iz BiH tek prije nekoliko godina.

Dr. Muhamed Borogovac

Slijedi siri izvodi iz Basicevog pisma. Izbaceni su samo, radi duzine, kurtoazni sadrzaji i licne primjedbe Halilovicu.

---------------------------------------------------------

2. TAKAV JE ZAKON

Koliko ja razumijem, sadasnji zakoni ili dejtonski ugovor daju pravo gradjanima Bosne i Hercegovine da imaju dvojno drzavljanstvo, ali samo pod uslovom ako postoji ugovor o dvojnom drzavljanstvu izmedju Bosne i Hercegovine i drzave cije drzavljanstvo nas gradjanin trazi. Ovo znaci da bi oni Bosanci i Hercegovci koji su dobili drugo drzavljanstvo mogli da izgube svoje vlastito bosansko drzavljastvo ako ne postoji ugovor izmedju BiH i doticne druge drzave, i naravno ako za to nase vlasti znaju. Jedan broj drzava uopste ne dozvoljava dvojno drzavljanstvo. Koliko ja znam jedna od takvih drzava je Njemacka (ako se ovo nije promijenilo u skorijoj proslosti). Mozda i sami znate da je jedan broj Bosanaca i Hercegovaca koji su uzeli njemacko drzavljantvo izgubio drzavljanstvo vlastite domovine. Ovo se desilo zbog toga sto je to njemacka vlast zahtijevala. Jedan broj drzava, kao na primjer Velika Britanija, dozvoljava dvojno drzavljanstvo, cak i bez posebnog medjudrzavnog ugovora. U ovom slucaju, oni gradjani koji uzmu britansko drzavljanstvo bi mogli izgubiti bosansko kao rezultat akcije nasih, bosanskih, vlasti, a u skladu sa sadasnjim zakonima (bez obzira na prirodnu nepravednost tih zakona).

Gore navedeno znaci da su, po sadasnjem zakonu, nasi ljudi koji su prihvatili strano drzavljanstvo za sada upravo to, strani drzavljani. Zbog toga se od njih trazi da plate za vizu za ulazak u Bosnu. Mi znamo da je to po prirodi nepravda, jer smo mi rodjeni, odrasli, radili itd. u nasoj Bosni, ali na zalost zakon je takav. Zbog toga ja mislim da je vazno da se nasi ljudi dobro informisu o zakonima, da bi znali sta smiju, a sta ne bi trebali da rade. Pored toga (a mozda mnogo vaznije), poznavanje sadasnjih zakona ce nam pomoci da promijenimo one zakone koji ocigledno nanose stetu nama samima i nasoj dragoj Bosni i Hercegovini.

Drugi efekat uzimanja drugog drzavljanstva je gubljenje prava glasa na izborima u Bosni. Koliko ja mogu da razumijem ovaj dio zakona, oni gradjani Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno drzavljanstvo, a koji ne zive u Bosni, nemaju pravo glasa u Bosni i Hercegovini.

Gubljenje vlastitog drzavljanstva i gubljenje prava glasa u Bosni i Hercegovini su dva razloga zasto bih Vama (a i svim ostalim Bosancima i

Hercegovcima) savjetovao da dobro razmislite prije uzimanja stranog drzavljanstva. Ovo se odnosi pogotovo na sljedecih nekoliko mjeseci, jer koliko sam informisan, nase vlasti trenutno pregovaraju sa drugim zemljama o sklapanju bilateralnih sporazuma o dvojnom drzavljanstvu. Kada se pitanje dvojnog drzavljanstva rijesi onda ce ostati problem neimanja prava glasa u Bosni. Ja pretpostavljam da ce vecina nasih ljudi koji zive u inostranstvu htjeti da legalno posjeduje dvojno drzavljanstvo. Medjutim to moze da dovede do gubljenja prava glasa, zbog mjesta prebivalista. Gubljenje prava glasa je najvaznije neprijateljima cjelovite Bosne i Hercegovine. Oni znaju da je vecina raseljenih lica iz redova onih koji bi glasali za cjelovitu Bosnu. Ukoliko mi koji smo u inostranstvu izgubimo pravo glasa, onda cemo izgubiti dobar dio uticaja koji smo mogli da imamo na vlasti u Bosni i Hercegovini. ......

Zelim Vam sve najbolje,

Samir Basic ______

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

29. jun 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 228

1. UVODNIK

2. KAKO JE LAGUMDJIJA ZAUSTAVIO AMERICKI KONGRES

KOJI JE BIO ODLUCIO DA NAORUZA ARMIJU B I H (preneseno iz Waltera)

3. REZOLUCIJA AMERICKOG KONGRESA O SKIDANJU

EMBARGA NA NAORUZAVANJE B I H (preneseno iz Waltera)

PISMA

4. KAKO TO DA JE TUZBA ZA GENOCID JOS VALJANA

5. NE POSTOJI REPUBLIKA SRPSKA NEGO SAMO TZV. REPUBLIKA SRPSKA

6. KAKO UKINUTI DAYTON, KADA SMO POTPUNO RAZORUZANI

7. NECEMO U ISTI KREVET SA RS

8. MORA SE ISPRAVITI GRESKA SA VIZAMA

9. SEMANTICKE I SEMIOTICKE AKROBACIJE

_______________________________________________

1. UVODNA RIJEC UZ OVAJ BROJ "GLASNIKA BOSANSKOG KONGRESA"

Sa zadovoljstvom vas obavjestavamo da se u novom broju Waltera pojavio izvanredan clanak o Lagumdjijinom i Izetbegovicevom sloznom radu na ocuvanju embarga na uvoz oruzja Bosni i Hercegovini tokom rata. Autor clanka je Musadik Borogovac, nekadasnji Izetbegovicev savjetnik za demografska pitanja, i clan BiH pregovarackog tima na pregovorima u Zenevi i Neumu.

Kada je shvatio da Izetbegovicu, Silajdjicu i Trnki trebaju njegove precizne demografske mape da bi bolje znali kako da Bosnu i Hercegovinu dijele, Musadik napusta izdajnicki tim i otvoreno se suprotstavlja takvoj politici, pa i po cijenu svodjenja sebe od predsjednikovog savjetnika i prvog "Ljiljanovog" politickog komentatora do nezaposlenog izbjeglice..

Musadik Borogovac je jedan od osnivaca Bosanskog kongresa. Njegov doprinos raskrinkavanju izdaje Bosne i Hercegovine od strane njenih ratnih rukovodilaca je ogroman.

Koliko je to bilo moguce u jednom novinskom clanku, Musadik Borogovac je ovim clankom u Walteru argumentovano razjasnio ulogu Lagumdjije i Izetbegovica u unistenju Republike BiH. Svima onima koji zele da saznaju vise detalja o tim dogadjajima preporucujemo da procitaju knjigu dr Muhameda Borogovca "Rat u BiH - Politicki aspekti". Knjiga se moze kupiti u glavnim knjizarama u Sarajevu i Tuzli. U Sarajevu u Knizari "Svjetlosti" u Titovoj kod vjecne vatre, i u knjizari "Bye Book" (Bajbuk) u Radicevoj. U Tuzli se moze kupiti u knjizarama "Hamidovica" i "Rize" na Korzu. U skupljanju gradje za tu knjigu ucestvovalo je mnogo tadasnjih clanova Bosanskog kongresa, ukljucujuci i Musadika Borogovca.

Ako me pitate da kazem jednu recenicu o knjizi

"Rat u bih - Politicki aspekti" ta recenica je:

"Najgore u toj knjizi - ono zbog cega vas stomak

boli dok je citate - je to sto je istinita."

Na kraju da kazem i ovo: Svaka cast ljudima iz Waltera koji

su jos jednom dokazali visoki profesionalizam, i hrabro objavili istinu, koju vam evo prenosimo u slijedeca dva clanka.

Mr. Kenan Saracevic, Dipl. Ing.

Bosanski kongres

_____________________________________________________

2. KAKO JE ZLATKO LAGUMDZIJA ZAUSTAVIO SKIDANJE

EMBARGA NA ORUZJE REPUBLICI BiH

ZLATOUSTI IZDAJNIK

- Posljednja stvar koja je Bosni potrebna je da Kongres SAD izglasa dizanje embarga na odbranu Republike BiH! - rekao je Zlatko Lagumdzija nekoliko dana prije pada Srebrenice za "The Boston Globe"!!!

Pise: Musadik BOROGOVAC

U pretrazivacu novinskih tekstova www.boston.com/globe/search ukucajte kljucne rijeci: Zlatko Lagumdzija, July 2, 1995. Uzivat cete u intervjuu koji je vlasnik ovog divnog slavenoserbskog imena dao novinaru

Globea Randolphu Ryanu pod naslovom BOSANCI TRAZE SNAZNIJU AMERICKU ULOGU. Prva recenica glasi: -

"The last thing Bosnia-Herzegovina needs

is a vote in Congress to ''lift the arms embargo'', says Zlatko Lagumdzija, vice president of the Bosnian Social Democratic Party.

U prevodu: - "Posljednja stvar koja je Bosni potrebna je da Kongres

(americki) izglasa dizanje embarga (na odbranu Republike BiH)", tvrdi Zlatko Lagumdz(ija, potpredsjednik Socijaldemokratske stranke.

U nastavku, Lagumdzija pionirski u americkim medijima otvara i tezu o islamskoj opasnosti, koju ni sam Alija Izetbegovic, vodajuci pobuljenu kcerku Bisere Turkovic po konferencijama za stampu - nije uspio do tada razviti. U americkim medijima je tada preovladavao izraz Bosnians umjesto Muslims. Dakle, Amerikanci su snazno podrzavali pravo graana BiH na drzavu, a ne samo vjersku autonomiju, kako to implicira pojam Muslim. Tako novinar Globea citira Lagumdziju: - ...and, what the United States owes them, according to this outspoken official of Bosnia's largest nonreligious-based party -- is ''an Afghanistan.'' U prevodu: - ...ono sto SAD duguju Bosancima, prema ovom predstavniku najjace bosanske stranke zasnovane na sekularnosti, je - (zamislite op.a) "Afganistan".

Afganistanske milicije

U svom uvodniku (o temi sta zele Bosanci), Rayan Randolph je, naravno, osvijetlio dvije, za americku javnost najvaznije teme tih mjeseci i godina. Citirao je stav predstavnika bosanskih zdravih snaga koji trazi isto sto i (tada beznacajane) snage srpskog lobija u SAD: - Ne skidati embargo legitimnoj Armiji RBiH, jer se, u stvari, radi o muslimanskoj miliciji afganistanskog tipa, koja niti zeli niti - po Povelji UN - moze imati drzavu!- Na tome je Alija Izetbegovic vec podosta uradio serijom izjava i postupaka godinu dana prije ovog Lagumdz(ijinog intervjua. Do tada su bile donesene cetiri odluke i dvije rezolucije americkog Kongresa i Senata o skidanju embarga Republici BiH (ostalo je jos samo da Clinton eventualno stavi veto). Za obustavljanje primjene vec donesenih zakona o skidanju embarga, predsjedniku Clintonu bila je neophodna pomoc Izetbegovica, ali i Izetbegoviceve konstruktivne opozicije koju je tada u BiH, multi-multi Sarajevu i svijetu - predstavljao bas Lagumdzija.

Rasprava o pravu Republike BiH na samoodbranu pocela je u Senatu 21. januara 1993. godine. Kongresmeni Deconcini, D'Amato, Liberman, Dole, Lugar i Presle predlozili su rezoluciju koja je prosla sve prepreke, sve komisije i senatske odbore i pretocena u zakon zakonodavnog dana (Legislative day) 2. maja 1994. Dakle, pred posjetu Zlatka Lagumdzije redakciji lista Boston Globe. Valja naglasiti da je u ovoj namjenskoj posjeti, Lagumdz(ija obisao i nekoliko kongresmena.

Protiv dominacije patriota

Pravi znacaj Lagumdzijinog intervjua (datog krajem juna 1995. u Royal Sonesta hotelu u dijelu Bostona koji se zove Cambridge) treba staviti u kontekst dominacije probosanskih snaga u SAD, s posebnim akcentom na bezrezervnu podrsku javnosti, koja je bila tako znacajna da lord Owen i Henry Kissinger zajedno nisu mogli uvesti termin Muslims umjesto Bosnians. Na NPR (National Public Radio) i drugim stanicama nisu prolazile fraze ministra odbrane Williama Perryja ni drzavnog sekretara Warena Christophera o tome da je u BiH gradjanski rat, ili "komplikovan sukob" umjesto agresija, ili nesretni sukob i medjusobno ubijanje umjesto genocida itd. Eufemizmi koji su dopirali od sarajevskih postmodernih intelektualaca, sarajevske raje i Kustinog ciganluka zvanog Obala, koji su tragediju Sarajeva i Bosne pretvarali u viceve i pokretne slike pasa iz Kenovicevih filmova. Takvi su, zarad svojih nostalgija za Beogradom i svojim Beogradjankama (ex gospodja Lagumdzija), genocid amnestirali terminima poput ludilo. Takvi su tvrdili da neki pucaju sa brda. Za americku javnost i Kongres, tradicionalno otporne na ljevicarenje, u pitanju je bila primjena prava jedne clanice UN da se brani. To nije bilo zato sto Amerikanci posebno vole Bosance, nego zato sto je njima primjena prava i mogucnost da osiguraju rezolucije UN-a za kontrolu raznih budala sirom svijeta - vaznija od Srbije, Hrvatske i Bosne zajedno. Interesantno je da su njihovi saveznici Britanci u Londonu iskolovali i sirom svijeta instalirali razne domace Lawrence od Arabije, a sve u pretjeranoj namjeri da citave regione drze u vjerskoj agnostici i teoriji sudbine i sto dalje od teorije drzave i prava. Naravno, pravo postoji samo ako zrtva isto trazi. Dakle, primjenjuje se na legalnu Armiju RBiH, a nikako na neku muslimansku miliciju iz Lagumdzijinog apela u Boston Globeu.

Cvrsta veza Alije i Zlatka

Cvrsta veza Lagumdzije i Izetbegovica (povodom zadrzavanja embarga) upotpunjava se cinjenicom da je jednom svojom izjavom (21. decembar 1994.) Izetbegovic, kao slucajno, produzio americki rok za skidanje embarga od marta 1995. do juna iste godine. Dakle, tacno do kriticnog Zlatkovog intervjua. Naime, u ljeto 1994., Parlament Republike BiH u najboljem je trenutku (za pocetak kampanje skidanja embarga) htio odbiti plan Kontakt-grupe. No, Izetbegovic je izasao za govornicu i rekao da plan treba prihvatiti jer ce ga Srbi svakako odbiti. Naravno, cetnici su odbijali planove sve dok nisu poceli gubiti preko 49 procenata BiH, na koje je Izetbegovic vec bio pristao (i formalno i

filozofski) izjavama tipa branit cemo svaku stopu zemlje koju drzi nasa vojska (???), ili borit cemo se dok ne oslobodimo sve dijelove bosanske republike (teritorija iz Kinkel-Juppeovog plana), ili vazan je narod, a ne drzava itd. Kada je konacno dobio prvi povijesni pristanak Parlamenta na njegove potpise, Izetbegovic je krenuo u svijet (citaj Generalnu skupstinu UN) i (zatrazio od svijeta da natjera Srbe da prihvate taj plan podjele 49%-51 % (za koji je bh. parlamentarcima prethodno rekao da ga treba prihvatiti, jer ce ga svakako Srbi odbiti). U spomenutom govoru (a i u govoru pred Generalnom skupstinom UN), kao svoj ustupak ponudio je da cemo - ukoliko svijet natjera Srbe da prihvate taj plan - mi razmotriti nas zahtjev za skidanje embarga u narednih sest mjeseci. Ta izjava, data u decembru 1994., pomjerila je rok iz marta 1995. na juni iste godine. Tako se i Lagumdzija, svojom posjetom u junu 1995., potpuno uklopio u plan odrzavanja na snazi embarga na oruzje, oslobaajuci Clintona od obaveze da postupi prema rezolucijama Kongresa. Sada je Izetbegovic mogao cista obraza da izjavi mi podjelu nismo htjeli, ali su nas drugi (pa i Lagumdzija) - na podjelu natjerali. Zamjerka ovim cinjenicama mogla bi biti necasna uloga Richarda Holbrookea u dejtonskoj prevari. Ipak, ne treba zaboraviti kako je nastao Holbrooke i svi antibosanski lobiji zajedno te kako su uopce mogli preuzeti inicijativu od probosanskih lobija. Kada su senatori Dole

i Biden, u Kongresu SAD, lansirali bujicu protesta na adresu drzavnog sekretara Warena Christophera (povodom masakra na Markalama februara 1994.), Christopher im je uzvratio dokazima da u Sarajevu postoje neki drugi ljudi koji ne misle poput njih i koji ne zele tako cjelovitu BiH kako to ova dvojica sebi predstavljaju. Poslije tih rijeci razoruzani Dole i Biden su sjeli na svoja mjesta.Taj vakuum u americkoj politici je kao svoju sansu prepoznao i iskoristio wallstreetski hohstapler i trgovac moralom - Holbrooke. Imati Aliju i Zlatka u politici, a ne napraviti od toga karijeru - bio bi cist luksuz. Holbrooke je (upravo pomocu ove dvojice plus Silajdzic plus Komsic koji se hvali Washingtonskim sporazumom) napravio karijeru, predstavljajuci Karadzcev plan za BiH kao americki plan za BiH. To sto Karadzica nema u njegovom planu, danas je samo pravni zahtjev kojim se Karadzicev plan pere od njegovih kravavih ruku. Holbrooke nije prevario Bosance. Samo je iskoristio veleizdaju spomenute gospode. Holbrooke je prevario Amerikance, koji su do kraja, na bezbrojnim Walk for Bosnia manifestacijama, vjerovali svojoj vladi, ne sanjavsi da je Karadzicev zahtjev iz 1992. godine o prestanku postojanja Republike BiH i nastanku RS - zauvijek uprljao ime americkog gradica Daytona. U ovoj mjesavini prevare i izdaje je i nada izlaska iz ruznog dejtonskog sna. Izlaz je u sudjenju ovim protagonistima nestanka Bosne po osnovu veleizdaje u odnosu na clanove 154. i 155. tada vazeceg Ustava Republike BiH. Republika je u Daytonu, srecom, mogla biti samo suspendirana. Ne i ukinuta!

***********************

3. REZOLUCIJA AMERICKOG KONGRESA O SKIDANJU

EMBARGA NA NAORUZAVANJE B I H

U Rezoluciji Kongresa SAD (maj 1995.) izmedju ostalog stoji:

Buduci da je suverena i nezavisna drzava Republika BIH formalno priznata od SAD 7.4. 1992.

Buduci da je suverena i nezavisna drzava Republika BiH priznata kao clanica UN 22.05.92.

Buduci da SAD postuju principe o odnosima medju drzavama sadrzane u Zavrsnom aktu Konferencije o sigurnosti i suradnji u Evropi ;

Buduci da su svi ovi principi naruseni u ratu (suverena jednakost drzava, atributi suverenosti, teritorijalni integritet, nepromjenjivost granica, obaveze postivanja internacionalnog prava, ljudskih prava, vjerskih sloboda, sloboda misljenja itd.)

Buduci da nacelo II Zavrsnog akta Konferencije zahtijeva uzdrzavanje drzava od nastojanja ogranicavanja suvereniteta drugih drzava silom;

Buduci da nacelo III Zavrsnog akta Konferencije zahtijeva uzdrzavanje od akata konfiskacije ili uzurpacije dijela ili cijele teritorije;

Buduci da nacelo IV Zavrsnog akta Konferencije obavezuje zemlje da postuju jedinstvo i nedjeljivost politicke nezavisnosti (neprenosivost suvereniteta, op.a.);

Pozivamo se i na principe Pariske povelje za novu Evropu, Helsinski dokument 1992., Povelju UN

Buduci da je suverena i nezavisna drzava Republika BiH bila i sada je predmet vojne agresije Srbije i od Srbije podrzanih snaga, te hrvatskih neregularnih snaga u narusavanju Zavrsnog akta iz Helsinkija i Povelje UN;

Buduci da oruzana agresija i genocid ugrozavaju, kako zivot nevinih civila, tako i suverenitet i nezavisnost drzave Republike BiH;

Odluceno je

Da ce se SAD u cilju ocuvanja svojih internacionalnih opredjeljenja i obaveza uzdrzati od bilo koje akcije koja direktno ili indirektno narusava suverenitet, teritorijalni integritet, politicku nezavisnost ili jedinstvo Republike BiH.

Odluceno je

Da SAD nece priznati nikakvo ubacivanje bilo koje susjedne drzave na bilo koji dio teritorije Republike BiH, kao ni stvaranje neke nove niti nekih novih drzava u okviru granica Republike BiH, koje bi nastale kao rezultat prijetnje ili upotrebe sile, prinude ili drugih nacina koji su u suprotnosti sa meunarodnim pravom.

Ova rezolucija se dopunjava Prijedlogom zakona kongresmena Deconcini i Liberman, koji je takodjer prosao sve procedure zakonodavnog, dana 25. januara 1994,. kojim se ovlascuje predsjednik SAD da prenese sredstva odbrane Vladi Bosne i Hercegovine, a na osnovu akta 548, koji regulira operacije u inozemstvu i finansiranje.

- . -

U obrazlozenju se navodi odsustvo adekvatnih mjera i cinjenica da postojeci embargo podriva pravo Vlade u Sarajevu na individualnu i kolektivnu odbranu, cime se krsi clan 51 Povelje UN. Navodi se da taj clan Povelje znaci i pravo trazenja i primanja odbrambene asistencije od drugih zemalja.

Na osnovu svega, predsjednik SAD se ovlascuje da Vladi RBiH osigura odgovarajucu vojnu asistenciju na zahtjev te vlade radi ostvarenja prava na samoodbranu po clanu 51 Povelje UN. Konacno je 2. maja 1994. (neposredno prije Zlatkovog intervjua, op.a.) u proceduru usao i istu prosao akt o ukidanju embarga Republici BiH tako sto je u dijelu koji se odnosi na BiH suspendirana suspenzija izvoznih licenci za Jugoslaviju

od 10. jula 1991. pod brojem 33322 u Federalnom registru SAD.

kraj.

_____________________________________________________

PISMA

4. KAKO TO DA JE TUZBA ZA GENOCID JOS VALJANA

Postovana gospodo, naravno da je ne samo dijaspora nego i svi bosanski patrioti zaiteresovani za nastavak rada na tuzbi i angazmanu prof. Boyle-a. Ni svota koja je bila predlozena nedavno u budzetu BiH i koja, kao sto se zna nije prosla, ne predstavlja problem. Mi ce mo nju lahko skupiti. Medjutim ja se pitam kako pravno staviti stvar na noge. Ja nisam pravnik ali ako jedna drzava tuzi drugu onda ona cijela stoji iza te tuzbe i naravno finansira je iz svog budzeta. Kod nas nazalost 49% drzave se bori i rukama i nogama da se to sabotira. Dakle kako rijesiti: da drzava tuzi a da se to ne finansira iz drzavnih sredstava nego privatnog fonda. Da li je to onda tuzba drzave ili privatna tuzba, sta se dogadja ako je to privatna tuzba recimo grupe gradjana itd. itd. Molim sve da o ovome razmisle posebno pravnike kako da se stvar legalizuje i da li ce Medjunarodni sud prihvatiti tuzbu drzave protiv drzave iza koje ne stoji novac drzave nego novac privatnog fonda.

Zahvaljujem na prostoru i misljenjima.

Munib T.

-----------------------------------------------------

Postovani gosp. Munibe,

Tuzbu je predala drzava koja se zove Republika BiH. Tuzba je starija od

Republike srpske. Tuzba moze ponistiti Republiku srpsku, kao posljedicu genocida, cisto pravno gledajuci. Ja ne mislim da ce se to dogoditi, jer su nasi rukoovdioci odugovlacili Tuzbu i u medjuvremenu usvajali zakone kojima se legalizuje Republik srpska. Taktika rukovodstva Republike srpske, kao i nasih izdajnika je bila: odugovlaciti Tuzbu da bi postalo nemoguce ukinuti Republiku srpsku. Drugim rijecima, Tuzba je odugovlacena da bi nas doveli pred svrsen cin.

Sto se tice Internacionalnog suda pravde u Hagu, oni kontaktiraju jedino sa nasim agentima (advokatima), i njih ne interesuju unutrasnje stvari Bosne i Hercegovine, tj. njih ne interesuje kako tuzitelj, u ovom slucaju Republika BiH placa svoje agente koji zastupaju Tuzbu. Suda u Hagu ne interesuju politicke odluke koje se desavaju u BiH svakodnevno. Za njih je Bosna i Hercegovina iskljucivo nas agent, a on ima prvosnaznu odluku da zastupa Tuzbu.

DA BI TUZBA BILA UKINUTA MORA POSTOJATI SAGLASNOST

U PREDSJEDNISTVU. CAK I DA BI SE STAVILO NA DNEVNI

RED UKIDANJE TUZBE MORA POSTOJATI SAGLASNOST U

PREDJSENISTVU. Druga bi stvar bila da Bosnjacki clan zeli sada da tuzi Jugoslaviju za bilo sta. Onda bi Republika Srpaka mogla sprecavati tu novu tuzbu koristeci pravo veta. Buduci da stara Boyleova Tuzba kao pravosnazna vec postoji, naslijedjena od Republike BiH, onda oni koji bi je ukidali moraju obezbijediti saglasnost sva tri clana Predsjendistva. I Hrvatski i Bosnjacki predstavnik ne mogu da daju tu saglasnost jer bi bili otvoreni izdajnici.

U posljednjem intervjuu za RFE povodom glasanja u Predsjednistvu za nefinansiranje Tuzbe, gosp Belkic je jasno rekao da "nikakva odluka o povlacenju tuzbe nije donijeta."

Dakle, formalno pravno samo je u pitanju novac, da bi se

Tuzba mogla nastaviti. Druga krupna stvar koja je u pitanju, a koja nije tako ocigledna. je cinjenica da je Kasim Trnka intimno protiv Tuzbe, i da joj radi o glavi. Zato je bitno da napravimo pritisak na Trnku da ukljuce Boylea u tim BiH agenata u Hagu.

Muhamed Borogovac

___________________________________________________

5. NE POSTOJI REPUBLIKA SRPSKA NEGO SAMO TZV. REPUBLIKA SRPSKA

Postovana gospodo,

Sa radoscu konstatujem da je ono sto radite mozda jedan od rijetkih preostalih projekata koji nastoji sacuvati svijest o nasoj naciji i drzavi na nacin kako bi trebalo zaista biti. Generalno, kao pojedinac govoreci, slazem se sa velikim brojem vasih stavova i aktivnosti, a sa onim sto se ne slazem ipak drzim sasvim normalnim kao produkt licnih saznanja i tumacenja.

Ovom prilikom htio sam vas zamoliti za jos 2 stvari.

Kao prvo, raduje me se da ste vi jedni od rijetkih kojima ne pada ni na pamet da rehabilitirate tu monstruoznu cetnicku tvorevinu dajuci joj legalitet, ali sa druge strane to ipak cinite jeR je IMENUJETE. Po mom skromnom misljenju umjesto njenog naziva trebalo bi ipak stojati TZV, OKUPIRANI DIO i tome slicno. Njenim imenovanjem vi ipak indiskretno bez obzira na njenu negaciju istoj ipak isticete legalitet i legitimitet. Kao drugo. Zavrsio sam rad na temu doprinosa srpske crkve prilikom agresije na BiH.

Htio bih vas pitati da li ste voljni na vasim cijenjenim stranicama objaviti nekoliko stranica toga rada, nekoliko interesantnih zapazanja. Bilo bi mi cast da me primite u vase drustvo.

Dipl. politikolog

A. J.

____________________________________________________

6. KAKO UKINUTI DAYTON, KADA SMO POTPUNO RAZORUZANI

Naravno, kao i svi ostali bosnjaci patrioti, ja bih zelio da pristupim sa dobrom voljom i sa dobrim namjerama svemu onome sto bi moglo dostici prema ponistenju Daytonskog sporazuma.

Medjutim, kao Bosnjak ja sam bio u ratu. Nisam se borio, ali je moj otac dobio velike rane, pa da vam kazem o toj vasoj lijepoj recenici, "Moramo ustati protiv Dejtonskog sporazuma" ili "trazimo da se ponisti".

Pa da li vi znate sto to znaci? To bih vam znacilo pocetak novog rata, gdje bi opet Bosnjaci bili glavna meta i najvise zrtve.

Ja ne znam koliko ste vi upuceni u danasnju politiku i nasu vojsku. Da li vi znate da je Federacija BiH prema Srbiji i C.Gori, isto kao Spanija prema USA. Da, ja znam da ima nasih patriota, ali ima njih, a ima i onih

kojih u stvari nema kad je bilo najteze i kad prema vasim navodima, bude

najteze, jer to sto Vi govorite je samo jedan kamen koji ce se kroz nekoliko godina pretvoriti u prasinu. Tako da vam kazem. ja stvarno volim i postujem ovako nesto i veoma bi mi bilo drago kada bi se to dogodilo, ali bi mi najvise bilo drago kada bih svi patrioti koji su bili u Njemackoj, USA, i ostalim zemljama, dosli u Bosnu pa je oni branili pa da vide kako je to.

Ja imam dovoljno podataka o svacemu, tako da neke ovakve informacije me potpuno ignorisu. Da Vam jos jednom kazem, ako se oslanja te na armiju izgubit cete, jer AF BiH prodaje Izraelu naouruzanje, tako da kad bih ja i Vi sutra poceli rat necemo imati cime braniti se, a kamoli

zauzeti, kako vi to kaete, "Cjelovitu Bosnu iz 1992"

N. N. Canada

---------------------------

Na pitanja tipa: Hoce li ponovo poceti rat ako se ukine

Dayton moze se odgovoriti slijedece.

Zamisli da te komsija napadne i bez ikakvog pravnog osnova

otme ti kucu, i jos te usput prebije. Ti mozes reagovati na dva nacina:

Prvi nacin je:

Mozes reci: "Eto njemu moja kuca. Meni je vazniji mir, nego pravda. Ako ga tuzim da mi vrati kucu, mozda ce me opet napasti."

Drgi naci je:

Reci ces: "Niko mi nije bio kukavica pa nisam ni ja. Tuzicu ga da mi vrati moje. Vaznija mi je pravda od mira."

Dakle u pitanju je samo izbor. Dostojanstveni ljudi ce uvijek izabrati borbu za svoja prava, bijednci ce pustiti da ih gazi kako ko hoce da bi svoj sugavi zivot prozivili u "miru" i siromastvu, istjeran iz svoje kuce i imanja.

Jos nesto imajmo na umu. Rata vjerovatno nebi bilo kada bismo ukinuli Dayton. Sada je svijet u BiH, i banda koja je imala petlju da na pragu 21 vijeka kolje ljude je razbijena i vecinom na sudu za ratne zlocince u Hagu

M. B.

_____________________________________________________

7. NECEMO U ISTI KREVET SA RS

Procitala sam nekoliko vasih tekstova i smatram ih zanimljivim. Dosta sam upucena u prosle i tekuce dogadjaje u BIH, a ovom prilikom bi me zanimalo vase misljenje oko par pitanja.

S obzirom na stanje kakvo jeste u BIH, tj postojanje RS kao drzave u drzavi koja se zestoko odupire bilo kakvoj integraciji u BIH, a tu je naravno i veoma ziva ideja HDZ koja ni u kome slucaju nije preminula sa svojim osnivacem - kakva je onda po vasem misljenju buducnost BIH kao jedinstvene tj funkcionalne drzave? Sve mi to lici na brak koji se odrzava na silu, gdje jedna strana niposto nece u krevet ni za sto sa drugom stranom, samo bi da po mogucnosti dijele isti novcanik.

Takodje , kako napraviti recimo zajednicki udzbenik istorije za sve ucenike BIH? Ko ce biti taj ko ce ga napisati a da ne izazove poplavu negodovanja i izljev bijesa od mnogobrojnih kojima cinjenice nisu po mjeri?

Hoce li stranci ikad otici iz Bosne, i ako ikada i odu, hoce li odmah poceti repriza dogadjaja iz ' 92?

S postovanjem,

Sanja F.

---------------------------------------------

Postovana gosp. Sanja,

svaki spor treba rjesavati po zakonu. U slucaju BiH mi trazimo da se primjenjuje Internacionalno pravo. Buducnost BiH ne izgleda ruzicasto, kako i vi primjecujete, ako se podje od pretpostavke da je danasnje stanje = legalno stanje. Naime, mnogi ljudi se olako mire sa danasnjom Bosnom i Hercegovinom, kao sa legalnim stanjem, a ne kao sa nelegalnom posljedicom agresije.

Ni jedan narod na svijetu se ne miri tako lako sa sakacenjem svoje drzave. Uzmite npr. Izrael. Jevreji su protjerani iz Palestine prije dvije hiljade godina, a jos uvijek je smatraju svojm zemljom. Ili uzmite npr. Palestince. Izrael je okupirao Istocni Jerusalim prije 35 godina, a Palestinci jos uvijek nece ni da cuju da je to Izrael. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, spoznaja da je u BiH bio genocid, omogucava buducim generacijama Bosnjaka da se legalnim sredstvima bore za ujedinjenje svoje domovine, i ukidanje tzv. Republike srpske, genocidne tvorevine.

Govoreci vasim slikovitim jezikom: tzv. Republiku srpsku, nikada niko nije ni zvao u krevet. Republika srpska sebe nezakonito gura u taj krevet. Pri tome, niko nema nista proitiv Srba koji hoce da zive kao ravnopravni gradjani u BiH. Evo npr. u Federaciji je bez problema izglasano da su Srbi konstitutivni narod, mada je zlocinacka Republika srpska odbila da dade ista prava Bosnjacima i Hrvatima u tzv. RS. To pokazuje da mi ne brkamo zlocinacku Republiku srpsku i njene agente sa Srbima, narodom koji zivi u BiH.

M. B.

_____________________________________________________

8. MORA SE ISPRAVITI GRESKA SA VIZAMA

Izgleda da ja pisem samo kad me neko totalno izbaci iz takta, ali ovo o dvostrukom drzavlljanstvu stvarno prelazi granice idiotluka. Sa predpostavkom da je nadmeni i uobrazeni gosp. Silajdzic ovo izjavio u Njujorku, ja mu na to odgovaram: Zasto su Hrvati decenijama njegovali svoj odnos sa diasporom? Da li on ima neki konkretan prijedlog za nas iseljenike, kao na primjer, posao u Bosni, ili fakultet za djecu - da ne spominjem posao za njih, ili mozda da bratski podijelimo malo pakistanskih para. Mnogi Bosanci nemaju gdje da se vrate, i drzavllanstvo za njih znaci pasos, a pasos znaci lakse i bez mnogih tranzit viza odlazenje kuci, gdje mnogi pomazu roditeljima penzionerima da prezive i da viska para sto zarade potrose u Bosni.

Vlasti u Bosni moraju hitno ispraviti nepravilnosti vezane za vize, jer time gube vise nego mi. Bosna sebi ne moze priustiti da izgubi nova 2 miliona ljudi. "By the way": ako ste slucajno udati za njemackog drzavljanina i zelite primiti to drzavljanstvo, morate priloziti zvanicni izpis iz bosanskog drzavljanstva, koji po osobi kosta 2,500.00 njemackih maraka.

I da zavrsim: mislim da se svugdje u svijetu svakodnevno desavaju ispravke zakona, cak veoma drasticne odluke u cilju PRAVDE, te ovim pozivam trenutne vlasti na podrucju Bosne i Hercegovine, da urgentno razmotre ovaj zakon i naprave reviziju istog, te time pokazu da misle o svim svojim ljudima.

S postovanjem,

Brankica T.

___________________________________________________

9. SEMANTICKE I SEMIOTICKE AKROBACIJE

Selam svima i redakciji bh Kongresa

Molim vas nemojte mi vise slati vase tekstove na

E-mail. Razlozi su visestruki, ali o njima ne bih

sada. Samo jedna opaska: mislim da u sustini niste

osjetili niti dio prioriteta koji su vazni za jedan

narod, drzavu, vjeru na kraju krajeva. Gusite se u

vlasitim otkricima semantickih i semiotickih

akrobacija. Da li im je cilj unaprijediti ovu nesretnu

zemlju i njene gradjane ili stalno rovariti po tudjim

greskama i zivotima olahko se igrajuci rijecima i

njihovim znacenjima, dajuci vasim komentarima

konotativna znacenja koja su vise na nivou faktièkih vulgarizama nego li objektivnosti. Primjetna je intencionalna maniplucija u vasim komentarima, koja je i najveci razlog zbog kojeg vas molim da me kulturno postedite vasih nesretnih pisama.

Sa postovanjem.

Almir Srabovic

---------------------------------------------

Odmah cemo vas ispisati iz nase mailing liste. Ucinili bi to

i ranije, cim smo dobili vasu poruku, medjutim, buduci da smo odlucili da ovu vasu poruku objavimo, zadrzali smo vas na nasoj listi za jos samo ovaj borj "Online glasnika". Nismo zeljeli da nas optuzite da vam radimo akrobacije iza ledja.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

5. juli 2002

ONLINE GLASNIK BOSANSKOG KONGRESA

Br. 229

AMERIKANCI SE POVLACE IZ MIROVNE MISIJE U BOSNI I HERECEGOVINI

Povodom gornje vijesti namece se mnostvo pitanja. Navedimo neka od tih pitanja i pokusajmo odgovoriti na njih. 1. Da li ce se Amerikanci doista povuci iz BiH?

Veoma je vjerovatno da hoce. Naime, kao sto se zna sve je pocelo sa formiranjem permanentnog "Internacionalnog suda za zlocine protiv covjecanstva" na kojem ce se suditi pojedincima, a ne drzavama. Ovakvi sudovi su se ad hoc formirali sa vremana na vrijeme. Najpoznatiji je bio sud nacistickim ratnim zlocincima u Nirnbergu. Trenutno djeluju dva takva suda; za genocide u Ruandi, odnosno bivsoj Jugoslaviji. Prilikom formiranja permanentnog suda sukobila su se dva principa. Evropljani i ostali svijet smatraju da sve nacije trebaju biti jednako tretirane u svakom internacionalnom zakonu i oni ne mogu odustati od toga i postediti Americke vojnike od odgovornosti pred permanentnim "Internacionalnim sudom za zlocine protiv covjecanstva". S druge strane, prema Americkom ustavu, Amerikanci svoje pravo na suverenitet crpe jedino od Boga, a ne nikako od nekih organizacija kreiranih od strane ljudi, kao sto su npr. Ujedinjene nacije ili NATO.

Pokusacu objasniti ovaj americki stav. Ovih dana u Americi se vodi zestoka rasprava izmedju Americkih konzervativaca, kod kojih je veoma naglasen americki patriotizam, i "liberala" koji se vise brinu za prava pojedinaca. Polemika se vodi u vezi sa tekstom "Zakletve lojalnosti naciji" (Pledge of a Legions). Rasprava je bila inicirana presudom jednog regionalnog suda u Californiji u kojoj se kaze da je spominjanje Boga u "Zakletvi" neustavno jer je USA sekularna drzava, tj. vjera je odvojena od drzave prema Americkom ustavu. Povodom te presude u diskusiju se umjesao i sam Gerge Bush. On je rekao da je nedopustivo izbacivati Boga iz Zakletve, jer "Amerikanci crpe svoj suverenitet jedino od Boga". Drugim rijecima, Amerikanci se ne povinuju nikome na ovome svijetu, samo Bogu. Zato, nema govora da ce Bushova administracija popustiti samo zato sto je u manjini, preglasana od strane nekih drugih drzava. Eto zato ja mislim da ce ipak doci do skorog povlacenja Amerikanaca iz mirovnih misija, ukljucijuci i BiH, jer ne vidim ni mogucnost da se ostale nacije svijeta popuste Amerikancima i dozvole da jedan zakon vazi za Amerikance, a drugi za sve ostale.

Trenutno stanje: Amerikanci odlaze 15. jula 2002, ako se nesto ne promjeni.

2. Sta bi odlazak Amerikanaca znacio za situaciju u BiH

Mada ce Evropljani potpuno preuzeti mirovnu misiju u BiH, trudeci se da se na terenu nista ne promjeni, ipak se mogu ocekivati veci politicki probelmi. Zasto? Zato sto svi znaju da je Evropska unija "kilava". U Evropskoj uniji se odluke donose konsenzusom, i uvijek postoji mogucnost da ce neka clanica Unije, npr. Grcka, iskoristiti pravo veta i zaustaviti efikasnu akciju kaznjavanja, npr. Republike srpske. EU nije kao Amerika, gdje sam predsjednik moze donijeti odluku o bombardovanju neposlusnih. Zato se moze ocekivati povecana neposlusnost od strane "Republike srpske". MOze se ocekivati jos vece popustanje Evropljana Republici srpskoj, u cilju "ocuvanja mira", jer se Bosnjaci nikada ne bune, pa je mir sacuvan i kada im ukidas drzavu i slobodu. Dakle, moze se ocekivati i ubrzano gubljenje prava i perspektiva za Bosnjake, ukoliko Bosnjaci sami ne zastite svoja prava. U tom smislu podsjetio bih Bosnjake na izjavu Newta Gingricha, Predjedavajuceg u Americkom kongresu za vrijeme Clintonove administracije. Ta za nas znacajna izjava glasi:

"Svaki narod se tokom cijele svoje istorije bori za slobodu."

Dakle, ako ne uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke i ako se ne odbranimo, onda nemamo ni pravo da postojimo kao slobodan narod.

Sjetimo se i ajeta u Qur'anu koje kaze: "Musliman se ne boji nikoga, osim osim Allaha." Drgim rijecima, ako si ti na jednoj strani i boris se za istinu i pravdu, a na drugoj strani je hiljadu ljudi, ti si duzan da im se suprotstavllas, jer ti se ne bojis njih, nego se samo bojis Allaha, ako okrenes ledja istini i pravdi.

Dakle, ako dodje do povlacenja Amerikanaca, nama predstoji jedino da zbijemo svoje redove i da ne odstupamo od nasih prava, bez obzira na teskoce.3. kakve su nam sanse na uspjeh u toj borbi? Evo nekih izjava, kojima se trebamo rukovoditi u predstojecoj borbi.

Genaral Djap (Osloboditelj Vijetnama): "Polticka pitanja su vaznija od ekonomskih."

Josip Broz Tito: "Niko ne moze pokoriti narod koji se bori za slobodu." Alija izetbegovic: "Ne pobjedjuje onaj ko moze jace udariti, nego

onaj ko moze duze izdrzati."

Alija Izetbegovic: "Bosonoga vojska je najjaca."

Da niko ne moze pokoriti narod koji se bori za svoju slobodu pokazalo se do sada u bezbroj situacija npr. Alzirci se oslobodise od Francuza, Vijetamci od Amerikanaca, Afganistanci, Poljaci itd. od Rusa, Slovenci, Hrvati od Srba. Hezbolah istjera Izrel iz Libana. Cak ni velika Rusija ne moze pokoriti sicusnu Cecniju itd. itd.

Zasto je narod koji se bori za slobodu nepobjediv? Zato sto je odlucujuci faktor rata borbeni moral, a ne naoruzanje. Okupatorskom vojniku se ne gine da bi opljackao tudje. S druge strane branilac mora odbraniti svoju familiju, svoje imanje i svoj zivot. To je ono zbog cega su cetnci, koji imaju i po 500 metaka u fiseklijama, bjezali iz bitke cim im pogodis jednoga, dok su nasi borci ostajali na polozajima mada su imali ponekad samo po 5 metaka u fiseklijama. Cetnik zna da i od jednog metka moze poginuti, i on bjezi kada vidi da se branis, jer nikakva pljacka nije vrijedna zivota.

Sjetimo se na kraju jos jedne stvari iz rata u BiH, koji je za nas najpoucniji. Svaka ono mjesto u kojem se nasao izvjestan broj patriota koji su organizovali odbranu spasilo se. Svako ono mjesto koja se pouzdalo u pregovore i milost neprijatelja nastradalo je. Sjetimo se Brckog, Prijedora, Visegrada, s jedne strane, a Sarajeva, Tuzle, Mostara, Teocaka, Gorazda, Bihaca itd. s druge strane Najbolja skola nam je Srebrenica. Mada su UN, NATO i EU bili garanti "sigurnosnih zona Srebrenice i Zepe", ipak su Srebrenicani i Zepljani predani cetnicima i masakrirani. S druge strane, kada je ista ofanziva bila povedena protiv Bihaca, i kada je u jeku ofanzive Izetbegovic pristao na "Srebrenicku formulu sigurnosne zone" za Bihac, Dudakovic, komandant Petog korpusa je spasio narod odbijajuci taj plan rijecima:

"Sigurnosne zone su samo tamo gdje je Armija BiH."

Na kraju jos jedno upozorenje i savjet. Nemojmo ocekivati ikakvu zastitu od Armije Federacije. To je trulez u kojeg su se ubacili karijeristi posto su prvo istisnuli istinske borce, cast izuzetcima. Sudbina Bosne i Hercegovine i Bosnjaka srecom nije u njihovim rukama. Bosna i Hercegovina i Bosnjaci ce biti spaseni jedino ako svaki Bosjak, koji ima tu mogucnost, nabavi oruzje i municiju i organizuje svoju raju u odbrani svoje carsije i drzave, Republike BiH

Dr. Muhamed Borogovac

Bosanski kongres

P. s. I iz gornjih Izetbegovicevih izjava je jasno da je on znao da Armija BiH pobjedjuje u ovom ratu, ali je ipak hitao u sve pregovore u kojima je sa Karadzicem i Bobanom dijelio

Bosnu i Hercegovinu, da bi je na kraju, kada je Arnija BiH

oslobadjala po jedno nase mjesto dnevno i podijelio u Daytonu.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

10. JULI 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 230

Ovaj broj zlazi tri dana ranije da bismo se pridruzili obiljezavanju 7. godisnjice masakra u Srebrenici

1. GODISNJICA SREBRENICE

2. SLUSAJTE BM RADIO POVODOM 7. GODISNJICE MASAKRA U SREBRENICI

3. GUSENJE BOSNE SE NASTAVLJA

___________________________________________

1. GODISNJICA SREBRENICE

Suoceni sa masakrom u Srebrenici Bosnjaci sebi postavljaju mnogobrojna pitanja. Dva pitanja se izdvajaju po svome znacaju, a to su:

1. Kako se je Srebrenica mogla dogoditi?

2. Kako osigurati da nam se Srebrenica vise nikada ne ponovi?

Odgovor na prvo pitanje, koje se cesto moze cuti i u obliku: "Ko je kriv za pad Srebrenice?" se sve vise nazire. Svi koji smo bili u Bosni i Hercegovini u toku rata dobro se sjecamo da su se odbranila ona mjesta u kojima su postojali organizatori otpora, a da su masakrirana ona mjesta u kojima nije bilo ljudi takvih kvaliteta, ljudi koji bi bili stanju povesti narod u borbu. Kada se to zna i kada se zna da je uoci napada na Srebrenicu Alija Izetbegovic naredio Naseru Oricu i njegovom stabu da izadju iz Srebrenice da bi "upisali vojnu skolu u Tuzli." onda je jasno da je Izetbegovic izdao Srebrenicu cetncima. Jedini cilj te naredbe je bio da se obezglavi odbrana Srebrenice da bi enklava dozivjela istu sudbinu kao Brcko, Visegrad, Prijedor, Foca, Kozarac itd., sva ona mjesta koja poslusase Izetbegovica i u pregovorima predadose svoje zivote cetnicima u ruke.

Odgovor na drugo pitanje "Kako osigurati da nam se Srebrenica vise nikada ne ponovi?" je ocigledan za veliki dio covjecanstva. Znamo da svi normalni narodi svijeta izdvajaju ogromne sume novca na svoju odbranu. Svugdje u svijetu je mir pozeljan, ali ne po svaku cijenu. Najcesca krilatica je: "No justice, no peace!" (Nema pravde, nema mira!.) Medjutim, nasi izdajnici su nas vaspitavali parolama: "Bolje je sto dana pregovarati nego jedan ratovati." ili (najmonstruoznija krilatica upucena Bosnjacima): "Za rat treba dvoje." To je ocigledan poziv Bosnjacima da se ne suprotstavljaju, da bi sacuvao mir, i ujedno poziv cetncima da nas napadnu, jer se mi necemo ni braniti.

Inace, lahko je imati mir: samo se pokoris, i zivis u miru kao rob, bez prava i pravde. I kada neko hoce da te ubije, ti se samo pustis, ne boris se za zivot, i sacuvao si mir, jer nema borbe.

Bosna i Hercegovina sada ima upravo ovakav mir. Iz sjednice u sjednicu nasi politicari pristaju na dogovore kojima ubijaju drzavu, a sve pod parolom da moraju sacuvati mir. Lagumdjije, Avdici, Silajdjici dobro znaju da je to mir mrtvaca, ali njih nije briga, jer oni obavljau posao za svoju otadzbinu, veliku Srbiju.

U tom duhu je i najnoviji dogovor vezan za Srebrenicu:

SAMO 15% DONATORSKIN NOVACA IDE PROGNANIM SREBRENICANIMA, A 85% CETNICKIM VLASTIMA U SREBRENICI.

Cetnici su insistirali na 85% sredstava za njih jer "ljUdi nemaju posla pa se sele iz Srebrenic za Srbiju", Evo jos jedne tekovine nasih izdajnickih vlasti:

Oubicajena praksa je da kada se Srbin vrati u svoj stan u Federaciju, Srebrenicane koji su bili u njegovom stanu "nasa" policija izbacuje na ulicu, a u najboljem slucaju u kolektivni smjestaj. Kada se Srebrenicanin vrati u svoju kucu, u kojoj se bespravno naselio cetnik, onda prvo Srebrenicanin ide u kolektivni smjestaj u Republici srpskoj, dok se cetniku koji mu okupira kucu ne izgradi nova kuca od donatorkih para. Pri svemu tome njvise boli to sto je svijet dao pare potresen tragedijom Srebrenicana, a nasi srboslavi su to pretocili u nove kuce za cetnicke, doseljenike u Srebrenicu.

Sve to prolazi zato sto je u velikom broju Bosnjaka ugradjen robovski chip u mozak. Zamislite, cak i na nasoj mailing listi, poslije toliko clanaka o dostojanstvu, pravdi, slobodi, patriotiznu javi se covjek koji nam, replicirajuci na clanak iz proslog broja "Amerikanci odlaze" uputi slijedece prijekornopitanje:

Kako vas nije sramota da poslije onakvog rata vi sada pozivate narod da uzme municiju i oruzije !!!!

Damir M.

Bas zato, Damire?!

Rat ne bi bio "onakav", tj. ne bi bilo onoliko ljudi ubijeno da su i Bosnjaci, kao i svi narodi svijeta, organizovali svoju odbranu.

Dr. Muhamed Borogovac

_____________________________________________________

2. SLUSAJTE BM RADIO POVODOM 7. GODISNJICE

MASAKRA U SREBRENICI

U povodu 7 godina od pada Srebrenice i stravicnog

pokolja Bosnjaka ove "zasticene zone" , BM Radio

je pripremio posebnu emisiju .

Osvrt na tragicne dogadaje kao i izjave prezivjelih srebrenicanki bicete u prilici poslusati na talasima BM radija u cetvrtak 11 Jula, od 13h.

Repriza emisije istu noc, od 21h 30minuta a za slusaoce koji prate nas program putem interneta reprizu emisije ce biti u prilici poslusati u 01h i 5 minuta po srednjoevropskom vremenu.

Molimo Vas da ukoliko ste u mogucnosti obavjestite sto veci broj korisnika vasih usluga i posjetitelja vase stranice da prati ovu emisiju putem interneta

http://www.bm.radio.ba/

www.bm.radio.ba

Dzenad Hodzic

__________________________________

3. GUSENJE BOSNE SE NASTAVLJA

autor: Enver Julardzija

U posljednja 2-3 mjeseca, bas pred kraj mandata gosp.

Wolfganga Petritscha, iz Bosne stizu sve alarmantnije vijesti.

Prvo, 27 marta ove godine potpisan je Sarajevski sporazum

u kojem Bosanski jezik gubi pravo da se zove svojim historiskim imenom. Preinacen u jezik Bosnjaka u manjem bih entitetu, RS, dok je u Federaciji i dalje pod nazivom Bosanski jezik, koji je u stvari dokaz postojnosti same Bosne kao drzave.

Nije se ni stisala citava furtutma, a vec je usljedio novi udarac, ali ovaj put zaista podmukao i moglo bi se u neku ruku reci i ocekivan. Radi se o tome da je Predsjednistvo dejtonske BiH izglasalo da se sredstva iz drzavnog budzeta ne izdvajaju za tuzbu protiv Srbije i Crne Gore koja je pokrenuta jos 1993 godine, zahvaljujuci uvazenom i provjerenom prijatelju Bosne i Herceovine gosp. Francis A. Boyle-u. -Ovo je zadnji ostatak drzave BiH .Sve institucije su unistene i tuzba je zadnja nada da se drzava spasi.- kaze Boyle Proces gusenja tuzbe je u stvari nastavak borbe i osporavanja i same drzave.

Ako se osvrnemo na susjedne zemlje (i lijevo i desno) njihov odnos prema Bosnjacima u vlastitim drzavama, sa drzavo-pravnog aspekta je porazavajuci. Na primjer, u Hrvatskom ustavu Bosnjaka nema ni pod razno, o jeziku da ne govorimo. Sto se tice Srbije, ona i dalje po politickom odnosu prema Bosni i Bosnjacima zivi u u doba Petra Petrovica Njegosa i nezaustavljivo vodi boj u istrazi poturica.

Zahvaljujuci njihovim istomisljenicima i slugama u Bosni, proces podjele Bosna i Hercegovine nije nikad ni prestajao, samo se malo usporio. Zar dovoljno ne govori samo prisustvo ratnih monstruma i zlikovaca koji se secu po zemlji. Kakav smo mi to konstitutivan narod u R. srpskoj ako ni jezik ne mozemo zvati onako kako mi hocemo? Gdje je pravo na povratak, na ukop itd .???

Zasto su Srbi protiv Tuzbe? Razlog je vrlo jednostavan . Tuzbom se ukida RS-ka, jer gosp.Boyle jos davne 1993. dva puta dokazao i odbranio tezu o nelegalnosti njenog postojanja na genocidnim osnovama. Sto se tice priznavanja RS u Dejtonu, odgovor je jos jednostavniji. Internacionalno pravo je iznad Dejtona i upravo njome (tuzbom) se dokazuje da je u Dejtonu prekrsen Internacionalni zakon.

Zasto je SDP protiv tuzbe?. To ne bi znao reci, izuzev da je SDP stranka ispod svakog moralnog principa. Mislim da ce naredni izbori pokazati koliko su u stvari bili konkretni u ispunjenju onoliko obecavanog i ocekivanog. Pitanje, koje mozda nema pokrica, je i to da li je mozda Krizanovic digao ruku predhodno se ne konsultujuci sa strankom - sto bi zaista bio presedan.

Pretpostavimo, sta ako ne daj Boze, tuzba otpadne i od mogucih 100 milijardi ne dobijemo nista. Sta Bosnjaci mogu ocekivati u buducnosti?? Jedino bolju povezanost sa ostacima familija u dijaspori i mogucnost slanja garantnih pisama kako bi izvukli zivu glavu od stardanja novog genocida.

Da li smo zaista svjesni ponovne golgote koja bi bila vrlo moguca. Zajednicko za svih 10 do sada klanja nad nama je svakako to sto niti za jedno niko nije bio kaznjen, bilo od nas, bilo od medunarodne zajednice po medjunarodnom pravu. Ako i ovaj zadnji genocid, koji je svakako najrazorniji i najsuroviji i najkrvolocniji, prode nekaznjeno, bit ce to samo signal za koljace koji po sumama i gorama ostre nozeve i kroje planove kakao da se koncentricni krugovi raseljavanja i ubijanja Bosnjaka konacno zatvore i privedu kraju.

Dijaspora, konkretno zadnji Bosnjacki kongres, izdao je deklaraciju gdje se u 7-oj tacci kaze: -Insistiramo od vlasti Bosne I Hercegovine na beskompromisnoj realizaciji tuzbe Bosne I Hercegovine za agresiju protiv SR Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), pred nadleznim sudom u Haagu i najenergicnije osudujmo svaki pokusaj odustajanja od tuzbe, odugovlacenja i relativiziranja odgovarajuceg sudskog postupka o tom predmetu Kristalno jasno. Samo ne daj Boze da to bude samo mrtvo slovo na papiru. Sta preduzeti da pomognemo. Jesmo li u stanju mi, u dijaspori, napraviti fond koji bi bio u sluzbi financiske pomoci za nastavak i, ako Bog da, privodenja kraju tuzbe protiv agresora, Srbije i Crne Gore.?! Da li je to nas dug prema domovini, kojeg cemo postaviti prije svakog licnog interesa, koji se cesto krio iza imena Bosna i sve sto je Bosansko?

Medutim, ima samo jedna mala dilema. Da li politicke strukture i organizacije u dijaspori imaju stvarnu potporu i podrsku Bosnjaka ??? Hoce li se pokazati da su organizacije napravljene da bi se zadovoljila politicka sujeta pojedinaca za vladanjem i vlascu, ili istinska potpora Bosni kao drzavi, i Bosnjackom narodu na citavom Balkanu.

Da li licimo vec sada, na jednu veliku hipnotisanu gomilu, koja iz daleka bespomocno promatra kako nam jedinu domovinu, Bosnu i Hercegovinu ruse i messetare po njoj velikosrpski i velikohrvatski nedovrseni projekti i domace neznalice i interesdije.?!

U jednom sam siguran, Bosna ce opstati, samo ne znam da li ce u njoj vise biti Bosnjaka, ako ovako nevoljno i nezainteresovano prilazimo rijesavanju vitanih nam problema. Neka nem je Bog na pomoci

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

7/15/2002

BOSNIAN CONGRESS USA

ONLINE NEWSLETTER

No. 231

________________________________________________________________

MAJOR BOSNIAN WEEKLY MAGAZINE ENDORSES PROFESSOR FRANCIS BOYLE

BREAKING NEWS!

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

July 15, 2002.

Bosnian weekly magazine "Ljiljan"(pronounced: lyeelyan, meaning: lily

flower, Bosnian state flower and heraldic coat of arms and flag symbol),

often associated with Bosnian Muslim readership and general Bosnian

Muslim majority establishment - cultural, academic, clerical, political,

popular and such - published the following article in its July 15, 2002.

issue in its political initiative section titled: PRESSING. The

appearance of the article in the magazine could be understood as a step

towards foreseeing and potentially satisfying the expectations of its

readership and, also, an act of encouragement, endorsement from the

wider section of Bosnian, particularly Bosnian Muslim, patriotic

activists, journalists, politicians, clergymen and other likely local

defenders of the victims of the war crimes and genocide.

Quote:

"Ljiljan" issue 495, July 15, 2002.

Title: WE ALREADY HAVE OUR LAWYER

Subtitle: PROFESSOR TRNKA DEPARTS, IS PROFESSOR FRANCIS BOYLE ARRIVING?

Professor Kasim Trnka, Ph.D., has unconditionally resigned from his post

of (Bosnian) liaison officer with International Court of Justice, Den

Hag, Netherlands (ICJ). Having to choose between his duties as a Judge

of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina and an uncertain

job of the liaison officer with ICJ, Prof. Trnka decided to have the

steady job. Anyhow, he must have seen what the current (Social

democratic) government is doing to the Lawsuit (Republic of Bosnia and

Herzegovina vs. Federal Republic of Yugoslavia, Serbia and Montenegro -

the case of aggression and genocide committed by FRY against citizens of

Republic of BiH) - so he could have concluded: if they are doing this

(harm) to the Lawsuit, what they could do to me?

The empty post today requires - very urgently - a new, top ranking

world-class professional for this lawsuit.

Fortunately, we do not have to invent hot running water. Such a man

could be available to us. Of course, we are looking here at Francis

Boyle, double doctorate holder in the realm of International Law,

Harvard graduate, university professor of International Law in Illinois.

Professor Boyle is a member of many distinguished American associations,

and, interestingly enough, performed legal services to the Palestinians

in the domain of establishment of the Palestinian state.

During 1993. Prof. Boyle accomplished a lion's share of the task given

to him, by winning twice in the lawsuit that the State of Bosnia and

Herzegovina filed against the FRY (Serbia and Montenegro), at the

International Court of Justice in Den Hag. This court is the highest

judicial institution of the United Nations, where disputes between

states are handled.

Bosnian Congress has been in touch with Prof. Boyle from the very

beginning, so that professor could receive information about the events

related to the Lawsuit. Another organization in North America, Congress

of Bosniacs of North America, which organizes Bosnian Muslim immigrant

community of USA and Canada, met this year and brought its final

document in which it clearly stated that the Lawsuit against FRY (Serbia

and Montenegro) must not be abandoned. Distinguished member of the

Canadian branch of that organization already agreed with the suggestion

that Professor Francis Boyle is an ideal representative of Bosnia and

Herzegovina. Numerous Bosnian Muslims of North America readily joined

this initiative, and already voiced their willingness to make necessary

financial contributions for engagement of Prof. Boyle in this Lawsuit.

We are awaiting the decision from the Government in Sarajevo.

__________________________________________________

PROF. BOYLE RESPONDED SHORTLY:

If nominated, I will serve.

Francis A.Boyle

Professor of International Law

Francis A. Boyle

Law Building

504 E. Pennsylvania Ave.

Champaign, IL 61820 USA

217-333-7954(voice)

217-244-1478(fax)

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. <mailto:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

_______________________________________________________

THE LAST CHANCE FOR JUSTICE IN BOSNIA

The price for "peace in Bosnia" brokered by Clinton administration before the 1996 elections was too high for Bosnians.

Against the principles of the INTERNATIONAL LAW,

one member of the UN, a victim of aggression, The Republic of Bosnia-Herzegovina, has been divided into two states. One of the states "Serbian Republic" has been created on the 49% of the Bosnian territory, ethnically cleansed by Serbs during the aggression. It meant that Milosevic's and Karadzic's war goals were successfully completed, i.e. war criminals were rewarded for the genocide and ethnic cleansing, instead of being punished. That was a very dangerous precedent in International Law. The Bosnian people pay the heaviest price.

Crucial shortcomings of Dayton Peace Accord.

Let us introduce some of the shortcomings of Dayton.

1. The Dayton Constitution discontinued the legal Constitution of The Republic of Bosnia-Herzegovina. The Dayton change of the Bosnian constitution was not done by legal means and procedures prescribed in the Bosnian constitution. The Bosnian constitution could be legally changed only if the Bosnian people voted for it, after a free discussion about the change. Instead, the Dayton Constitution was brought far away from Bosnia, in the Dayton military base, "behind the back of the people, because it is against the people", as Bosnians often say.

The Dayton Constitution was signed by Bosnian neighbors and aggressors, and corrupt Bosnian politicians and it divides a member of the UN under the pressure of aggression and genocide. As such, the Dayton accord is not valid according to the Vienna Convention about international treaties from 1969, article 53, even

though it was signed by the Bosnian President Izetbegovic. (There are many proofs that former Bosnian President Izetbegovic was a Serbian agent in Bosnia. He would be tried for high treason under the Constitution of the Republic Bosnia-Herzegovina, but he is safe according to the Dayton Constitution.)

2. In addition to that, Dayton is dysfunctional. The political model created in Dayton does not exist anywhere in the world, and it does not function at all in Bosnia.

Why? In short, Dayton Bosnia is divided in two states "Serbian Republic" and so called "Federation of Bosniaks and Croats", which is further divided into 10 ethnic "cantons" with enormous administration. Every entity, has a veto power that makes decision making impossible. That keeps Federation of Bosniaks and Croats paralyzed in both economic and legal systems, even now 7 years after Dayton was signed.

There is only one way to undo the injustice to Bosnia -- to win the Bosnian lawsuit against rump Yugoslavia for genocide. However, there are many problems here, even though the Bosnian case is very strong. The problems are generated by enormous pressure of Bosnian enemies from the Serbian side, including many corrupt officials in the Bosnian government. They are doing everything they can to kill the lawsuit.

Right now, the destiny of the lawsuit is in the hands of former communists Zlatko Lagumdjija, Kasim Trnka, and Serbian agents among the "Muslims" Haris Silajdjic and Alija Izetbegovic. Alija Izetbegovic, the former Bosnian president, the man who signed Dayton Treaty, and destroyed Republic of Bosnia-Herzegovina continues his work on the destruction of the country behind the scene.

He is the main obstacle to the lawsuit. Izetbegovic, the leader of the "Muslim" party launched, and Lagumdjija, the leader of Socialists (transformed Communists), accepted, the slogan: "The whole Serbian people is not responsible for genocide in Bosnia". The aim of the slogan was to establish a support among Bosnians to kill the lawsuit. The Bosnian patriots responded to them by the slogan: "The whole Serbian people cannot be responsible, but Serbian state can be and should be. That is why the International court of justice exists; to keep countries accountable for their deeds." )

F.Y.I. If they don't nominate Prof. Boyle as Bosnian agent at the International Court of Justice, then be aware that Bosnian enemies defeated Bosnian patriots in the Bosnia, and that the last chance for the justice in Bosnia has gone forever.

Dr. Muhamed Borogovac

Bosnian Congress USA

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

7/29/2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 232

1. Clanak iz "DANA": KASIM TRNKA

2. Clanak iz "Ljiljana": MI IMAMO NASEGA ADVOKATA

3. Pr. Boyle: AKO ME NOMINUJETE, JA CU SLUZITI

4. Clanak iz Waltera: KOLIKO CE AMERIKANCI OSTATI U BOSNI I HERCEGOVINI?

5. IMA LI NEKO IDEJU ZA KOGA DA GLASAMO?

6. Promocija knjige Dr. Borogovca u Tuzli

7. KOJA JE FREKVENCIJA SATELITSKE TV BiH?

___________________________________________________

1. KASIM TRNKA

Na vijest da je Kasim Trnka dao ostavku na poziciju Agenta Bosna i Hercegovine na Intrnacionalnom sudu pravde u Hagu, te da je time svjesno nanio novi udarac Tuzbi BiH protiv Jugoislavije za genocid, oglasile su se sve BiH novine. Prenosimo komentar iz nedjeljnika "DANI" objavljen u posljednjem broju u rubrici "BAROMETAR" :

KASIM TRNKA

BiH je ostala bez agenta u tuzbi protiv Jugoslavije pred Medjunarodnim sudom pravde u Hagu jer je Kasim Trnka podnio ostavku na ovu poziciju.

Nakon silne prasine podignute oko (ne)usvajanja drzavnog proracuna zbog problema finansiranja ove tuzbe, ispostavilo se da je Trnkina ostavka prirodni nastavak blamaze koja vec sada dovodi u pitanje najvazniji sudski proces za BiH. Odlazak omiljenog Izetbegovicevog "pravnog eksperta" u hladovinu Ustavnog suda ne samo da razotkriva svo licemjerje lidera SDA kojima je spor oko finansiranja tuzbe bio izvrstan povod da opale iz svih oruzja po aktuelnoj vlasti jer su joj pare bile prece od nastavka procesa protiv agresorske drzave. Trnkine bolesne ambicije, koje je Izetbegovic lijecio ambasadorskim i inim savjetnickim funkcijama, pozicija "drzavnog advokata" pred Medjunarodnim sudom pravde zadovoljavala je samo dok se na njoj moglo lijepo hajrovati i usput graditi karijera. Neizvjesnost dalje sudbine tuzbe za Trnku nije bio motiv da se pokusa izboriti za njen adekvatan tretman. Naprotiv, epilog rasprave o placanju tuzbe u Haagu on je shvatio kao signal da valja bjezati, po cijenu daljeg usporavanja ovog preko svake mjere dugog procesa. Izgovor da, svakako, po sili zakona predstavljanje drzave prelazi u nadleznost pravobranioca BiH, samo je blef kojim zeli izbjeci kljucno pitanje: otkud taj do srzi ispolitizirani i ideologijom jedne stranke instrumentalizirani pravnik na funkciji sudije Ustavnog suda BiH? _____________________________________________________

2.

"Online glasnik Bosanskog kongresa" u izdanju na Engleskom jeziku je prenio clanak o Trnikoj ostavci iz "Ljiljana" pod naslovom "MI VEC IMAMO NASEGA ADVOKATA" u kojem "Ljiljan" trazi da se Prof Boyle imenuje za naseg advokata umjesto Kasima Trnke. Prevod na Engleski je uradio Sven Rustempasic.

Slijedi izvod iz "Online glasnika" za Englesko govorno podrucje o temi Trnkine ostavke. Zatim slijedi autenticna Boyleova izjava na Engleskom da prihvata da bude advokat Bosne i Hercegovine ako mu se to ponudi.

BREAKING NEWS!

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

July 15, 2002.

MAJOR BOSNIAN WEEKLY MAGAZINE ENDORSES PROFESSOR FRANCIS BOYLE

Bosnian weekly magazine "Ljiljan"(pronounced: lyeelyan, meaning: lily flower, Bosnian state flower and heraldic coat of arms and flag symbol), often associated with Bosnian Muslim readership and general Bosnian Muslim majority establishment - cultural, academic, clerical, political, popular and such - published the following article in its July 15, 2002. issue in its political initiative section titled: PRESSING. The appearance of the article in the magazine could be understood as a step towards foreseeing and potentially satisfying the expectations of its readership and, also, an act of encouragement, endorsement from the wider section of Bosnian, particularly Bosnian Muslim, patriotic activists, journalists, politicians, clergymen and other likely local defenders of the victims of the war crimes and genocide.

Quote:

"Ljiljan" issue 495, July 15, 2002.

Title: WE ALREADY HAVE OUR LAWYER

Subtitle: PROFESSOR TRNKA DEPARTS, IS PROFESSOR FRANCIS BOYLE ARRIVING?

Professor Kasim Trnka, Ph.D., has unconditionally resigned from his post of (Bosnian) liaison officer with International Court of Justice, Den Hag, Netherlands (ICJ). Having to choose between his duties as a Judge of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina and an uncertain job of the liaison officer with ICJ, Prof. Trnka decided to have the steady job. Anyhow, he must have seen what the current (Social

democratic) government is doing to the Lawsuit (Republic of Bosnia and Herzegovina vs. Federal Republic of Yugoslavia, Serbia and Montenegro - the case of aggression and genocide committed by FRY against citizens of Republic of BiH) - so he could have concluded: if they are doing this

(harm) to the Lawsuit, what they could do to me?

The empty post today requires - very urgently - a new, top ranking world-class professional for this lawsuit.

Fortunately, we do not have to invent hot running water. Such a man could be available to us. Of course, we are looking here at Francis Boyle, double doctorate holder in the realm of International Law, Harvard graduate, university professor of International Law in Illinois. Professor Boyle is a member of many distinguished American associations, and, interestingly enough, performed legal services to the Palestinians in the domain of establishment of the Palestinian state.

During 1993. Prof. Boyle accomplished a lion's share of the task given to him, by winning twice in the lawsuit that the State of Bosnia and Herzegovina filed against the FRY (Serbia and Montenegro), at the International Court of Justice in Den Hag. This court is the highest judicial institution of the United Nations, where disputes between states are handled.

Bosnian Congress has been in touch with Prof. Boyle from the very beginning, so that professor could receive information about the events related to the Lawsuit. Another organization in North America, Congress of Bosniacs of North America, which organizes Bosnian Muslim immigrant community of USA and Canada, met this year and brought its final document in which it clearly stated that the Lawsuit against FRY (Serbia and Montenegro) must not be abandoned. Distinguished member of the Canadian branch of that organization already agreed with the suggestion that Professor Francis Boyle is an ideal representative of Bosnia and Herzegovina. Numerous Bosnian Muslims of North America readily joined this initiative, and already voiced their willingness to make necessary financial contributions for engagement of Prof. Boyle in this Lawsuit. We are awaiting the decision from the Government in Sarajevo.

__________________________________________________

3. PROF. BOYLE RESPONDED SHORTLY:

IF NOMINATED, I WILL SERVE.

Francis A.Boyle

Professor of International Law

Francis A. Boyle

Law Building

504 E. Pennsylvania Ave.

Champaign, IL 61820 USA

217-333-7954(voice)

217-244-1478(fax)

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. <mailto:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

_______________________________________________________

4. KOLIKO CE AMERIKANCI OSTATI U BOSNI I HERCEGOVINI?

Povodom produzetka americke misije u BiH za 1 godinu dana javlja se iz Bostona Dr. Muhamed Borogovac

Osnivanje svjestskog nadnacionalnog suda za pojedince je doista veliki zaokret u svjetskom pravnom sistemu i tice se veoma mnogo Bosne i Hercegovine.

13 jula 2002. saznajemo da je Sasvjet sigurnosti Ujedinjenih nacija izglasao da Americki vojnici u mirovnim misijama sirom svijeta, ukljucujuci Bosnu i Hercegovinu, budu izuzeti od od krivicnog gonjenja na novoformiranom svjetskom "Sudu za zlocine protiv humanosti". Izuzece traje samo godinu dana, ali ce se za godinu ponovo pregovarati. Dakle ni Amerikanci ni Evropljani nisu odstupili od svojih principa, samo je konacna odluka odgodjena za godinu dana.

Buduci da se Amerikanci tako zestko suprotstavljaju formiranju toga suda i buduci da je formiranje pomenutog suda trenutno najvaznija stvar u svijetskoj politici, a tice se i Bosne i Hercegovine dozvolite da to malo bolje objasnimo.

Do sada je svijetski pravni sistem bio ustrojen na slijdeci nacin. Subjekti internacionalnog prava su bili jedino suverene drzave, a ne politicki pokreti u okviru neke drzave, niti narodi (etnicke grupe) u nekoj drzavi, niti pojedinci. Ideja je bila da je svaka drzava odgovorna za sudjenje svojim zlocincima, u skladu sa suverenim zakonima te drzave. Ukoliko neka drzava ne zeli da sudi svojim zlocincima svjetska zajednica joj uvodi razne vrste kazni (sankcija), dok se ta drzava (nacija) ne pokori i ne ispostuje rezolucije Savjeta Sigurnosti Ujedinjenih nacija. Primjer takvog slucaja je Libija koja nije htjela niti da sudi, niti da Skotskoj izruci "teroriste" osumnjicene za podmetanje bombe u avion koji je explodirao nad Lockerbijem u Skotskoj. Upravo ovih dana se Libiji skidaju ekonomske sankcije zato sto je prije izvjesnog vremena izrucila optuzene teroriste kojima je sudio Skotski sud po skotskim zakonima. Internacionalne sankcije se koriste i za druge vrste narusavanja internacionalnih zakona, najcesce zbog agresija jedne drzave na drugu. Sjetimo se npr. da su Ujedinjene nacije uvele ekonomske sankcije ostatku Jugoslavije, zbog agresije na BiH. Svima su nam poznate sankcije Iraku, prvo zbog agresije na Quvait, a zatim zato sto ne postuje ugovore u kojima se obavezao da ce se razoruzati i da ce dozvoliti kontrolu svoga naoruzanja itd. Sankcije se ukidaju onda kada se kaznjavana drzava povinuje i pocne postovati internacionalni zakon zbog kojeg su joj uvedene sankcije. Drugi nacin da se obustave sankcije nekoj drzavi agresoru je da se njena zrtva saglasi sa tim, tj. da se dogovori sa agresorom i potpise ugovor kojime se rjesava spor. Sjetimo se da su upravo na taj nacin, potpisivanjem Daytonskog ugovora, Alija Izetbegovic, Muhamed Sacirbegovic itd. skinuli sankcije Milosevicevoj Jugoslaviji.

Dakle, do sada su nacije (drzave) bile nadlezne za sudjenje svojim gradjanima, ili za njihovo izrucivanje drugim drzavama u kojima su doticni pocinili zlocine. Sad se to osnovno nacelo svjetskog pravnog sistema mijenja za 180 stepeni sa uvodjenjem svjetskog "Suda za zlocine protiv humanosti". Naime, sada, po prvi put u istoriji, formira se sud koji ima direktnu jurisdikciju nad pojedinim gradjanima u svim drzavama potpisnicama ugovora o formiranju Suda. Do sada su takvi, nadnacionalni sudovi za pojedince postojali u ogranicenom vremenu i sa ogranicenim mandatom. Rijec je o sudu za nacisticke zlocince u Nirnebergu, kao i o ad hoc sudovima za genocide na teritoriji bivse Jugoslavije i Ruande, koji i sada zasjedaju u Hagu.

Za mene je tragican dogadjaj formiranje jednog svjetskog nadnacionalnog suda za pojedince. To je prva institucija ozloglasene tzv. svjetske vlade. Zasto je to lose? Zato sto su mogucnosti zloupotreba ogromne. Uzmimo npr. jednu od drzava svijeta, bogatu naftom, u kojoj nedemokratski vlada neki marioneta zapada; Sheik, ili Emir ili Kralj. Zamislimo da se u toj drzavi pojavi oslobodilacki pokret i otpocne oslobodilacki rat protiv nedemokratskog rezima. Po dosadasnjem pravnom ustorjstvu svijeta, taj rat bi bio smatran gradajnskim ratom i "Ujedinjne nacije" ne bi imale pravo da se mijesaju na bilo cijoj strani. Nacije svijeta bi morale postovati novu vlast, ma kakva ona bila, dok god se ta nova vlada ne ogrijesti o druge drzave. Sjetimo se mnogobrojnih revolucija, ili vojnih udara, kojima je obarana jedna vlast i uspostavljana druga. Medjutim, sada, poslije formiranja svjetskog "Suda za zlocine protiv humanosti" moze se dogoditi da ce taj sud "iskopati" neki zlocin pocinjen od strane revolucionara, kakvih uvijek ima u svakom ratu, i podici optuznicu za ratne zlocine protiv lidera oslobodilackog pokreta. Tako revolucionarna vlast gubi bilo kakvu sansu na uspjeh, jer ce biti osudjena od jednog legalnog svjetsakog suda kao zlocinacka, sto ce omoguciti mijesanje Ujedinjenih nacija i spasavanje marionete u doticnoj drzavi. Dakle, svaki potencionalni buntovnik na svijetu ce razmisliti dva puta da li da krene u borbu za slobodu, jer ce znati da ce se zamjeriti "velikom bratu" (nas termin za onoga ko ce kontrolisati taj sud). To ce omoguciti eksploatatorima svijeta da cuvaju status qvo u svijetu i da porobljene narode lakse drze u ropstvu. Zar se upravo nesto slicno ne dogadja sa Seferom Halilovicem, Mehmedom Alagicem itd. komandantima Armije BiH kojima su "iskopani" i podmetnuti zlocini drugih (citaj Izetbegovicevih) ljudi, samo zato sto su patrioti koji su poceli otvoreno da se suprotstavljaju Daytonskom ustrojstvu BiH, Republici srpskoj itd. Zahvaljujuci Sudu u Hagu, "veliki brat" potpuno kontrolise Bosnjake. Bivsi komandanti Armije BiH se ne usude pisnuti protiv Daytona, jer ce im biti "napakovan Hag". Zato bosanskom scenom toliko dominiraju izdajnici, pa izgleda kao da nema casnog Bosnjaka u politici. I nema trenutno, jer su, ili ubijeni (Pozderac, Turajlic,

Ljubljankic...) ili su im napakovali Hag, ili neke afere iz vremena Izetbegoviceve vlasti, gdje su samim ucestvovanjem u toj lopovskoj vlasti nakupili oraha u dzepovima.

Postavlja se prirodno pitanje zasto se Bushova administracija plasi toga suda, kada ce vjerovatno upravo oni imati glavnu rijec u njemu? Odgovor je slijedci: Bushu je vazniji princip iza kojega stoje americki patrioti, a to je da je "suverenitet narodu dat od Boga". Ateista bi istu stvar definisao rijecima: "Suverenitet je prirodno pravo svakog naroda." Dakle, Bush ne zeli da izda svoje glasace, americke patriote, i poderdi Bogom dan suverenitet pod neke institucije i konvencije definisane od strane covjeka. Bush, kao politicki genije, sto on svakako jeste, ne zeli da ugrozi Bogom dano pravo ljudi da se bore za svoju slobodu, radi nekog kratkorocnog cilja, tj. da bi on lakse mogao mesetariti po drugim drzavama svijeta. Osim toga, Bush zna da niko ne moze predvidjeti buducnosti. Sta ako npr. buduci kontrolor suda, nazovimo ga "veliki brat" ne bude Americka administracija nego neka masonska loza, ili Zionisti, ili neka koalicija Evropljana i Rusa itd. Tada bi taj sud ugrozavao suverenitet Amerikanaca, a to se ne smije dogoditi. Bush zna da ako potpise ugovor o formiranju Suda, onda ga sve buduce generacije Amerikanaca moraju postovati. (Izetbegoviceva krilatica da "papir trpi sve", kojom se sugerise da se medjunarodni ugovori ne

moraju postovati, je prevara lansirana da bi mu tadasnji poslanici Skupstine Republike BiH dozvolili da potpise Dayton.)

Dakle, sigurno je da Bush nikada nece aminovati svjetski "Sud za zlocoine protiv humanosti" i da zato postoji velika mogucnost skorog odlaska Amerikanaca iz BiH, jer godina je kratko vrijeme, i Bosnjaci bi morali poceti misliti kako da sto spremnije docekaju taj dan. Ovo kazem zbog toga sto se bivsi i potencijalni agresori plase jedino Amerikanaca, i kada jednom Amerikanci odu, mogu se ocekivati ozbiljni politicki potresi u BiH.

__________________________________________

5.. IMA LI NEKO IDEJU ZA KOGA DA GLASAMO?

Ovo pismo, ako se tako moze nazvati, uputio bih svim prijateljima koji su se javljali u zadnjih recimo 2 mjeseca. U mnogim clancima i raspravama provlace se slicne misli manje ili vise osudjivanja bosnjackog rukovodstva u toku i poslije rata, a posebno uloge u srebrenickim dogadjajima. KolIko su te optuzbe prejake ili preslabe sigurno ce istorija pokazati. Medjutim mi nemamo vremena da cekamo istoriju da se ponovi. Mi nesto moramo raditi i to konkretno. Malo mi smeta uopstavanje stvari posebno ono "naredni izbori ce pokazati".Sta ce naredni izbori pokazati? Molim da mi neko ko ima neki odgovor kaze. Cak sam u nedoumici sta to treba da ocekujemo?. U skoro svim clancima placemo nad svojom sudbinom da smo prevareni od svakoga. od nasih Srbofila, od Medjunarodne zajednice, i da to, sto je jos gore, i dalje traje. Dobro, ja se slazem iskreno. Ali sta sad da to promjenimo? Molim vas ovo je diskusija. Evo Alija nevalja, Haris nevalja, Tihic nevalja, SDP nevalja, Lagumdzija izdajnik Avdic izdajnik, Tokic isti itd itd. Ja ne kazem da to nije tako. Sest zadnjih godina dalo je tome svoj pecat. I eto vidite njihove slike osim Alijine koji pomalo bocka sa strane opet ce se smjeskati sa izbornih plakata. Mi ce mo ovo, mi ce mo ono.Navali narode glasaj za nas. Ukrade ovaj onoliko miliona, onaj toliko itd.itd. navali narode da te jasemo dok ti m... ne otpadnu. E vidite sad smo na pravom pitanju: ZA KOGA DA MI BOSNJACI GLASAMO? Jednostavno pitanje tezak odgovor. Evo recimo meni naumpada da glsam za imena koja nikad ni cuo ni vidio. Mozda je to najbolje. Oni koje znamo su se pokazali. Ili, hajd necu ni za koga. Opet nevalja. Time indirektno glasam da onaj koga ne volim dobije vise. Znaci moras glasat. Hajd opet, ko kad konj vrse zito pa opetni. Za koga da glasam? itd. itd.Moj

prijedlog: posto je do izbora ostalo malo, ali ne toliko malo da Bosnjaci nebi mogli i trebali biti usmjereni predlazem da se kad se radi o nasoj buducnosti koncentrisemo malo: sta je to sto nam moze donijeti bolje? Valjda se iz 20 prijedloga nadje neki dobar da nas usmjeri. Mene progoni jedna

misao: zaboraviti licnosti glasati za ideje. Zasto? Licnosti su prolazne ideje su stalne. Koja ideja i koji program daje nama perspektivu? Pa jasno je da mi Bosnjaci nemamo program. Cak su ga i neki austrougarski guverneri Bosne imali vise od nas danas. Ja bih jos stosta imao reci ali prije nego kazem molim kritiku ovoga, molim ideje, misljenja, savjete, usmjeravanja. Mislim da se u narednih par mjeseci Bosanski kongres mora maksimalno na to koncentrisati. Hvala M.T "Bosanski kongres" <Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;; ____________________________________________________

6. PROMOCIJA KNJIGE U TUZLI

U cetvrtak, 1. Avgust, u 19:00 sati u univerzitetskoj biblioteci u Tuzli odrzati ce se promocija knjige Dr. Muhameda Borogovca "Rat u Bosni i Hercegovini: Politicki Aspekti". Univerzitetska biblioteka je u centru grada blizu Pravoslavne crkve. Dr. Borogovac ce biti prisutan. Srdacno se pozivaju svi zainteresovani gradjani.

Bosanski Kongres

___________________________________________________

7. KOJA JE FREKVENCIJA SATELITSKE TV BiH?

"BosanskI kongres"

Molim vas za jednu informaciju, ukoliko raspolazete sa njom ,a to je frekvencije satelit na kojima radi TV- BiH ( polarizacija vertikalna i horizontalna ). Bilo bi to korisno za sve gradjane BiH koji sada zive van svoje zemlje.

Zahvaljujem se unapred ispred sebe i mnogih nasih gradjana iz BiH koji nemogu pratiti satelitsku TV-BiH jer im nedostaje ova informacija.

Zelim vam puno uspijeha u vasem radu i srdacno pozdravljam

Nedzad Mulalic

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

11. Avgust 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 233

1. MA LJUDI JE LI TO MOGUCE!

2. UNISTIO SAM KARTOTEKU DA NE BI PALA CETNCIMA U RUKE

3. ODGOVOR NA PITANJE O SATELITSKOJ TV BiH

4. OTVORENO PISMO SILAJDJICU: NAPRIJED OBRAZA CRNA

5. IZVODI IZ INTERVJUA U WALTERU

6. ZEPA DANAS

7. PREDSTABLJAMO ORGANIZACIJU GRADJANA BIH IZ RIMA

8. NOVA AVIONSKA LINIJA: RIM - MOSTAR - SARAJEVO

__________________________________________________

1. MA LJUDI JE LI TO MOGUCE!

Prosle sedmice je Mirko Sarovic, kandidat SDS-a za Predsjednistvo BiH, dao slijedecu sokantnu izjavu za "Nezavisne novine", a istu prenio "Dnevni avaz"

25.07.t.g.:

"Moj stav je da Srbi u Ministarstvu inostranih poslova konacno treba da kreiraju spoljnu politiku Bosne i Hercegovine. Ovaj put isticem ozbiljnu namjeru da se u ovom mandatnom periodu konacno zavrsi sa tuzbom BiH protiv Savezne Republike Jugoslavije. Ova tuzba presudno utice na sporu normalizaciju odnosa ove dvije zemlje, uz to ne odrazava interes jednog konstitutivnog naroda u BiH, te sam uvjeren da cemo ovu tuzbu ubrzo i definitivno "sahraniti". Ova izjava pokazuje veoma zalosnu cinjenicu da u BiH jos nije prestala unutarnja agresija i da je to glavni razlog sto se mnogi izbjegli Bosanci i Hercegovci ne zele ili ne mogu da vrate u domovinu i sto je jos uvijek mnogi napustaju. Jos je zalosnije, da je samo jedna stranka (Stranka za BiH) ostro reagirala na ovu izjavu. Ma ljudi, je li to moguce da ce nam ovakvi politicari upravljati drzavom? Azra Jaganjac, Sarajevo

___________________________________________________

2. UNISTIO SAM KARTOTEKU DA NE BI PALA CETNCIMA U RUKE

Pismo "Dnevnom Avazu"

Postovana redakcijo Avaza,

vasa novina je 8. avgusta 2002 prenijela saopstenje SDA stranke iz Tuzle povodom promocije moje knjige "Rat u BiH - politicki aspekti" koja je odrzana u Tuzli 1. avgusta 2002. U tom saopstenju se kaze da sam ja, Muhamed Borogovac, pod misterioznim okolnostima nestao iz Tuzle tokom rata. Koga interesuje moze procitati u samoj knjizi pod kojim okolnostima sam ja napustio Tuzlu.

Osim toga, u pomenutom saopstenju SDA Tuzle kaze se da sam ja u Tuzli poznat kao covjek koji je zapalio arhivu SDA Tuzle na pocetku rata. U toj izjavi ima nesto istine. Medjutim, cijela istina je da sam ja unistio KARTOTEKU CLANOVA SDA Tuzle. Kao jedan od tadasnjih rukovodilaca SDA Tuzle i Patriotske lige Tuzle ja sam to ucinio jedino zato da ta kartoteka ne padne u ruke cetnicima. Svaki nas clan je imao karton sa osnovnim podacima, kao sto su njegovo ime, adresa, telefon, datum pristupanja stranci itd. Do tada su mnogi gradovi istocne Bosne vec bili okupirani od strane JNA i SDS-a. Kada je na red dosla Tuzla, iz centrale SDA ( citaj od Izetbegovica) smo dobili nalog da se sa SDS-om dogovorimo o podjeli Tuzle. Dakle, na pomolu je bio isti scenario kao i u Brckom gdje su Bosnjaci u dogovorima prevareni da napuste polozaje, da bi onda bili maskrirani. Plaseci se da ce i Tuzlu snaci ista sudbina, ja sam unistio kartoteku sa 10,000 imena najboljih sinova Tuzle koji su uoci rata masovno pristupali SDA nadajuci se da ce ih nase rukovodstvo organizovati u odbrani grada i domovine. Epilog je poznat. Tuzla se je odbranila zato sto gradonacelnik Selim Beslagic nije pristao da pregovara o podjeli Tuzle, nego je odlucio da se borimo za slobodu Tuzle.

Molim vas da objavite ovaj moj odgovor da bi vasi citaoci bili upoznati sa cijelom istinom u vezi sa "spaljivanjem arhive SDA Tuzle".

Pozdrav i Selam.

Dr. Muhamed Borogovac

_____________________________________________________-

3. ODGOVOR NA PITANJE O SATELITSKOJ TV BiH

Postovani gosp. Nedzade,

Emitovanje satelitskog programa nase TV je obustavljeno pohetkom marta 2002. Taj gest su uzrokovala najmanje dva razloga: nedostatak sredstava za placanje zakupa satelitskog kanala i promjena koncepta SAT programa- naime u takvom programu treba biti primarno zastupljen centralni program tj. PBS BiH , koji sada nosi naziv BHTV1. Posto je taj program u formiranju ne postoji dovoljno materijala tj. programa za cjelodnevno emitiranje. Pomenimo jos jedan argument u "odbranu" nepopularnog i za ljude u dijaspori neodbranjivog "delikta"- tj. obustavljanja SAT emitiranja a to je potreba promjene tehnologije tj. raniji SAT kanala je bio analogni( nagradno

pitanje: koji SAT TV kanal iz susjednih zemalja jos nije digitalan?- sto naravno implicira pitanje zar samo BiH nema SAT ?, pa ni digitalni- kanal) dok bi novi trebao biti digitalni. U PBS BiH su urapeni elaborat, projekat kako za digitaliziranu SAT stanicu tako i za zakup digitalnog SAT kanala. Kada bude obezbjedjeno finansiranje obje stavke-oprema( samo nas donacija moze vratiti u zivot) i SAT kanala(vijefe ministara-valjda) i kada stane na noge BHTV1 program startace i SAT OBS BiH program. Vas vise od finasijskih problema zanima kada se moze sve to desiti ( zatvoriti finansijska konstrukcija): ima naravno i tezih pitanja od ovog, ali ja cu ovdje samo dati subjektivnu procjenu. Ocekivani start PBS BIH SAT programa je pocetak 2003.

Srdacan pozdrav iz Sarajeva

Radomir Basic, PBS BiH

__________________________________________________________

4. OTVORENO PISMO SILAJDJICU

kandidatu za clana Predsjedniistva BiH

NAPRIJED, OBRAZA CRNA!.....

I, kao biber po pilavu, eto i vijesti o Tvojemu kandidiranju za clana Predsjednistva BiH! Ovo posljednje, ta Tvoja kandidatura, najvruci je ssamar svima zivima koji znaju kakav je i koliki Tvoj ucinak u bosanskoj tragediji, Daytonu, stvaranju Republike Srpske, unistenju Bosne, a ssamar je i onima pod zemljom, koji su naivno vjerujuci i Tebi, i Aliji, i vama slicnima, kako rata nece biti - docekali koljace nespremni, ostavljeni na milost katilima. Ti nas, Harise, zaista sve drzis maloumnicima kada si se drznuo istaci svoju kandidaturu za Predsjednistvo BiH. Jer, Harise, Ti si, kako napisa Lovrenovic, covjek podjele Bosne. Stoga mi i ne vidimo nacina na koji bi Ti sastavio Bosnu. Ti jedino dobro znas kako je rasturiti, pa k'o velis, ako se Vlasi i dosjete pa mi to kazu, mogao bih im uzvratiti: Jeste, i ja sam Bosnu rasturao, pa ako sam je raturao, ja najbolje znam kuda je pukla i kako cu je stastaviti! Ma, ne znas, Harise, ne znas! Ti samo znas obecavati, k'o i do sada, da ces je sastaviti, ali nikad nisi rekao kako. Hoces li sastaviti Bosnu koristeci svoje doktorsko znanje, politicku mudrost i vizionarstvo, diplomatsko umijece..., ili ces nas povesti u rat pa da izginemo coravo iduci za vama koji ste nas jednom vec unesrecili?! Kako ces ispuniti svoje obecanje da ces ostvariti cjelovitu drzavu Bosnu od Une do Drine i od Save do Mora, kad je ta drzava jos rastocenija od kako si Ti poceo davati ta lazna obecanja sudjelujuci u vlasti i u predratnim, i u ratnim i u poratnim godinama! Neces Ti Harise ni vratiti nas prognane u Bosnu, jer da si mislio o tome ne bi mi bili ni protjerani, a ne bi bilo ni Republike Srpske koja je najveca prepreka povratku. Ne samo da nisi znao vratiti nas koji smo davno (pro)otjerani, nego ne znas ni kako zaustaviti nesmanjeni odliv mladih strucnih ljudi. Oni ne bi danas ni sutra bjezali iz zemlje kada bi vjrovali da ces Ti i Tebi slicni pruziti im sansu da se, umjesto na Zapadu, dokazu u svojoj zemlji Bosni.. Nejma selameta u Bosni dok su na vlasti takvi kao sto si Ti, ljudi koji nikome ne polazu racuna za katastrofalne poteze koje su vukli! Sve sto si (o)davno obecavao, sve je to ispalo sarena laza, sve suprotno od obecanog. To sto si radio, bilo je i ostalo rastakanje bica Bosne ciji modus vivendi Ti jos nisi skontao. To sto Ti radis i kontas raditi nije to selamet kojeg su Ti puna usta, to je bilo i bice gazenje i ponizenje zrtve koja je u medjuvremenu, i Tvojim sevepom, ne samo izjednacena sa katilom, vec postala i - teroristom! U sto se uzdas u namjeri da postanes predsjedavajucim Predsjednistva Bosne? Uzdas li se u to da je blato politicke scene u BiH tako gusto i duboko te da je sastav kandidiranih plivaca u tom glibu tako jadan da bi se bas Ti mogao pokazati kao spasenje? Ko ce glasati za Tebe? Mrtvi Srebrenicani? Prezivjeli u Bosni ili van Bosne, koje si prevario po ko zna koji put,? Mladi, ta Tvoja "dobra japija"? Pa oni su, zaboravljeni i ostavljeni od takvih predstavnika svoje zemlje, vec postali svjesni i odgovorni gradjani drugih drzava kad vec nisu mogli u svojoj Bosni. Ti im, cujem, savjetujes da niposto ne uzimaju strana drzavljanstva, da ostanu vjerni Bosni. Ma nije Tebi do njihve sudbine, Tebi je samo do njihovih glasova! Mislis da su zaboravili da si ih i Ti prisilio da postanu strani drzavljani jer ih je i Tvoja politika odagnala od kucnog praga. K tomu, ne opires se ni djumruku kojeg im vlasti njihove rodjene zemlje Bosne udaraju kada hoce priviriti u nju! Da li se potajno nadas da ce za Te glasovati Srbi? S obzirom sta si sve ucinio za njihovu stvar, trebali bi Ti spomenik podici..., i zahvalni uzvratiti masovnim glasovanjem za Tvoj izbor za clana Predsjednistva BiH. Ta nisi li im dao exulsivno pravo na (c)etnicki cistu DRZAVU, drzavu koju u genocidnom ratune bi nikada ostvarili. Ni Hrvatima nisi bas bio na smetnji, ni u ratu, cak ni sada, kada je u pitanju revizija pljacke getoiziranog Aluminijuma. I njihovi glasovi, kalkuliras potajno, mogli bi pomoci da se dokopas najodgovornije, za Tebe najmekse i najunosnije fotelje. Uzdas se, da ce za Te glasati i mnogo Bosnjaka jer je historija vec oznacila njihov zaborav kao njihovog najveceg neprijatelja! Zbog svega recenost je i moguce da nas u buducnost pokusavaju voditi ljudi poput Tebe, ljudi koji su odgovorni za nasu tragicnu nedavnu proslost, tesku sadasnjost i neizvjesnu buducnost. ..... Ti si sve svoje znanje, mudrost, umijece, ugled, moc..., iskoristio u vlastititu korist, a na stetu BiH te njezinih naroda i gradjana! Nisi li Harise pogazio BiH Ustav? Nisi li dijelio Bosnu? Nisi li cetnicima prepisao pola Bosne davsi im exlusivno pravo vlasnistva nad zemljom za koju nikada nisu imali tapije, drzavu o kojoj su sanjali i u ime koje su toliko nevidjenog zla pocinili? Nisi li se zaduzivao pa zaboravljao vratiti? Nisi li umjesto sposobnih zaposljavao najblizu rodbinu brinuci se o njihovom obrazu vise nego nad sudbinom desetina hiljada Srebrenicana i milijuna ostalih Bosanaca? Nisi li obecavao, pa neispunjavao obecano? Ako bi smo Tebe slijedili to bi znacilo da smo isti kao i Ti i da se slazemo sa onim sto si do sada ucinio i da Ti dajemo odrijesene ruke za nastavak toga posla. Ne, ne daj Boze! Makar nas bila samo dvojica i makar izgledali kao onaj sto se borio sa vjetrenjacama! Ali, to ne znaci da smo izgubili nadu. Naprotiv! Znamo, sve je prolazno, pa i izrodi bosnjackog naroda i zemlje Bosne biti ce i proci ce! Sada ste jos u ofanzivi, djelujete kao ucestale vremenske nepogoda, kao strasna oluja koja ne prestaje vec vise od jedne decenije, ali ce i to minuti, ako Bog da. Jer, poslije svake oluje, nebo se razvedri i sve postaje cistije. I zemlja i zrak. To nije fraza, to je credo nas svih koji imamo pravo na nadu, na drukciju Bosnu od one koju si i Ti pravio i koju i dalje nudis. Ma koliko nam bilo tesko, imamo razloga za ponos jer se nikada necemo stidjeti! Za razliku od Tebe i takvih. Opstojnost takvih na bh-politickoj sceni je dokaz kako se od politike moze sasvim lijepo zivjeti, makar i sa bremenom proslosti kojeg bi se svaki normalan covjek morao stidjeti! Kao covjek podjele Bosne, kao kum Republike Srpske, kao nedgovoran i neozbiljan, a dobro placen i potkozen politicar, koji se sluzbeno prima dobru placu, ni za Bosnu i za njezine gradjane - da li si se ikad, onako, intimno, upitas sta bi na sve to rekao Tvoj rahmetli babo koji je bio predvodnik dzemata - uvazeni alim, hafiz i imam najpoznatije dzamije u Bosni? Da li ikada razmisljas je li njegova dusa mirna, ili je bihuzur zbog Tebe takvoga na ovome dunjaluku? Ali, ima i ona: "Radi robe sto hoces, ali neces dokle hoces!" Naprijed Harise obraza crna! Mi, potpisnici ovih redova necemo za Tobom!

Ibrahim HALILOVIC, slobodni novinar, Windsor, Canada

Bedrudin GUSIC, slobodni novinar, Malden, USA

______________________________________

5. IZVODI IZ INTERVJUA U WALTERU

Walter: U posljednje vrijeme je Lagumdjija izlozen zestokoj kritici sa svih strana, cak i iz redova njegove stranke. Imate li mu vi dodati nesto cega se drugi nisu sjetili?

BOROGOVAC: Kako da ne. Ovaj put cu se ograniciti na samo dvije stvari:

1) Guranje Zimske olimpijade na Palama (vjerovatno zbog supruge), i

2) Pokusaje ljudi iz njegovog ministarstva da uniste Tuzbu BiH za genocid protiv SRJ.

1) Vecina olimpijskih terena su na Palama, i to bi bila paljanska, a ne sarajevska olimpijada. Na ovaj nacin se simpatije svijeta za zrtvu rata, Sarajevo, nastoje ikoristiti da bi Pale dobile Olimpijadu. To bi bilo jos jedno, ovaj put inteernacionalno priznanje zlocinacke Republike srpske, i to onakve kakva je ona danas, sa svim nepravdama koje se cine nesrbima u njoj. Ucinicemo sve da Pale ne dobiju "Olimpijadu".

2) Kada je u pitanju odnos Lagumdjijinh ljudi prema Tuzbi za genocid naveo bih primjer Dr. Mirze Kusljugica, Ambasadora BiH u UN. On je gostovao nedavno u Bostonu povodom 10 godina od pocetka agresije na BiH. Tu je bilo i nekoliko istaknutih Amerikanaca prijatelja BiH. Istakao bih kao primjer Steven-a Walker-a, covjeka koji je dao ostavku u Clintonovoj vladi zato sto se nije slagao sa njenom "bosanskom politikom". Taj covjek je zbog pravde u Bosni i Hercegovini zrtvovao i svoju karijeru, sto vecini nasih politicara ne pada na pamet, nego uvijek zbog svoje dobrobiti zrtvuju interese drzave. Tim Americkim prijateljima Bosne i Hercegovine je Mirza Kusljugic, porucio da je "u redu sto se sudi pojedincima na sudu za ratne zlocince u Hagu, ali da se cijeli srpski narod ne moze osuditi", ocigledno aludirajuci na Tuzbu za genocid protiv Srbije. Ja bih ovom prilikom porucio Kusljugicu da se nece suditi cijelom srpskom narodu, nego srpskoj drzavi i da to nije nista nelogicno jer INTERNACIONALNI SUD PRAVDE u Hagu i postoji da bi se sudilo drzavama koje pocine agresiju, a ne pojedincima. Interesantno kako se SDP-ovci lako sllozise sa Izetbegovicevom mudrolijom kojom se pokusava ukinuti Tuzba za genocid, jedina preostala pravda Bosnjake.

Preostali dio intervjua Dr. Muhameda Borogovca mozete naci

u Walteru od 7. avgusta.

__________________________________________________

6. ZEPA

Uvod

Zepa, pojam ranije dobro poznat onima koji procitase pricu nobelovca I. Andrica Most na Zepi, ponovo se nakon legende o gradnji tog mosta u 16 vijeku, sire procula nesretnim ratnim dogadjajima u Bosni 90 tih godina. Junacki otpor tih slabo naoruzanih gorstaka, naseljenih u nepristupacnoj plodnoj zivopisnoj kotlini, u kojoj je po padinama, kao rojevi pcela, nacickano 18 sela, a podnozjem tece zapjenusana Zepa, usao je u ratne izvjestaje i hronike svih znacajnijih bjelosvjetskih glasila. Prica se, da i za vrijeme onoga rata, nijedna vojska nije se ohrabrila uci i suociti sa opasnoscu negostoprimstva. Pristupi u kotlinu sa dvije uske ceste, jedna od strane Rogatice a druga od Han Pijeska, lako su se mogli kontrolisati i sprijeciti da udje sve sto se krece, a posebno ako je vece od pjesaka.

Pocetkom rata u Bosni u junu 1992 jedna kolona srpske

vojske sa tenkom, oklopnim transporterom i vise kamiona pokusala je uci u ono sto je uvijek bilo zabranjeno. Posljedice su bile tragicne: vise od 60 poginulih a nepoznat broj ranjenih uz unistenje vozila bio je bilans tog pokusaja. Od tada pa do kraja jula 1995 vise nije bilo ozbiljnih pokusaja ulaska. Umjesto toga nastavljeno je stalno granatiranje sa daljine i unistavanje svega bez razlike u ovoj od strane UN zasticenoj enklavi, u koju se pored lokalnog bosnjackog stanovnistva slilo sve sto je bjezalo iz okolnih okupiranih podrucja Visegrada, Han Pijeska, Rogatice, Sokolca itd. ukupno blizu 4000 dusa.

Tako se za 3 godine rata ovaj plodan vocarski kraj pretvori, sto od baruta, sto od neodrzavanja, u divlju sumu ranjenu, razvaljenu i napadnutu bolestima. Nesto hrane od UN sto je propustano, nesto struje koju su vrijedni gorstaci proizvodili na Zepi malim improvizovanim centralama, nesto municije i oruzja koje je stizalo samo njima poznatim stazama i bogazama ili otimano od neprijatelja, odrzalo ih je do kraja jula 95.

Kada je poslije pada i tragedije Srebrenice iz ove enklave po sporazumu evakuisano civilno stanovnistvo pod nadzorom UN, a vojska se probila tajnim puteljcima i vododerinama uz vrlo malo zrtava prema Kladnju, usla je srpska vojska i u opustjeloj enklavi popalila i minirala sve sto je bilo plod vjekovnog ljudskog rada. Nestalo je sve osim mosta koji je valjda svojom impresivnoscu zaustavio i osvajace. Tada je u Zepi za narednih skoro 5 godina zavladao mrtvi mir bez igdje ikoga osim divljih zivotinja.

Povratak i obnova

Negdje pocetkom aprila 2000, oko 50 Zepljaka odlucilo

je da se vrati i izvidi mogucnosti opstanka. Ovo se odmah proculo i prvi je priskocio u pomoc UNHCR donacijom satora i hrane. Slijedili su njemacki bataljon SFOR-a donacijom sredstava za obnovu 40 kuca i holandska organizacija DRA takodje donacijom sredstava za 40 kuca, skolu, ambulantu, dva traktora i Jeep. Americka agencija za medjunarodni razvoj (USAID) obezbjedila je sredstva za obnovu potpuno unistene elektro energetske mreze u podrucjima povratka. Vec pocetkom maja 2000 u Zepi je boravilo oko 200 povratnika od predratnih oko 3000 stanovnika. Naravno, ovisili su od pomoci u hrani i drugim potrebstinama sto je stizalo od humanitarnih organizacija, rodjaka, prijatelja, posjetilaca itd. Zapocelo se od onoga sto je uvijek prvo: ciscenje rusevina i raskrcivanje puteva i rastinja.

Toplo junsko prijepodne. Krecemo iz Han Pijeska asfaltom 12 km. do odvojka uske makadamske ceste za Zepu. Mi smo prethodnica za sagledavanje rjesenja za dovod struje. Ulazimo, sve zaraslo. Pratimo tragove par vozila koja su prosla. Kao i svugdje treba biti oprezan radi mina. Jeep stalno udara bocno u granje izraslo zbog visegodisnjeg neodrzavanja. Nakon par kilometara mala cistina i mramorni spomenik izradjen poslije rata sa oko 60 imena poginulih srpskih vojnika 1992. Malo dalje ispod puta prevrnut zahrdjao tenk JNA. Dublje u provaliji ostatci spaljenih kamiona. Mrtva tisina, covjeka malo podilazi jeza. Nakon 3-4 km. sa desne strane cistina i mali sator pored srusene kuce. Pored satora fijaker sporet. Stariji covjek i zena prilaze. Pitamo gdje smo? Kazu ovdje je bilo selo Purtici, oko 40 domacinstava. Ne vidi se nista cak ni rusevine, sve je zaraslo i podivljalo. Nakon oko sat voznje gledajuci usput porusena sela udjosmo u Zepu, centralno mjesto u dolini. Sve je sruseno. Veliki satori UNHCR i malo popravljen krov bivse ambulante, sve namjenjeno za kolektivni smjestaj. Skupilo se dosta Zepljaka. Pitamo ko je glavni, ko vodi spiskove, ko se brine o donacijama, ko uopste vodi evidencije. Kazu Hasib Omanovic je predsjednik udruzenja za povratak. Nalazimo ga, energican jak covjek srednjih godina. Vodi dosta pedantno spiskove povratnika, kuca za obnovu, kontaktira sa donatorima, stize na sve. Mi se predstavismo. Struja je magicna rijec svugdje. Lica se razvedrise. Vidimo sve starije osobe. Pitamo gdje je omladina? Kazu 5 godina je dug period. Vecinom su otisli u prekookeanske zemlje, a nesto se snaslo po Sarajevu, Zenici Vratili bi se i oni rado, ali nema posla. Od cega da se zivi? Mala djeca nema skole itd. Mi stariji vratit ce mo se svi nemamo kud, sad nas deloziraju po Sarajevu, Visokom, Zenici itd. Bit ce bolje kazemo. Vidjet ce mo se uskoro ponovo. .....

Epilog

28 novembar 2000, sve je spremno za pustanje u pogon prve faze obnovljene alektricne mreze. Americki ambasador Gosp. Tomas Miler uz prisustvo mase naroda, direktora USAID, predstavnika izvodjaca, donatora i zvanicnika iz Elektrodistribucije R.S. svecano, poslije prigodnog govora, pokrece polugu u trafostanici i ulicna rasvjeta u Zepi je planula. Ambasador je odusevljen prirodom i ljudima sa kojima se rukuje i prica. Otisao je pjesice do mosta i divio mu se. Obecava da ce doci na proljece specijalno na teferic. U medjuvremenu se ubrzano zavrsavaju kuce i razvodi struja druge faze. Ide sporo nismo zadovoljni ali je teren tezak. Bojimo se snijega. Vrijeme srecom i dalje sluzi. Posljednja posjeta prije finalne inspekcije 25 januar 2001, jos malo i sve ce biti gotovo.

Zepa opustila, mnogi otisli. Ostalo oko 80 povratnika da prezimi. Ostali, koji su imali negdje smjestaj, otisli jos bar jednu zimu provesti dok se situacija sa obnovom jos ne popravi. Kazu bice nas na proljece bar 700 ako Bog da, nema vise politickih prepreka samo da se nadju donatori, ni nama se ne sjedi u tudjem. Mrak nas hvata u sumi iznad Zepe. Dvije divlje svinje na cesti, valjda i one zadovoljne, pojavile se da nas isprate. Imace ih ko loviti.

M. Tufo

__________________________________________

7. PREDSTABLJAMO ORGANIZACIJU GRADJANA BIH IZ RIMA

Izvod iz posljednjeg Biltena Zajednice gradjana BiH iz Rima.

7 Pocetkom sestog mjeseca radili smo na pripremi Vanredne Skupstine Zajedice gradjana BiH u Rimu, a 16 juna je izvrsena njena realizacija. Izabran je glavni savjet u slijedecem sastavu: Luka Krilic, Azra Hrusto, Julija Krizanovic, Luci Zuvela, Ivan Uldrijan, Mustafa Cemalovic, Fatima Neimarlija, Jasmin Hasanbasic, Aleksandar Budisa i Sasa Lehpaner i Emir Voloder. Predsjednik BH Zajednice u Rimu za ovu godinu je Enisa Bukvic, sekretar Fatima Neimarlija, a blagajnik Julija Krizanovic. Izabrane su i komisije za sport, kulturu i aktivnosti zena. Tom prilikom napravljen je program rada, a sad je na nama svima da izvrsavamo vec prihvacene socijal - kulturne, informativne i sportske aktivnosti.

7 U medjuvremenu, cijeli mjesec juni pripremali smo ljetnu skolu za djecu porijeklom iz BiH koja zive na podrucju Regije Lazio. Kontaktirani su rodtelji, predstavljen Projekat Regiji Lazio s temom "Moji korijeni", koja je finacirala ovu inicijativu, i na kraju je identifikovana lokacija za realizaciju istog. Bila je to Opstina Picinisko, koja je smjestena u blizini Nazionalnog Parka Abruzo, na tromedji izmedju Regija Lazio, Kampanja i Abruzo. Edukativne aktivnosti sa 35 djece izvedene su u periodu od 15 do 30 jula. Edukatori su bili: Luci Zuvela, Azra Hrusto i Aleksandar Budisa. Radilo se na unapredjivanju maternjeg jezika, kulture i bosanskohercegovacke tradicije, zatim na obrazovanju i informisanju ove djece. Nastavnici su zajedno sa djecom i opstinskim operatorima pripremili djecije novine na bosanskom i italijanskom jeziku. Jedan dio novinarskog prostora ustupljen je za romske obicaje i kulturu s obzirom da je bilo prisutno 14 djece romske pripadnosti, koji zive u rimskim kampovima Tor di Cenci i Vicolo Savini, gdje je smjesten veci broj Roma koji poticu iz BiH. Ugostili smo i dvoje djece porijeklom iz Hrvatske te dvoje iz Albanije koji imaju crnogorsko porijeklo i imaju zelju da nauce nas jezik.

Edina Bukvic,

Predsjednik Zajednice

____________________________________________

8. NOVA AVIONSKA LINIJA: RIM - MOSTAR - SARAJEVO

Novi red letenja Air Bosna na relaciji Rome Mostar Sarajevo

Od 02 Aug Fokker 50 leti redovno sa Fiumicino Roma aerodroma.

Nadamo se da ce ovaj let omoguciti bolje veze iz cijeloga svijeta za BiH preko Rome Fiumicino aerodroma.

Letovi su u Srijedu Petak i Nedjelju u povoljna vremena

JA 320 Sarajevo Mostar 0745 0810 - Mostar Rome 0845 1015

JA 321 Rome Mostar 1115 1245 - Mostar Sarajevo 1310 1345

Salvatore Scardigno

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

8. septembar 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br 234

1. UVODNIK - PRESUDA U BOSTONU

2. NAVIJACI "ZELJE" I "SARAJEVA" SLOZNO BOJKOTOVALI UTAKMICU

3. NE TREBA NAM PODRSKA REPUBLIKE SRPSKE ZA TUZBU

4. VASU POSTU CU PROSLIJEDJIVATI DALJE

5. MOLIM DA MI NASTAVITE SLATI VASU POSTU

6. NAJVECA KAZNA IZDAJNICIMA CE BITI DA IH DENUNCIRAMO

7. PROGLAS KONGRESA BOSNJAKA SJEVERNE AMERIKE

________________________________________________________

1. UVODNIK BROJA

- Presuda protiv Izetbegovica u Bostonu;

- Silajdjic

Najznacajniji dogadjaj od posljednjeg izdanja "Online glasnika Bosanskog kongresa" je svakako presuda suda u Bostonu, Massachussetts, USA da je "Alija Izetbegovic nezakonito otudjio $850,000.00" od nekadasnjeg logisticara Armije BiH Muradifa Pajta, zvanog "Mrak", kji danas zivi u Bostonu.

Svako ko zivi u USA zna da su Americki sudovi zaista profesionalni i nezavisni, te da nikada ne bi donijeli takvu presudu da nemaju neupitne dokaze o pomenutom krivicnom djelu. Dakle, to nisu vise price ni nagadjanja da je Alija Izetbegovic, koji je, ne zaboravimo, pravnik i bivsi predjednik jedne drzave!? ukrao gotovo milion dolara; to je sada dokazana cinjenica. Osim toga, svi znamo da je to novac kojeg su prijatelji Republike BiH dali drzavi BiH da bi se zastitila od agresije, tj. pokradene pare pripadaju narodu Bosne i Hercegovine, a ne ni Izetbegovicu ni Pajtu. Ta cinjenica cini Izetbegovicev zlocin jos gorim - licno bogacenje Izetbegovica Alije i Bakira, na racun bosanske sirotinje, najvecih zrtava rata.

Slucajno!? u isto vrijeme Alija Izetbegovic daje svoj intervju za magazin "Sabah-Bosna" koji izlazi u New Yorku i kojega finacira Izetbegovicev specijalni izaslanik u USA Nedzib Sacirbegovic, otac Muhameda Sacirnegovica o kojem ce biti rijeci nesto kasnije. Bosnjaci u USA, barem mi koje interesuje politika, pohitali smo da procitamo "Sabah", da vidimo sta ima Alija reci o kradji $850,000.00. Kad ono u tom narucenom intervjuu Izetbegovic uopste ne spominje tuzbu na bostonskom sudu. On ju u stvari svjesno ignorise, da bi naivni Bosnjaci pomislili da je to nesto sasvim nebitno. To je ona dobro poznata Izetbegoviceva taktika, koju je General Sefer Halilovic okarakterisao rijecima: "Izetbegovic se brani sutnjom." Izetbegovic zna da je sa Bosnjacima najbolja taktika pustiti da se prasina slegne i da se sve zaboravi. On nikada nije demantovao mnogobrojne optuzbe da je pocinio veleizdaju Republike BiH i da je izdao predsjednicku zakletve itd. itd. On zna da smo mi Bosnjaci takav narod, da nam tu spacijalnu politiku izbjegavanja odgovornosti moze provoditi koliko mu drago.

Medjutim, imam posebno zadovoljstvo da ga upoznam da ta poltika ne pali na duge staze. Nema vise nikakve sumnje da je Alija Izetbegovic omrznut i prezren, i da se njegov ugled svaki dan ubrzano srozava, i da ce zasigurno u istoriju uci kao najgori zlocinac, covjek koji je toliko zla nanio natrodu koji mu je slijepo vjerovao. Ako zelite da se uvjerite koliko je Izetbegovicev ugled nisko pao medju Bosnjacima, procitajte bilo koju ozbiljniju BiH novinu, i naci cete samo prezir za Izetbegovica. Izetbegovic je postao jedinica mjere, kada Bosnjaci hoce nekoga da ponize. Npr, kada hoce da ponize Lagumdjiju, u Walteru kazu da mu je Izetbegovic mentor. Ili, npr. kada hoce da ocrni Muradifa Pajta, zvanog "Mrak" u clanku "Alijin Mrak" Senad Pecanin u Danima od 30 avdusta 2002. komantarise presudu da je Izetbegovic pokrao $850,000.00 i kaze u zakljucku: "Uvjeren sam da je Izetbegovic zbog svih svojih mrakova medju logisticarima to i zasluzio. Jedino nikako ne mogu da razlucim da li bi mi vise bilo zao da Alija ne plati "dug", ili da "Mrak" dobije pare."

Prilikom mog nedavnog boravka u BiH od mnogih ljudi sam dobio priznanje da je upravo Bosanski kongres "naceo Izetbegovica", da smo mu upravo mi "skinuli pozlatu" i da je zahvaljujuci i nasem radu Izetbegovicev lazni sjaj iskrenog muslimana i patriote poceo ubrzano da tamni. Ovom prilikom obecavamo da necemo stati dok posao ne obavimo do kraja, i to ne samo sa Izetbegovicem, nego i sa Lagumdjijom, Silajdjicem, Avdicem i svim ostalim koji izdadose nasu domovinu bilo zbog njihovog surogatnog Srpstva, bilo zbog svoje licne koristi i promocije.

Dozvolite ovdje jos jednu digresiju. Clanak Senada Pecanina "Alijin Mrak" bi trebao uci u svaku antologiju BiH knjizevnosti kao izuzetno uspjesno literarno djelo. Sada ne govorim o politici nego o literaturi. Karakterizacija Mrakove licnosti je izvanredna. Posebnu literarnu snagu toj pripovjetci daje cinjenica sto je tu opisan jedan tipican bosnjacki malogradjanki mentalitet, bosnjacka pokondirena tikva.

Drugu znacajnu vijest smo saznali od Seada Avdica u intervjuu u Walteru br. 58, od 7 avgusta 2002. Na pitanje novinarki Waltera koje

glasi:

"Zasto niko iz SDP-a, ni Vi, a da ne govoriomo o Zlatku Lagumdjiji, ministru vanjskih poslova koji je direktno nadlezan, nije pokrenuo akciju koja bi za cilj imala krivicnu odgovornost Muhameda Sacirbegovica?

Avdic odgovara rijecima: "Revizor je ustanovio evidentne propuste u poslovanju pojedinih misija, kao sto je Misija u New Yorku pod vodjstvom gosp. Sacirbegovica. Bilo je apsolutno nuzno da nakon toga federalni tuzilac pokrene krivicnu odgovornost. Zasto to nije uradjeno ne znam."

Ja znam: U pitanju je srpska veza, burazeru. Panic, Sacirbegovici, Izetbegovici, Svilanovic, Lagumdjija, sve je to igraci jednog tima. U njihovim grudima slozno bije srce za otadzbinu, veliku Srbiju. Zato su Izetbegovici i Lagumdjija upregnuli svoj uticaj u BiH da zaustave tuzilastvo i spasu Sacirbegovica.

Posebna prica BiH predizborne scene je Haris Silajdjic, i svakako zasluzuje nekoliko rijeci.

Nedavno je Nijaz Durakovic u intervjuu Danima svjedocio da je najvatreniji pobornik osnivanja Republike srpske bio upravo Silajdjic, da je cak i lagao da bi iznudio pristanak ostalih da se ukine BiH i osnuje RS. Evo jednog Durakovicevog citata iz tog istorijskog intervjua u "Danima":

"Onda mi je Silajdjic dao jedan papir na engleskom, u nekih

10 tacaka. Naslov: State of BiH, a vec treca tacka Republic

of Srpska?! Šta je ovo sad? Brzo sam to pogledao, vidim: ukida se fakticki drzava BiH i formira se RS. Ja sam pitao: "Jeste li poludjeli? Prvo, cinite protuustavno djelo, jer nema niko pravo, ama bas niko, da ukida medjunarodno priznatu drzavu pod nazivom RBiH. I dokle davati te koncesije?" Obrazlozenje je bilo da se to mora uciniti, da to traze Amerikanci, a poslije se ispostavilo da to Amerikanci nikada nisu ni trazili.

DANI: Cije je to bilo obrazlozenje?

DURAKOVI?: Silajdzic je najvise bio zagrijan za tu ideju..." Kraj citata.

U tom istom intervjuu Durakovic optuzuje Silajdjica da je upravo on odigrao kljucnu ulogu u formiranjua Reoublike srpske, te da je izigrao i odluku ustavnog suda o konstitutivnosti naroda u RS, "mada je mu je izborna platforma bila da ce traziti cak reviziju Daytona" itd. Neposredno poslije toga intervjua, Siladjic "velikodusno" stavlja Durakovica na celo izborne liste svoje partije. I najvecim naivcinama je jasno da Silajdjic kupuje Durakovicevu sutnju. Sad je jasno i zasto. Naime, danas je Lagumdjija potrosen kao lider Bosnjaka. On je kompromitovan kao covjek koji je sve sto je mogao odradio za Srbe, pocev od Izbornog zakona, preko unistenja TV BiH, unistenja Poste, davanja drzavnosti entitetima, izigravanja odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda itd. itd. Pri svemu tome, njegov partner iz Alijanse, Silajdjic ponasao se neupadljivo. Mada to nista ne bi moglo biti odradjeno bez Silajdjica, kao jednog od lidera Alijanse, ipak je iz svega samo Lagumdjija izasao potpuno ukaljan, a Silajdjic dosta cist za neupucene. To je isti onaj recepat po kojem je Izetbegovic pokupio svu krivicu za veleizdaju u Daytonu, a znamo da je Silajdjic jednako kriv.

Uglavnom, sada je dosao red da Silajdjic preuzme veleizdajnicku lidersku stafetu. Istorija se ponavlja. Isto onako kako je "Avaz" okrenuo ledja potrosenom Aliji i protezirao svjezu izdajnicu krv Lagumdjiju, na proslim izborima, tako sada okrece ledja potrosenom Lagumdjiji i protezira koliko toliko ocuvanog Silajdjica, dok i on ne odradi nekoliko projekata za Veliku Srbiju, i dok i njega Bosnjaci ne prokuze itd., u nedogled.

Neko ce se upitati: "Kako to da se sa nama Bosnjacima tako lako manipulise?" Odgovor je slijedeci: Zato sto mi politiku shvatamo kao spletkarenje u cilju ostvarenja licne koristi, a ne kao patriotski zadatak u kojem se radi za dobrobit domovine. Zato nama nista ne znaci kada Silajdjic proda domovinu, ali nam mnogo znaci ako nama licno obeca neku pomoc ili polozaj ukoliko uzme vlast." Zbog takvog odnosa prema domovini postepeno postajemo drugi nomadski narod u svijetu, odmah iza Roma.

Prije nego sto zavrsim htio bih skrenuti paznju da ima veoma mnogo bosanskih patriota koje su gornji izdajnici na velika vrata izgurali iz politike, a koji se sada kroz manje, nedovoljno finacirane stranke pokusavaju vratiti na politicku scenu. Na primjer, nekadasnji branitelji Sarajeva su se organizovali u "Narodnu Bosnjacku Stranku" i istakli istinskog patriotu rezisera Bakira Tanovica za bosnjackog kandidata za predsjednistvo. Odlicno nastupa i kandidat za predsjednistvo iz Patriotske stranke Zlatar Emir.

Nazalost, ove stranke su nedovoljno finacirane, u nemilosti nasih okupatora, tako da su im sanse neznatne u poredjenja sa izdajnicima koji imaju punu podrsku tzv medjunarodne zajednice tj okupatora koje su nam Alija i Haris svojim potpisima doveli u BiH da cuvaju granice Republike srpske.

Na kraju spomenimo i jednu dobru vijest. Pocala je da radi komisija za sund, te su znatno prorjedjala gostovanja turbo-folk pevaljki iz Srabije. Nazalost i tu se nasao izdajnik, Kulenovic iz Studija 99 koji je doveo Pink televiziju u BiH.

Dr. Muhamed Borogovac

_______________________________________________________

2. NAVIJACI "ZELJE" I "SARAJEVA" SLOZNO BOJKOTOVALI UTAKMICU

Zelio bih da dam neku kracu analizu koja ce mozda doprinijeti boljem razumijevanju naseg stanja: Poslije poznate utakmice sa Jugoslavijom svi su se: stampa, TV, politicari, obicni svijet itd. pitali: Sta nam je ta utakmica trebala? Sad ja postavljam pitanje: Kako to da se niko prije utakmice nije sjetio da to pitanje postavi i da se utakmica sprijeci? A bilo je potpuno jasno svakome da je to utakmica velikog rizika i moguce bruke. To su izgleda jedino shvatili navijaci Zelje i Sarajeva koji su je kolektivno po uputama svojih predvodnika i po medjusobnom dogovoru bojkotovali iako su im ponudjene hrpe besplatnih ulaznica. Kako i nebi kad je medju njima hiljade onih koji su ovaj grad branili od cetnika. Evo sada ako neko nezna sta je vidjeno na utakmici:

- Ju igrac Mihajlovic, poznati cetnik, mahao je navijacima sa Pala sa uzdignuta tri prsta.

- Naravno morali smo saslusati i "Hej Slaveni"

- Nakon utakmice zapjenusani cetnicki navijaci umotani u zastave SDS urlali su u ekran federalne TV: "Federacijo ko te jebe moze srpska i bez tebe."

- Sva sreca na obliznjim grobljima Lav i Stadion oko 5 hiljda poginulih Sarajlija od cetnidkih granata nisu mogli cuti cetnicka urlanja. Mi bi se bar mogli stiditi (mi smo davno na pijetet zaboravili).

- PREDSJEDNIK VLADE BH Mikerevic na pitanje za koga je navijao rekao je da mu je Jugoslavija u srcu. Na kraju sta se pokazalo? To da u Bosni drzave nema. Za sve sto se dogodilo, a mnogi kazu da je to bio predizborni inzinjering, niti ce ko odgovarati niti ce biti smijenjen. Sve po obicaju. M. Tufo

____________________________________________________

3. NE TREBA NAM PODRSKA REPUBLIKE SRPSKE ZA TUZBU

Moje ime je Emir Berbic. Mislim da ostali podaci nisu vazni osim toga da sam vas istomisljenik u vecini vasih ideja i da sam spreman pomoci koliko je to maksimalno moguce.

Ovom prilikom bih molio ako mogu dobiti e-mail od gosp.

Dzemala Causevica.

Da li bi se mogli dobiti ziro racuni vase humanitarne organizacije gdje se mogu uplatiti sredstva za potporu tuzbi BiH protiv Jugoslvije, ili pak ziroracuni fonda Pravda za BiH. I da li ili neko od vasih aktivista zna zasto je gosp. Trnka dao ostavku na advokata BiH tima?

I mislim da ne bismo trebali siriti ideju da tuzba protiv Jugoslavije mora biti podrzana iz budzeta BiH. Jasno nam je svima da u ovom politickom okruzenju do toga nece doci. A nece doci niti u narednih 20, 30 ili 100 godina. Nazalost ni tada srpske glave zasigurno nece ohladiti. Samo pravi bosnjacki idiot i onaj koji nikada nije prosao njihove logore i zlodjela, i nikada prije i poslije rata nije imao sa njima kontakte moze tako misliti.

Po meni je kranje vrijeme da se prestane cekati jer docekati necemo. Od oktobra oni dobijaju dvije trecine u domu naroda. Od zakona o RVI do tuzbe protiv Jugoslavije sve ce biti stopirano. Cak sta vise mozemo samo dobiti zabranu da djelujemo na tome planu. Zato vas molim da poduzmete sve korake kako biste posli razvijati svijesnost kod bosnjaka sta bi za ovu drzavu znacila ta ratna odsteta i sta bi ona znacila za sve one kojih vise nema i njihove porodice. Mi moramo pripremiti promotivne materijale, letke, organizovati skupove za javnost na tu temu, predavanja... Po meni to je nas vitalni nacionalni interes. Ja i ljudi oko mene podrzat ce novcano takve

aktivnosti. Mi moramo imati plan gdje cemo aktivirati donatore, sponzore, istomisljenike i traziti novac. Mi nemamo vremena misliti na neuspjeh jer znate da smo u pravu. Ukoliko vas kongres nema nikakve konkretne planove po ovome pitanju, molim vas da me uputite na ljude koji iste imaju i zele da ih realiziraju.

Selam.

-------------------------------------------------

Vec smo ranije pisali da Bosanski kongres ne skuplja nikakve novce. Ako bi Tuzba dosla u ruke prof Boylea, mi bi vam dali broj racuna na kojeg bi se mogli slati prilozi. Nasi politicari unistavaju Tuzbu i ne zelimo da ljudi daju pare za nesto sto ce mozda propasti. Na taj nacin bi i Bosanski kongres, mimo svoje volje, ucestvovao u varanju Bosnjaka, a to mi zelimo izbjeci i zato ne skupljamo novce dok prof Boyle ne bude pozvan, ako ikada bude pozvan, da zastupa Tuzbu.

____________________________________________________

4. VASU POSTU CU PROSLIJEDJIVATI DALJE

Dragi nasi zemljaci,

drago mi je da ste me uvrstili u listu dijaspore i da sam putem mail u kontaktu sa vama i da mogu dobivati informacije o svemu novom koje cu ja

poslije da proslijedjujem svojim clanovima i udruzenju gdje sam uclanjena. Hocu reci da ja zivim u MalmÖ Svedska i imam kontakt sa vecom grupom nasih ljudi jer sam aktivna pri savezu zena Svedske i ja sam referent za regiju Jug. Meni bi bilo drago da ostanemo u kontktu i spremna sam na saradnju. S. F. Zenith gatan 11 21214 Malmö Svedska

_____________________________

5. MOLIM DA MI NASTAVITE SLATI VASU POSTU

Vrlo postovana gospodo!

Vec ca. 3 god. dobivam od Vas postu tj. glasnik Bosanskog kongresa. Iz nepoznatih razloga nedobivam vise. Istu sam svaki put proslijedio dalje na nekih petnaestak Adresa. Posto sam sam, a i svi ostali navikli i rado citaju glasnik Bosanskog kongresa ja Vas molIm u ime moje i svih ostalih da nam i dalje saljete na E-mail Adresu koja glasi  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Unaprijed se srdacno zahvaljujem, a Vama zelim sve najbolje i cestitam na uspjelom i kvalitetnom radu. Puno pozdrava

Mustafa Cavkic, München (D)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dornje dvije poruke pokazuju kako svako od vas sa malo truda moze siriti veze izmedju nas Bosanaca i Hercegovaca u inostranstvu. ____________________________________________________

6. NAJVECA KAZNA IZDAJNICIMA CE BITI DA IH DENUNCIRAMO

Hvala za lijep i poucan text i komentar o tome sta nam lopuze tipa Alije

,Harisa i drugih uradise i jos pokusavaju da urade umjesto da ih je prasina zaborava odavno prekrila.

Lukavi su to kameleoni, treba ih denuncirati i

zaboraviti kao politicki upotrebljive osobe. To ce im biti najveca kazna

poslije Alahove kazne.

Hamid Atikovic-tuzlak sa floride. Hvala.

______________________________________________________

7. PROGLAS KONGRESA BOSNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Postovani,

Pridruzite nam se u jednoj od najavaznijh akcija bosnjacke dijaspore. To je formiranje prvog bosnjackog bisnis kluba sjeverne amerike i usvajanje deklaracije o potrebi saradnje svih oblika bosnjackog organizovanja. Ovo je veliki trenutak i dogadjaj u bosnjackoj dijaspori sjeverne amerike kojima mi svi trebamo dati svoj doprinos. Od toga zavisi nasa sudbina. Ako smo organizovani mi se o sudbini brinemo. Ako nismo organizovani i jedinstveni prijeti nam nestanak. Budimo na visini zadatka i sami pravimo sebi buducnost.

S postovanjem,

Emir Ramic, profesor

Slijedi proglas

PO©TOVANI BO©NJACI I BO©NJAKINJE

KONGRES BO©NJAKA SJEVERNE AMERIKE I BO©NJAÈKI BISNIS CLUB SJEVERNE AMERIKE POZIVAJU VAS DA SE AKTIVNO UKLJUÆITE U DVIJE VELIKE AKCIJE KOJE IMAJU ZA CILJ EKONOMSKO , POLITIÈKO I KULTURNO JAÈANJE I POVEZIVANJE BO©NJAÈKE DIJASPORE ,TE UVEZIVANJE BO©NJAÈKE DIJASPORE I MATICE BiH..OBE AKCIJE SU BAZIRANE NA REZULTATIMA ISTRA®IVANJA O STANJU SVIJESTI I ORGANIZOVANOSTI BO©NJAÈKE DIJASPORE KOJEG JE INICIRAO I RADI NEZAVISNI ISTRA®IVAÆ PROFESOR EMIR RAMIÆ.

PRVA AKCIJA JE VEZANA ZA FORMIRANJE PRVOG BISNIS KLUBA BO©NJAKA SJEVERNE AMERIKE .CILEVI BO©NJAÈKOG BISNIS KLUBA SU,

1. EKONOMSKO POVEZIVANJE MALOG, SREDNJEG I VELIKOG BO©NJAÈKOG BISNISA U SAD I KANADI.

2. ORGANIZOVANJE AGENCIJE ZA RAZMJENU INFORMACIJA ZA POTREBE UVEZANOG BO©NJAÈKOG BISNISA, MEÐUSOBNA RAZMJENA RADNE SNAGE, SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA, ZAJEDNIÈKI MARKETING,ITD.

3. ORGANIZOVANJE ZADRUGE I DRUGIH FINACIJSKIH OBLIKA UVEZANOG BO©NJAÈKOG BISNISA, KOJI BI PRU®ALI FINACIJSKE USLUGE BO©NJACIMA, BO©NJAÈKOM BISNISU I SVIM DRUGIM ZAINTERESIRANIM LICIMA I ORGANIZACIJAMA.

4. ORGANIZOVANJE SEMINARA IZ OBLASTI BISNISA.

5. ISTRA®IVANJE TR®I©TA ZA POTREBE BISNISA.

6. ZAJEDNIÈKA ULAGANJA I ZAJEDNIÈKI ISTUPI NA SJAMOVIMA.

7. ORGANIZOVANJE PRVOG SAJMA BO©NJAÈKIH BISNISMENA SJEVERNE AMERIKE

8. ISPITIVANJE MOGUÆNOSTI ULAGANJA BO©NAÈKIH BISNISMENA SJEVERNE AMERIKE U BiH, RAD NA ANIMIRANJU BO©NJAÈKIH BISNISMENA ZA ULAGANJA U BOSNU.

9. POMAGANJE SVIM OBLICIMA BO©NJAÈKOG ORGANIZOVANJA A POSEBNO POMIÆ U OTVARANJU BOSANSKIH STUDIJA NA UNIVERYITETIMA U SAD I KANADI, ORGANIZOVANJU SPORTSKIH, NAUÈNIH I KULTURNIH AKADEMIJA, JAÈANJU INFORMATIVNIH GLASILA BO©NJAKA, TE JAÈANJU IZDAVAÈKE DJELATNOSTI IZ SVIH OBLIKA BO©NJAÈKOG STVARALA©TVA,BIBLIOGRAFIJA, HISTORIJA, KULTURA, DEMOGRAFIJA ITD.

10. IZRADA STUDIJE OPERSPEKTIVAMA I PRAVCIMA RAZVOJA BO©NJAÈKOG BISNISA SJEVERNE AMERIKE KOJA BI UKLJUÈIVALA KOMPLETNE INFORMACIJE O SVIM BISNISIMA BO©NJAKA U SAD I KANADI.

DRUGA AKCIJA JE VEZANA ZA POTPISIVANJE DEKLARACIJE O POTREBAMA SARADNJE SVIH OBLIKA ORGANIZOVANJA BO©NJAKA U SJEVERNOJ AMERICI.POTREBA ZA DEKLARACIJOM JE PROIZVOD VEÆ CITIRANOG ISTRA®IVANJA KOJE JE POKAZALO VELIKU PODVOJENOST BO©NJÈKOG BIÆA ©TO USLO®NJAVA PROCES TRANSFORMACIJE ORGANIZOVANOSTI BO©NJAÈKE DIJASPORE U VI©E, RAZVIJENIJE I JAÈE OBLIKE , BEZ KIJIH NEMA OPSTOJNOSTI BO©NJAÈKOG BIÆA NA OVIM PROSTORIMA.

KADA JE U PITANJU OPSTOJNOST BO©NJAÈKOG BIÆA RAVNOPRAVNO SE MORAJU TRETIRATI SVE KOMPONENTE TOGA BIÆA, VJERA NACIJA, KULTURA, HISTORIJA, TRADICIJA, UMJETNOST, NAUKA I CIVILIZACIJA UOP©TE.

BO©NJACI IMAJU DOVOLJNO ZAJEDNIÈKIH ELEMENATA ZA SARADNJUSVIH SVOJIH OBLIKA ORGANIZOVANJA.CILJ DEKLARACIJE JE DA ISTAKNE BA© TE ZAJEDNIÈKE ELEMENTE KOJI NAS SPAJAU, A NE ONE ELEMENTE KOJI MOGU BITI PREDMET SPORA I KOJE IMA SVAKA CIVILIZACIJA.

Zlatko Ridesic wrote:

> Postovanje,

>

> Je li vas mogu, ako je moguce zamoliti za predhodni broj GLASNIKA,

> znaci prije 21.og IX. Hvala lijepa.

>

> Sign up today for your Free E-mail at:  http://www.canoe.ca/CanoeMail

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

20 septembar 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br 235

1. I SIRENJE LAZNOG OPTIMIZMA JE IZDAJA

2. KORPUS DELIKT IZDAJE: IZETBEGOVICEVO PISMO BOYLEU

3. IZETBEGOVICEVI TELEFONI SU NAM MNOGO ZNACILI

4. OMRZNUTI KAO SDS

5. BOSANSKI KONGRES i "Bosnjacki Kongres"

6. BOSNJACI IZ SANDZAKA SU GINULI ZA BOSNU

7. NAPREDAK PROSLAVIO STOLJETNICU

8.SITUACIJA POVODOM KOSTUNICINE IZJAVE I PAVLOVE POSJETE

Citati tri clanka iz "Ozlobodjenja"

- KALINIC: KOSTUNICINA IZJAVA NE IZLAZI IZ OKVIRA DEJTONA

- ZOV MRTVACKE GLAVE

- NA MJESTU ZLOCINA

Zahvaljujemo se svima koji nam poslase priloge. Molimo da nam ubuduce

saljete priloge iskljucivo u text formatu, tj. ne u attashemnetu. Napominjemo

da mi ne objavljujemo umjetnicke esee nego samo politicke priloge.

_______________________________________________

1. I SIRENJE LAZNOG OPTIMIZMA JE IZDAJA

Osvrt na Izetbegivcev Intervju u "Sabahu"

Selam alejkum!

Nije prvi puta da se obracam Bosanskom kongresu izrazavajuci

svoju saglasnost sa actualnom tematikom ili ponekad ,

izrazavajuci svoj licni suprotan stav. Iako se uvijek nisam slagao

sa stavovima pojedinaca (lidera) « Bosanskog kongresa»

moram priznati da su Vasi stavovi GENERALNO i moji stavovi.

Ja punim srcem podrzavam sve one koji rade na

raskrinkavanju najvece IZDAJE u historiji Bosne i Bosnjaka,

tog mrskog i prokletog «Dejtonskog sporazuma»! Ja punim

srcem podrzavam sve one koji rade na raskrinkavanju

IZDAJNIKA koji kreirase i potpisase nasu laganu smrt zvanu Dejton!

To je, i ovaj put, direktan razlog moga javljanja Vama. Citajuci

intervju u Njujorskom Sabahu (napravljen sa bivsim prvim

Bosnjakom Alijom Izetbegovicem), nisam mogao a da ne

upitam sebe: « Kolika je odgovornost svih nas pred Bogom i

narodom ne pricati istinu u ovim sudbonosno teskim danima po

Bosnjacki narod? Kolika je odgovornost svakog Bosnjaka

pojedinacno, a kolika medijska u sirenju laznog optimizma i

izdajnicke rijeci? Sta sa ljudima koji poslije svega ne razumiju ( ili

nece zbog uskih licnih interesa da razumiju) Bosansku tragediju?

Da li su oni svijesni njihove, rekao bih svemirske,

odgovornosti u kreiranju Bosnjacke (ne)svijesti? Zar je moguce

da nas isto ne bole Srebrenica, Foca,Visegrad, Prijedor,Banja

Luka, Doboj... sve jame otvorene i neotvorene?? Ko moze i

radi cega braniti izdaju rodjenje zemlje, pisati o izdajnicima

( mako da su oni?!) kao o uspijesnim politicarima, a pritom

namijerno ignorisati njihov doprinos u okupiranju pola drzavne

teritorije (citaj kreiranje Dejtona)» ? Nije li zadnji vakat javno

nazvati takve lobiste dusmanima Bosnjackog naroda!

Sta sa takvim pojedincima ili grupama i koliko je «teska» njihova

dezinformacija? Svaka dezinformacija boli, a pogotovu ona

koja se odnosi ignorantno spram Bosnjacke agonije izazvane S-H

agresijom na nasu drzavu i nazalost potvdjene potpisivanjem

Dejtona , rukom nasih politicara (izdajnika)! Sve su to pitanja

koja traze svoj odgovor.To je jedan razlog vise zasto upirem oci

u Bosanski kongres, valjda jedino trezveno udruzenje Bosnjaka

meni poznato.Sa ovakvim stavom ja nazalost nisam naisao na

razumijevanje urednika iz Njujorkskog «Sabaha» i moj komentar

na spomenuti intervju nije prosao usko cenzurisanu

«moralno-politicku podobnost»?! Sta da osijeca covijek koji je

za svoju Domovinu dao SVE sem zivota i poslije svega nije

podoban da kaze ni ono sto ga boli?? Ausvic je objedinio

Jevreje, ali Srebrenica Bosnjake nije! Zasto? Razlog je

jednostavan:» «Patrioti» na paklice i ratnici» sa distance od

25 000 km, podrumasi i sitni hamali vlastitog ega, te usrane

sicardzije Bosnjacke duse nisu probali krv i muku «! A trebali

su...Jer i ja sam probao..kao i mnogi drugi..Tada bi ih Srebrenica

i Dejton bolili isto kao mene . U nedostatku municije sa dopunskim

punjenjemi ja tim fukarama objavljujem RAT rijecima ! Bujrum,

neka na megdan murtati izadju da vide sta je hazur pravi Bosnjak napravit'!!!

Allah emanet !

Ibro Suhopoljac

Sydney, Australia

--------------------------------------------------------------------

Reakciju gosp. Suhopoljca o Izetbegovicevom inervjuu u "Sabahu"

mozete naci na web stranici:

http://www.ferhadija.com

Preporucujemo vam da na istoj stranici potrazite i clanak gosp

Rustempasica "Danke Mudzahedin".

______________________________________________________

2. KORPUS DELIKT IZDAJE: IZETBEGOVICEVO PISMO BOYLEU

Da nasim ljudima prezentiramo znacaj i jacinu Tuzbe za Genocid, a svakako i

profesionalni odnos profesora Boylea prema tuzbi, a mozda i razlog zbog

koga je smijenjen od izdajnika Izetbegovica, saljem izvod iz knjige

profesora Boylea, "The Bosnian People charge Genocide". Na stranici

326 slijedi dio iz izlaganja na International Court of Justice, The Hague,

Year 1993, Public Sitting held on Thursday August 26. Zbog duzine iznijecu

samo odredjeni pasus na Angleskom.

....

But we belive that if the Court clarifies our rights under Article 1, then

the obligation will be undeniable for the other members of the United

Nations , and especialy of the Security Council, that they must act to

prevent genocide as required by Article 1. And , as I said before, I belive

it is the case today that twelve Members, at least, of the Security Council

are likewise Parties to the Genocide Convention. So we believe that a

clarification of our rights under these circumstances by the Court in

provisional measures would go a long way to help stop the genocide in Bosnia

and Herzegovina.

True, we are not asking for a final judgement, as Professor Rosenne said. If

you read through Application, you will see we have asked for monetary

damages. We all know that will be many years down the line, if we get there,

and Professor Rosenne kept insisting upon following the proper procedure,

filing the right document. Well, that is great, when you are there murdering

and killing the men, women and children on the other side and then you

insist on the proper procedure and say come back a yearfrom now. And then,

you know, we might look into your document. This is not what is happening.

We are being wiped out rights there in front of your eyes on TV, you can

read it in the pages of your newspapers, and we are asking this Court to do

something about it.

So again, I argue that we are not asking you to issue an order here that is

going to bind anyone except the Parties to this case which would be the case

under the Statute. But we are asking for clarification of our rights which

we can then use in the Security Council and the General Assembly and

elsewhere to prevent the crime of genocide against our people." (kraj citata)

Malo nakon ovoga slijedi pismo iz Predsjednistva Republike Bosne i

Hercegovine koje glasi:

Dear Prof. Boyle,

This is to inform you that you no longer have the authority to represent

the Republic of Bosnia and Hercegovina as Co-agent before the International

Court of Justice. We thank you for all your past efforts and would

appreciate your cooperation in the future. We may call upon your expertise

or even look forward to your appearance in the proceedings in the future

(assuming, of course, that you are of like mind).

We will forward a copy of this communication to the Registrar of the

International Court of Justice.

(Signed)Mr. Alija Izetbegovic

President of the Presidency

Selam, Mujo Chicago

-----------------------------------------------------------

Komentar: Iz gornjega obracanja Prof Boylea na Internacionalnom sudu

pravde u Hagu se jasno vidi da je najvaznija svrha Tuzbe za genocid

bila da se hitno zaustavi genocid, a da je osteta bila od drugorazrednog

znacaja. Zato je prof Boyle trazio hitan postupak i zato je u kratkom roku

imao dva rocista, na kojima je odnio pobjede. Zato je Prof. Boyle postao

smetnja velikosrpskom projektu, te je morao biti uklonjen.

Ako ima jos iko ko vjeruje da je Alija jetim koji ne zna sta radi neka

vidi njegovo gornje pismo kojim uklanja Boylea, bez ikakva obrazlozenja,

sa polozaja Agenta Republike BiH, mada je do tada Prof Boyle izvanredno

obavljao svoj posao.

_______________________________________________________

3. IZETBEGOVICEVI TELEFONI SU NAM MNOGO ZNACILI

Re: Presuda u Bostonu

Postovani,

nakon ovog broja vaseg e-oglasnika, sam odlucio da mi ovakva vrsta napisa ne

treba u inboxu, prvenstveno zbog uvodnika kojeg je napisao gosp. Borogovac u

kojem za gospodina Izetbegovica, na osnovu presude suda u SADu ( u odsustvu),

konstatuje da je ukrao taj novac, iako svi koji smo bili ovdje u BiH znamo

šta su tih nekoliko telefona znaèili našoj domovini u poèetku agresije.

Zalim da potpisnik ovog uvodnika ima ovakve predrasude.

Dakle molim vas da me skinete sa svoje mailing liste

Zahvaljujem,

Mirnes Kovaè

------------------------------------------------------------------------

Postovani gosp. Kovac,

jos ovaj broj Online glasnika ostavili smo vas na listi, buduci da

objavljujemo vase pismo i nas odgovor.

Vjerovatno se jos sjecate Izetbegoviceve izjave od prije nekoliko

godina, kada je govorio o svojim zalugama u odbrani BiH. Tada se

hvalio rijecima: "Nije bilo lako skuipiti 10,000,000,000 dolara."

(Deset milijardi dolara.) Na to se je javio Sefer Halilovic, sa

dokumentacijom iz koje se vidi da je Izetbegovic dao Armiji BiH,

samo nekoliko stotina hiljada dolara.

Gospodine, zar se niakada niste upitali zasto su se novci koje su

Bosni i Hercegovini dali prijatelji sirom svijeta nasli na privatnim

racunima Izetbegoviceve familije i prijatelja, tzv. "logisticara", a ne

u legalnim drzavnim kasama, sa neophodnim racunovodstvom

i blagajnicima i procedurama kakve imaju sve drzave u svijetu.

Ono sto je Izetbegovic uradio "privatizujuci" novce donirane

Republici BiH je apsolutni, u svijetu neprevazidjeni kriminal,

da drzavnik privatizuje drzavne fondove?!

Po vama bi mi sada trebali biti zahvalni zato sto je davao mrvice

Armiji BiH, da bi zamazao oci darovateljima.

Osim toga, sjetimo se da je on te novce koristio i za unistavanje

Republike Bosne i Hercegovine. Sjetite se da je Izetbegovic

odmah poslije Daytona iz svoga dzepa davao

novce da bi stisao bunt "Srebrenicanki", tacnije, gladnog i

nezadovoljnog naroda protjeranog iz Republike srpske.

Dajuci te novce Izetbegovic je stisavao nezadovoljstvo dok se

nisu obavili prvi izbori i na njima legalizovala Republika srpaka.

Kada je RS bila lagalizovana, onda su Izetbegovicevi policajci

izbacivali na ulicu te iste zene iz srpskih stanova, pozivajuci se na

tzv. Sarajevski sporazum potpisan od Izetbegovica. To dokazuje da

Izetbegovi nije davao te novce jer mu je bilo zao toga naroda,

nego samo zato da bi spasio izbore i legalizaciju Republike srpske.

Na kraju jedno pitanje: Kako je Izetbegovic u ratu mogao zaraditi

pare koje je dijelio narodu i kojima je kupovao mir do izbora?

Ako ne znate odgovor ja cu vam pomoci: Izetebgovic se obogatio

na nasoj bijedi i stradanju.

Dr. Muhamed Borogovac.

_______________________________________________________

4. OMRZNUTI KAO SDS

ZELIM VAM PUNO USPJEHA U DALJNJEM RADU

I PISANJU DOBRIH CLANAKA.

Alija Izetbegovic, Bicakcic, Muratovic itd. omrazeni su kao SDS.

SELAM REDAKCIJI.

NASTAVITE TAKO

Aziz Sehovic

________________________________________________________

5. BOSANSKI KONGRES i "Bosnjacki Kongres"

Jedna stvar koju sam primijetio prije nekoliko godina je pojava

"Bosnjackog Kongresa"

Prva stvar koju sam pomislio je:

" U Bosni su Muslimani, a tu je i Srpski musliman, izdajnik Alija

Izetbegovic, trojanski konj. U Bosni su razne stranke, a tu je

izdajnicka izmanipulisana Alijina SDA, trojanski konj.

Sve sto je patriotsko, ovi nasi cetnici naprave paralelen

izdajnicke organizacije i na neki nacin uspiju nasukati nase

ljude da njih podrze.

Postoji jedna istinska patriotska organizacija: BOSANSKI KONGRES. I

izgleda da je BOSANSKI KONGRES jedina nekoruptirana organizacija.

Da sam ja cetnicka snaga koja zeli da unisti BOSANSKI KONGRES,

kako bih to uradio? Pa naravno, napravio bih paralelni Kongres. I kako

bih ga nazvao. Naravno, sto je moguce slicnije originalu. Nazvalo bih ga

BOSNJACKI Kongres."

To su bile moje misli. I od toga dana pa do dana danasnjeg ja nemem

razloga da mislim drugacije. Apsolutno je moguce da su nasi cetnici sve

organizovali da naprave paralelni kongres i da opet izigraju nase ljude.

Mi ne znamo ko su oni. BOSNASKI KONGRES je doklazana istinska

patriotska snaga i nemojmo ni po koju cijenu dozvoliti da nas ljudi

pobrkaju ili asociraju sa bilo kime. A pogotovo sa nekime ko ima ime

gotovo identicno kao i nase.

Mi nememo PRAVO da rizikujemo jos jedno neprijatno iznenadjenje od

strane Bosnjackog Kongresa. Jednostavno NEMAMO PRAVO. Moramo

se ograditi od svih, a pogotovo od nakoga ko kopira nase patriotsko ime:

BOSANSKI KONGRES.

I Vi i ja znamo jako dobro kolika je moc ljudskog povjerenja, a gorko

nas iskustvo uci kako pogubno to povjerenje moze biti za onoga ko

slijepo vjeruje. Ovom propagandom u zadnjem glasniku, BOSANSKI

KONGRES jednostavno gradi organizaciju koje bi mogla da lukavo

preuzme ulogu BOSANSKOG KONGRESA i da opet uvuce ljude

u masakr (a ja vjerujem da im je to upravo namjera). Jer kako cete

se vratiti medju ljude ako se kompromitirate, ili ako ljudi

odu za njima i njihovim laznim obecanjima. To bi definitivno bio jedan

od najvecih gubitaka istine u ovoj bosanaskoj drami. A istina je jako

bitna.

Molim Vas ogradite se totalno od nase kopije: " Bosnjackog Kongresa". Ne

znaci da nisu patrioti, ali kako da znamo da nisu Alijini. Sve sto rade

je savrseno kao sto bi Alija radio. A Alijin primjer je najbolji primjer.

Molim Vas da proslijedite moje pismo clanovima odbora BOSANSKOG

KONGRESA i da se svi konsultujete o ovome.

A. K.

_______________________________________________

Postovani gosp. A. K.

mi smo se konsultovali o vasem pismu i dosli do slijedeceg zakljucka:

Vjerovatno ste u pravu kada kazete da je Bosnjacki kongres osnovan

sa zadatkom da zbunjuje Bosance i Hercegovce u inostranstvu.

Vjerovatno je bas zato i izabrano toliko slicno ime nasem. Medjutim,

njegovi osnivaci, medju kojima je centralna figura Haris Silajdjic,

nisu mogli reci ljudima da treba da budu izdajnici. Zato su se u rad

Bosnjackog kongresa ukljucili ljudi kojima je stalo do domovine, i

koji ni na koji nacin ne nanose nikakvu stetu Bosni i Hercegovini,

nego upravo suprotno, rade na povezivanju naseg naroda u

USA i Kanadi.

Ako bi mi primjetili da su neke nezdrave snage preuzele Bosnjacki

kongres mi bi se jednakom zestinom obracunali sa njima kao i

sa ostalim izdajnisima.

Prof. Dr. Vahid Sendijarevic

Mr. Kenan Saracevic

Dr. Muhamed Borogovac

________________________________________________

6. BOSNJACI IZ SANDZAKA SU GINULI ZA BOSNU

Ne znam zasto vi meni saljete postu? Ja pripadam Bosnjacima Sanzaka koje vi

niti poznajete, niti priznajete. Za njih ste prvi i posljednji put culi onda

kad je trebalo ginuti u odbrani Bosne a kad se to zavrsilo bio vam je miliji

svaki Srbin od Bosnjaka iz Sandzaka. Po receptima srpske kuhinje podijelili

ste narod na Bosance i Sandzaklije a da nikada niste culi da Srbi dijele

svoj narod i da je njima vazniji Srbin s jedne strane Drine od onog s druge.

Mi smo jedini narod koji matica ne priznaje.

n. n.

-----------------------------------------------------------------------

Postovani gospodine iz Sandzaka,

Bosna i Hercegovina je porobljena zemlja i sada kolo vode nasi neprijatelji,

ljudi koji imaju Bosnjacka imena, Alija, Haris, Zlatko, Kasim itd., ali su u

dusi srpski patrioti. Oni vode bjesomucnu velikosrpsku politiku, i oni fabrikuju

konflikte izmedju Bosnjaka iz BiH i Bosnjaka iz Sandjaka, izmedju Bosnjaka

iz Bosne i Bosnjaka iz Hercegovine, izmedju Tuzlaka i Sarajlija, Izmedju

krajisnika i Sarajlija itd.

Nemojte naslijedati i vi na njihovui propagandu! Umjesto da prekidate veze sa

maticom, nastrojte pomrsiti racune nasim dusmanima tako sto cete objasnjavati

ljudima sta je po srijedi.

M. B.

______________________________________________________

7. NAPREDAK PROSLAVIO STOLJETNICU

HRVATSKO KULTURNO DRUSTVO NAPREDAK U MOSTARU

-14. RUJNA 2002.

- NA VISESTRUK I SVECAN NACIN SLAVI SVOJU STOLJETNICU.

Naime, hercegovacki franjevci su u Mostaru na danasnji dan prije stotinu

godina izabrali upravu Potpornog drustva na celu s predsjdnikom fra

Radoslavom Glavasem. To drustvo je temelj Hrvatskog kulturnog drustva

Napredak. Napredak je najstarije kulturno drustvo s hrvatskim predznakom u

Bosni i Hercegovini.

Predsjednik HKD Napredak u Mostaru

- Prof. dr. fra Andrija Nikic

___________________________________________________

8. SITUACIJA POVODOM KOSTUNICINE IZJAVE

EVO SALJEM OVE TEKSTOVE U "WORD" FORMATU, OBJAVLJENE

U OSLOBODJENJU OD 17.09.2002. DO 19. 09 2002. MISLIM DA SE

TREBA "MONTIRATI" OPSTA UZBUNA.

POZDRAV, HATIDZA

KALINIC: KOSTUNICINA IZJAVA NE IZLAZI IZ OKVIRA DEJTONA

PALE, 15. septembra 2002. (Beta) - Predsednik parlamenta Republike Srpske (RS) Dragan Kalinic

ocenio je danas na Palama da izjava jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice da je RS

"privremeno odvojena" od SRJ ne izlazi iz okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Za srpski narod, RS je garant njegove slobode i ravnopravnosti u okviru BiH. Prirodno je da odgovor

svima koji RS, a time i jedan od kljucnih principa Dejtona, dovode u pitanje, bude naša teznja za što

cvršcim povezivanjem RS sa Srbijom i Jugoslavijom i to je, cini mi se, ono na cemu je i predsednik

Koštunica insistirao u svojoj izjavi", zakljucio je Kalinic.

Koštunica je prošle subote u Malom Zvorniku izjavio da na RS gleda kao na "deo porodice koja nam je

draga, bliska, privremeno odvojena, ali uvek naša i u našem srcu".

(Beta)

--------------------------------------------------------------------

CISTINA

Zov mrtvacke glave

Vodeci politicari i dominirajuca stranka u RS podrzali su Vojislava Koštunicu u stavu da se RS treba pripojiti Srbiji. Ta podrška SDS, te Dragana Kalinica, Mladena Ivanica, Dragana Mikerevica i Nikole Špirica ima dva aspekta. Naime, rezolutno se brani pravo Koštunice na takvo "razmišljanje" (za koje Kalinic cak kaze da ne izlazi iz okvira Dejtonskog sporazuma !?) i istodobno napada Predsjedništvo BiH što se usudilo da osudi Koštunicinu izjavu prema kojoj su Srbija i RS tek privremeno razdvojeni i tim povodom zatrazi njegovo objašnjenje i pojašnjenje.

Zanimljiv je pristup bh. ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdzije ovoj temi tokom boravka u Njujorku na zasjedanju Generalne skupštine UN: "U krajnjem slucaju, nije ni vazno kao što je nekad bilo, šta misle u Beogradu i Zagrebu o tome kakve ce biti granice Bosne i Hercegovine. Trebamo se vec jednom izlijeciti od tog kompleksa da moramo reagirati na svaku izjavu.... Ukoliko je bilo ko rekao da Bosna i Hercegovina moze biti moneta za potkusurivanje u regionu, taj ili je budala ili je neodgovoran".

Bez obzira na sve, nije baš diplomatski nazivati predsjednika jedne drzave budalom. Što se "kompleksa" tice, na šta to bh. drzava i njena diplomatija treba da reaguju, ako ne na otvorene atake na njen suverenitet i integritet!? Zalagati se za ignorisanje takvih izjava je, najblaze kazano, neodgovorno.

Koštunica je samo izrekao (nikako slucajno na obali Drine) konstantu velikosrpske politike kojoj je RS napola ostvaren programski cilj. S dolaskom Koštunice na vlast, cetništvo i pravoslavni fundamentalizam kao ideološke okosnice velikosrpstva dobili su na punom zamahu preplavivši ulice i medije dominirajuci javnim manifestacijama. Zapad je dvojicu apologeta velikosrpstva Vojislava Koštunicu i Zorana Ðindjica proglasio demokratskom alternativom. Nejasno kako se cetništvo kao ociti nacifašizam prihvata kao demokratski segment. Dovoljno je pogledati cetnicku crnu zastavu sa mrtvackom glavom i ukrštenim kostima pa je jasno šta ona zaziva. Svrstavanje cetništva i ustaštva pod kapu demokratizacije je rad o glavi BiH. U kratkom vremenu izvršena su tri teška ataka na BiH. Ðindjic je pokrenuo pitanje kompenzacije RS za Kosovo, a to je u biti ucinio i Koštunica. U medjuvremenu Ivaniceva vlada je pokušala relativizirati genocid u Srebrenici i uciniti ga cak opravdanim. Kako nakon svega Ivanic i ivanici mogu biti demokratska nada RS i BiH? Mora se napokon sprijeciti svim sredstvima da RS uistinu ostane samo srpska.

Zija DIZDAREVIC

------------------------------------------------------------------

19.9.2002

DANAS I OVDJE

Na mjestu zlocina

Teorija pomirenja i oprosta, a bogami i zaborava, pocinje se - vidim - ostvarivati. A gdje bi drugo nego u Sarajevu! Eto, krajem prosle nedjelje u gostima nam je bio nas stari poznanik sa artiljerijskih polozaja oko grada, srpski patrijarh Pavle. Patrijarh je sluzio liturgiju na sahrani posmrtnih ostataka mitropolita Vladislava u Sabornoj crkvi. Poglavaru Srpske pravoslavne crkve nije, izgleda, bilo ni do kakvog suvisnog zadrzavanja u Sarajevu. Meni je, sudeci prema televizijskoj slici, izgledao kao covjek kome je umro rodjak u nekoj dubokoj provinciji i koji zeli da se sa pogreba sto prije vrati kuci. Posljednja zelja mitropolita dabrobosanskog Vladislava, Bosanca koji je prije deset godina umro u Valjevu, bila je da ga sahrane u ovoj sarajevskoj crkvi. Pokojnik je time stavio patrijarha na muke: zar bas mora ici u mrsko muslimansko Sarajevo, koje nije pristalo da umre i postane ekskluzivno srpsko? Zato je patrijarh svoju posjetu proglasio privatnom. Njen privatni karakter, dakle, lisava patrijarha obaveze da u Sarajevu kaze ista o zrtvama srpskih zlocina, obaveze za koju svi mi naivno vjerujemo da ce koliko danas biti ispunjena.

Gojko BERIC

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

6. OKTOBAR 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 236

1. KOMPJUTERSKA SIDA

2. MESIC; PLAVSICKA

3. HARIS SILAJDJIC NAJVECI UM BOSNE I HERCEGOVINE

4. "KROVNI ZAKONI" SU LEGALIZACIJA SRPSKE

5. STO JE PREVISE, PREVISE JE

6. BOSNU UNISTAVAJU MALI MRAVI

_______________________________________

1. KOMPJUTERSKA SIDA

Postovani citaoci "Online glasnika bosanskog kongresa". Vec neko

vrijeme nam stizu poruke sa potpuno besmislenim subjektima i

attachmentima sa adresama ljudi koji su na mailing listi "Online Glasnika".

Saznali smo u cemu je stvar. Pojavio se novi worm-virus zvani

"W32.Bugbear@mm" ili samo Bugbear. U pitanju je veoma opasan

virus jer on prvo onesposobi vas antivirus program. Dakle, to je nesto

kao AIDS za kompjutere - prvo napada odbrambeni sistem vaseg kompjutera.

Ovaj virus se dobija preko email atachmenta i kada inficira vas kompjuter on uradi cetiri stvari:

1. Iskljuci svaki antivirus ili firewall program kojega imate na vasem kompjuteru.

2. Skenira vas inbox za adrese i salje kopije samog sebe na adrese

koje je skinuo iz vasega inboksa u atachmentima sa besmislenim subjektima.

Virus ima sam svoj email engine pa ne mora koristiti vasu email aplikaciju.

3. Snima sta god radite na tastaturi.

4. Daje pristup vaseg kompjutera hakerima kada god ste na internetu.

Hakeri onda mogu citati logfile vasih ukucaja na internetu da saznaju

koje su vase lozinke, brojevi kreditnih kartica itd. Oni takodje imaju

pun pristup svim vasim fajlovima.

Ako vas antivirus program jos uvijek radi odmah downlodujte nove

definicije virusa. Vjerovatno su do sada svi proizvodjaci antivirus

softwera napravili lijek za  W32.Bugbear@mm. Ako je vas kompjuter

vec inficiran, onda je procedura dosta komplikovana za amatere. Zato

vam saljemo slijedece uputstvo.

Otidjite na Simantec website i downlodujete besplatan mali program

koji se zove  W32.Bugbear@mm Removal i koji moze ocistiti vas

kompjuter. (Simantec je kompanija koja proizvodi poznati Norton

antivirus program.)

Detaljniju informaciju o virusu mozete naci na:

http: //securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Program za ciscenje virusa koji se zove  W32.Bugbear@mm Removal mozete naci na:

http: //securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kada downloadujete (snimite) program " W32.Bugbear@mm Removal",

njegova ikona pod nazivom "Fxbgbear" ce se pojaviti na vasem monitoru

(desktopu). Mozda cete morati restartvovati kompjuter u "safe modu" i

onda iz "safe moda" kliknuti na tu ikonu. " W32.Bugbear@mm Removal"

ce tada skenirati sve fajlove i ocistiti ih.

Tek onda cete moci ponovo koristiti vas standardni antivirus program za ostale viruse.

Ako vama zatreba pomoc oko ovog virusa, mozete se nama obratiti i

mi cemo pokusati dati detaljnija upustva.

Zbog ovog i zbog svih ostalih virusa molimo vas da nam sve priloge

saljete iskljucivo u obicnoj poruci u txt formatu, tj. bez attachmenta,

jer atachmente vise necemo otvarati.

Molimo vas da ovo proslijedite do svojih prijatelja, koji su vjerovatno

vec zarazeni ovim kompjuterskim virusom, a da to ni ne znaju. dakle,

ako vam ne radi antivirus program vi morate hitno postupiti po gornjim uputama.

Pozdrav.

Webmasteri Bosanskog kongresa

_______________________________________________________

2. MESIC; PLAVSICKA

EVO PLAVSICKA JE PRIZNALA DA JE SVE CISTA ISTINA, DA SU TO RADILI STO SU RADILI, A STO SU PRIPISIVALI DA MI TO SAMI SEBI RADIMO?! TAKO DA BI MEDJUNARODNE AKCIJE TREBALO USMJERITI KORISTECI SVJEDOCENJE MESICA PRED TRIBUNALOM I OVO PRIZNANJE PLAVSICEVE, JER SU TO IZJAVE BIVSEG PREDSJEDNIKA JUGOSLAVIJE I TZV. REPUBLIKE SRPSKE.

POZDRAV, HATIDZA

_Oslobodjenje - internet izdanje

URL: www.oslobodjenje.com.ba

3.10.2002

U ZiZi

Svjedok zlocina

(Mesicevo svjedocenje)

Oci u oci. Sa jedne strane Stjepan Mesic. Svjedok. Nasuprot njega Slobodan

Milosevic, koji odgovara za zlocine. Obojica su bili "tu" kada je na rusevinama SFRJ i

u krvi sto je lila, najvise Bosnom i Hercegovinom, pokusana gradnja velike Srbije, a

potom i Hrvatske. Preko ledja BiH. "Do Karadjordjeva, Tudjman je uvijek bio za to

da BiH ostane cjelovita", izjavio je predsjednik Hrvatske pred TV kamerama.

Nakon susreta tadasnjih predsjednika Srbije i Hrvatske u Karadjordjevu...

"Ocito ga je Milosevic uspio uvjeriti da se BiH moze podijeliti i Tudjman nam

je rekao da mi dobivamo banovinske granice iz 1938. godine, plus Kladusu,

Cazin i Bihac", kazao je Mesic i dodao: "U BiH su kasnije proglaseni

Republika Srpska i i Herceg-Bosna...Abdic je proglasio autonomnu oblast...

To je dalo naslutiti da se radi o razbijanju BiH". Ove rijeci sasvim jasno

svima u svijetu kazuju da ovdje nije bio gradjanski rat

vec cista agresija na suverenu drzavu. To trebaju cuti neki drugi. Koji? Pored tri

drzavna kanala u Srbiji, koja slikom pokrivaju sav teritorij, sudjenje iz Haga prenosi

jedino lokalna TV B92 ogranicenog dometa. Mozda im nije zanimljivo?

Ili javnost ne bi trebala saznati - istinu. Jer tada valja priznati, vidjeti

kosti sto bjelasaju iz jama diljem BiH, pa mozda kleknuti i zatraziti oprost.

Za pocetak, u Srebrenici. Ili je lakse reci - nismo znali. Nismo imali (TV) sliku.

Edin KREHIC

5.10.2002

U ZiZi

(Plavsickino priznanje)

Obrt u HaguPriznavsi vlastitu krivicu za zlocine koje su Srbi pocinili

tokom proteklog rata u BiH, Biljana Plavsic je unijela pometnju

medju svima onima sa kojima je prisno saradjivala na krvavom

stvaranju Velike Srbije. Za sada je tajna sta je to bivsu predsjednicu

Republike Srpske navelo na ovaj sokantan gest. Zvanicna verzija glasi

da je ona time zeljela da pomogne svom srpskom narodu da se suoci

s krivicom svojih vodja i skine sa sebe hipoteku kolektivne odgovornosti.

Njeni protivnici, koji su u sustini ostali vjerni Radovanu Karadzicu,

tvrde, medjutim, da je Biljana Plavsic ponovo demonstrirala svoj

prevrtljivi karakter i da ovim priznanjem pokusava spasiti vlastitu

kozu. Tajnu predstavlja i nagodba koju su njeni advokati postigli

sa glavnom tuziteljicom Karlom del Ponte. Njihova izjava da

pritom nije bilo rijeci o visini kazne i da Plavsiceva - iako

oslobodjena tuzbe za genocid - moze biti osudjena na

dozivotni zatvor, nije narocito uvjerljiva. S rezervom treba

primiti i odbijanje Biljane Plavsic da svjedoci u bilo kom procesu

pred Haskim tribunalom. Tesko je, naime, povjerovati da se

takva nagodba odnosi i na sudjenje Slobodanu Milosevicu.

Sa stanovista velike ljudske tragedije, koja je izazvana i zaslugom

Biljane Plavsic, njena licna sudbina - kao uostalom i sudbina svih

zlocinaca kojima je Sud u Hagu presudio ili ce im presuditi -

potpuno je sporedna stvar. Medjutim, njeno priznanje vlastite

krivice znatno olaksava posao Tuziteljstvu Haskog suda da

identifikuje glavne krivce i ustanovi istinu o motivima i uzrocima

krvavog raspada bivse Jugoslavije. Tuzba koju je BiH pokrenula

protiv Beograda pred Medjunarodnim sudom pravde sada dobija

na tezini. U prvim reagovanjima na neocekivani obrt u procesu

protiv Biljane Plavsic, vlasti Republike Srpske trude se da ostave

utisak tek uzgred zainteresovane strane. Medjutim, iza njihovog

prividno nonsalantnog odnosa krije se strah od posljedica koje

priznanje Plavsiceve moze imati po utvrdjivanje geneze i prirode

Republike Srpske. A Hag je mjesto gdje ce o tome biti dat krajnji sud.

Gojko BERIC

_______________________________________________________

3. HARIS SILAJDJIC NAJVECI UM BOSNE I HERCEGOVINE

Upravo sam procitao Vas zadnji oglasnik i ne mogu vjerovati da

jedna takva ozbiljna organizacija na cijem su celu ozbiljni ljudi u

oglasnik stavlja mailove ovih ljudi. Pogotovo me je nasmijao uvod

u kojem kazete da ne objavljujete umjetnicke eseje nego politicke

priloge. Ocito je da ne znate definiciju eseja, ali to je Vasa stvar i

vjerujem da to nije jedini razlog zbog kojeg ne stavljate ostale mailove.

Vjerovatno zato sto ni sami nemate odgovora. Do prije mjesec dana

sam smatrao stvarno da ste patriotska organizacija, ali sada vidim da

je to ustvari jedna licemjerna organizacija na cijem su celu kukavice,

a ne patrioti. Ne znam da li ce te ovo objaviti u slijedecem Vasem

oglasniku, ali to mi nije ni cilj. Cilj mi je da skrenem na problem

Vaseg udruzenja. U Bosni je najlakse biti kriticar. I to ko su kriticari.

Ljudi koji su '92 napustili Bosnu i cekali da je stvarni patriote odbrane

da oni mogu te iste patriote kritikovati. Lahko je reci Haris je uradio

to i to. Ma dajte vi recite sta ste vi uradili za nasu drzavu. Samo cu

Vas ukratko podsjetiti na to sta je najveci um Bosne i Hercegovine

(Haris Silajdzic) i njegova stranka postigli u veoma kratkom roku. A to su:

-Prije svega jacanjem institucija drzave i prosirivanjem njenih nadleznosti

u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Daytonskim mirovnim

sporazumom. Stranka za BiH je pokrenula i predlozila donosenje niza

zakona na drzavnom nivou, takozvanih "krovnih zakona".

- Stranka za BiH je obezbijedila donosenje Zakona o drzavnoj granicnoj

sluzbi i otvaranje procesa uspostave jedinstvene granicne sluzbe

Bosne i Hercegovine. Danas je skoro devedeset odsto granica stavljeno

pod nadzor drzavnih organa. Donesen je Zakon o carinskoj politici i

Zakon o privatizaciji preduzeca. Nametnut je Zakon o jedinstvenim

putnim ispravama drzave Bosne i Hercegovine (pasos) i u zavrsnoj je

fazi uspostavljanje jedinstvenog registra gradjana drzave Bosne i Hercegovine (CIPS).

-INVESTICIJE - Nosioci izvrsne vlasti iz Stranke za BiH prvi su

konkretno pokazali kako se drustvena funkcija i povjerenje biraca

osobnim radom, znanjem i autoritetom mogu pretociti u praktican i

opstekoristan rezultat. Strucni ljudi iz ove stranke kreirali su ekonomske

reforme zajedno s drugima i one su podrzane od Vijeca za implementaciju

mira. Zna se da od stranih ulaganja i pokretanja privrede, a ne od

obecanja i politicke retorike, zavisi zaposljavanje, penzije, briga o borcima,

porodicama sehida i poginulih boraca, zdravstvo, skolstvo i ukupno bolji zivot.

Uloga stranke za BiH u pokretanju privrede je konkretna. Poznat je

podatak da je ova stranka osigurala 158, 8 miliona dolara u Zenici i

Sarajevu kao najvecu investiciju u BiH poslije rata. Osim ovih investicija

tu postoji jos veliki broj projekata koji su potpomogli nasu privredu.

- Osim ovih navedenih uspjeha postoji jos mnogo, ali ne zelim da

ovaj prilog bude nesto sto ce zamarati. Vjerovatno i ovo necete

objaviti i to s razlogom. Jer nemate odgovora na ovo. Ja nisam clan

niti SDA, niti Stranke Za BiH, ali vidim ovdje nepravdu. Kad ovako

nesto veliko uradite onda recite da ste patrioti. Vjerujte ako nekoga

zelite uvjeriti u vas istinski rad za bosnu i Hercegovinu onda to treba

dokazati i djelom. Pa puno uspjeha u borbi za Bosnu i Hercegovinu.

Struja A.

_______________________________________________________________________________

4. "KROVNI ZAKONI" SU LEGALIZACIJA SRPSKE

U najkracim crtama odgovori na gronja pitanja su:

Da si bio pazljiviji citalac mogao si primejtiti da su vecina onih koji

se javljaju na ovoj listi razocarani i izdani bivsi borci.

Sto se tice Silajdjicevih "krovnih zakona" njihov jedini smisao je

legalizacija Republike srpske. Silajdjice je ukidao zakone istinski

jedinstvene Republike BiH, onda kada su cetnici bili u rasulu i kada

je Armija BiH ubrzano oslobadjala Bosnu i Hercegovinu. Potom

je usvajao zakone po kojima Republika srpska ima pravo veta.

Po starim zakonima Republike BiH, koje je Silajdjic ukidao, BiH

je normalno funkcionisala jer su se odluke donosile vecinom glasova.

Sa Silajdjicevim i Izetbegovicevim Daytonskim Ustavom i zakonima

Bosna i Hercegovina vise ne funkcionise, jer RS ima ozakonjeno

pravo veta. Zato se pravosnazne odluke jedino donose onda kada

Bosnjacka strana popusti. Tako postepeno srljamo, ne samo u

neravnopravnost, nego i u nestanak, da bi Silajdjic i Lagumdjija

stvarali privid kako BiH ipak funkcionise, tj. kako se usvajaju

"krovni" zakoni kako oni kazu..

Najvazniji zakoni, sistemski zakoni kojima se definise drzavnost,

kao sto su npr Izborni zakon, Zakon o drzavnosti entiteta,

Konstitutivnost naroda, itd, su katastrofalni za Bosnjake, a

svi su pod Silajdjicem i Lagumdjijom usvojeni, mada je i

Bosnjacka strana mogla koristit svoje pravo veta i osporavati

usvajanje tih zakona dok ne budu povoljniji po nas.

Sto se tice investicija i tu si potpuno u zabludi. Sticajem okolnosti

dosta dobro sam upoznat s procesom investiranja zapadnog kapitala.

Ogromna vecina, tj. gotovo sav, investirani novac na zapadu potice od

privatnika. Ljudi investiraju iz jednog jedinog razloga, a to je da se

obogate. Privatni kapital je zato strahovito plasljiv. Nema teorije da ce

iko investirati svoj tesko steceni novac u nefuncionalnu drzavu kakva

je BiH, sa pravom veta svake etnicke grupe, gdje su bivsi ratni zlocinci

legalna vlasti u RS, drzavi osnovanoj od strane Silajdjica i Izetbegovica.

Ono sto dajtonska BiH dobija nisu istinske investicije, nego milostinja

kojom nasi neprijatelji kupuju socijalni mir dok se Dayton u potpunosti

ne ozakoni i time Republika Srpaka legalizuje za sva vremena.

Milioni dolara su sitne pare za jednu drzavu. Ovdje desetine i stotine

miliona dolara dobijaju pojedinci, npr. sportisti za potpis ugovora, a

kada se govori o drzavama, govori se o milijardama.

Na kraju da dam odgovor na pitanje sta je alternativa Daytonu:

Sve je bolje od poraza i gubitka suvereniteta i slobode, a upravo to

je Dayton donio Bosnjacima. U ovom trenutku za Bosnjake bi

najjednostavniji otpor Daytonu bio da pocnu koristiti jos ono malo

pravnih mogucnosti i da prekinu dalje usvajanje Daytonskih zakona

kojima se samo legalizuje Republika srpska. Ne treba se plasiti rata.

Onaj ko se stalno plasi siledjija, bice upravo zbog toga vjecito

maltretiran od siledjija.

Ako hocemo da nas svijet uvazava kao prtnere, moramo prvo

pokazati da smo dostojanstven narod. Najveca stvar koja se u

ovom trenutku moze uraditi za Bosnu i Hercegovinu je da BiH

ponovo postane normalna drzava koja funkcionise sa vecinom

glasova. Tada ce u BiH stici istinske investicije, jer Bosna i

Hercegovina ima i sirovine i vrijedne ljude. To je ono sto

Bosanski kongres pokusava makar malo pokrenuti sa mrtve tacke.

Dr. Muhamed Borogovac.

_______________________________________________________________________________

5. STO JE PREVISE, PREVISE JE

Postovani,

Nadam se da cete imati istu reakciju kao i mi jer stvarno sto je previse, je

previse. Ne znam dali ste imali priliku da procitate otvoreno pismo

predstavniku u BiH Ashdown. Saljem vam i tekst koji je izasao u Ljiljanu

Broj 504 od 16-20 septembra 2002. Objavite ako ako mislite da je interesantno.

Moje licno misljenje je da treba da podrzimo potpisnike ovog pisma.

Selam svima

Sadija Ombasic

Postovana gosp. Sadija,

objavljujemo djelomicno oba proglasa, prvo vas, a zatim i Emirov i Zoranov.

Dosta vise vandalizma torture i destrukcije Bosne i Bosanskog naroda !

Mislimo da je vrijeme da se se i narod u BiH pocima buditi

iz kome u koju je upao vec punih deset godina.

Ne mozemo vise reci da nije jos vrijeme, da se strpimo,

da ce sve ici svojim tokom kako kazu nasi djedovi i nane

"sabur sine u saburu je selamet."

Trebamo mi Bosnjaci, Bosanci, svi oni loji jos uvijek volimo

svoje ognjiste i svoju domovinu onakvu kakva je, da krenemo

putem i da kazemo svim onima koji nisu jos shvatili da

Bosna-Hercegovina treba iskrene i postene ljude koji ce reci

svima da se trznu iz sna i krenu pravim putem, da jednom

kazemo nasim neprijateljima susjedima da imamo i mi nas

ponos i da treba da nas respektuju kao takve.

Nesmijemo vise dozvoliti da se: granatira Kula Fazlagica,

kamenovanje i smrt jednog nevinog covjeka zbog kamena

temeljca za Ferhadiju u Banja Luci, ili Trebinju, miniranje

Dzamije u kod Gacka ispadi na utakmici od onih koji su

nas do juce klali, mucili silovali, igrali lopte sa ljudskim

glavama, miniranje kuca povratnika koji pokusavaju da

se vrate na svoje, itd

Dali ima neko pametan u vladi BiH pa da kaze stop, za ovo

sve sto se desava ne, jer koliko vidimo da nemaju vremena

za takve probleme. Treba ganjati intelektualce posebno Bosnjake.

Pozivamo sve one koji su se kandidovali za izbore u Oktobru da

otvore oci i da prosetaju po kampovima nasih izbjeglica koji zive,

nema druge rijeci, u "KAMPOVIMA BIJEDE"

Bilo koje novine da otvorimo vidimo da nista ne ide kako bi trebalo.

Dokle ce narod Bosne-Hercegovine zivjeti pod infuzijom, dokle ce

medjunarodna zajednica krojiti sudbinu u BiH dokle ce ratni zlocinci

da se setaju slobodnije od nas koji smo prezivjeli genocid

________________________________________________

Otvoreno pismo visokom predstavniku u BiH

Obracamo vam se ovim apelom, vjerujuci da kao visoki predstavnik za

Bosnu i Herzcgovinu mozete na vrijeme reagovati I na vrijeme zaustaviti

pobudjeni fasizam u republici srpskoj, koji je u noci izmedju 8 i 9 septembra

ponovo otkrio svoje demonsko lice i, slaveci triumf kosarkaske reprezentacije

"Jugoslavije" koja vise nije ne postoji kao takva na svjetskom prvenstvu

u Americi, divljacki utjerivao strah u kosti Bosnjacima u Kozarcu, Bjeljini,

Doboju kao i stanovnicima sarajevskog naselja Dobrinja.

Atavizam, mitomanija, mrznja i ksenofobija ovih razularenih barbara ne moze,

gospodine Ashdown, nositi atribut nekakvog incidenta. Ovo nije stihija.

Ovo je vrlo seriozno i sistematski pripremljeni scenarij , koji samo kao

povod ima sportski dogadjaj.

Inicirajte uklanjanje najmracnijeg fasizma u srcu Evrope, a to je

kompromisna i ultimativna mutant tvorevina nastala na pogromu

cijelog jednog naroda cije je ime "republika srpska". Zastitite

nevine i dobre ljude koji samo zele zivjeti u mjestima svojih predaka,

u mjestima gdje su se radjali i koja su dio njihove domovine Boene i Hercegovine.

Podignuta tri prsta i majice sa Karadzicevim likom, razbijeni

ugostiteljski objekti i skrnavljene Dzamije, pucnji iz automatski

pusaka i ranjeni policajci, mogu biti samo uvod u nesto mnogo ruznije i gore .

Mi u Bosni prepuni smo takvih iskustava.

Zadnje kamenovanje covjeka u Evropi dzsilo se u srednjem vijeku.

Sedmog Maja 2001 godine u Banjuj Luci je kamenovan i ubijen Basnjak

Ubijen je kamenicama zbog svog imena i zelje da se toga dana pomoli Bogu.

Mi, potpisani molimo Vas da zastitite zivote i postanete dio politicke i

drzavotvorne Historije Bosne i Herczgovine.

Inicirajte ukidanje fasisticke tvorevine farsicnog slogana "Republika Srpska"

Gradjani Bosne i Hercegovine

Emir Hadzhafizovic, Tuzla

Zoran Cerkez, Stolac

--------------------------------------------

Dozvolite mi kratak komentar ovih pisama.

Proglas sadije Ombasic je mnogo bolji jer se gosp. Ombasic

obracate na pravu adresu, nasem narodu i nasim politicarima.

Sadija zna da je sudbina svakog naroda u njegovim rukama.

Nazalost, u Bosni i Hercegovini je toliko jaka neprijateljska

propaganda po kojoj mi Bosnjaci nista ne odlucujemo, cak ni o svojoj

drzavi, nego jedino mozemo moliti druge da nesto ucine za nas.

Nazalost Emirovo pismo je jos samo jedan korak u tom pravcu,

jos jedna svjesna ili nesvjesna podvala Bosnjacima da se mi nista

ne pitamo, nego jedino da trebamo moliti za tudju milost.

Takva pisma u Bosni mnogi pisu jer se time nikome od stvarnih

krivaca, onih koji su svojim Daytonskim potpsima osnovali

Republiku srpsku, nece zamjeriti.

Dr. Muhamed Borogovac

__________________________________________

6. BOSNU UNISTAVAJU MALI MRAVI

Skoro, svima nama je poznato koliko nam je trebalo muke i mukotrpnih pregovora oko pitanja glasanja iz dijaspore, kako se to kaze. "Muke tantalove" su iza nas a "Tantal" je ponovo ispred nas, a evo o cemu se radi....

Predizborna aktivnost za 2002 godinu, u nasoj Bosni ponosnoj, ovaj puta, prepustena je legalno-odredjenoj Komisiji za Izbore, koja djeluje iz Sarajeva al, jos uvijek neznam, je li jedinstvena za cijelu teritoriju nase nam Domovine,(jer sumnja je pala kad sam dobio dokumentaciju za glasanje koja svrstava Distrikt Brcko-moj rodni grad, u tamo neki manji tzv.entitet BiH), ili nije!?

Dakle, ta legalna Izborna komisija, taj olovni aparat, ili-bolje receno- masinerija za trosenje para, otpocela je, to se mora priznat, na vrijeme aktivnosti registracije samih biraca,(naravno mislim na nas iz dijapsore). Nisam bas siguran da li je registracija morala proteci na ovakav nacin, mislim na troskove samih glasaca, jer za svaki identitet morala se priloziti fotokopija-ovjerena jednog od licnih dokumenata sa fotografijom glasaca, ili se je to moglo verifikovati na osnovama pohranjenih podataka iz prethodno odrzanih Izbora, odnosno, mogla se izbjeci jedna od verifikacija glasaca, ili ona pomenuta na pocetku ili ova koja je isla uz glasacke listice. Sto dovodi do zakljucka da je "netko" (svaki put taj "neko" nas unistava), namjerno ili ti nenamjerno prepolovio same glasace zbog pomenutih bespotrebnih troskova oko dokazivanja, u dva navrata, za jednu te istu stvar.

Sve ovo je dobro primijetio legalno imenovani/izabrani Predsjednik Predsjednistva Bosne i Hercegovine, gospodin Beris Belkic, koji se, tim povodom, javnosti i obratio o ucinjenim propustima ukazujuci na potrebe prevazilazenja istih,odnosno apelujuci na nas iz dijaspore da se ne predajemo vec da uporno trazimo svoje glasacko mjesto pod bosanskim suncem, upozoravajuci da je vec sada primjetno da je "glasacka masina" dijaspore bukvalno prepolovljena sto dovodi i ove izbore pod otvorenu sumnju priznavanja lagaliteta, pravosnaznosti prebrojavanja listica-odnosno priznavanja volje Naroda.

U mom, pak, slucaju- slucaju moje porodice, koja se uvijek borila za mjesto pod bosanskim suncem, "mali mravi" prepolovise clanove moje porodice na glasace i neglasace.

Zapravo, poslali su "oni" nama pravovremeno dokumentaciju za verifikaciju buducih glasaca, odnosno njihovu legalizaciju/dokazivanje da su to zaista oni uz propratne fotokopije licnih dokumenata. Posto u Australiji ne postoji licna/osobna karta, te posto u Australiji ne mora gradjanin imati pasos, ako ne putuje nigdje, doslo je do situacije da moja djeca, iako su odrasli/punoljetni glasaci, uopste namaju nikakav identifikacioni dokumenat sa famo-znom fotografijom, jer je to ovdje normalno, a posto su ta ista moja djeca istjerana iz svoje Domivine rodjenja, dok su jos bili maloljetnici, desilo se da tako nemaju niti iz Bosne- ponosne nikakav identifikacioni dokument sa fotografijom.

Dakle, svi smo u pravu, i Mi sto poslasmo uredno popunjene dobivene prethodne obrasce za identifikaciju/verifikaciju birackih spiskova, (i to za mene i za suprugu sa fotokopijom imajuceg australskog pososa sa fotografijom, a za djecu fotokopija zvanicnog rodnog lista, zvanicno-priznate Bosne i Hercegovine, gdje su ista i rodjena), i "mali mravi" sto sve to uredno primise i priznase samo mene i moju suprugu za zvanicne glasace, za sta nam poslase dokumenta,("pet do dvanaest" -da se ne bi mogli eventualno zaliti ni nasta), a djecu moju na priznase jer im tako nalazu kruta pravila za ovogodisnje Izbore, kako mi to prenesose putem telefona,

(o mom trosku), kad sam ih zvao da upitam jesu li slusali apel zajednickog nam Predsjednika Predsjednistva Bosne i Hercegovine?!

Namjerno naglasih da smo svi u pravu, da ne bude ironije u ovom mom objektivno-jedinom nacinu iskazivanja ocaja zbog cinjenice da nasu Bosnu, nasu Domovinu rodjenja, unistavaju "mali mravi", bolje receno "misevi" koji, za dobre honorare, ne samo da unistavaju Bosnu, vec joj zadaju direktne udarce i kicmenu mozdinu da se nikad ne oporavi, a udarci su sitni i cesti. Koji koriste, ama -bas svaku malu priliku da sami odaberu ciljeve i sami zadaju udarce, jer su neprimjetni, zapravo svijet gleda samo u rukovodioce. Kojima uopste nista ne znaci sto je, tamo neki otac u dalekoj Australiji, poslao svoj i zenin identifikacioni dokument sa fotografijom, a uz te i dokumenta svoje djece, kojim on i njegova supruga garantuju identifikaciju a koja se jednostavno moze provjeriti u compjuterskoj DATA istini.

Kojima uopste nije stalo sto taj isti, "ludi" Bosnjo insistira da mu djeca glasaju, trazeci pojasnjenja, u vise navrata, telefonom, (o svom trosku), uvjeravajuci ga da se nista sada nemoze uraditi, jer su rokovi za registraciju ionako prosli, a nisam ni znao da mi djeca nece glasat. Koji, shvatise jacinu malih odlucujucih faktora i koju isti maksimalno iskoristise da nam ubiju ovo malo duse sto nam ostade zdrave u toj nasoj mrtvaji koju nazvasmo Bosnom-ponosnom. Koji ne zele da se cak ni predstave imenom i prezimenom, ako ih zapitas, (valjda ga imaju), uz obrazlozenje da to nisu obavezni iako se Bosnjo predstavi njima punim imenom i prezimenom, i imenima vlastite djece koju mu ne priznadose.

Jednom sam cuo Pejakovica kako glasno trazi da se neda fukari vlast, jer ce fukara zaboravit Domovinu a Ja hocu da dodam, oduzmite bilo kakvu vlast malim mravima, bolje receno misevima, jer ta mala, naoko, neprimjetna vlast unistit ce nas i prije nego sto budemo zreli, po ocjenama "velikih"za neumitno nestajanje...

Ocajni glasac,

koji sad sumnja i u pribrojavanja njegovih i glasova njegove zene,

jer se pobuni-javno- telefonom, jer znaju ko je i odakle je, pa ce

tako, mali mravi, pobacati sve koverte iz Australije,zeleci se osvetiti

ocajnom glasacu koji ne krije ko je i odakle je!

( Ime Autora poznato redakciji).

Postovani gosp., mali mravi samo provode u djelo principe i odluke

koje su krupne ribe usvojile i potpisale jos u Daytonu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

Novembar 9. 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 237

1. UVODNIK: ONI SU JUPITERI, MI SMO VOLOVI

2. RADIO RFE: NASTAVAK ETNICKOG CISCENJA DRUGIM SREDSTVIMA

3. De vid' der jarane, je l' 'no Drina popijena matere ti!

4. AKO BOSNA NEMA BUDUCNOSTI, NEMAM JE NI JA

5. OBAVJESTENJE ZAVICAJNE ZAJEDNICE "UNA" ________________________________________________________________________________

UVODNIK

1.ONI SU JUPITERI, MI SMO VOLOVI

Ponovo se dogodilo da Srbi u BiH nastupaju sa parolom: "Sto jeste za Jupitera, (Boga) nije za vola." i ponovo im to prolazi.

Naime, ponovo se dogodilo nesto sto bi u svim ostalim drzavama svijeta bilo potpuno nezamislivo, a to je da jedna pravila

vrijede za gradjane jedne etnicke grupe (Srbe), a druga za gradjane ostale dvije etnicke grupe (Bosnjake i Hrvate).

Naime, BiH vijece ministara je potpisalo sporazum sa Jugoslavijom o dvojnopm drzavljanstvu Srba iz BiH, a zatim su srpski

delegati Skupstine stavili veto na mogucnost da se isti takvi sporazumi potpisu sa ostalim drzavama svijeta. Tako se

dogodilo da se protjerani Bosnjaci moraju opredijeliti za samo jedno drzavljanstvo, sto u praksi znaci da ih se tako protjeruje iz

BiH trajno.

Dvostruka mjerila nisu nista novo u BiH. Jos nedavno je, zajedno sa Silajdjicem, isti ovaj Lagumdjija, koji sada kao bajagi

ocajava, potpisao sporazum po kojem se Srbima vraca pravo da budu konstitutivni narod u Federaciji, a da se pri tome isto to

pravo nije vratilo Bosnjacima i Hrvatima u Republici Srpskoj. U stvari sve je pocelo jos mnogo prije, tj. kada su izdajnici svojih

naroda Izetbegovic i Tudjman u Daytonu potpisali osnivanje Republike srpske i legalizovali srpsku otimacinu bosnjacke i

hrvatske zemlje u BiH

Takva ponizenja, da bivaju tretirani kao nize vrijedna bica, mogu mirno gledati samo ljudi bez ikakva karaktera i

dostojanstva. Pomenuto ponasanje velikosrba pokazuje da nas doista preziru kada nam mogu gledati u lice

dok nam rade takve podlosti. O tome sta smo mi za njih najbolje govori slijedeci prilog RFE radija. Pri

tome obratite posebnu paznju na ponasanje srpskih sagovornika, Mihajlovica i Spirica, koji i

pored svega sto nam rade ponavljaju svoje dobro uhodane fraze o svojoj nacionalnoj toleranciji, i znaju da ce im to proci kod "glupih Sulja i Muja".

U prilogu 4. ovoga Glasnika vidjecete da nam Srbi nude i nagodbu u vezi sa Tuzbom za genocid: Pustice nas da izgradimo

ponovo Ferhadiju, ako povucemo Tuzbu za genocid. Dakle, vraticemo vam jednu dzamiju, ako nas oslobodite odgovornosti za

rusenje 1000 drugih dzamija + ako nas oslobodite odgovrnosti za 200000 ubijernih, milion protjeranih itd itd. Stvarno

nas preziru kada nam mogu iznosti takve prijedlogel, ili mozda znaju da imaju posla sa izdajnicima koji bi to rado i prihvatili.

Dostojanstvenim ljudima, bosnjackim predstavnicima koji bi istinski predstavljali interese naroda, nikada se ne bi usudili iznijeti

takav prijedlog.

Nama je odavno jasno da Srbi nece stati dok nas sve, na razne nacine ne istirjebe iz BiH, i da nam je jedini spas da se svim

sredstvima borimo za ukidanje zlocinacke Repubklike srpske, glavnog oruzja njihovog produzenog genocida u BiH.

Dr. Muhamed Borogovac

Slijedi prilog radija RFE

___________________________________________________________

2.BIH GUBI SVOJU DIJASPORU: NASTAVAK ETNICKOG CI CENJA DRUGIM SREDSTVIMA

RFE 30. oktobar/listopad, 2002

Amir ZUKIC

JUCER POTPISANI SPORAZUM O DVOJNOM DRZAVLJANSTVU IZMEPU BIH I SR JUGOSLAVIJE DOVEO JE DO POLITICKIH TENZIJA U BIH. DOK JEDNI TVRDE DA POCINJE UREPIVANJE DUGOGODI NJEG PROBLEMA DVOJNOG DRZAVLJANSTVA BOSANACA I HERCEGOVACA KOJI ZIVE U INOSTRANSTVU, DRUGI PORUCUJU DA SPORAZUM SA SR JUGOSLAVIJOM DODATNO KOMPLICIRA STANJE BOSANSKOHERCEGOVACKE DIJASPORE SIROM SVIJETA

RFE

Bosna i Hercegovina bi za dva mjeseca mogla izgubiti stotine hiljada svojih drzavljana koji zive u inostranstvu. Vazefi Zakon o

drzavljanstvu trazi od ljudi u dijaspori da do 31. decembra odluce da li ce se odreci drzavljanstva BiH ili zemlje u kojoj

trenutno borave.

Vijece ministara predlozilo je Parlamentu BiH da rok za potpisivanje bilateralnih sporazuma o dvojnom drzavljanstvu produzi za

deset godina, ali zbog odbijanja srpskih zastupnika izmjene Zakona nisu usvojene. Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore

BiH, Namik Alimajstorovic, upozorava kako je milion i 300 hiljada Bosanaca i Hercegovaca, koji zive od Kanade do

Australije, vlast BiH ostavila na cjedilu.

ALIMAJSTOROVIC

Svo ovo odugovlacenje oko dvojnog drzavljanstva je jednostavno jedna igra da se nastavi sa procesom etnickog cicenja.

Poznato je da dijasporu u 90 posto slucajeva cine oni koji su bile najvece zrtve ovog rata, a to su Bonjaci koji su mahom

protjerani. Naravno da je nekome dole, a zna se kome, bilo u interesu da se nastavi sa tim procesom.

RFE

ef bosanskohercegovahke diplomatije, Zlatko Lagumdzija, porucuje kako ministar civilnih poslova i komunikacija, Svetozar

Mihajlovic, Sporazum o dvojnom drzavljanstvu sa SR Jugoslavijom nije smio potpisati bez prethodnih izmjena Zakona.

Potpisivanje Sporazuma samo sa Jugoslavijom znaci segregaciju bosanskohercegovackih drzavljana u ostalim zemljama,

upozorava Lagumdzija.

LAGUMDZIJA

Ukoliko bi Skuptina BiH ratificirala ovaj sporazum, a ne bi promijenila Zakon o drzavljanstvu, tada bi sa punim pravom moglo

da se kaze da se radi o nastavku etnickog cicenja kroz ovakvu manipulaciju sa Zakonom o drzavljanstvu. Ili sve ili nita. Ili

imamo Zakon o drzavljanstvu BiH koji jednakopravno tretira sve gradjane na citavoj planeti, u svim zemljama, i omogucava im

da budu drzavljani BiH, kao i drzavljani zemlje u kojoj se sad nalaze, ili nema ni jednog bilateralnog sporazuma ni sa jednom

zemljom.

RFE

Svetozar Mihajlovif:

MIHAJLOVIC

Pa, molim vas, to je bezumno. To je strano. Takve izjave mene zaprepacuju. Da li je moguce da tako neko moze..? Pa mi

idemo u susret tome. Sad ja ne znam, zaista. Mora se reci ko to opstruie. Mi idemo u susret tome da provodimo i Zakon i da

donosimo izmjene Zakona.

RFE

Doministar evropskih integracija, Rasim Kadic:

KADIC

Ideja je da se nekoliko stotina hiljada mahom Bonjaka odsijece od BiH kao prirodne cjeline i da se na taj nacin ostvare

politicki ciljevi. Samo ove dvije cinjenice: prva, da su Srbi odbili produzavanje postojeceg prava na dvojno drzavljanstvo,

znajuci da su najveci broj medju izbjeglicama Bonjaci, i druga, da je jucer potpisan samo Sporazum sa SR Jugoslavijom,

govore u prilog mogucoj zavjerenickoj tezi srpske politike u BiH i u Srbiji kako da dodju do prava koja ce pokuati da uskrate

drugima, prvenstveno Bonjacima.

MIHAJLOVIC

Te optuzbe su bez ikakvih argumenata. Ponovo se zeli uvesti neko stanje koje smo, ja sam mislio, prevazili, stanje

netolerancije, gledanje ko je Bonjak, ko je Srbin, ko je Hrvat itd. Ja nisam zaista opterecen. Ja to gledam sasvim drugacije.

KADIC

Ta dvojna drzavljanstva i ugovori o njima, umjesto dobrosusjedskih odnosa i ravnopravnosti, nisu nita drugo do nastavak

mijeanja u unutranje stvari BiH i drzanje pete kolone u BiH za raznorazne nacionalisticke projekte, koji ce trebati nekim

novim Tudjmanima ili Miloevicima.

RFE

Predsjedavajuci Doma naroda Parlamenta BiH, Nikola

piric:

PIRIC

Ja nisam zaduzen da lijezim frustracije Rasima Kadica i ostale frustracije u Savjetu ministara. Naravno, niko ne moze da to na

takav nacin posmatra. Ali ako treba izmijeniti zakon da bi svi bili u jednakoj poziciji, treba ga mijenjati, traziti saglasnost za

mijenjanje, a ne da se mi unutar BiH takmicimo koji ima veca prava. Ja nisam za takvu politiku.

LAGUMDZIJA

Ako neki ljudi smatraju da treba potpisati bilaterlani sporazum samo sa jednom drzavom, a ne sa drugima, takvi prave racun

bez krcmara. Cak i oni koji su mislili na ovakav nacin na mala vrata da rijee jedan problem, valjda su shvatili da su do sada

procitani.

PIRIC

Ne mislim da treba praviti odvojene zakone za jedne, druge i trece, nego treba napraviti zakon koji nije diskriminirajuci. A

mislim da treba dati pravo na dvojno drzavljanstvo svim onima kojima dvojno drzavljanstvo pruza razlihite pogodnosti. Ovaj

put dvojno drzavljanstvo sa SR Jugoslavijom mozda pruza vie pogodnosti Srbima. Ali moram da vam kazem da se Zakon o

dvojnom drzavljanstvu odnosi i na Bonjake cije porodice zive u BiH, a locirane su u Sandzaku, Jugoslaviji.

RFE

Prema procjenama Ministarstva vanjskih poslova, izmedju 150 i 500 hiljada ljudi u dijaspori, osim bosanskohercegovackog,

imaju i pasoe drugih zemalja.

ta ce se desiti ako budu morali izgubiti drzavljanstvo BiH, govori Namik Alimajstorovic:

ALIMAJSTOROVIC

Znate ta znaci ljudima kad ostaju bez domovine? Desit ce se da cemo mi, konkretno ja, doci u svoj grad, svoje Sarajevo,

svoju kucu i biti stranac. A biti stranac u drugoj zemlji mi znamo ta to znaci, jer smo vec stranci ovdje gdje jesmo. Znaci, bit

cemo stranci u dvije zemlje u zemlji rodjenja i u zemlji svog boravka. _________________________________________________________

3.De vid' der jarane, je l' 'no Drina popijena matere ti!

Pise: Ibro Suhopoljac

Iz jedne su case pili

U ludacki poremecenom sistemu logi?nosti i vrijednosti , oni su nas klali a ka-u branili svoje , oni su nas plja?kali a ka-u titili

svoje interese , oni su uzimali nae pisce i umijetnike, nae kraljeve i nau umnost prikazuju?i je kao svoju, oni su dolazili

odnekud preko rijeka u moju zemlju i za samo jedan dan prihvatali oteto i tu?e kao svoju slavnu historiju.

to je najgore uvijek

su ostajali . Poslije Turaka i Austrougara , poslije Kralja, Tite , Miloevi?a Dodue, najprije na planinama, ali sada i po naim

eherima. Njihova +emancipacija; biranja lokacije je o?igledna!?.

Niko valjda poznat u historiji ne bijae ugro-en od vlastitih la-i kao oni . Ko jo od njih brine to je: 7 Kraljevi? Marko bio seoski kabadahija i p'jano a ne junak (?uj, on i -drebac zajedno pili pa orali drumove umijesto

livada. Da l' to bijae inspiracija za onu ?uvenu srpsku novo - komponovanu : Iz jedne smo ?ae pili !?), 7 to je Obili? ostao bez K (bio Kobili? pa mu bra?a oduzee K nakon njegovog ?uvenog +podviga; na Kosovu polju jerbo

?e ?u za kobilu pa jote junaka bre. Tako mu bra?a uzee K a mrki Bajazit i K i G lavu), 7 to hromavi Vuk u stilu svog +vrlog; imena drpi i pojede blago naeg Bosanskog jezika te ga provarenog u srpskim crijevima

isprdnu ( neka mi jezik oprosti) k'o srpski,

7 to + juna?ina; Dra-a od '41 do '45 pobi 100 000 golorukih Bonjaka (civila) niz Drinu, 7 to usmr?eni umnjak Radovan, zvani vepar (zbog o?igledne sli?nosti sa to prelepom -ivotinjom i trenutnim mestom

boravka) napravi jo goru Bonja?ku klanicu onda kada smo skoro u svom blentavom saburu bili zaboravili i '41 i sve krvave

Drine, Fo?e i Viegrade,

7 to je poslednja uzdanica svesvpske politike ostao

eelj taj svpski mucavi hadum-junak, u cijeloj Europi ozna?en k'o nacista

i rijetko ru-na treba

eeljica ,

7 to su za svakog pametnog Kotromanji?i - vladari Bosne , bili i ostali di?na Bosanska vlastela a ne tamo neka srpsko -

hrvatska,

7 to Bosan?ica nije bila niti ?e ikada biti trag Srpske ?irilice ili najnovija verzija Hrvatskog ?udotvornog pisma ve? suze i krv

naeg ponosnog Bosanskog puka.

Oni to su nas klali, plja?kali i kudili dodvoravaju?i se Ruskim bradama, Vizantiji ili Svetoj stolici uvijek su kroz historiju

pokuavali nau pismenost i kulturu prikazati kao svoju. Zar neto ne smrdi u glavi Srpskoj? Pa k'o jo -iv ?u da se od

nejmanstva neto krade a kamoli takve plemenitosti koje imaju i imae samo kulturno bogati narodi!! Samo se za dobrim

Alatom praina vije, to i ahmak znade! Mi nikada ne bijasmo siromasi, a neuki jo manje! Naprotiv!! Imali su ta vidit' a i

ukrast' bogme!

La-u?i uporno druge, najvie slagae i jo la-u sebe! U toj la-i, poprskanoj blagoslovljem i serviranoj odozgo , ve?

ispredaju bajke o stradanju Srpskog naroda, a na naim mezarjima i bogomoljama grade tale i javne parkove +vijeruju?i; u

Boga!? ?udo nevi?eno!

Niko od srpskih umova (crkve jo manje) i ne pomilja da govori kako je taj + jadni srpski narod ; ( ne svi fala Bogu) poklao

vie od 200 000 Bonjaka,uglavnom civila, u ro?enoj zemlji na ro?enom topragu. Bonjaci nevini ginuli na svome zato to su

Bonjaci a srpsko srpski Srbi ginuli napadaju?i te iste Bonjake!? Pred licem historije sada bi trebali biti k'o isti! Mi i oni!?

Njihovi + experti; ka-u: ; Pa bio je rat, ta se mo-e;? Il' napadao ili se goloruk branio, isto ti do?e! Ma vidi Bogati! Al' neka

nek' je tako, dobro je da znamo da zabludu vie ne gajimo! Otvori o?i Bonjo sada il' nikada, jer novi genocid je na la-i ve?

temelje dobre zakopao! Oni ti ve? guslaju posmrtni mar kroz Acu i Mitra, Cecu i Draganu! A ti bujrum izaberi, pa opet k'o

medvjed ?erga na ciganskom lancu, trubu sluaj i uz trubu igraj! Jedan je korak od lanca do klanca! Ako poslije svega te

zvuke smrti opet ne raspozna Bonjo, onda pred licem svog Ummeta i zaslu-uje da umre! Zar u op?em ?irili?nom

guslanju i la-oviji ispredanoj godinama zadnje klanje to ga do-ivismo, ne proizilazi kao potvrda ovih rije?i?! E sad' do nas

je, kraj predstave ili uvertira!

Sabur Kabur

Dok Bonjaci vec zime provode u atorskim naseljima ispred ro?enih ku?a nadaju?i se povratku oni -ive i ra?aju se u tim

istim ku?ama ne -ele?i se vratiti u svoje ! Da ?ovijek ne povijeruje!!

ta se dogada, gdje je tu pamet ljudska? Zar normalnom

?ovijeku treba neka medunarodna klauzula, dogovor ili prisila da bi ga srce povuklo ku?i? I besvijesna, uhva?ena -ivotinja

prirodnim nagonom stremi ka svojoj jazbini, planini, gnijezdu...Nije va-no koliko je njena jazbina dobra ili loa! Ona je njena i

kvit! U tu?oj bi uvehla, skapala. A oni bi, ti srpsko srpski Srbi k'o biva plaho umni i nimalo teroristi, volili da ostanu na

naem (njihova anketa kaze 75% srpskog naroda)!! Ko to mo-e objasniti? Mo-da je odgovor negdje u duhu bi?a jednog

naroda kreiranog i la-ju vo?enog stolje?ima ili jednostavno boljitak koga su ti isti pagani uvijek dobijali plja?kaju?i druge (?itaj

nas)! + Nema rata ogolje se ?o?e ;, bila je i ostala popularna srpska ganga u Nevesinju a '91 se horila ponovo najavljuju?i rat i

novu plja?ku! Mi naravno kao i uvijek saburli do?ekasmo vlastito klanje te napunismo mezarja od Drine do Une!! Dokle tako?

Zato Bonjaci ne hranite se vie saburom, proklet bio, jer sabur je na kabur! Od sad' i ubudu?e: + Kad' ?etnik pijeva, svi u

jedan saf, za puku ; !

Put do r(j)aja!

Al' vidi ?uda, Bilja rekla : ; Kriva sam ;!? I plus k'o -ao joj za genocid ( neznam samo za koji jer ih je bilo DESET)!? Da ne

povijeruje ro?enim uima! Njoj +jadnoj; se vrata srpske historije za ebeda zatvaraju i morat' ?e izgleda da timari svoga

dorata - HArkana u izdajni?koj tali do brata joj Vuka Brankovi?a..Pa kakva je ona Srpkinja Bo-e moj? Kreirala zlo?ine i jo

priznaje!?

ta nama zna?i njeno priznanje? Nita! Mi ve? godinama znamo za Biljine krvave ruke.Daj Bo-e da ta njen strah i

ra?unica (ma nije to ljudskost, jok!?) otvore svijetske birokratske vidike koji jo uvijek ne osije?aju ili ne?e da vide svu veli?inu

Bonja?ke tragedije. Ali svejedno Biljo, to nije put do r(j)aja! Zaboravi! HArkan, tvoj mezimac, je gore samo dorat a ti stara

istroena hrga.?ak iako ti kakvom sadakom Hag dadne koju godinicu manje, tvoji putevi vode samo paklu, za sve one

ucvijeljene due i nevine dije?je ru?ice istruhle negdje po znanim i neznanim Bosanskim jamama. Da Bog da ti one sudile!

Ne osta Bilja istrajan isprdak te naci ideje k'o pobratim joj Slobodan. Taj mizerni fli?ko jo smrdi srpskim nacionalizmom

koji ina?e smrdi ve? dugo i kvalitetno .

ta sa onima to bi trebali iriti ljubav Bo-iju a bogohule ire?i mr-nju ? Ko ?e njima

suditi? I kada? Suvie su dugo u zagrljaju da bi se tako jednostavno mogli odvojiti. Romul i Rem su istu mater dojili (mada meni

vie li?i na veslo javorovo) i krepali bi sigurno jedan brez drugog a vidici nakon njih bili bi druga?iji barem za one koji nisu

ogrezli u zlu . To je sigurno . Ako odu , moraju oti?i skupa. Zato tu igru zla igraju do kraja zajedno. Dok popovija iz Srbije,

lukavo pipaju?i na puls ponovo nosa moti po zemlji Bosni, po onom istom gradu Sarajevu ?iju su smrt do ju?er blagosiljali i

nazdravljali uz rakiju ( rakija je rije? turskog porijekla kao i mnoge +srpske; re?i , samo da se zna), dotle izhavije?eni Milo, u

nedostatku adekvatnih terenskih mogu?nosti, u Hagu oralno pere friak muhur sa bojom nae krvi . A Drina nepopijena te?e li

te?e!! Ja ?udne li neke rijeke?

Nejma kazne za njega . Za sve Fo?e, Viegrade,Gora-da, Prijedore,Banjaluke, za sve Doboje i SrebreniceNe , nejma

kazne ! Njegova najve?a kazna je naa vrela rije? u nagluhom Bonja?kom uhu , njegova kazna je na -iv maksum koji prvi

puta znade ta se zaista dogodilo. Vrijeme ovaj put mora raditi za nas a tebi Miloe nek je lahka crna zemlja ko gus . Mo-da

se tvoj san zaista i obistini: ; Svi Srbi u jednoj dr-avi ;, samo to bi on preveden na Bosanski zna?io: +Svi Srbi pod jednu

jabuku i to Senabiju ;!

Ne daj nam Bo-e zaspati opet nekih slijedecih pedeset godina . Uljuljkani u vec poznati sabur probudili bi se opet s njima u

nekom novom izmu ili , to je vijerovatnije, ne bi se nikakada vise probudili !

KRAJ

_________________________________________________-

4. AKO BOSNA NEMA BUDUCNOSTI, NEMAM JE NI JA

Evo ponovo citam Oslobodjenje i Avaz, online, iako sam se 100 put zakleo da Avaz necu nikad vise, ali bar izmedju redova pokusavam da sastavim sta se krije iza svih politickih zavjesa u BiH.

Pratio sam izbore, i vidio sam ko je pobjedio. Da li sam zadovoljan sto se vlast promjenila? Iskreno, da je neko drugi pobjedio, mozda bi se i radovao sto je samo-dovoljni Lagumdzija otisao, ovako mislim, bolje da je ostao, od dva zla... gore nam dodje.

Ponekad pomislim, pa ja sam ovdje, hiljade kilometara udaljen, bolje da odustanem od pokusaja da skontam kako da pomognem toj nesretnoj zemlji Bosni, i da jednostavno prepustim ljudima koji su dole da brinu o tome. Ali nemogu. Neznam zasto, ali nesto unutra me boli, svaki put kad pomislim kakvi je ljudi vode, iz godine u godinu. Osjecaj otprilike kao kad covjek povjeri nesto sto mu je najblize srcu, nekom koga nezna, nekom kome nezna dal da vjeruje, i onda iz dana u dan, godine u godinu vidi da ima pravo, i da taj neko, iako ima 100 lica, uvjek cini samo pogresne postupke.

Republika Srpska, utemeljena na genocidu, jos uvjek postoji... Sta covjek da uradi da konacno pokrene proces oko ukidanja te tvrdjave nastale na strahu, patnji, bolu...

Dejtonski Sporazum, sporazum idiota i umobolnih... kako covjek da promjeni nesto sto cijeli svijet zna da je nepravedno, ali eto, drzi tu tvorevinu zivom, jer niko u Bosni nema snage ni mogucnosti

(mozda?) da kaze "dosta!".

Ekonomija, opustosena, pokradena, nikakva industrija, kako covjek da ukaze onom jadnom Bosanskom insanu, da ne vjeruje rijecima vec djelima, da ne glasa ako nemora, i narocito ako nezna za koga. Da ne glasa zbog toga sto mu je hodza rekao juce da mora da glasa za SDA ili slicno. Kako da mu covjek sa ove distance kaze, "ej ba ostani kod kuce, tvoj glas vodi Bosnu korak unazad...". Kako covjek da kaze onoj mladoj raji na fakultetu u Sarajevu, Tuzli, Zenici, "e ba raja probudite se, dosta je bilo bivsih komunista/nacionalista, treba organizovati nas, ljude sa malo sirim vidokrugom...", ali raja spava, ceka nesto, tone u depresiji, i onda samo ponavljaju, sve je gore, da nam je vani...

Industrija... kako vratiti pokradene fabrike iz Vogosce, Gorazda, Mostara, kako vratiti Pretis u Vogoscu, Famos, nase ljude u Aluminij...

I nesto sto me najvise boli, do cega mi je najvise stalo... Tuzba BIH protiv SRJ, za agresiju, genocid...

Upravo citam da SRJ nudi Ferhadiju u zamjenu za povlacenje optuzbe.. Kakvo licemjerje... Oni praznoglavci/duse na prodaju, u predsjednistvu ce na kraju i pristati na neku od takvih solucija, a to ce nam biti kraj...

Gospodine Profesore, kako mi da ucinimo nesto po pitanju te optuzbe, nesto se mora, jer oni dole ce i to prodati, kao sto su prodali i sve drugo, ma kojoj stranci pripadali. Treba nesto uciniti, ali kako i sta.

Pisem ovo, jer iskreno, pokusavam da vidim koliko ljudi ima okolo koji dijele moje strahove/ubjedjenja. Evo sjedim na college-u, pokusavam da zavrsim projekat, i pitam se, iako moja buducnost izgleda poprilicno pozitivno, da li mi to zaista ista znaci, kad ono sto mi je tako blisko srcu, nestaje i gubi se sve vise iz dana u dan...

Puno Pozdrava, i Maksuz Selam,

Admir Jahic

NYC

__________________________

5. ZAVICAJNA ZAJEDNICA "UNA"

GRADJANA BOSANSKE DUBICE

HALMSTAD 31.10.2002.godine

ZA GRADJANE BOSANSKE DUBICE

Postovani sugradjani !

Zelim da Vas upoznam sa nekoliko ideja i akcija u narednom periodu. Smatram da je to dobro na ovaj nacin, pismeno obavjestiti Sve.

1.Posto nam dolaze Ramazanski i Bajramski praznici, predlazem, da skupimo za najsiromasnije u Bosanskoj Dubici dobrovoljni prilog.

Prijedlog je damo po porodici (oni koji su zaposleni) 100:- ,a na socijali po 50:-SK

Imena tih osoba Vi odlucite sami.Ako neko zeli, treba to uciniti sto prije da poklo-ni stignu prije Bajrama.

2.Dana 20.10.2002. sam obavjesten da radovi na izgradnj dzamije napreduju. Os-tao je problem minareta.Javljeno mi je iz Bosanske Dubice (Veladzic, Lika i Asim Kurtovic ) sredstava ima samo za dzmiju, ali ne i za minaret.

Metar minareta kosta 500

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

24. novembar 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 238

1. ISTINA JE POTPUNO GOLA: SACIRBEGOVIC JE SRPSKI AGENT

2. U HAGU SASLUSANI SNIMCI MILOSEVICEVIH NAREDJENJA KARADZICU I MARTICU

3. ZIVIO DANIS TANOVIC

4. O BOSANSKOM JEZIKU

5. NE IZJEDNACAVAJTE HRVATSKU I SRBIJU

___________________________________________________________________

8. novembar/studeni, 2002 21:31

Dragi citaoci "Online glasnika",

zao mi je sto ovo nisam poslao na vakat, ali, sve jedno,

dobro ce doci, mozda cak i za vanredno izdanje Glasnika.

Obrati paznju na Boyle-ovu izjavu kada on kaze da se

Izetbegovic suglasio s njegovim prijedlozima, a kako je

Sacirbegovic odustao od usmene rasprava na Sudu.

Haj'd pogodi ko je munafik!!! Ne vjerujem da Boyle ne zna

da je Sacirbegovic bio Ilijina lutka na koncu.

Istina je sada potpuno gola.

I jos nesto: SRJ se pokusava izvaditi na foru da u vrijeme

potpisivanja Konvencije UN o genocidu (1995., cini mi se)

nija bila clan UN, te da tako SUD nije nadlezan. Pa, ljudi

moji, SRJ je izbacena iz UN-a bas zbog agresije i genocida u Bosni!

Selam - Ibrahim Halilovic

Slijedi Pomenuta emisija RFE radija

-------------------------------------------------

F. BOYLE: KAKO SE MUHAMED SAAIRBEGOVIA ZAPOSLIO KOD MILANA PANIACA?

Mensur CAMO - Nebojsa GRABEZ - Lejla SARIC

Premda je bivsi predsjednik SRJ, Slobodan Milosevic, kojemu

se pred Haaskim tribunalom sudi po vise od 60 inkriminacija

za genocid, zlocine protiv covjecnosti, teska krsenja Zenevskih

konvencija i zakona i obicaja rata, ove sedmice imao pauzu,

jugoslovenski genocid je ipak bio tema jednog drugog sudjenja,

lociranog takodjer u Haagu. Naime, proteklih je dana pred 15

sudaca Medjunarodnog suda pravde, koji se smatra glavnim

pravosudnim organom Ujedinjenih nacija, vodjena rasprava o

zahtjevu Beograda da ovaj sud preispita svoju nadleznost u

tuzbi za genocid koji je BiH jos 1993. godine podigla protiv SRJ.

RFE

U Haagu se za genocid ne sudi samo Slobodanu Milosevicu,

nego i SR Jugoslaviji - tako zapocinju ovih dana svoja

javljanja izvjestaci beogradskih medija iz holandske

prijestolnice, odnosno iz Palate mira, sjedista

Medjunarodnog suda pravde. Zainteresiranost beogradskih

medija za rad ovog suda nije nimalo neobicna, jer od

dvadesetak slucajeva koji se u ovom trenutku vode pred tom

sudskom institucijom koja rjesava pravne sporove izmedju

drzava, polovica otpada na SRJ. U dva slucaja - po optuzbama

BiH i Hrvatske - SRJ je tuzena strana, dok je u devet njih

ova drzava tuzitelj - tuzbe protiv clanica NATO-a zbog

bombardovanja SRJ 1999. godine.

Sud pravde je ove sedmice saslusao argumentaciju zastupnika

BiH i SRJ o zahtjevu Beograda da Sud preispita svoju nadleznost

po tuzbi koju je jos 1993. godine BiH podigla protiv SRJ,

odnosno Srbije i Crne Gore, zbog krsenja Konvencije o genocidu.

Zastupnici Beograda su, zapravo, vec tri puta - 1993. i dvije

godine kasnije - pokusavali uciniti isto, ali su sva tri ta

zahtjeva svojevremeno odbacena i Sud je 1996. godine donio

presudu o svojoj nadleznosti u ovom sporu.

Osnova najnovijeg podneska SRJ je sljedeca: ova je drzava tek

2000. godine primljena u clanstvo UN-a, a iste je godine potpisala

i Konvenciju o genocidu, po kojoj je BiH tuzi. Zog ovih cinjenica

SRJ zahtjeva od Suda pravde da se proglasi nenadleznim u ovom procesu.

Agent SRJ pred Sudom pravde, Tibor Varadi, u svojim je nastupima

u Palati mira, kao i u izjavi za nas radio, priznao da pocinjen zlocin

tokom rata u BiH, ali da SRJ ne moze biti smatrana odgovornom za genocid.

VARADI

Tu je bilo naravno i hrvatskog ucesca i sukoba unutar Bosnjaka -

Fikret Abdic - i, naravno, bilo je ponajvise sukoba izmedju etnickih

grupa unutar Bosne. Tako da citava slika tih sukoba jeste mnogo

viseslojnija od vrlo jednostavne pravnicke formule i zbog toga

mislim da i pravno i sustinski to nije pravi put. To naravno ne

znaci da strahota nije bilo i ne znaci da oni koji su ih pocinili

ili oni koji su dali povoda ne bi trebalo da odgovaraju.

RFE

Sakib Softic, agent BiH pred Sudom pravde, odbacuje argumentaciju jugoslovenske strane:

SOFTIC

Zahtjev za ponavljanje postupka je jedan vanredni pravni

lijek i o njemu se moze raditi ukoliko se pronadju nove cinjenice

i novi dokazi koji nisu bili poznati Sudu i strankama u vrijeme

donosenja presude, a takve su tezine da bi mogli da dovedu do

donosenja drugaeije presude. Te cinjenice moraju postojati u

vijeme donosenja presude. Cinjenice na kojima insistira Jugoslavija

desile su se pet godina nakon donosenja presude Suda o preliminarnim

primjedbama. Prema tome, te cinjenice nisu postojale u vrijeme

donosenja presude i ne mogu predstavljati osnov za ponavljanje postupaka.

RFE

Slijedi i komentar eksperta: americki advokat i univerzitetski

profesor iz Cikaga, Francis Boyle, kao svjetski strucnjak za

medjunarodno pravo zapravo je bio tvorac i pokretac tuzbe BiH

protiv SRJ. U izjavi za nas radio, Boyle ocjenjuje da aktuelni

zahtjev Beograda za preispitivanje nadleznosti Suda pravde ne

predstvalja nista drugo nego pokusaj odugovlacenja procesa,

sto je vea triput vidjeno pred Sudom pravde.

BOYLE

Ovakvi zahtjevi okrnjene Jugoslavije za preispitivanje

nadleznosti Suda pravde vec su nekoliko puta uspijesno

pobijani u Haagu. U sustini, rijec je o tehnickim,

proceduralnim pitanjima koja sam i sam nekoliko puta

uspijesno pobijao pred Sudom pravde u korist Republike BiH.

To se desilo u martu i aprilu 1993., a treci put 1995. godine.

Prakticno, nalog Medjunarodnog suda pravde krnjoj Jugoslaviji

da obustavi sve radnje protiv BiH koje predstavljaju zlocin

genocida ne bi 1993. ni mogao biti donesen da se slicni

tadasnji zahtjevi Beograda nisu, moram reci, ogromnom vecinom

glasova sudaca, odbacili. Argumenti su i ovaj put manje-vise

isti kao sto su bili i ranije. Naprosto, radi se o pokusajima

Beograda da odugovlacenjem i raznim tehnikalijama pokusa

sprijeeiti sudjenje. Oni, jednostavno, ne zele sudjenje po

optuzbi za genocid.

Ocekujem zato da ce Me?unarodni sud pravde i ovaj put, kao i

u ranijim slicnim pokusajima, donijeti presudu u korist BiH,

odnosno uvjeren sam da ce ovaj zahtjev Beograda biti odbacen.

RFE

Varadi je u svojim medijskim nastupima nekoliko puta rekao da

je Beograd otvoren za mogucnost vansudskog dogovora. Sarajevska

stampa je ovih dana objavila, a to jos uvijek nije demantirano,

da je Varadi predlozio tadasnjem clanu Predsjednistva BiH Berizu

Belkicu sljedeci aranzman: da SRJ finansira izgradnju u ratnu

srusene banjalueke dzamije Ferhadije, a da BiH odustane od tuzbe.

Kao dobar poznavalac cijelog slucaja, profesor Boyle, medjutim,

smatra kljucnim jedno drugo pitanje:

BOYLE

Pravo je pitanje, medjutim, zasto se ponovo, po cetvrti put,

moraju pobijati ovakvi stavovi Beograda? Dvadeset i drugog

februara 1999. godine ovaj je slucaj bio spreman za sudjenje

pred Me?unarodnim sudom pravde. Iz nekih svojih razloga,

tadasnji agent BiH, Muhamed Sacirbegovic, nije zatrazio od

Suda pravde da se pristupi konacnoj fazi sudjenja, sto je on

trebao i morao ueiniti. Poznato vam je da je bilo mnogo pokusaja

da se tuzba BiH povuce. Jasno je da je neko, na meni jos uvijek

nepoznat nacin, uspio ubijediti Sacirbegovica da tada ne zatrazi

sudjenje.

Na sastanku kojeg sam u oktobru 2000. godine imao sa predsjednikom

Alijom Izetbegovicem, iznio sam svoj prijedlog strategije okoncanja,

odnosno dobijanja tuzbe pred Sudom pravde. G. Izetbegovic je

prihvatio moj prijedlog, ali je g. Sacirbegovic na njega ulozio

veto. Kasnije, kada je g. Sacirbegovic smijenjen sa polozaja

agenta BiH pred Sudom pravde, (zbog kradje novca, a ne zbog

izdaje Tuzbe, M.B.) on se zaposlio u firmi Milana Panica,

predsjednika jugoslovenske vlade u vrijeme kada je ta zemlja

cinila genocid u BiH. Po mom ubjedjenju, g. Paniau je takodje

mjesto u Haagu, na optuzenickoj klupi pored njegovog kolege

Slobodana Milosevica. Dakle, Sacirbegovica treba upitati zasto

radi za Panica i kada je prvi put sa njim razgovarao o tome da

se zaposli kod njega.

Strategija Kostunice danas je identicna Milosevicevoj nekad -

da odugovlacenjem i proceduralnim trikovima pokusa sprijeciti

usmenu raspravu, odnosno zavrsnu fazu sudjenja po optuzbi za

genocid. Jer, Beograd nece biti primljen niti u Vijece Evrope,

niti u NATO dok se protiv njega vodi proces pred Sudom pravde.

Tako?e, i Kostunica i Dindjic su u nedavnim predizbornim nastupima

javno govorili da se Republika Srpska treba prikljuciti krnjoj

Jugoslaviji, tako da je u tom smislu agenda (dnevni red) Beograda

jos uvijek isti kao u Milosevicevo doba.

Kako ce, prema mojim ocekivanjima, najnoviji zahtjev Beograda u

narednih nekoliko mjeseci takodje biti odbacen, na bosanskim

vlastima je da tada odmah zahtijevaju pocetak sudjenja.

RFE

Me?unarodni sud pravde je saopstio da su od danas suci vec

pristupili razmatranju pravnih argumenata jugoslovenske i

bosanskohercegovacke strane. Nije precizirano kada ce to biti,

ali je saopsteno da ce konacna presuda biti objavljena na javnom

zasijedanju Suda.

__________________________________________________________________

VJESNIK, 23. studenoga 2002.

C-061: Brigade JNA isle su iz Vojvodine, Cacka... a rasporedjene su na Baniji, Kordunu i Lici

ZAGREB/ HAAG, 22. studenoga - U haaskom procesu protiv bivseg jugoslavenskog predsjednika Slobodana Milosevica, tuziteljstvo je u cetvrtak predstavilo niz tajno snimljenih razgovora kojima zeli dokazati presudni utjecaj Milosevica na vodstvo pobunjenih hrvatskih Srba tijekom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995.

Petog dana svjedocenja, zasticeni svjedok C-061 identificirao je, na zahtjev tuziteljstva, glasove sudionika tajno snimljenih razgovora i objasnjavao vrijeme i okolnosti u kojima su razgovori vodjeni. Najveci dio tajnih snimaka odnosi se na razgovore Milosevica i vodje bosanskih Srba Radovana Karadzica. Razgovor njih dvojice vodjen u srpnju 1991. potvrdjuje da je Milosevic planirao zauzimanjem dijela teritorija Hrvatske i BiH ostvariti >Veliku Srbiju<. Tuziteljstvo je tajnim snimkama razgovora zeljelo dokazati da je u ljeto i jesen 1991. Milosevic od Karadzica trazio da osigura kroz BiH neometan prolazak postrojbi JNA - mobiliziranih u BiH i Srbiji - na teritorij Hrvatske pod srpskom kontrolom. >Brigade JNA isle su iz Vojvodine, Cacka... i drugih krajeva, a rasporedjene su na Baniji, Kordunu i Lici... imao sam uvid o tome s terena<, objasnio je svjedok C-061. Tuziteljstvo je pustilo snimke iz kojih se moze zakljuciti da je Milosevic svojim utjecajem na JNA ishodio oslobadjanje tadasnjeg zapovjednika policije u Kninu Milana Martica, kojeg je u rujnu 1991. uhitila policija BiH. Tuziteljstvo je predocilo dokumenate koji su pokazali da je izmedju 1992. i 1995. Jugoslavija pomagala snage pobunjenih Srba u Hrvatskoj. (Hina) ____________________________________________________________

ZIVIO DANIS!

Pokusat cu da vam prenesem sto vjerodostojnije dio televizijske emisije koja je bila neki dan sa Zeljkom Ogrestom, a gost je bio Danis Tanovic. Svi znaju kako su provokativne emisije sa dobrim novinarom kao sto je Zeljka. Dakle pokusavala je isprovocirati Danisa po sistemu: "Ciji je OSKAR kad mi nemamo drzavu Bosnu jer tu su Srbi i Hrvati sa dva entiteta itd." Danis joj je rekao da je oskar Bosanski i da je drzava Bosna. Ona je bila do te mjere drska da mu je rekla: "Pa vi nemate ni jezik bosanski i pitala ga moze li joj pricati na bosanskom jeziku ako taj jezik postoji, a na sve to poslije nekoliko sekundi razmisljanja odgovara DANIS na BOSANSKOM pa

kaze:

"DA LI VAMA PO DJAHKAD NA SABAHU CUNA NA PAMET PADA?"

Zeljka je bila sokirana, nastao je tajac, ona se digla i napustila emisiju koja je ostala nedovrsena.

E. R. K.

_____________________________________________________________________

O BOSANSKOM JEZIKU

Kada sam tek dosao u USA ja sam kontaktiran od Americkih zvanicnika

__________________________________________________________________

ZAMJENA PASOSA

Visoki predstavnik medjunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu donio je 29.09.2000. Odluku o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, prema kojoj pasosi izdati prije 30.11.2000. nece vaziti nakon 28.11.2002. godine.

U vezi sa ovom odlukom, Ambasada BiH u Italiji obavjestava gradjane, da se zahtjev za zamjenu pasoskih knjizica, pored Generalnog konzulata BiH u Milanu

(Via Fabio Filzi, 19 - 02/669 82 826 ), moze predati i u prostorijama Konzularnog ureda Ambasade svakim radnim danom od 10,00 do 12,30 sati.

Za sve informacije u vezi zamjene pasosa zainteresovane osobe mogu se obratiti putem telefona Konzularnog ureda br. 06/372 85 09 ili na adresu u Rimu, Via Pilo Albertelli, 11.

____________________________________________________________________________

Postovani,

kad citam Vase tekstove u kojima u pravilu izjednacavate Hrvatsku i Srbiju, Tudjmana i Milosevica svaki se put zapitam patite li Vi u Bosni od kolektivne amnezije. Vise nisam siguran da li se ljutiti na Vas u Bosni ili Vas zaliti ! Zanimljiv je naslov Vaseg teksta - Ne smijemo vjerovati nikome, osim zdravom razumu. Pa, vjerujete li mu ?

Kako je licemjerno zaboraviti sve dobre stvari koje su Hrvati, Hrvatska i Tudjman ucinili za Vas u Bosni, a ruzno zbrajati samo one lose !

Zasto zaboravljate na one stotine tisuca ljudi koji su prosli kroz Hrvatsku u trece zemlje, a osobito one koji su mjesecima i godinama boravili u Hrvatskoj kao izbjeglice, dobivajuci ovdje smjestaj, hranu i medicinsku zastitu, a istodobno je Hrvatska i sama imala stotine tisuca vlastitih prognanika? Uzmite malo vlastitu statistiku i pogledajte koliko je Vase djece rodjeno u Hrvatskoj u razdoblju 1992-2000, a koliko u Srbiji. To su cinjenice.

Zasto zaboravljate da brodovi s oruzjem i opremom nisu istovarani u Boki ili Kotoru nego u Plocama i Splitu ?

Zasto zaboravljate da hrana, lijekovi i druga humanitarna pomoc takodjer nisu istovarani u Boki ili Kotoru nego u Plocama i Splitu ?

Zasto zaboravljate da zracne posiljke oruzja, opreme, hrane i lijekova (i

Mudzahedina!) nisu stizale preko aerodroma u Podgorici i Beogradu nego preko hrvatskih aerodroma ?

Zasto zaboravljate da Izetbegovic i ostali Vasi politicari nisu odlazili u svijet sa aerodroma u Podgorici i Beogradu nego sa aerodroma u Splitu i Zagrebu?

Na kraju, sta misliti o susjedu koji je zaboravio na pruzenu pomoc onda kad mu je doista trebala, sta o tome pise Kuran ?

S postovanjem,

Darko Raguz

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

29 novembar 2002.


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 239

1. DVOJNO DRZAVLJANSTVO ZA SVIJU ILI ZA NIKOGA

2. PISMO KONGRESA BOSNJAKA SJEVERNE AMERIKE ASHDOWNU

3. "?UDENJE" JEDNE BOSANKE O AFERI "ORAO"

4. I U SKANDINAVIJI SVAKI NAROD ZOVE JEZIK SVOJIM IMENOM

5. MUNICIJA ISTOVARANA U PLOCAMA NAM JE STIZALA JEDINO KROZ CIJEVI

6. OBAVJESTENJE I IZVINJENJE

__________________________________________________

1. DVOJNO DRZAVLJANSTVO ZA SVIJU ILI ZA NIKOGA

Pozivamo sve BiH medije da prenesu ovaj komentar,

koji je od egzistencijalne vaznosti za BOsnjake.

Urgiramo na sve patriote da SE PRIDRUZE AKCIJI

upoznavanja javnosti o istjerivanju gradjana BiH iz BiH.

Ponovo se dogadja veliko narusavanje ravnopravnosti naroda u BiH.

Ponovo se dagadja da Srbi u BiH traze veca prava za sebe, nego za

druge i ponovo im to prolazi zahvaljujuci Bosnjacima iz BiH Vlade.

Dogadja se nesto sto bi u svim ostalim drzavama svijeta bilo

potpuno nezamislivo, a to je da jedna pravila vrijede za gradjane

jedne etnicke grupe (Srbe), a druga za gradjane ostale dvije

etnicke grupe (Bosnjake i Hrvate).

Evo o cemu je rijec. Vijece ministara BiH je potpisalo sporazum

sa Jugoslavijom o dvojnom drzavljanstvu gradjana iz BiH koji zive u

Srbji, a zatim su srpski delegati Skupstine stavili veto na

mogucnost da se isti takvi sporazumi potpisu sa ostalim drzavama

svijeta. Zapravo, Srpski delegati su stavili veto na produzenje

vremenkog roka do kojega se takvi sporazumi trebaju potpisati.

Tako se dogodilo da se protjerani gredjani BiH, koji zive

u drugim drzavama svijeta moraju opredijeliti za samo jedno

drzavljanstvo vec 1. januara 2003. godine, buduci da nasa Vlada

nije do sada potpisala sporazume o dvojnom drzavljanstvu ni sa

jednom drugom drzavom osim sa Jugoslavijom. Vjerovatno ce se u

zadnji momenat takav sporazum potpisati i sa Hrvatskom, jer je

Hrvatskim politicarima stalo da opstanka Hrvata u BiH, za

razliku od bosnjackih predstavnika iz sadasnjih lasti, koji

sve cine da Bosnjake istjeraju iz BiH. Da su istinski

zainteresovani za ocuvanje Bosnjackog nacionalnog korpusa

u BiH oni bi insistirali da se takvi sporazumi usvajaju

u paketu, tako da bi bio sacuvan ravnopravan tretman gradjana

BiH sva tri drzavotvorna naroda. Ovako, jos jednom se vrsi

nasilje nad ljudima koji su najvece zrtve rata i genocida.

Dvostruka mjerila nisu nista novo u BiH. Jos nedavno su

prdstavnici Alijanse potpisali sporazum po kojem se Srbima

vraca pravo da budu konstitutivni narod u Federaciji, a da

se pri tome isto to pravo nije vratilo Bosnjacima i Hrvatima

u Republici Srpskoj.

Jedini nacin da se ispravi nepravda u vezi sa dvojnim

drzavljanstvom samo za Srbe je da Bosnjacki delegati u

svim Skupstinama u BiH, i u svim drugim organima vlasti,

gdje je to moguce, stavljaju veto na ratifikaciju Sporazuma

sa Jugoslavijom (i eventualno Hrvatskom) dok god se ne ukine

zakon po kojem se do 1. januara moraju sklopiti sporazumi o

dvojnom drzavljanstvu sa svim drzavama.

Zakon od 1. januara 1998. godine (clan 39, paragraf 1)

donesen je zbog toga sto postoje drzave u svijetu,

koje za upis u svoje drzavljanstvo traze ispis iz

predhodnog drzavljanstva. Osnovna namjera toga Zakona

je bila da se pomogne zrtvama rata tako sto ce se u

tim drzavama omoguciti da zadrze i Bosansko drzavjanstvo.

Tako je to tada bilo predstavljeno delegatima i gradjanima.

Medjutim, u rukama nasih politicara taj zakon je postao jedan

od najzlocudnijih zakona PROTIV gradjana BiH. Objasnimo ovu

tvrdnju na primjeru Sjedinjenih Americkih drzava.

Po zakonima Sjedinjenih Americkih Drzava prilikom upisa u

Americko drzavljanstvo, GRADJANINU SE NE TRAZI DA SE ISPISE

IZ DRZAVLJANSTVA SVOJE PRETHODNE DOMOVINE. Dakle, Americki

zakon o drzavljanstvu prakticno vec daje pravo na dvojno

drzavljanstvo svakome ko prima Americko drzavljanstvo.

DAKLE, NE POSTOJI NIKAKAV RAZLOG DA SE SKLAPA NEKI

SPORAZUM SA SJEDINJENIM AMERICKIM DRZAVAMA O DVOJNOM

DRZAVLJANSTVU, JER JE SVE ONO STO BI BiH TRAZILA U TOM

SPORAZUMU AUTOMATSKI VEC GARANTOVANO GRADJANIMA BiH KOJI

ZIVE U USA. Ne postoji nikakav razlog da se gornji zakon

primjenjuje na drzave koje ne traze ispis iz starog

drzavljanstva, kao sto je to slucaj sa USA. Zato Sjedinjene

Americke Drzave normalno nece ni pristupiti nikvom

sporazumijevanju o tome, jer je vec automatski dato sve

ono sto bi bio predmet sporazumjevanja.

Medjutim, sta se dogadja? Vlada BiH ne sklapa sprazum

o dvojnom drzavljanstvu ni sa jednom drzavom od onih

drzava koje traze ispis iz BiH drzavljanstva,

osim sa Jugoslavijom, a primjenjuje gornji zakon na

drzave kao sto su USA, koje ne traze ispis iz starog

drzavljanstva.

Evo sta je javio Kadrija Dr Dzabic-Haracic zamjenik

Ministarstva za Ljudska prava i Izbjeglice kada su

mu se obratili clanovi Kongresa Bosnjaka Sjeverne

Amerike, citiramo:

"SAD nije iskazala interes za potpisivanje ovog sporazuma,

a Zakonom o Drzavljanstvu SAD nije predvidjena ova mogucnost."

Naravno da nece razgovarati o pravu da se zadrzi i staro

drzavljanstvo, kada je to pravo vec automatski dato po

Americkom zakonu svakom novom gradjaninu USA, samim tim

sto mu ne traze da se ispise iz starog drzavljanstva.

Sada nase vlasti koriste gornji odgovor Amerikanaca, da

oni onda istjeruju gradjane BiH koji zive u USA iz

Bosanskohercegovackog drzavljanstva tako sto ce se

doticni gradjani morati opredijeliti samo za jedno

drzavljanstvo pocev od 1. januara 2003, jer eto nema

sporazuma sa Amerikom?!

Zbog svega recenog, svi Bosansci i Hercegovici koji

zive u Sjedinjenim Americkim Drzavama zahtijevaju da

se prekine praksa daljeg istjerivanja Bosnjaka iz Bosne

i Hercegovine, koja se sada proovdi "Zakonom o drzavljanstvu".

U tom smislu se obracamo Visokom predstavniku Ashdownu,

Predsjednistvu BiH, Vijecu Ministara. Molimo sve novinare

Bosne i Hercegovine da uvrste ovaj clanak i slijedece

pismo u svoja izdanja, da se napokon uspravimo i da se

kao dostojanstven narod borimo za svoja prava.

Dr. Muhmaed Borogovac

Bosanski kongres USA

________________________________________________________

KONGRES BOCNJAKA SJEVERNE AMERIKE

C H I C A G O

GRADJANI BiH SJEVERNE AMERIKE ZAHTJEVAJU OD ASDOWNA

I PREDSJEDNISTVA DA SE PROMJENI ZAKON O DRRAVLJANSTVU

Kongres Bosnjaka Sjeverne Amerike je danas uputio pismo Visokom predstavniku Paddy Ashdown-u sa zahtjevom da on koristi svoj uticaj ili ovlastenje da izmijeni zakon o drzavljanstvu koji ce od 1. januara 2003. napraviti da na hiljade gradjana BiH neznajuci izgube svoje BiH drzavljanstvo. Pismo je potpisao Ali E. Lejlic, predsjednik upravnog odbora KBSA. Skoro ista pisma su poslana clanovima predsjednistva BiH, Sarovicu, Covicu i Tihicu. Djelovi iz pisma slijede:

Mi Amerikanci i Kana?ani Bo1njaekih i Bosanskih korjenova, smo veoma svjesni i duboko zahvalni za Va1e dugogodi1nje i principijelne visoko-moralne stavove u vezi Bosne i Hercegovine. Zbog svega toga, na1a organizacija bi ?eljela da vam ponudi na1u iskrenu zahvalnost za sve godine va1eg upornog rada na podr1ci Bosni i Hercegovini i njenom narodu.

Obraaamo Vam se da bi zahtijevali da upotrebite svoje ovlasti kao Visoki Predstavnik da bi ubijedili Parlament i druge odgovarajuae Bosansko-hercegovaeke vladine institucije, ili da postupite u skladu sa Va1im mandatom i ovlastima, da bi hitno i bez ikakvog odlaganja donijeli odgovarajuai zakon ili izmjenili postojeai zakon koji ae osigurati da dr?avljani Bosne i Hercegovine koji su dobili i dr?avljanstvo drugih zemalja automatski ne izgube svoje BiH dr?avljanstvo.

Jasno je da dr?avljani Bosne i Hercegovine koji ?ive izvan BiH ?ele, tamo gdje je takva opcija moguaa, da zadr?e svoje BiH dr?avljanstvo bez obzira na uzimanje novog dr?avljanstva. Razumijemo da neke zemlje zahtjevaju da se novi dr?avljani odreknu svog starog dr?avljanstva. Tako?er razumijemo da neke zemlje mo?da i ne zahtjevaju takvo eksplicitno odricanje prija1njeg dr?avljanstva. Bez obzira na to 1ta razne zemlje zahtjevaju, mi vjerujemo da se niti jednom dr?avljanu Bosne i Hercegovine - Bo1njaku, Hrvatu, Srbinu, ili drugome - ne smije po prihvatu drugog dr?avljanstva automatski oduzeti dr?avljanstvo BiH kroz birokratski mehanizam Bosne i Hercegovine. Zabrinjava nas da ae Zakon o dr?avljanstvu donesen 1. januara 1998. godine (elan 39, paragraf 1) upravo to ueiniti 1. januara 2003. godine. Bojimo se da ae tada na hiljade gra?ana Bosne i Hercegovine neznajuai izgubiti njihovo Bosansko-hercegovaeko dr?avljanstvo.

Na1a je pozicija da Bosna i Hercegovina ba1 i nije zemlja prebogata prirodnim resursima. Ljudski kapital Bosne i Hercegovine je apsolutno va?an za odr?iv razvoj i dugogodi1nji prosperitet Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina sebi ne mo?e dozvoliti da gubi svoje jako talentovane dr?avljane u zemlji i u dijaspori. Bosna i Hercegovina treba vi1e a ne manje gra?ana. Zato Zakon o dr?avljanstvu treba da uva?i ovu realnost.

Zahtjevamo da se do kraja godine na postojeai zakon donesu amandmani ili da se uvede novi zakon od strane Vas kao Visokog Predstavnika ili, radije, od strane Parlamenta, koji bi eksplicitno osigurali da se dr?avljanstvo mo?e izgubiti samo dobrovoljnim i lienim odricanjem od strane gra?ana a ne kroz automatski birokratski mehanizam.

U slueajevima gdje su odre?ene zemlje spremne da ponude me?unarodne ugovore sa Bosnom i Hercegovinom u vezi dvojnog dr?avljanstva, takvi se ugovori moraju potpisati i sprovesti 1to je prije moguae i ne smiju biti uslovljeni sa istim ugovorima prvo napravljenim sa drugim zemljama.

...Ponavljamo, srdaeno Vam se zahvaljujemo na va1em sada1njem i prija1njem trudu u podr1ci Bosni i Hercegovini i njenom narodu i nudimo Vam na1u punu podr1ku u Va1oj misiji pravljenja demokratske i prosperitetne Bosne i Hercegovine.

________________________________________________________________________________

3. "CUDJENJE" JEDNE BOSANKE O AFERI "ORAO"

Dragi prijatelji,

Prije mog komentara, ovim putem zelim svima (koji do toga drze) sretne i beri?etne Ramazanske blagdane, da ih u miru i rahatluku isposte, ako Bog da. I kako to TV novinar Abadzic obi?ava kazati: ZIVI I ZDRAVI BILI!

Ramazan i Bajram Serif Mubarek Olsun!

"CUDJENJE" JEDNE BOSANKE O AFERI "ORAO"

O ovoj aferi se ve? naveliko pise i komentarise ne samo u BiH nego i u cijelom svijetu. Ako je Svijet iznena?en, po mom skromnom misljenju mi ovdje u BiH nismo. Pravo da Vam kazem, poslije gorkog iskustva prozivljenog u proteklom ratu, kada se ispostavilo da su ?uvene Titove doktrine: 1. Bratsvo i jedinstvo, 2. Teritorijalna odbrana i 3. Miroljubiva koegzistencija, bile samo parole i da su u njih vjerovali samo naivni Bosnjaci i poneki iz reda drugih naroda u BiH tj. Bosanac i Hercegovac, sada nas sigurno nista vise ne iznenaduje :-) = gorak osmijeh!

Za one koji to ne znaju "Orao" u Bijeljini je nova fabrika sagra?ena iz ukradene opreme koja je demontirana iz Rajlovca kod Sarajeva ( ?ak je zgrada u kojoj se nalazio srusena do temelja ! ). Vjerovatno su odneseni i svi raniji poslovi i nastavljeno jednostrano koristenje poslovnih veza i svjetskog trzista. A dobro je poznato da je namjenska industrija ( i ne samo ona ) iz bivse SRBiH u okviru SFRJ glavnog poslovnog partnera imala bas u Iraku gdje su se gradili veliki infrastrukturni objekti i dr. Pa zar je onda nesto ?udno u tome sto je nastavljen isti posao da se radi sada samo na sjeveru BiH?

Ono sto sigurno ?udi ( a ni to nije nista novo za zitelje BiH ) je da "Orao" iz Bijeljine, koja se nalazi u BiH posluje sa inostranstvom putem neke firme iz Beograda, koji se nalazi u SR Jugoslaviji ( dakle drugoj drzavi ) ?!

U protekloj godini ?esto smo ?itali vijesti u dnevnim listovima o diplomatskim posjetama kontroverznog srpskog politi?ara Vojislava Seselja Iraku uz kuriozitet da je predsjedniku Sadamu Huseinu jednom poklonio skupocijenu sablju na dar !? Sada se vidi koji je ustvari povod tih posjeta bio...

Pa zar ti nasi Srbi ne smiju nista uraditi bez patronata ( ?itaj iskoristavanja ) Beograda odnosno Srbije?

?udi i to ( sto opet nije nista novo za zitelje BiH ) da najodgovorniji politi?ari RS-a, izjavljuju da nista nisu znali o poslovanju "Orla" sa Irakom, odnosno krsenju Rezolucije UN u vezi s tim ?!

Ovdje moram opet citirati ?uvenu izreku poznatog sportskog novinara Mladena Deli?a "Ma ljudi moji je li to mogu?e?" A kako moze biti mogu?e da su najodgovornija gospoda tog entiteta tako neinformirana kad su ujedno i glavnokomanduju?i Vojske RS, a ako sam dobro razumjela neki su i ?lanovi upravnog odbora "Orla"...? Te njihove izjave me podsje?aju na ?uvene izjave generala Kukanjca iz 1991. i 1992. godine kada nas je uvjeravao da JNA postavljaju tenkove oko Sarajeva radi redovnih manevarskih vjezbi i da JNA ni mrava ne?e zgaziti...

Sve bi bilo smijesno da nije tragi?no, jer ?e se kola slomiti preko le?a neduznih stanovnika u BiH bez obzira kojem narodu pripadali.

Prof.Dr. Azra Jaganjac

__________________________________________________________________________________

4. I U SKANDINAVIJI SVAKI NAROD ZOVE JEZIK SVOJIM IMENOM

Nakon duzeg vremena odlucih ipak da reagujem na pojedine

tekstove. Kao prvo, kada je u pitanju naziv naseg jezika,

zelim da dam samo jednu malu usporedbu sa Skandinavijom

koja je svima poznata. Naime, iako postoji tako velika

slicnost izmedju Danskog, Norveskog i Svedskog jezika

uvijek se smatra uvredom kada se kaze jednom Svedjaninu

da je velika slicnost u ovim jezicima, a ne daj boze da

kazez da su isti. Cak nisu htijeli ni pomisliti u da imaju

"Skandinavski" jezik, recimo. Zalosna je cinjenica da mnoge

Bosnjakinje i Bosnjaci (mislim prvenstveno na estradu) siroko

rasirenih ruku grle do jucerasnje koljace i zahvaljuju se na

"svom uspjehu" jer eto da njih (anamo njih) ne bijase, ne bi

oni nista postigli (kako rece Enes Begovic). A isti taj u

Bosni kod Bosnjakinja i Bosnjaka slovi za slavnog. Idemo mi

moj dragi narode iz apsurda u apsurd. Dok jedna pravoslavka

iz Banjaluke otvoreno na TV kaze da je za nju apsurd pokusati

pjevati na ekavici jer je rodjena i odrasla sa ijekavicom (citaj

bosanskim jezikom), i zato joj zelim cestitati na iskrenosti,

dotle Lepa brena (vidi apsurda zvala se Fahreta) ne zna ni

pricati, a ni pjevati osim na ekavici. Probelm lezi u tome

sto mi nismo spremi cestitati nasoj Bosnjakinji i Bosnjaku

na uspijehu jer ona ili on je NAS uspjeh, kojega nasi

neprijatelji dozivljavaju kao svoj neuspjeh. S dcruge strane,

mi smo uvijek spremni hvaliti i velicati uspjehe ostalih naroda.

Idemo mi moj dragi narode iz apsurda u apsurd.

Cestitam gosp. dr Muhamedu na lijepom odgovoru na pitanje

izjednacavanja Hrvatske i Srbije, s tim da bih volio jedanput

da se rasciti ucesce Hrata iz Hrvatske i Katolika iz B i H kao

i Srba iz Srbije i Ortodoksnih iz B i H u svem onom i ovom

nasem belaju i strahoti. Jos mnogo cinjenica bismo moglo iznijeti,

ako zatreba, mi koji osjetismo na vlastitoj kozi, onda kada je

bilo najjgore, ali za sada, za pametne, je dovoljno receno.

Hasan Dzuho

_____________________________________________________________

5. MUNICIJA ISTOVARANA U PLOCAMA NAM JE STIZALA JEDINO KROZ CIJEVI

Hvala dragom Alahu pa mi u Bosni ne bolujemo od kolektivne amnezije, i vrlo dobro znamo koliko dobra nam je ucinila Hrvatska, a pogotovo pokojni predsjednik Tudjman sa svojim jastrebovima. Postovani gospodine Raguz ,kada je u pitanju vasa dilema, da li se ljutiti na nas ili nas zaliti ja vam mogu reci sljedece. Na nas se mozete ljutiti jedino zato sto nismo pristali na to da nestanemo, a zaliti nas mozete zato sto o svim zlodjelima pricamo potiho, tek toliko da i sami ne zaboravimo, umjesto da to javno kazemo i razrijesimo o jednom trosku sa Jugoslavijom, u Hagu. Ne gospodine, mi nikada necemo zaboraviti stotine hiljada nasih muhadzira koji su preko Hrvatske, ali i zbog Hrvatske otisli u trece zemlje. Pitajte Posavinu sta misli o dobrom Franji i njegovom jatu. Oni su pohrlili u velikom broju kroz prijateljsku Hrvatsku da se zahvale njenom predsjedniku sto ih je oslobodio teskog rada na plodnim posavskim poljima i zamijenio ih za hercegovacki krs u kojem ne morate nista raditi, jer tamo i da hocete ne moze nista roditi. Mogli ste vidjeti njihova ozarena lica na mostu u Bosanskom brodu dok su im pripadnici hrvatske vojske i policije otimali crno iza nokata kao naknadu da ih ostave u zivotu. Da gospodine preko Hrvatske je preslo stotine hiljada muhadzira zato sto je to odgovaralo Franji Tudjmanu. No na njegovu zalost nismo svi otisli. Ostalo nas je dovoljno da mu pokvarimo planove da podijeli Bosnu sa Milosevicem. Tu dolazimo do drugog dijela price. Kada je vidio da necemo da odemo onda nam je zatvorio granicu valjda se nadajuci da cemo pomrijeti od gladi, ili da ce nas pobiti pola cetnici, a pola HV, posto HVO nije bio u stanju ni o sebi da se brine, a kamo li s nekim da ratuje. Tacno je i da su oruzje i municija istovarani u Plocama i Splitu, samo ste nam je umjesto kamionima isporucivali "vrucu" kroz cijevi topova i pusaka. Kakva je onda razlika izmedju Boke i Ploca, izmedju Kotora i Splita. Ja je ne vidim. Tacno je i da su hrana, lijekovi i druga humanitarna pomoc istovarani u Splitu i Plocama. Pa nismo samo mi u Bosni bili naivni misleci da nam je Hrvatska prijateljska zemlja, i da nam nece zatvoriti granice ucjenjujuci nas tako sto ce nam na kasicicu davati ono sto nam pripada, da pravimo ustupke kad ih vec drugacije niste mogli iznuditi. Pitam vas sada, da li bi i toliko pomoci proslo kroz Hrvatsku da ona nije bila pod pritiskom medjunarodne javnosti. Bojali ste se sankcija, one bi vas izjednacile sa Jugoslavijom, naravno ne bez razloga. Zracne posiljke, naravno, ali za jedinice HV i HVO koje su se svim silama trudile da zauzmu Mostar, Bugojno, Travnik. Pretpostavljam da su preko hrvatskih aerodroma stigle i granate kojima je srusen stari most u Mostaru, ili su mozda ipak istovarene u Polocama i Splitu. I na kraju, susjed nije zaboravio na pruzenu pomoc i zahvaljuje se svim srcem onim koji su nam pomogli kada nam je najvise trebalo. Onima koji su lili krv za Bosnu, onima koji su dali svoje zivote za Bosnu, onima koji danas imaju hrabrosti da javno kazu istinu o svemu sto su Franjo Tudjman i njegovi jastrebovi ucinili Bosni i Hercegovini i njenom napacenom narodu. Onima, gospodine Raguz, koji ne dozvoljavaju kolektivnu amneziju u Hrvata, i za to placaju visoku cijenu i dan danas.

Edin Zecevic

___________________________________________________________

6. OBAVJESTENJE I IZVINJENJE

Obavjestavamo sve citatelje "Online glasnika" da se epizoda izmedju Danisa Tanovica i Zeljke Ogreste nikada nije dogodila.

Sve je izmislio humorista Osman Dziho. Moramo priznati da je situacija iz humoreske veoma zivotna. U tom smislu humoreska je veoma uspjela, pa su vjerovatno zbog toga mnogi nasjeli i povjerovali da se dijalog doista i dogodio. Nazalost i mi smo povjerovali da se to dogodilo.

Ovom prilikom ipak bih zeljeli skrenuti paznju gosp. Dzihi da bi bilo mnogo korektnije prema svima nama, a pogotovo prema Danisu i Zeljki da je umjesto humoreske sa konkretnim ljudima kreirao salu sa apstraktnim licnostima, da niko ne bi bio povrijedjen.

Izvinjavamo se svima vama za dezinformaciju.

M. B.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

7. decembar 2002

ONLINE GLASNIK BOSANSKOG KONGRESA

Br. 240

1. PETICIJA POVODOM ZAKONA O DRZAVLJANSTVU

2. OBAVJESTENJE STABA PETICIJE

3. I GRADJANI U BIH SU ZAINTERESOVANI DA SE PROMJENI ZAKON

______________________________________

1. PETICIJA POVODOM ZAKONA O DRZAVLJANSTVU

Mi, potpisani gradjni Bosne i Hercegovine, iz domovine i

inostranstva, zahtijevamo od svih organa vlasti Bosne i Hercegovine,

ukljucujuci Predsjednistvo, Vladu i Skupstinu da hitno donesu

odgovarajuci zakon ili izmjene postojeci Zakon o drzavljanstvu

tako da se osigura da dravljani Bosne i Hercegovine koji su dobili

i drzavljanstvo drugih zemalja automatski ne izgube svoje BiH

drzavljanstvo.

U svijetu postoje mnoge drzave koje kod prijema u svoje

drzavljanstvo ne traze ispis iz starog drzavljanstva (npr. USA,

Australija,..) Jasno je da drzavljani Bosne i Hercegovine koji

zive izvan BiH u takvim drzavama zele da zadrze svoje BiH

drzavljanstvokada uzmu novo drzavljanstva.

Razumijemo da neke zemlje zahtjevaju da se novi drzavljani odreknu

svog starog drzavljanstva (npr. Austrija, Kanada). Bez obzira na to

sta razne zemlje zahtjevaju, mi vjerujemo da se niti jednom drzavljanu

Bosne i Hercegovine - Bosnjaku, Hrvatu, Srbinu, ili drugome - ne smije

po prihvatu drugog drzavljanstva automatski oduzeti drzavljanstvo BiH

kroz birokratski mehanizam Bosne i Hercegovine. Civilizovana praksa svih

danasnjih demokratskih drzava svijeta je da ne oduzimaju drzavljanstvo

ni jednom svom gradjaninu zbog prijema novog drzavljasntva, osim onome

ko sam trazi ispis iz drzavljanstva. U civilizovanom svijetu ne postoji

praksa kaznjavanja gradjana istjerivanjem iz maternjeg drzavljanstva,

zbog prijema novog drzavljanstva.

Zabrinjava nas da ce Zakon o drzavljanstvu donesen 1. januara 1998. godine

(Clan 39, paragraf 1) upravo to uciniti 1. januara 2003. godine. Bojimo

se da ce tada na hiljade gradjana Bosne i Hercegovine neznajuci izgubiti

njihovo Bosansko-hercegovacko drzavljanstvo.

Zahtjevamo da se do kraja godine na postojeci zakon donesu amandmani

ili da se uvede novi zakon od strane Parlamenta Bosne i Hercegovine

ili od strane Visokog Predstavnika koji bi eksplicitno osigurali da

Bosna i Hercegovina ne ispisuje iz drzavljanstva gradjane koji to ne

zele. Ako ne smeta novoj drzavi njihovog boravka da oni zadrzavaju

svoje BiH drzavljanstvo, zasto bi ih njihova istinska domovina

Bosna i Hercegovina jos jednom istjerivala!?

U slucajevima gdje su odredjene zemlje, koje inace zahtijevaju ispis

iz starog drzavljanstva, spremne da ponude medjunarodne ugovore sa

Bosnom i Hercegovinom u vezi dvojnog drzavljanstva, takvi se ugovori

moraju potpisati sto prije.

Buduci da Republika Srpska stavlja svoj veto u Skupstini BiH na promjene

Zakona o drzavljanstvu, zahtijevamo da se ne ratifikuje ugovor o dvojnom

drzavljanstvu sa Srbijom (Jugoslavijom) dok god se ne promjeni Zakon o

drzavljanstvu u skladu sa gornjim zahtjevima, tj. u skladu sa praksom

civilizovanog svijeta.

POTPISNICI PETICIJE

-----------------------------------------------------------------

2. OBAVJESTENJE STABA PETICIJE

Ako zelite da se pridruzite Peticiji kliknite na slijedeci link koji ce

vas odvesti do jednostavnog formulara kojega cete ispuniti  http://www.step2make.com/bh/BH_Peticija.cfm

Drugi nacin da se upisete u peticiju je da posaljete reply na ovu

poruku sa spiskom

imena (obavezno),

prezimena (obavezno),

telefon (obavezno)

email (pozeljno, neobavezno)

grad i drzava (pozeljno, neobavezno)

Gornji podaci, ukljucujuci obavezan telefon, potrebni su nam radi

kredibiliteta peticije i necemo ih upotrebljavati ni za kakve

druge svrhe, osim za peticiju.

Od svakoga BH patriote se ocekuje da skupi sto vise potpisa rodjaka i

prijatelja kaji se pridruzuju zahtjevima peticije i da nam ih posalje.

Od svih vlasnika web stranica i webmastera BH stranica ocekujemo da

se pridruze ovoj akciji tako sto ce na vidno mjesto na svojim web

stranicama hitno postaviti text peticije i link do gornjeg formulara,

kako bi i svim njihovim posjetiocima bilo omoguceno da saznaju za

peticiju i da nam se pridruze.

Ukoliko na vasoj web stranici ili u vasim novinama objavite

peticiju i postavite link obavijestite nas o tome da bismo

u slijedecem "Online glasniku" upoznali nase citaoce sa vasom

web stranicom ili novinom.

Ukoliko imate neke ideje kako da nasa Peticija bude sto uspjesnija

mozete se direktno obratiti koordinatoru ovoga projekta gosp.

Nerminu Ahmetspahicu na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ili replicirati na ovu poruku.

___________________________________________________________________

3. I GRADJANI U BIH SU ZAINTERESOVANI DA SE PROMJENI ZAKON

Mnogi neobavijesteni Bosanci i Hercegovci ne mogu da

sagledaju sve katastrofalne posljedice po gradjane koji

sada zive u inostranstvu, ali i za gradjane BiH koji su sada u

domovini, UKOLIKO SE NE PROMJENI ZAKON O DRZAVLJANSTVU.

Predstavnici Bosanaca i Hercegovca u USA su se ovih dana

obratili americkoj administraciji koja se bavi ovim pitanjima

i saznali smo neke veoma interesantne stvari od njihovih pravnika.

Pokusajmo nasa saznanja ukratko izloziti.

Na primjer, ako gradjanin USA koji zadrzi i BiH drzavljanstvo odluci

da zivi u BiH on zadrzava pravo na Americku penziju. To je veoma

vazna cinjenica, koja omogucuje dostojanstven zivot milionima

ljudi koji su u Americi stekli neku malu penziju od koje se u USA

ne moze zivjeti, ali bi se moglo zivjeti u maticnoj domovini.

Mozda neki ne znaju, ali zagarantovane drzavne penzije su u USA

veoma male. Na primjer u Massachusettsu penzionisani Bosanci

imaju oko $550. Kirija za stan je minimum $1100.

Kada se uzmu u obzir troskovi za hranu, grijanje, struju itd.

ispada da je nemoguce zivjeti sa drzavnom penzijom. U Americi

svakodnevno srecemo stare zene, Amerikanke koji su radile cijeloga

zivota, a kada im je umro suprug, tj. kada su spale samo na jednu

penziju, one vise nisu bile u stanju placati kiriju, te su u svojim

poznim godinamna istjerane na ulicu od strane vlasnika stana.

Zato gotovo svi Amerikanci tokom cijeloga zivota stede za stare

dane. Drzava im pomaze tako sto ne moraju placati poreze na novce

koje stede za privatnu penziju (tzv. 401K stednja.) Buduci da su

mnogi Bosanci i Hercegovci dosli u kasnim godinama zivota i buduci

da mnogi ne govore tecno Engleski i nemaju iskustva u Americkoj

praksi oni rade najteze i najslabije placene poslove. Zato su

mnogi siromasni i neobavijesteni i ne stede za penziju. Nemojte

da vas zavara njihovo ponasanje kada dodju u posjetu rodbini u

BiH. Nasi ljudi vole da se hvale svojim "uspjehom", i uvelicavaju

svoje zarade. Stvarnost je mnogo drukcija.

Nada mnogih nasih ljudi je da ce se, kada dodje vrijeme za penziju,

vratiti u BiH, gdje ce njihova Americka penzija biti dovoljna za

zivot. Buduci da vrijeme neumitno prolazi, vec u narednih nekoliko

godina mogao bi poceti povratak americkih penzionera To bi

bilo dobro i za BOsance i Hercegovve u domovini. Naime, to bi

bio siguran devizni priliv koji bi se trosio na BiH trzistu, za

kupovinu BiH roba, sve vrste usluga, ukljucujuci i zdravstvene,

a to bi znacilo veliku pomoc BiH privredi i to bi se odrazilo

na zivote svih Bosanaca i Hercegovaca u domovini.

Poznata je stvar da siromasni radnici iz Mexika vracaju u Mexiko

kao Americki penzioneri i da su njihove penzije redovan priliv

deviza koji je veoma vazan faktor u Mexickoj privredi. Isto vrijedi

i za ostale drzave srednje Amerike.

Ukoliko ti nasi ljudi budu prisiljeni da izgube jedno drzavljanstvo,

sve ovo dolazi u pitanje. Ako izgube BiH drzavljanstvo postaju

stranci u BiH, te ce vjerovatno izgubiti mnoga prava, sto ce ih opet

odvratiti od povratka. Time ce i cijeloj drzavi biti uskracen

znacajan priliv svjezeg novca u vidu njihovih penzija.

Veoma slicanu situaciju imamo i sa mnogim drugim drzavama svijeta.

Postavlja se prirodno pitanje: Kako je to bilo rijeseno prije, u

Republici BiH, federalnoj jedinici u SFRJ. Bilo je rijeseno u sustini

isto onako kako je rijeseno npr. u Mexiku i svim normalnim drzavama

svijeta, a to je da niko u BiH (niti SFRJ) nije trazio od onih koji

su primili Americko drzavljanstvo da se ispise iz Bosanskoga drzavljanstva.

Primjetimo ovdje da srbi iz BiH svjesno zrtvuju i mnogobrojne

Srbe, kojih ima veoma mnogo u svijetu, zbog njihovih politickih

razloga, samo zato sto su vecina onih koji ce biti osteceni BOsnjaci.

Zbog svega recenog, interes svih Bosanaca i Hercegovici u domovini i

inostranstvu je da se ovom pitanju pristupi na jedini razuman nacin,

da se makar u ovom segmentu Bosna i Hercegovina ponasa kao normalna

drzava i da ne trazi od grdjana BiH da se ispisuju iz BiH drzavljanstva,

samo zato sto su primili neko drugo drzavljanstvo lutajuci svijetom

trbuhom za kruhom.

U tom smislu se Bosanci i Hercegovci raseljeni po svijetu obracaju

Visokom predstavniku Ashdownu, Predsjednistvu BiH, Vijecu Ministara,

svim sugradjanima. Da li ce ikada pobijediti razum u BiH?

Dr. Muhmaed Borogovac

Bosanski kongres

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

11. DACAMBAR 2002

ONLINE GLASNIK BOSANKOG KONGRESA

Br. 241

VANREDNO IZDANJE POSVECENO PETICIJI

1. UVODNIK: OPASNE POSLJEDICE ZAKONA O DRZAVLJANSTVU

2. NASE VLASTI VEC ISTRAZUJU KO JE PRIMIO STRANA DRZAVJANSTVA

3. POLITICARI, UKLJUCUJUCI I ASHDOWNA, MORAJU SLUZITI NARODU, A NE OBRATNO

4. POSLANICI IZ RS BOJKOTOVALI SKUPSTINU BiH

5. I KANADA DOZVOLJAVA DVOJNA DRZAVJANSTVA

6. STA SMETA DA LJUDI IMAJU I VISE DRZAVLJANSTAVA AKO ZIVE U VISE DRZAVA

7. NEKOLIKO PRAKTICNIH SAVJETA

8. NASTAVLJAU SE IGRE BEZ GRANICA VLASTI PROTIV GRADJANA BiH

9. ORGANIZUJMO SE POLITICKI I UZIVO, A NE SAMO NA INTERNETU

10. OBAVJESTENJE I PITANJE O DOLASKU PREDSJEDNISTVA BiH U NY (jos neprovjereno) ___________________________________________________________________

"Vas koji ste cisti sad macem ce da gone sa svakoga stanka,

i kao podvig hvalit ce cas tvog muckog

i mucnog nestanka.

Stog, uzmi stit i oklop,

izvuci mac na svoje gonice;

kroz Smrt unisti Smrt i uzdigni tako jedino zice,

jer je vrijeme blizu."

Mak Dizdar, Kameni Spavac

1. UVODNIK: OPASNE POSLJEDICE ZAKONA O DRZAVLJANSTVU

Peticija gradjana BiH o dvojnom drzavjanstvu je pokrenula

mnoge diskusije o toj temi. Vas odziv je izvanredan. Dok ovo

pisemo brojka potpisanih se popela na preko 6000.

Cini se da bi bez nase akcije jos jedna nepravda

prosla u tisini, kao toliko puta do sada. Ova peticija

je doprinijela da se Bosanci i Hercegovci iz sva tri naroda obrazuju o tezini posljedica po sve nas ako se nista ne

promjeni. Medjutim, jos uvijek mozemo cuti neke veoma

naivne poglede koji dezinformisu narod i uljuljkuju

ga u pogresnom uvjerenju da se ne dogadja nista strasno.

Navedimo i opovrgnimo nekoliko zabluda:

1. Mnogi misle da je pitanje drzavjanstva samo pitanje drugog

pasosa, tj. lakseg putovanja po svijetu. Zestoko se varaju.

Naime, ako te izbace iz BiH drzavljanstva, ti postajes obicni

stranac za BiH sa svim mogucim posljedicama toga statusa. Tada

odjednom vise ne mozes ni uci u BiH bez vize, isto kao da si

npr. Kinez, ne mozes raditi u BiH bez radne dozvole, ne mozes

boraviti u BiH bez dozvole boravka koja sa sobom nosi ogromnu

papirologiju koju moras proci kao stranac, i uvecane boravisne i

sve druge taxse, ako ikada dobijes rjesenje da kao stranac mozes zivjeti i raditi u BiH.

2. Mnogi naivno misle da ce moci "zaobilaziti" zakon po ovom

pitanju. Cak smo i u, inace odlicnom, intervjuu gosp Ali Lejlica,

Predsjednika Kongresa Bosnjaka Sjeverne Amerike za "Saff" mogli

procitati da BiH vlasti ne mogu znati nas status u inostranstvu,

te nece znati da smo uzeli drugo drzavljanstvo. Kako da ne?

Zar se ne popunjava formular kod ulaska u BiH, ako nosis

pasos neke druge drzave, bas zbog toga da bi se tacno znalo

da li si uzeo i neko drugo drzavjanstvo. Vidite slijedci prilog

koliko uporno nasi carinici zele da identifikuju sve one koji su primili strana drzavjanstva.

Krajnji je rok da se na dosadasnjem iskustvu naucimo da se

jednom usvojeni zakoni moraju postovati te da se zato ne smiju

usvajati nepovoljni zakoni, u nadi da cemo ih izigravati.

3. Neki opet zamisljaju da ce se moci sacuvati i BiH drzavljanstvo, i

dozvola za rad u zemlji boravka, tj. zeleni karton, konkretno u USA.

Medjutim, to nece biti moguce. Kada nam jednom istekne zeleni karton

moracemo aplicirati za obnovljeni, a tada nije sigurno da cemo ga

dobiti. Naime, prvi put nas je Amerika prihvatila jer po americkom

zakonu smo mali pravo na to kao izbjeglice iz ratom zahvacene BiH,

a sada vise nemamo toga osnova za dobijanje americke dozvole za

boravak i rad, jer u BiH vise ne bjesni rat.

Ako vec imate Americko drzavljanstvo, vi se ne mozete vratiti

automatski na zelenu karton. Naime, morate se prvo ispisati

iz Americkog drzavljanstva, pa onda aplicirati za Zeleni

karton, kojega vjerovatno necete dobiti jer, ponovo, u BiH

vise nije rat i ne mozete aplicirati kao izbjeglica. Tako

je vjerovatno i sa drugim drzavama svijeta. Ono sto nam sada

izgleda tako jednostavno, moglo bi nam uskoro postati nedostupno

kao i Kurdima, Iracanima i drugima, koji bezuspjesno pokusavaju

dobiti radne dozvole i dozvole za boravak u razvijenijim drzavama svijeta.

Sad kada smo se uvjerili da problem nisu vlasti zemalja koje su nas

primile, nego su problem jedino BiH vlasti, postavlja se pitanje

sta ciniti? Odgovor je dosta jednostavan: trebamo se zestoko

suprotstaviti takvom ponasanju onih koji su duzni da rade u

interesu naroda, a ne protiv naroda. Svi vi koji ste stavili svoje

ime na peticiju, jer ste dostojanstveni ljudi koji se ne mirite sa

nepravdom, potrudite se i nadjite fax, email ili telefon vase najblize

BiH ambasade, ili konzulata, i zahtijevajte da vas glas cuju ljudi koji odlucuju o vasoj sudbini.

Najlakse je da im posaljete fax ili email sa nasom peticijom,

a na mjestu potpisanih ostampajte link

http://www.step2make.com/bh/BH_Peticija.cfm

neka vide da niste sami u vasoj osudi njihovog izdajnickog ponasanja. Javite nama taj broj faxa, ili email istaknutih BiH politicara, a mi cemo

staviti na web stranicu peticije i tako omoguciti i drugima da vrse pritisak

u cilju izmjena zakona.

Za pocetak: fax gosp Ashdowna je: ++387-33-283-501

Ne dajmo se vise gaziti.

STAB PETICIJE

_______________________________________________

2. NASE VLASTI VEC ISTRAZUJU KO JE PRIMIO STRANA DRZAVJANSTVA

Zelim da napomenem da sam ja vec imao slucaj prilikom ulaska u Bosnu prije mjesec dana, kada mi carinik na sarajevskom aerodromu nije dao uci u Bosnu sa bosanskim pasosem nego sam morao pokazati americki, zato jer mi je trazio green card a ja mu nisam mogao to pokazati jer nisam imao. Cak i na intervenciju njegovih kolega da me pusti jer imam bosanski pasos, on mi je dao da ispunim karton za ulazak strane osobe u Bosnu. Svasta, za zemlju u kojoj sam se borio, zavrsio u logoru i dospio ovamo u Ameriku, a mnogo je ovakvih da nam se desi ovo, za nepovjerovati. Puno selama i pozdrava Mujo Basinac, Detroit

________________________________________________

3. POLITICARI, UKLJUCUJUCI I ASHDOWNA MORAJU SLUZITI NARODU, A NE OBRATNO

Malo bih komentarisao ovu situaciju oko dvojnog

drzavljanstva za BiH. Posjedujem dvojno drzavljanstvo

i javljam se iz Australije.

Ja ne znam kakvu igru igraju BH vlasti kada kazu,npr

Australija nije zainteresirana da sklapa s BiH

bilateralni sporazum oko dvojnog drzavljanstva. Ma to

se Australije i ne tice, to je unutrasnji BH problem i

to se rijesava u BiH.

Na zvanicnom web saitu australske vlade, australske

vlasti uopste nemaju nikakve prepreke oko dvojnog

drzavljanstva (mnogo australskih drzavljana ima dvojno

drzavljanstvo) i plus imaju informaciju da BiH ne

priznaje dvojno drzavljanstvo.

-------------------------------------------------------

http://www.dfat.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Bosnia_and_Herzegovina

Local Laws and Customs

Bosnia-Herzegovina does not recognise dual nationality

and depending on the circumstances, this could limit

the capacity of the Australian Government to provide

consular assistance to Australians who also hold

Bosnian citizenship. Before entering

Bosnia-Herzegovina dual nationals should read our

'Travel Information for Dual Nationals' brochure

available on the department's website.

-------------------------------------------------------

http://www.passports.gov.au/new/index.html

Passports Tips and Hints

Foreign Passports

You don't have to give up your foreign passport to get

an Australian passport. ...

Prevod: Vi ne morate da se odreknete svoga stranoga pasosa da bi dobili Australski pasos.

-----------------------------------------------

Znaci vlasti u BH i politicari u BH ne govore istinu narodu i oni su ti koji zele da se rijese svojih drzavljana vani i da dijele sami medjusobno ono sto imaju u BiH (imovinu, zemlju, kuce, stanove, firme, penzione fondove, radna mjesta,....

Nisam bas siguran da neko na taj nacin stotinama hiljada rodjenih BH drzavljana moze tako jednostavno uskratiti BH drzavljanstvo. Ko je pokrenuo i nametnuo taj zakon 1998 godine? Mislim da su iste te stranke dobile izbore i ove 2002 godine. Pa gospodo, rjesavajte prije nego sto bude prekasno. ....

Mnogi narodi i zemlje u svijetu ne odricu se ni jednog svoga sunarodnjaka (Njemacka i Nijemci iz bivsih istocno-evropskih zemalja, Izrael i Jevreji po svijetu,... dok zemlje imigracije USA, Kanada, Australija, skandinavske zemlje, zele da privuku i daju drzavljanstvo sto vecem broju ljudi, jer time dobivaju novu radnu snagu, daju nove impulse ekonomiji, trziste postaje vece, ljude koji ce im zaradjivati penzije,... A u BiH sve je obrnuto. Nema posla, nema proizvoda, a i da ima kome ce se to prodavati kada je trziste malo. Razvoj i ekonomski zakoni traze sire trziste, veci broj ljudi koji ce kupovati te proizvode. A kako mi izgleda nisam siguran da ce ovi sadasnji politicari i privrednici ubijediti evropljane, amerikance ili druge da kupuju BH proizvode. Stranci zele samo da BH zaduze kreditima, a malo proizvoda ce kupovati i pomoci vracanju tih kredita i opcem razvoju BH ekonomije, pa tako ce BH biti uvijek zaduzena, ovisna i predmet manipulacija. To znaci da se BH ekonomija u prvo vrijeme mora osloniti na domaceg kupca, jer je ocigledno da su male sanse da ce svoje proizvode izvoziti. Ma i da su ti proizvodi cak i kvalitetniji i bolji od tudjih, male sanse da ih gradjani drugih drzava prihvate.

...

Trenutno stanje je tako (ne znaci da ce biti tako vjecno) i treba se okrenuti onima ko te zeli i ko ti je prijatelj, a ne slijepo izvrsavati naredbe i lukave smicalice drugih na stetu svojih sunarodnjaka trenutno rasutih po svijetu. Treba se boriti za svakog BH covjeka kome je stalo da ima BH drzavljanstvo i pasos. Ti ljudi mogu biti korisni i samo doprinijeti BH drzavi.

E sada umjesto da se BH trziste povecava, omoguci ljudima da se vracaju i krenu iznova, doprinesu razvoju BiH ekonomije, novim idejama, novcem, iskustvom i kontaktima, pojedinci u BH se osjecaju ugrozenim pa zele da uskrate drzavljanstvo legalnim BH drzavljanima koji trenutno zive vani. Pa i nije ni cudno sto je stanje takvo kakvo je i sto nema ideja ili se dobre ideje ne uspijevaju sprovesti. Stvar je neznanja, pohlepe, primitivizma, kratkih vidika,.... Zato sto se dosta ljudi koji ne zasluzuju docepalo kuca, stanova, fotelje, nekog solidnog radnog mjesta koje u normalnim okolnostima (u realnoj konkurenciji

sa drugima) moze samo sanjati.

Ako razni poslanici zele obstruirati rad BH parlamenta do kraja ove 2002 godine i ne zele donijeti ovaj zakon-onda treba raspustiti takav parlament i raspisati nove izbore. Ukoliko Visoki predstavnik, Ashdown ne donese pravilnu odluku oko dvojnog drzavljanstva do Nove godine, pa neka i on pakuje kofere. Niko nije nedodirljiv. Zbog koga oni vladaju, ili zbog BH gradjana, ili za sebe ili za strance.

Jedino prihvatljivo rjesenje je da BH vlasti dozvole posjedovanje dvojnog drzavljanstva svima koji su to u mogucnosti. To je jedino provodljivo u praksi. Nema selektivnog rjesenja. Sve drugo nece se provoditi, primjenjivati i ucinice ogromnu stetu svima, a najvise samoj drzavi BiH i snagama koje vole svoju domovinu.

Ferid Karahasan

Australija

___________________________________________________________

4. POSLANICI IZ RS BOJKOTOVALI SKUPSTINU BiH

Neposredno nakon davanja sve?ane izjave, konstituiraju?a sjednica Zastupni?kog doma drzavnog Parlamenta je prekinuta jer su zastupnici iz Republike Srpske napustili zasjedanje u znak prosvjeda sto je visoki predstavnik Paddy Ashdown donio Zakon o Vije?u ministara BiH mimo parlamentarne procedure. Prosvjedom srpskih zastupnika, zbog nedostatka kvoruma, do daljnjeg je onemogu?en nastavak konstituiraju?e sjednice Zastupni?kog doma drzavnog Parlamenta. Poslanici srpskih stranaka iz RS najprije su polozili zakletvu pa napustili sjednicu. Tako su mogli podi?i dnevnice...

--------------------------------------------------------------------------

KOMENTAR:

Ova vijst je poucna na dva nasina.

1. Ddakle, nista od Skupstine, jedina nada je da ce Ashdown donijeti privremenu mejru, kojom ce se odgovditi masovno istjerivanje Bosanaca i Hercegovaca iz maternjeg drzavljanstva. 2. Ovako su mogle Izetbegoviceve i Siladjiceve vlasti zaustaviti donosenje zlocinackog zakona 1998. protiv kojega sada pisemo peticiju. ..

________________________________________________________

5. I KANADA DOZVOLJAVA DVOJNA DRZAVJANSTVA

I ja sam pogodjen zakonom o drzavljanstvu BIH te cu potpisati peticiju. Istovremeno molio bih Vas da ispravite netacnu tvrdnju u tekstu peticije objavljenu u Bosanskom Glasniku da se prilikom prihvacanja Kanadskog drzavljanstva treba odreci drzavljanstva BIH. Prilikom prihvacanja Kanadskog drzavljanstva niko ne pita o prethodnom drzavljanstvu niti insistiraju na odricanju od prethodnog drzavljanstva. Jedino kao novi drzavljanin Kanade ne moze se dobiti nikakva pomoc od strane Kanade u zemlji prethodnog drzavljanstva.

U Kanadi postoji ogroman broj nasih ljudi koji su prihvatili Kanadsko drzavljanstvo i ne bi bilo fer oduzeti im Bosansko drzavljanstvo na osnovu neistine. Kanada ne zeli potpisati nikakav papir o dvojnom drzavlanstvu jer njima ne smeta da njeni drzavljani imaju drzavljanstvo i druge drzave.

S postovanjem,

Dubravko Grusecki

______________________________________________________________

6. STA SMETA DA LJUDI IMAJU I VISE DRZAVLJANSTAVA AKO ZIVE U VISE DRZAVA

Nije tacno da Kanada trazi da se odreknemo starog drzavljanstva. Mi smo dobili kanadsko drzavljanstvo a zadrzali i bosansko. Problem je samo u tome da Kanada ne moze da te zastiti ako ti se nesto dogodi u tvojoj zemlji cije imas drzavljanstvo i zato se neki odricu svog drzavljanstva da bi bili zasticeni kao kanadski drzavljani. U Kanadi mozes imati koliko hoces drzavljanstava. Mi smo sreli ljude sa pet-sest drzavljanstava tamo i nemaju nikakvih problema.

Mi zelimo da zadrzimo i hrvatsko i bosansko drzavljanstvo bez obzira sto imamo kanadsko. Borite se za to da svako zadrzi svoja drzavljanstva. Po rodjenju i gdje smo odrasli, Bosna je nasa domovina, ali se osjecamo u isto vrijeme i hrvatima jer po nacionalnosti tamo pripadamo, a i proveli smo dugo vremena u Hrvatskoj. Ne vidimo nikakvih problema ako se neko osjeca u isto vrijeme pripadnikom vise drzava. Svi treba da se borimo za to jer jednoga dana zelimo i da se vratimo tamo, a kako ako nemamo drzavljanstvo...

Umjesto da ucvrscavaju veze koje nas vezu za domovinu neko se brine za to da se te veze raskidaju. Nemojte to dozvoliti. Vi ste ljudi od pera i politike i mozete se boriti za to a mi cemo vas podrzati.

Puno pozdrava,

Jelena

______________________________________________________

7. NEKOLIKO PRAKTICNIH SAVJETA

Nekoliko prakticnih savjeta za sve one Bosance i Hercegovce koji zele da, prvenstveno iz prakticnih, ali i nekih drugih razloga, dobiju drzavljanstvo neke drzave zap. Evrope, USA, CAN ili Australije, a s druge strane po svaku cijenu zele i da zadrze drzavljanstvo BiH: Cinjenica 1. sve one osobe koje zive u drzavama koje u svojim zakonima dozvoljavaju dvojno drzavljanstvo (npr. USA, CAN, Australija, vecina zemalja zap.Evrope) ne zahtijevaju od drzavljana BiH ispis iz drzavljanstva. Zakljucak 1. nema nikakvih prepreka da nasi ljudi ne uzmu dvojno drzavljanstvo i tako sacuvaju i drzavljanstvo BiH. Ono sto je vazno jeste da se djeca rodjena u inostranstvu prijave u BiH. Najvazniji uslov je upis u maticnu knjigu rodjenih - time djeca dobijaju JMBG i time su postali drzavljani BiH (uslov da neko ima drzavljastvo BiH nije pasos nego izvod iz mat. knjige rodjenih i JMBG). Cinjenica 2. Drzave koje ne dozvoljavaju dvojno drzavljanstvo (npr. Njemacka, Austrija i druge) nemaju ni sa jednom drzavom svijeta ugovor o dvojnom drzavljanstvu. Zakljucak 2. Nasim drzavljanima koji zive u tim drzavama, ne pomaze nikakav zakon iz BiH, jer npr. Njemacka ili Austrija nece napraviti izuzetak i samo sa BiH sklopiti ugovor o dvojnom drzavljanstvu. Drzavljanima BiH koji su se jednom odrekli drzavljanstva ostaje utjeha da ako kasnije zele ponovo drzavljanstvo BiH to mogu relativno lako ostvariti, ali uz odricanje novodobijenog drzavljanstva. Nadam se da sam donekle pomogao onima koji su jos u nedoumici sta i kako da urade sa svojim drzavljanstvom. Preuzeto od www.modrica.com

Komentar: Sve ove mogucnosti koje se spominju u gornjem pismu su ugrozene ako se ne promjeni Zakon o drzavljanstvu.

_______________________________________________________________

8. NASTAVLJAU SE IGRE BEZ GRANICA VLASTI PROTIV GRADJANA BiH

Bilo bi dobro da informisete sve useljenike nosioce bosanskog pasosa sa oznakom entiteta da taj pasos od 29 nov. 2002 ne vazi. Naime licno sam imao posjetu rodjake koja je stigla 4 dana prije isteka a da to nije znala. Naime odavde nemoze otici sa tim pasosem jer ga je drzava proglasila nevazecim. Receno mi je da jedva 30% takvih nasih zemljaka tamo zna za ovaj propis.

Pozdrav. MT

-----------------------------------------------------------------

Ovo je otprilike ono sto sam ja izvukla dosada iz ovih odluka sa strane nase vlade o promjeni pasosa:

E nocas sam stvarno imala posla preko glave, ali kad sam vidjela ovaj clanak o ponovnoj promjeni bosanskih pasosa odjednom je bio vakat da I ja nesto nasvrljam jer nemoze se vise durat. Mogu ja vama reci da I ovo jedan nacin tjeranja bosanskih drzavljana u dijaspori da primaju tudja drzavljanstva. I jos nam onda nasa vlada klepi politiku kako pitanje o dvojnom drzavljanstu jos nije rjeseno. Pa gdje ce biti rjeseno kad evo malo skontas, osim sto smo istjerani, treba nam jos uzet I bosansko drzavljanstvo, a ako ga nemogu uzet onda nekako natjerat da ga sami ostavimo: Nazalost, u dosta slucajeva je I upalilo.

Molim vas lijepo, mene kao Bosanku sa stalnim boravkom u Americi niko nije natjerao da uzmem americko drzavljanstvo nego bas taj marifetluk sa nasim pasosima. E pa stvarno, ja zavrsih studije, naradi se ko budala, I prodjoh pola Amerike, a da me ovdje niko ne upita o drzavljanstvu. Ja sam eto sad Amerikanka zbog toga sto nasa vlada svako malo odluci da malo izmjesa natpise, naravno ukljucujuci I cirilicu, da se ko djoja neko u Bosni ili dijaspori nebi nasao uvrijeden. Ma vala neka su I premjestili I onu Ambasadu u New Yorku, jer meni se cini sve sto su I radili jest stancanje novih pasosa svako malo.

Al' ja bi rekla da nije sve ni tako pesimisticno kako izgleda jer eto, iako nasa omladina uzima tudja drzavljanstva sirom dijaspore, ne mora biti da smo mi tako glupi I naivni kao sto izgleda. Bavimo se I mi raznim marifetlucima, koji nas opet, jos vise duhovno I svjesno vezu za nasu Bosnu.

Bosanka u USA

__________________________________________________

9. ORGANIZUJMO SE POLITICKI I UZIVO, A NE SAMO NA INTERNETU

Javljam se iz Amerike gdje sam slucajno naisao na vasu

stranicu koja me je odusevila .Vasu ideju o Peticiji

podzavam u cjelini ali mislim da bi trebali naci neki

nacin jos laksi da bi dobili sto vise potpisa nasi

ljudi van Bosne.

Samo za primjer u gradu gdje ja zivim ima oko 10000 nasi

ljudi,mnogi od njih nemaju kompjuter . Zato predlazem ako

je to u mogucnosti da probamo da napravimo grupe aktivista

u gradovima gdje ima dosta naseg svijeta pa da napravimo

liste potpisnika peticije koje bi mogli poslije poslati

faxsom ili postom na vasu ili neku drugu adresu.

Toliko za sada.

Maksuz Selam od Mirsada Bektas.

_____________________________________

10. OBAVJESTENJE I PITANJE O DOLASKU PREDSJEDNISTVA BiH U NY

Clanovi predsjednistva BiH,Mirko Sarovic,Dragan Covic i Sulejman Tihic znaci

svi oni najvazniji koji se sada pitaju za sve,dosli su 11 decembra u New

York.Gdje ce prisustvavati zasjedanju generalne skupstine ujedinjenih

naroda.Posto znamo da je veliki broj Bosnjaka u New Yorku mogli bi nesto

poduzeti u vezi toga.Jer otvorena pisma su jedno,a razgovori oci u oci sasvim

nesto drugo.Volio bih da mi Nermine ponovo napravis repliku da vidimo sta se

moze uraditi u vezi toga.Sa postovanjem

Sulejman P

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

11. decembar 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 242

1. UPOZORENJE TIHICU

2. FORMIRAN STAB PETICIONASA U SARAJEVU

3. INCIJATIVA ZA DEMONSTRACIJE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukoliko zelite da budete automatski izbrisani iz nase mailing liste samo posaljite Reply na ovu poruku sa UNSUBSCRIBE u subjectu. ___________________________________________________________

Gospodine Tihicu,

jos se sjecamo vase izjave u Skupstini Republike srpske koju je prenijelo i "Oslobodjenje" od 10.januara 1999. godine, a koja glasi, citiram:

"Realni posmatra~ koji prati na{ rad ne mo'e re}i da smo mi destruktivno

djelovali protiv interesa Republike Srpske. Da smo tako radili, ne bismo

glasali za vladu Milorada Dodika. Zahvaljuju}i nama, ta vlada i danas

postoji, a upravo zahvaljuju}i tome o~uvana je i Republika Srpska. Da je

ostalo ono stanje sa vladom SDS-s, stavri bi se zao{travale, a me|unarodna

zajednica bi u tom slu~aju povukla neke radikalne poteze koji ne bi bili u

interesu Republike Srpske. Ja ne znam kako neko mo'e izvesti zaklju~ak da

ne radimo u interesu R. Srpske, a mi smo godinu i po bili toliko konstruktivni

da nismo ni tra'ili u~e{}e u vlasti. Na|ite u svijetu neku politi~ku grupaciju

koja ~ini tre}inu podr{ke vladi, a da nema nijednog ministra, ni zamjenika,

niti nekog na~elnika u nekoj slu'bi ili ustanovi ili direkciji te vlade".

Svi znamo da Republika srpska nicim nije zasluzila da je Bosnjaci spasavaju.

Svakom Bosnjaku je jasno da je spasavanje Republike srpske, jednako

izdaji Republike Bosne i Hercegovine. Medjutim, tada nismo Vas, Sulejmana

Tihica, krivili za tu politiku toliko pogubnu za Bosnu i Hercegovinu, znajuci

da je tada sve konce vukao Izetbegovic.

Sa zaprepastenjem smo primili nedavnu vijest da je zahvaljujuci glasovima

poslanika stranke SDA u korist zloglasnog Dr. Kalinica, Republika srpska

ponovo spasena, na isti nacin kao i ranije. Medjutim, ovaj put ste Vi lider

stranke SDA. Dakle, ovaj put ste vi spasilac Republike srpske. Moramo

priznati da je stanovnistvo Bosne i Hercegovine podijeljeno oko toga

kome pripisati odgovornost za taj cin. Neki smatraju da ste vi odgovorni,

dok drugi smatraju da jos uvijek Izetbegovic drzi sve konce u SDA, a vi

samo slusate naredjenja.

Srecom, necemo jos dugo biti u nedoumici da li ste vi istinski Bosanski

patriota ili ste po zadatku spasilac Republike srpske. Vi dobro znate da

je pitanje dvojnog drzavljanstva od sustinskog znacaja za opstanak

Bosne i Hercegovine i Bosnjaka. Kao najbrojnija stranka u parlamentu

Vi imate moc da ovaj put, za promjenu, spasite Bosnu i Hercegovinu.

Stoga zahtijevamo od vas da se izborite za ona rjesenja u vezi sa dvojnim

drzavjanstvom, koja su uobicajena u savremenom svijetu. Da vas podsjetimo:

U civilizovanom svijetu niko ne kaznjava ljude oduzimanjem maternjeg

drzavljanstva, ako se dogodi da prime strano drzavljanstvo. U tom smislu

za nas je neprihvatljiv i novi prijedlog u Skupstini BiH po kojem se

istjerivanja gradjana Bosne i Hercegovine iz maticnog drzavjanstva

odgadjaju za 10 godina.

Nemojte nam reci da cemo za 10 godina ponovo mijenjati Zakon. Vi

dobro znate da to nece biti moguce jer ce tada bosnjacka pregovaracka

pozicija u Skupstini BiH biti minimalna. Danas bosnjacki poslanisi u

Skupstini BiH imaju dobru pregovaracku poziciju samo zato sto bilateralni

ugovori o dvojnon drzavjljanstvu BiH sa Srbijom, te BiH sa Hrvatskom jos

nisu ratifikovani. Zbog toga bosnjacka strana, koju vi predvodite, moze

uslovljavati ratifikaciju tih ugovora, sa povoljnim rjesenjima za Bosnjake.

Nemojte taj adut prokockati za neki beznacajan ustupak kao sto je

odgadjanje za 10 godina, jer drzave zive stoljecima i 10 godina

odgadjnaja tragedije jedne drzava je isto kao 10 dana odgadjanje

smrti za pojedinca. Onoga trenutka kada sporazumi o dvojnim

drzavjanstvima sa Srbijom i Hrvatskom budu ratifikovani, tj. pravosnazni,

onda bosnjacka pregovaracka pozicija spada na nulu, te vise nikada

nece biti moguce izmjeniti taj zakon.

Dakle, sada znate da je i za nasu buducnost, a i za bodocnost Bosne i

Hercegovine potpuno svejedno da li cete nas istjerati odmah ili za 10 godina.

Da li cete opet biti spasilac Republike srpske, ili cete ovaj put odraditi

kao istinski Bosanaki patriota zavisi samo od vas.

STAB PETICIJE

_________________________________________________________________________

2. FORMIRANA DELEGACIJA PETICIONASA U BiH

Stab Peticije o ukidanju zakona o dvojnom drzavljanstvu je formirao

Delegaciju Peticije u Bosni i Hercegovini koja ima sljedeca ovlastenja:

1. Da uruci peticiju organima i prestavnicima vlasti Bosni i Hercegovini

2. Da uruci peticiju prestavnicima medjunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.

3. Da objasnjava stavove i zahtjeve potpisnika Peticije a

narocito stav da je minmum naseg zahtjeva ukidanje Zakona

o dvojnom drzavljanstvu. Za potpisnike Peticije je

neprihvatljivo bilo kratkorocno ili dugorocno odlaganje

izvrsenja zakona. Neprihvatljiv je i prijedlog "Bosnjackih"

stranaka za sljedecu sjednicu Skupstine BiH zakazanu

za 17. decembra.da se za deset godina odgodi

relaizacija (impementacija) Zakona o dvojsnom

drzavljanstvu.

STAB PETICIJE

________________________________________________________________________

3. Inicijativa za Organizovanje Demonstracija

(Povodom Ukidanja Prava na Dvojno Drzavljanstvo)

Prvog januara 1998, Skupstina BiH je usvojila zakon po kojem se gradjanima BiH ukida pravo dvojnog drzavljanstva. Medutim, ovaj zakon se ne odnosi na one koji zele dvojno drzavljanstno sa Jugoslavijom ili Hrvatskom, i kao takav ima cilj da Bosance, protjerane cinovima etnickog ciscenja i ratnih zlocina, otudji od vlastite drzave BiH. Taj zakon, ako se nista ne promjeni u medjuvremenu, ce stupiti na snagu prvog januara 2003. Usvojeni zakon ce biti cin agresije i zavrsni cin etnickog ciscenja na tlu drzave BiH i nad njenim gradanima.

Kako je Skupstina BiH kreator i sponzor ovog zakona, i koja arogantno odbija brojne apele gradjana BiH da se taj zakon obori, stotine hiljada Bosanaca koji zive izvan drzave BiH ce izgubiti drzavljnstvo BiH-e a po tom i vlastitu imovinu u BiH. Mnogi gradjani BiH upoznati su sa Peticijom ( http://www.step2make.com/BH/BH_Peticija.cfm) za ukidanje ovog zakona. Hiljade gradana BiH su potpisali Peticiju i broj potpisnika se povecava ohrabrujucom brzinom. Ako niko iz Vlade BiH-e, opozicije, proslih ili sadasnlji lidera ne potpise i podrzi Peticiju to znaci samo jedno: oni su neprijatelji BiH i njenih gradjana. Posto nasa Vlada radi protiv nas, svog vlastitog Naroda, mi imamo legalno demokratsko pravo (a i odgovornost) da se suprostavimo toj Vladi (Skupstini). Posto su Ambasade BiH-e institucije te Vlade, mi sugerisemo inicijativu za pokret masovnih demonstracija ispred ambasada BiH i ispred drzavnih objekata u svim gradovima BiH. Tim cinom poslacemo jasnu i ujedinjenu poruku Vladi BiH da se ne odricemo svog naroda koji je ethnickim ciscenjem i cinovima rathih zlocina protjeran vani. Ovim cinom cemo dokazati svim neprijateljima drzave BiH da smo ponosan i snazan narod i da se ne odricemo svog Naroda i svoje drzave BiH.

Inicijativu za organizovanje demonstracija trebaju ozbiljno shvatiti gradani BiH u Bosni i sirom svijeta. Bosanci u SAD-u se trebaju skupiti u Washington-u ili New York-u da upute Vladi i Ambasadoru Igoru Davidovicu (bivsi Sef kabineta Premijera Vlade Republike Srpske) jasnu poruku da ne odustajemo od Bosne i svog naroda.

Konzulatu BiH u New York-u Ambasadi BiH u Washington-u

866 U.N. Plaza, Suite 580 2109 E Street NW

New York, NY 10017 Washington DC 20037

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. <mailto:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. <mailto:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;

Fax: (212) 593 0843 Fax: (202) 337-1502

Tel.: (212) 593 1042 Tel.: (202) 337-1500

Clanovi Bosanskog Kongresa: Asmir Skokic i Dr. Ibrahim Sendijarevic

(Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. <mailto:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;;)

Fax;(248) 828-3069

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

23. decembar 2002.

ONLINE GLASNIK BOSANSKOG KONGRESA

Br. 243

1.PRVA POBJEDA PETICIJE

2.. DOK SMO ZAOKUPLJENI ZAKONOM O DRZAVLJANSTVU, IZDAJNICI UKIDAJU TUZBU ZA GENOCID

3. VELEIZDAJA U SKUPSTINI 4. IZ PONASANJA "LJIILJANA" SE MOZE NASLUTITI IZDAJA

4. TIHIC NAS JE UBJEDJIVAO DA GLASAMO ZA PLAVSICKU, A NE ZA BOSNJACKE KANDIDATE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKOLIKO ZELITE DA BUDETE IZBRISANI IZ OVE LISTE SAMO POSALJITE REPLY PORUKU SA "UNSUBSCRIBE" U SUBJEKTU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEDNA SI JEDINA

Zemljo tisucljetna

Na vjernost ti se kunem

Od mora do Save

Od Drine do Une.

Jedna si jedina

Moja domovina

Jedna si jedina

Bosna i Hercegovina

Bog nek' te sacuva

Za pokoljenja nova

Zemljo mojih snova

Mojih pradjedova.

Jedna si jedina

Moja domovina

Jedna si jedina

Bosna i Hercegovina.

1. PRVA POBJEDA PETICIJE

Kada smo prije dvije nedjelje na internetu na web stranici  http://www.step2make.com/BH/BH_Peticija.cfm pokrenuli peticiju gradjana BiH, sa zahtjevom da se promjeni Zakon o drzavljanstvu BiH, ni najveci optimisti nisu racunali na ovakav odziv. Dok ovo pisemo, vec je potpisano preko 28,000 gradjana BiH iz zemlje i inostranstva. Cestitamo svim koji su potpisali peticiju, i tako pokazali nasim polIticarima da smo dostojanstven narod koji ce se boriti za svoja prava.

Osvrnimo se i na ulogu "nasih" predstavnika na danasnjoj sjednici Skupstine BiH (23. decembra 2002).

Ne toj sjednici Skupstine produzen je rok za sklapanje bilateralnih sporazuma o dvojnom drzavljanstvu za narednih 10 godina. Medjutim, istovremeno je ratifikovan bilateralni sporazum BiH sa Srbijom, kojega je u zadnjim trenutcima svoje vlasti sklopila Lagumdjijna Vlada. Ratifikacija tog sporazuma znaci da su politicari Republike srpske kompletno obavili posao, i da ce sada biti u mogucnosti da stavljaju veto na svaki drugi bilateralni sporazum, kojim bi se sacuvalo dvojno drzavljanstvo Bosnjaka u Zapadnoj Evropi, Americi, Australiji. Ovim su nasi politicari (i Lagumdjija, i Tihic i Silajdjic) zadali jos jedan udarac interesima Bosnjaka i u svijetu i u Bosni i Hercegovini. Ovaj put znamo da nemaju nikakvog opravdanja. Dobro znamo da su bili upoznati sa peticijom i sa nasim zahtjevima, gdje smo od njih trazili da ne ratifikuju, "ni po koju cijenu", sporazum sa Srbijom, prije nego se sklope sporazumi i sa drugim "izbjeglickim" drzavama. Delegacija potpisnika peticije iz Sarajeva je dosla u dva navrata do samoga vrha SDA stranke, i u vise navrata do pojedinih poslanika, i objasnila im da poslije ratifikacije sporazuma sa Srbijom, svi drugi sporazumi ce biti izlozeni srpskom vetu. BiH javnost je u vise navrata uvjeravana od vrha SDA da nas nece izdati, a opet su to ucinili. To nas neminovno podsjeca na cinjenicu da je Sulejman Tihic i ranije u par navrata, kako on kaze "spasavao Republiku srpsku".

Bez obzira na izdaju nasih politicara, ovo je ipak nasa pobjeda. Cinjenica je da su danasnji rezultati mogli biti mnogo bolji. Medjutim, da se nismo organizovali i preko ove Peticije pokazali da smo dostojanstven narod i da necemo trpiti nepravdu, ne bismo izvojevali ni ovu odgodu za 10 godina. Sve bi zavrsilo cak i bez desetogodisnjeg produzetka dvojnog drzavljanstva, u potpunoj tisini korumpiranih BiH madija i politicara. Dakle, ovo je pobjeda koja nam daje moralnu snagu da nastavimo sa borbom za nasa prava.

Slijedece sto mozemo uciniti je da vrsimo pritisak na Ashdowna, da njegova odluka bude postenija od odluke nasih politicara sa danasnjeg zasjedanja Skupstine. Naime, buduci da nije konstituisano Vijece naroda Skupstine BiH danasnja odluka nije konacna. Dakle, ili ce se na brzinu konstituisati i Vijece naroda skupstine BiH, i potvrditi danasnju odluku, ili ce Ashdown morati donijeti svoju odluku. U oba slucaja se jos moze stosta promjeniti, pa bismo i dalje trebaliostati budni i nastavite sa pritiskom na nase "lidere", jer narod je njih izabrao i oni su duzni slusati narod. I Ashdown je tu postavljen da sluzi narodu, a ne obratno. Dakle, nastavljamo sa nasom akcijom. Borba za nasa prava je ujedno i borba za suverenitet Bosne i Hercegovine.

2. DOK SMO ZAOKUPLJENI ZAKONOM O DRZAVLJANSTVU, IZDAJNICI UKIDAJU TUZBU ZA GENOCID

Ovih dana, dok je BH javno mnijenje okupirano Zakonom o drzavljanstvu, svjedoci smo koordinirane akcije nasih naprijatelja da se napokon ukine Tuzba za genocid protiv SR Jugolsavije.

Ovih dana je "Oslobodjenje" objavilo takst u kojem se saznaje da u rezervi budzeta nema novaca za Tuzbu za genocid, a da Fond koji je trebalo oformiti i u kojega bi gradjani davali dobrovoljne priloge za financiranje Tuzbe, nije registrovan. Dakle, Tuzba je ugrozena kao nikada do sada. Ovu priliku koristimo da podsjetimo gosp. Tihica na njegova predizborna obecanja, "da nece dozvoliti da se Tuzba ukine." Sta bi od obecanja gosp. Tihicu? Istina, ko se imalo razumije u politiku mogao je iz Tihicevog predizbornog intervjua u Walteru naslutiti da ce za vrijeme njegovog predsjednikovanja Tuzba biti definitivno unistena. On je tada ostavio mogucnost da se Tuzba ukine, ako to bude zeljela medjunarodna zajendica? To nije nista drugo nego priprema terena za jos jednu izdaju Bosne i Hercegovine. Naime, medjunarodna zajendica nema nikakve nadleznosti oko Tuzbe, niti bi se iko od politicara iz demokratskog svijeta ikada smio javno staviti na stranu genocida, a kamo li vrsiti pritisak na zrtve genocioda da postede zlocince od pravde.

Druga, sinhronizovana akcija sa ukidanjem Tuzbe za genocid je formiranje tzv. "Komisije za istinu i pomirenje". Lider te akcije i predsjednik Komisije je podli Jakob Finci, covjek koji, sudeci prema njegovim djelima, doista neizmjerno mrzi Bosnjake. Tragicno je to sto bi Finci bio nemocan u svojem zlocinackom radu da nema punu podrsku Lagumdjijniog SDP-a, koji se sada srecom raspada. Sve sto je Finci do sada ucinio u zivotu sracunato je da Bosnjacima nanese sto je moguce vise zla. Ukratko "Komisija za istinu i pomirenje" bi trebala zamijenitti Tuzbu, tj. Tuzbu za zlocine svesti na jalova prepucavanja "intelektualaca". Na kraju bi vjerovatno bili "Bosnjaci krivi za rat, zato sto su trazili otcepljenje od Jugolsavije." Osim toga, uloga Komisije je i to da bude utjeha Bosnjacima za ukidanje Tuzbe. Dakle, postojanje te komisije bi trebalo amortizovati nezadovoljstvo Bosnjaka i sakriti izdaju, tj. napraviti odstupnicu izdajnicima.

Srecom pojavili su se ljudi u BiH i u inostranstvu koji su shvatili zamke Fincijeve Komisije, te su pruzili otpor. Jedan od ljudi koji se usprotivio formiranju komisije je Senad Pecanin, glavni urednik "Dana". Upucujemo vas na na Pecaninov text "1. Haag, 2.Haag i 3.Haag" - u "Danima" od 18 decembra 2002. Nazalost moze Pecenin iznijeti hiljede argumenata, njega niko ne slusa. izdajnci idu svojim dobro zacrtanim putem neometani ni od koga.

Dr. Muhamed Borogovac

_____________________________________________________________________________

3. VELEIZDAJA U SKUPSTINI

Molio bih vas da jos danas napisete pismo naslovljeno kao "Izdaja bosanke dijaspore" ili slicnog naziva. U njemu nam treba ostro reagovanje na doneseni zakon. Da su gradjani BiH razocarani na ovakvu veleizdaju. U pismo treba jos jednom tacno da navedete stavke donesenog zakona i njihovo tacno zancenje. Kao i stavove bosanskog kongresa i 30.000 potpisanih gradjana nase zemlje. Te da protumacite slucajeve ako bi bili doneseni zakoni za koje se mi borimo. Jednostavno ljudi iz toga pisma treba da uvide da nas je nas parlament izdao. Klauzulu za zemlje koje ne traze bilateralni ugovor niko niti ne spominje, pa je vjerovatno niti nema. Ustvari nema je sigurno. Time bas nijedan od nasih zahtjeva nije donesen, nego su nasi skupstinari srdacno nagradili nase dzelate sa sve ucinjene zlocine nad bosnjacima u proteklih 10 godina. Mandat naseg ministra vanjskih poslova gosp. Zlatka Lagumdzije je ovim cinom vjerovatno veoma uspjesno zavrsen te se on sada sasvim mirno moze povuci u osamu i uzivanja u blagodetima pruzenim od strane ideologa velike srbije.

To pismo mi molim vas posaljite na e-mail, a objavite ga po istim naslovom na nasoj internet stranici. Poslat cemo ga u sve medije u BiH kao stav bosanskog kongresa na doneseni zakon, a po mogucnosti i distribuirati letke slicnog sadrzaja.

Selam,

Emir

_____________________________________________________________________________

4. IZ PONASANJA "LJIILJANA" SE MOZE NASLUTITI IZDAJA

Vijest iz Sarajeva, 23. decembar, 2002. Magazin "Ljiljan" glasilo pod uticajem SDA i IZ BiH, prije sedam dana je objavio dobar clanak o Peticiji iz pera svojeg glavnog urednika. Nazalost, sada kada je tema najaktuelnija, ovaj najnoviji broj magazina "Ljiljan" koji je izasao na ulice grada danas -- ne pise niti jedno jedino slovo o Peticiji! Ama bas niti jedno slovo. Ocigledno je da je iz sfera uticaja, vrha SDA i Islamske Zajednice BiH, dojavljeno da se IGNORIRA ova najvaznija akcija koja se bilo gdje na svijetu i u BiH upravo sada odvija i dostize svoju kulminaciju. Umjesto toga politicari SDA su ispunili stranice magazina "Ljiljan" svojim jadikovkama kako i gdje i koliko ce zauzeti vlasti ! Sve se egocentricno bavi njihovim personama i njihovim foteljama -- NITI JEDNE JEDINE RIJECI O OVOM URGENTNOM PROBLEMU DIJASPORE ! Objavljen je i clanak o "halal pasteti".

S. R. _______________________________________________________________________________________________

5. TIHIC NAS JE UBJEDJIVAO DA GLASAMO ZA PLAVSICKU, A NE ZA BOSNJACKE KANDIDATE Stabu Peticije Upravo sam procitao vijest koju ste prenijeli iz "Avaza" o podrsci SDA Peticiji za ukidanje Zakona po kojem bi svi gradjani BiH koji su stekli drugo drzavljanstvo, od 1. januara naredne godine - izgubili svoje bosansko. Izjavu o podrsci Peticiji je dao visokopozicionirani clan SDA - gdja Suada Palavric koja od Viskog Predstavnika ocekuje da suspendira sporni zakon jerbo se Parlament BiH ne moze sastati po tom pitanju - zbog predstojecih praznika! Ovom prilikom bih htio upitati i gdju Suadu Palavric i vodstvo SDA, a pogotovo g. Izetbegovica i g Tihica - da li su svjesni koliko je upravo politika SDA doprinijela situaciji u kojoj se naslo oko milijun Bosanaca koji bi trebali ostati bez svoga bosanskoga drzavljanstva! Nisu li Izetbegovic i SDA dijelili Bosnu i prije i tokom rata? Jesu! Nisu li Izetbegovic, Sacirbegovici i Sijaldzic nutkali Srbe da uzmu pola Bosne pri kraju rata? Jesu! (Srbi nisu htjeli pola, lakomili se na citavu Bosnu, pa kada je Armija krenula u oslobadjanje zemlje, prihvatili su sto im je Izetbegovic ponudio... ) Nije li vodstvo SDA na celu sa Izetbegovicem u Daytonu darivalo Srbima pola Bosne ukinuvsi Republiku BiH, a stvorivsi Republiku Srpsku? Jest! Nije li bas u Daytonskom sporazumu, (Ili tzv daytonskom Ustavu, kojem je i kumovao i kojeg je potpisao Izetbegovic) i onaj paragraf koji nam ukida nase bosansko drzavljajstvo i protiv kojeg se sada borimo Peticijom? Jeste! Pa kad sve to jesu i kad sam Izetbegovic javno prizna da ga niko na to nije tjerao, sto ce nama podrska SDA, Tihica, Palavricke, cak i Izetbegovica samoga? Pobjeda protiv Zakona, koji u miru nastavalja ono sto cetnici i ustase nisu dovrsili u ratu, bice pobjeda ljudi koji potpisuju Peticiju, ljudi koji se nikada nisu odrekli Bosne i svoje bosanske pipadnosti. Ta pobjeda bi trebala biti cista kao sunce, jer je to pobjeda onih koji dozivljavaju Bosnu kao svoju domovinu od koje ih je poltika i rat samo fizicki i privremeno rastavila. Sta ce nama podrska onih koji su, svojim cinjenjem i necinjenejem, i kao vlast i kao opozicija, bili sevep situaciji u kojoj smo se sada nasli? Vodstvo SDA nam daje podrsku, a posao neka uradi neko drugi, mi Visoki predstavnik! A SDA - ona ce, po starom obicaju uknjiziti politicki poen - kod naivnih! Reaci ce da su se oni, tj SDA, borili za nasa prava - da ne ostanemo bez drzavljanstva! I, ni ih biti sram da to rade u minut do dvanaest, kada je peticiju potpisalo vise od 25 hiljada vec otpisanih Bosanaca, kada su uvidjeli da se nije s nama saliti. Uvalili nas (Ne samo SDA, nego i njezini partneri) u ovaj golemi problem, pa se sad, ko djoja, solidariziraju s nama! E, ne mere jer ne treba! U spomenutoj vijesti gdja Suada Palavric, visoko pozicioniran clan SDA trazi da odluku o spornom Zakonu o drzavljanstvu donese Visoki predstavnik jerbo se zastupnici Parlamenta ne mogu (i nece, dodajem ja) sastajati zbog nasupajucih praznika. E, velim, neka se i ne sastaju, mogli bi nas u jos nesto crnje uvaliti ako bi se sastali.

Znajuci mu adete, vjrujem da je g. Predsjednik SAD i clan Predsjednistva BiH g. Tihic planirao da serbes i na miru provede novogodisnje praznike, makar mu proslava tih praznika i nije u dinu! Sigurno ste procitali kako je receni Tihic nedavno pozivao na iftar najokorjelije cetnicke glavesine (Kalinica, Sarovica, Cavica!!!), (boj se i hadezeovce), pa je sada pravo vrijeme da oni uzvrate pozivom Tihicu na kakvu njihovu bozicnu ili novogodisnju gozbu. A Peticija, ma to more, brate, cekati, kad je vec toliko cekalo, a ako ne mere, eno, brate, Visoki predstavnik! Posto Visokoga predstavnika preporucuju i Srbi, niti cemo se mi zamjeriti Srbima, niti oni nama, niti cemo mi izdati svoju politiku, niti Srbi svoju. Ne mogu se ja, misli Tihic, zamarati sa tih milion Bosanaca! Ne mogu ja, brate, kvariti svoje novogodisnje planove, ne mogu odbiti pozive prijatelja iz SDS, ako bih, nikad mi oni vise ne bi dosli na iftar... Pretpostavljam da bas tako misli g. Tihic, ne bez razloga, takvog je, naime kova!. Sjecam ga se, kao da ga sada gledam: Hodao Tihic sa grupom SDA-ovaca po Zapadnoj Europi od izbjeglickog do izbjeglickog kluba, pa tako svrnuo i u Hanau u Njemckoj. Na sastanku u tamosnjem Klubu Tihic je bez imalo srama predlagao nasim izbjeglicama - iz Prijedora, Kozarca, Boanskoga Novog..., logorasima Manjace, Omarske, Keraterma..., da na tada predstojecim izborima glasaju za Biljanu Plavsic, ne daj boze za nekoga od dvoje kandidiranih Bosnjaka Jer, kako je objasnio Tihic, "nije vrijeme da Bosnjak bude predsjednikom RS"! Bolje je, eto, da bude cetnicki ratni zlocinac, Plavsicka, koja sada i sama priznaje da je zlocinac! Bolje Plavsicka, brate, nego tamo neki Bosnjak! nemojte misliti da sam Tihicu to i jos stosta odsutio, a o tome sam pisao i u sarajevskom "Svijetu".

Nedavno su po istom rezonu Tihicevi (SDA) odbornici u Banjoj Luci glasali da predsjednik Skupstine "RS" bude Dragan Kalinic, onaj ober cetnik sto ga je gostio na iftaru, Karadzicev kum, zbog cije politike mnogi od nas ovdje, kad vec nisu pod zemljom...

Da zavrsim - meni je nelogicno da se obracamo i SDA i Tihicu, a i SDS i HDZ, a i SDP i Republikancima..., i da od njih ocekujemo pomoc i podrsku! Da su htjeli - mogli su na vrijeme sprijeciti da nam se ne dogodi izgon iz bosanskog drzavljastva. Oni treba da vuku nas za rukav da nam pomognu, a ne mi njih! Stoga nisam za to da mi publiciranjem izjava poput izjave o podrsci spomenute gospodje Palavric - i pisanja pisama Tihicu - jer tako im omogucavamo da nam jos jednom mecu sol na ljutu ranu, ranu koju su nam sami zadali!!!

Umjesto toga, podijelio bih im bosanske pasose sa ogranicenom vaznoscu - samo dok ne prijedju bosansku granicu, a onda bih im uskratio i bosansko drzavljanstvo i mogucnost povratka u Bosnu. Tako bi na svojoj kozi mogli iskusiti nevolje u kojima se sada mi nalazimo. Takvu kaznu su oni i zasluzili, a ne mi! Ibrahim Halilovic,

nekadsnji novinar TVSA, Windsor, Canada

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

30. decembar 2002


http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 247

1. DELEGACIJA STABA PETICIJE SE SASTAJE SA ASHDOWN-OM

2. ZAHVALNICA LAGUMDJIJI

3. VKBI SABOTIRA FOND ZA TUZBU PROTIV SRJ

4. POLEMIKA O "HUMANISTI" FINCIJU

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukoliko zelite da se ispisete iz ove liste samo posaljite Reply, na ovu ili

bilo koju buducu poruku, sa UNSUBSCRIBE u subjektu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DELEGACIJA STABA PETICIJE SE SASTAJE SA ASHDOWN-OM

Predsjednik sarajevske delegacije STABA PETICIJE gosp. Emir Berbic zakazao je sastanak sa gosp. Paddy Ashdown-om na kojem ce mu zvanicno uruciti bnasu peticiju o dvojnom drzavljanstvu. Sastanak ce se odrzati u ponedjeljak, 30. decembra 2002, u 11:00 u OHR-u. To su prostorije OHR-a blizu mosta Suade Dilberovic (bivsi Vrbanja most). Svi novinari su dobro dosli na taj sastanak.

Da vas podsjetimo, nasa delegacija nije zadovoljna sa onim sto je Predstavnicki dom Skupstine BiH izglasao - da se produzi rok za 10 godina u kojem se moraju sklopiti bilateralni sporazumi sa drzavama koje su primile izbjeglice. Znamo da ce Republika srpska sabotirati sve takve sporazume, koristeci se pravom veta, dogovorenim u Daytonu.

Zato ce nasa delegacija traziti od gosp. Ashdowna da promjeni Zakon tako da sklapanje bilateralnih ugovora ne bude uslov za dvojno drzavljanstvo BiH izbjeglica u onim drzavama koje svakako, bez ikakvih bilateralnih dogovora, dozvoljavaju dvojna drzavljanstva. To su sve one drzave koje ne traze ispis iz maticnog drzavljanstva od imigranata koji uzimaju novo drzavljanstvo. Tradicionalno to su USA, Australija, Kanada, a kada su u pitanju izbjeglice iz BiH, i Njemacka, Svedska, Danska itd. Ako zelite da pomognete nasoj delegaciji na sutrasnjem sastanku, pridobijte sto vise ljudi da se upisu u Peticiju i posaljite poruke u Kancelariju Visokog predstavnika sa slijedecim sadrzajem:

Mr. Ashdown, protect the people of Bosnia-Herzegovina from our corrupt politicians, and make an amendment to the Citizenship law so that the Law does not request bilateral agreements for dual citizenship with the countries such as USA, AUSTRALIA, CANADA etc., that allow dual citizenship to imigrants. Those countries do not want to make any such agreement, because there is no problem to solve.

Prevod: Gosp Ashdown, zastitite narod Bosne i Hercegovine od nasih korumpiranih politicara i donesite amandman na zakon o Drzavljanstvu tako da taj Zakon nece zahtijevati da se sklapaju bilateralni ugovori o dvojnom drzavljanstvu sa drzavama kao sto su USA, AUSTRALIJA, KANADA itd, koje dozvoljavaju dvojna drzavljanstva imigrantima. Te drzave ne zele da sklapaju takve sporazume jer ne postoji problem kojega treba rjesavati.

STAB PETICIJE

____________________________________________________________

2. ZAHVALNICA LAGUMDJIJI

Gospodine Predsjednice,

zahvaljujem vam se na cestitci za predstojece praznike.

I ja Vama na isti nacin zelim sretne predstojece praznike - Novu godinu i dolazeci Bozic, ako ste to podrazumijevali pod pojmom "predstojeci praznici" u Vasoj cestitci.

Lijepo je kada covjek covjeku cestita neki praznik, ali u ovom slucaju ja sam Vasu cestitku shvatio kao licemjernu porugu i poruku na pismo koje sam Vam nedavno uputio u povodu Vase uloge oko moguceg gubitka bosanskog drzavljanstva za oko milijun Bosanaca - koji su primili ili ce uskoro uzeti drugo drzavljanstvo. Vi, gospodine Predsjednice, niste nista ucinili da se taj besprimjerni zakon ukine, nego ste nam posipali so na ljute rane - dajuci samo Srbima pravo na dvojno drzavljanstvo.

Mislio sam da cete se udostojiti makar jedne recenice odgovora na moje pismo. Umjesto toga - stize Vasa uniformirana cestitka za predstojece praznike! U toj cestittci, a sta sam drugo mogao, procitao sam Vasu zelju da ostanemo tu gdje smo, uskraceni za drzavljastvo zemlje koja nas je odnjihala i iz koje smo silom otjerani - sevepom i takvih kao sto ste i Vi.

Ali, gospodine Predsjednice, mi cemo nastaviti sa bitkom za nasa prava koja ste nam i Vi pokusali uskratiti. Mi vjerujemo u konacan uspjeh - jer postojenjem toga diskriminirajuceg zakona povrijedjena je Povelja UN, povrijedjena su ljudska prava, povrijedjen je Ustav BiH.

Bilo kakav potez koji bi povukli na vracanju nasih prava smatrao bih mnogo drazim gestom od Vase licemjerne cestitke za predstojece praznike.Ali, ne mozete Vi protiv sebe samoga, zar ne!

Pozdrav - Ibrahim Halilovic

____________________________________________________________

3. VKBI ZAUSTAVIO FOND ZA TUZBU PROTIV SRJ

U poslednje vrijeme pratim zbivanja oko zakona o drzavljanstvu i peticiju

nasih ljudi koja je postigla vidne rezultate, ali ovom prilikom zelim da

upoznam nase ljude u dijaspori oko tuzbe R BiH protiv SRJ za agresiju i

genocid.

Naime, poslije izostajanja stavke u budzetu za finansiranje tuzbe, istog

momenta nazvao me predsjednik Konzervativno radikalne partije BiH eiji sam

elan najuzeg rukovodstva (predsjednik prdsjednistva) i zamolio da preko

udruzenja gra?ana "Majke Srebrenice i Podrinja" pokrenem poseban fond za

finansiranje tuzbe. Istog momenta sam otisao u central profit banku i

otvorio zamrznuti namjenski raeun i uz logistieku pomoa predsjednika KRP BiH

dr nagiba ?ur?eviaa krenuli smo u kampanju u ime "Majki Srebrenice i

Podrinja". poslali smo na stotine faksova sredstvima informisanja i oko

hiljadu faksova raznim privrednim subjektima u BiH. Vjerovali ili ne da smo

propagandnu podrsku imali samo od sredstava informiranja, prije svega

elektronskih medija iz sredina u kojim ure?ivaeku politiku kreiraju hrvati.

U Sarajevu nam nije izasao u susret niti jedan medij, me?utim mi smo nasu

akciju nastavili u sklopu svojih moguenosti. Kad su uvidjeli da od toga

neaemo odustati, u akciju stipa VKBI- vijeae senilnih staraca koje medijski

najavljuje formiranje fonda. Istog momenta neki od elanova Vijeaa se

pojavise i po inostranstvu, ali posto u tu akciju pozvase i "Majke

Srebrenice i Podrinja" mi u interesu tuzbe na to pristadosmo i zajednieki

odrzasmo usnivaeku skupstinu Fonda gdje se trebao izabrati Upravni odbor.

Vrijeme je prolazilo, a rezultata nikakvih, te nakon nekoliko mojih

insistiranja zakazase sastanak, iako su bili najvise zauzeti tehvidom

pokojnom Atifu Purivatri. Na taj sastanak je otisa u ime "Majki srebrenice i

Podrinja" dr nagib ?ur?evia. Prva sravka je bila koliko sredstava treba iz

tog fonda izdvojiti za rad Upravnog odbora. Dr Nagib Dur?evia je reagirao

tako sto je iz ?epa izvadio 50 KM i rekao ko nije sposoban da daje neka i ne

trazi mjesta u Upravnom odboru. Dogovorteno je da neka pravna lica budu

osnivaai fonda kao sto je "Majke srebrenice i Podrinja", Drustvo za ugrozene

narode, Savez logorasa itd, kao i neka fizieka lica. Svu potrebnu

dokumentaciju sam dostavio od strane Udruzenja "Majki..", ali kako tad tako

i danas. Oeito je da je Vijeae kongresa bosnjaekih intelektualaca -

vucibatina, imalo samo zadatak da sprijeai nasu inicijativu i da se nista na

tom polju ne uradi. Udruzenje gra?ana "Majke Srebrenice i Podrinja" se naslo

usituaciji sta einiti dalje. Na posebni raeun je leglo nekoliko uplata cirka

oko 2.500 KM i akcija je stala. Ta sredstva i dalje stoje, a oeito je da su

purivatriai postigli svoj cilj. Ujedno sa ovim pismom zelim da pitam nase

ljude i prijatelje da li trebamo nastavitinasu akciju ili onih prvih

prikupljenih sredstava od 2.500 KM poslati u Banjaluku za doeek nove srpske

godine Eaviau, Kaliniau, Saroviau, Tihiau, Osmanoviau i drugim

dvorskim ludama iz reda Bosnjaka kako bi im bolja gozba bila nego za iftar u

patrijasiji.

Puno selama i pozdrava svim prijateljima RBiH.

Ibran Mustafia, predsj. Upr. odb. U.G. "Majke Srebrenice i Podrinja" _________________________________________________________________________

4. POLEMIKA O "HUMANISTI" FINCIJU

Nevaspitanje

Gospodo draga

Reagujem na dio vaseg napisa u kojem blatite do besmisla Jakob Fincija. Ne postavljam pitanje sta ce i kako ce to da uradi ta Komisija, ali sta god da urade, sigurno nece biti tako sramotno kako to radi vas saradnik (ili ko je vec odgovoran za pustanje takvog teksta). ... podli Jakob Finci, covjek koji, sudeci prema njegovim djelima, doista neizmjerno mrzi Bosnjake.... Zelim vam postaviti dva pitanja:

- da li je vas saradnik/urednik/odgovorni urednik provjerio ko je odgovoran da snabdijevanje lijekovima i medicinskom opremom SVIH vojnih i civilnih bolnica u opkoljenom Sarajevu, a time i spasavanje ogromnog broja BOSNJACKIH zivota?

- da li je tacan moj osjecaj da je vas saradnik/urednik/odgovorni urednik pazljivo citao Goebelsa? Pozdrav/Selam Dejan Stojnic

------------------------------------

Gosp. Stojnicu,

cinjenica je da mnogi nasi "prijatelji" rade sve da nam ukinu drzavu, i da to kompenziraju, tacnije, da nam bacaju pijesak u oci, dajuci nam humanitarnu pomoc. To ti je kao kada istjeras covjeka iz njegove kuce, a onda mu dajes milostinju. Finci nas istjeruje iz nase kuce tako sto radi na fromiranju komisije koja ce o zlocinima voditi jalove debate, umjesto da se vodi sudski postupak propisan internacionalnim zakonima.

Jakov Finci vjerovatno zna da su ljudska prava i pravo na humanitarnu pomoc, najmanje vazna prava u Povelji UN. Najvaznije pravo, pravo na suverenitet, tj. drzavnost, tj. slobodu, tj. pravo na dostojanstven zivot... se Bosnjacima oduzima tako sto im se ukida medjunarodno priznata drzava Bosna i Hercegovina, a za utjehu garantuju ljudska prava i humanitarna pomoc. Svodjenje genocida na debatni klub, sto ce se neminovno dogoditi ako ikada proradi Fincijeva Komisija, je veoma perfidan nacin razvodnjavanja istinske akcije, koju je pokrenuo Prof Boyle sa svojom Tuzbom protiv SRJ za Genocid.

A sad vi razmislite da li je to dovoljno perfidna politika, i da li je dorasla ili je prerasla Gebelsovu.

Dr. Muhamed Borogovac

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Posjetilaca Online

Ko je na web-stranici: 448 gostiju i nema prijavljenih članova

© 2021 Online glasnik Bosanskog kongresa. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.