Utorak, 11. Maj 2021

 

 

 

03:59:15

Glasnici

Izdanja iz 2004.godine

 |  Kategorija: Uncategorised
 |  Klikova: 43722  | Srijeda, 21 Avgust 2013 14:26

Indeks članka

http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

BR. 286

1. ODLUKA O MOSTARU: JEDISTVEN GRAD, BEZ BEZ MAJORIZACIJE

2. KAKO SADA RIJEC MEDJUNARODNE ZAJEDNICE NIJE SVETINJA ZA SDA

KRATKE INFORMACIJE

3. RE: Vrsimo pritisak, glasajmo na web stranici ntvhayata

4. SACIRBEGOVICEVO SUDjENJE MOGLO BI OTKRITI PRLJAVE TAJNE PRODAJE SREBRENICE

5. UPOZORENJE - NOVI VIRUSI

PISMA BOSANSKOM KONGRESU

6. ODSTRIJEL JE POCEO, KEROVI SU PUSTENI

7. IZDAJNKE STRELJAJU ZAR NE!

8. KO JE PRAVI, A KO KUCKIN SIN?

9. Tajib Pasanbegovic: RADIO SAM NA UJEDINJAVANJU BOSNJAKA

10. KO JE OSNOVAO KBSA

11. TERBATE OBJAVITI ADRESU DOUSNIKA

12. PREKINITE TO VISE!

13. HIPOTETICKA NAGODBA

14. SAMI SMO IH BIRALI

-------------------------------------------------------------------------------------

Ako ne zelite da primate nase poruke samo posaljite Reply na bilo koju nasu poruku

u KOJEM CETE TO IZJAVITI i odmah cete biti izbrisani iz nasega adresara.

-------------------------------------------------------------------------------------

1. ODLUKA O MOSTARU: JEDISTVEN GRAD, BEZ BEZ MAJORIZACIJE

Visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown priop?io je danas odluku za Mostar, prema kojoj je ubudu?e taj grad organiziran kao jedna op?ina sa šest izbornih jedinica. Današnjom odlukom postojanje dosadašnjih šest gradskih op?ina je ukinuto, a podru?ja koja su one obuhva?ale u budu?oj organizaciji predstavljat ?e gradska podru?ja i ujedno izborne jedinice koje ?e u Gradsko vije?e delegirati po tri vije?nika. Gradsko vije?e Grada Mostara ?e ?initi 35 vije?nika: 18 biranih s podru?ja izbornih jedinica i 17 s gradske liste. Odredbama novoga Statuta, zajam?ena je zaštita vitalnih nacionalnih interesa: umjesto minimalne kvote zastupljenosti u Gradskom vije?u, koju je nudio predsjedavaju?i Povjerenstva za izradbu nacrta statuta Norbert Winterstein, uvedena je maksimalna kvota, prema kojoj ?e u Gradskom vije?u jedan narod mo?i imati najviše 15 vije?nika. Cilj novog Statuta je ukidanje postoje?ih paralelizama, ali i smanjivanje administracije sa sadašnjih 194 na 35 osoba.

----------------------------------------

Urbanisti?ko planiranje, dodjela zemljišta, pitanje gradskih objekta, prikupljanja otpada, sve ?e se organizirati u interesu gra?ana kao cjeline. "Sve odluke pažljivo ?e se prou?avati u jednom jednostavnom i transparentnom procesu. Njih ?e prou?avati Skupština jedinstvenog grada koje ?e biti odgovorna svim gra?anima Mostara i koja ?e imati ovlasti da govori u ime svih gra?ana Mostara", kazao je Ashdown.

Nijedan konstitutivni narod ne može imati više od 15 mjesta u Gradskom vije?u koje ?e imati 35 ?lanova

Tako?er, istaknuo je kako ?e Gradsko vije?e uspostaviti šest odbora koja ?e se sastojati od po tri predstavnika izabrana na tom podru?ju te kako ?e ta tri politi?ka ?lana imati odre?ene politi?ke ovlasti, a od kojih je najvažnija odgovornost da se prihodi od razvoja zemljišta u tim podru?jima dodjeljuju upravo tim podru?ja. Po rije?ima visokog predstavnika, svaki konstitutivni narod dobit ?e najmanje po ?etiri mjesta u novoj skupštini, uklju?uju?i i Srbe, te da je jedan od ciljeva novog Statuta povratak Srba i povrat gra?anskog i multietni?kog karaktera grada.

Po novom Statutu glasovanje o najosjetljivijim pitanjima bit ?e podložno postizanju dvotre?inske ve?ine u gradskom vije?u, što zna?i da ?e za promjene gradskog statuta za sporazumijevanje oko urbanisti?kog plana, donošenja prora?una, odluka o nagradama grada i davanju naziva ulica biti potrebna dvotre?inska ve?ina. Tako?er, novi statut garantirat ?e zapošljavanje u gradskoj upravi na osnovi Zakona o državnoj službi, što zna?i da ?e dodjele odre?enih mjesta u gradskoj upravi biti prema zaslugama i da ?e se pri tome uzimati u obzir ustavni amandmani koje zahtijevaju da svi konstitutivni narodi budu zastupljeni ravnopravno. 28.1.2004. Fena

-------------------------------

- Ovom odlukom ne?e biti svi zadovoljni, ali ?e svako mo?i na?i po nešto za sebe", kazao je Ashdown. On je naglasio kako je to trajni statut, te da ?e za njegovu provedbu smatrati odgovornima lokalne politi?are i vodstva stranaka zastupljenih u Mostaru.

Gradski odbor SDA Mostara je najavio kako ne?e prihvatiti nametanje odluke o preustroju grada Mostara od visokog predstavnika Paddyja Ashdowna.

(nina)

-------------------------------

REAGOVANJA POVODOM ODLUKE O MOSTARU

Covic:

SARAJEVO - Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Dragan ?ovi? izrazio je danas u Sarajevu zabrinutost odlukom visokog predstavnika o preustroju Grada Mostara i smatra kako se trebalo izbje?i da Grad ima šest izbornih jedinica.

"Nažalost odluku još nisam vidio, ali ako je to ono što mi je u razgovoru nedavno kazao visoki predstavnik, ja sam zabrinut. Mislim da se zna?ajno odstupilo od osnovnih na?ela koja su predstavljena pred Grad Mostar, a ta na?ela smo svi podržali. Zadržali smo se na jadnom na?elu da uistinu imamo Mostar kao jedinstven grad. Zašto onda više izbornih jedinica ako želimo jedinstven grad? Ostavljamo li to još nekome prostora da razmišlja o kreacijama ili podjelama?", istaknuo je ?ovi?. 28.1.2004. Fena

----------------------------

SBiH:

Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Mostara saopcio je da podrzava prijedlog statuta Grada Mostara i izborna pravila koja je definisao Norbert Vinterstajn. "Ocekujemo od visokog predstavnika da se pridrzava ovog prijedloga. Svaka promjena broja izbornih jedinica i vijecnika u Gradskom vijecu Mostar za nas je apsolutno neprihvatljiva", saopcila je SBiH Mostara. Ova stranka smatra da se u Gradskom vijecu Mostara mora osigurati dvotrecinsko odlucivanje o gradskom budzetu, urbanistickom planu, imenovanju nacelnika odjela u Gradskoj upravi i upravnih odbora odnosno direktora svih javnih kompanija, te dodjele pocasti grada i gradskih priznanja. Grad Mostar mora upravljati gradskom deponijom, vodovodom, stadionom, Gimnazijom, Gradskim grobljem Sutina, Agencijom za Stari grad i Stari most ukljucujuci i brigu o Partizanskom groblju i drugim spomenicima... Takodjer je neophodno izvrsiti reviziju imena ulica i institucija u Mostaru, reviziju privatizacije gradske imovine, te reviziju dodjele zemljista. Ukoliko ovi principi ne budu sadrzani u buducem rjesenju ustrojstva grada Mostara, Stranka za Bosnu i Hercegovinu nece podrzati to rjesenje, saopceno je. (oslobodjenje)

-------------------------------

Zijad Hadžiomerovi?, ?lan Predsjedništva SDA BiH i na?elnik mostarske op?ine Stari grad, istakao je da je šokiran Ešdaunovim statutom.

"Izborni zakon je loš i nepovoljan za bošnja?ki narod. Ovim se Hrvati favoriziraju i mi to ne možemo prihvatiti. ?injenica da se op?ine gase je neprihvatljivo rješenje. Ovakvo ure?enje je sve, samo ne kompromisno", objasnio je Hadžiomerovi?, ne žele?i precizirati korake koje ?e njegova stranka poduzeti. (Nezavisne novine)

--------------------------------

Predstavnici Srba u Gradskom vije?u su ovakav model ustroja grada okarakterizirali kao neprihvatljiv za mostarske Srbe.

"Ovakvim rješenjem u Gradskom vije?u ?e umjesto dosadašnjih 10, sudjelovati samo pet srpskih vije?nika", kazao je Ratko Pejanovi?, predstavnik Srpskog gra?anskog vije?a. (Nezavisne novine)

--------------------------------------------------

Josip Merdžo, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, ovakav je model ure?enja grada nazvao nasiljem nad demokracijom.

"Oko 60 odsto hrvatskog bira?kog tijela svesti na 42 odsto je diskriminacija jednog naroda. O ovoj odluci ?e se raspravljati na najvišoj razini stranke i ve? sada mogu kazati da ?e je zasigurno osuditi", dodao je Merdžo. (Nezavisne novine)

--------------------------------------

Pavo Šaravanja iz Narodne stranke "Radom za boljitak" izjavio je kako je nametanje ovakvog statuta simboli?no dan nakon obilježavanja sje?anja na žrtve holokausta.

"To je statut koji diskriminira sve gra?ane Mostara", objasnio je Šaravanja.

Novim Statutom grada Mostara verificirana je manja vrijednost hrvatskih bira?a, ?ime grad Mostar, kako je navedeno, kao ve?inski hrvatski, ne može imati u Gradskom vije?u i najviše vije?nika Hrvata, isti?e se u priop?enju. "Ovim je upu?ena jasna poruka Hrvatima u BiH kako su oni na ovom podru?ju remete?i ?imbenik i nisu dostojni bilo kakve odgovornosti, a samim tim i slobode", tvrdi se u priop?enju.(Nezavisne novine)

----------------------------------------

Hrvatski demokrš?ani za dvije op?ine

Hrvatski demokrš?ani smatraju da grad Mostar mora biti jedinstven, s jednom izbornom jedinicom, ali s dvije op?ine kroz koje bi se putem lokalne samouprave konzumirala svekolika nacionalna prava i Hrvata i Bošnjaka.

"Nažalost, kod visokih dužnosnika HDZ-a dominirala je nedemokratska želja za majorizacijom u gradu Mostaru, koja je na kraju rezultirala gubitkom slobode za Hrvate.

Hrvatski ?e demokrš?ani poja?ati svoju politi?ku djelatnost u gradu Mostaru s ciljem utemeljenja takvog ustroja koji ne?e negirati ni jedinstven grad ni mogu?nost ostvarenja slobode za oba naroda koja u njemu žive", stoji na kraju priop?enja. (FENA)

-------------------------------

VAŠINGTON: Ameri?ki Stejt Department podržao je odluku visokog predstavnika Pedija Ešdauna o novom statutu Mostara, kojim se ukida dosadašnjih šest mostarskih op?ina. Portparol Stejt Departmenta Ri?ard Bau?er izjavio je sino? kako ?e takav statut osigurati zaštitu prava svih gra?ana Mostara, prenosi Hina. Zbog odluke visokog predstavnika, u Sarajevu ?e danas biti održana vanredna sjednica Predsjedništva Stranke demokratske akcije (SDA). Ukoliko bude procijenjeno da je ukidanje op?ina protivno Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, SDA ?e pred Ustavnim sudom BiH pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti ove odluke.

-------------------------------

2. KAKO SADA RIJEC MEDJUNARODNE ZAJEDNICE NIJE SVETINJA ZA SDA

Smatramo da je odluka Paddya Ashdowna napredak u odnosu na dosadasnje stanje u Mostaru, gdje je na malom prostoru bilo sest opstinskih administracija, sa sestostruko vecim birokratskim aparatom nego sto je potrebno. Ni jedna ekonomija na svijetu ne moze izdrzati toliki birokratski aparat, pa ni sicusna bosanska ekonomija. Od Daytona je ovo prvi korak u pozitivnom pravcu. Nismo ni malo iznenadjeni veoma nepovoljnim odnosom Hrvatskih stranaka, jer se ovim rjesenjem ujedinjuje grad, sto je oduvijek bila zelja Bosnjaka, a pri tome se obnemogucuje dominacija vecinskog naroda, a to su trnutno Hrvati. Podsjetimo da su Hrvati postali vecinski narod upravo zato sto su stari lideri SDA stranke podijelili grad na hrvatski I bosnjacki dio, suprotno Koshnikovom prijedlogu, tj. mimo zelja medjunarodne zajednice, I time doveli do legalizacije "Aluminijuma" kao "hrvatskog" vlasnistva, te do prodaje bosnjackih imanja na "Hrvatskoj" strani. Nadamo se da ce se ovom odlukom taj proces zaustaviti.

Nismo iznenadjeni ni negativnom reakcijom srpskih politicara, mada Srbi ovom odlukom dobijaju mnogo veci znacaj, nego sto je njihov broj stanovnika u Mostaru, I nego sto su do sada imali. Naime, prema novom statutu grada ni jedan narod ne moze imati vise od 15 poslanika tj. 42% u Skusptini opstine, cime 5 srpskih poslanika dobijaju na znacaju, kao jezicak na vagi. I pored toga oni su protiv ujedinjenja grada jer velikosrpskoj politici ne odgovara nista sto bi moglo ujedinjavati Bosnu I Hercegovinu. Oni samo cekaju raspad BiH, da bi definitivno otcijepili Republiku srpsku.

Ono sto neupucene iznenadjuje je odnos SDA stranke. Ocigledno je da principi za koje se zalaze SDA stranka u Mostaru vode definitivnom raspadu I Federacije, I Bosne I Hercegovine, sto je pogubno za Bosnjake kao narod. I Srbi I Hrvati ce u slucaju raspada imati kompaktne teritorije, povezane sa Srbijom, odnosno Hrvatskom, dok ce Bosnjaci ostati u nekoliko nepovezanih enklava, rezervata, sto ce znaciti kraj bilo kakve drzave I potpunu marginalizaciju Bosnjaka.

Ono sto SDA radi Bosnjacima, je projekat SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI. Bezbrojini su dokazi da agenti velike Srbije sa muslimanskim imenima jednako cvrsto kontrolisu Bosnjake I muslimane pomocu "muslimanskih" institucija, Islamske zajednice I SDA stranke, kao sto su nas uvijek kontrolisali pomocu komunisticke Sluzbe Drzavne Bezbednosti infiltririrane u Islamsku zajendicu prije rata. U proslom "Online glasniku" smo naveli dokaze protiv jednog Udbinog spijuna u Islamskoj zajednici, Tajiba Pasanbegovica, ranije publikovane u knjizi "Cuvari Jugoslavije". Tajib je samo jedan, u knjizi ima jos imena za koja su prikupljeni dokazi, ukljucujuci nekoliko muftija. Posto je spijunski posao obavijen velom tajnosti, pretpostavljamo da ima mnogo vise onih za koje nisu procurili dokazi, a oni I dalje rade za veliku Srbiju I potpuno unistenje Bosnjaka, I to kao predstavnici Bosnjaka u vlasti.

Za politicki pismene ljude I samo ponasanje vodjstva SDA stranke je dokaz izdaje. Naime, postavlja se pitanje: "Kako to da sada odjednom, kada Medjunarodna zajendica pokusava ujediniti jedan dio Bosne I Hercegovine, rijec Medjunarodne zajednice nije svetinja za SDA, a do sada su nam govorili da se uvijek MZ "morala" slusati, kada je davala prijedloge podjele Bosne I Hercegovine. Naime, sve do Daytona je Republika Bosna I Hercegovina bila suverena drzava, I medjunardna zajendica je samo mogla davati prijedloge, koje mi nismo morali usvajati, a tek u Daytonu su, potpisima nasih izdajnika, data ovlastenja Medjunarodnoj zajednici da donosi odluke o BiH. Upravo na osnovu tih ovlastenja Ashdown sada postupa. I gle cuda, sada kada MZ ima ovlasetenje, njene odluke se ne moraju postovati, a u Daytonu, dok jos medjunarodna zajednica nije imala ovlastenja da donosi odluke, Alija je, kao bajagi, morao podijeliti drzavu I dati cetncima pola BiH. Postavlja se I pitanje: Kako to da se SDA stranka nije sjetila da stavi na medjunardne sudove, ili na Ustavni sud BiH, mnogobrojne nehumane zakone, ukljucujuci I Zakon o dvojnom drzavljanstvu, a prvi put kada je krenulo ujedninjenje u BiH, oni potezu sudove, I za njih odjednom nema autoriteta kojemu se nece suprotstaviti da provedu svoju volju. Zvuci poznato? Tako su se ponasali I njihovi partneri, Karadzicevi cetnci za vrijeme rata.

Na kraju jedna vazna napomena. Ne smije se identifikovati clanstvo SDA stranke sa njenim izdajnickim rukovodstvom. Izdajnci su podmetnuti u SDA stranku, bas zato sto u SDA stranci imamo najvise bosanskih patriota. Na taj nacin su osujeceni ti bosanski patrioti. Uvijek I u vrhovima SDA stranke ima postenih ljudi, cak I medju potpretsjednicima I ostalim funkcionerima stranke, ali oni tu sluze da zamazu oci narodu, dok situaciju kontrlolisu I sve bitne odluke donose iskljucivo izdajnici.

Dr. Muhamed Borogovac

_______________________________________________________________________

KRATKE INFORMACIJE

3. RE: Vrsimo pritisak, glasajmo na web stranici ntvhayata

Podsjecamo vas na prilog iz "Online glasnika" broj 284, citiramo:

Pojavila se I jedna zgodna prilika da izvrsimo pritisak na nase politicare, da im kazemo sta mislimo o njima. Naime, u subotu u dnevniku NTV Hayata u 19 sati koji vodi Senad Hadzifejzovic govorice se o odnosu BiH vlasti prema BiH gradjanima u inostranstvu te o dvojnom drzavljanstvu. Na njihovoj stranici vec je postavljena anketa sa pitanjem: Da li ste zadovoljni odnosom BiH prema gradjanima u dijaspori?

Preporucujemo da odete na stranicu NTV Hayata i date svoj glas. Trebamo ih nauciti pameti: Oni su tu radi nas, I ako nece da nas slusaju, ima da lete sa vlasti. Kada vide koliko su neomiljeni zbog svoje izdajnicke politike, mozda se dozovu pameti, I pocnu raditi prema zeljama naroda, kako je to I obicaj u demokratskim drzavama svijeta." - kraj citata.

I zaista smo im pokazali na koje niske grane su spali:

Na dan 19. januar 2004. u 10:30 sati smo zadnji put pogledali rezultate ankete. Od do tada ukupnog broja glasaca, 2,600, nepovoljno misljenje o odnosu BiH vlasti o gradjanima u inostranstvu je iznijelo 2,323 glasaca, neutralno 152, a povoljno samo 125. Dakle, 89.3 BiH gradjana je nezadovoljno nasim politicarima po tom pitanju, dok je samo 4.8% izrazilo povoljno misljenje. Cinjenica je da je glasanje bilo provedeno po svim standardima, koji omogucavaju maksimalan kredibilitet. Naime, niko nije mogao glasati recimo dva puta, jer program bio podesen da prepozna IPS broj, tj. internet adresu. Dakle, broj 2600 nije broj obicnih glasaca, nego broj porodica, jer svaki clan porodice nije mogao posebno glasati. Ovo bi zabrinulo nase polticare da je njima stalo do bosanskog naroda ili barem do njihove licne karijere. Medjutim, njima je u prvom redu stalo do ocuvanja Republike srpske, pa ne mijenjaju kurs I pored ovako jasnog dokaza sta narod misli o njima.

__________________________________________________________________________

4. SACIRBEGOVICEVO SUDjENJE MOGLO BI OTKRITI PRLJAVE TAJNE PRODAJE SREBRENICE

Prof. Dr. Francis A. Boyle JE IZJAVIO U "Walteru":

"Kada je postalo ocito da se sprema masakr, molio sam Sacirbegovica, doslovno preklinjao, saljuci mu pisma, emailove, zvao ga telefonom, kako bi mi dao ovlastenje da odem pred Svjetski sud i pokusam zaustaviti masakre u Zepi, Srebrenici i Gorazdu. On mi nikada niti na jednu poruku nije odgovorio. Ja jos uvijek, ovdje u mom uredu, imam sacuvane te poruke. Dakle, on je znao da ce ova mjesta biti zrtvovana kako bi se proizvelo pokrice za Dayton

_______________________________________________________________________

5. UPOZORENJE - NOVI VIRUSI

U posljednjih nekoliko dana dva virusa sa imenima "MyDoom" i "Novarg" haraju internetom. Zbog ovih virusa se dogadja da mnogi od vas dobijaju "junk" poruke koje izgledaju kao da su poslane sa vaseg kompjutera, cak

I kada ste zasticeni najsavremenijim definicijama virusa u vasem

antivirus softwre-u. To ne znaci da ste inficirani, nego samo da

neko ko ima vasu adresu je inficiran. Subjekti inficiranih poruka

su npr. Hi, Test, Status itd. Ne otvarajte attachmente ni po koju cijenu. (To je jedan od razloga sto "Online glasnik Bosankog kongresa" ne salje

nikakve attachmente, nego samo potpuno sigurne poruke u text formatu,

kojima je nemoguce prenijeti bilo kakav virus.)

Preporucujemo da skanirate kompjuter sa nekom najnovijom definicijom

virusa vaseg antivirus programa.

____________________________________________________________________

PISMA BOSANSKOM KONGRESU

Najvise smo primili pisama u vezi clanka o Tajibu Pasanbegovicu. Iznenadjujuce je koliko su dobro organizovani nasi neprijatelji u odbrani jednog od svojih istaknutih clanova. Svi kao jedan Ponavljaju istu taktiku odbrane, da iznosenje dokaza o izdaji "razjedinjuje bosnjacki narod" te prikazuju Psanbegovica kao zrtvu, zanemarujuci da su prave zrtve dousnika Udbe istruhnule u zatvorima zahvaljujuci ljudima kao Pasanbegovioc. Slijede neka od Pisama sa argumentima obje strane.

Izvinjavamo se onima od vas cija pisma nismo mogli obajviti, neka zbog

neprilagodjenog jezika, neka zbog duzine, a neka jer se ponavljaju argumenti iz pisama koja smo odabrali za objavljivanje.

6. ODSTRIJEL JE POCEO, KEROVI SU PUSTENI

Esselamu alejkum!

Pojedini tzv. (ili samozvani) lideri bosanskih organizacija u Sjevernoj Americi su, reklo bi se, ubijedili sebe same u sopstvenu velicinu i nihilovsku naobrazbu, a i ponasaju se kao da su tapiju na bosanstvo i liderstvo dobili u nasljede, pa je sve vrijeme brane od zamisljenih neprijatelja koje pronalaze, naravno, iskljucivo medu bosnjacima. Da nebi bili napadnuti, pa nedaj Boze, izgube mjesto vodje ili dedegradiraju svoj izostreni kich intelektualizam, cesto donkihotovskog karaktera, gospoda lideri najcesce krenu prvi u napade. Ledja im, naravno, cuvaju dezurni lajavci, ciji je zadatak da sto bestijalnije napadnu markirane ciljeve. Ciljevi su, ionako, isuvise poznati; jucer Alija, danas Taib, sutra (pogadjate; a ko bi drugi ) opet neki bosnjak-musliman. E, pa ti lovci na bosnjacke glave, umjesto bojeve municije za pojasom imaju izvjesene oreole doktorata, magistrata, i kakvih sve ne tatamata (kako ih dobise, s obzirom na vidljivu zatupljenost i kulturnu nezrelost, to samo Allah dz.s. i oni znaju ), koje su toliko degradirali politickim neznanjem i ljudskom neprincipijalnoscu, tako da su to postali samo izduvni ventili obrazovne nebulaznosti i patriotskog pomodarstva. Oni kao djeca, misle da ako se stavi ruka preko lica i napise pokoja otrcana patriotska fraza ( naravno nikada i ni u kome slucaju potvrdjena vlastitim djelom i iskrenim htjenjem ) mogu ostati neprimjeceni i sakrivati se pod bajrakom bosanskog patriotizma, izvrcuci i manipulirajuci cinjenicama, misleci da svi oko njih pate od kolektivne amnezije i kravljeg ludila. Istina je samo sto oni zamisle i plasiraju, a heroji se uvijek nalaze pod njihovom patriotskom zastavom, kojom iz sve snage masu, najcesce da bi skrenuli paznju na sebe i svoje mahalske tracarije, ako se naravno herojstvom moze smatrati hajka na

neistomisljenike i razbijanje svakog pokusaja postavljanja temelja koji bi bio izgraden od sloge, povjerenja i iskrenosti medu bracom bosnjacima. Negovorenje istine i politicke lazi doveli su ih do ruba duhovnog da ne kazem moralnog siromastva. Oni igraju na prvu kartu i to:"likvidiranje klevetama, ideoloskim intrigama i osudama svega postojeceg unutar bosnjackog politickog vrha ". Oni tako perfektno i lucidno osmisljavaju i uvazavaju iskustva i dostignuca naprednih tiranijskih sistema: "Najuspijesnija smaknuca suparnika nije skidanje glave, nego pljuvanje glave". Pa, cestitam Vam na uspjesno odbanjenoj disertaciji, jos koje djelo i mjesto akademika Vam ne gine. Na Vase lazi i bljuvotine smo se navikli, kako iz komocije i sarkasticnosti, tako i iz vase opsjednutosti za vlastitom velicinom. Vi gospodo profesori stvarate jedno jalovo doba nacionalne besvijesti i socijalne demagogije. Vi ste lideri doba za frustrirane, paranoicne, jalove inteligente; uvijek spremne da odstrijele pokoju bosnjacku glavu. Vi ste lideri doba za nasilnike i spekulante, lopove, prevarante....... Oduvijek su postojalli i postoje bosnjaci koji smatraju da su emancipovaniji i napredniji ukoliko vise pljuju i blate druge bosnjake. To je mentalno i moralno spekulanstvo, tipicno za inteligente malih, skucenih vidika a velikih zelja i nadanja, cesto maskiranih odorom bosnjackog patriotskog subjektiviteta. Vi gospodo profesori niste spremni a Bogami niti sposobni za jednu postenu politicku utrku, koju bi na kraju, naravno, preobrazili u jedan revnosan drustveni prosperitet, na putu uspostavljanja opcih bosnjackih vrijednosti i medusobnog humanizma. Vama je izgleda sve ovo neophodno kao sredstvo za sticanje nacionalnih poena i osvajanje vlasti unutar bosnjackog nacionalnog korpusa. Perfidno! A do tog cilja gospodo Vi niti birate sredstva niti metode djelovanja. Vodite se po onoj "cilj opravdava sredstva i metode". Ali ako vec nemate umne moci i politicke zrelosti, da krenete u politicku utrku civilizacijski, barem ste mogli imati malo vise moralne etike i postenijeg odnosa. Ne morate da proizvodite toliko gluposti i nakaznosti, koliko proizvodite; toliko oprecnosti i radikalizacije spram druge brace bosnjaka-neistomisljenika. Vasim propagiranjem Vi samo potvrdujete svoju duhovnu i moralnu krizu. Vas porazeni duh goji tijelo; ocajnicki, halapljivo jede, zdere, pije i bludnici nad svemu onome sto se ne uklapa u Vasu osobnu koncepciju videnja svijeta i rasporeda istorijskih dogadaja. Provjerena informacija za Vas je enigma kao o postanku svijeta; Vama je vazna samo pretpostavka, pogotovu ako je doticna osoba na vasem platnom racunu za odstrijel. Vi ne nudite rjesnje bosanskog politickog kolopleta ili corsokaka, Vi ste samo aktivni kriticari svega postojeceg unutar bosnjackog bica. Vi uzivate da sjedite tako zavaljeni na svojim barsunastim dusecima i poput olimpskih (nezubillahi) bogova, odredujete sta valja a sta ne. Vi ste draga moja gospodo u najtezem dobu ljudske duhovnosti-doba moralne depresije. Istorija bosnjackog naroda se ponavlja, uvijek smo mi odstranjivali nase najbolje sinove. Odstrijel je poceo, kerovi su spremni, pa bujrum Vam bilo!

mahsuz sellam svima,

Moe O.

------------------------------------------------------------------

7. IZDAJNIKE STRELJAJU ZAR NE!

Gos. Moe, kada ste pisali ovo da li ste se sjetili svih onih Muslimana koji su na mrtvo prebijani u milicijskim stanicama Bosne, Hercegovine i Sandzaka. Da li ste se sjetili mladica kojima su odbijani bubrezi zato sto su nesto neoprezno rekli medju bracom Muslimanima, ne znajuci da se tu medju bracom krije cetnicki dousnik; zamislite, ponekada i sam hodza, covjek koji bi trebao biti primjer postenja i cestitosti.

U svakoj drzavi na svijetu su izdajnci tretirani kao najgori sljam, i u svakoj drzavi na svijetu njima je namijenjena sramna smrt pred streljackim strojem, s time sto im se prije streljana skidaju i ponistavaju svi njihovi ordeni, nagrade, pohvale, cinovi. Izdajnicima je uvijek bila namijenjena smrt bijednika, jer oni to i zasluzuju.

U pravu ste kada kazete da ce poslije Alije i Tajiba doci i novi na tapet. Tacno je mi nastavljamo, ali na tapetu nikada niko nece biti zato sto je Bosnjak ili Musliman, nego samo zato sto je izdajnik ili dousnik. Evo, neki su nam vec prijavili Zlatka Dizdarevica, Dzemala Hota itd.

Recenica kao sto je slijedeca vam ne sluze na cast: "Istorija bosnjackog naroda se ponavlja, uvijek smo mi odstranjivali nase najbolje sinove." Jer, jadan je taj narod koji svoje izdajnike i neprijateljske dousnike smatra svojim najboljim sinovima. Bosnjaci nisu takav narod, i u ovom broju "Online glasnika Bosnaskog kongresa" mozete se uvjeriti sta Bosnjaci misle o dousnicima.

I reci cu vam jednu tajnu. Da nase institucije sistema rade svoj posao ne bi bilo potrebe da se mi, Bosanski kongres, angazujemo na tim pitanjima. Da je npr. Reis Mustafa Ceric pokrenuo disciplinsku odgovornost protiv sluzbenika Islamske zajednice za koje se je nedavno ispostavilo da su bili dousnici Udbe, a sjecamo se da su Muslimani to trazili od njega, onda mi ne bi imali potrebu da uzimamo pravdu u svoje ruke. Ovako stiteci dousnike Udbe, i sam Reis je postao veoma veoma, sumnjiv. I da znate, nije UDBA jedina obavjestajna sluzba. Imamo I mi nase obavjestajce. Nasa obavjestajna sluzba se zove NAROD. Upravo nam je javljeno, zamislite kakva koncidencija, da je REIS MUSTAFA CERIC RADIO U ISTOJ DZAMIJI U KANADI GDJE DANAS RADI TAJIB PASANBEGOVIC.

Mahsuz selam, svim postenim Bosnjacima. Smrt izdajnicima i dousnicima.

Dr. Muhamed Borogovac

___________________________________________________________________

Povodom "polemike" dr. Muhameda Borogovca i Moa Obradovica.

8. KO JE PRAVI, A KO KUCKIN SIN?

Ja bih ovome Mou (Moeu, kako li?) dao za pravo za ono sto je iskazao u slijedecoj recenici: "Istorija bosnjackog naroda se ponavlja, uvijek smo mi odstranjivali nase najbolje sinove." Dodao bih: Da je to tako - nedvojbeno to potvrdjuje i njegovo pismo! Napomenuo bih, mdejutim, da je iz njihove prepiske jasno vidljivo da Obradovic i Borogovac, kojega neargumantirano napada, imju potpuno suprotna misljenja o tome ko su bosnjacki "najbolji sinovi", a ko su kurvini (ili UDBINI) sinovi! Po cijenu da budem (makar i alegorijski, ha, ha, ha...) bio prozvan kerom, dijelim misljenje sa Borogovcem po pitanjima ko je pravi, a ko je kuckin sin u Bosni!

Smatram da bi Obradovic, ukoliko zeli da ga se smatra ozbiljnim sudionikom u polemici i(li) javnoj prepisci, trebao da kontraargumentacijom ospori javne navode Muhameda Borogovca na koga se okomio - te da se ne udaljava od predmeta rasprave.

Sto se tice hodza koji su bili dousnici UDBE, oni bi da imaju imalo obraza, odmah skunuli fesove i ahmedije i svoja mjesta predvodnika muslimana prepustili ljudima koji nisu odgojeni i skrojeni tako da za dram privilegija izdaju i svoju vjeru i svoj narod. Ako sami ne bi odstupili u odredjenom roku, onda bi ih Reis efendija trebao ukloniti svojom fetvom, ili, makar zatraziti da se pokaju i javno izvinu svjim vjernicima. Razlog sto to ne cini uvazeni Reis efendija - moze biti i u tome da se receni najvisi vjerski velikodostojnik muslimana u Bosni - boji zveke oraha u vlastitim dzepovima! Kako, naime, pise "Slobodna Bosna" u pretposljendjem broju (sto nije demantirano) UDBA je imala exluzivno pravo odobravanja putovanja na neke simpozije i sastanke po svijetu, a za uzvrat je davala precizne upute na sto se treba obratiti pazanja kada se ta osoba nadje van zemlje i kome ce izvjestaj podnijeti po povratku... I sadasnji Reis efendija, a tadasnji vjesrki visoki duznosnik, putovao je u inozemstvo na visoke, za UDBU interesantne skupove. Sta je UDBA za uzvrat dobijala za davanje suglasnosti za njegova takva putovanja u inozemstvu, to najbolje znaju UDBA i onaj kome je takva putovanja ova sluzba odobravala, to jste Reis Mustafa Ceric!

Inace, komunisticke su vlasti (uz pomoc svojih sluzbi, svakako i UDBE) postavljale prijeratne reise, a njihovu praksu nastavila je SDA vlast koja je uzela sebi za pravo da pod prijetnjom oruzja izvrsi puc u IZ i umjesto legalno izabranih organa IZ dovede Reisa po svojoj partijskoj mjeri. Grijeh legalno izabranih organa IZ je bio taj sto su se borili za smanjenje utjecaja politike na Islamsku Zajednicu, (pa tako i na izbor reisa...) dok je vrhu SDA odgovarao covjek koji ce provoditi odredjenu politiku... I nadjen je i ustolicen pucem, pocetkom 1993! (Vidi pismo Salih ef. Colakovica, legalno izabranog predsjenika Meshata IZ upuceno g. Izetbegovicu, predsjedniku Predsjednistva RBiH, a koje je objavila bosanska stampa! Vidjeti i pismo g. Colakovica na tu temu u polemici sa S. Bistricem koje je "Preporod" objavio u jednom od ljetosnjih brojeva!)

Sto se tice visih i nizih sluzbenika IZ, hodza i muftija, koji su suradjivali sa UDBOM - oni sami znaju zbog cega su to radili. Meni ostaje da nagadjam da li su suradjivali sa UDBOM misleci da bi se jednoga dana i sami, zbog svojih dousnickih zasluga, mogli naci na listi kandidata za Reisa - listi koja bi bila po volji - same UDBE, to jeste komunistickih vlasti! Danas su sve mnoge hodze priklonoile SDA-u iz prakticnih razloga - sebicnih interesa. Patriota i dobar bosanski sin, cak imam i uvazeni Ries u Bosni moze se biti, a da se nije clanom SDA. Ali, o tome ko je pravi bosanski sin i pravi musliman sposoban da bude reisom - odlucuje bas SDA.

Istorija se zaista ponavlja, sto bi rekao Moe Obradovic!Ja bih pojasnio: jucer je to bio SSRN, Komitet ili Udba ili svi zajedno - koji su odlucivali ko ce biti reis. Njihovu ulogu je preuzela i uspjesno je sprovodi SDA. Ko se usudi izreci tu nepobitnu istinu, nije po Moe Obradovicu, bosanski sin! Kad ne meres pobiti istinu, pokusas, poput Obradovica i inih, osporiti samu licnost koju kao neciji glasnogovornik (Obradovic bi rekao - ker) nerguimentiranim napadima i neutemeljenim optuzbama pokusava se dovesti u pitanje moralni, politicki, patriotski i profesionalni imidz licnosti koja se usudi misliti drugacije od - SDA i(li) njezinog Reis efendije, te njihovih trabanata! (Ovdje bi Moe Obradovic upotrijebio ponovno rijec - kerova)

Lov na takve je davno poceo, kerovi su davno pusteni, pise Moe Obradovic! Dodajem: Slazem se u potpunosti imajuci u vidu pismo g. Moa (!?) Obradovica kao nepobitan dokaz!

______________________________________________________________________

9. Tajib Pasanbegovic: RADIO SAM NA UJEDINJAVANJU BOSNJAKA

Gospodine Borogovac!

U ovoj kratkoj replici pocet cu sa priznanjem da sam nekada smatrao da ste

vi prijatelj naseg naroda i drzave. Tada sam cak kod clanova Upravnog Odbora

Kongresa Bosnjaka Sjev. Amerike pokusavao razviti interes za dijalog s vasim

"Bosanskim Kongresom". Rekao sam da u borbi za BiH treba okupiti sve

patriote, bez obzira na izvjesne unutarnje razlike. Sad me je sram sto sam

bio tako naivan.

Jer, vi se i u slucaju optuzbi protiv mene (optuzbi, a ne sudske presude)

ponasate kao strastveni pljuvac po nasim ljudima koji vam ne odgovaraju.

Vama to najbolje lezi.

U svom prvom udaru na mene niste mogli a da ne zakacite i rahmetli

Izetbegovica i da me pljunete i u kontekstu udara na tog mrtvog i za mnoge

velikog covjeka, koje bi ljudi od imalo muslimanskog karaktera trebali

ostaviti na miru.

Vama se ne namjeravam pravdati. Reci cu samo jedno. Nikad nisam tvrdio da

sam svetac, ali sam za svoje grijehe prema ljudima uvijek spreman odgovarati

i casno poloziti legitimno utvrdjene i ispostavljene racune. Ovo posebno

vazi za one ljude koji su bili moje "zrtve".

Ja po pitanju nepravde i hille prema ljudima mogu hodati uzdignuta cela. Na kraju,

gospodine Borogovac, ja cu mozda, i pored mnogo takvih koji izricu

presude po svom hiru, pokusati ganjati pravdu i ovdje na ovom ovakvom

svijetu. A na onom ce, ako Bog da, sigurno svako pa i vi, biti doveden da

polozi svoje racune.

U medjuvremenu, gospodine Borogovac, MENI MOJA VJERA, A VAMA VASA; I MENI

MOJA DJELA (I GRIJESI) A VAMA VASA. I, NEKA VAM JE PORAVNO I POTAMAN KUD GOD

DA STE SE UPUTILI.

Tajib Pasanbegovic

______________________________________________________________________

10. KO JE OSNOVAO KBSA

Sada kada nemaju Alije, glavnog lidera kolaboracije sa SDS-om u podjeli i

unistenju Republike BiH, unistenju Tuzbe, nalaze se u prigusenoj panici,

pa su Dzemala Hota i tog Pasanbegovica, obadvojica u Kongresu

Bosnjaka Sjeverne Amnerike - KBSA, ubacili u drugu brzinu, da

krenu protiv nas. Hot je bio detektiv u Jugoslaviji, dakle

nije ¨veliki musliman i Bosnjak¨ nego profesionalni milicioner

komunistickog sistema.

Agenti kao Pasanbegovic I Hot su direktno od Alije dobili zadatak da

osnuju KBSA, I nadiju ime slicno nasem, da bi ujedinjavali narod iza

izdajnicke politike, suprotno borbi za Republiku BiH, koju vodi

Bosanski kongres.

S. R.

_____________________________________________________________________

11. TERBATE OBJAVITI ADRESU DOUSNIKA

Poshtovani kolege iz Bosanskog Kongresa !

Zashto ste izostavili E-mail adresu Tajiba Pasanbegovica u vashem pismu ?

Molim da je obijavite jer nemate razloga da cuvate interese takvog covijeka samo zato shto je imam....... nas su imami (poput arogantnog Cerica i spijuna UDBE Pasanbegovica) dovde i doveli, i po cijelom svijetu rasturili.

Kako ste obijavili Pasanbegovicevo pismo mogli ste objavit i E-mail adresu da mu mi Boshnjaci mozemo reci i napisati koliko je ljudi odlezalo zatvora, kolko je kostiju prebijeno po celijama UDBE zbog njega i njegovih licnih interesa. Stidim se kao musliman shto nas prestavlja osoba poput sline kao Tajib Pasanbegovic i apelujem na sve Boshnjake da dignu glas vec jednom protiv ovakvih imama i lidera.

Na zalost u knjizi "Cuvari Jugoslavije" se spominje i ime Zlatka Dizdarevica kao spijuna i cuvara Jugoslavije dok nas ista slina Zlatko Dizdarevic, predstavlja (ili je predstavljao) kao Ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj.

Izgleda da cemo opet, kao shto smo vec cetri puta u istoriji spushtene glave na streljanja ici.

I opet cemo izAbrat novog vodju koji ce nas svezanih ociju do iskopanih kanala povest.

Dokle ?

H.D.

_____________________________________________________________________

Nasa je profesionalna praksa da zastitimo identitet svakoga ko nije

izricito zatrazio da otkrijemo njegov identitet. To vam je kao advokat

koji brani kriminalca. Advokat zna da je ovaj kriv, a ipak njegova

profesionalna duznost je da ga brani. Nama ne trebaju neeticke metode

u nasoj borbi, jer mi imamo dovoljno argumenata za tu borbu. Dokazi

izdaje koje mi rasvjetljavamo su najjace sredstvo borbe protiv nasih

neprijatelja.

M. B.

_____________________________________________________________________

12. PREKINITE TO VISE!

ZNACI I VI STE ORGANIZACIJA KOJA SE BAVI PROFITERSTVOM.

ZALOSNI STE.

KOJA CRNA TUZBA? PA VI STE ZA PSIHIJATRA MAJKEMI!

PA I VRABCIMA NA GRANI JE JASNO VISE DA JE BIO GRADANSKI RAT U BIH

SA UPADIMA DOBROVOLJACA IZ ISLAMSKIH ZEMALJA, SRBIJE I HRVATSKE,

I TU SE PRICA ZAVRSAVA.

A DA JE SRBIJA NAPRAVILA AGRESIJU NA TU SAKU MUSLIMANA, AJOJ,

NE BI IMAO KO PISTATI DANAS "JOJ, JOJ".

ZAHVALITE SE MILOSEVICU KOJI VAS JE SPASIO

I PREKINITE TO VISE JER STE ZA ISMIJAVANJE.

SRPSKA BJELJINA

________________________________________________________________

13. HIPOTETICKA NAGODBA

Od prijatelja redovno dobijem isprintan tekst

upucen sa gore naznacenog Mail-a BK i pazljivo citam

tekstove. Jako interesantne teme. Cijenim i uglavnom

uvazavam Vasa misljenja.

No, htio bih cuti Vas komentar na moje razmisljanje, a to je :

"PUSTITE KARADZICA NA SLOBODU, A UKINITE REPUBLIKU SRPSKU"

Mozda je nebitno reci, ali ja sam, a i osjecam se tako,

bosanski Srbin.

Patriota kao i Vi

Pseudonim: Piramida

---------------------------------------------------

Karadzic je samo jedan smrtnik, koji ce svakako

umrijeti za najvise dvadesetak godina. Republika srpska

je ono sto ce zivjeti za vijeke vijekova, ako se nesto ne

poduzme.

Nas su izdajnici doveli u paradoksalnu situaciju da nam cak

ni hapsenje Karadzica ne odgovoara. Naime, hapsenje Karadzica

ce biti samo pranje Republike Srpske. Hapsenjem Karadzica ce

se samo ucvrstiti Karadzicevo i Alijino zivotno djelo,

genocidna Republika srpska. Kada jednom Karadzic bude

uhapsen, otpsace jedan veliki argument da je RS zlocinacka

tvorevina koja stiti zlocionce. Ispasce da je to demokratska

drzava u kojoj vise nisu na vlasti zlocinci.

Ovdje u Americi ima jedan pojam, koji se zove "Pranje

prljavog novca" . To je u stvari legalizacija novca

zaradjenog na kriminalu, najcesce drogama. Hapsenje

Karadzica je samo pranje Republike srpske.

Dakle, ako bi bila moguca takva pogodba, ja se ne bih

dvoumio ni trenutka, ja bih ukidao RS, a Karadzic neke

ceka prirodnu smrt.

M. Borogovac

_____________________________________________________

14. SAMI SMO IH BIRALI

Povodom pisma koje je odaslano gosp. Tihicu, a potpisao ga je A. Bahtijar donedavno eksponent onih koji zele dijeliti Mostar a sad neznam u sluzbi koga. Mi smo stvarno jadan narod. Prvo nam se pruzi prilika da izaberemo i onda izaberemo. Nakon toga drvlje i kamenje na izabrane. Pa ko ih je birao, ko je glasao za Tihica, za SDA pa sad kukamo nad svojom sudbinom? Pa mi smo izabrali (ne svi) pa sad trpite, gledajte sliku goru od 10 najuspjesnijih godina. Ko hoce poslanicima beneficije, ko hoce penziju nakon 20 god, staza ko to predlaze u parlamentu? Pa oni koje ste birli i sad gledajte, izbori su bili slobodni. Zar SDA nije mogla ostati u opoziciji? Sto je trke otisla u savez sa onim koji su ubijali Bosnjake. Ma dajte molim vas birali ste slobodno (i vi u Mostaru) pa sad gledajte.

MT

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

19. JANUAR 2004.

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

Posjetilaca Online

Ko je na web-stranici: 116 gostiju i nema prijavljenih članova

© 2021 Online glasnik Bosanskog kongresa. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.