Subota, 4. Juli 2020

 

 

 

17:33:51

Glasnici

Izdanja iz 2007/1 godine

 |  Kategorija: Uncategorised
 |  Klikova: 25707  | Srijeda, 21 Avgust 2013 14:51

Indeks članka

http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

 br. 444

http://republic-bosnia-herzegovina.com

SADRŽAJ

1. Ustavni sud BiH poništio entitetske simbole

2. TIHIĆ NE POŠTUJE DOGOVOR - NE MORA GA POŠTOVATI NI STRANKA ZA BiH

3. Ministar Safet Halilović poništio bilateralni Sporazum sa Srbijom o dvojnom državljanstvu

4. SILAJDŽIĆ: Ne postoji ugovor o dvojnom državljanstvu sa Srbijom

5. POSLJEDNJI STADIJ IZDAJE ARMIJE REPUBLIKE BiH

6. POSTOJALA TAJNA NAGODBA LAGUMDŽIJE SA ĐINĐIĆEM O TUŽBI ZA GENOCID

7. Branitelji Brčkog traže podizanje spomenika poginulim braniteljima

8. SILAJDŽIĆ NAJAVIO OBRAČUN SA "RS"-om; OSUDIO SRBIJANSKU VLADU

9. Crkva seli sa Divića, a muslimani plaćaju troškove!?

PREGLED MEDIJA

10. ZAŠTO SARAJEVO-X JOŠ UVIJEK CENZURIŠE "OPTUŽNICU PROTIV ALIJE IZETBEGOVIĆA ZA VELEIZDAJU" IZ MAJA 1994.

11. HIMNA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

12. Ponovo odlična kolumna Rame Kolara iz "Oslobođenja"

13. Interesantni članci o aktuelnim događajima

Ovo izdanje "Glasnika" ide na preko 30 hiljada e-mail adresa širom svijeta.

1. Ustavni sud BiH poništio entitetske simbole

Ustavni sud Bosne i Hercegovine tokom drugog dana plenarne sjednice u Sarajevu donio je odluku o neustavnosti entitetskih obilježja.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine tokom drugog dana plenarne sjednice u Sarajevu donio je odluku kojom se utvrđuje da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske nisu izvršili Djelimičnu Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 31. marta 2006. godine, a kojom su proglašeni neustavnim cl. 1. i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine i cl. 2. i 3. Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske.

"S obzirom da u ostavljenom roku od šest mjeseci od dana objave navedene odluke u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine nije otklonjena utvrđena nesaglasnost, Ustavni sud je utvrdio da cl. 1. i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine i cl. 2. i 3. Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Konačni tekst odluke će se verifikovati na jednoj od narednih sjednica Ustavnog suda", stoji u saopćenju za javnost koje je Ustavni sud uputio nakon završetka dvodnevne plenarne sjednice.
(FENA)

KOMENTAR: Ovo je veoma dobra vijest za patriote cjelovite BiH. Dakle, dosadašnji simboli "Republike Srpske" i "Federacije" vise nisu legalni cak ni po nelegalnom daytonskom ustavu. Znači, sada kada se u RS istaknu četnički simboli to je potpuno privatan cin nekih neodgovornih pojedinaca. Drugim riječima sada su četnički simboli (tj. simboli RS) i simboli Federacije u potpuno istoj ravni u daytonskoj BiH kao grb i zastava sa ljiljanima, tj. žive jedino u srcima ljudi koji ih ističu.

Ni jedan građanin BiH kojemu je stalo do cjelovite domovine nema nikakav razlog da zastavu sa ljiljanima ne ističe kao svoju zastavu. Pogotovo zato što oni Srbi kojima je stalo da razbijaju BiH ističu svoje zločinačke simbole, a koji su sada i po Daytonskom ustavu proglašeni i nelegalnim.

2. TIHIĆ NE POŠTUJE DOGOVOR - NE MORA GA POŠTOVATI NI STRANKA ZA BiH

Piše: Dr. Muhamed Borogovac

U Oslobođenju od 23. januara 2007. čitamo da je došlo do novih problema u vladajućoj koaliciji SDA, SBiH, HDZ 1990, HDZ. Namjerno izostavljamo SNSD jer se oni ne eksponiraju mnogo u ovoj krizi budući da njihov posao rade Tihić iz SDA i Relota iz HDZa. Ukratko, Tihić određuje koji pojedinci će biti imenovani u kvoti vlasti koja pripada Stranci za BiH, a glasnogovornik HDZ-a Relota traži od Špirića da on izabere hrvatskog predstavnika u vlasti između kandidata iz HDZ-a i HDZ-a 1990, znajući da će Špirić izabrati one koji su za amandmane, tj. kandidate iz HDZ-a. (Interesantno kako sada "Hrvatinama" iz Čovićevog HDZ-a ne smeta da im neko drugi, tačnije pravi četnici, određuju hrvatske predstavnike u vlasti. Naime, Špirić je predstavnik četničkog pokreta, a i sam je bio pripadnik Šešeljevih Radikala tokom rata.)

Neraskidiva veza Srba i Srbobalija.
Zajednički program: RUŠENJE REPUBLIKE BIH I LEGALIZACIJA RS

Formalno, ne bi bio problema da je došlo do ovih Tihićevih i Relotinih zahtijeva ranije, u fazi pregovora, budući da pregovarači imaju pravo da zahtijevaju šta god hoće. U pregovorima strane nisu limitirane ničim u ispostavljanju svojih zahtjeva, osim voljom druge strane da pristane na te zahtjeve. (Npr. nikome nije bio problem što se u Daytonu, mimo svih zakona internacionalnog prava, ukida Ustav Republike BiH, jer su naši pregovarači, koji su bili dužni da ga čuvaju, pristali na četničke zahtjeve da se ukine Ustav R BiH i osnuje RS.)

Isto tako, imao je pravo Tihić zahtijevati koga je htio u kvoti koja pripada SBiH, a jedino od SBiH je zavisilo hoće li na to pristati i sklopiti dogovor, ili će to Stranka za BiH ocijeniti nerazumnim i odbiti.

Međutim, sada kada su Stranka za BiH i HDZ 1990 ispoštovali svoj dio dogovora i glasali za Špirićevu "Vladu", sada više Tihić nema pravo da ispostavlja nove zahtjeve. Sada bi Američki ambasador, koji je prisustvovao dogovoru, trebao reci Tihiću da u dogovoru nema nikakve klauzule kojom se Stranci za BiH zabranjuje da u svoju kvotu izabere i članove iz neke druge stranke. Međutim, budući da je MacElhaney daleko od očiju Američke javnosti on sebi može priuštiti luksuz da bude nepošten "broker", tj. da nečinjenjem pomaže jednu, amandmansku, Tihićevu stranu.

Da je tako često Tihić uradio nekom drugom narodu, npr. Amerikancima, a ne Bošnjacima, njegova karijera bi bila istog trena gotova. Da smo mi pravi narod, prvi bi se članovi SDA pobunili što on zloupotrebljava vlast koju crpi iz legitimiteta stranke, i time ujedno uništava kredibilitet (obraz) stranke.

Svakako je u redu što Stranka za BiH sada pruža otpor takvom Tihićevom ponašanju. Međutim, otpor je trebalo pružiti mnogo ranije, prije nego je izglasan Špirić za Predsjednika Vijeća ministara BiH, još onda kada je Tihić promijenio dogovor o HDZ-u. Sjetimo se da je prvobitni dogovor potpredsjednika SBiH i SDA bio da u koaliciju ulazi onaj HDZ koji ima kontrolu hrvatskog glasa u Vijeću naroda. Kada se, na iznenađenje svih, ispostavilo da je to antiamandmanski HDZ 1990, onda Tihić na sastanku sa Silajdžićem mijenja taj dogovor. Tada se Silajdžić morao izboriti za HDZ 1990, pa i po cijenu krize vlade i ponovnih izbora ili ostajanja u opoziciji. Jer čemu služi koalicija ako će pomoću nje Tihić dobiti sve što mu treba da bi se napokon izborio za amandmane.

Sada kada je Špirić izabran, tj. kada je Tihić dobio šta je htio od koalicije, pružanje otpora Tihiću vise nema "zuba". Špirić je već ustoličen i Tihić, ako nema morala, a sigurno nema, može gaziti dogovor koliko hoće, bez vidljive konzekvence po njegov amandmanski (čitaj "velikosrpski") projekt.

Vjerovatno se sada Tihiću, a i svima onima koji su mu omogućili ovaj dribling, čini da su veoma lukavi, da su sviju nadmudrili. Međutim, nepoštenje se nikada nije dugoročno isplatilo pa neće ni sada. Naime, šta sada sprečava ostale koalicione partnere da isto tako prekrše svoju riječ, tamo gdje Tihiću treba? Zbog ovoga što je Tihić uradio Stranka za BiH i HDZ 1990 su oslobođeni svake obaveze prema Tihiću. Na primjer, kako može Tihić sada doći Silajdžiću i tražiti da Silajdžić održi neko svoje obećanje dato na pregovorima o koaliciji?

3. Ministar Safet Halilović poništio bilateralni Sporazum sa Srbijom o dvojnom državljanstvu

D. Risojević: Nezavisne novine 22.01.2007 22:25

BANJALUKA - Sporazum o dvojnom državljanstvu između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine ne može se primjenjivati poslije raspada državne zajednice SCG.

Kako saznajemo, ovakav stav je Safet Halilović, kao resorni ministar civilnih poslova, iznio u dopisu od 15. januara, uprkos tome što potpuno drugačije tumačenje sporazuma ima Ministarstvo inostranih poslova.

"Nezavisne" su u posjedu dopisa od 15. januara, u kojem Halilović, odgovarajući na pitanje Mevludina Halilovića, federalnog ministra policije, iznosi mišljenje da sporazum sa SCG više ne važi. O tome je, kako se vidi iz dopisa, pored MUP-a FBiH, obavijestio i MIP, Predsjedništvo i MUP RS.

Halilović u dopisu tvrdi kako poslije raspada SCG ugovor o dvojnom državljanstvu se ne može primjenjivati, sve dok o tome drugačije ne odluci Predsjedništvo, na prijedlog Savjeta ministara.

Mladen Ivanić, ministar spoljnih poslova BiH, kaže da će na prvoj narednoj sjednici odlazećeg sastava Savjeta ministara potegnuti ovo pitanje, pošto tvrdi da je ugovor sa Srbijom na snazi.

"Nema nijednog razloga da BiH jednostrano raskida međunarodni sporazum. Na sjednici Savjeta ministara upozorićemo Halilovića da on ne može kršiti sporazum, ako ga ne bude primjenjivao. On nema pravo da tumači međunarodne sporazume BiH, već samo parlament, koji ga je i ratifikovao", rekao je Ivanić.

On je podsjetio da je Vlada Srbije nakon raspada SCG i zvanično obavijestila Predsjedništvo BiH da oni preuzimaju kontinuitet međunarodnih ugovora bivše državne zajednice. Prema njegovim riječima, to praktično znači da svi sporazumi, uključujući i one o prelasku granice uz ličnu kartu, ostaju na snazi.

Ivanić je naglasio da bi neprimjenjivanje sporazuma o dvojnom državljanstvu predstavljalo kršenje međunarodnog sporazuma, što, kako je rekao, niko sebi ne bi smio uzeti za pravo.

Ivanić: Moglo bi biti problema
Mladen Ivanić, ministar spoljnih poslova BiH, tvrdi da bi Halilović, kao resorni ministar, mogao da stvori problem samo državljanima Srbije koji žele da prime bh. državljanstvo.

"Ali, nikako ne bi mogao da spriječi one koji žele državljanstvo Srbije, jer je to u nadležnosti organa Srbije", naveo je Ivanić.

KOMENTAR: Svaka čast ministru Haliloviću za ovo. Ovim je pokazao kako i Bošnjački političari imaju pravo koristiti svoja ovlaštenja, a da ne moraju moliti "međunarodnu zajednicu" da uradi njihov posao. Naime, mi u BiH možemo, a ne moramo prihvatiti ono što su se Srbi i Crnogorci dogovorili između sebe, da Srbija nasljeđuje kontinuitet bivše zajedničke države. Srbija je nova država i mora proći sve ponovo, i to bi bio rutinski posao, da RS nije stavila veto na promjenu zakona o dvojnom državljanstvu.

U cilju jačanja BH državnosti treba poništiti i sve druge bilateralne sporazume koje su dosadašnji izdajnički BH režimi pravili sa sada nepostojećom državom Srbijom i Crnom Gorom i preispitati ih, vodeći vise računa o BH suverenitetu.

4. SILAJDŽIĆ: Ne postoji ugovor o dvojnom državljanstvu sa Srbijom

SARAJEVO - Član Predsjedništva BiH Haris Silajdžić osuđuje neovlaštene i krajnje neosnovane izjave pojedinih dužnosnika Ministarstva vanjskih poslova da je ugovor o dvojnom državljanstvu koji je BiH potpisala 2002. godine sa Državnom zajednicom Srbije i Crne Gore (SCG) naslijeđen sa Republikom Srbijom.

Ovaj je ugovor samim raspadom SCG prestao biti na snazi, navodi se u priopćenju iz Silajdžićevog kabineta.

Shodno članu 24 Bečke konvencije o sukcesiji država u pogledu međunarodnih ugovora, bilateralni ugovori ostaju na snazi nakon raspada neke države, isključivo ukoliko za to postoji suglasnost obje strane, navodi Silajdžić.

Smatra kako jednostrana obavijest Srbije da je ona nasljednik obaveza SCG ne može oduzeti BiH njeno suvereno pravo da odluci da li će s nekom državom nasljednicom nastaviti ugovor koji je zaključila s državom prethodnicom, što dokazuje široka i ustaljena međunarodna praksa.

-BiH se nikada nije izričito sporazumjela sa Srbijom, niti su Predsjedništvo i Vijeće ministara ikada zauzeli stav da ovaj ugovor ostaje na snazi s tom novonastalom državom. Izjave dužnosnika MVP-a su, dakle, u potpunosti pravno neutemeljene, a također direktno zadiru u isključivu ingerenciju Predsjedništva BiH da kreira vanjsku politiku, što uključuje i pitanje nasljeđivanja bilateralnih ugovora, stav je člana Predsjedništva Silajdžića.

On navodi kako bez obzira na pokušaje ovih dužnosnika, te nekih političara iz RS-a da izvrše zamjenu teza, ovdje se ne radi o bilo kakvom «poništavanju» bilateralnog ugovora o dvojnom državljanstvu. Taj ugovor sa SCG je sam od sebe prestao biti na snazi raspadom SCG, jer se BiH nije odlučila, izričitim sporazumom ili svojim ponašanjem, da taj ugovor zadrži sa Srbijom.

Konačno, ovo pitanje može biti riješeno hitnim stavljanjem člana 17. Zakona o državljanstvu van snage, kako bi se otklonila opasnost da pola miliona osoba protjeranih širom svijeta putem genocida i etničkog čišćenja izgubi bh. državljanstvo, ocjena je Silajdžića.

Pincom info.

5. POSLJEDNJI STADIJ IZDAJE ARMIJE REPUBLIKE BiH

Selam!

Šaljem Vam jedan tekst koji sam napisao evo već u "nevakat" što bi rekao Derviš Šušić. Tekst je napisan u afektu, iz srca. Ja sam inače borac Armije Republike BiH i sve ovo dole napisano je moje lično zapažanje, ništa ne prepričavam.

Strašne nam se stvari događaju, ljudi su razočarani. Ne toliko činjenicom da oni odlaze iz vojske, nego zbog toga što vide ko u njoj ostaje, i kome će plaćajući poreze morati davati plaću.

Nekako u sjenci političkih igara oko konstituiranja vlasti došlo je i prošlo smanjenje, kako se to danas zove Oružanih snaga BiH. Preko 2500 ljudi će napustiti vojnu službu. Jedan dio njih odlazi u penziju, 600 podoficira će pretvoriti u vojnike, a ostali su dobili otkaz. Vrlo je malo informacija o tome kako je reforma provedena. Prvo je određen broj i struktura ljudi koji ostaju, a onda su urađeni kriterijumi i određene komisije za prijem koje su obavile razgovor sa svakim pojedinačno i na kraju izvršile rangiranje. Na prvi pogled sve uredno. Međutim šta se iza svega toga krije.

Kriterijume za prijem u OS su radili Srbi. Napravili su ih tako da su vojna lica koja su imala bilo kakvu vezu sa bivšom JNA stavljena u prednost ispred ostalih tako da nije postojala mogućnost da neko od njih bude otpušten. Obzirom da i u Bošnjačkom "vojnom vrhu" radi preko 90% starješina bivše JNA, njima je to odgovaralo, i nisu reagovali. Hrvati sve ovo hladno promatraju. Njih ionako manjka u vojsci tako da neće biti otpuštenih. Šta smo dobili kao rezultat toga?

Iz oružanih snaga će biti otpušteni samo Bošnjaci, i to oni koji su iznijeli rat na svojim plećima. Izvršena je konačna čistka i to na način na kojem bi ministru odbrane Nikoli Radovanoviću pozavidio i sam Staljin. Na vrlo lukav način se iz tzv. OS BiH riješio oficira i podoficira koji su u sebi nose Bosanski duh, inat i hrabrost. Riješio se ljudi koji su se borili protiv njegove pobunjeničke srpske vojske tri i po godine. Riješio se na kraju krajeva Armije Republike Bosne i Hercegovine. JNA se vratila na velika vrata.

Sastav i rad komisija je organizovan tako da su razgovore sa Bošnjacima vodili srpski oficiri. Pokušajte zamisliti kako su se osjećali Bošnjaci kada su morali odgovarati na pitanja onima koji su do jučer ubijali i palili. Samo u Bosni i Hercegovini se može desiti da dželat sudi žrtvi, da pobunjenik sudi regularnom vojniku i da odlučuje o njegovoj sudbini. U svakoj normalnoj zemlji bi bili na dugogodišnjoj teškoj robiji.

U vojsci ostaju oficiri i podoficiri, školovani, i indoktrinirani u vojnim školama i akademijama JNA. To su ljudi, uz časne izuzetke, koji su na stranu Armije RBiH prešli tek kada im je Alija Izetbegović javno garantovo sve privilegije koje su imali u JNA (stan, posao, cin...). Najveći broj njih je odmah po dolasku zauzeo mjesta po komandama. Samo su rijetki uzeli pušku u ruku i pokazali svoje znanje i svoju hrabrost, i njima sam duboko zahvalan. Ostali su zaposjeli kancelarije iz kojih neki do današnjeg dana nisu izašli. Dok je bosanska sirotinja životima plaćala vojničko znanje, i iskustvo, oni su kilometrima iza linija, u toplim kancelarijama prepričavali zgode i nezgode iz "pitomačkih" dana, i tugovali za klasnim drugovima koji su eto na drugoj strani. Danas je došlo vrijeme da se konačno ujedine i nastave tamo gdje su stali 1992.godine. Stravično izgleda slika kada ih vidite kako se srdačno pozdravljaju u kasarni pod imenom "Husein Kapetan Gradašćević" u Tuzli. Ponovo su se ohrabrili i razgoropadili. Prije neki dan jedan "nas" major, inače do sada redovan petkom na džumi reče: "Sad ćete da vidite šta je prava vojska kad vam dođe Jovo, i dovede vas u red. Nikad balija vojsku nije znao napraviti".

Kao rezultat svega toga u tzv. OS BiH neće biti zdravog Bosansko-Hercegovačkog tkiva. Takva vojska će postati sama sebi svrha i neće Bosni i Hercegovini biti ni od kakve koristi. Bolje da nemamo nikakvu vojsku, nego da imamo ovu nakaradu koju je Nikola Radovanović napravio uz prešutnu saglasnost Bošnjačkog političkog i vojnog vrha. Ponovo će Bosanska sirotinja biti natjerana da odvaja od usta da bi hranila kukavičje mladunce u svom gnijezdu.

Kako ironično reče jedan moj prijatelj, možda ponajbolje oslikavajući sve ovo naprijed napisano:"Ponovo će kasarne u Bosni i Hercegovini dobiti stari sjaj"

E. D.

6. POSTOJALA TAJNA NAGODBA LAGUMDŽIJE DA ĐINĐIĆEM O TUŽBI ZA GENOCID

SARAJEVO, 23.01.2007. U emisiji "Pošteno govoreći" BHT gosti su bili bivši ministri vanjskih poslova daytonske BiH Ivanić Mladen i Lagumdžija Zlatko. Kao povod emisije navedeni su izbori u Srbiji, ali se ispostavilo da je tezom o povezanosti BiH i Kosova BHT opet odrađivala posao za neprijatelje RBiH.

To se vidjelo i iz nevjerovatnog (već trodnevnog!) izvještavanja sa srbijanskih izbora kojima je data centralna uloga u svim informativnim emisijama, sa uključenjima uživo iz Beograda, komentarima te nebrojenim izjavama srbijanskih političara... Istovremeno se iz priloga vidjelo da Kosovare UOPŠTE NE ZANIMAJU IZBORI U INOSTRANSTVU (SRBIJI) dok se nama isti pokušavaju predstaviti kao SUDBINSKI po BiH. Podsjetimo da izborima u drugim državama npr. Hrvatskoj, B-H mediji ne pridaje ni deseti dio važnosti. Izdajnici tako šire srpsku propagandu među građanima BiH, koji ne plaćaju TV pretplatu da bi bili izloženi tome. Kao i u bivšoj Jugoslaviji, opet nam se podmeću gluposti tipa "svoji smo, govorimo isti jezik". Srećom danas su patrioti SVJESNIJI NEGO IKADA.

Kao i svaki kvisling u historiji i Ivanić je pričao nebuloze tipa "veliki će odlučiti" i kao "nas male se o tome neće pitati". Lagumdžija se SLOŽIO rekavši da će "sudbine nas na Balkanu odlučivati veliki". A da je riječ o već očitom specijalnom ratu jasno je iz Lagumdžijinog pretvaranja da je patriota retorikom tipa "Kosovo nikad nije bilo nezavisno, a Bosna jeste", dok je Ivanić podmetnuo da je "i ova medijska pažnja kod nas DOKAZ da postoji veza između BiH i Kosova". Međutim opće je poznato da tu medijsku cirkusijadu organizuje njegov srbalija Lagumdžija, koji je vrijeme vladavine "Alijanse" iskoristio da postavi svoje ljude na ključne direktorske pozicije u BiH, uključujući i TV kuće.

Na kraju je Ivanić zaprijetio da će "nepovoljno rješenje Kosova", tj. praktična nezavisnost čak i bez oficijelne, proizvesti "veliku radikalizaciju u RS-u" dodavši da on i očekuje "neku vrstu nezavisnosti Kosova". Dakle, četnici i srbalije koriste izbore u Srbiji da nam PUTEM KONTROLISANE BHT ZAPRIJETE RADIKALIZACIJOM! Na kraju se usprotivio Tužbi za koju mu se onda Lagumdžija pravdao da je on nju NASLIJEDIO. Odao se da je sa Đinđićem pravio nagodbu o Tužbi. Dakle, Lagumdžija se TAJNO DOGOVARAO O VANSUDSKOJ NAGODBI SA SRBIJOM i Tužbu za genocid je spasila samo ĐINĐICEVA SMRT! Izdvojimo još i da su se gosti naprosto utrkivali koji će istaknuti sebe kao onog ministra daytonske BiH koji je više doprinio "popravljanju odnosa sa Srbijom".

Tako se ovom medijskom manipulacijom još jednom pokušalo ubjediti građane BiH da oni svakako neće ni o čemu odlučivati pa se zato ne trebaju ni miješati u svoju sudbinu. S druge strane, pokazano je da građani u Srbiji SAMI ODLUČUJU o svojoj i NAŠOJ sudbini i da se "veliki" plaše baš srbijanskih prijetnji "radikalizacije".

Amar Delić, Sarajevo
Nacionalni kongres Republike Bosne i Hercegovine

7. Branitelji Brčkog traže podizanje spomenika poginulim braniteljima

Predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata pokrenuli su danas inicijativu za podizanje spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Brčkom. "Obzirom da srpski vojnici u Brčkom imaju spomenik poginulih suboraca mi jednako držimo da je grad koliko srpski toliko i bošnjački i hrvatski te da stoga u Brčkom treba biti podignut spomenik žrtvama iz reda hrvatskog naroda", kazao je u izjavi za Fenu predstavnik HVIDR-e Ravne Brčko i bivši zapovjednik 108. brigade HVO-a Ravne Brčko Ivica Filipović.

On je istaknuo kako bi primjereno mjesto za podizanje spomenika hrvatskim braniteljima 108. brigade HVO bilo na potezu od središta grada prema katoličkoj crkvi, a o čemu se pozitivno ranije izjasnila i Skupština
Brčko distrikta.

"Mi smo se odlučili da predložimo mikrolakaciju za izgradnju spomenika kod knjižnice 'Veselin Masleša' i ne vidim razloga da se našem prijedlogu ne udovolji", kazao je Filipović.

Potporu inicijativi udruga proisteklih iz Domovinskog rata dali su i predstavnici hrvatskog naroda u izvršnim i zakonodavnim organima vlasti Brčko distrikta koji su danas nazočili inicijativnom sastanku.

KOMENTAR: Svaka čast hrabrim braniteljima Brčkog iz slavne 108 HVO brigade. Kao što su tada branili svoj grad i svoju domovinu od agresije, oni se i danas suprotstavljaju agresiji i etničkom čišćenju koje se pokušava provesti drugim sredstvima, svojatanjem Brčkog samo za Srbe. Srbi su uvijek bili najmalobrojniji u Brčkom, a sada žele da uknjiže rezultate genocida i prisvoje Brčko samo za Srbe. Oni pokušavaju rastjerati ostale narode iz Brčkog perfidnim mirnodopskim sredstvima, gradeći spomenike četničkim zločincima u Brčkom, gradeći pravoslavne crkve u Bošnjačkim naseljima itd.

Treba im se suprotstaviti gradnjom spomenika pravim braniteljima Brčkog i zahtjevima za rušenjem svih bespravno podignutih građevina, uključujući i bespravno podignutu pravoslavnu crkvu.

8. SILAJDŽIĆ NAJAVIO OBRAČUN SA "RS"-om; OSUDIO SRBIJANSKU VLADU

Piše: Amar Delić, Sarajevo

SARAJEVO, 24.01.2007. OHR treba ostati ne samo zbog situacije u regionu nego i u samoj BiH koju pogoršavaju socijalni nemiri izazvani kriminalnom privatizacijom te neuspješan povratak prognanih; RS se odmah moraju oduzeti ingerencije države koje je uzurpirala Bosni i Hercegovini. Ovo je u gostovanju u Vijestima u 22 na BHT izjavio član predsjedništva dr. Haris Silajdžić, suočavajući se sa srpskim članom Radmanovićem koji se opet javljao satelitom iz svog "inostranstva".

Radmanović se usprotivio ostanku OHR-a, navodeći nekakve nedefinisane "sazrele građane" kojih se do sada nikada nije sjetio. Nakon predugog uvoda Radmanovića u kom je odbio mogućnost da visoki predstavnik nametne reformu policije, dr. Silajdžić je primijetio da nam visoki predstavnik treba i radi banalnih razloga npr. - da bi se dobila riječ u emisiji. Nakon ove opomene voditeljica je dala jednak prostor gostima.

Po Silajdžiću, vrijeme je da država preuzme svoje ingerencije, da se prekine s opstrukcijama i da patrioti vrate državnost BiH. Npr. RS je otvaranjem predstavništava u inostranstvu uzurpirala ustavno pravo na državnost koje jedino ima Bosna i Hercegovina, i to će se morati odmah ispraviti. Radmanović se branio da su to "kulturna i privredna predstavništva na zapadu po uzoru na predstavništva firmi", ali je ovu tezu dr. Silajdžić lako oborio: radi se o izričitim državnim nadležnostima (vanjski poslovi i vanjska trgovina), a "predstavništva" se finansiraju iz BUDŽETSKIH sredstava. Ukoliko ne budu odmah zatvorena, on će tražiti od Ustavnog suda da BiH vrati njene nadležnosti; RS NE MOŽE BITI DRŽAVA, U ČEMU JE ZAKAZALA I MEĐUNARODNA ZAJEDNICA PA JE NAPRAVLJEN UTISAK DA OVDJE POSTOJE DVIJE DRŽAVE - ŠTO NIJE ISTINA.

Potom se nekakav "stručnjak" Čurak Nerzuk u svojoj izjavi požalio da "neki od najvažnijih zagovaratelja amandmana nisu ušli u vlast (misleći na SDP) pa su ustavne reforme usporene jer je sadašnja vlast formirana radi vlasti, a ne radi bolje budućnosti BiH". Ovako nam se sam razotkrio još jedan izdajnik na čiju je veliku žalost Tihić popustio pred zahtjevom članstva SDA da SBiH da uđe u vlast...

I Radmanović je optužio Silajdžića da je kriv za zastoj ustavnih reformi, podmećući djetinjaste poštapalice tipa "ne trebamo se svađati" i "ni tužakati strancima za svaki nesporazum". Dakle iste floskule koje nam Srbijanci prodaju po svim bitnim pitanjima kao npr. i kada je riječ o Tužbi za genocid. Silajdžić ga je prekinuo konstatirajući da se zna ko VRLO DRSKO koči reformu policije: politički dogovor je već postignut - što znači da ako ga neka strana naknadno negira, onda je sasvim normalno da se ide na ARBITRAŽU, jer oni koji negiraju nešto na šta su sami pristali OČITO NISU POLITIČKI ZRELI! On je priznao "krivicu" za propast majskih amandmana, dodavši da je veoma ponosan na to jer bi oni značili kraj BiH.

Drugi problemi s kojima se patrioti u skoroj budućnosti moraju razračunati su npr. sadašnje stanje u kom 1 glas iz RS vrijedi kao 2 iz Federacije, što ne postoji nigdje u svijetu. Također, pitanje dvojnog državljanstva i famoznog člana 17 je očigledan primjer zloupotrebe entitetskog glasanja u kom 23% parlamenta ostatku zemlje nameću svoju volju. Ta je situacija neodrživa i predstavlja korak naprijed samo za one koji BiH ne žele dobro.

Dr. SILAJDŽIĆ je najoštrije osudio incident na današnjoj sjednici Vijeća Evrope kad je predstavnik Srbije Dačić zaprijetio destabilizacijom BiH ako Rezolucija o Kosovu bude zahtijevala nezavisnost, nakon čega je iz Rezolucije izbačen već pripremljeni dio o uslovnoj nezavisnosti. Dr. Silajdžić je reagujući rekao: SADA ĆE MEĐUNARODNA ZAJEDNICA REĆI KAKO SE NA OVAKVO NAJGRUBLJE MIJEŠANJE U UNUTRAŠNJE STVARI BIH OD NAS OČEKUJE DA NE REAGUJEMO. MEĐUTIM, MI ĆEMO EVO REAGOVATI: PORUČUJEMO DA JE BIH SUVERENA ZEMLJA ČIJA NEZAVISNOST I GRANICE NEĆE BITI PROMIJENJENE BEZ OBZIRA ŠTA GOD NEKO ŽELIO.

Radmanović je potom izigravao advokata srbijanske vlade, rekavši da on i Silajdžić uskoro idu skupa u Beograd, što je Silajdžić demantovao rekavši da ta vlada prvo treba dokazati da se odmakla od politike Miloševića; a ako se Srbija nastavi miješati u unutarnje stvari BiH to će značiti da je sve po istom. Oni moraju prestati vezivati pitanja Kosova i BiH jer to dvoje nema ništa zajedničko. Rješenje za Kosovo ne može biti nikakav pravni presedan za BiH, a upravo je vezivanje pitanja ono što ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima. Kada je, srbijanski bezobrazno, Radmanović ponovo insistirao da će oni ipak ići ubrzo skupa u Beograd, Silajdžić je odbrusio "Nisam siguran."

Napomenimo da su ovakvi ispravni stavovi dr. SILAJDŽIĆa u skladu s njegovim prošlonedjeljnim stavom da BiH SVOJ SUVERENITET NE CRPI IZ DAYTONA (DAKLE CRPI GA IZ USTAVA I MEĐUNARODNOG PRIZNANJA R E P U B L I K E BOSNE I HERCEGOVINE) pa prema tome Srbija niti ne smije koristiti to što je supotpisnica Daytona kao izgovor za odlučivanje o pitanjima suvereniteta BiH, što onda današnji istup Srbije u Briselu čini KLASIČNIM MIJEŠANJEM U UNUTARNJE STVARI NAŠE ZEMLJE.

Gosti se tako nisu složili ni po jednom pitanju. Radmanović je djelovao izuzetno neusjedljivo, ponavljajući svima poznate floskule u kojima se na kraju i sam spetljao. Dr. Silajdžić nikada do sada nije djelovao ovako samouvjereno i odlučno, što su pokazali i rezultati polusatne telefonske ankete "Treba li nam još OHR?": 95% DA i 5% NE. Bosanci i Hercegovci osjećaju da prisustvo međunarodne zajednice u BiH je ujedno priznanje da u BiH još ništa nije završeno, da ovo entitetsko uređenje nije finalno rješenje za BiH. Ostao je po prvi put u domaćim medijima jak utisak inicijative patriotskih snaga POSTIGNUTE JEDNOSTAVNIM DRŽANJEM DO NORMI PRAVA I USTAVNOG PORETKA, ISTO KAO ŠTO JE I SRBIJA DANAS ONEMOGUĆILA NEZAVISNOST KOSOVA.

Nakon najžešćeg postizbornog TV duela na BHT, Silajdžić ne bi smio ostati na riječima jer mu je ogromna većina birača dala prije svega OBAVEZU DA ODBRANI SUVERENITET I USTAVNOST REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. On je večeras pokazao da ZNA da se to vrlo prosto može i učiniti, istovremeno razotkrivši sve dosadašnje izdajnike od Alije do Tihića i Lagumdžije danas, koji nam uporno ispiru mozak glupostima tipa "drugi su tako htjeli".

9. Crkva seli sa Divića, a muslimani plaćaju troškove!?

23.01.2007.

Izmještanje crkve, posvećene Svetom arhiđakonu Stefanu, sa Divića kod Zvornika na drugu lokaciju koštace oko 300.000 KM, procijenila je Komisija Skupštine opštine Zvornik.

Načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje opštine Zvornik Dragan Jevtić rekao je da je Srpska pravoslavna crkva podnijela zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, koja je osnov za dodjelu zemljišta za izgradnju, odnosno premještanje crkve sa Divića.

- Nova lokacija za crkvu nalazi se u blizini vikend naselja, niže hotela „Vidikovac" – rekao je Jevtić, dodavši da su se i SPC i građani MZ Divić saglasili oko ove lokacije.

Predsjednik Udruženja povratnika na područje opštine Zvornik Salih Kapidžić rekao je Srni da je Vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila 100.000 KM za izmiještanje ove crkve.

On je podsjetio da je Republika Srpska, po odluci Doma za ljudska prava, uplatila 60.000 KM na ime materijalne i nematerijalne štete Islamskoj vjerskoj zajednici i dodao da će ova sredstva biti namjenski utrošena za izmiještanje crkve.

Kapidžić je rekao da će ostatak od oko 140.000 KM biti prikupljen od vjernika mještana, Tuzlanskog muftijstva i donatora.

- Tuzlansko muftijstvo učestvovaće aktivno i većim dijelom će pomoći izmiještanje crkve sa Divića – naglasio je Kapidžić, istakavši da bi radovi počeli odmah kada SO Zvornik donese odluku o ustupanju zemljišta SPC. Crkva na Diviću izgrađena je na temeljima džamije, koja je porušena 1992. godine.(San)
Priredio(la): S.M.

PREGLED MEDIJA

10. ZAŠTO SARAJEVO-X JOŠ UVIJEK CENZURIŠE "OPTUŽNICU PROTIV ALIJE IZETBEGOVIĆA ZA VELEIZDAJU" IZ MAJA 1994.

Prošle nedjelje su čitaoci foruma sarajevo-x ponovo otkrili i postirali na forumu "OPTUŽNICU PROTIV ALIJE IZETBETGOVIĆA ZA VELEIZDAJU" koju je Bosanski kongres napisao još u maju 1994, i u kojoj smo godinu i po prije Daytona predvidjeli veleizdaju i podjelu domovine. Mada se na forumu sarajevo-x mogu svakodnevno vidjeti razne teme sa psovkama, uvredama i svakakvim mišljenjima, uključujući i otvoreno četnička, ipak su moderatori sarajevo-x odmah skinuli jedino "Optužnicu za veleizdaju". Izgleda, da se neprijatelji BiH ne plaše psovki, ali se plaše argumenata protiv kreatora RS. Osim argumentovane kritike veleizdajnika, ta optužnica današnjim generacijama Bosanaca i Hercegovaca pokazuje da ovo što Tihić radi nije motivisano nekim ličnim dobitkom niti borbom za vlast, nego da je to kontinuitet politike razbijanja Republike BiH.

Zato smo odlučili da ponovo omogućimo Bosancima i Hercegovcima da pročitaju "Optužnicu" koju smo davno prije Daytona poslali BH javnosti kao upozorenje da će se dogoditi veleizdaja države, ali smo i tada kao i danas bili cenzurisani od svih, kontrolisanih, BH medija.

Bosanski kongres
Sjedinjene Američke Države
04. maja 1994. godine

GRAĐANIMA BOSNE I HERCEGOVINE U DOMOVINI I INOSTRANSTVU

Bosanski kongres, organizacija Bošnjaka iz dijaspore i prijatelja bosanskog naroda, osjeća svojom obavezom i dužnošću da pokrene slijedeću

OPTUŽNICU PROTIV ALIJE IZETBEGOVIĆA ZA VELEIZDAJU NARODA I REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Bosanski narod je u informativnoj blokadi od početka rata, u čijoj realizaciji učestvuju i sredstva informisanja u Sarajevu pod kontrolom Alije Izetbegovića, i nisu mu dostupne informacije o ciljevima i toku pregovora koje Alija Izetbegović vodi sa predstavnicima zločinačke Republike Srpske i predstavnicima zločinačke Herceg-Bosne. Alija Izetbegović je vrlo vješto stvorio uvjerenje kod naroda, koji je potpuno odsječen od vanjskog svijeta, da pregovorima vara neprijatelje države Bosne i Hercegovine. Zapravo, jedini koji je prevaren je bosanski narod i država Bosna i Hercegovina. Prevareni su i Hrvati i Srbi koji se bore i ginu pod zastavom Armije Bosne i Hercegovine da bi odbranili višenacionalnu i demokratsku domovinu Bosnu i Hercegovinu za koju su se izjasnili na referendumu o njenoj nezavisnosti. Ciljevi Alije Izetbegovića se u potpunosti poklapaju sa ciljevima onih koji su kreirali Republiku Srpsku i Herceg-Bosnu, a to je podjela teritorije Bosne i Hercegovine između Velike Hrvatske i Velike Srbije.

2. Nije li indikativno da je Karadžić najvatreniji zagovornik stvaranja muslimanske države i da u potpunosti podržava takozvanu federaciju Muslimana i Hrvata, i konfederativno udruživanje nove tvorevine u Veliku Hrvatsku. Stvaranjem Federacije Muslimana i Hrvata Alija Izetbegović je legalizovao postojanje Republike Srpske u istorijskim granicama Republike Bosne i Hercegovine i time doveo u pitanje državnost međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i njen Ustav. Stvaranjem Federacije Muslimana i Hrvata, Alija Izetbegović je potvrdio tezu neprijatelja države Bosne i Hercegovine da Republika Bosna i Hercegovina i ne postoji, nego da postoje nove nacionalne države na teritoriji bivše Republike Bosne i Hercegovine. Nije li Alija Izetbegović onaj ko je pod predsjedničkom zakletvom preuzeo obavezu da će braniti Ustav i suverenitet Bosne i Hercegovine. U cilju stvaranja "muslimanske" državice u okviru konfederacije sa Hrvatskom (čitaj stvaranje Velike Hrvatske), Alija Izetbegović je doveo u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine i opstanak njenog Bošnjačkog naroda.

3. Korak po korak Alija Izetbegović realizuje podjelu Bosne i Hercegovine pretvarajući slobodne teritorije Bosne i Hercegovine u sigurnosne zone, potpisujući primirja kojima se oduzima pravo Armiji Bosne i Hercegovine i njenom narodu na borbu za povezivanje sa ostalim slobodnim teritorijama do konačnog oslobođenja domovine. Na većini frontova su dogovorena takva primirja, a posljednje je na brčanskom frontu od 03. maja 1994. Na osnovu primirja na brčanskom frontu, snage Ujedinjenih naroda će obezbjeđivati sigurnost koridora Republici Srpskoj od Beograda do Banja Luke i Knina. U svim slučajevima gdje je dogovoreno primirje snage Ujedinjenih Nacija razdvajaju zaraćene strane na liniji fronta, a u nekim i razoružavaju Armiju Bosne i Hercegovine. U toku rata, Armija Bosne i Hercegovine je jedina koja je bila prisiljena na nepovratnu predaju naoružanja snagama Ujedinjenih nacija na određenim bojištima (primjeri Žepe, Srebrenice i najnoviji primjer Goražda).

4. Alija Izetbegović vrlo dobro zna da snage Ujedinjenih nacija već preko dvadeset godina razdvajaju grčke i turske snage na Kipru. Mada podjela Kipra nikada nije međunarodno priznata, niko više ne dovodi u pitanje suverenitet turske države na dijelu teritorije bivše Kiparske Republike. Njegov cilj je da zamrzne zatečeno stanje na linijama razdvajanja do vremena kada će bosanski narod i svijet prihvatiti podjelu Bosne i Hercegovine kao konačno rješenje za bivšu Republiku Bosnu i Hercegovinu.

5. Alija Izetbegović vrlo dobro zna da po međunarodnim zakonima nije moguće mijenjati granice suverene države silom, nego samo dogovorom. Zbog toga je pristanak da se pregovara o podjeli Bosne i Hercegovine veoma ojačao motivaciju okupatora. Sjetimo se koliku teritoriju su kontrolisali Armija i narod Bosne i Hercegovine prije pregovora, u januaru 1993. godine, i koliko teritorija je palo u neprijateljske ruke od tada.

Početak pregovora u januaru 1993. godine okupatoru je povratio izgubljeni moral. Tada su shvatili da ne ginu uzalud i da će im sam Izetbegović priznati osvojeno.

6. Prihvatajući Karadžića i Bobana kao predstavnike bosanskih Srba i Hrvata, Alija Izetbegović je pristao na agresorovu "istinu" da je u Bosni na djelu građanski rat, a ne agresija protiv suverene države Bosne i Hercegovine. Sjetimo se da je u ljeto 1992. godine rezolucija 752 Savjeta Sigurnosti Ujedinjenih nacija decidno ustanovila da su Srbija i Crna Gora agresori, a Bosna i Hercegovina žrtva agresije. Pregovori su omogućili reviziju te ocjene rata u Bosni i Hercegovini i zaustavili proces kažnjavanja agresora, koji je počeo ekonomskim sankcijama, ekonomskom blokadom, te isključenjem "Jugoslavije" iz Ujedinjenih nacija i KEBS-a, itd.

7. Kao rezultat dijeljenja Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović je postigao da se vise ne govori o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, Armiji Bosne i Hercegovine nego o građanskom ratu, muslimanskoj vladi, muslimanskoj vojsci, itd.

8. Mnoge su države bivale okupirane, ali to nije bio razlog da ih se ukine (primjer Francuske u drugom svjetskom ratu, primjer država istočne Evrope i drugih zemalja pod Sovjetskim Savezom, itd.). Zašto se to samo Bosni i Hercegovini događa? Zato što je svaka diskusija o ustavu i granicama države smrtni udarac državi. Ne pregovara se o takvim svetinjama kao što su ustav i granice, a na poštivanje tih svetinja državnike obavezuje i zakletva data prilikom inauguracije. Alija Izetbegović je bio dužan štititi, a ne trgovati sa ustavom i granicama Bosne i Hercegovine.

9. Nije tačno da mi moramo pregovarati. Niko nas neće i ne može kazniti ako nećemo da pregovaramo sa okupatorima naše domovine, jer žrtva ima pravo da ne prihvati izmirenje sa svojim krvnikom i da zahtjeva njegovo kažnjavanje. Ne može žrtva postati krivac samo zato što neće da pregovara sa svojim krvnikom. Sa laži da "pregovarati moramo, jer ćemo u suprotnom mi biti krivi za nastavak rata" Alija Izetbegović je pokušao prevariti svoj narod i uz pomoć pregovora realizovati svoj cilj o stvaranju "muslimanske" državice na tlu Bosne i Hercegovine, po cijenu njene podjele između Velike Hrvatske i Velike Srbije.

10. Armija je dužna da štiti ustav i teritoriju Bosne i Hercegovine u njenim istorijskim i međunarodno priznatim granicama. Stoga Armija nije dužna poštovati dogovore političara koji vode do rušenja Ustavnog uređenja i cjelovitosti Bosne i Hercegovine.

11. Zbog Bosne, zbog stotina hiljada poginulih u odbrani naše domovine, zbog bosanskog dostojanstva i dostojanstva naše djece, i djece naše djece, Alija Izetbegović mora biti izveden pred sud naroda za zločin veleizdaje.

Predsjedništvo Bosanskog kongresa

http://www.hdmagazine.com/bosnia/tuzba-ai.html

11. HIMNA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Pristanak na bilo kakvu drugu himnu, grb i zastavu osim zadnje legalne himne, grba i zastave napadnute 1992. znači pristanak da se agresija i genocid uvijek mogu koristiti kao sredstvo ''diskusije'' sa nama. Zbog toga je odbacivanje dejtonske zastave, graba i himne, kao i insistiranje na Republici BiH umjesto dejtonske tzv. republike srpske uslov očuvanja mira i uslov opstanka Bošnjaka

ZEMLJO TISUĆLJETNA
NA VJERNOST TI SE KUNEM
OD MORA DO SAVE
OD DRINE DO UNE

JEDNA SI JEDINA
MOJA DOMOVINA
JEDNA SI JEDINA
BOSNA I HERCEGOVINA

BOG NEK' TE SAČUVA
ZA POKOLJENJA NOVA
ZEMLJO MOJIH SNOVA
MOJIH PRADJEDOVA

JEDNA SI JEDINA
MOJA DOMOVINA
JEDNA SI JEDINA
BOSNA I HERCEGOVINA

http://www.hdmagazine.com/bosnia/anthem.html

12. Ponovo odlična kolumna Rame Kolara iz "Oslobođenja"

http://www.oslobođenje.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=49775&Itemid=46

13. Interesantni članci o aktuelnim događajima

http://republikabih.net/

http://www.bosna-ba.com/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

20. januar 2007.

Posjetilaca Online

Ko je na web-stranici: 153 gostiju i nema prijavljenih članova

© 2020 Online glasnik Bosanskog kongresa. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.