Ponedjeljak, 13. Juli 2020

 

 

 

11:11:00

Glasnici

Izdanja iz 2007/1 godine

 |  Kategorija: Uncategorised
 |  Klikova: 26055  | Srijeda, 21 Avgust 2013 14:51

Indeks članka

http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

 br. 448

http://republic-bosnia-herzegovina.com

SADRŽAJ

1. TIHIĆ I SOFTIĆ JESU IZBACILI IZ TUŽBE ZA GENOCID ZAHTJEV ZA RESTAURACIJOM PREDRATNOG USTAVA

2. THE FACTS SPEAK FOR THEMSELVES: TIHIC AND SOFTIC PERPETRATED A DELIBERATE ACT OF TREASON BY REMOVING REQUEST FOR RESTITUTION-RESTORING THE SITUATION TO WHAT IT WAS BEFORE AGGRESSION AND GENOCIDE FROM THE LAWSUIT AGAINST SERBIA AND MONTENEGRO

3. ČINJENICE GOVORE: TIHIĆ I SOFTIĆ SU IZ TUŽBE PROTIV SRBIJE I CRNE GORE IZBACILI ZAHTJEV ZA POVRAT NA STANJE KAKVO JE BILO PRIJE AGRESIJE I GENOCIDA

4. RESTITUCIJA, TJ. RESTAURACIJA STANJA PRIJE ZLOČINA, SE PODRAZUMIJEVA

5. TIHIĆ PRIPREMA JAVNOST ZA PORAZ U HAAGU!

6. DOK SE TIHIĆ BRINE KAKO ĆE BITI "GRAĐANIMA" SRBIJE POSLIJE PRESUDE – PODSJEĆANJE KAKO JE BOŠNJACIMA U RS

Ovo izdanje "Glasnika" ide na preko 30 hiljada e-mail adresa širom svijeta.

1. TIHIĆ I SOFTIĆ JESU IZBACILI IZ TUŽBE ZA GENOCID ZAHTJEV ZA RESTAURACIJOM PREDRATNOG USTAVA

Na vijest iz Sarajeva da je Tihić u emisiji 'Pošteno govoreći' od 20. februara 2007 ponovo pokušao obmanuti BH javnost da Tužba za genocid nije mogla ukinuti RS, odlučili smo da saznamo istinu iz "prve ruke". Dr. Vahid Sendijarević je poslao e-mail poruke dvojici bivših agenata Republike BiH na Internacionalnom sudu Pravde u Hagu, Prof. Francis-u Boyle-u i Muhamedu Saćirbegoviću tražeći od njih da razjasne tačno da li je u Tužbi postojala mogućnost da se ukine RS. Obadvojica su objasnili da je od samoga početka u Tužbi postojao zahtjev za "restauracijom predratnog stanja" poslije presude za genocid.

Radi autentičnosti citata, koji su dati u originalu na Engleskom, Dr. Sendijarević je članak napisao na Engleskom, a zatim ga preveo na Bosanski. Dakle, prvi članak na Engleskom je originalni dokument, a Bosanski prevod je tu da olakša čitanje onima koji ne znaju Engleski.

Dr. Muhamed Borogovac

2. THE FACTS SPEAK FOR THEMSELVES: TIHIĆ AND SOFTIĆ PERPETRATED A DELIBERATE ACT OF TREASON BY REMOVING REQUEST FOR RESTITUTION-RESTORING THE SITUATION TO WHAT IT WAS BEFORE AGGRESSION AND GENOCIDE FROM THE LAWSUIT AGAINST SERBIA AND MONTENEGRO

By: Vahid Sendijarević, Ph.D.

Prof. Boyle stated in our latest correspondence that what he had in the original lawsuit of the Republic of Bosnia and Herzegovina against Serbia and Montenegro for aggression and genocide at the International Court of Justice "It was a request for Restitution-restoring the situation to what it was before the aggression and genocide." He also added: "The lawsuit never requested dismantling RS per se. It requested Restitution, which meant dismantling RS. Hence the campaign I started in July 2005 at my press conference in the Sarajevo airport with you there to dismantle RS at the World Court. We could have done it through Restitution, which was still in the lawsuit. But then last year during the Hearings, Tihić and Softić sent the French lawyer in there to tell the Court that Bosnia was no longer requesting Restitution...This was a deliberate act of treason and sabotage by Tihić and Softić. Remember SDA was in a coalition government with SDS, SNSD and PDP. So of course Tihić and Softić made sure that the lawsuit could not threaten RS, which they did."

Prof. Boyle anticipated that under pressure of genocide and aggression, Bosnian government might cave in and sign a peace agreement at the expense of the constitution, borders, and sovereignty of the Republic of Bosnia and Herzegovina. So the fact that in the original lawsuit in 1993 he requested for Restitution-restoring the situation which was before the aggression and genocide, he de facto requested that the borders and the constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina can not be changed as a result of aggression and genocide, and that any new constitutional arrangement and formation of any new entity as a result of the aggression and genocide, has to be dismantled, including Republic Srpska and Federation of Bosnia and Herzegovina, as well as constitutional arrangement under the Dayton Agreement.

"Restitution had been in there right from the very beginning until near the end. It was extremely unusual, abnormal, for Restitution to have been withdrawn. Restitution is a normal remedy to request under these circumstances. This was sabotage by Tihić and Softić", claims Prof. Boyle.

The fundamentals of the international law are that the borders and constitution of one nation (country) can not be changed as a result of aggression, and even less as a result of genocide, and if they were, the fundamentals are to request restitution of the situation (restitution of the constitution and borders) to what it was before aggression and genocide.

"I do not know of any other case in the World Court where Restitution was eliminated before the end of the proceedings. It is blackletter international law that you always request Restitution...As it stands now, the new Bosnian government can use a favorable Judgment to go after RS...in the next set of hearings on damages", said Prof. Boyle.

When asked about the question of RS in the lawsuit, Muhamed Sacirbey confirmed that "The original lawsuit identified the RS as a product of genocide...The request to abolish the RS or any further remedies will have to be made by the Agent once a decision is reached. If BiH wins, we then can demand the abolishment of the RS as a product of Belgrade's genocidal actions". Muhamed Sacirbey also confirmed that no change was made in the lawsuit at the time the last year (2005) when he assisted the Agent in some matters.

3. ČINJENICE GOVORE: TIHIĆ I SOFTIĆ SU IZ TUŽBE PROTIV SRBIJE I CRNE GORE IZBACILI ZAHTJEV ZA POVRAT NA STANJE KAKVO JE BILO PRIJE AGRESIJE I GENOCIDA

Piše: Dr. Vahid Sendijarević

Profesor Boyle je rekao u našoj posljednjoj komunikaciji da je u originalnoj tužbi Republike Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne gore za agresiju i genocid na Internacionalnom sudu pravde "bio Zahtjev za povrat na situaciju kakva je bila prije agresije i genocida." Dalje je kazao: "Tužbom nije zahtjevano ukidanje Republike Srpske, direktno. Zahtjevan je povrat [na stanje kakvo je bilo prije agresije i genocida], što znači ukidanje Republike Srpske. Kampanju za ukidanje Republike Srpske na Svjetskom sudu sam počeo u julu 2005-te na konferenciji za novinare, u tvom prisustvu, na sarajevskom aerodromu. Mi smo to mogli postići putem zahtjeva za povrat [na stanje kakvo je bilo prije agresije i genocida], koji je tada još uvijek bio u Tužbi. Ali prošle godine tokom rasprave na sudu Tihić i Softić su poslali Francuskog advokata da obavijesti Sud da Bosna vise ne zahtjeva povrat [na stanje kakvo je bilo prije agresije i genocida]...To je bio smišljeni čin izdaje i sabotaže od strane Tihića!, a i Softića. Da se podsjetimo SDA je bila u koaliciji sa SDS, SNDS i PDP. Tako, naravno, Tihić i Softić su ucinili sve da Tužba ne bude prijetnja Republici Srpskoj."

Profesor Boyle je predvidio mogućnost da će pod težinom agresije i genocida Bosanska vlada potpisati mirovni sporazum na štetu ustava, granica i suvereniteta Republike Bosne i Hercegovine. Činjenica da je on u originalnoj Tužbi 1993-će zahtjevao povrat [na stanje kakvo je bilo prije agresije i genocida], on je de facto zahtjevao da se granice i ustav Republike Bosne i Hercegovine ne mogu mijenjati kao rezultat agresije i genocida i da se mora ukinuti ustavno uredjenje i novoformirani entiteti koji su uspostavljeni kao rezultat agresije i genocida, uključujući Republiku Srpsku i Federaciju BiH, kao i ustavno uredjenje na osnovu Dayton-skog sporazuma.

"Zahtjev za povrat [na stanje kakvo je bilo prije agresije i genocida] je bio u tužbi od početka do gotovo samog sudjenja. Krajnje je neuobičajeno, nije normalno, da se povuče Zahtjev za povrat [na stanje kakvo je bilo prije agresije I genocida]. Povrat [na stanje kakvo je bilo prije agresije I genocida] je normalan zahtjev u našem slučaju. To su sabotirali Tihić i Softić", kaže Profesor Boyle.

Osnova internacionalnog (medjunarodnog) prava je da se granice i ustav jedne nacije (države) ne mogu mijenjati kao rezultat agresije, a pogotovu ne kao rezultat genocida, i ako su promijenjeni, fundamentalno je pravo zahtjevati povrat [na stanje kakvo je bilo prije agresije i genocida] i povrat na ustav i granica kakve su bile prije agresije i genocida.

"Nije mi poznat niti jedan slučaj na Svjetskom sudu u kojem je Zahtjev za restituciju (povrat na prethodno stanje) povučen prije samog sudjenja. Prva lekcija u internacionalnom pravu je da se uvijek traži restitucija [povrat otetog]...Kako sada stvari stoje, nova vlada Bosne i Hercegovine može iskoristiti povoljnu presudu protiv RS...u sljedećem stepenu procesa koji će se odnositi na odštetu" rekao je Profesor Boyle.

Na pitanje o Republici Srpskoj u Tužbi, Muhamed Sacirbey je potvrdio da je "Originalna Tužba oznacila RS kao proizvod genocida...Zahtjev da se ukine RS i budući zahtjev za bilo kojom odštetom mora postaviti Agent, jednom kada se o tome donese odluka. Ako BiH dobije tužbu, mi tada možemo zahtjevati ukidanje RS kao proizvoda genocida počinjenog od strane Beograda". Muhamed Sacirbey je takodjer potvrdio da nikakve promjene u tužbi nije bilo sve do nekog vremena u 2005-toj kada je pružio pomoć Agentu tužbe.

4. RESTITUCIJA, TJ. RESTAURACIJA STANJA PRIJE ZLOČINA, SE PODRAZUMJEVA

Piše: Dr. Muhamed Borogovac

Kada te neko pokrade, npr. ogradi dio tvoje bašte, i ti ga tužiš i dokaze se da je tuženi kriv, tada se PODRAZUMJEVA da ti se vrati ono što ti je otuđeno. Tačnije, kakav god zločin da je počinjen smisao sudjenja je upravo u tome da se učinjena šteta poništi, da se sve vrati koliko god je moguće na početno stanje. Kakvog bi imalo smisla presuditi da je zločin izvršen, a da ipak počinilac ima pravo da se koristi rezultatom zločina. Dakle, restitucija se podrazumjeva u svakom sudskom sporu. To što je Prof. Boyle ipak eksplicitno zahtijevao restauraciju Republike BiH, je bila samo dodatna linija odbrane Republike BiH.

To što su Tihić i Softić izbacili zahtjev za restauracijom predratnog uredjenja iz Tužbe, je samo njih raskrinkalo kao izdajnike i nama malo otežalo posao (oduzelo nam jednu liniju odbrane), ali nije uništilo opciju restauracije R BiH. I iz Boyleovih i iz Šaćirbegovićevih izjava se vidi da još uvijek naši advokati mogu to zahtijevati u drugoj fazi, kada bude iznošen odštetni zahtjev, jer je restauracija prirodan zahtjev koji se podrazumjeva u svakom sudskom sporu.

Dakle, kada se dogodi presuda, a ona će vjerovatno biti da se u BiH genocid doista dogodio, onda je na djelu Silajdžić. Silajdžić ima obavezu da zahtijeva restituciju predratnog stanja, Ustava Republike BiH, sa istorijskim i funcionalnim regijama Republike BiH, bez ikakvih entiteta, kantona i entitetskih policija i ostalih četničkih izmišljotina.

Zato preporučujemo Silajdžiću da prestane tražiti neke nove ustave, a izbjegavati da traži povratak na silu otetog ustava Republike BiH, kojega jedinog imamo pravo zahtijevati po osnovu restitucije stanja prije agresije i genocida, a da ne moramo za to tražiti saglasnost od RS.

5. TIHIĆ PRIPREMA JAVNOST ZA PORAZ U HAAGU!

Piše: Amar Delić, Sarajevo

SARAJEVO, 20.02.2007. U emisiji 'Pošteno govoreći' gostovali su koagent BiH van den Bizen, Simić Krstan iz SNSD-a, zastupnik SiCG Stojanović Radoslav, i Tihić Sulejman. Izrečeni su mnogi poznati stavovi uz floskule tipa "mir nam treba", pa ih nećemo ponavljati. Spomenimo da se Simić uglavnom slagao s Tihićem koji je na početku sebi pokušao izgraditi oreol žrtve neukusno se hvaleći logorskim stažom: "Ne treba poistovjećivat sav narod, Sulejman Tihić ne bi mogao proći torture 5 logora da nije bilo dobrih Srba koji su me sklonili u vrijeme likvidacija, dali da se okupam, presvučem, prošetam, itd."

I Tihiću (kao ranije Softiću) data je prilika da se PRED KRAJ EMISIJE pravda za neukidanje RS. Voditeljica je iz "Online Glasnika" Br. 447 citirala tešku optužbu: "Tihić i Softić su iz Tužbe IZBACILI DIO U KOJEM SE TRAŽI IZJAŠNJAVANJE SUDA O REPUBLICI SRPSKOJ, TJ. DA SE UKINE RS KAO REZULTAT GENOCIDA." Očito pripremljen, Tihić brzo odgovara: "Boyle se služi neozbiljnim tvrdnjama, ne govori istinu, Tužba nikada nije tražila ukidanje RS-a, ja sam ga slušao u emisiji i kad je rekao da smo izbacili zahtjev za Hrvate i Jevreje što nije tačno, jer evo imam sudbeni zahtjev gdje kaže 'nesrpsko stanovništvo'. "

Od ostalih Tihićevih izjava vjerovatno će ga slijedeće progoniti čitav život:

TIHIĆ: U lobiranju je daleko jača tužena strana, koja ima diplomatiju, fondove itd.
VODITELJICA: Pa zar upravo zbog toga niste trebali lobirati?
TIHIĆ: Čujte, ja ne mogu zamisliti da nazovem sudiju pa mu kažem šta da radi...

Dakle, Tihić, pravnik i državnik tobože ne zna da je svako lobiranje nemoguće kada su u pitanju svjetski vrhunski pravnici, pogotovo sudije NAJVAŽNIJEG SUDA NA SVIJETU. U stvari, ovo je Tihićeva priprema terena da se njegova izdaja Tužbe, tj. njenog najvažnijeg dijela u kojem je Prof. Boyle tražio "restituciju stanja od prije agresije", pravda tobožnjim srbijanskim "lobiranjem" u sudu?!

Tihić je i opet mijenjao teze u VAŽNIM PITANJIMA, a glumio patriotu u nevažnim. (I po pitanju reforme policije ovih dana opet glumi ljutitog patriotu, baš kao i kod amandmana koje je pred glasanje preko noći i bez logike – prihvatio).

Evo nekih Tihićevih izjava, u kojima prosipa lažni patriotizam, popraćenih našim komentarima u zagradama.

- "Pronadjeno je preko 500 masovnih grobnica, 2000 zajedničkih grobnica, porušeno 640 džamija i 2000 spomenika." (PRODAJE NAM EMOCIJE, A NAMA TREBAJU PRAVNE MJERE ZAŠTITE ZA BUDUĆNOST, TJ. DA NAM SE STATISTIKA - NE PONOVI !)

- "Nije sam Krstić odgovoran, nego i vodstvo i država Srbija, ali ne treba cijeli narod izjednačavat." (OVO JE STARA PRIČA ČETNIČKIH ADVOKATA KOJOM SE IMPLICIRA DA BOŠNJACI TUŽBOM PROGONE "CIJELI SRPSKI NAROD"! )

- "Svi fašisti u II Svj. ratu nisu u BiH porušili toliko vjerskih objekata, Draža Mihajlović je imao štab u Foči, ali nije srušio Aladžu. OBNOVIĆEMO SVIH 640 DŽAMIJA KAD ODUZMEMO PRAVNU SNAGU ONIMA KOJI PRAVNO SPRJEČAVAJU OBNOVE!" (PA ZAŠTO SI ONDA TIHIĆU IZBACIO BOYLEOV ZAHTJEV O "RESTITUCIJI STANJA OD PRIJE AGRESIJE I GENOCIDA", AKO SI ŽELIO ČETNICIMA ODUZETI PRAVNU SNAGU?!)

- "Čitav vrh RS-a je optužen u Haagu." (NEBITNO – POJEDINCI SU SMRTNI, TREBALO JE IĆI PROTIV RS, A NE MINIRATI TUŽBU DA BI SPASIO RS. JEDINA PRAVA KAZNA ZA ZLOČINCE BI BILA UKIDANJE RS. TO BI NJIMA BILA MNOGO TEZA KAZNA, NEGO NJIHOVE ZATVORSKE KAZNE.)

- "Nisu pojedinci radili taj zločin, to je bio isti sistem u različitim mjestima, grobnice sa preko 1000 leševa su premještane u sekundarne za šta treba sistem, država, policijska pratnja itd." (REZULTAT TOG SISTEMA GORI I OD JAMA JE "RS", JER JAME SU PROŠLOST, A "RS" JE GARANT SVIH JAMA – I PROŠLIH I BUDUĆIH!)

VAŽNE su slijedeće Tihićeve izjave :

- "Gradjani u RS neće snositi posljedice presude (...) Gradjani Srbije će indirektno snositi štetu jer su glasali za Miloševića pa je red da neku štetu i podnesu (...) Mnogi gradjani Srbije koji su bili djeca u ratu sada nisu odgovorni za plaćanje štete. Siguran sam da ko god bude zastupao BiH na pregovorima o naknadi štete, vodice računa da se ona ne odrazi bitno na gradjane Srbije jer nama je jaka Srbija u najboljem interesu." (Po ko zna koji put u toku emisije Tihić strepi kako će biti "gradjanima" Srbije i RS. TIHIĆU NAROD TI JE ODUZEO PRAVO DA ODLUČUJEŠ O TOME! SADA TRAŽIMO OD SILAJDŽIĆA I KOMŠIĆA DA ANGAŽUJU PROF. BOYLEA DA NAPLATI ODŠTETU NAD ODŠTETAMA – UKIDANJE GENOCIDNE I ETNIČKI ČISTE RS!)

- "Ovdje je važno da se svi političari (...) obavežemo da čemu presudu poštovati i učiniti sve da turbulencije s obje strane umirimo. Ja očekujem da ćemo dobiti Tužbu, ali KAKVA GOD ONA BUDE MI JE MORAMO POŠTOVATI. I UOSTALOM ISTINA SE NE UTVRÐUJE SAMO OVOM PRESUDOM VEĆ I PRED TRIBUNALOM ZA RATNE ZLOČINE U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI, I NA SUDOVIMA U SARAJ'VU, BEOGRADU..."

TAKO NAS TIHIĆ PRIPREMA ZA PORAZ U 14-GODIŠNJEM PROCESU U HAAGU, KOG JE ON SA SVOJIM SLUGANOM SOFTIĆEM IZREŽIRAO ODBRANIVŠI GLAVNI REZULTAT GENOCIDA – "RS". GENOCID JE TAKO PO PRVI PUTA U HISTORIJI DOBIO CIJENU U DOLARIMA, A KOJU ĆE ČETNICI RADO PLATITI (UZ TIHIĆEVO "SEZONSKO SNIŽENJE"). U VEČERAŠNJOJ TV ANKETI NA PALAMA NA PITANJE 'DA LI BISTE IZDALI RADOVANA ZA 8,5 MILIONA KM', SVI UPITANI REKLI SU – MA KOJE PARE!

TIHIĆU, SHVATAŠ LI UOPŠTE ZAŠTO NI MI NEĆEMO K R V A V E PARE ?

SVE SEM UKIDANJA GENOCIDNE I RASNO CISTE "RS" JE P O R A Z !

6. DOK SE TIHIĆ BRINE KAKO ĆE BITI "GRADJANIMA" SRBIJE POSLIJE PRESUDE – PODSJEĆANJE KAKO JE BOŠNJACIMA U RS

http://users.skynet.be/orbus/aktua/aktua1460.htm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

18. februar, 2007.

Posjetilaca Online

Ko je na web-stranici: 125 gostiju i nema prijavljenih članova

© 2020 Online glasnik Bosanskog kongresa. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.