Subota, 15. August 2020

 

 

 

02:20:05

Glasnici

Izdanja iz 2006/2.godine

 |  Kategorija: Uncategorised
 |  Klikova: 28592  | Srijeda, 21 Avgust 2013 14:48

Indeks članka

http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

 br.414
1. SUPERVIZOR ZA DISTRIKT BRČKO, SUSAN JOHNSON, UKINULA ENTITESKU LINIJU U DISTRIKTU
2. Ukinuti entitetski zakoni na području Distrikta Brčko
3. IVANIĆ: ODLUKA SUZAN JOHNSON PRETVARA BRČKO U TREĆI ENTITET
4. ČAVIĆ: MEDJUNARODNA ZAJEDNICA JE I PRIJE POKUŠAVALA DA SE BRČKO STAVI U PRAVNI SISTEM BiH, A NE ENTITETA
5. Adnan Terzić za Avaz: Međunarodna zajednica pravi velike greške u BiH

PREGLED MEDIJA
6. MUSTAFA NAKON ALIJE
7. KARLA DEL PONTE NA SAVJETU SIGURNOSTI UN: NA TRIBUNALU U HAGU JE BAREM 5 PUTA DOKAZANO DA U BiH NIJE BIO GRAĐANSKI RAT NEGO AGRESIJA
8. INTERESANTNI ČLANCI NA "REPUBLIKABIH.NET" I "ORBUSU"

1. SUPERVIZOR ZA DISTRIKT BRČKO, SUSAN JOHNSON, UKINULA ENTITESKU LINIJU U DISTRIKTU

Ovo je veoma dobra vijest. Ovim se Brčko vraća na originalnu presudu Arbitraže za Brčko, po kojoj DISTRIKT BRČKO NIJE NI U REPUBLICI SRPSKOJ NI U FEDERACIJI, nego je samostalna cjelina u okviru Bosne i Hercegovine. Četnici su uvijek tražili na toj Arbitraži da za Brčko važi formula po kojoj je BRČKO I U RS I U FEDERACIJI, I DA ZATO TREBA DA POSTOJI RAZGRANIČENJE U DISTRIKTU, TZV. ETNTETSKA LINIJA, po kojoj bi se Brčko također podijelilo kada RS dobije priliku da se otcijepi iz BiH.

Odluka supervizora za Brčko kojom se napokon implementira Arbitraža za Brčko je veoma povoljna za Bosnu i Hercegovinu, jer čuva Bosnu i Hercegovinu tako što prekida teritorijalni kontinuitet Republike srpske. Time se onemogućava otcjepljenje RS.

Postavlja se pitanje, zašto je ta povoljna odluka Arbitraže za Brčko došla u centar pažnje tek sada? Pa zato što se tek sa ovim odluka Arbitraže provodi u djelo.

Naime, poslije odluke Arbitraže, četnici su bili veoma nezadovoljni, posebno Dodik, ali presudu bi još tada morali ispoštovati da im nisu u pomoć priskočili "naši". Tada im je u pomoć priskočio lično Alija Izetbegović. On je poslao svoga pijuna Edhema Bičakčića, tadašnjeg visokog funkcionera BiH, koji se dogovorio sa Dodikom da se Brčko smatra kao da je "I u RS i u Federaciji", suprotno presudi Arbitraže da je NI U RS I U FEDERACIJI. A jedini način da jedna teritorija pripada dvjema stranama je da se podijeli na interesne sfere. Tako, zahvaljujući još jednoj Alijinoj izdaji ostade entitetska linija u Brčkom i RS dobi "koridor" kao svoju uticajnu sferu u Distriktu. Dakle, ako bi se jednom krenulo sa odcjepljenjem RS, onda bi se dijelilo i Brčko, pa bi RS kroz svoju uticajnu sferu u Brčkom imala teritorijalni kontinuitet. Znaci, tada su "naši" po ko zna koji put dogovorom sa četnicima izigrali jednu pravosnažnu odluku svijeta, koja je bila u nasu korist. Svijet je implicitno prihvatio taj dogovor Bičakčića i Dodika, ali samo kao privremen, a u finalnoj odluci arbitraže se kaže da će se u budućnosti izbrisati međuentitetska granica u Brčkom. Četnici su se vjerovatno nadali da će doći prije do otcjepljenja RS iz BiH, nego što će se ukinuti granica podjele Brčkog.

Opravdano se plašimo da će i ovaj put domaći izdajnici priskočiti u pomoć četnicima i izvršiti pritisak na supervizorku Susan Johnson, da promjeni odluku.

U intervjuu Avazu, kojega navodimo kasnije, pod tačkom 5, Adnan Terzić to već nagovještava. On tobože podržava odluku, kaže da je "vjerovatno potrebna", ali se isto kao Ivanić ljuti što nije prvo došla na institucije BiH. On traži, isto kao lideri RS, da ta odluka dođe na skupštinu BiH. On dobro zna da tamo u institucijama BiH četnici imaju pravo veta i da ukidanje međuentitetske linije u Brčkom ne bi prošlo. Još jednom po ko zna koji put se ovaj četnički agent infiltriran u SDA odao na čijoj je strani. Svaki Bosanac i Hercegovac koji ima i malo patriotizma je sa oduševljenjem primio ovu odluku, a Terzić nije siguran da je potrebna, pa rezervisano kaže "vjerovatno je potrebna", a onda traži da ta odluka dođe na institucija sistema, da bi četnici mogli staviti veto.

U njegovom intervjuu vidjećete da on prihvata činjenicu da su četnici potpuno blokirali sve reforme u državi, a onda opet traži da ova "vjerovatno potrebna" odluka o Brčkom dođe u taj četnički mlin koji uništava sve što valja, mlin koji se zove INSTITUCIJE DAYTONSKE BiH.

USTVARI, SUPERVIZORKA JOHNSON JE URADILA ONO ŠTO MI GODINAMA, IZ BROJA U BROJ "ONLINE GLASNIKA" BEZUSPJEŠNO TRAŽIMO OD NAŠIH POLITIČARA DA URADE. Da ponovimo, rješenje povoljno za Bosnu i Hercegovinu se može postići jedino ako se kao polazna tačka uzima prethodno, pred daytonsko pravno stanje, u kojem RS nema pravo Veta. Primjetimo da Susan Johnson kaže da do novih zakona, KOJE TREBAJU SAMI BRČACI USVOJITI, ĆE VAŽITI ZAKONI SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. DAKLE, PRVI PUT JE OD DAYTONA DO DANAS SKINUTA SUSPENZIJA SA ZAKONA REPUBLIKE BiH NA JEDNOM DIJELU TERITORIJE BiH. OVIM SMO SE UVJERILI DA JE TO MOGUĆE, DA TO IMAMO PRAVO TRAŽITI ZA CIJELU BiH.

Odluka da će se Arbitražom odrediti sudbina distrikta Brčko nije donesena u daytonskim institucijama, nego na osnovu prethodnog (pred Daytonskog) pravnog stanja na osnovu kojeg su radili pravnici u Arbitražnoj komisiji. Republika srpska i Federacija nisu postojale kada je donesena odluka o Arbitraži za Brčko, tj. Distrikt je tvorevina na istom nivou kao RS i Federacija, bez obzira što je Arbitraža bila završena nekoliko godina poslije Daytona. Dakle, ne mogu RS i Federacija imati uticaj nad Distriktom Brčko jer je Distrikt Brčko ravnopravno nastao sa RS i Federacijom u Daytonu, s tim što je njegovo uređenje finalizirano kasnije arbitražom.

U svom intervjuu Avazu Adnan Terzić se tobože buni što međunarodna zajednica ništa ne čini, a direktno pokušava da pokvari ovu izvanrednu stvar koju je međunarodna zajednica UČINILA, i to u korist Bosne i Hercegovine.

Strah nas je da će Terzić, Lagumdžija, Tihić i slični ponovo odigrati igru u korist četnika iz RS i da neće podržati supervizora Susan Johnson u ovoj izvanredno dobroj odluci.

Sigurno će se sada četnici nadići, žaliti se, prijetiti, demonstrirati itd. Vjerovatno će sada Tihić telefonirati članovima SDA u institucijama Distrikta da o odluci pregovaraju sa četnicima, isto kao što je nedavno telefonirao Bošnjacima iz Skupštine RS da odustanu od "vitalnog nacionalnog interesa" u vezi prodaje Telecoma. Slična aktivnost se može očekivati i od Lagumdžije, Terzića, Bakira Izetbegovića, uglavnom od svih onih čuvara Republike srpske, koji su se zauzeli i za nedavne "ustavne reforme". MEĐUTIM, SVI TI ČETNIČKI DUŠEBRIŽNICI SU NEMOĆNI AKO SAMI BRČACI PRUŽE MAKSIMALNU PODRŠKU SUPERVIZORKI SUSAN JOHNSON, i nipošto ne pristanu da o odluci pregovaraju sa četnicima. Distrikt Brčko je samostalna ravnopravna cjelina sa Federacijom i RS, te Federacije i RS se nemaju pravo miješati u odlučivanje u Brčkom, isto kao što se npr. nema pravo Federacija miješati u odlučivanje organa RS. Dakle, sudbina Brčaka je u njihovim rukama.

Opasnost leži u činjenici da bi Bošnjaci i Hrvati iz Brčkog mogli pristati da pregovaraju sa Četnicima o sudbini Brčkog. Pristanak Bošnjaka i Hrvata na pregovore o ovoj odluci bi uništio odluku, jer bi se tako odrekli Arbitraže i pristali bi na nagodbu sa četnicima. Ne treba nam nagodba kada već imamo povoljnu presudu. Pristanak na pregovore bi u stvari značio slaganje sa četnicima da postoji potreba za međuentitetskom linijom u Brčkom, a to je klica buduće podjele grada kojom bi se uspostavio teritorijalni kontinuitet RS. Ako "Bošnjaci" na vlasti u Sarajevu ne nađu izdajnike među Brčacima i ako Bošnjaci i Hrvati iz Brčkog ne pristanu ni na kakve pregovore, nego insistiraju da se implementira odluka Arbitraže, tj. supervizorke Johnson, to će biti veliki korak naprijed u spašavanju Bosne i Hercegovine.

A Brčaci vole svoj grad i neće dati da ih ponovo prevare i podijele ga. Prevarili su ih kada su ih razoružali, da bi ih tobože JNA "čuvala od četnika", i tu naivnost su skupo platili svojim životima. Tada su četnici dobili koridor i to je sve što su "vojno" postigli. Brčaci su dokazali svoju ljubav za Brčko i svoj patriotizam. Za 4 godine rata četnici, sa svim svojim tenkovima i topovima, nisu uspjeli proširiti koridor ni metar. Brčaci su ginuli za svoj grad. Skupo su platili tu slobodu. Neće valjda sada pustiti da im to isklizne kroz prste, sada kada je sudbina napokon u njihovim rukama.

Dr. Muhamed Borogovac

2. Ukinuti entitetski zakoni na području Distrikta Brčko

NTV Hajat: 4. avgust 2006.

Supervizor za Brčko Suzan Džonson izdala je nalog kojim se ukida primjena entitetskih zakona na području Brčko distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu, saopšteno je danas iz OHR-a.

"Nalog proističe iz Konačne arbitražne odluke, koja predviđa ukidanje pravnog značaja međuentitetske granice u Brčko distriktu i nalaže Distriktu i supervizoru da obezbijede da se to uradi, a da bi se to ostvarilo, zahtijeva da se entitetski zakoni, koji se primjenjuju u Distriktu zamijene zakonima Distrikta koji se primjenjuju na obje strane međuentitetske granice", navodi se u saopštenju.

Nalogom se navodi da svi zakoni Federacije BiH i Republike Srpske, kao i svih institucija koje su sastavni dio bilo kog entiteta, odmah prestaju da imaju pravno dejstvo u Brčko distriktu.

"Sve dok ne budu doneseni novi zakoni Distrikta kojima će biti zamijenjeni ukinuti entitetski zakoni, postojeći zakoni Distrikta, države i Socijalističke Republike BiH koji se primjenjuju u Distriktu, dovoljni su da regulišu oblasti djelovanja obuhvaćene entitetskim zakonima koje ovaj nalog ukida", ističe se u saopštenju.

OHR navodi da će entitetski zakoni navedeni u Aneksu ovog naloga supervizora biti odmah preuzeti kao zakoni Brčko distrikta i primjenjivaće se na cijelom području Brčko distrikta.

"Ovi zakoni će ostati na snazi sve dok ne budu izmijenjeni ili ukinuti od strane Skupštine Brčko distrikta", dodaje se u saopštenju OHR-a.

3. IVANIĆ: ODLUKA SUZAN JOHNSON PRETVARA BRČKO U TREĆI ENTITET

Banja Luka, 05.08.2006. - Odluka supervizorice za Brčko Distrikt Suzan Johnson o ukidanju primjene entitetskih zakona na području Distrikta pretvara Brčko u treći entitet, ocijenio je danas ministar vanjskih poslova BiH i lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. To nikada nije, kako je naveo, bio cilj Dejtonskog sporazuma i arbitražne odluke za Brčko. Ivanić je u izjavi medijima u RS naglasio da je odluka Suzan Johnson apsolutno neprihvatljiva, posebno što je donesena bez rasprave u bh. parlamentima i u vrijeme kada se oni ne sastaju što ukazuje na autokratski pristup.

4. ČAVIĆ: MEDJUNARODNA ZAJEDNICA JE I PRIJE POKUŠAVALA DA SE BRČKO STAVI U PRAVNI SISTEM BiH, A NE ENTITETA

Nakon odluke supervizora za Brčko o ukidanju primjene entitetskih zakona

BANJA LUKA - Odluka supervizora za Brčko Suzan Džonson o ukidanju primjene entitetskih zakona na području Brčko distrikta u vrijeme kada se ne sastaju parlamenti ukazuje na autokratski pristup i Brčko pretvara u treći entitet, smatra Mladen Ivanić, ministar inostranih poslova BiH.

On je istakao da je odluka donijeta bez rasprave u parlamentima BiH i entiteta zbog čega je apsolutno neprihvatljiva. Ivanić je najavio da će PDP insistirati da se o ovom pitanju otvori rasprava na svim prvim sjednicama parlamenata.

"Čini mi se da se ovom odlukom Brčko pretvara u treći entitet, što nikada nije bio cilj Dejtonskog sporazuma, a ni arbitražne odluke za Brčko", rekao je Ivanić.

Predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić kazao je da je od ranije postojala politička inicijativa od strane dijela međunarodnih krugova da se distrikt Brčko uklopi u pravni sistem normi BiH, a ne entiteta.

"Po arbitražnoj odluci Brčko je u stvari kondomini odnosno zajedničko vlasništvo entiteta u BiH. Bilo je onda logično da se za ovakav potez pitaju prije svega vlasti entiteta, ali se to nije dogodilo", kazao je Čavić. On je izrazio uvjerenje da će Vlada RS u narednim danima ovakvu vrstu odluke proučiti sa stanovišta arbitražne odluke i da će nakon toga na adekvatan način reagovati u smislu koristi ili štete koju je prouzrokovala odluka Džonsonove po RS.

Za razliku od Čavića i Ivanića, predsjednik Građanske demokratske stranke BiH Ibrahim Spahić pozdravio je odluku Džonsonove navodeći da to predstavlja "početak kraja podjelama u BiH i ukidanje nepotrebnih zakonskih i drugih propisa te uvođenje normalne zakonske regulative koju je donio distrikt i Parlamentarna skupština BiH.

S. Ka.

http://www.nezavisne.com/dnevne/dogadjaji/dog08062006-03.php

5. Adnan Terzić za Avaz: Međunarodna zajednica pravi velike greške u BiH

Međunarodna zajednica se polako gubi u BiH, konstatuje na početku razgovora za "Dnevni avaz" Adnan Terzić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, dodajući da ima paničnu želju da OHR ode iz BiH i "idući prema tom cilju pravi velike greške".
- Prije svega greška je da OHR ode dok BiH ne potpiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, odnosno dok ne budemo imali čvrst obligatorni odnos sa EU. Drugo, bez bilo kakvih najava i konsultacija sa vlastima BiH potežu određene poteze, iako se deklarativno zalažu protiv toga. Prvo je visoki predstavnik Kristijan Švarc-Šiling imenovao Pitera Nikola na čelo UO UIO, sada supervizor za Brčko Suzan Džonson donosi odluku o ukidanju entitetskih zakona i međuentitetske linija, a da to niko od domaćih vlasti ne zna. Ova posljednja odluka je vjerovatno potrebna, ali je neprihvatljivo da predsjedavajući Vijeća ministara BiH to saznaje iz medija. Čak razmišljam da prestanem pozivati predstavnika Distrikta Brčko na sjednice Vijeća ministara.
....................

Govorimo o ovoj Reformi (javne uprave) kao bitnoj za integraciju u EU, a istovremeno su drugi reformski procesi stali. Da li potpuno?

- Da. Vlada RS na čelu sa Miloradom Dodikom zaustavila je sve reformske procese. To je međunarodna zajednica prihvatila kao realnost.
Jednostavno nije dovoljno da pojedini ministri u Vijeću i ja i dalje želimo reforme, jer ne postoji politički ambijent. Svi politički subjekti su prihvatili, svaki iz svog razloga, da se reforme zaustave.
Ponovo podvlačim da ovo može biti opasan projekt za BiH i da možemo doći u vrlo teška vremena. Baveći se izborima zaboravljamo da su u pitanju država i interesi građana.

Razgovarao: Admir MALAGIĆ

http://www.avaz.ba/absolutenm/anmviewer.asp?a=17277&z=9&isasp=

PREGLED MEDIJA

6. MUSTAFA NAKON ALIJE

http://www.bhdani.com/default.asp?kat=kol&broj_id=477&tekst_rb=1

7. KARLA DEL PONTE NA SAVJETU SIGURNOSTI UN: NA TRIBUNALU U HAGU JE BAREM 5 PUTA DOKAZANO DA U BiH NIJE BIO GRAĐANSKI RAT NEGO AGRESIJA

http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2006/06/srebrenica-massacre-orchestrators-must.html

8. INTERESANTNI ČLANCI NA "REPUBLIKABIH.NET" I "ORBUSU"

http://republikabih.net/

http://users.skynet.be/orbus/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA -  http://republic-bosnia-herzegovina.com/

Posjetilaca Online

Ko je na web-stranici: 56 gostiju i nema prijavljenih članova

© 2020 Online glasnik Bosanskog kongresa. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.