Četvrtak, 16. Juli 2020

 

 

 

13:41:10

Glasnici

Izdanja iz 2002. godine

 |  Kategorija: Uncategorised
 |  Klikova: 22996  | Srijeda, 21 Avgust 2013 14:18

Indeks članka

http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 239

1. DVOJNO DRZAVLJANSTVO ZA SVIJU ILI ZA NIKOGA

2. PISMO KONGRESA BOSNJAKA SJEVERNE AMERIKE ASHDOWNU

3. "?UDENJE" JEDNE BOSANKE O AFERI "ORAO"

4. I U SKANDINAVIJI SVAKI NAROD ZOVE JEZIK SVOJIM IMENOM

5. MUNICIJA ISTOVARANA U PLOCAMA NAM JE STIZALA JEDINO KROZ CIJEVI

6. OBAVJESTENJE I IZVINJENJE

__________________________________________________

1. DVOJNO DRZAVLJANSTVO ZA SVIJU ILI ZA NIKOGA

Pozivamo sve BiH medije da prenesu ovaj komentar,

koji je od egzistencijalne vaznosti za BOsnjake.

Urgiramo na sve patriote da SE PRIDRUZE AKCIJI

upoznavanja javnosti o istjerivanju gradjana BiH iz BiH.

Ponovo se dogadja veliko narusavanje ravnopravnosti naroda u BiH.

Ponovo se dagadja da Srbi u BiH traze veca prava za sebe, nego za

druge i ponovo im to prolazi zahvaljujuci Bosnjacima iz BiH Vlade.

Dogadja se nesto sto bi u svim ostalim drzavama svijeta bilo

potpuno nezamislivo, a to je da jedna pravila vrijede za gradjane

jedne etnicke grupe (Srbe), a druga za gradjane ostale dvije

etnicke grupe (Bosnjake i Hrvate).

Evo o cemu je rijec. Vijece ministara BiH je potpisalo sporazum

sa Jugoslavijom o dvojnom drzavljanstvu gradjana iz BiH koji zive u

Srbji, a zatim su srpski delegati Skupstine stavili veto na

mogucnost da se isti takvi sporazumi potpisu sa ostalim drzavama

svijeta. Zapravo, Srpski delegati su stavili veto na produzenje

vremenkog roka do kojega se takvi sporazumi trebaju potpisati.

Tako se dogodilo da se protjerani gredjani BiH, koji zive

u drugim drzavama svijeta moraju opredijeliti za samo jedno

drzavljanstvo vec 1. januara 2003. godine, buduci da nasa Vlada

nije do sada potpisala sporazume o dvojnom drzavljanstvu ni sa

jednom drugom drzavom osim sa Jugoslavijom. Vjerovatno ce se u

zadnji momenat takav sporazum potpisati i sa Hrvatskom, jer je

Hrvatskim politicarima stalo da opstanka Hrvata u BiH, za

razliku od bosnjackih predstavnika iz sadasnjih lasti, koji

sve cine da Bosnjake istjeraju iz BiH. Da su istinski

zainteresovani za ocuvanje Bosnjackog nacionalnog korpusa

u BiH oni bi insistirali da se takvi sporazumi usvajaju

u paketu, tako da bi bio sacuvan ravnopravan tretman gradjana

BiH sva tri drzavotvorna naroda. Ovako, jos jednom se vrsi

nasilje nad ljudima koji su najvece zrtve rata i genocida.

Dvostruka mjerila nisu nista novo u BiH. Jos nedavno su

prdstavnici Alijanse potpisali sporazum po kojem se Srbima

vraca pravo da budu konstitutivni narod u Federaciji, a da

se pri tome isto to pravo nije vratilo Bosnjacima i Hrvatima

u Republici Srpskoj.

Jedini nacin da se ispravi nepravda u vezi sa dvojnim

drzavljanstvom samo za Srbe je da Bosnjacki delegati u

svim Skupstinama u BiH, i u svim drugim organima vlasti,

gdje je to moguce, stavljaju veto na ratifikaciju Sporazuma

sa Jugoslavijom (i eventualno Hrvatskom) dok god se ne ukine

zakon po kojem se do 1. januara moraju sklopiti sporazumi o

dvojnom drzavljanstvu sa svim drzavama.

Zakon od 1. januara 1998. godine (clan 39, paragraf 1)

donesen je zbog toga sto postoje drzave u svijetu,

koje za upis u svoje drzavljanstvo traze ispis iz

predhodnog drzavljanstva. Osnovna namjera toga Zakona

je bila da se pomogne zrtvama rata tako sto ce se u

tim drzavama omoguciti da zadrze i Bosansko drzavjanstvo.

Tako je to tada bilo predstavljeno delegatima i gradjanima.

Medjutim, u rukama nasih politicara taj zakon je postao jedan

od najzlocudnijih zakona PROTIV gradjana BiH. Objasnimo ovu

tvrdnju na primjeru Sjedinjenih Americkih drzava.

Po zakonima Sjedinjenih Americkih Drzava prilikom upisa u

Americko drzavljanstvo, GRADJANINU SE NE TRAZI DA SE ISPISE

IZ DRZAVLJANSTVA SVOJE PRETHODNE DOMOVINE. Dakle, Americki

zakon o drzavljanstvu prakticno vec daje pravo na dvojno

drzavljanstvo svakome ko prima Americko drzavljanstvo.

DAKLE, NE POSTOJI NIKAKAV RAZLOG DA SE SKLAPA NEKI

SPORAZUM SA SJEDINJENIM AMERICKIM DRZAVAMA O DVOJNOM

DRZAVLJANSTVU, JER JE SVE ONO STO BI BiH TRAZILA U TOM

SPORAZUMU AUTOMATSKI VEC GARANTOVANO GRADJANIMA BiH KOJI

ZIVE U USA. Ne postoji nikakav razlog da se gornji zakon

primjenjuje na drzave koje ne traze ispis iz starog

drzavljanstva, kao sto je to slucaj sa USA. Zato Sjedinjene

Americke Drzave normalno nece ni pristupiti nikvom

sporazumijevanju o tome, jer je vec automatski dato sve

ono sto bi bio predmet sporazumjevanja.

Medjutim, sta se dogadja? Vlada BiH ne sklapa sprazum

o dvojnom drzavljanstvu ni sa jednom drzavom od onih

drzava koje traze ispis iz BiH drzavljanstva,

osim sa Jugoslavijom, a primjenjuje gornji zakon na

drzave kao sto su USA, koje ne traze ispis iz starog

drzavljanstva.

Evo sta je javio Kadrija Dr Dzabic-Haracic zamjenik

Ministarstva za Ljudska prava i Izbjeglice kada su

mu se obratili clanovi Kongresa Bosnjaka Sjeverne

Amerike, citiramo:

"SAD nije iskazala interes za potpisivanje ovog sporazuma,

a Zakonom o Drzavljanstvu SAD nije predvidjena ova mogucnost."

Naravno da nece razgovarati o pravu da se zadrzi i staro

drzavljanstvo, kada je to pravo vec automatski dato po

Americkom zakonu svakom novom gradjaninu USA, samim tim

sto mu ne traze da se ispise iz starog drzavljanstva.

Sada nase vlasti koriste gornji odgovor Amerikanaca, da

oni onda istjeruju gradjane BiH koji zive u USA iz

Bosanskohercegovackog drzavljanstva tako sto ce se

doticni gradjani morati opredijeliti samo za jedno

drzavljanstvo pocev od 1. januara 2003, jer eto nema

sporazuma sa Amerikom?!

Zbog svega recenog, svi Bosansci i Hercegovici koji

zive u Sjedinjenim Americkim Drzavama zahtijevaju da

se prekine praksa daljeg istjerivanja Bosnjaka iz Bosne

i Hercegovine, koja se sada proovdi "Zakonom o drzavljanstvu".

U tom smislu se obracamo Visokom predstavniku Ashdownu,

Predsjednistvu BiH, Vijecu Ministara. Molimo sve novinare

Bosne i Hercegovine da uvrste ovaj clanak i slijedece

pismo u svoja izdanja, da se napokon uspravimo i da se

kao dostojanstven narod borimo za svoja prava.

Dr. Muhmaed Borogovac

Bosanski kongres USA

________________________________________________________

KONGRES BOCNJAKA SJEVERNE AMERIKE

C H I C A G O

GRADJANI BiH SJEVERNE AMERIKE ZAHTJEVAJU OD ASDOWNA

I PREDSJEDNISTVA DA SE PROMJENI ZAKON O DRRAVLJANSTVU

Kongres Bosnjaka Sjeverne Amerike je danas uputio pismo Visokom predstavniku Paddy Ashdown-u sa zahtjevom da on koristi svoj uticaj ili ovlastenje da izmijeni zakon o drzavljanstvu koji ce od 1. januara 2003. napraviti da na hiljade gradjana BiH neznajuci izgube svoje BiH drzavljanstvo. Pismo je potpisao Ali E. Lejlic, predsjednik upravnog odbora KBSA. Skoro ista pisma su poslana clanovima predsjednistva BiH, Sarovicu, Covicu i Tihicu. Djelovi iz pisma slijede:

Mi Amerikanci i Kana?ani Bo1njaekih i Bosanskih korjenova, smo veoma svjesni i duboko zahvalni za Va1e dugogodi1nje i principijelne visoko-moralne stavove u vezi Bosne i Hercegovine. Zbog svega toga, na1a organizacija bi ?eljela da vam ponudi na1u iskrenu zahvalnost za sve godine va1eg upornog rada na podr1ci Bosni i Hercegovini i njenom narodu.

Obraaamo Vam se da bi zahtijevali da upotrebite svoje ovlasti kao Visoki Predstavnik da bi ubijedili Parlament i druge odgovarajuae Bosansko-hercegovaeke vladine institucije, ili da postupite u skladu sa Va1im mandatom i ovlastima, da bi hitno i bez ikakvog odlaganja donijeli odgovarajuai zakon ili izmjenili postojeai zakon koji ae osigurati da dr?avljani Bosne i Hercegovine koji su dobili i dr?avljanstvo drugih zemalja automatski ne izgube svoje BiH dr?avljanstvo.

Jasno je da dr?avljani Bosne i Hercegovine koji ?ive izvan BiH ?ele, tamo gdje je takva opcija moguaa, da zadr?e svoje BiH dr?avljanstvo bez obzira na uzimanje novog dr?avljanstva. Razumijemo da neke zemlje zahtjevaju da se novi dr?avljani odreknu svog starog dr?avljanstva. Tako?er razumijemo da neke zemlje mo?da i ne zahtjevaju takvo eksplicitno odricanje prija1njeg dr?avljanstva. Bez obzira na to 1ta razne zemlje zahtjevaju, mi vjerujemo da se niti jednom dr?avljanu Bosne i Hercegovine - Bo1njaku, Hrvatu, Srbinu, ili drugome - ne smije po prihvatu drugog dr?avljanstva automatski oduzeti dr?avljanstvo BiH kroz birokratski mehanizam Bosne i Hercegovine. Zabrinjava nas da ae Zakon o dr?avljanstvu donesen 1. januara 1998. godine (elan 39, paragraf 1) upravo to ueiniti 1. januara 2003. godine. Bojimo se da ae tada na hiljade gra?ana Bosne i Hercegovine neznajuai izgubiti njihovo Bosansko-hercegovaeko dr?avljanstvo.

Na1a je pozicija da Bosna i Hercegovina ba1 i nije zemlja prebogata prirodnim resursima. Ljudski kapital Bosne i Hercegovine je apsolutno va?an za odr?iv razvoj i dugogodi1nji prosperitet Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina sebi ne mo?e dozvoliti da gubi svoje jako talentovane dr?avljane u zemlji i u dijaspori. Bosna i Hercegovina treba vi1e a ne manje gra?ana. Zato Zakon o dr?avljanstvu treba da uva?i ovu realnost.

Zahtjevamo da se do kraja godine na postojeai zakon donesu amandmani ili da se uvede novi zakon od strane Vas kao Visokog Predstavnika ili, radije, od strane Parlamenta, koji bi eksplicitno osigurali da se dr?avljanstvo mo?e izgubiti samo dobrovoljnim i lienim odricanjem od strane gra?ana a ne kroz automatski birokratski mehanizam.

U slueajevima gdje su odre?ene zemlje spremne da ponude me?unarodne ugovore sa Bosnom i Hercegovinom u vezi dvojnog dr?avljanstva, takvi se ugovori moraju potpisati i sprovesti 1to je prije moguae i ne smiju biti uslovljeni sa istim ugovorima prvo napravljenim sa drugim zemljama.

...Ponavljamo, srdaeno Vam se zahvaljujemo na va1em sada1njem i prija1njem trudu u podr1ci Bosni i Hercegovini i njenom narodu i nudimo Vam na1u punu podr1ku u Va1oj misiji pravljenja demokratske i prosperitetne Bosne i Hercegovine.

________________________________________________________________________________

3. "CUDJENJE" JEDNE BOSANKE O AFERI "ORAO"

Dragi prijatelji,

Prije mog komentara, ovim putem zelim svima (koji do toga drze) sretne i beri?etne Ramazanske blagdane, da ih u miru i rahatluku isposte, ako Bog da. I kako to TV novinar Abadzic obi?ava kazati: ZIVI I ZDRAVI BILI!

Ramazan i Bajram Serif Mubarek Olsun!

"CUDJENJE" JEDNE BOSANKE O AFERI "ORAO"

O ovoj aferi se ve? naveliko pise i komentarise ne samo u BiH nego i u cijelom svijetu. Ako je Svijet iznena?en, po mom skromnom misljenju mi ovdje u BiH nismo. Pravo da Vam kazem, poslije gorkog iskustva prozivljenog u proteklom ratu, kada se ispostavilo da su ?uvene Titove doktrine: 1. Bratsvo i jedinstvo, 2. Teritorijalna odbrana i 3. Miroljubiva koegzistencija, bile samo parole i da su u njih vjerovali samo naivni Bosnjaci i poneki iz reda drugih naroda u BiH tj. Bosanac i Hercegovac, sada nas sigurno nista vise ne iznenaduje :-) = gorak osmijeh!

Za one koji to ne znaju "Orao" u Bijeljini je nova fabrika sagra?ena iz ukradene opreme koja je demontirana iz Rajlovca kod Sarajeva ( ?ak je zgrada u kojoj se nalazio srusena do temelja ! ). Vjerovatno su odneseni i svi raniji poslovi i nastavljeno jednostrano koristenje poslovnih veza i svjetskog trzista. A dobro je poznato da je namjenska industrija ( i ne samo ona ) iz bivse SRBiH u okviru SFRJ glavnog poslovnog partnera imala bas u Iraku gdje su se gradili veliki infrastrukturni objekti i dr. Pa zar je onda nesto ?udno u tome sto je nastavljen isti posao da se radi sada samo na sjeveru BiH?

Ono sto sigurno ?udi ( a ni to nije nista novo za zitelje BiH ) je da "Orao" iz Bijeljine, koja se nalazi u BiH posluje sa inostranstvom putem neke firme iz Beograda, koji se nalazi u SR Jugoslaviji ( dakle drugoj drzavi ) ?!

U protekloj godini ?esto smo ?itali vijesti u dnevnim listovima o diplomatskim posjetama kontroverznog srpskog politi?ara Vojislava Seselja Iraku uz kuriozitet da je predsjedniku Sadamu Huseinu jednom poklonio skupocijenu sablju na dar !? Sada se vidi koji je ustvari povod tih posjeta bio...

Pa zar ti nasi Srbi ne smiju nista uraditi bez patronata ( ?itaj iskoristavanja ) Beograda odnosno Srbije?

?udi i to ( sto opet nije nista novo za zitelje BiH ) da najodgovorniji politi?ari RS-a, izjavljuju da nista nisu znali o poslovanju "Orla" sa Irakom, odnosno krsenju Rezolucije UN u vezi s tim ?!

Ovdje moram opet citirati ?uvenu izreku poznatog sportskog novinara Mladena Deli?a "Ma ljudi moji je li to mogu?e?" A kako moze biti mogu?e da su najodgovornija gospoda tog entiteta tako neinformirana kad su ujedno i glavnokomanduju?i Vojske RS, a ako sam dobro razumjela neki su i ?lanovi upravnog odbora "Orla"...? Te njihove izjave me podsje?aju na ?uvene izjave generala Kukanjca iz 1991. i 1992. godine kada nas je uvjeravao da JNA postavljaju tenkove oko Sarajeva radi redovnih manevarskih vjezbi i da JNA ni mrava ne?e zgaziti...

Sve bi bilo smijesno da nije tragi?no, jer ?e se kola slomiti preko le?a neduznih stanovnika u BiH bez obzira kojem narodu pripadali.

Prof.Dr. Azra Jaganjac

__________________________________________________________________________________

4. I U SKANDINAVIJI SVAKI NAROD ZOVE JEZIK SVOJIM IMENOM

Nakon duzeg vremena odlucih ipak da reagujem na pojedine

tekstove. Kao prvo, kada je u pitanju naziv naseg jezika,

zelim da dam samo jednu malu usporedbu sa Skandinavijom

koja je svima poznata. Naime, iako postoji tako velika

slicnost izmedju Danskog, Norveskog i Svedskog jezika

uvijek se smatra uvredom kada se kaze jednom Svedjaninu

da je velika slicnost u ovim jezicima, a ne daj boze da

kazez da su isti. Cak nisu htijeli ni pomisliti u da imaju

"Skandinavski" jezik, recimo. Zalosna je cinjenica da mnoge

Bosnjakinje i Bosnjaci (mislim prvenstveno na estradu) siroko

rasirenih ruku grle do jucerasnje koljace i zahvaljuju se na

"svom uspjehu" jer eto da njih (anamo njih) ne bijase, ne bi

oni nista postigli (kako rece Enes Begovic). A isti taj u

Bosni kod Bosnjakinja i Bosnjaka slovi za slavnog. Idemo mi

moj dragi narode iz apsurda u apsurd. Dok jedna pravoslavka

iz Banjaluke otvoreno na TV kaze da je za nju apsurd pokusati

pjevati na ekavici jer je rodjena i odrasla sa ijekavicom (citaj

bosanskim jezikom), i zato joj zelim cestitati na iskrenosti,

dotle Lepa brena (vidi apsurda zvala se Fahreta) ne zna ni

pricati, a ni pjevati osim na ekavici. Probelm lezi u tome

sto mi nismo spremi cestitati nasoj Bosnjakinji i Bosnjaku

na uspijehu jer ona ili on je NAS uspjeh, kojega nasi

neprijatelji dozivljavaju kao svoj neuspjeh. S dcruge strane,

mi smo uvijek spremni hvaliti i velicati uspjehe ostalih naroda.

Idemo mi moj dragi narode iz apsurda u apsurd.

Cestitam gosp. dr Muhamedu na lijepom odgovoru na pitanje

izjednacavanja Hrvatske i Srbije, s tim da bih volio jedanput

da se rasciti ucesce Hrata iz Hrvatske i Katolika iz B i H kao

i Srba iz Srbije i Ortodoksnih iz B i H u svem onom i ovom

nasem belaju i strahoti. Jos mnogo cinjenica bismo moglo iznijeti,

ako zatreba, mi koji osjetismo na vlastitoj kozi, onda kada je

bilo najjgore, ali za sada, za pametne, je dovoljno receno.

Hasan Dzuho

_____________________________________________________________

5. MUNICIJA ISTOVARANA U PLOCAMA NAM JE STIZALA JEDINO KROZ CIJEVI

Hvala dragom Alahu pa mi u Bosni ne bolujemo od kolektivne amnezije, i vrlo dobro znamo koliko dobra nam je ucinila Hrvatska, a pogotovo pokojni predsjednik Tudjman sa svojim jastrebovima. Postovani gospodine Raguz ,kada je u pitanju vasa dilema, da li se ljutiti na nas ili nas zaliti ja vam mogu reci sljedece. Na nas se mozete ljutiti jedino zato sto nismo pristali na to da nestanemo, a zaliti nas mozete zato sto o svim zlodjelima pricamo potiho, tek toliko da i sami ne zaboravimo, umjesto da to javno kazemo i razrijesimo o jednom trosku sa Jugoslavijom, u Hagu. Ne gospodine, mi nikada necemo zaboraviti stotine hiljada nasih muhadzira koji su preko Hrvatske, ali i zbog Hrvatske otisli u trece zemlje. Pitajte Posavinu sta misli o dobrom Franji i njegovom jatu. Oni su pohrlili u velikom broju kroz prijateljsku Hrvatsku da se zahvale njenom predsjedniku sto ih je oslobodio teskog rada na plodnim posavskim poljima i zamijenio ih za hercegovacki krs u kojem ne morate nista raditi, jer tamo i da hocete ne moze nista roditi. Mogli ste vidjeti njihova ozarena lica na mostu u Bosanskom brodu dok su im pripadnici hrvatske vojske i policije otimali crno iza nokata kao naknadu da ih ostave u zivotu. Da gospodine preko Hrvatske je preslo stotine hiljada muhadzira zato sto je to odgovaralo Franji Tudjmanu. No na njegovu zalost nismo svi otisli. Ostalo nas je dovoljno da mu pokvarimo planove da podijeli Bosnu sa Milosevicem. Tu dolazimo do drugog dijela price. Kada je vidio da necemo da odemo onda nam je zatvorio granicu valjda se nadajuci da cemo pomrijeti od gladi, ili da ce nas pobiti pola cetnici, a pola HV, posto HVO nije bio u stanju ni o sebi da se brine, a kamo li s nekim da ratuje. Tacno je i da su oruzje i municija istovarani u Plocama i Splitu, samo ste nam je umjesto kamionima isporucivali "vrucu" kroz cijevi topova i pusaka. Kakva je onda razlika izmedju Boke i Ploca, izmedju Kotora i Splita. Ja je ne vidim. Tacno je i da su hrana, lijekovi i druga humanitarna pomoc istovarani u Splitu i Plocama. Pa nismo samo mi u Bosni bili naivni misleci da nam je Hrvatska prijateljska zemlja, i da nam nece zatvoriti granice ucjenjujuci nas tako sto ce nam na kasicicu davati ono sto nam pripada, da pravimo ustupke kad ih vec drugacije niste mogli iznuditi. Pitam vas sada, da li bi i toliko pomoci proslo kroz Hrvatsku da ona nije bila pod pritiskom medjunarodne javnosti. Bojali ste se sankcija, one bi vas izjednacile sa Jugoslavijom, naravno ne bez razloga. Zracne posiljke, naravno, ali za jedinice HV i HVO koje su se svim silama trudile da zauzmu Mostar, Bugojno, Travnik. Pretpostavljam da su preko hrvatskih aerodroma stigle i granate kojima je srusen stari most u Mostaru, ili su mozda ipak istovarene u Polocama i Splitu. I na kraju, susjed nije zaboravio na pruzenu pomoc i zahvaljuje se svim srcem onim koji su nam pomogli kada nam je najvise trebalo. Onima koji su lili krv za Bosnu, onima koji su dali svoje zivote za Bosnu, onima koji danas imaju hrabrosti da javno kazu istinu o svemu sto su Franjo Tudjman i njegovi jastrebovi ucinili Bosni i Hercegovini i njenom napacenom narodu. Onima, gospodine Raguz, koji ne dozvoljavaju kolektivnu amneziju u Hrvata, i za to placaju visoku cijenu i dan danas.

Edin Zecevic

___________________________________________________________

6. OBAVJESTENJE I IZVINJENJE

Obavjestavamo sve citatelje "Online glasnika" da se epizoda izmedju Danisa Tanovica i Zeljke Ogreste nikada nije dogodila.

Sve je izmislio humorista Osman Dziho. Moramo priznati da je situacija iz humoreske veoma zivotna. U tom smislu humoreska je veoma uspjela, pa su vjerovatno zbog toga mnogi nasjeli i povjerovali da se dijalog doista i dogodio. Nazalost i mi smo povjerovali da se to dogodilo.

Ovom prilikom ipak bih zeljeli skrenuti paznju gosp. Dzihi da bi bilo mnogo korektnije prema svima nama, a pogotovo prema Danisu i Zeljki da je umjesto humoreske sa konkretnim ljudima kreirao salu sa apstraktnim licnostima, da niko ne bi bio povrijedjen.

Izvinjavamo se svima vama za dezinformaciju.

M. B.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

7. decembar 2002

ONLINE GLASNIK BOSANSKOG KONGRESA

Br. 240

1. PETICIJA POVODOM ZAKONA O DRZAVLJANSTVU

2. OBAVJESTENJE STABA PETICIJE

3. I GRADJANI U BIH SU ZAINTERESOVANI DA SE PROMJENI ZAKON

______________________________________

1. PETICIJA POVODOM ZAKONA O DRZAVLJANSTVU

Mi, potpisani gradjni Bosne i Hercegovine, iz domovine i

inostranstva, zahtijevamo od svih organa vlasti Bosne i Hercegovine,

ukljucujuci Predsjednistvo, Vladu i Skupstinu da hitno donesu

odgovarajuci zakon ili izmjene postojeci Zakon o drzavljanstvu

tako da se osigura da dravljani Bosne i Hercegovine koji su dobili

i drzavljanstvo drugih zemalja automatski ne izgube svoje BiH

drzavljanstvo.

U svijetu postoje mnoge drzave koje kod prijema u svoje

drzavljanstvo ne traze ispis iz starog drzavljanstva (npr. USA,

Australija,..) Jasno je da drzavljani Bosne i Hercegovine koji

zive izvan BiH u takvim drzavama zele da zadrze svoje BiH

drzavljanstvokada uzmu novo drzavljanstva.

Razumijemo da neke zemlje zahtjevaju da se novi drzavljani odreknu

svog starog drzavljanstva (npr. Austrija, Kanada). Bez obzira na to

sta razne zemlje zahtjevaju, mi vjerujemo da se niti jednom drzavljanu

Bosne i Hercegovine - Bosnjaku, Hrvatu, Srbinu, ili drugome - ne smije

po prihvatu drugog drzavljanstva automatski oduzeti drzavljanstvo BiH

kroz birokratski mehanizam Bosne i Hercegovine. Civilizovana praksa svih

danasnjih demokratskih drzava svijeta je da ne oduzimaju drzavljanstvo

ni jednom svom gradjaninu zbog prijema novog drzavljasntva, osim onome

ko sam trazi ispis iz drzavljanstva. U civilizovanom svijetu ne postoji

praksa kaznjavanja gradjana istjerivanjem iz maternjeg drzavljanstva,

zbog prijema novog drzavljanstva.

Zabrinjava nas da ce Zakon o drzavljanstvu donesen 1. januara 1998. godine

(Clan 39, paragraf 1) upravo to uciniti 1. januara 2003. godine. Bojimo

se da ce tada na hiljade gradjana Bosne i Hercegovine neznajuci izgubiti

njihovo Bosansko-hercegovacko drzavljanstvo.

Zahtjevamo da se do kraja godine na postojeci zakon donesu amandmani

ili da se uvede novi zakon od strane Parlamenta Bosne i Hercegovine

ili od strane Visokog Predstavnika koji bi eksplicitno osigurali da

Bosna i Hercegovina ne ispisuje iz drzavljanstva gradjane koji to ne

zele. Ako ne smeta novoj drzavi njihovog boravka da oni zadrzavaju

svoje BiH drzavljanstvo, zasto bi ih njihova istinska domovina

Bosna i Hercegovina jos jednom istjerivala!?

U slucajevima gdje su odredjene zemlje, koje inace zahtijevaju ispis

iz starog drzavljanstva, spremne da ponude medjunarodne ugovore sa

Bosnom i Hercegovinom u vezi dvojnog drzavljanstva, takvi se ugovori

moraju potpisati sto prije.

Buduci da Republika Srpska stavlja svoj veto u Skupstini BiH na promjene

Zakona o drzavljanstvu, zahtijevamo da se ne ratifikuje ugovor o dvojnom

drzavljanstvu sa Srbijom (Jugoslavijom) dok god se ne promjeni Zakon o

drzavljanstvu u skladu sa gornjim zahtjevima, tj. u skladu sa praksom

civilizovanog svijeta.

POTPISNICI PETICIJE

-----------------------------------------------------------------

2. OBAVJESTENJE STABA PETICIJE

Ako zelite da se pridruzite Peticiji kliknite na slijedeci link koji ce

vas odvesti do jednostavnog formulara kojega cete ispuniti  http://www.step2make.com/bh/BH_Peticija.cfm

Drugi nacin da se upisete u peticiju je da posaljete reply na ovu

poruku sa spiskom

imena (obavezno),

prezimena (obavezno),

telefon (obavezno)

email (pozeljno, neobavezno)

grad i drzava (pozeljno, neobavezno)

Gornji podaci, ukljucujuci obavezan telefon, potrebni su nam radi

kredibiliteta peticije i necemo ih upotrebljavati ni za kakve

druge svrhe, osim za peticiju.

Od svakoga BH patriote se ocekuje da skupi sto vise potpisa rodjaka i

prijatelja kaji se pridruzuju zahtjevima peticije i da nam ih posalje.

Od svih vlasnika web stranica i webmastera BH stranica ocekujemo da

se pridruze ovoj akciji tako sto ce na vidno mjesto na svojim web

stranicama hitno postaviti text peticije i link do gornjeg formulara,

kako bi i svim njihovim posjetiocima bilo omoguceno da saznaju za

peticiju i da nam se pridruze.

Ukoliko na vasoj web stranici ili u vasim novinama objavite

peticiju i postavite link obavijestite nas o tome da bismo

u slijedecem "Online glasniku" upoznali nase citaoce sa vasom

web stranicom ili novinom.

Ukoliko imate neke ideje kako da nasa Peticija bude sto uspjesnija

mozete se direktno obratiti koordinatoru ovoga projekta gosp.

Nerminu Ahmetspahicu na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ili replicirati na ovu poruku.

___________________________________________________________________

3. I GRADJANI U BIH SU ZAINTERESOVANI DA SE PROMJENI ZAKON

Mnogi neobavijesteni Bosanci i Hercegovci ne mogu da

sagledaju sve katastrofalne posljedice po gradjane koji

sada zive u inostranstvu, ali i za gradjane BiH koji su sada u

domovini, UKOLIKO SE NE PROMJENI ZAKON O DRZAVLJANSTVU.

Predstavnici Bosanaca i Hercegovca u USA su se ovih dana

obratili americkoj administraciji koja se bavi ovim pitanjima

i saznali smo neke veoma interesantne stvari od njihovih pravnika.

Pokusajmo nasa saznanja ukratko izloziti.

Na primjer, ako gradjanin USA koji zadrzi i BiH drzavljanstvo odluci

da zivi u BiH on zadrzava pravo na Americku penziju. To je veoma

vazna cinjenica, koja omogucuje dostojanstven zivot milionima

ljudi koji su u Americi stekli neku malu penziju od koje se u USA

ne moze zivjeti, ali bi se moglo zivjeti u maticnoj domovini.

Mozda neki ne znaju, ali zagarantovane drzavne penzije su u USA

veoma male. Na primjer u Massachusettsu penzionisani Bosanci

imaju oko $550. Kirija za stan je minimum $1100.

Kada se uzmu u obzir troskovi za hranu, grijanje, struju itd.

ispada da je nemoguce zivjeti sa drzavnom penzijom. U Americi

svakodnevno srecemo stare zene, Amerikanke koji su radile cijeloga

zivota, a kada im je umro suprug, tj. kada su spale samo na jednu

penziju, one vise nisu bile u stanju placati kiriju, te su u svojim

poznim godinamna istjerane na ulicu od strane vlasnika stana.

Zato gotovo svi Amerikanci tokom cijeloga zivota stede za stare

dane. Drzava im pomaze tako sto ne moraju placati poreze na novce

koje stede za privatnu penziju (tzv. 401K stednja.) Buduci da su

mnogi Bosanci i Hercegovci dosli u kasnim godinama zivota i buduci

da mnogi ne govore tecno Engleski i nemaju iskustva u Americkoj

praksi oni rade najteze i najslabije placene poslove. Zato su

mnogi siromasni i neobavijesteni i ne stede za penziju. Nemojte

da vas zavara njihovo ponasanje kada dodju u posjetu rodbini u

BiH. Nasi ljudi vole da se hvale svojim "uspjehom", i uvelicavaju

svoje zarade. Stvarnost je mnogo drukcija.

Nada mnogih nasih ljudi je da ce se, kada dodje vrijeme za penziju,

vratiti u BiH, gdje ce njihova Americka penzija biti dovoljna za

zivot. Buduci da vrijeme neumitno prolazi, vec u narednih nekoliko

godina mogao bi poceti povratak americkih penzionera To bi

bilo dobro i za BOsance i Hercegovve u domovini. Naime, to bi

bio siguran devizni priliv koji bi se trosio na BiH trzistu, za

kupovinu BiH roba, sve vrste usluga, ukljucujuci i zdravstvene,

a to bi znacilo veliku pomoc BiH privredi i to bi se odrazilo

na zivote svih Bosanaca i Hercegovaca u domovini.

Poznata je stvar da siromasni radnici iz Mexika vracaju u Mexiko

kao Americki penzioneri i da su njihove penzije redovan priliv

deviza koji je veoma vazan faktor u Mexickoj privredi. Isto vrijedi

i za ostale drzave srednje Amerike.

Ukoliko ti nasi ljudi budu prisiljeni da izgube jedno drzavljanstvo,

sve ovo dolazi u pitanje. Ako izgube BiH drzavljanstvo postaju

stranci u BiH, te ce vjerovatno izgubiti mnoga prava, sto ce ih opet

odvratiti od povratka. Time ce i cijeloj drzavi biti uskracen

znacajan priliv svjezeg novca u vidu njihovih penzija.

Veoma slicanu situaciju imamo i sa mnogim drugim drzavama svijeta.

Postavlja se prirodno pitanje: Kako je to bilo rijeseno prije, u

Republici BiH, federalnoj jedinici u SFRJ. Bilo je rijeseno u sustini

isto onako kako je rijeseno npr. u Mexiku i svim normalnim drzavama

svijeta, a to je da niko u BiH (niti SFRJ) nije trazio od onih koji

su primili Americko drzavljanstvo da se ispise iz Bosanskoga drzavljanstva.

Primjetimo ovdje da srbi iz BiH svjesno zrtvuju i mnogobrojne

Srbe, kojih ima veoma mnogo u svijetu, zbog njihovih politickih

razloga, samo zato sto su vecina onih koji ce biti osteceni BOsnjaci.

Zbog svega recenog, interes svih Bosanaca i Hercegovici u domovini i

inostranstvu je da se ovom pitanju pristupi na jedini razuman nacin,

da se makar u ovom segmentu Bosna i Hercegovina ponasa kao normalna

drzava i da ne trazi od grdjana BiH da se ispisuju iz BiH drzavljanstva,

samo zato sto su primili neko drugo drzavljanstvo lutajuci svijetom

trbuhom za kruhom.

U tom smislu se Bosanci i Hercegovci raseljeni po svijetu obracaju

Visokom predstavniku Ashdownu, Predsjednistvu BiH, Vijecu Ministara,

svim sugradjanima. Da li ce ikada pobijediti razum u BiH?

Dr. Muhmaed Borogovac

Bosanski kongres

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

11. DACAMBAR 2002

ONLINE GLASNIK BOSANKOG KONGRESA

Br. 241

VANREDNO IZDANJE POSVECENO PETICIJI

1. UVODNIK: OPASNE POSLJEDICE ZAKONA O DRZAVLJANSTVU

2. NASE VLASTI VEC ISTRAZUJU KO JE PRIMIO STRANA DRZAVJANSTVA

3. POLITICARI, UKLJUCUJUCI I ASHDOWNA, MORAJU SLUZITI NARODU, A NE OBRATNO

4. POSLANICI IZ RS BOJKOTOVALI SKUPSTINU BiH

5. I KANADA DOZVOLJAVA DVOJNA DRZAVJANSTVA

6. STA SMETA DA LJUDI IMAJU I VISE DRZAVLJANSTAVA AKO ZIVE U VISE DRZAVA

7. NEKOLIKO PRAKTICNIH SAVJETA

8. NASTAVLJAU SE IGRE BEZ GRANICA VLASTI PROTIV GRADJANA BiH

9. ORGANIZUJMO SE POLITICKI I UZIVO, A NE SAMO NA INTERNETU

10. OBAVJESTENJE I PITANJE O DOLASKU PREDSJEDNISTVA BiH U NY (jos neprovjereno) ___________________________________________________________________

"Vas koji ste cisti sad macem ce da gone sa svakoga stanka,

i kao podvig hvalit ce cas tvog muckog

i mucnog nestanka.

Stog, uzmi stit i oklop,

izvuci mac na svoje gonice;

kroz Smrt unisti Smrt i uzdigni tako jedino zice,

jer je vrijeme blizu."

Mak Dizdar, Kameni Spavac

1. UVODNIK: OPASNE POSLJEDICE ZAKONA O DRZAVLJANSTVU

Peticija gradjana BiH o dvojnom drzavjanstvu je pokrenula

mnoge diskusije o toj temi. Vas odziv je izvanredan. Dok ovo

pisemo brojka potpisanih se popela na preko 6000.

Cini se da bi bez nase akcije jos jedna nepravda

prosla u tisini, kao toliko puta do sada. Ova peticija

je doprinijela da se Bosanci i Hercegovci iz sva tri naroda obrazuju o tezini posljedica po sve nas ako se nista ne

promjeni. Medjutim, jos uvijek mozemo cuti neke veoma

naivne poglede koji dezinformisu narod i uljuljkuju

ga u pogresnom uvjerenju da se ne dogadja nista strasno.

Navedimo i opovrgnimo nekoliko zabluda:

1. Mnogi misle da je pitanje drzavjanstva samo pitanje drugog

pasosa, tj. lakseg putovanja po svijetu. Zestoko se varaju.

Naime, ako te izbace iz BiH drzavljanstva, ti postajes obicni

stranac za BiH sa svim mogucim posljedicama toga statusa. Tada

odjednom vise ne mozes ni uci u BiH bez vize, isto kao da si

npr. Kinez, ne mozes raditi u BiH bez radne dozvole, ne mozes

boraviti u BiH bez dozvole boravka koja sa sobom nosi ogromnu

papirologiju koju moras proci kao stranac, i uvecane boravisne i

sve druge taxse, ako ikada dobijes rjesenje da kao stranac mozes zivjeti i raditi u BiH.

2. Mnogi naivno misle da ce moci "zaobilaziti" zakon po ovom

pitanju. Cak smo i u, inace odlicnom, intervjuu gosp Ali Lejlica,

Predsjednika Kongresa Bosnjaka Sjeverne Amerike za "Saff" mogli

procitati da BiH vlasti ne mogu znati nas status u inostranstvu,

te nece znati da smo uzeli drugo drzavljanstvo. Kako da ne?

Zar se ne popunjava formular kod ulaska u BiH, ako nosis

pasos neke druge drzave, bas zbog toga da bi se tacno znalo

da li si uzeo i neko drugo drzavjanstvo. Vidite slijedci prilog

koliko uporno nasi carinici zele da identifikuju sve one koji su primili strana drzavjanstva.

Krajnji je rok da se na dosadasnjem iskustvu naucimo da se

jednom usvojeni zakoni moraju postovati te da se zato ne smiju

usvajati nepovoljni zakoni, u nadi da cemo ih izigravati.

3. Neki opet zamisljaju da ce se moci sacuvati i BiH drzavljanstvo, i

dozvola za rad u zemlji boravka, tj. zeleni karton, konkretno u USA.

Medjutim, to nece biti moguce. Kada nam jednom istekne zeleni karton

moracemo aplicirati za obnovljeni, a tada nije sigurno da cemo ga

dobiti. Naime, prvi put nas je Amerika prihvatila jer po americkom

zakonu smo mali pravo na to kao izbjeglice iz ratom zahvacene BiH,

a sada vise nemamo toga osnova za dobijanje americke dozvole za

boravak i rad, jer u BiH vise ne bjesni rat.

Ako vec imate Americko drzavljanstvo, vi se ne mozete vratiti

automatski na zelenu karton. Naime, morate se prvo ispisati

iz Americkog drzavljanstva, pa onda aplicirati za Zeleni

karton, kojega vjerovatno necete dobiti jer, ponovo, u BiH

vise nije rat i ne mozete aplicirati kao izbjeglica. Tako

je vjerovatno i sa drugim drzavama svijeta. Ono sto nam sada

izgleda tako jednostavno, moglo bi nam uskoro postati nedostupno

kao i Kurdima, Iracanima i drugima, koji bezuspjesno pokusavaju

dobiti radne dozvole i dozvole za boravak u razvijenijim drzavama svijeta.

Sad kada smo se uvjerili da problem nisu vlasti zemalja koje su nas

primile, nego su problem jedino BiH vlasti, postavlja se pitanje

sta ciniti? Odgovor je dosta jednostavan: trebamo se zestoko

suprotstaviti takvom ponasanju onih koji su duzni da rade u

interesu naroda, a ne protiv naroda. Svi vi koji ste stavili svoje

ime na peticiju, jer ste dostojanstveni ljudi koji se ne mirite sa

nepravdom, potrudite se i nadjite fax, email ili telefon vase najblize

BiH ambasade, ili konzulata, i zahtijevajte da vas glas cuju ljudi koji odlucuju o vasoj sudbini.

Najlakse je da im posaljete fax ili email sa nasom peticijom,

a na mjestu potpisanih ostampajte link

http://www.step2make.com/bh/BH_Peticija.cfm

neka vide da niste sami u vasoj osudi njihovog izdajnickog ponasanja. Javite nama taj broj faxa, ili email istaknutih BiH politicara, a mi cemo

staviti na web stranicu peticije i tako omoguciti i drugima da vrse pritisak

u cilju izmjena zakona.

Za pocetak: fax gosp Ashdowna je: ++387-33-283-501

Ne dajmo se vise gaziti.

STAB PETICIJE

_______________________________________________

2. NASE VLASTI VEC ISTRAZUJU KO JE PRIMIO STRANA DRZAVJANSTVA

Zelim da napomenem da sam ja vec imao slucaj prilikom ulaska u Bosnu prije mjesec dana, kada mi carinik na sarajevskom aerodromu nije dao uci u Bosnu sa bosanskim pasosem nego sam morao pokazati americki, zato jer mi je trazio green card a ja mu nisam mogao to pokazati jer nisam imao. Cak i na intervenciju njegovih kolega da me pusti jer imam bosanski pasos, on mi je dao da ispunim karton za ulazak strane osobe u Bosnu. Svasta, za zemlju u kojoj sam se borio, zavrsio u logoru i dospio ovamo u Ameriku, a mnogo je ovakvih da nam se desi ovo, za nepovjerovati. Puno selama i pozdrava Mujo Basinac, Detroit

________________________________________________

3. POLITICARI, UKLJUCUJUCI I ASHDOWNA MORAJU SLUZITI NARODU, A NE OBRATNO

Malo bih komentarisao ovu situaciju oko dvojnog

drzavljanstva za BiH. Posjedujem dvojno drzavljanstvo

i javljam se iz Australije.

Ja ne znam kakvu igru igraju BH vlasti kada kazu,npr

Australija nije zainteresirana da sklapa s BiH

bilateralni sporazum oko dvojnog drzavljanstva. Ma to

se Australije i ne tice, to je unutrasnji BH problem i

to se rijesava u BiH.

Na zvanicnom web saitu australske vlade, australske

vlasti uopste nemaju nikakve prepreke oko dvojnog

drzavljanstva (mnogo australskih drzavljana ima dvojno

drzavljanstvo) i plus imaju informaciju da BiH ne

priznaje dvojno drzavljanstvo.

-------------------------------------------------------

http://www.dfat.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Bosnia_and_Herzegovina

Local Laws and Customs

Bosnia-Herzegovina does not recognise dual nationality

and depending on the circumstances, this could limit

the capacity of the Australian Government to provide

consular assistance to Australians who also hold

Bosnian citizenship. Before entering

Bosnia-Herzegovina dual nationals should read our

'Travel Information for Dual Nationals' brochure

available on the department's website.

-------------------------------------------------------

http://www.passports.gov.au/new/index.html

Passports Tips and Hints

Foreign Passports

You don't have to give up your foreign passport to get

an Australian passport. ...

Prevod: Vi ne morate da se odreknete svoga stranoga pasosa da bi dobili Australski pasos.

-----------------------------------------------

Znaci vlasti u BH i politicari u BH ne govore istinu narodu i oni su ti koji zele da se rijese svojih drzavljana vani i da dijele sami medjusobno ono sto imaju u BiH (imovinu, zemlju, kuce, stanove, firme, penzione fondove, radna mjesta,....

Nisam bas siguran da neko na taj nacin stotinama hiljada rodjenih BH drzavljana moze tako jednostavno uskratiti BH drzavljanstvo. Ko je pokrenuo i nametnuo taj zakon 1998 godine? Mislim da su iste te stranke dobile izbore i ove 2002 godine. Pa gospodo, rjesavajte prije nego sto bude prekasno. ....

Mnogi narodi i zemlje u svijetu ne odricu se ni jednog svoga sunarodnjaka (Njemacka i Nijemci iz bivsih istocno-evropskih zemalja, Izrael i Jevreji po svijetu,... dok zemlje imigracije USA, Kanada, Australija, skandinavske zemlje, zele da privuku i daju drzavljanstvo sto vecem broju ljudi, jer time dobivaju novu radnu snagu, daju nove impulse ekonomiji, trziste postaje vece, ljude koji ce im zaradjivati penzije,... A u BiH sve je obrnuto. Nema posla, nema proizvoda, a i da ima kome ce se to prodavati kada je trziste malo. Razvoj i ekonomski zakoni traze sire trziste, veci broj ljudi koji ce kupovati te proizvode. A kako mi izgleda nisam siguran da ce ovi sadasnji politicari i privrednici ubijediti evropljane, amerikance ili druge da kupuju BH proizvode. Stranci zele samo da BH zaduze kreditima, a malo proizvoda ce kupovati i pomoci vracanju tih kredita i opcem razvoju BH ekonomije, pa tako ce BH biti uvijek zaduzena, ovisna i predmet manipulacija. To znaci da se BH ekonomija u prvo vrijeme mora osloniti na domaceg kupca, jer je ocigledno da su male sanse da ce svoje proizvode izvoziti. Ma i da su ti proizvodi cak i kvalitetniji i bolji od tudjih, male sanse da ih gradjani drugih drzava prihvate.

...

Trenutno stanje je tako (ne znaci da ce biti tako vjecno) i treba se okrenuti onima ko te zeli i ko ti je prijatelj, a ne slijepo izvrsavati naredbe i lukave smicalice drugih na stetu svojih sunarodnjaka trenutno rasutih po svijetu. Treba se boriti za svakog BH covjeka kome je stalo da ima BH drzavljanstvo i pasos. Ti ljudi mogu biti korisni i samo doprinijeti BH drzavi.

E sada umjesto da se BH trziste povecava, omoguci ljudima da se vracaju i krenu iznova, doprinesu razvoju BiH ekonomije, novim idejama, novcem, iskustvom i kontaktima, pojedinci u BH se osjecaju ugrozenim pa zele da uskrate drzavljanstvo legalnim BH drzavljanima koji trenutno zive vani. Pa i nije ni cudno sto je stanje takvo kakvo je i sto nema ideja ili se dobre ideje ne uspijevaju sprovesti. Stvar je neznanja, pohlepe, primitivizma, kratkih vidika,.... Zato sto se dosta ljudi koji ne zasluzuju docepalo kuca, stanova, fotelje, nekog solidnog radnog mjesta koje u normalnim okolnostima (u realnoj konkurenciji

sa drugima) moze samo sanjati.

Ako razni poslanici zele obstruirati rad BH parlamenta do kraja ove 2002 godine i ne zele donijeti ovaj zakon-onda treba raspustiti takav parlament i raspisati nove izbore. Ukoliko Visoki predstavnik, Ashdown ne donese pravilnu odluku oko dvojnog drzavljanstva do Nove godine, pa neka i on pakuje kofere. Niko nije nedodirljiv. Zbog koga oni vladaju, ili zbog BH gradjana, ili za sebe ili za strance.

Jedino prihvatljivo rjesenje je da BH vlasti dozvole posjedovanje dvojnog drzavljanstva svima koji su to u mogucnosti. To je jedino provodljivo u praksi. Nema selektivnog rjesenja. Sve drugo nece se provoditi, primjenjivati i ucinice ogromnu stetu svima, a najvise samoj drzavi BiH i snagama koje vole svoju domovinu.

Ferid Karahasan

Australija

___________________________________________________________

4. POSLANICI IZ RS BOJKOTOVALI SKUPSTINU BiH

Neposredno nakon davanja sve?ane izjave, konstituiraju?a sjednica Zastupni?kog doma drzavnog Parlamenta je prekinuta jer su zastupnici iz Republike Srpske napustili zasjedanje u znak prosvjeda sto je visoki predstavnik Paddy Ashdown donio Zakon o Vije?u ministara BiH mimo parlamentarne procedure. Prosvjedom srpskih zastupnika, zbog nedostatka kvoruma, do daljnjeg je onemogu?en nastavak konstituiraju?e sjednice Zastupni?kog doma drzavnog Parlamenta. Poslanici srpskih stranaka iz RS najprije su polozili zakletvu pa napustili sjednicu. Tako su mogli podi?i dnevnice...

--------------------------------------------------------------------------

KOMENTAR:

Ova vijst je poucna na dva nasina.

1. Ddakle, nista od Skupstine, jedina nada je da ce Ashdown donijeti privremenu mejru, kojom ce se odgovditi masovno istjerivanje Bosanaca i Hercegovaca iz maternjeg drzavljanstva. 2. Ovako su mogle Izetbegoviceve i Siladjiceve vlasti zaustaviti donosenje zlocinackog zakona 1998. protiv kojega sada pisemo peticiju. ..

________________________________________________________

5. I KANADA DOZVOLJAVA DVOJNA DRZAVJANSTVA

I ja sam pogodjen zakonom o drzavljanstvu BIH te cu potpisati peticiju. Istovremeno molio bih Vas da ispravite netacnu tvrdnju u tekstu peticije objavljenu u Bosanskom Glasniku da se prilikom prihvacanja Kanadskog drzavljanstva treba odreci drzavljanstva BIH. Prilikom prihvacanja Kanadskog drzavljanstva niko ne pita o prethodnom drzavljanstvu niti insistiraju na odricanju od prethodnog drzavljanstva. Jedino kao novi drzavljanin Kanade ne moze se dobiti nikakva pomoc od strane Kanade u zemlji prethodnog drzavljanstva.

U Kanadi postoji ogroman broj nasih ljudi koji su prihvatili Kanadsko drzavljanstvo i ne bi bilo fer oduzeti im Bosansko drzavljanstvo na osnovu neistine. Kanada ne zeli potpisati nikakav papir o dvojnom drzavlanstvu jer njima ne smeta da njeni drzavljani imaju drzavljanstvo i druge drzave.

S postovanjem,

Dubravko Grusecki

______________________________________________________________

6. STA SMETA DA LJUDI IMAJU I VISE DRZAVLJANSTAVA AKO ZIVE U VISE DRZAVA

Nije tacno da Kanada trazi da se odreknemo starog drzavljanstva. Mi smo dobili kanadsko drzavljanstvo a zadrzali i bosansko. Problem je samo u tome da Kanada ne moze da te zastiti ako ti se nesto dogodi u tvojoj zemlji cije imas drzavljanstvo i zato se neki odricu svog drzavljanstva da bi bili zasticeni kao kanadski drzavljani. U Kanadi mozes imati koliko hoces drzavljanstava. Mi smo sreli ljude sa pet-sest drzavljanstava tamo i nemaju nikakvih problema.

Mi zelimo da zadrzimo i hrvatsko i bosansko drzavljanstvo bez obzira sto imamo kanadsko. Borite se za to da svako zadrzi svoja drzavljanstva. Po rodjenju i gdje smo odrasli, Bosna je nasa domovina, ali se osjecamo u isto vrijeme i hrvatima jer po nacionalnosti tamo pripadamo, a i proveli smo dugo vremena u Hrvatskoj. Ne vidimo nikakvih problema ako se neko osjeca u isto vrijeme pripadnikom vise drzava. Svi treba da se borimo za to jer jednoga dana zelimo i da se vratimo tamo, a kako ako nemamo drzavljanstvo...

Umjesto da ucvrscavaju veze koje nas vezu za domovinu neko se brine za to da se te veze raskidaju. Nemojte to dozvoliti. Vi ste ljudi od pera i politike i mozete se boriti za to a mi cemo vas podrzati.

Puno pozdrava,

Jelena

______________________________________________________

7. NEKOLIKO PRAKTICNIH SAVJETA

Nekoliko prakticnih savjeta za sve one Bosance i Hercegovce koji zele da, prvenstveno iz prakticnih, ali i nekih drugih razloga, dobiju drzavljanstvo neke drzave zap. Evrope, USA, CAN ili Australije, a s druge strane po svaku cijenu zele i da zadrze drzavljanstvo BiH: Cinjenica 1. sve one osobe koje zive u drzavama koje u svojim zakonima dozvoljavaju dvojno drzavljanstvo (npr. USA, CAN, Australija, vecina zemalja zap.Evrope) ne zahtijevaju od drzavljana BiH ispis iz drzavljanstva. Zakljucak 1. nema nikakvih prepreka da nasi ljudi ne uzmu dvojno drzavljanstvo i tako sacuvaju i drzavljanstvo BiH. Ono sto je vazno jeste da se djeca rodjena u inostranstvu prijave u BiH. Najvazniji uslov je upis u maticnu knjigu rodjenih - time djeca dobijaju JMBG i time su postali drzavljani BiH (uslov da neko ima drzavljastvo BiH nije pasos nego izvod iz mat. knjige rodjenih i JMBG). Cinjenica 2. Drzave koje ne dozvoljavaju dvojno drzavljanstvo (npr. Njemacka, Austrija i druge) nemaju ni sa jednom drzavom svijeta ugovor o dvojnom drzavljanstvu. Zakljucak 2. Nasim drzavljanima koji zive u tim drzavama, ne pomaze nikakav zakon iz BiH, jer npr. Njemacka ili Austrija nece napraviti izuzetak i samo sa BiH sklopiti ugovor o dvojnom drzavljanstvu. Drzavljanima BiH koji su se jednom odrekli drzavljanstva ostaje utjeha da ako kasnije zele ponovo drzavljanstvo BiH to mogu relativno lako ostvariti, ali uz odricanje novodobijenog drzavljanstva. Nadam se da sam donekle pomogao onima koji su jos u nedoumici sta i kako da urade sa svojim drzavljanstvom. Preuzeto od www.modrica.com

Komentar: Sve ove mogucnosti koje se spominju u gornjem pismu su ugrozene ako se ne promjeni Zakon o drzavljanstvu.

_______________________________________________________________

8. NASTAVLJAU SE IGRE BEZ GRANICA VLASTI PROTIV GRADJANA BiH

Bilo bi dobro da informisete sve useljenike nosioce bosanskog pasosa sa oznakom entiteta da taj pasos od 29 nov. 2002 ne vazi. Naime licno sam imao posjetu rodjake koja je stigla 4 dana prije isteka a da to nije znala. Naime odavde nemoze otici sa tim pasosem jer ga je drzava proglasila nevazecim. Receno mi je da jedva 30% takvih nasih zemljaka tamo zna za ovaj propis.

Pozdrav. MT

-----------------------------------------------------------------

Ovo je otprilike ono sto sam ja izvukla dosada iz ovih odluka sa strane nase vlade o promjeni pasosa:

E nocas sam stvarno imala posla preko glave, ali kad sam vidjela ovaj clanak o ponovnoj promjeni bosanskih pasosa odjednom je bio vakat da I ja nesto nasvrljam jer nemoze se vise durat. Mogu ja vama reci da I ovo jedan nacin tjeranja bosanskih drzavljana u dijaspori da primaju tudja drzavljanstva. I jos nam onda nasa vlada klepi politiku kako pitanje o dvojnom drzavljanstu jos nije rjeseno. Pa gdje ce biti rjeseno kad evo malo skontas, osim sto smo istjerani, treba nam jos uzet I bosansko drzavljanstvo, a ako ga nemogu uzet onda nekako natjerat da ga sami ostavimo: Nazalost, u dosta slucajeva je I upalilo.

Molim vas lijepo, mene kao Bosanku sa stalnim boravkom u Americi niko nije natjerao da uzmem americko drzavljanstvo nego bas taj marifetluk sa nasim pasosima. E pa stvarno, ja zavrsih studije, naradi se ko budala, I prodjoh pola Amerike, a da me ovdje niko ne upita o drzavljanstvu. Ja sam eto sad Amerikanka zbog toga sto nasa vlada svako malo odluci da malo izmjesa natpise, naravno ukljucujuci I cirilicu, da se ko djoja neko u Bosni ili dijaspori nebi nasao uvrijeden. Ma vala neka su I premjestili I onu Ambasadu u New Yorku, jer meni se cini sve sto su I radili jest stancanje novih pasosa svako malo.

Al' ja bi rekla da nije sve ni tako pesimisticno kako izgleda jer eto, iako nasa omladina uzima tudja drzavljanstva sirom dijaspore, ne mora biti da smo mi tako glupi I naivni kao sto izgleda. Bavimo se I mi raznim marifetlucima, koji nas opet, jos vise duhovno I svjesno vezu za nasu Bosnu.

Bosanka u USA

__________________________________________________

9. ORGANIZUJMO SE POLITICKI I UZIVO, A NE SAMO NA INTERNETU

Javljam se iz Amerike gdje sam slucajno naisao na vasu

stranicu koja me je odusevila .Vasu ideju o Peticiji

podzavam u cjelini ali mislim da bi trebali naci neki

nacin jos laksi da bi dobili sto vise potpisa nasi

ljudi van Bosne.

Samo za primjer u gradu gdje ja zivim ima oko 10000 nasi

ljudi,mnogi od njih nemaju kompjuter . Zato predlazem ako

je to u mogucnosti da probamo da napravimo grupe aktivista

u gradovima gdje ima dosta naseg svijeta pa da napravimo

liste potpisnika peticije koje bi mogli poslije poslati

faxsom ili postom na vasu ili neku drugu adresu.

Toliko za sada.

Maksuz Selam od Mirsada Bektas.

_____________________________________

10. OBAVJESTENJE I PITANJE O DOLASKU PREDSJEDNISTVA BiH U NY

Clanovi predsjednistva BiH,Mirko Sarovic,Dragan Covic i Sulejman Tihic znaci

svi oni najvazniji koji se sada pitaju za sve,dosli su 11 decembra u New

York.Gdje ce prisustvavati zasjedanju generalne skupstine ujedinjenih

naroda.Posto znamo da je veliki broj Bosnjaka u New Yorku mogli bi nesto

poduzeti u vezi toga.Jer otvorena pisma su jedno,a razgovori oci u oci sasvim

nesto drugo.Volio bih da mi Nermine ponovo napravis repliku da vidimo sta se

moze uraditi u vezi toga.Sa postovanjem

Sulejman P

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

11. decembar 2002

Posjetilaca Online

Ko je na web-stranici: 306 gostiju i nema prijavljenih članova

© 2020 Online glasnik Bosanskog kongresa. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.