Četvrtak, 16. Juli 2020

 

 

 

13:28:37

Glasnici

Izdanja iz 2002. godine

 |  Kategorija: Uncategorised
 |  Klikova: 22994  | Srijeda, 21 Avgust 2013 14:18

Indeks članka

http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

Br. 217

1. Ekonomska Antipolitika (Clanak preuzet iz Waltera)

2. Od antipatriotizma nije oboljela dijaspora, vec BH vlast! (Clanak preuzet iz BH-Bladeta)

3. Pisma i odgovori

________________________________________________________________

1. UVOD U CLANAK IZ WALTERA "EKONOMSKA ANTIPOLITIKA"

Ovaj tekst je objavljen u Wlateru 09.Januara na cetiri strane. Ovdje je samo prva polovina.

To nije obican novinski text. To je naucni rad kojim se baca potpuno novo svjetlo na ekonomske aspekte Daytona. Ovo je jedini rad iz ekonomskih nauka kojim se u potpunosti proniklo u sustinske uzroke nevidjene pljacke naroda i drzave Bosne i Hercegovine.

Predlazem patriotima ove mailing liste da ovaj rad prevedemo na Engleski i objavimo u nekom naucnom casopisu za biznis. Tada bismo mogli krenuti u trazenje nekog advokata, koji je expert za pitanja privatnog vlasnistva, koji bi dobrovoljno, radi svoje promocije, pomogao da tuzimo one koji su odgovorni za nevidjenu pljacku naroda Bosne i Hercegovine.

Veoma bi nas obradovalo ako bi se javili volonteri koji bi pomogli bilo u profesionalnom prevodjenju na Engleski, bilo u trazenju casopisa koji bi to objavio, bilo u trazenju advokata koji bi "pro bono" tuzio pljackase Bosne i Hercegovione i njenih naroda. Dakle, molimo da se prvo jave oni koji se veoma dobro sluze ekonomskom terminologijom u Engleskom jeziku.

Predsjednistvo Bosanskog kongresa

-------------------------------------

1. EKONOMSKA ANTIPOLITIKA

ONO STO NIJE USPIO KARADZIC, USPJET CE LAGUMDZIJA I OHR

Sarajevo, 20. decembar, 2001

Autori: Musadik Borogovac i Sven Rustempasic

Sada, po prvi puta nakon nekoliko desetljeca, u privredi Bosne i Hercegovine dominira komunisticki oblik vlasnistva - drzavno vlasnistvo. Namecu se

pitanja:

1. Koja je stvarna svrha podrzavljenja imovine poduzeca na nivou dvije dejtonske drzave, Federacije BiH i Republike Srpske?

2. Zasto su prijeratna imovinska pravna lica, njihova imovina i potrazivanja u drugoj dejtonskoj drzavi ("entitetu") nazvani proturjecnom kategorijom "drustvena svojina" i po osnovu toga, nezakonito podrzavljena u dva "entiteta"?

3. Zasto se ne primjenjuju internacionalni zakoni o neprikosnovenosti svojine pravnih lica, po Europskoj konvenciji o zastiti privatne svojine i svojine pravnih lica, Protokol 1, iz 1952. godine, kao glavna imovinsko-pravna prepreka podjeli BiH?

Tvrdnje da su sadasnje ekonomske poteskoce "normalne i ocekivane teskoce tranzicije iz socijalisticke centralno-planske privrede i drustvenog vlasnistva u privatno vlasnistvo", predstavljaju bestidnu laz aktera ukidanja i podjele drzave Bosne i Hercegovine.

Jos od pedesetih godina, te privrednih reformi i zakona o samoupravljanju iz sezdesetih, a definitivno od Zakona o udruzenom radu iz ranih sedamdesetih, Republika BiH nije bila komunisticka drzava po obliku vlasnistva. Umjesto centralno-planske privrede i drzavnog vlasnistva, Republika BiH je imala svojinsku samostalnost poduzeca - okvirno po principu korporativnog vlasnistva, najrasirenijeg oblika vlasnistva u modernim zapadnim drzavama i sirom svijeta. Dakle, poduzeca u BiH su vec desetljecima pravna lica (Corporations). Oblik vlasti (drzavno-pravno uredzenje) jeste bio jednopartijski, ali kriterij da li je neka drzava komunisticka ili kapitalisticka uzima u obzir, prije svega, vlasnicke odnose. Po tom kriteriju, Republika BiH je vec desetljecima sjediste mnogih bh. korporacija, kao osnovnog oblika vlasnistva u suvremenom kapitalizmu. Dodatno je RBiH tri godine prije svog internacionalnog priznanja (dakle, vec

1989) otklonila i zadnje neprilagodzenosti zapadnom sistemu tako sto je uvela dionicku dimenziju u vlasnistvo. Osim ovog savremenog kapitalistickog oblika vlasnistva, kad je rijec o obliku vlasti, paralelno, skoro dvije godine prije priznanja, uvela je visestranacki oblik vlasti - pa je upravo zbog zadovoljavanja ovih suvremeno-kapitalistickih oblika i vlasti i vlasnistva RBiH i bila priznata od svih relevantnih internacionalnih faktora kao moderna demokratska drzava (nalaz Badinterove komisije EU, na osnovu koga slijede internacionalno priznanje, prijem u UN, te ostali dokumenti i akti).

Jednostavnim knjigovodstvenim postupkom obracuna minulog rada, rezultata rada i tadasnje vrijednosti poduzeca, oko 44% imovine poduzeca (korporacija) bilo je obracunato u dionice (reforma Vlade Ante Markovica). Cinjenica da je agresija na Republiku BiH prekinula uplate upisanih dionica ne moze negirati cinjenicu o dominantnom dionickom, privatnom vlasnistvu u odnosu na drzavno ("komunisticko"). Mali broj uplacenih dionica u odnosu na upisane u ovom kontekstu definicije novog titulara imovine nije bitan. Bitan je samo kao ratna odsteta, jer je ratom onemoguceno da titular, dionicar i poduzece, kao dominantan pravni subjekt modernog kapitalizma, realizira svoja prava.

Navedeno potvrdzuje i cinjenica da je Republika BiH u aprilu 1992. godine priznata od EU, SAD, stotinjak drzava, a u maju 1992. primljena i kao punopravna clanica Organizacije Ujedinjenih Nacija - jer je zadovoljavala osnovne uvjete da ima i oblike vlasti i oblike vlasnistva koji nisu komunisticki, te da zadovoljava medjunarodno-pravne zahtjeve:

1. Zahtjev republika u bivsoj SFRJ za internacionalnim priznanjem bio je pravno utemeljen, jer je Republika Srbija pogazila federalni ustav i dovela do disolucije federacije. Dakle, nije se desila separacija RBiH od SFRJ, nego je RBiH priznata nakon sto se dogodila legalna disolucija SFRJ. Naime, SFRJ je od strane internacionalne komisije pravnika ocjenjena kao slozena drzava (sto RBiH nikada nije bila prije Dejtona), sastavljena od sest drzava.

2. Republika BiH je u casu priznanja imala vlastiti Ustav i drzavne organe koji na danoj drzavnoj teritoriji propisuju te u praksi realiziraju zaokruzenu predstavnicko-zakonodavnu, sudsku i izvrsnu vlast.

3. Republika BiH je bila drzava sa visestranackim (parlamentarnim) uredjenjem u politickom zivotu, umjesto jednopartijskog sistema.

4. Republika BiH je bila drzava sa privatnim vlasnistvom ravnopravnim sa drugim oblicima vlasnistva (Clan 10 Ustava RBiH). Takozvano "drustveno vlasnistvo" (pojam koji sadrzi unutarnju proturjecnost) je ustvari privatno vlasnistvo (korporativno), pravnih lica-poduzeca.

SDP I STRANCI KAO INKE I SPANCI

"Zakleti antikomunisti", kao i bivsi komunisti u danasnjoj SDP, vec godinama koriste prevaru u cilju otklanjanja prepreka podijeli drzave BiH (Republike BiH). Napali su neprikosnovenost privatnog

(dionicarsko-korporativnog) vlasnistva tako sto su jos tokom rata izvrsili podrzavljenje poduzeca (korporacija). Partije ( prvo SDA pa SDP) su uzele privatne firme (korporacije) i preko svojih partijskih komesara uspostavile prinudne upravne odbore, u ranom komunizmo poznate pod nazivom "sovjeti". Stoga danas BiH po prvi puta ima drzavnu svojinu poduzeca -- kao nekad SSSR. Time je svojina gradjana (zaposleni i njihov minuli rad) i pravnih lica (poduzeca) kroz otpis i vanbilansnu evidenciju presla u odvojeno vlasnistvo dviju dejtonskih drzava - Republike Srpske i Federacije BiH. Dijelovi poduzeca (Energoinvest, Energopetrol, Sipad, UNIS, FAMOS, Feroelektro,.) ili pak kompletna poduzeca koja su se nasla na teritoriji dejtonske Republike Srpske, pripala su istoj. Posljedica, ali i cilj, ovog ustavnog stanja (a ne necije "politicke volje", kako se to lazno saopstava javnosti) je ta da su poslovne banke sa garancijama Republike BiH proglasene nesolventnim "zbog nemogucnosti naplate predratnih potrazivanja u Republici Srpskoj". Ovo je samo jedan od primjera kako na makroekonomskom nivou, slijedeci dejtonsku ustavnu preambulu, drzava BiH mora sama sebe ukidati da bi legalno nastala Republika Srpska.

Stoga sadasnja privatizacija certifikatima u Federaciji i vaucerima u RS (umjesto dionicama na teritoriji cjelovite BiH) otpisuje vlasnicku osnovu zadrzanu u jednom "entitetu". Tako je izgubljena vrijednost u certifikatu mjera izgubljene vrijednosti u drugom "entitetu", odnosno mjera izgubljenih prava pravnih i fizickih lica na cijeloj teritoriji BiH. Osim toga, vaucerom u RS je destimuliran povratak velikog broja gradskog stanovnistva, jer isti nema funkciju otkupa stana. Certifikat sa svoje strane ima nominalnu vrijednost i funkciju otkupa stana, ali kao namjenski vrijednosni papir, odnosno kvazi-vrijednosni papir, njegova osnovna funkcije bila je da iskljuci i zamijeni dionice koje predstavljaju neotudjivo pravo vlasnistva na prostoru cijele Republike BiH, a po osnovu potrazivanja i obaveza u bilansima poduzeca na cijelom teritoriju BiH. Prema tome, postojeci zakon o privatizaciji predstavlja jedan od najvaznijih zakona koji uklanja pravne prepreke legaliziranju ukidanja drzave BiH i podijele na dvije drzave.

Na osnovu ustavne uloge i ovlastenja "sila pobjednica", u dejtonskoj BiH je ponekad dovoljan i novinski clanak nekog ambasadora da se i preostale vizije moguceg opstanka i ovih 24% teritorije BiH pretvore u prah i pepeo. Tako je jednim novinskim clankom certifikatska privatizacija pretvorena u tendersku prodaju svih poduzeca koja su "prijetila" da certifikatsku privatizaciju prezive. Najjacih 86 poduzeca u Federaciji -- koja su "prijetila" da prezive i agresiju i Dejton - su izdvojena za prodaju umjesto za privatizaciju. Argumentacija je bila vise nego drska, i glasi: "Privredi BiH potreban je svjez-gotov novac" i "bolje bilo kakva privatizacija, nego nikakva". Prva teza je teska i fatalna prevara, jer se radi o poduzecima kojima relativno nije potreban svjez novac - bar ne onoliko koliko je potreban onim koja su ostavljena za certifikatsku prodaju. Postavlja se pitanje, zasto prodaja nije ponudjena kao zadnji lijek za slaba, a ne jaka poduzeca?

VLASNIK DOLAZI, KAPITAL ODLAZI

Osim navedenog, pretvaranjem privatizacije u prodaju se u Federaciju ne donosi "svjez" kapital nego novi vlasnici. Ono novca sto dolazi - par procenata od predratne vrijednosti poduzeca - ne dolazi poduzecu, nego Kantonu. Dakle, ponovno drzavi - koja je sadasnji vlasnik (zakonit po Dejtonu, ali nezakonit po konvencijama jacim od Dejtona) i koja se preko upravnih odbora brine o interesima spasavanja Dejtona, a ne o interesima poduzeca. Kanton ima obavezu da samo nekih 15% tako dobivenog novca ulozi u razvoj privrede. Medzutim, istinu o ovom poduhvatu prodaje (a ne

privatizacije) 86 najboljih poduzeca, objasnjava nova inicijativa Agencije za privatizaciju, po kojoj je BiH sada odjednom jedinstvena drzava - pa stoga novac od prodaje u Federaciji treba investirati i u Republici Srpskoj.

Da bi neprikosnovenost privatne svojine kao prepreka podjeli RBiH bila zaobidjena, uvodjene su cak i nove knjigovodstvene kategorije kojima je imovina pravnih subjekata (poduzeca) prebacena u nulte grupe imovine (upisani a neuplaceni kapital) Upravo taj dio dionica izbacen je ispred bilanca (u kontnom planu) i time iz potrazivanja predratnih dionicara. Tako je RS, vec i u udzbenicima Ekonomskog fakulteta, amnestirana od potrazivanja po osnovu predratnih dionica i priznati su joj rezultati agresije i genocida na stetu predratnih dionicara. Ostatak posla razduzenja ekonomske osnove RBiH obavljen je uvodjenjem pasivnih podbilansa, koji sluze da se provodi otpis predratnih potrazivanja bh. firmi na teritoriji Rrepublike srpske.

Neprikosnovenost vlasnistva negirana je i prihvacanjem samo uplacenog kapitala dionicara prije agresije, a ne i cjelokupnog upisanog kapitala kao mjere vrijednosti dionica. Iako su obje stavke bile kategorije imovine poduzeca, time je 44% neprikosnovene privatne svojine (po titularu) svedeno na nekoliko procenata samo uplacene svojine. Tako je posredno priznata agresija i kao metoda "trzisnog" vrednovanja imovine gradjana, umjesto insistiranja na potrazivanjima prema agresoru. Upravo tako je postala moguca dejtonska podjela vlasnistva na dva "entiteta". Ova nezakonitost je "ozakonjena" izmisljanjem tzv. nulte kategorije u kontnom planu poduzeca "00" - upisani, a neuplaceni, kapital, koja je, suprotno internacionalnim racunovodstvenim kodeksima i standardima, izbacena iz kategorije imovine poduzeca.

Najveci udarac imovini (portfoliju) drzave, Republike BiH, ucinili su upravo domaci, bosnjacki protagonisti podjele BiH, tako sto su iskoristili ratno stanje da za potrebe dogovorene podjele BiH obave stopostotnu komunisticku nacionalizaciju poduzeca, da bi nakon Dejtona, umjesto vracanja prava titularu - poduzecu - ucestvovali u privatizaciji imovine u jednom od dva "entiteta" (drzave). Poznato je da su poduzeca kao titulari vlasnistva uobicajen oblik vlasnistva u modernom kapitalizmu. Dakle, "zakleti bosnjacki neprijatelji komunizma i veliki musliman" Alija Izetbegovic su jos 1994. godine izvrsili nacionalizaciju ekonomije i pola iste poklonili Republici Srpskoj u Dejtonu. Da je to i bio stvarni cilj nacionalizacije, dokazuje i dejtonska definicija "entiteta" kao nosioca poreske i budzetske funkcije i konzekventno cjelokupne ekonomske funkcije. Oni nisu trazili da mirovni sporazum ima za logicnu posljedicu povrat vlasnistva pravnim subjektima (korporacijama), sto je bila obaveza UN-a po Konvenciji o zastiti privatne svojine i svojine pravnih lica iz 1952. godine. Nisu se pozvali ni na pravne osnove koje im stoje na raspolaganju iz ove Konvencije, a koja nacionalizacije smatra strogo nelegitimnim, osim izuzetnih, sprovedenih na limitirani vremenski period u ime opceg interesa (relevantno: obrana drzave). Izvanredna nacionalizacija podrazumijeva vracanje imovine vlasniku cim prestanu razlozi nacionalizacije (relevantno: nastupi mir). Ova nacionalizacija, pa podjela na dvije drzavne ("entitetske") imovine, te konacno privatizacija neceg sto je kao korporativna svojina i svojina dionicara vec bilo privatno i privatizirano prije agresije, je obmana koja i danas uspijeva na osnovu zaglusujuce propagande koja vara javnost da je privatna svojina drzavna svojina - ergo, njihova. Zarad dejtonske podjele BiH i imovine njenih gradjana, "komesari" instalirani u upravne odbore poduzeca su odlucili da ih sami sebi prodaju, ili strancima, za desetinu knjigovodstvene vrijednosti (umanjeno za vrijednost koja bi se inace sudski kroz reparacije potrazivala od agresora). Za potrebe navodne privatizacije, iskoristeni su i rat i rezultati rata, kao i "legalizacija" rezultata agresije i genocida u Dejtonu. Posebno je iskoristena neupucenost gradjana u pitanja vlasnistva - sto je osiguralo da se kao privatizacija predstavi de facto prodaja poduzeca i odlazak novca od prodaje u Kantone - dakle, opet u drzavu, a ne u poduzece.

Poduzeca koja nemaju snage za opstanak ostaju u tzv. certifikatskoj privatizaciji, dok 86 najboljih bh. firmi u privatizaciji (firmi koje nisu mogle biti unistene ni ratom) odlaze na tzv. tendersku privatizaciju. Radi se uglavnom o infrastrukturnim granama pa cak i hidro-energiji, PTT-u TV, putevima, sumama, zeljeznicama, vodi i vazduhu. Radi se o prodaji strancima , a ne pivatizaciji (domacim subjektima) jer je u pitanju mogucnost dvotrecinskog otkupa gotovim novcem. Gotovinu imaju uglavnom stranci. Konzekventno, dvotrecinsko vlasnistvo je u njihovim rukama. Posto dvotrecinsko vlasnistvo podrazumijeva pravo smanjenja kapitala -- tj. dalje prodaje kao i odlazak titulara iz zemlje - za ovih 86 najboljih bh. firmi smisljena je varijanta prodaje pod nazivom "tenderska privatizacija".

____________________________________________________________

1. "OD ANTIPATRIOTIZMA NIJE OBOLJELA DIJASPORA, VEC BH. VLAST !"

Interview FATMIRA ALISPAHICA, BH_Bladetu, iz Danske.:

BH-bladet: Gospodine Alispahicu! Dobro dosli u mjesecnik bh. dijaspore u Danskoj!

BH-bladet: Kao sto Vam je poznato, sve cesce se na raznim skupstinskim nivoima Dejtonske BiH usvajaju zakoni kojima se samoukidaju nadleznosti drzave Bosne i Hercegovine, a istovremeno se jacaju nadleznosti Republike Srpske i Federacije BiH (pri tome mislim na nedavno usvojene zakone kao sto su: Izborni zakon, Zakon o ukidanju BHT, zakone o drzavljanstvima, o obavjestajnim/sigurnosnim sluzbama i sl.). To mi udijaspori, naprimjer, vidimo kao proces odumiranja drzavnosti Bosne i Hercegovine. Kako Vi objasnjavate ocigledni entuzijazam kojim aktuelne bh. vlasti ucestvuju u tom procesu i kako ga zaustaviti?

ALISPAHIC: Koliko god nam to bilo bolno priznati, mi se moramo navikavati na cinjenicu da agresija za unitenje BiH nije okoncana. Ona se i danas vodi sa jednakim intenzitetom, ali bez tragicnih smrtnih posljedica. Iako, za snagu jednog naroda je svejedno da li mu ubili ili u nedodiju preselili covjeka.

Realnost je, dakle, da je nakon Dejtona u

prekookeanske zemlje preseljeno nekoliko stotina hiljada Bonjaka. To su ljudi koji se nisu mogli vratiti na svoje, ili ljudi kojima je dozlogrdila ova socijalna i ekonomska patnja, koja je, zacudo, izra-enija na 24 odsto, nego na onih 76 odsto bh. teritorije.

Pred ocima nam se javno dogadaju zakoni kojima se unitava

BiH, ali niko ne reagira. Kad se izgubi kriticna masa Bonjaka, kao politickog faktora, tada ce doci do verifikacije sporazuma iz Karadordeva.

BH-bladet: Poznato je da je narod koji nema svoju drzavu osudjen da zivi u ropstvu (makar i "suvremenom", ali ropstvu !), izlozen je raznim pritiscima da se raseljava ili asimilira u "ove" ili "one" narode, dok konacno ne nestane sa politicke scene. S tim u vezi evo i nekoliko

(pod)pitanja: Da li je medju Bosnjacima koji su preostali u BiH sazrjela svijest da ce biti spasen jedino ako odbrani svoju drzavu? Koliko stete je u tom smislu nanijela svojevremena Izetbegoviceva izjava: "U dilemi da spasavam Narod ili Drzavu, odlucio sam se da spasavam Narod!" Sudeci prema diskusijama na BOSNJACKOM DIJALOGU, kazite nam da li je mnogo Bosnjaka prihvatilo tu "mudrost"?

ALISPAHIC: Izetbegoviceva politika je generalno nanijela nepopravljive tete bonjackom narodu. Ta politika je imala historijsku ansu da ojaca bonjacki narod iznutra, da poveca kriticnu masu patriotskih svjesnih Bonjaka, koji bi se borili za ciljeve starije od svake vlasti. Izetbegovic je u startu pao na ispitu iz patriotizma.

Generalno, Izetbegovic se ponaao onako kako bi to Zeljeli Miloevic i Tudman. Ta politika je do te mjere raspametila Bonjake u najirim slojevima, da se uopce ne moze govoriti o nekoj nacionalnoj strategiji, koja bi obavezivala potrebnu masu Bonjaka. Dogodilo se da u toj pometnji Bonjaci glasaju za SDP-Alijansu, za koju se odmah moglo znati da ce biti servilna marioneta medunarodene zajednice i da ce raditi protiv Bonjaka i BiH.

BH-bladet: U svojoj kolumni "Hronika hamburgera", sto se objavljuje u "Ljiljanu", jednom prilikom ste pisali o "avlijskoj svijesti Bosnjaka", da mi "definitivno nismo normalni..." Hocete li, opet u najkracem, elaborirati neke teze iz recenog komentara, odnosno o bosnjackoj odgovornosti za stanje u kojem se nalaze Drzava i Narod?

ALISPAHIC: Nai ljudi nikako da razumiju da njihova individualna stabilnost i sreca ovise od kolektivne stabilnosti i srece. Nai ljudi misle da je ulaganje u kolektivne interese jalov posao, i da vrijedi gledati samo svoja posla. To je pogreno. I pogubno. Nijedna nacija nije stasala i opstala na takvom ponaanju. ...

RAZGOVOR VODIO: Bedrudin GUSIC

___________________________________________________________

BH-Bladet je novina koju izlazi na Danskom i Bosanskom jeziku zahvaljujuci pozrtvovanosti bosanskohercegovackih patriota u Danskoj. Buduci da je to patriotski, a ne komercijalni poduhvat, Bosanski kongres vam srdacno preorucuje tu novinu. Ako ste zainteresovani da se pretplatite javite se na slijedecu adresu, telefon ili email.

B&H BLADET

Vendsysselvej 7, kld

4800 Nykobing F

DENMARK - Europe

Tel/fax **45/54 85 2028

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

List izlazi mjesecno. Polugodisnja pretplata kosta 125 DKr, godisnja 250DKr. __________________________________________________________

3. PISMA

Adresa Waltera

Dragoj redakciji Bosanskog Kongresa,

prije svega zelim uspjesnu Novu 2002 i da nastavite sa uspjesnim radom kao do sada. Zelim da iskoristim ovu priliku da Vam se zahvalim na dosadasnjim postama i da Vas zamolim ako je moguce da nam posaljete adresu Waltera na koji se cesto pozivate ili informaciju kako je moguce doci do tih novina. Inace mi zivimo u Melburnu i puno nam znaci saradnja s Vama.

Almedin i Amela Salcin

Probajte na slijedecim adresama saznati kako se mozete pretplatiti na casopis "Walter" Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ______________________________________________________

Trba pisati "Republika srpska", da joj i mi ne bi darivali drzavnost

Dragi prijatelji, s paznjom, postovanjem, razumijevanjem, ali i suglasnoscu sa svim stavovima sto jesu, a tako se, smatram i duboko vjerujem - mora, za nasu jedinu i jedino jedinstvenu dragu Bosnu, pratim ono sto mi pristize na mail od Bosanskog kongresa, uvijek sam spreman da se autorski, ali i kako god zelite oglasim, ali molim da u pismena (to su dokumenti i za buducnost, zar ne?) prestanete uvrstavati tekstove kakav je ovaj naznacen kao "Pismo iz

Sarajeva". S osnovnim porukama se i slazem, samo hocu upozoriti da je Bosna i intelektualna kategorija. Po sebi, po svojim ljudima. Profanizaciji ciste i cestite ideje steti psovacki jezik. Uvreda umanjuje istinu, odnosno sustinu poruke, a onda skrece paznju od sustine! Dakle, ovo niposto ne pisem zlonamjerno - upravo suprotno! Bit cu najsretniji, a volio bih i docekati taj dan, kad Republike srpske (uvijek drugu rijec iz imena te tvorevine pisem malim slovom - to je pridjev, a pisanje s tvorbom pridjevske imenice, dakle velikim slovom, daje joj ono sto oni i zele - drzavnost. Poslusali su me i Slovenci. U mariborskom dnevniku "Vecer" nikada necete vidjeti drukcije napisano! nece biti.

Pozdravljam vas s "Smrt Daytonu, sloboda Bosni!" kako napisa moj prijatelj FAtko Alispahic. I dodajem: Kraj Republici srpskoj! Ljude joj ne diram, s nadom da ce oni sto su zlotvori kako-tako, kad-tad i odgovarati.

Milan Pekic, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ps. Sad mi pade na pamet, kad vam se vec obracam, da vam skrenem paznju na SITE www.vladars.net. Prvo, mislim da u ga dobro napravili i sramno je koliko je nas drzavno-federalni "tanak"! Pa nije li internet i izvrstan nacin propagande. No, drugo je vaznije. U tekstu "Demografija" na toj stranici Republika srpska, odnosno njena Vlada (jer stoji iza SITE-a) izravno priznaje genocidne akte minulog rata. Obratite paznju na tekst ispod prepisane tabele o popisima stanovnistva u bivsoj Jugoslaviji i rezultate navodno izvrsenog popisa stanovnistva, 1996. godine na podrucju Republike srpske.(Interesantna je tvrdnja da je izvrsen, pitanje je po kojim odredbama i kriterijama, pa i zakonu, s obzirom da su popisi stanovnistva medjunarodna obveza na osnovu postojecih medjunarodnih konvencija kojima je odredjeno, izmedju ostalog, kad se i kako obavljaju, pitanje je i ko je, kako i od koga popisivan - ali to je druga prica). Sami su napisali da je prisilna migracija proizvela od Karadzica zeljeni rezultat! Genocid.

Jos jednom srdacan pozdrav, Milan Pekic

-------------------------

Postovani gosp Pekicu,

najljepsa hvala na veoma znacajnim savjetima, pogotovo onome o pravilnom pisanju "Republike srpske" i napomenama o popisu stanovnistva. U pravu ste i da nam ne treba psovacki jezik, pogotovo kada imamo argumente na nasoj strani. Medjutim, ponekad covjek ne moze da ostane hladan kada vidi na djelu izdajnike koji cine neprocjenjivu stetu, ne samo nama, nego i svim buducim generacijama Bosanaca i Hercegovaca.

Osim toga, kada je izdaja u pitanju, onda covjek mora pokazati da je ljut na izdajnika. Na moze se izdajnika ljubazno oslovljavati, jer onda ispada da je izdaja dozvoljena politicka opcija, "pravo na drukcije misljenje". Medjutim, izdaja ne spada u "pravo na drukcije misljenje", nego se u svim demokratskim drzavama svijeta smatra teskim krivicnim djelom. Dakle, nema nista lose u tome sto ponekad pokazemo izdajnicima da ih preziremo. Slazem se da pri tome treba naci pravu mjeru zestine reakcije.

Pozdrav. Muhamed Borogovac

______________________________________________________

Prvo se moramo rijesiti unutrasnjih dusmana

Sve mi je jasno ali mi nije jasno,kako jedan Bosnjak moze da cini zlo svom narodu? Kao prvo mi bosnjaci moramo da shvatimo da ti ljudi, lideri znaci oni u vrhu koji vode narod i drzavu u propast, kako da ih mi podrzimo u tom svemu sto je najgore kada ljudi sa strane vide sta rade od svoga naroda, kako da ih neko sa strane podrzi? Ljudi koji su se rodili u BiH vole tu drzavu i punim srcem kada te neko pita odakle si kazes da si iz BiH. Znaci bez obzira sto si ti drzavljanin neke druge drzave niko nekaze ja sam Amerikanac ili neki drugi nego kaze ipak da je bosnjak sto znci da me svi imamo ljubav prema nasoj domovini i treba da ucinimo sve sto je u nasoj moci da to prelijepu drzavu sacuvamo. Moramo znati da imamo toliko dusmana koji zele da BiH nestane u potpunosti, ali medjutim da BiH ima svoje patriote koji ce se boriti da to dusmani ne ostvare. Medjutim, prvo moramo unutrasnjih dusmana da se rijesimo, oni s vana nemaju toliki efekat bez onih unutrasljih. Zahvaljujem se ljudima Bosanskog kongresa koji su uporni u svom nastojanju da sire istinu i da informisu ljude sta se radi, jer nasi ljudi, pogovtovo u inostranstvu ne znaju sta se radi. Presretan sam kada dobijem vas E-mail... toliko za ovaj put, najveca hvala

Selam i sretna nova godina svim patriotama BiH

_____________________________________________________

Postovani

Citajuci vase E-Maila sve vise me interesuje sta se desava u BIH Vladi, sto bi trebalo i svakog Bosnjaka, ali nazalost nije tako, ljudi su slabo informisani i slabo se informisu. Ipak rat je zavrsen, mnogo toga se prezivjelo, i mislim da su ljudi umorni od svega toga, od politike boli glava i nije dobra za zivce i srce. Ja sam valjda bila i suvise mlada (14 godina) kad se to sve u Bosni desavalo od 1992, bilo nam je dobro, a i nije.....nismo bili priznati kao jedan narod koji ima muslimansku vjeru, svoju tradiciju, neznam taj drugi narod tj. antimuslimani ili bolje receno antiturci nikad nece biti pravi narod, jer covjek nema veze koje vjere treba da postuje drugu vjeru, da upozna kulturu, obicaje.... jer to stvarno moze biti nesto lijepo, a uz to da zadrzi svoju vjeru. To je tako jednostavno, ako ti nacionalisti nebi se vracali unazad u 16 vijek kad su turci vladali s njima.

Mislim da treba nesto da se uradi da Jugoslavija bude optuzena za genocid u BIH i naravno da se RS ukine. Nasa geografska karta BIH se smanjuje, bojim se da ce se za 50 godina ponovo ovo desiti i tako dokraja dok nebudemo ukinuti.

Imam Jedno pitanje za vas

Zlatko Lagumdzija je kao predsjednik SDP, a SDP je glavna stranka u BIH, pobijedila je na izborima tj. najvise glasova je imala, a najvise je bilo u kanton Sarajevu glasova za njegovu stranku gdje najvise ima intelektualaca tako receno narod je sam to izabrao, onda ja to ovako shvacam "taj narod je pogrijesio sto je za tu stranku glasao". A kako bi bilo da je SDA pobijedila, sto vi mislite o tome?

Hvala, Selam i pozdrav

Safeta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postovana g. Safeta,

problemi nisu u strankama, nego u ljudima. Ni jedna stranka nema izdajnicki program. Medjutim, buduci da je BiH okupirana i buduci da izdajnici iz svih stranaka imaju podrsku nasih okupatora, oni su se u svim strankama instalirali na celo. Medjutim, postepeno politicki sazrijeva nas narod, pa ce doci dan kada ce patrioti oduzeti vlast od izdajnika u svim strankama. Alija Izetbegovic iz SDA je izdajnik kao i Lagumdjija i Avdic i Tokic i Trnka itd., ali uskoro ce doci dan kada ce patrioti nadmudriti izdajnike u svim strankama.

M. B.

_________________________________________________________________________

Zdravo.

Zelio bih vam zahvaliti na svemu sto radite za jedinstvenu BiH.Ja licno a i mnogi drugi sa kojima sam pricao ne podrzavam i protiv sam Federacije i " fasisticke republike srpske".

Prisjest ce im.

Naprijed uz punu podrsku.

Fahrudin.

__________________________________________________________________________

Da vas pozdravim i pozelim sretan rad i uspjeh u vasim naporima. Pratio sam direktno u cetvrtak navece demonstacije u sarajevu protiv odluke vlade BIH da se isporuce americi pripadnici takozvane alzirske grupe. Interesuje me vase misljenje o tome i sta se to ustvari desava.

Inace pratim vas rad i slazem se u dosta vasih stavova i misljenja.

Pozdrav i hvala unaprijed.

----------------------------------------------------------------------------------------

Postovani gosp Hadzovicu,

mi smo u vise navrata pisali da Bosni i Hercegovini nisu trebali uvozni mudzahedini. Oni su uvezeni od strane Alije Izetbegovica ne da bi nam znacajno pomogli, nego da bi nasoj Armiji bio prisiven "image" islamske vojske, te da bi se na rat u BiH prestalo gladati kao na agresiju Srbije i Hrvatske na BiH, nego da bi se pocelo gladati kao na rat izmedju Islama i Hriscanstva.

Medjutim, ljudi koji su dosli da se bore u BiH nisu bili svjesni da sluze samo Izetbegovicu za tu manipulaciju. Oni su dosli jer su bili iskreno dirnuti stradanjem nas Bosnjaka. Sada im nase izdajnicko rukovodstvo ovako vraca. Bosna i Hercegovina je jedina drzava na svijetu koja ne trazeci nikakve dokaze izrucuje ljude u Ameriku. Cak ni Engleska, ni Spanija, NATO saveznici, ne izrucuju ih u USA., cak i ako postoje dokazi. Svi drze do svoga dostojanstva, osim nasih izdajnika.

Selam. Muhamed.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

24. mart 2002

Posjetilaca Online

Ko je na web-stranici: 189 gostiju i nema prijavljenih članova

© 2020 Online glasnik Bosanskog kongresa. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.